__MAIN_TEXT__

Page 2

DEN GRØNNE ØRKENEN

INNHOLD Denne rapporten er et produkt av brigadeprosjektet til Latin-Amerikagruppene i Norge høsten 2015. HOVEDFORFATTER Maria Birkeland Olerud MEDFORFATTERE Espen Iversen Håvard Søndenå, kildeansvarlig Jostein Førland, korrekturansvarlig Lina Bøe, ansvarlig for “Folk i Brasil”-serien Marianne Hvattum Løken, illustrasjonsansvarlig Mathilde Breda Enkerud Silje Strøm Stine Andreassen Rud Stine Linnerud Jespersen, kronikkansvarlig Synnøve Rykkel Vilde Gjerde Lied FOTO Fabio Nascimento, og brigadeprosjektet. DESIGN Stine Andreassen Rud En takk rettes til forfatterne som har bidratt med artikler, kronikker og utdrag: Aksel Nærstad, Lars Løvold, Jens Kihl, Winnifridus Overbeek og Gert Nygårdshaug. Vi vil også takke mennesker og organisasjoner i Brasil som har gjort arbeidet med denne rapporten mulig, deriblant Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (De Jordløses bevegelse), forskningssenteret CEPEDES, Pataxó-folket i Nova Esperanca og Mucugê, Tupinamba-folket, og CIMI. Denne rapporten er delt under lisensen Copyleft. Det betyr at enhver fritt kan kopiere, distribuere og redig­ ere rapportens innhold, så lenge man oppgir kilde og bruken er ikke-kommersiell.

2

SAMMENDRAG INNLEDNING Mer enn en dropssmak: Ti ting du ikke visste om eukalyptus Begrepsavklaring EUKALYPTUSNÆRINGA I BRASIL Historisk bakgrunn Celluloseselskapene Aksel Nærstad: En annen verden er mulig - og nødvendig! Et spørsmål om jord Fibrias kriminalisering av quilombolaer Avskoging Lars Løvold: Atlanterhavsskogen: Vakker, truet og viktig Konsekvenser for naturen Sprøytemidler Genmodifisering Utvikling- for hvem? NORGE OG EUKALYPTUS Erling, prinsessa og det magiske eukalyptustreet Forbruksvarer med eukalyptus Oppfordring til folket Jens Kihl: Å fortelje til tre Staten og oljefondets rolle Etikkrådet Et bidrag til alvorlig miljøskade Fem på gata - Hva er eukalyptus? Oljefondet ut av palmeolje Karbonlagring i eukalyptusplantasjer Winnifridus Overbeek: Fibiria i Espirito Santo KRAV TIL POLITIKERNE KRAV TIL NORGES BANK OG STATENS PENSJONSFOND UTLAND Om Latin-Amerikagruppene i Norge KILDER

4 5 6 8 9 10 12 13 16 18 20 22 24 27 29 30 32 33 34 35 36 37 39 40 42 43 43 44 46 46 48 49

3

Profile for Elin Rømo Grande

Den grønne ørkenen  

I rapporten Den grønne ørkenen viser LAG hvordan Oljefondet har investert 3,6 milliarder kroner i celluloseselskaper som direkte bidrar til...

Den grønne ørkenen  

I rapporten Den grønne ørkenen viser LAG hvordan Oljefondet har investert 3,6 milliarder kroner i celluloseselskaper som direkte bidrar til...

Advertisement