Page 20

pública, assumint, per tant, competències executives importants en serveis com ensenyament i/o sanitat. LES NOSTRES PROPOSTES - Reforma dels tributs locals • Els actuals tributs locals requereixen d’una reforma en profunditat, de manera que es flexibilitzin i s’adaptin més a la capacitat econòmica dels i les contribuents i menys a paràmetres que no estan vinculats amb les rendes reals. • Tendir cap a una generalització i harmonització de l’impost de construccions i les plusvàlues amb el propòsit. - Participació en les figures tributàries estatals. • La participació de l’ajuntament en la recaptació dels grans impostos generals.

2.3. UN URBANISME PER A REEQUILIBRAR EL TERRITORI El model de ciutat de Premià de Mar és la conseqüència de molts anys de mala política urbanística. Convé recordar que sempre hem estat en primera línia advertint de l’actual situació. No ens conformarem, però a la fatalitat que representa la idea d’una ciutat dormitori ni al paper subaltern de la nostra comarca com a complement de la gran Barcelona. Volem que Premià de Mar sigui una ciutat plena. LES NOSTRES PROPOSTES • Facilitar la implantació d’activitat econòmica ampliant l'actual zona industrial i destinant sòl a usos terciaris. Aposta per empreses socialment i medioambientalment responsables. • Afavorir la implantació de cooperatives.

22

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres

Advertisement