Page 33

3.6.- SEGURETAT PÚBLICA PER A GARANTIR ELS DRETS La seguretat no pot basar-se exclusivament en més policia o més justícia penal. Són necessàries polítiques públiques transversals de prevenció, d’inclusió social, de reducció dels factors de risc i de serveis públics de qualitat per a reduir les causes. Premià de Mar no és una població insegura o, si més no, no ho és més que qualsevol altra de l’entorn. Molt sovint es confon la inseguretat amb els problemes de convivència. Ser ciutadà comporta drets i deures i la defensa d’aquests és la base de la convivència democràtica. Tant la vulneració dels principis de convivència com les faltes han de ser penats sota el principi de la correcció d’hàbits o conductes que atemptin contra les normes bàsiques de convivència en la comunitat i contra el dret a exercir com a ciutadà en plena llibertat. Des d’ICV-EUiA-EPM impulsarem programes de mediació comunitària per a afrontar els conflictes de convivència o bé programes de reparació perquè els infractors mitjançant accions reparadores puguin compensar la comunitat amb un treball comunitari. LES NOSTRES PROPOSTES - Promoure le mediació i la conciliació. • Estimular els procediments de mediació i de conciliació com a vies alternatives a la resolució de conflictes, en particular en l’àmbit familiar, laboral, de consum, etc. • Facilitar la descongestió de l’administració de Justícia. • Aplicació de tècniques adreçades a apoderar les persones per tal que siguin elles el subjecte actiu de la resolució dels conflictes que pateixen. • Impulsar l’aplicació de la Llei de mediació familiar.

35

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  
Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres

Advertisement