Page 4

1.- AMB TU ÉS POSSIBLE UN PREMIÀ PELS DRETS SOCIALS I LA COHESIÓ, AMB SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT

LES NOSTRES PRIORITATS

Treballarem per la inclusió social de totes les persones Les polítiques socials adreçades a combatre el risc d’exclusió i aïllament seran prioritàries en l’assignació dels recursos municipals, amb una especial sensibilitat vers als col—lectius més vulnerables. Exigirem l’accés universal als serveis públics sanitaris, educatius i culturals de qualitat Premià necessita el segon CAP i el centre de dia. Defensarem l’Escola Pública de qualitat per afavorir l’equitat i la cohesió social. Lluitarem perquè durant aquest mandat es posi en funcionament la segona Escola Bressol. Pel dret a l’habitatge Impulsarem la construcció dels habitatges socials previstos al Pla General d’Urbanisme. Ens posarem al costat de les persones que poden patir un desnonament per no poder pagar la hipoteca, exigint un canvi de la legislació, perquè la hipoteca no pot ser una condemna per tota la vida. Vetllarem per l’aplicació de la llei de la Dependència i la Llei de Serveis Socials Exigirem el compliment dels compromisos de la Generalitat quant a les prestacions socials i la promoció de l’autonomia personal.

6

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres