Page 5

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen Hvem skal betale skat ? Alle der bor i Danmark skal betale skat, hvis de har en indtægt: Har arbejde

Har egen virksomhed

Er arbejdsløs og modtager penge fra staten

Er studerende og modtager SU

Er pensionist og modtager pension

Arbejder i udlandet eller har en indtægt fra udlandet, og bor i Danmark

Lille indtægt = lidt skat

Stor indtægt = meget skat Side 5

21. august 2013

powerpoint-fra-skat  
powerpoint-fra-skat  
Advertisement