__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Atkārtoti iegūts KRASS sertifikāts SIA Laflora ieguvusi ražotņu sertifikācijas sistēmas (KRASS) sertifikātu jau piekto reizi – iepriekš par Kaigu un šogad jau atkārtoti par Drabiņu kūdras purvu. To ieviesusi un no 2002. gada izsniedz Latvijas Kūdras ražotāju asociācija. Uzņēmums ir vienīgais Latvijā, kurš izgājis sertifikāciju un var lepoties ar KRAAS sertifikātu. KRAAS izstrādāts kūdras produkcijas kvalitātes un videi iespējami draudzīgu purvu izmantošanas nolūkā. Sertifikāts tiek izsniegts uz diviem gadiem, un pēc tam ir iespēja to pagarināt. Dalība sertifikācijas sistēmā ir brīvprātīga, taču tā sniedz priekšrocības gan uzņēmumam sakārtojot savu darbību, gan attīstot sadarbību ar klientiem. Sertifikāciju veic asociācijas izveidota komisija, pārbaudot kūdras ieguves vietas un nosusināšanas sistēmas. Komisijā darbojas pieredzējuši speciālisti un tās kodolu veido LKRA goda biedri. To vada Anša Šnores kungs – speciālists, kurš izstrādājis sertifikācijas sistēmas nolikumu. Komisija veic uzņēmuma pieteikto sertifikāciju vai atsevišķas daļas, darbības termiņa pagarināšanu un uzskaiti. Nepieciešamības gadījumā sertifikācijas veikšanai un izvērtēšanai iespējams pieaicināt neatkarīgus ekspertus arī no ārvalstīm. Sertifikāts apliecina, ka tiek ievēroti visi Latvijas Republikas valsts izdotie, uz kūdras ieguvi attiecināmie noteikumi un likumi. KRAAS sertifikācijas mērķi un uzdevumi: • uzlabot kūdras produkcijas kvalitāti; • nodrošināt videi racionālu un draudzīgu kūdras ieguvi; • sekmēt videi draudzīgu kūdras produktu ražošanu; • garantēt atbilstošu tehnoloģiju ievērošanu; • palīdzēt uzņēmumam sakārtot ražošanas procesu; • atvieglot uzraudzības un kontroles iespējas valsts iestādēm. SIA Laflora KRASS sertifikātu ieguvusi: • Par Kaigu kūdras purvu: 2004. gadā; • Par Kaigu kūdras purvu: 2006. gadā (pagarināts); • Par Kaigu kūdras purvu: 2008. gadā (pagarināts); • Par Drabiņu kūdras purvu: 2013. gadā (pagarināts); • Par Drabiņu kūdras purvu: 2015. gadā (darbojas līdz 2017. gadam).

SIA Laflora Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts,

info@laflora.lv

laflora.lv

Profile for Laflora

Krass  

Krass  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded