Page 15

LES NOSTRES PROPOSTES - Ajuts als Clubs i Associacions. • Ponderar els ajuts per als Clubs i Associacions Esportives. • Fomentar l’associacionisme esportiu de base. • Les noies i els nois han de poder participar en l’àmbit local o comarcal a través de de qualsevol forma associativa: l’escola, el club esportiu, l’esplai... - Garantir l’accés a la pràctica esportiva dels ciutadans i de les ciutadanes. • Independentment de les seves limitacions socials, culturals o físiques. • Programes d’igualtat d’oportunitats i integració esportiva adreçada a tots els col—lectius o grups socials. - Promoure pràctiques esportives i esdeveniments esportius. • Que afavoreixin la solidaritat dels i les participants. • El coneixement i respecte pel medi ambient i l’entorn.

17

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres