Page 1

Last but not least! Szanowni Członkowie zacnego Towarzystwa, pragniemy zaprezentować Wam nasze pomysły, które mają na celu dotarcie przez TBSP do szerszego grona odbiorców, usprawnienie organizacji Towarzystwa oraz uatrakcyjnienie Jego wizerunku. Mamy nadzieję, że spotkają się one z Waszą aprobatą, gdyż zależy nam na rozwoju TBSP, dzięki któremu przetrwa kolejne 160 lat. Zachęcamy do lektury ;-)

Kandydaci do Prezydium Zarządu Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa na rok 2013/2014 1. 2. 3. 4. 5.

Prezes TBSP - Monika Dąbrowska Wiceprezes TBSP ds. naukowych – Joanna Pawlikowska Wiceprezes TBSP ds. organizacyjnych – Magdalena Kubot Bibliotekarz TBSP – Dominika Olczyk Skarbnik TBSP – Szymon Dąbrowa

Osoby deklarujące pomoc Prezydium w trakcie trwania kadencji:  Marcin Duda – Przewodniczący Sekcji Kryminologii TBSP  Anna Skalak – członek Sekcji Kryminalistyki TBSP


Monika Dąbrowska - Członek Sekcji Prawa Pracy TBSP UJ, studentka IV roku prawa, zaangażowana w organizację Międzynarodowej Konferencji "Współczesne problemy prawa pracy - kryteria zróżnicowania pracowników". Uczestnik Ogólnopolskiej Konferencji z zakresu postępowania Karnego „Prawo Karne a Konstytucja” oraz szkolenia z zakresu savoir - vivre w biznesie. Osoba komunikatywna, pomysłowa i zaradna. Kawosz, który czas wolny spędza przy dobrej książce lub filmie i nie wyobraża sobie dnia bez muzyki. Przede wszystkim pragmatyk, którego motto życiowe to „Co nas nie zabije to nas wzmocni”. Joanna Pawlikowska – Studentka prawa na WPIA oraz informacji naukowej na ZIKS, członek Sekcji Postępowania Karnego , Sekcji Kryminologii oraz Sekcji Prawa Pracy TBSP UJ. Ponadto członek Uczelnianej Komisji Dydaktycznej SSUJ oraz Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawo i Psychologia, współorganizator oraz uczestnik w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu prawa pracy, uczestnik Ogólnopolskiej Konferencji z zakresu postępowania Karnego. Absolwentka I stopnia szkoły muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem, miłośniczka muzyki. Pasjonująca się narciarstwem zjazdowym, kolarstwem i alpinizmem. W chwilach wolnych zgłębia wiedzę z ulubionych przedmiotów, do których należą prawo pracy i postępowanie karne. Magda Kubot – Studentka prawa na WPiA i kognitywistyki na Wydziale Filozoficznym, członek Sekcji Prawa Cywilnego i Sekcji Prawa Własności Intelektualnej. Pracowita, odpowiedzialna, konsekwentna i zorganizowana. Łączy studiowanie na dwóch kierunkach z działalnością w kołach naukowych - m.in. prowadzi zajęcia z prawa cywilnego, razem z Kołem Naukowym Studentów Kognitywistyki współorganizowała prezentację Instytutu Filozofii podczas zeszłorocznego Festiwalu Nauki. Lubi podróżować, poznawać nowych ludzi i miejsca. Szymon Dąbrowa – Student prawa na WPIA, członek Sekcji Kryminologii TBSP UJ, współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawo i Psychologia, inicjator i współorganizator wielu przedsięwzieć kulturalnych i naukowych w ramach działalności w Sekcji Kryminologii. Człowiek odpowiedzialny, skromny, miłośnik sportu, głównie wypraw górskich oraz wielbiciel przyrody, szczególnie pasjonujący się pszczelarstwem. Dominika Olczyk - członek Sekcji Prawa Pracy TBSP Uj, studentka III roku prawa. Zaangażowana m.in w takie projekty jak : Ogólnopolska Konferencja z zakresu prawa pracy "Współczesne problemy prawa pracy", Ogólnopolska Konferencja NZS "Twoje Prawa Pracy". Jest osobą zorganizowaną, szybko nawiązującą kontakty i ceniącą sobie pracę w grupie. Od początku studiów łączy życie uczelniane z różnego rodzaju wolontariatami i praktykami. Prywatnie miłośniczka dobrej literatury i wszelkiego rodzaju sportów.


POSTULATY WYBORCZE. 1. Uchwalenie nowego statutu TBSP – w którym znajdą się kwestie konieczne dla działania Towarzystwa a resztę informacji uchwalić w Regulaminach np. Regulaminie członkostwa. Zwiększy to przejrzystość podstawowych dokumentów TBSP. 2. Możliwość opłacenia składki i nadania statusu Słuchacza, a następnie Członka Zwyczajnego byłym studentom nie odbywających studiów doktorskich jednak czynnie działających w Sekcjach. Zasiliłoby to szeregi poszczególnych Sekcji, miałoby również wpływ na uzyskiwane przez TBSP fundusze. 3. W związku z powyższym współpraca z byłymi studentami, którzy działali aktywnie w TBSP. Zapewni to wykorzystanie ich doświadczenia oraz rozszerzy działalność Towarzystwa. 4. Utworzenie nowej Strony internetowej TBSP. Aktualizacja informacji. (Znamy niezawodną i profesjonalną firmę, która może podjąć się wykonania strony oraz ją aktualizować). 5. Wydawanie biuletynu informacyjnego o aktualnych działaniach Towarzystwa, co zdecydowanie zwiększy poziom wiedzy studentów o TBSP. 6. Rozpowszechnienie informacji o Internetowym Przeglądzie Prawniczym! Ponadto pozyskanie nowych recenzentów i starania o wpis na listę ministerialną czasopism. 7. Objęcie patronatem i wspieranie inicjatywy programu prowadzenia zajęć z podstaw poszczególnych dziedzin prawa w szkołach licealnych. 8. Nawiązanie kontaktu i współpraca z kołami naukowymi wydziałów prawa na innych uczelniach. 9. Stworzenie działu Towarzystwa odpowiedzialnego za PR. 10. Obowiązkowe uczestnictwo Prezydium Zarządu oraz członków Zarządu w szkoleniu dotyczącym podstaw zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji. Ponadto przeszkolenie Zarządu z zakresu możliwości pozyskiwania funduszy. 11. Dbałość o organizację wszelkiego rodzaju praktyk i warsztatów na naszym wydziale. 12. Nie tyle udostępnienie co upowszechnienie informacji o przebiegu zebrań Zarządu. 13. Udostępnienie materiałów z organizowanych przez Sekcje konferencji, zeszytów TBSP czy poszczególnych wydań IPP w sieci lub skatalogowanie ich i umieszczenie w czytelni.


14. Informatyzacja trybu składania wniosków przez członków TBSP. 15. Konkurs na nowe logo TBSP lub uatrakcyjnienie obecnego – w ramach „odświeżenia” wizerunku Towarzystwa. Ponadto konkurs na np. najlepszego przewodniczącego lub najciekawsze wydarzenie organizowane przez Sekcję. 16. Nowa forma legitymacji członkowskiej. 17. Organizacja Dnia lub Tygodnia TBSP – Każda z Sekcji miałaby możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć na forum, okazja do promocji działalności i pozyskanie nowych członków.

Wybroy TBSP  

Program i sylwetki

Advertisement