Prototips en codi obert. Primera etapa

Page 3

-------------------------------------------------------------------

Text d’introducció Equip impulsor -------------------------------------------------------------------

“Prototips en codi obert” és una xarxa de treball que té el seu desenvolupament en el marc de la plataforma Arts combinatòries de la Fundació Antoni Tàpies, amb la qual s’implica diferents grups, organitzacions i centres d’educació en la realització de projectes d’investigació i intervenció entorn de les pràctiques culturals i artístiques contemporànies. Per a aquest fi, es proposa l’arxiu històric de la mateixa institució com una eina per facilitar processos de treball col·laboratiu i el desenvolupament de projectes, al mateix temps que es planteja la Fundació com un marc de treball, un objecte d’investigació, alhora que un àmbit possible per a la intervenció. “Prototips en codi obert” sorgeix de la conjuntura de la transformació de l’arxiu de la Fundació en una plataforma digital en software lliure. Amb el projecte es procura fer extensibles els processos relacionats amb el codi obert més enllà de l’àmbit estrictament tecnològic, per donar peu, així, a l’articulació de marcs de col·laboració amb grups diversos, d’una manera més autònoma, descentralitzada i com a marc des d’on experimentar amb processos d’investigació, formació, producció cultural i la seva disseminació social. El projecte es va iniciar a principis de l’any 2011 amb la negociació amb diferents grups i els seus respectius responsables per tal d’engegar a partir del mes de setembre del mateix any un seguit de processos de treball que s’inserissin, per una banda, en els programes i plans d’estudi dels diferents grups, i, per l’altra, tant en la Fundació com en els altres grups implicants. Mentre cada grup ha treballat segons una agenda d’interessos que s’ha definit en particular, amb el projecte s’han provat d’articular espais per a la reflexió conjunta, l’intercanvi de punts de vista i l’avaluació contínua del projecte. Al llarg de la primera temporada del projecte s’ha comptat amb dos grups procedents de la Llicenciatura de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, un grup de l’assignatura Visualitats

Llibret 1

[Pàg. 2]