Page 1

MINISTERSTVO VNITRA Odbor veřejné správy a eGovernmentu náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. j. MV-43851-6/VEG-2013 Praha 17. dubna 2013 Počet listů: 1 Rozhodnutí Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, podle ustanovení § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uděluje akreditaci vzdělávací akreditaci:

„VAVS s.r.o.“ se sídlem: Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec.

Vzdělávací instituci bylo přiděleno toto číslo akreditace: AK/I-25/2013. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministrovi vnitra prostřednictvím odboru veřejné správy a eGovernmentu MV, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. ,,otisk úředního razítka‘‘

Mgr. Petr Prokop vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu v z. Mgr. Soňa Dvořáčková vedoucí oddělení výkonu státní správy ,,podepsáno elektronicky‘‘


MINISTERSTVO VNITRA Odbor veřejné správy a eGovernmentu náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. j. MV-43851-13/VEG-2013 Praha 17. dubna 2013 Počet listů: 1 Rozhodnutí Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uděluje akreditaci vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Ověřování v praxi - vidimace a legalizace“ k žádosti vzdělávací instituce: VAVS s.r.o., se sídlem: Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec.

Vzdělávacímu programu bylo přiděleno toto číslo akreditace: AK/PV-279/2013. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministrovi vnitra prostřednictvím odboru veřejné správy a eGovernmentu MV, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. ,,otisk úředního razítka‘‘

Mgr. Petr Prokop vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu v z. Mgr. Soňa Dvořáčková vedoucí oddělení výkonu státní správy ,,podepsáno elektronicky‘‘


MINISTERSTVO VNITRA Odbor veřejné správy a eGovernmentu náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. j. MV-43851-14/VEG-2013 Praha 17. dubna 2013 Počet listů: 1 Rozhodnutí Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uděluje akreditaci vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky: „Ověřování v praxi - vidimace a legalizace“ k žádosti vzdělávací instituce: VAVS s.r.o., se sídlem: Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec.

Vzdělávacímu programu bylo přiděleno toto číslo akreditace: AK/VE-190/2013. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministrovi vnitra prostřednictvím odboru veřejné správy a eGovernmentu MV, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. ,,otisk úředního razítka‘‘

Mgr. Petr Prokop vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu v z. Mgr. Soňa Dvořáčková vedoucí oddělení výkonu státní správy ,,podepsáno elektronicky‘‘


MINISTERSTVO VNITRA Odbor veřejné správy a eGovernmentu náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. j. MV-43851-11/VEG-2013 Praha 17. dubna 2013 Počet listů: 1 Rozhodnutí Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uděluje akreditaci vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Řízení o přestupcích v prvním stupni“ k žádosti vzdělávací instituce: VAVS s.r.o., se sídlem: Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec.

Vzdělávacímu programu bylo přiděleno toto číslo akreditace: AK/PV-278/2013. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministrovi vnitra prostřednictvím odboru veřejné správy a eGovernmentu MV, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. ,,otisk úředního razítka‘‘

Mgr. Petr Prokop vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu v z. Mgr. Soňa Dvořáčková vedoucí oddělení výkonu státní správy ,,podepsáno elektronicky‘‘


MINISTERSTVO VNITRA Odbor veřejné správy a eGovernmentu náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. j. MV-43851-12/VEG-2013 Praha 17. dubna 2013 Počet listů: 1 Rozhodnutí Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uděluje akreditaci vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky: „Řízení o přestupcích v prvním stupni“ k žádosti vzdělávací instituce: VAVS s.r.o., se sídlem: Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec.

Vzdělávacímu programu bylo přiděleno toto číslo akreditace: AK/VE-189/2013. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministrovi vnitra prostřednictvím odboru veřejné správy a eGovernmentu MV, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. ,,otisk úředního razítka‘‘

Mgr. Petr Prokop vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu v z. Mgr. Soňa Dvořáčková vedoucí oddělení výkonu státní správy ,,podepsáno elektronicky‘‘


MINISTERSTVO VNITRA Odbor veřejné správy a eGovernmentu náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. j. MV-43851-9/VEG-2013 Praha 17. dubna 2013 Počet listů: 1 Rozhodnutí Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uděluje akreditaci vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Správní řízení v matričních agendách podle nového občanského zákoníku“ k žádosti vzdělávací instituce: VAVS s.r.o., se sídlem: Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec.

Vzdělávacímu programu bylo přiděleno toto číslo akreditace: AK/PV-277/2013. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministrovi vnitra prostřednictvím odboru veřejné správy a eGovernmentu MV, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. ,,otisk úředního razítka‘‘

Mgr. Petr Prokop vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu v z. Mgr. Soňa Dvořáčková vedoucí oddělení výkonu státní správy ,,podepsáno elektronicky‘‘


MINISTERSTVO VNITRA Odbor veřejné správy a eGovernmentu náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. j. MV-43851-10/VEG-2013 Praha 17. dubna 2013 Počet listů: 1 Rozhodnutí Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uděluje akreditaci vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky: „Správní řízení v matričních agendách podle nového občanského zákoníku“ k žádosti vzdělávací instituce: VAVS s.r.o., se sídlem: Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec.

Vzdělávacímu programu bylo přiděleno toto číslo akreditace: AK/VE-188/2013. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministrovi vnitra prostřednictvím odboru veřejné správy a eGovernmentu MV, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. ,,otisk úředního razítka‘‘

Mgr. Petr Prokop vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu v z. Mgr. Soňa Dvořáčková vedoucí oddělení výkonu státní správy ,,podepsáno elektronicky‘‘


MINISTERSTVO VNITRA Odbor veřejné správy a eGovernmentu náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. j. MV-43851-7/VEG-2013 Praha 17. dubna 2013 Počet listů: 1 Rozhodnutí Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uděluje akreditaci vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Státní občanství v praxi matrikářů“ k žádosti vzdělávací instituce: VAVS s.r.o., se sídlem: Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec.

Vzdělávacímu programu bylo přiděleno toto číslo akreditace: AK/PV-276/2013. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministrovi vnitra prostřednictvím odboru veřejné správy a eGovernmentu MV, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. ,,otisk úředního razítka‘‘

Mgr. Petr Prokop vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu v z. Mgr. Soňa Dvořáčková vedoucí oddělení výkonu státní správy ,,podepsáno elektronicky‘‘


MINISTERSTVO VNITRA Odbor veřejné správy a eGovernmentu náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. j. MV-43851-8/VEG-2013 Praha 17. dubna 2013 Počet listů: 1 Rozhodnutí Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uděluje akreditaci vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky: „Státní občanství v praxi matrikářů“ k žádosti vzdělávací instituce: VAVS s.r.o., se sídlem: Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec.

Vzdělávacímu programu bylo přiděleno toto číslo akreditace: AK/VE-187/2013. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministrovi vnitra prostřednictvím odboru veřejné správy a eGovernmentu MV, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. ,,otisk úředního razítka‘‘

Mgr. Petr Prokop vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu v z. Mgr. Soňa Dvořáčková vedoucí oddělení výkonu státní správy ,,podepsáno elektronicky‘‘


MINISTERSTVO VNITRA Odbor veřejné správy a eGovernmentu náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. j. MV-43851-19/VEG-2013 Praha 17. dubna 2013 Počet listů: 1 Rozhodnutí Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uděluje akreditaci vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Evidence obyvatel - agendy ohlašovny od A do Z“ k žádosti vzdělávací instituce: VAVS s.r.o., se sídlem: Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec.

Vzdělávacímu programu bylo přiděleno toto číslo akreditace: AK/PV-282/2013. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministrovi vnitra prostřednictvím odboru veřejné správy a eGovernmentu MV, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. ,,otisk úředního razítka‘‘

Mgr. Petr Prokop vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu v z. Mgr. Soňa Dvořáčková vedoucí oddělení výkonu státní správy ,,podepsáno elektronicky‘‘


MINISTERSTVO VNITRA Odbor veřejné správy a eGovernmentu náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. j. MV-43851-20/VEG-2013 Praha 17. dubna 2013 Počet listů: 1 Rozhodnutí Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uděluje akreditaci vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky: „Evidence obyvatel - agendy ohlašovny od A do Z“ k žádosti vzdělávací instituce: VAVS s.r.o., se sídlem: Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec.

Vzdělávacímu programu bylo přiděleno toto číslo akreditace: AK/VE-193/2013. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministrovi vnitra prostřednictvím odboru veřejné správy a eGovernmentu MV, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. ,,otisk úředního razítka‘‘

Mgr. Petr Prokop vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu v z. Mgr. Soňa Dvořáčková vedoucí oddělení výkonu státní správy ,,podepsáno elektronicky‘‘


MINISTERSTVO VNITRA Odbor veřejné správy a eGovernmentu náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. j. MV-43851-17/VEG-2013 Praha 17. dubna 2013 Počet listů: 1 Rozhodnutí Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uděluje akreditaci vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Jméno a příjmení - novinky a změny od r. 2014“ k žádosti vzdělávací instituce: VAVS s.r.o., se sídlem: Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec.

Vzdělávacímu programu bylo přiděleno toto číslo akreditace: AK/PV-281/2013. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministrovi vnitra prostřednictvím odboru veřejné správy a eGovernmentu MV, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. ,,otisk úředního razítka‘‘

Mgr. Petr Prokop vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu v z. Mgr. Soňa Dvořáčková vedoucí oddělení výkonu státní správy ,,podepsáno elektronicky‘‘


MINISTERSTVO VNITRA Odbor veřejné správy a eGovernmentu náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. j. MV-43851-18/VEG-2013 Praha 17. dubna 2013 Počet listů: 1 Rozhodnutí Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uděluje akreditaci vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky: „Jméno a příjmení - novinky a změny od r. 2014“ k žádosti vzdělávací instituce: VAVS s.r.o., se sídlem: Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec.

Vzdělávacímu programu bylo přiděleno toto číslo akreditace: AK/VE-192/2013. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministrovi vnitra prostřednictvím odboru veřejné správy a eGovernmentu MV, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. ,,otisk úředního razítka‘‘

Mgr. Petr Prokop vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu v z. Mgr. Soňa Dvořáčková vedoucí oddělení výkonu státní správy ,,podepsáno elektronicky‘‘


MINISTERSTVO VNITRA Odbor veřejné správy a eGovernmentu náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. j. MV-43851-15/VEG-2013 Praha 17. dubna 2013 Počet listů: 1 Rozhodnutí Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uděluje akreditaci vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro úředníky: „Nařízení rady (ES) Brusel II a Brusel II bis v matriční praxi“ k žádosti vzdělávací instituce: VAVS s.r.o., se sídlem: Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec.

Vzdělávacímu programu bylo přiděleno toto číslo akreditace: AK/PV-280/2013. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministrovi vnitra prostřednictvím odboru veřejné správy a eGovernmentu MV, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. ,,otisk úředního razítka‘‘

Mgr. Petr Prokop vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu v z. Mgr. Soňa Dvořáčková vedoucí oddělení výkonu státní správy ,,podepsáno elektronicky‘‘


MINISTERSTVO VNITRA Odbor veřejné správy a eGovernmentu náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Č. j. MV-43851-16/VEG-2013 Praha 17. dubna 2013 Počet listů: 1 Rozhodnutí Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy a eGovernmentu, podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uděluje akreditaci vzdělávacímu programu průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky: „Nařízení rady (ES) Brusel II a Brusel II bis v matriční praxi“ k žádosti vzdělávací instituce: VAVS s.r.o., se sídlem: Dr. M. Horákové 185/66, 460 06 Liberec.

Vzdělávacímu programu bylo přiděleno toto číslo akreditace: AK/VE-191/2013. Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 správního řádu podat rozklad k ministrovi vnitra prostřednictvím odboru veřejné správy a eGovernmentu MV, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. ,,otisk úředního razítka‘‘

Mgr. Petr Prokop vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu v z. Mgr. Soňa Dvořáčková vedoucí oddělení výkonu státní správy ,,podepsáno elektronicky‘‘

Akreditace  
Akreditace  

Akreditace vzdělávací instituce a jednotlivých seminářů.

Advertisement