Page 27

- Treballarem el Pla Municipal d’Equipaments per mitjà d’un procés de participació ciutadana. • Amb la participació d’entitats, associacions, ciutadania no associada,

col—lectius

informals,

persones

tècniques

i

expertes. • Aconseguirem un Pla Municipal d’Equipaments elaborat participativament on es defineixin espais, usos i necessitats. • Empoderarem i revitalitzarem el Consell de Ciutadans i Ciutadanes.

3.3. CIUTAT JOVE PER VIURE I PARTICIPAR

Les darreres legislatures s’han caracteritzat per una manca de visió a mig i llarg termini a nivell de polítiques de joventut. La Regidoria s’ha limitat a fer una gestió del dia a dia sense seguir una línia determinada per a aconseguir uns objectius concrets. Hi ha hagut manca de lideratge, tant per a impulsar les polítiques de joventut com per a influir en altres àrees. També s’ha fet palesa una confusió entre les polítiques de cultura i de joventut. Cal un espai de referència per als i les joves, nous canals de comunicació (tant ascendent com descendent), i una figura que el jovent identifiqui com el seu enllaç amb l’Ajuntament. A més, cal redefinir el paper del voluntariat a l’Àrea. Ocupació • Impulsar programes que facilitin a la gent jove l’accés a una ocupació de qualitat. • També s’ha de fer difusió i promoure la sindicació entre el jovent.

29

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres

Advertisement