Page 1

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЕКТОРНА ПРОГРАМА "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ" В БЪЛГАРИЯ (2007-2012)

„Мобилност за по-добри работни места”

Profile for Lachezar Afrikanov Publications

Програма "Леонардо да Винчи" - Мобилност за добри работни места, Лъчезар Африканов и Венета Куйова  

Изследването анализира въздействието на проектите за мобилност, които се финансират по европейската програма за професионално образование и...

Програма "Леонардо да Винчи" - Мобилност за добри работни места, Лъчезар Африканов и Венета Куйова  

Изследването анализира въздействието на проектите за мобилност, които се финансират по европейската програма за професионално образование и...

Advertisement