Page 14

- Diversitat cultural. • Cicles de conferències, xerrades i seminaris, etc. • Edició de material escolar a partir de les necessitats de les escoles i de l’objectiu de donar a conèixer la història de Premià i la comarca. • Projecte de pannells en edificis, llocs o esdeveniments històrics del Premià de Mar. • Incentivar exposicions. - Conservació i difusió del patrimoni cultural i recuperació de la memòria històrica. •

En

sentit

ampli:

immoble

(edificis,

conjunts

arquitectònics,

elements arquitectònics, “micropatrimoni”, jaciments arqueològics...) • Programa de recuperació de la memòria: a partir d’arxius familiars, industrials, d’entitats, etc. • Incentivar la conservació de façanes i edificis catalogats a partir de subvencions, premis, reduccions d’IBI... • Revisió a cada legislatura del Pla especial de Protecció del Patrimoni Històric. • Catalogar la col—lecció d’art de l’ajuntament i adequar-ne la conservació. 1.6. ESPORT PER A TOTHOM L’esport és un dret dels ciutadans i de les ciutadanes que forma part de la qualitat de vida i que, per tant, ha de ser fomentat per l’Administració Local. Els recursos públics destinats a l’esport s’han d’esmerçar de forma prioritària a l’àmbit educatiu, de lleure i de salut on s’han de garantir que les activitats desenvolupades estiguin al servei d’una educació igualitària, contemplin la diversitat de gènere i de cultures i l’atenció a les persones amb necessitats específiques.

16

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres