Catàleg d'activitats d'educació ambiental 2019-2020

Page 1

Cooperativa de treball associat, d’iniciativa social i sense ànim de lucre

Oferta educativa curs 2019-2020


Índex de continguts Visió i compromís social i ambiental de La Copa

1

NOVETATS

2

SORTIDES A L’ENTORN

4

TALLERS AMBIENTALS A L’AULA

7

VISITES CICLE DE L’AIGUA: EDARs i potabilitzadores

10

VISITES A PARCS NATURALS: Aiguamolls de l'Empordà

11

VISITES A PARCS NATURALS: Cap de Creus i paratge de Tudela

14

ESTADES A LA NATURA: Paisatges de l’Alt Empordà

15

SUBVENCIONADA

Activitats parcialment o totalment subvencionades per la Diputació de Girona (centres educatius de la província de Girona, el Consell Comarcal del Gironès (centres educatius del Gironès), l’Ajuntament de Girona i/o el Consorci de la Costa Brava.

Aj. GI


Eixos de l’acció cooperativa

Compromís social i ambiental

Reivindica el medi ambient com a inalienable de Aportem tots els beneficis de l’activitat cooperativa

la nostra societat i insisteix en la seva importància en la planificació d’activitats humanes.

a projectes en defensa del medi natural

Informa dels efectes que poden provocar les disfuncions ecològiques a la salut planetària i

L’educació ambiental al segle XXI

humana.

Els infants i els joves coneixen, estimen i valoren l’entorn natural més

Defensa una societat sostenible i integrada

immediat i s’adonen de la seva fragilitat.

ecològicament amb el seu entorn.

Fa augmentar els coneixements de la població sobre problemàtiques

Potencia les actituds ambientals de la societat i

ambientals.

fomenta els comportaments respectuosos amb el

Potencia les actituds ambientals de la societat i fomenta els

medi ambient.

comportaments respectuosos amb el medi ambient.

Treballa per tendir cap a l’equilibri ecològic i

Incrementa la participació ciutadana en la resolució de conflictes

minimitza les desigualtats entre ciutat i món rural

ambientals.

i entre països rics i pobres. Aporta els coneixements per construir

Línia pedagògica Waldorf

alternatives viables i efectives als problemes

Guiem els infants durant les visites i tallers atenent els ritmes naturals,

ambientals locals i globals.

escoltant les seves inquietuds i explorant els sentits a través de les

Genera un procés de transformació social en les

activitats pràctiques que proposem.

persones. 1


N OV E TAT S Ecoexploració: explorem un ecosistema / CS, ESO i BATX 3 h Exterior

NaturalMENT / CI, CM, CS i ESO SUBVENCIONADA

Tot el dia

Exterior

L'aprenentatge a l'exterior (outdoor learning) és un mètode d'aprenentatge que es duu a terme fora de l'aula. Aquesta proposta educativa pretén treballar diferents conceptes del currículum pedagògic escolar a través d'un espai natural i els seus elements naturals com a fil conductor.

SUBVENCIONADA

La Copa SCC Tel. 646 41 50 93 info@lacopa.cc

f t lacopa.cc

Aquests conceptes es treballaran amb problemes concrets, que els alumnes hauran de resoldre de forma cooperativa, utilitzant les habilitats pròpies i les treballades a l'aula.

Activitat per acostar els alumnes a dos ecosistemes amb l'objectiu d'aprendre vivencialment les característiques, components i relacions ecològiques que existeixen en un ecosistema terrestre i un d’aquàtic. S'aprendran tècniques de mostreig per recollir dades de variables ecològiques dels ecosistemes. Es tractaran conceptes com la xarxa tròfica, el cicle de la matèria, el flux d'energia, espècies autòctones i invasores i es reflexionràa sobre les causes de desequilibris ecològics. 2


N OV E TAT S

Les mines de les Gavarres / CI, CM, CS, ESO, CF i BATX

3h

SUBVENCIONADA

Exterior

Descobrirem la mineria a les Gavarres a partir dels vestigis patrimonials encara existents i els processos geològics que han format roques i minerals. Les experiències que es realitzaran a cada parada, com la recerca de mineral a les escombreres o la il·luminació de la mina a partir de llums de carbur, ens conduiran a conèixer l´ús dels minerals i les tècniques d'extracció o el mode de vida del miners. Al final de la sortida es reflexionarà a l'entorn dels l´ús dels recursos naturals com a matèries primeres i el concepte de sostenibilitat.

Foto: Andreu Xicoira

Tinença responsable d’animals de companyia / CI, CM i CS SUBVENCIONADA

Aj. GI

1h

Taller de kokedames Familiar

Exterior, al pati o a l’aula

Aprèn la tècnica del kokedama per plantar una planta sense test.

A l’aula

Aquesta activitat pretén sensibilitzar els infants sobre la tinença responsable d’animals de companyia. A través d'un joc de rol, vídeo i l'experiència de tenir una mascota real al davant, es treballen els valors de responsabilitat i civisme. Es fomenta l'adopció i es dona a entendre el que significa responsabilitat a llarg termini.

2h

La Copa SCC Tel. 646 41 50 93 info@lacopa.cc

3

f t lacopa.cc


SORTIDES A L’ENTORN

Us proposem una sortida de descoberta ambiental per aproximar-nos de manera viva i experimental a l'entorn natural més proper a l’escola

La Copa SCC Tel. 646 41 50 93 info@lacopa.cc

L’ecosistema del bosc mediterrani 3h

Exterior

Tan a prop però alhora tan desconegut! La sortida a l’entorn d’un bosc mediterrani que proposem s’adapta a diferents nivells d’edat amb enfocaments diversos: contes, jocs, elaboració d’un herbari… Mentre observem i passegem per un bosc adaptat al nostre clima, ens adonarem dels trucs que fan servir les plantes per sobreviure les elevades temperatures d’estiu i la sequera que caracteritza el clima mediterrani. També veurem les adaptacions del bosc al foc i intentarem descobrir la fauna que hi viu.

4

SUBVENCIONADA

/ INF, CI, CS, ESO i BATX

f t lacopa.cc


SORTIDES A L’ENTORN

La Copa SCC

Tel. 646 41 50 93 info@lacopa.cc

L’ecosistema del bosc de ribera / INF, CI, CM, CS, ESO i BATX 3h

Exterior

L’ecosistema d’un punt d’aigua / CI, CM, CS, ESO i BATX

SUBVENCIONADA

El seu ecosistema es troba íntimament lligat al pas d’un curs d’aigua que dota de disponibilitat d’aigua a la zona més propera a la llera. Segons on ens trobem podem intentar buscar rastres d’animals que hagin pogut quedar impresos al fang i valorar les relacions ecològiques que existeixen. S’introdueixen els conceptes d’espècies exòtiques i invasores que també comencen a ser presents en aquests boscos.També es confecciona un herbari.

Lluny del que poguem pensar, l’ecosistema d’un punt d’aigua conté una quantitat de vida que val la pena descobrir. Les observacions es fan en una bassa, safareig o, fins i tot, es pot adaptar a les observacions en un curs d’aigua tranquil.

5

Segons el nivell educatiu del grup, s’entrarà en més o menys detall a les principals famílies d’invertebrats i la seva importància en les relacions tròfiques de l’ecosistema en què es troba.

f t lacopa.cc

SUBVENCIONADA

2h

Exterior


SORTIDES A L’ENTORN

Anellament d’ocells i matemàtiques / CI, CM, CS, ESO, CF i BATX 3h

SUBVENCIONADA

Exterior

Us proposem una experiència cientificotècnica en un

El taller de camp es

entorn proper a l’escola que permetrà als alumnes

complementa amb un treball

aproximar-se d’una manera vivencial a la natura,

a l’aula per aprofundir en els

comprendre-la a partir de l’observació, adquirir informació matemàtica i científica i interpretar-la.

conceptes matemàtics treballats

La Copa SCC Tel. 646 41 50 93 info@lacopa.cc

f t lacopa.cc

Els conceptes matemàtics a treballar s’adequen

Complementeu-ho amb:

als continguts curriculars de cada nivell:

Fem de xefs pels ocells

Mesures i sistema mètric decimal Decimals i fraccions Proporcions Estadística

CM i CS

6

1,5 h

A l’aula

TALLER AMBIENTAL SUBVENCIONADA

Sessió de treball matemàtic a l’aula / CM, CS, ESO i CF


TALLERS AMBIENTALS A L’AULA

Res al plat, res a la brossa Dues sessions d’1,5 h cadascuna

SUBVENCIONADA

/ CI, CM, CS i ESO

Aj. GI

A l’aula i al pati

Taller a l’aula per a sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari, conèixer el cicle dels aliments i quins processos provoquen pèrdues.

L’objectiu del taller és adonar-se de les conseqüències ambientals, socials i econòmiques derivades del malbaratment i prevenir la generació de residus aprofitables.

Es realitza en dues sessions amb una setmana de treball autònom entre elles.

La Copa SCC Tel. 646 41 50 93 info@lacopa.cc

Taller pràctic on es visualitza a

1a sessió

través d’un conte, un joc

Treball pràctic que els alumnes han de fer a casa per quantificar el menjar que es llença a casa

cooperatiu i un vídeo què és el

f t lacopa.cc

malbaratament alimentari, com

2a sessió

es produeix al llarg de tota la cadena alimentària i quines conseqüències té.

7

S’extrapolen als resultats a la comunitat i es reflexió sobre canvis d’hàbits que ens ajuda a prevenir el malbaratament


TALLERS AMBIENTALS A L’AULA

Els tallers fomenten l’interès per la història, la cultura i el medi natural proper; motiven els infants a desenvolupar actituds positives, de sensibilitat i respecte vers la diversitat, i potencien l’actitud crítica, els hàbits de reflexió i la inquietud pel món natural. t

La Copa SCC

Tel. 646 41 50 93

info@lacopa.cc

f lacopa.cc

Contecològics / INF, CI i CM SUBVENCIONADA

1,5 h

Cuina amb el Sol /

A l’aula o al pati

CM, CS, ESO i BATX

3h

Al pati

SUBVENCIONADA

La idea d'utilitzar les sessions de contes amb elements de la natura com a eina educativa ha estat molt present des de sempre. Aquest costum ancestral i lúdic ens permet promoure la imaginació, la participació, la vivència en grup i, a més, aprendre moltes coses. Després d’una introducció sobre la despesa energètica i fonts d'energia, els alumnes cuinen amb un forn solar.

Plantes remeieres / CI, CM i CS 1,5 h

Un món diferent / CS, ESO i CF 2 h A l’aula

A l’aula

Des de temps remots, els humans han usat les plantes en molts àmbits: la gastronomia, la medicina, la floristeria… Us proposem un taller per aprendre alguns dels usos més actuals i de les plantes i d’altres de més oblidats. Ideal per complementar una aula de natura.

8

La visualització del documental produït per La Copa promou la sensibilització ambiental sobre la problemàtica del canvi climàtic, de forma clara i senzilla, amb exemples d’estudis fets a casa nostra i que poden tenir rellevància en el futur quotidià més proper.

SUBVENCIONADA


TALLERS AMBIENTALS A L’AULA

Les tres erres / CI, CM, CS, 1r cicle ESO

SUBVENCIONADA

1,5 h

“Les tres erres” és un programa escolar per implementar les bases de la Reducció, Reutilització i Reciclatge dels residus. Els objectius principals són sensibilitzar els escolars en la importància que tenen aquestes tres erres pel medi ambient i capacitarlos per poder separar millor i donar nova vida a residus que, d’altra manera, acabarien en un abocador. Per aquest motiu cal seguir apostant per dotar els més joves del coneixement i els bons hàbits que permetin allargar la vida de tot allò que ja no té servei, de forma sostenible. Aquest programa compta de tres activitats a realitzar al llarg de l’educació primària, cadascuna dins d’un cicle distint, on s’aprofundeix en una de les tres erres explicades anteriorment. També preveu una xerrada informativa de caràcter global encarada a l’ESO.

Una nova vida de les coses / CI • Reutilitzar A l’aula

Cada cosa al seu lloc / CM o CS • Reciclar Exterior

Pesa el que llences / CS • Reduir A l’aula

La Copa SCC

Un cicle sense fi / 1r cicle ESO • Les tres erres A l’aula

9

Tel. 646 41 50 93 info@lacopa.cc

f t lacopa.cc


VISITES A PARCS NATURALS La Copa SCC

Tel. 646 41 50 93 info@lacopa.cc

f t lacopa.cc

La Copa SCC

Tel. 646 41 50 93 info@lacopa.cc

Itineraris de descoberta Descobrim i sentim els Aiguamolls 3h

INF, CI, CM, CS, ESO, BATX i CF

SUBVENCIONADA

Exterior

Itinerari guiat de baixa dificultat, el principal del Parc Natural. Es comença des del Cortalet, centre d’informació, i va fins a l’observatori Senillosa, unes antigues sitges per emmagatzemar arròs des d’on es té una vista privilegiada a vol d’ocell de l’entorn. La visita permet un primer contacte amb el Parc Natural, la natura que ens envolta i reconeixem la seva singularitat i les espècies que hi habiten o que hi transcorren durant les migracions. Es fa especial esment a la diversitat d’ambients que hi ha presents i la importància de la conservació de zones humides litorals per a la biodiversitat.

7

11

f t lacopa.cc


VISITES A PARCS NATURALS

Itineraris de descoberta SUBVENCIONADA

La Copa SCC Tel. 646 41 50 93 info@lacopa.cc

f t lacopa.cc

Descobrim les llaunes salabroses 3h Exterior / INF, CI, CM, CS, ESO, BATX i CF

Itinerari del Mas Matà fins a la platja. La vista panoràmica des de l'obervatori Senillosa contextualitza el Parc Natural a l’Empordà i les comarques veïnes. Ens fixem en els diferents ambients i paisatges que el conformen, la flora i la fauna i coneixem quins fenòmens tenen lloc a les llaunes —llacunes litorals— i quines són les seves peculiaritats: són el punt de trobada entre l'aigua dolça i l'aigua salada del mar. En arribar a la platja s’expliquen les dinàmiques dunars i com s’hi adapten les espècies que hi viuen. SUBVENCIONADA

La reserva integral dels estanys de Vilaüt / INF, CI, CM, CS i ESO Iniciem l’activitat fent un recorregut a l’exposició EmpordàNA’T de l’ecomuseu La Farinera de Castelló d’Empúries. Tot seguit, ens dirigim a Vilaüt on s’explica la naturalesa de la reserva integral, antiga ubicació de l’estany de Castelló i Palau. Es parla de la geologia i ecologia del lloc i de l’assecatge natural i artificial dels antics estanys. L’itinerari circular permet conèixer la riquesa florística i faunística de la zona, d’especial interès per les aus més tímides que fugen dels sarau dels itineraris del Cortalet. 12

4h

Int. / Ext.


VISITES A PARCS NATURALS ALL

Combina Itinerari + COMPLEMENT i passa un dia sencer als Aiguamolls

El cicle de l'aigua / CM, CS, ESO, BATX

3h

Tel. 646 41 50 93 info@lacopa.cc

f t lacopa.cc

Activitats de tarda

Int. / Ext.

L’ecosistema d’un punt d’aigua 1,5 h / CI, CM, CS i ESO

SUBVENCIONADA

SUBVENCIONADA

Dues activitats en una: depuradora i potabilitzadora! Quin és el cicle de l’aigua? Com hi intervenim els humans? Es tracta d’una visita que comença a la potabilitzadora d’Empuriabrava per copsar de prop els processos que tenen lloc durant la potabilització de l’aigua.

Exterior

Mentre investiguem els organismes que viuen al punt d’aigua, introduïm el concepte d’espècie invasora i reforcem les característiques dels principals grups d’animals i plantes.

Tot seguit, es visita la depuradora que es troba a un quart d’hora caminant i ens adonem de la importància de mantenir l’aigua en condicions pel bé dels nostres rius, estanys i mars. La visita acaba a l’estany Europa on podem veure algunes espècies d’ocells dels Aiguamolls.

DAY

La Copa SCC

Les egagròpiles / CI, CM, CS i ESO Descobrirem de què s’alimenten alguns ocells rapinyaires gràcies a les egagròpiles i sabrem més sobre la xarxa tròfica.

13

1,5 h Int. / Ext.


VISITES A PARCS NATURALS

La Copa SCC Tel. 646 41 50 93 info@lacopa.cc

f t lacopa.cc

SUBVENCIONADA

Geologia surrealista al Cap de Creus

3h

Exterior

/ CI, CM, CS, ESO i BATX

Tudela no deixa indiferent a ningú! En un paratge espectacular i excepcional de la Costa Brava us ajudarem a descobrir els animals de pedra que hi habiten.

Del paratge de Tudela, a prop de Cadaqués, fins a la punta del Cap de Creus

Mentre gaudim del Parc Natural del Cap de Creus, coneixerem la geologia, la flora i la fauna característiques d’aquest lloc tan especial, font d’inspiració d’artistes com Dalí. 14


ESTADES A LA NATURA Paisatges de l’Alt Empordà

/ sisè, ESO, adaptable a altres cursos

de 3 a 5 dies amb pernoctació a l’alberg Costa Brava de Llançà o altres Les estades a la natura van adreçades a alumnes que acabin sisè i ESO, tot i que es poden adaptar a tots els cursos. Poden tenir caràcter d’estada de final de curs que és un canvi d’etapa, que pot culminar amb una sortida per compartir les últimes vivències, experiències i aprenentatges, abans de l’estiu.

Programa adaptable a activitats lúdiques o crèdits de síntesi

La Copa SCC Tel. 646 41 50 93 info@lacopa.cc

f t lacopa.cc

Una bona manera de celebrar la fi d’aquesta etapa és fer-ho amb una sortida d’uns quants dies amb el grup classe per acabar de reforçar els vincles que ja s’han forjat durant els anys que han passat junts. Des de La Copa SCC, us oferim un programa d’una sortida a l’entorn dels Parcs Naturals del Cap de Creus i dels Aiguamolls de l’Empordà, que inclou activitats educatives i pedagògiques en combinació amb altres activitats lúdiques. Es tracta d’un programa totalment adaptable quant al nombre de dies i activitats a dur a terme i, per tant, contempla una gran flexibilitat en el preu final de la sortida. 15


Oferta educativa 2019-2020

Més informació a:

La Copa SCC Tel. 646 41 50 93

f

t

info@lacopa.cc

lacopa.cc


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.