Ladies Circle Sverige

SE

Vi är en internationell organisation av unga kvinnor upp till 45 år. I Sverige bildades vi 1947 och vi är nu drygt 1700 medlemmar i 146 klubbar. Inom klubbarna träffas vi varannan eller var tredje vecka. Möten – lokala, nationella och internationella, företagsbesök, föreläsningar och trevligt umgänge – utgör grunden för den ideella verksamheten Ladies Circle Sverige. Vi ägnar oss ofta och gärna åt olika projekt för att hjälpa behövande, både lokalt och nationellt men även internationellt. Vårt motto är “Friendship and Service” och vår målsättning är att vi ska vidga vår intressesfär, öka vår förståelse för andra människors åsikter och levnadsvillkor, samt medverka till internationell förståelse och vänskap. I vår logga finns sex hjärtan som symboliserar vänskap, ärlighet, kärlek till nästan, öppenhet, positivitet och tillit.

http://ladiescircle.se/