__MAIN_TEXT__

Page 1

pH noteikšanas metodes Augsnes reakcija ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas nosaka jebkura auga attīstību. Pēc reakcijas var spriest par augsnes sastāvu, auglību, mēslošanas un kaļķošanas nepieciešamību.[1] Atbilstoši Starptautiskās Standartizācijas organizācijas standartam LSV ISO 10390 (2002), augsnes aktīvo skābumu nosaka ūdenī (H2O) (1:5), 1 molāra kālija hlorīdā (KCl)(1:2,5), kā arī 0,01 molāra kalcija hlorīda (CaCl2) (1:2,5) šķīdumā [2]. Latvijā, kā arī lielākajā daļā Austrumeiropas valstu visbiežāk izmanto KCl (1:2,5). Augsnes reakcijas rezultāti, kas iegūti no dažādiem izvilkumiem, ir atšķirīgi, tāpēc var rasties pārpratumi par vienu un to pašu substrāta vai augsnes paraugu, jo pH vērtība ūdens vai CaCl2 izvilkumos ir augstāka nekā KCl šķīdumā - parasti KCl tā ir zemāka par 0,3-0,5 vienībām, dažkārt pat vairāk. [3] Savukārt ūdens suspensijā noteiktie pH skaitļi augsnei ir stipri mainīgi pat vienā augu veģetācijas periodā, drošāk augsnes reakciju noteikt KCl vai CaCl2, kas ir nesalīdzināmi stabilāki (mazbuferētās augsnēs pat līdz 2 pH vienībām). [4] SIA Laflora standarts ir Rietumeiropā plašāk pielietotais, nosakot pH reakciju CaCl2, savukārt Latvijā pieņemtie MK noteikumi nr.506 par substrātu reģistrāciju [5] deklarē to, ka substrāta pH reakciju nosaka KCl šķīdumā, kas jānorāda uz substrātu pavaddokumentiem un etiķetēs, ko jūs arī varat redzēt Laflora produktu marķējumos, mājas lapā un citos materiālos. Lai nerastos neskaidrības, vēlamies parādīt pH reakcijas rezultātus, izmantojot dažādus šķīdumus. Audzētājiem iesakām noskaidrot pH noteikšanas metodi katrā konkrētajā gadījumā, jo augsnes reakcijas noteikšanas veidi dažādās valstīs ir atšķirīgi, līdz ar to tie nav vienādi interpretējami, lasot citu valstu rekomendācijas.

Pielietotās augsnes reakcijas mērīšanas metodes un to atšķirības salīdzinātas tabulā, mērot pH SIA Laflora substrātiem:

Substrāts KKS-U KKS-1 KKS-2 KKS-S KKS-R KKS-PP KKS-NPP KKS-M1 KKS-M2 KŪTSMĒSLU AIZSTĀJĒJS 0-35 NEITR 0-7 NEITR

CaCl2

H2O

(intervāls) 5,6-6,2 5,6-6,2 5,6-6,2 6,4-7,0 5,6-6,2 5,6-6,2 5,1-5,7 4,1-4,9 4,7-5,3

KCl (intervāls) 5,2-6,0 5,1-5,9 5,2-6,0 5,8-6,6 5,0-5,8 5,2-6,0 4,7-5,5 4,1-4,9 4,5-5,3

(intervāls) 6,5-7,1 6,5-7,1 6,5-7,1 7,3-7,9 6,5-7,1 6,5-7,1 6,0-6,6 5,0-5,8 5,6-6,2

6,2-6,8

5,7-6,5

7,1-7,7

5,6-6,2 5,6-6,2

5,5-6,5 5,1-6,1

6,5-7,1 6,5-7,1


SIA Laflora laboratorijā veiktie pH reakcijas mērījumi, veicot testus pēc vienas dienas un pēc desmit dienām, kad kaļķa iedarbība ir nostabilizējusies: Extractiemethode 1:2,5 volume met Cacl2 (0.01 M CaCl2 ) Extractiemethode 1:5 volume met  distilled water (distilled H2O) Extractiemethode 1:2,5 volume met KCl (1M KCl)

Frakcijas 0-7 mm substrāts, pie standarta metodēm. Extractiemethode

pH tagad

pH pēc 24h

pH pēc 10 dienām

±

Kūdra : H2O

1:5

5,8

6,5

6,7

+0,9

Kūdra: CaCl2

1:2,5

5,2

5,6

5,8

0

Kūdra : KCl

1:2,5

5,0

5,4

5,6

-0,2

Frakcijas 0-20 mm substrāts, pie standarta metodēm.

Extractiemethode

pH tagad

pH pēc 24h

pH pēc 10 dienām

±

Kūdra : H2O

1:5

6,0

6,5

6,7

+0,9

Kūdra: CaCl2

1:2,5

5,4

5,6

5,8

0

Kūdra : KCl

1:2,5

5,0

5,4

5,6

-0,2

[1] Augšņu pētīšana, 1964 (187) [2] Augsnes reakcija un skābo augšņu kaļķošana, 2005 (12-13) [3] A. Balode “Trifeļu audzēšana”, 2014 (119-120) [4] Augšņu pētīšana, 1964 (191) [5] LR MK noteikumi Nr. 506 “Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi”, pieņemti 01.09.2015

SIA Laflora Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003, Latvija

info@laflora.lv +371 63 026 777

laflora.lv

Profile for Laflora

Ph noteiksanas metodes  

Ph noteiksanas metodes