Page 10

condicions d’accessibilitat arreu, en l’habitatge, en la mobilitat i en la prestació de serveis adequats al domicili. • Implicar tots els sectors municipals, tenint en compte les perspectives culturals, socials, econòmiques i de gènere de cada col—lectiu. • Compartir experiències als nivells nacional, estatal, internacional, mitjançant les xarxes locals existents que aborden temes de salut i de qualitat de vida, i, molt especialment, amb la que agrupa les ciutats saludables (en el marc de l’OMS). • Controlar efectivament les instal—lacions en risc de produir legionel—losis i l’eliminació i sanejament de residus, sota la vigilància activa de l’administració. • Fomentar el control de les plagues urbanes (rosegadors, insectes, algunes aus). • Controlar els establiments i serveis d’estètica i higiene personal. • Ser actius en l’aplicació al municipi de les normatives de control ambiental per a la protecció de la salut (trànsit i velocitat dels vehicles, normes industrials de producció i sanejament, i a les activitats comercials i humanes productores de sorolls i radiacions). • Vetllar per l’aplicació rigorosa de la llei sobre el tabac a tots els espais de pública concurrència. • Promoure la prevenció dels accidents laborals mitjançant el control de les empreses i dels hàbits de treball que practiquen. • Impulsar el treball intersectorial en matèria d’alimentació, relacions

afectives, esport,

oci,

ús de tecnologies,

hàbits

culturals i en la interpretació i millora dels mitjans de comunicació humans. - Reduir les desigualtats en salut. • Acollint adequadament la ciutadania nouvinguda a la població. • Incrementant les accions de garantia de la igualtat dona – home. • Ajudant a articular Grups d’Ajuda Mútua (GAM) per a problemes comuns.

12

Programa de la Coalició d'Esquerres (ICV-EUiA-EPM)  

Amb tu, és possible: Programa electoral de la Coalició d'Esquerres

Advertisement