Page 8

▪ Paper actiu de les entitats de gent gran en la vida del poble i en la gestió dels seus propis recursos i necessitats. 1.2. DRET A L’HABITATGE L’habitatge és sens dubte el problema més gran dels ciutadans i de les ciutadanes. Les víctimes més destacades de l’augment dels preus de compra i de lloguer són la gent jove, les famílies monoparentals, les persones migrades i els sectors socials de rendes més baixes. LES NOSTRES PROPOSTES

- Els planejaments urbanístics han de

donar prioritat al dret a

l’habitatge. • Promoure la generació d’habitatge dotacional per joves, gent gran i altres sectors. • El lloguer en rotació ha de ser via preferent de foment del primer accés a l’habitatge protegit, especialment per l’emancipació dels i les joves. • Promoure experiències d’habitatge assistit per gent gran i altres sectors. • La mediació pel lloguer ha de ser promoguda des de l’Ajuntament. Cal aprofitar els mecanismes que ens dóna la Generalitat a través de les xarxes d’intermediació pel lloguer i de mediació pel lloguer social. - Atendre les problemàtiques específiques que afecten les dones. • Les famílies monoparentals, majoritàriament a càrrec de dones, les persones grans que viuen soles (molt majoritàriament dones) i les dones que han patit maltractament acostumen a ser població fràgil pel que fa a l’accés a l’habitatge. Han de ser objecte de propostes concretes d’adjudicació d’habitatge protegit en compra, en lloguer o assistit.

10

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres

Advertisement