__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Kūdras nedēļa 8. decembris plkst. 11:00
 Bulduru Dārzkopības vidusskola (Viestura iela 6, Jūrmala) Tēma: kūdras pielietojums, produkcijas daudzveidība un produktu sastāvs. 9. decembris plkst. 12:00
 LLU Lauku inženieru fakultātes 117. auditorija (Akadēmijas iela 19, Jelgava) Tēma: kūdras universālais pielietojums (dārzkopība, enerģētika, dizains, māksla, būvniecība, medicīna), kūdras lauku sagatavošana kūdras ieguvei. 9. decembris plkst. 14:00
 LLU Lauksaimniecības fakultāte, Lielā iela 2, Jelgava. Tēma: kūdras izmantošana augļkopībā un puķkopībā. 10. decembris plkst. 10:30
 LLU Ekonomikas fakultātes 200. auditorija (Svētes iela 18, Jelgava) Tēma: kūdras ieguves un ražošanas ekonomiskie apsvērumi, importa, eksporta struktūra Latvijā un citur pasaulē, kūdra kā sociālekonomisks faktors reģionu attīstībai. 10. decembris plkst. 12:15
 LLU Meža fakultātes 48. auditorija (Akadēmijas iela 11, Jelgava) Tēma: kūdras raksturojums un īpašības, kūdras substrātu izmantošana mežsaimniecībā un nozīme Latvijas tautsaimniecībā.

SIA Laflora Kaigu kūdras purvs, Līvbērzes pagasts,

info@laflora.lv

laflora.lv

Profile for Laflora

Kūdras nedēļa  

Kūdras nedēļa  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded