Page 5

Volem una oferta cultural estable i diversa Promourem una programació que arribi a tota la població, prou diversa com per fomentar la participació de persones amb diferents sensibilitats. Apostem per una cultura integradora, participativa, educadora i creativa. Dinamitzarem els diversos equipaments per a garantir una oferta que doni resposta a les inquietuds dels diferents col—lectius. Donarem suport a les entitats i als creadors i creadores de Premià. Polítiques d’igualtat Som una força obertament feminista. Ens comprometem a lluitar contra les desigualtats que encara existeixen entre homes i dones.

1.1.- NI POBRESA NI EXCLUSIONS Treballem des d’una visió i planificació transversal de les polítiques socials, que

afecten

els

pilars

bàsics

de

l’estat

del

benestar:

salut,

ensenyament, habitatge i formació. LES NOSTRES PROPOSTES - Impulsar un Pla Local d’Inclusió Social: Pobresa Zero. • El reconeixement legal i l’accés efectiu i universal a tots els drets socials. • Definir i impulsar, des de la proximitat, la lluita contra l’exclusió i la pobresa. • Potenciar i articular de forma integrada la xarxa de programes, serveis i prestacions socials d’atenció primària vinculada a la prevenció, l’atenció i la inserció de persones i grups vulnerables o en situació d’exclusió. • Definir programes integrals d’inclusió orientats als col—lectius en risc en funció de l’edat, la dependència, l’origen, el gènere o l’estructura de la llar.

7

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres

Advertisement