Page 1

PORTFOLIO Klรกra Prochรกzkovรก


Klára Procházková Datum narození: 18.letdna 1997 Adresa: Kotlářská 264/7 Brno, 602 00 Česká Republika Kontakt: +420 734 279 013 klara.prochazkova97@gmail.com Fakulta architektury VUT Brno xaprochazkovak@fa.vutbr.cz


Zkušenosti

Vzdělání září 2016 -

Fakulta architektury, VUT Brno

září 2014 - červen 2016 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná restaurátorská,Brno, Husova 10

Od roku 2014 o letních prázninách provázím na státním zámku Červená Lhota

Zájmy

Praxe a stáž březen 2014

praxe u Ing. arch. Martina Laštovičky

listpad 2014 - prosinec 2014 stáž v La Olinta, Miláno, Itálie Evolvo (Erasmus) listopad - prosinces 2018

Atelier 99, Brno

Výstavy a souteže 2017 Stavba roku jihomoravské kraje 2017 - ocenění za nejlepší studenský projek JmK 2017 2016 Studentský design, Brno 2015

Cena profesora Jindřicha Halabaly, Brno

2014 Mobitex, Brno

Počítačové dovednosti Rhino **** Microsoft office: World ***** AutoCAD 2D ***** Excel **** AutoCAD 3D *** Power Point ***** SketchUP ** 3ds Max ** Revit *** KeySHOT **** Photoshop Illustrator InDesign CorelDRAW

Od roku 2013 brigádně restauruji nástené maleby a freseky pod vedením akad. mal. Pavla Procházky (Synagoga v Humpolci, Rabínský dům Polná, Hrad Roštejn, kostel v Rančířvě u Jihlavy, hotel Zlatá hvězda Jihlava, gotický kostel v Ledči nad Sázavou, ...)

**** ** *** ***

četba, kreslení, umění, historie (hlásila jsem se na Masarikovu univerzitu na Archeologii, kam jsem byla přijat, ale nakonec jsem si zvolila architekturu), cestování především po památkách a umění


01 BYDLENÍ NA NÁBŘEŽÍ Ateliérová práce na téma DŮM A MÍSTO letní semestr 2018 Vedoucí ateliréru: doc. Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Petr Hýl Okolo dvora Ve svém projektu se věnuji rekonstrukci v současnosti spíše upadající vesnické tradiční hospody. K hospodě náleží ještě starý rodinný dům se zemědělskou části, který již 30 let nikdo neobývá. A přestože se hospoda nachází v těsné blízkosti návsi, má velký dvůr, který se táhne podél silnice a je v současnosti zcela nevyužit. Tento dvůr tvoří jádro projektu, okolo kterého se točí jednotlivé budovy. První z nich je již zmiňovaná hospoda, jejíž nosní konstrukční systém využívám a měním dispozice a rozšiřuji hospodu o restauraci, která v obci chybí. V druhém nadzemním podlaží vytvářím samostatný byt, který by měl být určen provozovateli hospody. Přilehlý rodinný dům díky špatnému stavu nemohu moc využít, ale protože díky svému tvaru podtrhuje dvůr, rozhodla jsem nechat jeho obvodové zdi a do nich vložit novou na proto samonosnou konstrukci. Zde by pak měli vzniknout startovací byty pro mladé, které obec potřebuje. Poslední budovou je novostavba hasičské zbrojnice, která celý dvůr uzavírá


02 BYDLENÍ NA NÁBŘEŽÍ DOLNÍ MĚSTO

Ateliérová práce na téma DŮM A MÍSTO letní semestr 2018 Vedoucí ateliréru: doc. Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Petr Hýl Ve svém urabictickém návrhu celé Polné jsem se zaměřila na propojení městských části. Dnešní město má všechny funkce a vybavenost soustředěné do historického jádra a jednotlivé městské části jsou prázdné. Z toho důvodu jsem navrhla jákasi lokální centra, která však budou porpojena mezi sebou a budou tvořit síť po celém městě. Detalněji jsem se věnovala návrhu městské části Kateřinov, pojmenované po kostelu sv. Kateřiny pravděpodobně nejstarší části města. Tato část je díky terénu a řece, oddělena od zbytku města. Výstavbou rodinných domů, vytvořením nových cest a pěšin, jsem jí propojila s okolím. Další výraznou dominatou této městké části je zámek s jeho rozsáhlý arál, který je jen z čáasti využívaný. Kde revitalizuji nádvoří, zámecký pivovar, bývalý zemědělský dvůr a vytvářím novou letní scénu.

ZÁPEKLÍ

HORNÍ MĚSTO

STŘED

KATEŘINOV

U STUDÁNKY

NAVRŽENÝ ABSTRAKTNÍ SYSTÉM

1 : 9 000

městské části

bariéra tvořená zeleným pruhem

bariéra tvořená průmyslovým areálem

ohniska

bariéra tvořená vodu

komerční ohniska

+ nová centra v jednotlivých městských čýstech, která budu utvářet jejich identitu + provázanost prostorů


NÁVRH KATEŘINOVA - SITUACE veřejná zeleň

soukromá zeleň

1 : 3 000 stromy

voda

1

navržené objekty

opravené objekty


zámek letní scéna

kostel sv Kateřiny panský pivovar zemědělský dvůr

hodinářská škola


03 BYDLENÍ NA NÁBŘEŽÍ Ateliérová práce na téma DŮM A MÍSTO letní semestr 2018 Vedoucí ateliréru: doc. Ing. arch. Josef Kiszka, Ing. arch. Petr Hýl Ve svém projektu Bydlení na nábřeží se zabývám navžením bytových domů na nábřeží Svitavy. Tato lokalita má velice zajímavou historii, a i přes mnoho snah dát tomuto místu atmosféru, vždy nakonec zůstává lokalita v pozadí. A to se snažím v mém návrhu změnit. Navrhuji zde bytové domy umístěné ve soukromém parku se zahradami na zvlněném terénu, díky čemuž přijíždějící do Brna vzniká nevšední pohled a lokalita na významu, jako vstup do města. Celý návrh je založen na konceptu pohybu. Dům je složen z dvoupodlažních bytů o jednotném rozměru 6x6x6 metrů. V každém bytě se nacházejí boxy, které lze přesouvat a lze tak vytvářet neustále jiný interiér a vznikají tak nové cesty v bytě. Princip pohybu se také odráží i na venek budovy. Každý byt má svůj zelený balkón, který lze přesouvat z přízemí kladkostroje do druhého patra, takže i dům může jednoduše menit svou podobu. Zvlněný terén odděluje soukromí bytových domů od veřejného nábřeží a zároveň vytváří prostor v němž jsou skryty budovy služeb.


25% váhy navijení lana

25% 50%

pohyblivé zelené balkony pohyblivé části bytu prostor, ve kterém lze hýbat boxy

volné kladky

Celý koncept je založen na pohybu. Každý dvoupodlažní byt o rozměru 6x6x6 metrů obsahuje dva boxy, které lze přesouvaz. Hygienické zázemí a části bytu, díky čemuž vzniká vnitřní prostor od rozměrech 4x4 metrů, ve kterém lze hýbat s boxy. Na stejném principu je založeno i druhé patro. V boxech, se kterými lze hýbat, se nachází pohovka a pracovna. Pohyb boxů je založen na obecném kladkostroji složeném ze tří volných kladek, díky čemuž je síla potřebná na zvedání boxů pouze třetinová. Díky tomu, když dojde náhodou k výpadku elektřiny, je možnost box ručně zvednout a to proto, že tíha, kterou je potřebné přesunout je přibližně 20 kg. Na stejném principu kladek jsou pohyblivé i zelené balkony.

100% váhy


01

BYDLENÍ NA NÁBŘEŽÍ


04 ZASTÁVKA NA CYKLOZTEZCE Ateliérová práce na téma malá stavba DŮM zimní semestr 2017 - 2018 Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Jan a Barbora Hora, Ing. arch. Jan Veisser

Při své práci jsem se snažila najít nové využití pro stodolu z poloviny 19. století, která se nachází v jihomoravské obci Božice s mnohaletou vinařskou tradicí. Stodola se nachází na jedné z původních návsí, společně s obecním sklepem. Jelikož přes obec prochází cyklostezka, vytvořila jsem koncept: „ZASTÁVKA NA CYKLOZTEZCE“.


Koncept se zakládá na tom, že stodola bude sloužit jako jakýsi penzion/ubytovna. A to především pro cyklisty na krátkodobé ubytování hlavně v letím období. Jelikož je poblíž obecní sklep, mohou tam jít cyklisté na ochutnávky vín, přespat ve stodole a druhý den pokračovat ve své cestě. Při návrhu jsem chtěla co nejvíce zachovat původní ráz stodoly. Z toho důvodu jsem z exteriéru stodolu nabílila, stejně jako v minulosti byl používán bílý vápenný nátěr. Upravila jsem přístup ke stodole a probourala dvě okna z čelní strany. Zachována zůstávají i původní vrata, kterým jsem přiřadila funkci okenic. V interiéru jsem se snažila zachovat původní zajímavou konstrukci krovu, cihelné zdivo a původní střešní krytinu. Z toho důvodu jsem do budovy vkládala zateplené boxy, které plní funkce pokojů, koupelen a kuchyně s jídelnou. Tyto boxy mají zcela samostatnou nosnou dřevěnou konstrukci, a tak nezatěžují původní historický krov. Tvoří dvě patra a pomocí oken v původním střešním plášti a ve střechách vložených boxů, jsou prosvětlovány a odvětrávány.


02

ZASTÁVKA NA CYKLOZTEZCE


17 80

103

0

05 HVĚZDY

800

353 1800

Práce v rámci předmětu Základy architektonického navrhování letní semestr 2017 Vedoucí ateliéru: doc. ing. arch Jaroslav Drápal CSc. 18430

Inspirací pro můj projekt byly hvězdy a mým závěrem bylo navrhnout místo, které by bylo určeno především k pozorování hvězd v soukromí. Důkežitým požadavkem pro mě bylo, aby stavba měla své využití i během dne a z tohoto důvodu jsem k pozorovacímu prostoru navrhla výhlodku. Obě části jsou pak vzájemně propojeny a celá stavba svým tvarem připomíná část souhvězdí. Do objektu se vstupuje po schodišti, které se zužuje a vtahuje diváka na prohlídku. Na stěnách podél schodiště jsou umístěny mapy hvězdné obhlody. Sedací vnitřní prostor se záměrně zužuje a omezuje pohled na nebe. Hlavní pozorovací prostor má tvar komolého kužele, a když do něj návštěvník vstoupí, otevře se mu pohled na nebe a díky jeho rozšiřujícímu tvaru se divákovi opticky přiblíží. Dále lze postupovat po bezbariérové rampě, jejíž stěny se postupně rozevírají až se divák dostane na vyhlídku, kde se otevře pohled na Beskydy.


8,3M

8,3M 900

1300

900

1970

380

400

MĚŘÍTKO 1:100 MĚŘÍTKO 1:100

DOSAZENÍ DO TERÉNU DOSAZENÍ DO TERÉNU

150

900

A VTAHUJE DIVÁKA PROHLÍDKU. STĚNÁCH PODÉL SCHODIŠTĚ JSOU UMÍSTĚNY MAPY HVĚZDNÉ OBLOHY A TAKÉ SEDACÍ PROSTOR. TENO VTAHUJE DIVÁKA NANA PROHLÍDKU. NANA STĚNÁCH PODÉL SCHODIŠTĚ JSOU UMÍSTĚNY MAPY HVĚZDNÉ OBLOHY A TAKÉ SEDACÍ PROSTOR. TENO NEBE. HLAVNÍ POZOROVACÍ PROSTOR TVAR KOMOLÉHO KUŽELE A KDYŽ NÁVŠTĚVNÍK STOUPÍ, OTEVŘE SE POHLED MU POHLED DED NANA NEBE. HLAVNÍ POZOROVACÍ PROSTOR MÁMÁ TVAR KOMOLÉHO KUŽELE A KDYŽ DO DO NĚJNĚJ NÁVŠTĚVNÍK STOUPÍ, OTEVŘE SE MU NA NA TICKY PŘIBLÍŽÍ. DÁLE POSTUPOVAT BEZBARIÉROVÉ RAMĚ, JEJÍŽ STĚNY SE POSTUPNĚ ROZEVÍRAJÍ, AŽDIVÁK SE DIVÁK DOSTANE NA VYHLÍDKU, CKY PŘIBLÍŽÍ. DÁLE LZELZE POSTUPOVAT POPO BEZBARIÉROVÉ RAMĚ, JEJÍŽ STĚNY SE POSTUPNĚ ROZEVÍRAJÍ, AŽ SE DOSTANE NA VYHLÍDKU, KDE OTEVŘE VÝHLED BESKYDY. KDE SE SE MUMU OTEVŘE VÝHLED NANA BESKYDY.

Í POHLED DNÍ POHLED

5580

1590

2070

1630

3285

4130

18380

VIZUALIZACE VIZUALIZACE

POHLED Z VYHLÍDKY NA NA BESKYDY POHLED Z VYHLÍDKY BESKYDY

VÝCHODNÍ POHLED VÝCHODNÍ POHLED


06 ŽIDLE Práce v rámci předmětu Základy architektonického navrhování letní semestr 2017 Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Petra Žalmanová Ph.D.


07 MODEL SAINTE CHAPELLE Práce v rámci předmětu Základy architektektury zimní semestr 2016


08

NÁVRH INTERIÉRU OBYTNÉHO PROSTORU PRO SENIORY Maturitní práce 2016

V tomto návrhu řeším přestavbu současného interiéru domu páru seniorů. Jelikož dům byl naposledy přestavován před 15 lety, přestal stárnoucímu páru vyhovovat. Největší problém jsem vyděla v dosavadní koupelně a kuchyni. Koupelnu jsem navrhla jako bezbariérovou se sprchou walk-in a sprchovým sedátkem s madel. Kuchyň jsem pak celou, oproti původnímu návrhu, zjednodušila a prosvětlila. K návrhu jsem měla zpracovaný kompletní rozpočet spolu s katalogy použitého vybavení a interiéru.


09 FAVUM Klauzurní práce v rámci 3. ročníku na téma Zdraví 2014 - 2015 Police FAVUM vznikla jako klauzurní práce na téma zdraví, kdy zadáním bylo vytvořit stojan na předvádění léků. Tvar návrhu vychází z včelí plástve (latinsky favum), proto by měla být police použita především k prezentaci léků z mateří kašičky a dalších produktů vytvořených na bázi medu. Včelí plástev je šestiuhelníková, pravidelná buňka, postavená včelami v jejich úlech. Tato pravidelnost a možnost vrstvení buděnk na sebe mě zaujala. Navrhla jsem tedy jeden základní díl, který se pomocí magnetických pásků na spojovacích hranách dá spojovat s dalšími a může tak vytvářet zajímavé police k práci. Každý díl má pak tři drážky, do kterých lze zasunout šestiúhelníkový polymethylmetakrylát s šestiúhelníkovým prostorem pro zasunutí krabičky s lékem nebo včelím produktem.


10 ZE STARÉHO NOVÉ Klauzurní práce v rámci 2. ročníku 2013 - 2014


11 KOLEKCE ARBOR Klauzurní práce vrámci 2.ročníku 2014 Volnou inspirací ke kolekci ARBOR se stal strom, jeho větvení a samotné proplétaní větví. Výhodou je snadná sestava a možnost si kolekci sestavit doma sami, a to díky použití smrkových násad na hrábě, které se dají koupit ve všech specializovaných prodejnách se zahradními a domácími potřebami. Věšák i stolek se skládají ze tří dlouhých tyčí, které se ve stejném místě kříží. Na ně jsou napojeny tři kratší tyče, které se také v jednom místě kříží tak, aby byla zajištěna stabilita. U věšáku je stabilita pojištěna trojúhelníkem, který všechny tyče propojuje a slouží jako další odkládací místo. Stolek je pak jednoduše zakončen skleněnou deskou, která nechává vyniknout spojení tyčí.


12 KRESBY Kresby vzniklé během studia na střední škole 2012 - 2016


13 FIGURY Malby uhlem vzniklé během studia na střední škole 2014


14 PRÁCE S AKVARELEM Malby vzniklé během studia na střední škole 2014

Profile for lacuron

Portfolio Klára Procházková  

Portfolio Klára Procházková  

Profile for lacuron
Advertisement