Page 17

Urbanisme Pacificarem els carrers prioritzant els peatons i implantant zones de 30 km/h. Vetllarem perquè tal i com diu el pla general urbanístic, Can Sampere esdevingui un espai totalment públic. Millorarem l’accessibilitat als carrers i edificis públics i afavorirem l’adopció de mesures que facin el mateix als locals privats. Residus Potenciarem una cultura de consum que redueixi la generació de residus i a l’hora continuarem elaborant polítiques per afavorir el reciclatge, potenciant l’ús de la deixalleria i estenent la recollida selectiva de residus. 2.1 CIUTAT I CIUTADANIA COMPROMESA AMB EL MEDI AMBIENT Cada vegada es fa més evident la necessitat de desenvolupar polítiques de planificació urbanística a nivell supramunicipal per aconseguir una major racionalitat i eficiència en l’ús del territori i les infrastructures, els models de mobilitat, els equipaments i les polítiques d’habitatge. Cal orientar amb criteris racionals i sostenibilistes l’expansió urbana, d’acord amb quatre principis bàsics: l’urbanisme, el transport, l’edificació i la gestió urbana. LES NOSTRES PROPOSTES - Volem viure de cara al mar. Exigim una façana marítima digna. • Definició dels usos de la senda de vianants, adequació i manteniment suficient de la mateixa. • Ens mostrem, un altre cop, ferms en la convicció de la necessitat d’eliminar la N-II del front de mar de la comarca, fomentant a la vegada el transport públic, i desplaçant la mobilitat interna, que utilitza l’actual N-II, a la C-32. • Port integrat a la ciutat, d’acord amb les seves mancances i necessitats.

19

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres