Page 25

3.1. UNA ADMINISTRACIÓ MODERNA I PROPERA A LA CIUTADANIA Volem un ajuntament proper als ciutadans i ciutadanes, modern, que sigui àgil. Volem un Ajuntament eficient i eficaç, que respongui a les necessitats i problemes del Premià de Mar d’avui en dia: una ciutat diversa, complexa per viure i gaudir. Nosaltres creiem en una administració pública que ha d’impulsar el progrés social. Creiem que cal gestionar correctament els serveis públics oferint resposta a les demandes de la ciutadania. I tot això sense incrementar indegudament els seus costos. Noves

polítiques

per

a

nous

problemes:

davant

els

nous

reptes

i

problemàtiques socials, apostem per donar respostes més àgils, més ràpides; una administració i un govern més proper als premianencs i premianenques. Per aquesta raó, defensem una democràcia participativa real, que compti amb la ciutadania en el desenvolupament de les polítiques públiques i en la presa de decisions. La participació és una manera de fer, una manera de governar. La nostra manera de governar. LES NOSTRES PROPOSTES - Seguiment de les externalitzacions dels serveis públics. • Evitar la privatització dels serveis públics. • Vetllar per a que les externalitzacions de serveis públics no signifiquin pitjors condicions sociolaborals per als treballadors i les treballadores que els presten i la pèrdua efectiva del control de la prestació del servei. - Per un augment real de la participació ciutadana. • Garantir la pluralitat política en els òrgans de gestió, així com la representació dels usuaris i les usuàries i la representació sindical. • Potenciar la presa de decisions per part de la societat civil.

27

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres