Page 1

prováděcí programy Víno a společenský život: specifický ženský klub LADY WINE CLUB / LWC/

Lady wine revue

LWC oslovuje svým programem všechny ženské zájemkyně s cílem poznat a získat co nejvíce kvalitních informací o víně, životním stylu, byznysu, aby prostřednictvím klubového dění došlo k obohacení jejich volného času v podobě prestižních klubových akcí, služeb a doplňkových poznávacích aktivit. LWC svými akcemi a činnostmi propojuje zájmovou činnost se zájmem o zdraví, s byznysem, relaxačními a poznávacími činnostmi, uměním, s cílem vést členky LWC k větší kultivaci volného času, podnikání i životního stylu.

ZÁŘÍ / 2009

Víno a propagace 1) AUTORSKÝ PRŮVODCE PO VINNÝCH SKLEPECH ve formě speciálu stolního kalendáře LADY WINE 200… aneb 52 LADY WINE nabízí pohled do sklepa a vinoték ČR s týdenní hrou „Ze sklepa do sklepa“. Průvodce nabízí srozumitelnou, komunikativní a hravou formou představit vždy každý kalendářní rok 52 drobných vinařských producentů, jejich výrobků a kraj, ve kterém žijí, informace a zajímavé čtení na téma Víno a žena, prestižní společenská setkání, nabízí roční kontakt mezi držiteli kalendáře a vinaři, představí 52 patronek-VIP žen uměleckého kulturně-společenského světa; 2) LADY WINE REVUE – originální zpravodaj LADY WINE CLUBU v deseti číslech ročně v elektronické i tištěné podobě přinese informace o klubu i víně, vinařích, produktech, akcích i informace vinařů o akcích a službách.

Víno a obchod: FEMINE GALLERY ET VINO Prodejní prostor navržený ženskou designérkou umožňující prodej, mini-výstavy i ochutnávky vína harmonicky propojuje nabídku vín přitažlivých pro ženy s doplňujícími produkty, službami a činnostmi vytvořené v rámci programu „Ženy vínu – víno ženám“.

Víno a cestování: VÝLET S LADY WINE Vinné sklepy jsou skvělým místem jak prožít neopakovatelné zážitky v rámci výletů žen v programu „Ženy vínu – víno ženám“. Účastnice výletu čekají regionální vína, menu, práce na vinici i speciální program v podobě doprovodu LADY WINE, ženské celebrity a akce v podobě výletů po okolí regionu.

Víno a vzdělávání: LADY WINE NA VINAŘSKÉ AKADEMII VE VALTICÍCH Roční studium LADY WINE na Vinařské akademii ve Valticích je zaměřeno jak na získávání teoretických znalostí od lektorů – odborníků, kteří obor přednáší, tak praktických dovedností pod vedením úspěšných vinařů, kteří víno vyrábí. Pod odborným vedením zkušených pedagogů i vinařů projdete celým vegetačním obdobím vinné révy a celým procesem výroby vína. Studiem je kvalitní odbornou přípravu na sommeliérskou zkoušku.

Víno a zdraví: ViTAViN LADY WINE aneb ČERVENÉ PRO ZDRAVÍ: Ve spolupráci s vinařkami vytvořit speciální edici červeného vína s větším obsahem látek prospěšných zdraví, v balení o obsahu 2 dcl .

Víno a umění: edice TOP 100 LADY WINE aneb UMĚNÍ UVNITŘ I NAVENEK Prestižní předplatitelská sběratelská nabídka špičkového vína chuťově upraveného pro ženy, je v rámci programu „Umění uvnitř i navenek“, naplněné do originálně navržených a vytvořených design lahví označených originální autorskou vytvořenou uměleckou etiketou. Víno zpracované tradičními vinařskými postupy a metodami je naplněno v počtu 100 ks lahví. Víno této speciální edice naplněné do originálně zhotovených číslovaných lahví je vloženo do originálně zpracovaných obalů s certifikátem a jeho výdej se uskuteční v rámci prestižního programového společenského večera .

Víno a vinaři: dobrovolné seskupení vinařů / producentů vín Vpadesát2 Smyslem sdružených subjektů je dobrovolné seskupení producentů vína za obchodním a propagačním účelem Cílem je přinést a představit veřejnosti prestižní značky vín chuťově plně vyhovující především ženské veřejnosti, ale i TOP vína, která nejsou běžně v prodeji a jsou pouze v omezeném množství nabízená prostřednictvím speciálních prezentací a akcí vinařů zapojených v seskupení Vpadesát2 a v jeho programech.

INFORMACE ZÍSKÁTE NA www.ladywineclub.cz

ŽENA A VÍNO NABÍDKA KVALITNÍCH VÍN, UMĚNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, CESTOVÁNÍ, KULTURNĚ - SPOLEČENSKÝCH SETKÁNÍ A SLUŽEB provozovatel projektu

realizátor projektu

partner projektu


„Vystříhej se, abys vína nepila aneb nápoje opojného,“ přikazuje anděl v Knize soudců ženě. Toto přikázání už dávno neplatí. Přesto ustláno na růžích ale ženy stále ještě nemají. Svět vína je pořád ještě hodně „macho“. A to i přesto, že víno rádo pije stále více Češek, že v českých obchodech nakupují víno více ženy než muži.

PhDr. Jiří Zoufal autor projektu

služeb a činností, které umožní se společensky sdružovat, setkávat, získávat informace, zážitky i prožitky v době svého volného času. Pro ženu by se mělo stát samozřejmostí, že při účasti na  kterékoliv společenské akci či posezení s kamarádkou je sklenka dobrého vína pro ni zdravější volbou než sklenka jakékoliv uměle doslazené limonády. „Ženy vínu, víno ženám“ je nejen základní motto projektu, ale i záměr, jak ovlivnit a nabídnout prodej vína jako proces, který nabízí více než láhev dobrého kvalitního moku. Programy projektu proto plně respektují fakt, že ženy k vínu přistupují zcela jinak než muži a mnohdy i  nezvykle. Jsou k  vínu vnímavější, mají větší kultivovanost, s vínem si dovedou více hrát a rozvinout vše krásné kolem sebe,

rády pijí i vína nezvyklá, rády s vínem experimentují, mají lepší vnímání, co se týká vůní a  chutí, berou víno více pocitově, všímají si, jak je víno krásné, budují si k němu vztah a při jeho konzumaci vkládají do vína i více vnitřních emocí. V úvahu ovšem bereme i fakt, že ženy se rády spolu setkávají, hovoří, cestují, vzdělávají se, získávají nové prožitky, zážitky a informace. Jsme přesvědčeni, že ženy k vínu si umí vytvořit vztah mnohdy lépe než muži. Že si již dávno nevystačí s  laicky sdíleným názorem, že je víno buď červené nebo bílé. Právě u žen mnohem více platí, že konzumace vína není prostředkem získat dobrou náladu, ale především je prvkem kultury a životního stylu, prostředkem jak nacházet nové přátele, získávat nové zážitky, poznání a informace .

Pantone 216 c, black che cmyk 0, 95, 40, 49 rgb 144, 20, 59 hex #90143b

Představujeme Vám specifický projekt ŽENA A VÍNO, jehož prostřednictvím navrhujeme propojit víno a  specifické zájmy žen se špičkovým českým uměním, cestováním, vzděláváním, obchodem a  společenským setkáváním a  dalšími nezbytnými aktivitami. Představujeme Vám specifickou programovou nabídku služeb a  činností výhradně orientovanou na  ženy, které se vzájemně prolínají a  doplňují jako jednotlivé dílky puzzle. Jeden dílek puzzle = jeden pilíř projektu = jeden specifický program = jeden produkt či služba pod označením LADY WINE, a  to tak, jak víno v  oblasti kulturně-společenského a obchodního života dosud nikdo ženám nenabídl. Realizace dílčích programů projektu inspirované mottem „Ženy vínu – víno ženám“ nabízí ženám nejen konzumaci klasických kvalitních vín, které jim chuťově plně vyhovují, ale též možnost získat specifické originální produkty, z nichž mnohé jsou a mnohé budou zpracované a vyrobené ženami se všemi ženskými specifikami. Tato nabídka je vždy spojená se službami, činnostmi i  produkty různorodého charakteru ve  spojení se společenskými prestižními setkáváními v nejrůznější podobě, včetně aktivit netradičního ženského klubu, je výhradně orientovaná

na ženský element, vnáší do  celého obchodního procesu s vínem nový rozměr, než dosud platil. Víno, jako nápoj, je dnes stále ještě mnohde více spojováno se světem muže, o kterém, jak jsou mnozí muži přesvědčeni, žena příliš neví. Přitom je zcela evidentní, že kvalitní víno se stalo dnes pro mnohé ženy všeho věku nápojem zdravého životního stylu nové doby, který jim nejen chutná, ale také mu i rozumí. Jen přístup ženy při výběru, nákupu či konzumaci je trochu jiný a  specifičtější než u mužů. Naším záměrem je proto cíleně propojit víno a  specifický zájem ženy s  jejím zájmem o  zdraví, byznys, umění, relaxaci, cestování, poznávání i získávání nových informací. Jsme přesvědčeni, že takto cíleně realizované aktivity propojené společným jmenovatelem-vínem, vedou k větší kultivaci volného času, podnikání, zdraví i životního stylu žen i mužů, kteří do projektu různým způsobem dobrovolně vstupují, ať v roli konzumenta produktu či služby či toho, kdo produkty LADY WINE vytváří. Naším zájmem je cíleně a důsledně oslovit ženy všeho věku a profesí a nabídnout jim jak vinné produkty, které je zaujmou, protože z  jejich pohledu jsou krásné, chuťově zajímavé a zároveň prospívající jejich zdraví, ale i  celou škálu doprovodných

ŽENA A VÍNO = SPECIFICKÝ KLUB PRO ŽENY LADY WINE CLUB = VZÁJEMNĚ SE PROLÍNAJÍCÍ PROGRAMY NABÍZEJÍCÍ SPECIFICKÉ SLUŽBY, AKCE A ČINNOSTI = PRODUKTY PRO ŽENY S ŽENSKÝM ELEMENTEM, CÍTĚNÍM A VNÍMÁNÍM = ZNAČKA LADY WINE V NABÍDCE VÍNA , SLUŽEB A ČINNOSTÍ TAK, JAK JE JEŠTĚ NIKDO ŽENÁM UCELENĚ NENABÍDL

Lady Wine Speciál  

Speciální číslo