#141cosesafer programa de la coalició d'esquerres icv euia 2015

Page 1


#SomPremià #SomLluita Benvolguda veïna, benvolgut veí; necessitem la teva ajuda. La teva veu. La teva mirada sobre com és Premià i com podria ser millor. La Coalició ICV-EUiA som gent d’esquerres que, des de l’Ajuntament i des del carrer, confrontem la política que governa a favor de les elits. No tolerem la desigualtat, ni el patiment que genera. Per això ens presentem a aquestes eleccions amb l’objectiu de conquerir l’Ajuntament i posar-lo al servei de la gent corrent. Volem que mai més (mai més!) tornin a quedar sense gastar els diners destinats a serveis socials com ha vingut passant. Que les escoles públiques tinguin els recursos que necessiten. Que els barris es barregin. I que els centres de salut es cuidin com el que són; el patrimoni de tots i totes. Som un projecte valent, que pica pedra en defensa dels serveis públics. Ho fem des d’una organització participativa i senzilla, transparent i honesta. La nostra aposta és clara: sumar per guanyar. No ens interessa defensar unes sigles, sinó defensar una visió de veure el món basada en la justícia social. De la mateixa manera, és la nostra prioritat obrir l’Ajuntament: Aquest no pot ser un lloc on es decideixin sense nosaltres coses que impacten en les nostres vides. Cal una política propera, feta de paraules entenedores i directes. I donar-li a la gent el poder per a decidir! Ens encantaria tenir-te amb nosaltres en aquesta lluita. Et convidem a passar pel local de La Coalició qualsevol dilluns al vespre, allà hi serem; et convidem a acudir a les trobades en què, de forma distesa (la política es pot fer des de l’alegria!) fem un retorn directe del que passa a l’Ajuntament. Et convidem evidentment a votar-nos, però més que això, et convidem a ser part d’aquesta lluita. I per on començarem? Començarem pel que és més urgent: rescatar les persones que ho estan passant malament! L’Ajuntament ha de garantir el dret a l’alimentació bàsica de tothom, així com als subministraments d’energia i aigua més bàsics per a totes les famílies. I evitar l’horror que és quedar-se sense casa! Començarem per la defensa de l’educació pública, que és el nostre patrimoni! Exigim la setena línia de P3 pública i promovem l’obertura d’una segona escola bressol. Combatem les retallades i l’augment de ràtios a les aules! Començarem per cuidar el lloc on vivim i convivim! Premià està brut, mancat de papereres i en un procés de degradació d’alguns carrers. Quan vam governar vam demostrar que és possible l’excel·lència en la neteja urbana. La gent de Premià viu al carrer i mereix espais cuidats! (...+) Vols conèixer més propostes? Al nostre programa les trobaràs; Sobre un centre cívic dinàmic i obert. Sobre Can Sanpere al servei del poble. Sobre una platja i un port com a espais naturals d’esbarjo. Sobre un passeig marítim il·luminat i accessible. Sobre el trasllat de l’actual NII a la C32 i la gratuïtat d’aquesta autopista ja amortitzada. Sobre la transformació de l’actual NII en un passeig. Sobre un poble obert al mar. Sobre una millora i abaratiment del transport públic. Sobre la rectificació del desastre de l’actual estació de Renfe. Sobre un servei de bus municipal que comuniqui els barris. Sobre l’accessibilitat. Sobre l’excés de zones verdes i blaves. Sobre una verdadera aposta per la bicicleta. Sobre tot això i molt més... comencem!

#SomPremià

2

#SomLluita


1. UN PREMIÀ PER VIURE AMB DIGNITAT I JUSTÍCIA SOCIAL ........................................................................ 5 Garantir el dret a l’ocupació i lluita contra l’atur................................................................................................. 5 Garantir el Mínim Vital ........................................................................................................................................... 6 Un Premià lliure de desnonaments i que desenvolupi la funció social de l’habitatge ................................... 7 Dret a la vida quotidiana i a l'autonomia personal .............................................................................................. 8 Dret a una vida saludable ...................................................................................................................................... 9 Cultura per a una ciutadania lliure i crítica .......................................................................................................... 9 Dret a l’educació al llarg de la vida i per a tothom ............................................................................................ 10 Reforçar la cohesió i la vida saludable amb l’esport ........................................................................................ 11 Mobilitat ................................................................................................................................................................ 11 2. UN PREMIÀ PER L’OCUPACIÓ I PER UNA ECONOMIA COOPERATIVA I VERDA..................................... 13 Ciutats i pobles sostenibles. Un urbanisme que garanteixi la justícia urbana .............................................. 13 Incorporar els principis de l’urbanisme ecològic des de l’inici de tots els processos urbans .................... 14 El comerç i la industria crea ciutat i ocupació .................................................................................................. 15 Aigua; bé comú per una vida digna ................................................................................................................... 16 3. UN PREMIÀ PER VIURE EN LLIBERTAT I EN COMUNITAT ......................................................................... 19 Ciutats i pobles antifeixistes i antiracistes ........................................................................................................ 19 La defensa de l’equitat de gènere, la identitat i la diversitat sexual i afectiva.. ............................................. 20 Desenvolupament local, oci i dinamització ....................................................................................................... 20 La inserció social i ciutadana de les persones i el reconeixement de la diversitat ....................................... 21 Ciutat per la pau, els drets humans, la cooperació i la solidaritat .................................................................. 21 Emancipació juvenil des de la proximitat .......................................................................................................... 22 4. UN PREMIÀ PER UNA DEMOCRÀCIA DE QUALITAT ................................................................................... 25 Auditoria del deute. ............................................................................................................................................. 25 Una fiscalitat socialment justa i equitativa. ....................................................................................................... 26 Una ciutat per a tothom, igualitària, participativa i que faciliti la vida quotidiana. ........................................ 26 Potenciar la presa de decisions per part de la societat civil............................................................................ 27 5.- ARA ÉS DEMÀ................................................................................................................................................. 29

#SomPremià

3

#SomLluita


#SomPremià

4

#SomLluita


1. UN PREMIÀ PER VIURE AMB DIGNITAT I JUSTÍCIA SOCIAL Des de La Coalició ICV-EUiA apostem per un nou municipalisme promotor d’un nou estat local de benestar, amb serveis de proximitat per a tothom i participació ciutadana. Un Premià com un espai de resistència ètica al servei de la dignitat de les persones: en defensa de l’habitatge i lliure de desnonaments, amb transports públics a preus assequibles, on la gestió municipal impedeixi que es faci negoci de l’aigua i l’energia. Sense pobresa ni exclusió social; amb programes de garantia de mínims vitals, de seguretat vital, com a dret humà. Cal recuperar els drets perduts, perquè invertir en la garantia de drets socials enforteix l’economia. Les polítiques

socials

operen

com

a

factors

de

suport

al

desenvolupament econòmic, atès que generen cohesió i inclusió, sense les quals no hi pot haver un desenvolupament sostenible. L’autonomia personal i l’enfortiment de les xarxes relacionals, tant familiars com associatives i comunitàries, s’han de situar al centre de les polítiques. Volem ciutats i viles compromeses amb la igualtat entre dones i homes, l’emancipació de la gent jove, la vida independent de les persones amb diversitat funcional i la dignitat de les persones grans. Un nou model de Premià que situa l’educació pública de qualitat, l’educació al llarg de la vida, la democratització cultural i la creativitat com a eines de ciutadania lliure i la salut com a indicador inqüestionable de la qualitat d’una societat. Garantir el dret a l’ocupació i lluita contra l’atur 1. Impulsar un Pla d’Emergència contra l’atur amb recursos municipals i

supramunicipals. Pla de xoc contra l’atur

juvenil. Polítiques actives d’inserció i itineraris de suport integral a persones i col·lectius amb dificultats altes d’inclusió laboral. Creació d’un sistema d’orientació laboral permanent, de

suport a les persones en un marc de

canvis constants en el mercat de treball. Programes mixtos de formació i ocupació d’acord amb el teixit empresarial.

.

2. Establirem ajudes i bonificacions en les ordenances fiscals per a les empreses i comerços per a la contractació de persones a l’atur i en l’adaptació a les clàusules socials per a la contractació regular dels col·lectius més desfavorits. 3. Continuarem amb les accions per tal de fer aflorar l'economia submergida, especialment en l’àmbit dels serveis personals, donant suport, mitjançant subvencions a la contractació, clàusules socials o d’altres fórmules de mercat protegit, a la legalització d’aquestes activitats.

#SomPremià

5

#SomLluita


4. No col·laborarem amb les ETT, ni empreses de serveis integrals, ni

agències de

col·locació amb ànim de lucre en les contractacions municipals. 5. Promourem Pactes locals per l’ocupació i per la igualtat d’oportunitats, amb atenció especial a dones en situació d’atur i de risc d’exclusió,

especialment, a dones

monomarentals amb fills i filles a càrrec. També contribuirem a l’impuls i activació efectiva dels Plans d’Igualtat de les empreses. 6. Promourem polítiques de conciliació i nous usos del temps, implicant les empreses, les administracions i la societat civil. 7. Impulsarem la utilització de les clàusules socials i ambientals com a política d’ocupació en les licitacions públiques

per

promoure

l'ocupació

de

determinats

col·lectius en risc d’exclusió; Obligació de que es contractin

persones registrades com a aturades a les

Oficines de Treball (OT). 8. Impulsarem Plans formatius amb perspectiva de gènere. Programarem formació ocupacional diversificada i contínua tenint en compte la incorporació al mercat de treball de les dones de totes les edats,

especialment

d’aquelles amb baixes qualificacions i en edats amb major dificultats d’inserció al mercat laboral. 9. Promocionarem els programes de formació i treball (escoles tallers, tallers ocupacionals, cases d’ofici). 10. Impulsarem i dinamitzarem les iniciatives ja existents i les noves, per potenciar la creació dels i les joves. Garantir el Mínim Vital 11. Garantia d’ingressos mínims per prevenir situacions de pobresa. Exigim el reconeixement del dret a accedir a una renda garantida de ciutadania (art. 24.3 EAC). Cal la superació de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) per una veritable Renda Garantida de Ciutadania, on els serveis municipals tinguin una capacitat d’implicació i de gestió molt rellevant. 12. Garantir l’autonomia alimentària. Garantirem el dret a l’alimentació bàsica de totes les persones, un dret que cal incloure dins la cartera de serveis socials i que cal desenvolupar des de serveis i prestacions municipals públiques i de qualitat.

#SomPremià

6

#SomLluita


13. Garantia de subministraments bàsics. Promourem Plans contra la pobresa energètica que estableixi mínims de consum energètic garantits per les persones i famílies alhora que fomentem i potenciem la rehabilitació d’habitatges. La rehabilitació és la via més adequada des del punt de vista econòmic i de sostenibilitat (reducció de despesa energètica i emissions). 14. Cap infant en la pobresa. Crearem plans i programes municipals per donar resposta urgent a totes les situacions de pobresa infantil. En aquest marc, caldrà enfortir els serveis municipals d’infància i les prestacions socials a les famílies amb infants, així com recuperar i ampliar les prestacions autonòmiques. Un Premià lliure de desnonaments i que desenvolupi la funció social de l’habitatge 15. Aplicació d’un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles d’ús residencial als immobles que després d’una execució hipotecària es trobin desocupats permanentment. 16. Establiment de bonificacions sobre l’Impost de Bens Immobles, mitjançant una bonificació que pot arribar al 50%, on s’hi hagin instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar. 17. Taxa sobre els caixers automàtics ubicats a la via pública, com ja han fet alguns municipis. 18. El

govern

municipal

desnonaments. intermediació

estarà

Incrementarem hipotecària.

implicat el

suport

Ampliarem

contra jurídic els

els i

la

recursos

municipals adreçats al suport i orientació jurídica de les famílies que pateixen processos de desnonaments i incrementarem la intermediació municipal en els processos d'execució hipotecària. 19. Plans de manteniment de l’habitatge i prevenció de desnonaments. Apostem per la recuperació i l’enfortiment dels programes de prestacions públiques adreçades al pagament del lloguer o la hipoteca de l'habitatge habitual. El dret al lloguer just. Enfortirem els programes municipals d’ajuts socials al manteniment de l’habitatge. Situarem com a prioritàries les polítiques de prevenció de tots els desnonaments, per fer possible el principi de cap desnonament per causes econòmiques sobrevingudes. 20. Aplicació d’un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles d’ús residencial als immobles que després d’una execució hipotecària es trobin desocupats permanentment. 21. Establiment de bonificacions sobre l’Impost de Bens Immobles, mitjançant una bonificació que pot arribar al 50%, on s’hi hagin instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar.

#SomPremià

7

#SomLluita


22. Pla de mobilització urgent d’habitatge públic: a. Mitjançant els plans locals d’habitatge, amb especial atenció a les persones i famílies que han patit desnonaments o viuen en infrahabitatge, la gent jove amb dificultats d’emancipació i la gent gran amb manca d’autonomia. b.

Parc de lloguer social amb els habitatges públics ja existents i ampliar-lo pressionant a les entitats financeres i la Sareb per posar els seus habitatges buits a disposició del municipi.

c.

Sancionant als bancs que mantinguin pisos buits per tal d’estimular la seva sortida al mercat i recàrrec de l’IBI per immobles que després d’una execució hipotecària es trobin desocupats permanentment.

23. Creació del Registre municipal d’immobles desocupats amb la finalitat d’incentivar i col·locar al mercat aquests habitatges. 24. . Aplicació d’un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles d’ús residencial als immobles que

després

d’una

execució

hipotecària

es

trobin

desocupats permanentment. Dret a la vida quotidiana i a l'autonomia personal 25. Enfortiment dels equips professionals dels serveis socials municipals, garantint unes ràtios adequades en l’atenció a les persones, una formació professional adient a les noves demandes emergents i millorant les càrregues de feina per tal que puguin destinar un temps al treball amb d’altres serveis, entitats i moviments socials presents en el territori. 26. Pobles i ciutats 100% accessibles per a tothom. Plans d’accessibilitat que garanteixin la rehabilitació o la construcció d’espais públics accessibles per tothom. Apostem per la sensibilització i formació de diferents col·lectius (comerciants, comunitats de propietaris, administradors de

finques, ...) en qüestions relacionades

amb l’accessibilitat: normativa, elements

tècnics, ...i per

desenvolupar serveis d’assessorament i promoció de la certificació

d’accessibilitat

universal

(AENOR)

a

les

empreses del municipi. 27. Creació del Consell Municipal de Garantia dels Drets Bàsics. Aquest Consell tindrà com a missió garantir que les companyies subministradores i les institucions assegurin l’accés als serveis bàsics amb igualtat d’oportunitats. El

#SomPremià

8

#SomLluita


Consell Municipal serà informat del règim de contractació, d’autorització i de tributació, entre altres que tenen les companyies de serveis atorgades pel municipi, així com del compliment que les companyies fan respecte de l'impacte ambiental i de l’explotació dels recursos naturals. A patir d’aquest coneixement el Consell proposarà actuacions a desenvolupar per part del govern municipal. Dret a una vida saludable 28. Compromís i defensa del sistema públic de salut, amb equitat en l'accés i de qualitat. Ens oposem a les retallades, al tancament i reducció d'horaris dels CAPs, a les privatitzacions de serveis, de les immorals llistes d'espera i de les condicions laborals i salarials indignes. Els nostres ajuntaments estaran al costat i seran punta de llança en les reclamacions i demandes d'usuaris i plataformes davant de les administracions autonòmiques, estatals i europees. 29. La salut, una política transversal present en totes les regidories, amb avaluació d'impacte en salut en totes les accions de l'administració i amb comissions de seguiment i revisió d'aquestes. Actuarem per prevenir la desigualtat en la salut i garantir l’accés als serveis de salut en condicions d’equitat, sense exclusions. 30. Salut i drets sexuals i reproductius. Promourem programes d’educació en la salut sexual i reproductiva des d’una perspectiva de coneixement del propi cos i per una sexualitat lliure, responsable, plaent i lliure de violències. Impulsarem programes que defensin els drets sexuals i reproductius i l’accés a mètodes anticonceptius. Defensarem el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs i l’avortament lliure i gratuït i promourem l’accés a l’assessorament professional davant situacions d’embarassos no desitjats. Cultura per a una ciutadania lliure i crítica 31. Farem de la cultura i el patrimoni un reclam per al turisme de qualitat, evitant la mercantilització i banalització però aprofitant l’atractiu que tenen. 32. Cultura per a tothom. Desenvoluparem una programació cultural de qualitat i estratègies per a que tots els llenguatges artístics hi tinguin presència i recorregut. Desenvoluparem una oferta de cursos i activitats culturals prou amplia i activa, programada des del centre cívic. Treballarem per eliminar totes les barreres d’accés a la programació. Col·laborarem amb entitats que treballen en l’àmbit de l’exclusió, de les dificultats físiques, psíquiques i sensorials per tal de garantir l’accés normalitzat de totes les persones en l’activitat cultural del municipi.

#SomPremià

9

#SomLluita


33. Les Biblioteques, referents de cultura i coneixement. Desenvoluparem el Mapa de Lectura pública i farem de les biblioteques un dels principals motors d’activitat cultural del municipi, un espai sense exclusions i proactiu en l’atenció a la diversitat. 34. Foment de la creativitat local, amb presència dels i les artistes del municipi en les programacions on hi hagi possibilitats i en els centres educatius, incentivant el diàleg creatiu

amb

persones

creadores

d’altres

indrets.

Oportunitats i espais per a la nova creació impulsant espais i tallers, cessió d’espais en desús. Dret a l’educació al llarg de la vida i per a tothom 35. Volem la setena línia de P3 pública que es va treure al 2008. Defensem el sistema educatiu públic, amb equitat en l'accés i de qualitat. En contra de les retallades, del tancament de centres educatius i d’augment de ràtios i de convenis amb escoles d’elit. 36. Promourem l’obertura de la segona escola Bressol i exigirem a la Generalitat que es faci càrrec de les aportacions econòmiques que li corresponen. 37. Educació generadora de cohesió social. Augmentar la cobertura de les demandes de menjador escolar, o materials didàctics, sense discriminacions de cap mena. Volem que els serveis educatius que actuen en el territori municipal es coordinin de manera eficaç per treball frec a frec per la cohesió social. Volem que les i els adolescents expulsats pel sistema en la fase final de la seva escolarització obligatòria puguin trobar segones oportunitats per reintegrar-se al sistema educatiu, i accedir a titulacions que permetin la seva promoció acadèmica o professional. No es poden repetir fets com el tancament del centre obert. En període no lectiu s'habilitarà els centres escolars per tal d'oferir servei als infants en risc de desnutrició. 38. Programes de suport i reconeixement de l’educació en el lleure. Volem que els casals i les colònies d’estiu ofertes per les entitats d'educació en el lleure disposin de places suficients per atendre la demanda existent i que a aquestes entitats se'ls pugui facilitar infraestructures necessàries perquè puguin desenvolupar la seva tasca. 39. Programes de suport a la formació professional per tal que aquesta tingui major dignificació i qualificació. Volem que la formació professional vetlli per la formació integral i ciutadana del seu alumnat. Volem que la formació professional bàsica es desplegui sota criteris d’inclusió i

#SomPremià

10

#SomLluita


equitat en el conjunt d’oferta educativa de tot el territori d’un municipi. Volem que faciliti el procés de transició treball/escola del nostre jovent. Reforçar la cohesió i la vida saludable amb l’esport 40. Obrir aquells espais que disposen d’instal·lacions per a practicar l’esport, potenciant l'esport escolar i la utilització per les escoles públiques. 41. Potenciar la formació en la salut. 42. Promoure estils de vida i conductes saludables. Mobilitat 43. Volem oferir un servei de Bus municipal que comuniqui els diferents barris, especialment amb l’estació de Renfe i els serveis públics (mercat, ambulatori, etc). 44. Reclamarem una segona parada de bus nocturn al nostre municipi. 45. És realitzarà un Pla de mobilitat, per tal de detectar les necessitats de mobilitat i les possibles respostes. En aquest inclourem un estudi de l’ús de la bicicleta al municipi, carril bici, espais per aparcar bicicletes, etc. 46. Ens mostrem, un altre cop, ferms en la convicció de la necessitat de traslladar la N-II del front de mar de la comarca, fomentant a la vegada el transport públic, i desplaçant la mobilitat interna, que utilitza l’actual N-II, a la C-32, exigint la seva gratuïtat. 47. Exigirem l’acompliment del compromís de Rodalies per la construcció del Baixador de Can Pou - Camp de mar. 48. Aturarem la creació de noves zones blaves i verdes a la localitat. 49. Continuarem treballant per tal de que les modificacions i millores previstes per l’estació de RENFE esdevinguin una realitat. Ens mereixem una estació segura, accessible, còmoda i digna!

#SomPremià

11

#SomLluita


#SomPremià

12

#SomLluita


2. UN PREMIÀ PER L’OCUPACIÓ I PER UNA ECONOMIA COOPERATIVA I VERDA Des de la Coalició ICV-EUiA apostem per un nou municipalisme que impulsi economies locals equitatives, cooperatives i sostenibles. Un Premià que lluiti contra la crisi amb accions locals pel canvi de model productiu, amb acords socials i territorials per l’ocupació de qualitat. Polítiques de fiscalitat local justa i ecològica, amb pressupostos participatius i tarifació social. Igualment apostem per un nou ecologisme de la quotidianitat. Ciutats i viles saludables, amb mobilitat humana, reducció dels vehicles, accions de lluita contra el canvi climàtic i per la qualitat de l’aire. Municipis que aposten per la nova cultura de l’aigua i la sobirania energètica; per la gestió pública de l’aigua i l’energia com a béns comuns. Un nou model urbà que garanteixi el dret a l’habitatge i la dignitat dels barris, amb redistribució territorial i preservació de trames i espais de memòria. Ciutats i pobles per un urbanisme amb participació i plena implicació de la gent. On el planejament respon a l' interès col·lectiu i l’espai públic és comunitari, per a l’exercici de la ciutadania activa. Ciutats i pobles sostenibles. Un urbanisme que garanteix la justícia urbana 50. Mantindrem la recollida selectiva, augmentant l’eficàcia dels sistemes de recollida i minimitzant l'impacte, prioritzant la recollida de residus porta a porta on la gestió i el cost el facin viable.

51. Assolirem l’excel·lència en la neteja urbana, amb més implicació ciutadana i d’agents socials en el manteniment de l’espai públic. Potenciarem una cultura de consum que redueixi la generació de residus i alhora continuarem elaborant polítiques per afavorir el reciclatge, potenciant l’ús de la deixalleria i estenent la recollida selectiva de residus. 52. Donat la manca de papereres als carrers de Premià, incrementarem sensiblement la instal·lació de noves papereres. 53. Augmentarem el nombre i l'extensió dels espais verds en cl urbà. 54. Promourem l'agricultura urbana ecològica a través de campanyes ambientals, cursos, incentius, cessió d'espais (terra) i equips agrícoles, donació de llavors, etc. 55. Aprofitarem finques no utilitzades (públiques i privades) per a la creació d'horts urbans comunitaris. 56. Reduirem la demanda d'energia amb criteris d'eficiència amb un objectiu de millora de l'eficiència energètica del 30% per al 2020, com a mitjà per assolir l'objectiu d'emissions,

#SomPremià

13

#SomLluita


per assolir un Desenvolupament Urbà Sostenible en matèria energètica. Entre d’altres mesures proposem: 57. Introducció de polítiques d'estalvi i eficiència energètica en totes les actuacions municipals. 58. L'actuació del municipi ha d'estar encaminada a que a l'any 2020 estiguin renovats tots els sistemes d'enllumenat existents. 59. Actuacions en l'enllumenat dels edificis municipals on encara hi ha un ampli recorregut de millora, especialment en la tecnologia LED. 60. Una fiscalitat favorable a l'ús de l'ecomobilitat. 61. Incorporarem al màxim possible l’electricitat procedent de fonts d’energia renovables, l’electricitat verda amb garantia d’origen, o en el seu defecte, d’instal·lacions d’ecogeneració d’alta eficiència. 62. Potenciarem les cooperatives de consumidors d’energia. Les cooperatives de consumidors prenen les seves decisions estratègiques democràticament i fomenten la implicació dels seus usuaris sobre l’ús de l’energia. 63. Impulsarem la inversió creadora de llocs de treball d’economia verda, apostant per sectors d’activitat com les energies renovables o la indústria ecoeficient i la rehabilitació. 64. Promocionarem els productes agrícoles locals i les cooperatives de consum ecològic. Afavorirem les dinàmiques de les associacions de pagesos i pageses que treballen per una producció agrícola sostenible. Incorporar els principis de l’urbanisme ecològic des de l’inici de tots els processos urbans 65. Protegir i preservar els teixits històrics, el patrimoni arqueològic, arquitectònic i industrial, el paisatge, les trames urbanes, i els referents urbans que mantenen el vincles emocionals amb el territori. 66. Vetllarem perquè tal i com diu el pla general urbanístic, Can Sampere esdevingui un espai totalment públic, i perquè els seus usos es defineixin en un procés participatiu. 67. Aplicarem les mesures previstes al POUM per tal d’esponjar la densitat de població de Premià de Mar. 68. Millorarem l’accessibilitat als carrers i edificis públics i afavorirem l’adopció de mesures que facin el mateix als locals privats. 69. Adaptarem totes les voreres per tal que siguin accessibles així com els accessos a la platja. 70. Gestió dels serveis públics: gestió directa i compartida o Cooperativa.

#SomPremià

14

#SomLluita


71. Renegociarem tots els contractes, independentment del termini de vigència. Cal explorar vies de negociació amb les empreses que tenen contractes en vigor, per tal d’ajustar-los a la realitat. 72. Mesures d’eficiència en els subministraments, com per exemple endegant un Pla integral d’eficiència de tos els equipaments i infraestructures municipals. 73. Pacificarem els carrers prioritzant els vianants i implantant zones de 30 km/h. 74. Mancomunarem determinats serveis o equipaments amb altres municipis, cosa que possibilita oferir més serveis de la màxima qualitat reduint costos i recursos. 75. Remunicipalització dels serveis públics privatitzats. 76. Canvis en els mètodes de funcionament per un augment real de la participació ciutadana. 77. Garantir la pluralitat política en els òrgans de gestió, així com la representació dels usuaris i les usuàries i la representació sindical. El comerç i la industria crea ciutat i ocupació 78. Promourem noves formes d’economia

social

(cooperativisme), d’innovació social en els projectes industrials, basada en el tercer sector i l’economia social i solidària, creant incubadores específiques per replicar experiències exitoses d’arreu. Potenciarem la creació de cooperatives a cada barri, orientades a la satisfacció de les necessitats de consum, socials i ambientals. 79. Impulsarem Plans de millora dels polígons industrials, amb una visió integradora en l’entorn urbà. 80. Prioritzarem la inversió creadora de llocs de treball d’economia verda, apostant per sectors d’activitat com les energies renovables o la indústria ecoeficient. 81. Potenciarem programes que facilitin als joves l’accés a una ocupació de qualitat. 82. Crearem una oferta formativa àmplia i diversa, amb especial atenció a les necessitats dels sectors amb més dificultats d’inserció laboral. 83. Revisarem els tipus de cursos que s'ofereixen, garantint que siguin aprofitables i se’n fa difusió, i alhora promourem la sindicació entre el jovent. 84. Buscarem la creació d'empreses sostenibles a través d'un programa específic i acompanyarem la reconversió d’empreses per a reduir la seva dependència del petroli. 85. Potenciarem la responsabilitat social de les empreses: identificar bones pràctiques, promoure bones pràctiques, impulsar el Certificat d’empresa socialment responsable.

#SomPremià

15

#SomLluita


86. Potenciarem programes de formació i d’assessorament tècnic a les PIME

per a la

millora de la qualitat i de la gestió ambiental i per a la innovació tecnològica. 87. Donarem incentius per a la recuperació dels oficis relacionats amb la reparació, manteniment i reciclatge dels materials utilitzats. Fomentar el lloguer, d'intercanvi i l'ús compartit com alternativa a la venda i per promoure l'ampliació de la vida útil dels productes i la maquinària. 88. Farem dels mercats municipals impulsors del producte de Km0 i ecològic i promotors dels bons hàbits alimentaris. Potenciarem el mercats estables, els mercats estacionals, les fires artesanes i de productes ecològics i de

proximitat, així com els mercats

col·laboratius d’intercanvis. 89. Estimularem una major presència de productes de proximitat, locals, ecològics i de comerç just en l'oferta comercial de les nostres viles i ciutats, tant en els establiments permanents com en els temporals (mercats ambulants, fires, etc.) ja que comporta beneficis socials, econòmics i mediambientals. 90. Establirem reduccions en les taxes dels mercats setmanals i els comerços on la venda sigui exclusivament de producte de proximitat (20%) o ecològic (40%). 91. Crearem el distintiu local de comerç de producte de proximitat. 92. Promourem l'agricultura urbana a través de campanyes ambientals, cursos, incentius, cessió d’espais i equipaments agrícoles, donació de llavors, etc. Aprofitarem finques no utilitzades (públiques o privades) i terrats no privatius per a la creació d’horts urbans comunitaris. Aigua; bé comú per una vida digna 93. Subscriurem i desenvoluparem la #IniciativaMunicipal2015 sobre el Pacte Social per l'aigua pública com a compromís local per a una gestió pública, integrada i participativa del cicle integral de l'aigua. 94. Gestió pública de l’aigua. Promourem la remunicipalització dels serveis públics d’abastament d’aigua, de clavegueram i de depuració (part del cicle de l’aigua que és de competència municipal). En els casos de concessions a llarg termini on no sigui possible la reversió, caldrà recuperar i incrementar el control públic, la decisió i el seguiment de la gestió. 95. Garantirem la disponibilitat d’aigua bàsica per a una vida digna, assegurant el consum mínim de 100 litres/persona/dia, amb mesures com ara tarifació social, ajuts, ajornament de pagaments i bonificacions.

#SomPremià

16

#SomLluita


#SomPremià

17

#SomLluita


#SomPremià

18

#SomLluita


3. UN PREMIÀ PER VIURE EN LLIBERTAT I EN COMUNITAT Des de la Coalició ICV-EUiA apostem per un nou municipalisme que

promogui

dinàmiques

de

cooperació

entre

l’acció

institucional i les pràctiques d’autoorganització comunitària. La funció comunitària dels serveis municipals contribuirà a dotar les persones i les comunitats d’eines en la millora dels barris. Volem un Premià amb llibertats per viure: una vila compromesa amb els drets civils, les llibertats personals i l’espai urbà com a lloc de reivindicació i creativitat col·lectiva. Un Premià on s’impulsen processos

d’empoderament comunitari, xarxes

d’intercanvi, bancs del temps, cooperatives de consum. Un municipi que garanteixi drets i ampliï possibilitats. Apostem per la diversitat i la convivència. Volem que les polítiques públiques que es desenvolupin es basin en la diversitat social, de gènere, sexual, cultural i el laïcisme, afavorint la creació d’expressions culturals compartides entre persones d’orígens diversos. Volem una política municipal que combati el masclisme, l’homofòbia, la xenofòbia i els discursos feixistes i que fomenti el respecte a la diversitat de tot tipus, tant de gènere, sexual i afectiva, com ètnica i cultural. Ciutats i pobles antifeixistes i antiracistes 96. Lluita contra el feixisme: Un Premià antifeixista sense discursos de l’odi. Hem d'aconseguir aïllar els grups populistes que operen al carrer i a les institucions i que basen el seu discurs en l'odi envers els col·lectius més vulnerables (com succeeix amb els persones migrades); volem crear ciutats amb un orgull antifeixista on la població sigui conscient i estigui mobilitzada davant el perill que representa el retorn de l'extrema dreta. a. Aïllar els grups d'ultradreta dins els institucions impedint que cap de les seves mocions, sigui quin sigui el seu contingut, pugui ser aprovat. Fer el possible, dins els límits legals, per limitar el seu espai dins els mitjans de comunicació públics o altres àmbits institucionals. b. Impulsar campanyes de sensibilització contra els rumors i estereotips, que son el caldo de cultiu pels discursos de l'odi. Iniciatives impulsades conjuntament des de l'administració i la societat civil com la Xarxa Antirumors de Barcelona, són el model a imitar.

#SomPremià

19

#SomLluita


La defensa de l’equitat de gènere, la identitat i la diversitat sexual i afectiva. 97. Mostrarem i mostrem tolerància zero amb el masclisme, amb qualsevol relació d’opressió de gènere, i tindrem un Ajuntament proactiu i combatiu de la violència cap a les dones; des de la de caire individual a la institucional i sistèmica. 98. Farem

visible

la

diversitat

sexual

i

de

gènere.

Desplegarem, a nivell local, la llei contra la LGTfòbia. 99. Municipis lliures de masclisme, homofòbia i transfòbia: Incrementarem

la

formació

i

l’assessorament

en

prevenció del masclisme, l’homofòbia i la transfòbia al personal al servei de l’ajuntament i especialment els qui treballen. Des dels Centres de Promoció Econòmica i/o Servei d'Ocupació Local es promouran

accions

específiques

d'inserció

laboral

pel

col·lectiu

transsexual.

Acompanyarem i donarem suport jurídic en casos d’agressions i discriminacions homo/transfòbiques i patriarcals. Personarem jurídicament l’ajuntament en els processos legals contra atacs a persones per raó de la seva orientació sexual o identitat de gènere. Previndrem el masclisme, l’homofòbia i la transfòbia a les activitats juvenils municipals i associatives d’esplai. Combatrem qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació sexual o, relacions o identitat de gènere en els centres esportius. Desenvolupament local, Oci i dinamització 100. Reclamarem a la Generalitat el manteniment i extensió dels programes adreçats a territoris desafavorits: la Llei de Barris. 101. La platja és un element dinàmic i viu. Cal trobar una solució ecològicament sostenible, sent capaços d’assumir i reconduir les conseqüències negatives de la falta de planificació urbanística i ambiental de les darreres dècades. 102. Dignificarem i potenciarem la platja i el port per a què esdevingui un espai natural d’esbarjo pels premianencs i les premianenques i que es pugui gaudir tot l’any. 103. Promourem la continuació del passeig marítim fins a connectar amb Vilassar de mar, preservant l’espai natural existent. 104. Il·luminarem el passeig marítim i els seus accessos, al seu pas per Premià de Mar, tal i com han fet els pobles veïns. Revisarem els espais per a valorar equipar-los amb serveis com ara lavabos públics. 105. Potenciarem el centre cívic; elaborarem programacions de tallers, concursos de grups de música, actuacions pluridisciplinars, etc., situant el centre cívic com un espai potencial d’interrelació.

#SomPremià

20

#SomLluita


La inserció social i ciutadana de les persones migrades i el reconeixement de la diversitat 106. Crearem una Comissió interdepartamental a l’Ajuntament. 107. Facilitarem l’accés de les persones migrades al conjunt dels recursos i serveis municipals. 108. Empadronarem tota persona que ho sol·liciti, independentment de la seva situació administrativa. 109. Impulsarem programes de coneixement de la llengua. 110. Promourem la mediació interpersonal, quan calgui, per a aconseguir una bona integració dels infants en el marc escolar, i garantir la seva continuïtat en el sistema educatiu. 111. Impulsarem plans per a fomentar la participació dels nens i les nenes en les activitats lúdico-educatives i d’educació en el lleure. 112. Promourem i defensarem els valors i les pràctiques de plena igualtat en drets i oportunitats

de

totes

les

ciutadanes

i

els

ciutadans,

independentment del seu origen. Ciutat per la pau, els drets humans, la cooperació i la solidaritat 113. Potenciarem la Regidoria de Pau, Solidaritat i Cooperació. 114. Destinarem el 0,3 % dels ingressos municipals al foment de la pau i el 0,7 % a la cooperació i solidaritat internacional. 115. Aprovarem mocions en favor de la resolució pacífica dels conflictes i donarem suport a iniciatives ciutadanes adreçades a aquestes finalitats. 116. Incloure els valors de la Pau, la Cooperació i els drets humans en els projectes educatius dels municipis. 117. Treballarem per tal que les campanyes institucionals tinguin en compte els valors de foment de la pau i els drets humans independentment de llur objectiu. 118. Sensibilitzarem la ciutadania per tal de fomentar una nova cultura de pau, entenent aquesta no solament com absència de violència, sinó fonamentada en els valors democràtics i de justícia social, en la distribució de la riquesa, en el respecte al medi ambient i la igualtat de gènere. 119. Conscienciarem sobre la necessitat del diàleg com a eina de resolució dels conflictes.

#SomPremià

21

#SomLluita


Emancipació juvenil des de la proximitat La gent jove és un col·lectiu especialment afectat per la crisi, realitat que es reflecteix en el retrocés de la taxa d’emancipació juvenil i una impossibilitat de dur a terme un projecte vital digne a causa d’unes condicions laborals, educatives i socials que han obligat un gran nombre de joves a exiliar-se. 120. Crearem borses d’habitatge jove, com a instrument d’acompanyament i de suport a l’accés a l’habitatge de lloguer. 121. Treballarem accions destinades a la transició escola-treball. 122. Crearem un servei d’orientació acadèmica. 123. Fomentarem l’educació en els valors.

#SomPremià

22

#SomLluita


#SomPremià

23

#SomLluita


#SomPremià

24

#SomLluita


4. UN PREMIÀ PER UNA DEMOCRÀCIA DE QUALITAT Volem una democràcia plena, amb mecanismes per assegurar l’ètica pública, el rendiment de comptes, la transparència i la informació ciutadana, la regulació i el control de l’actuació pública, la incidència de la ciutadania en les decisions i la garantia dels drets i les llibertats fonamentals. Una democràcia de qualitat en la que ens puguem reconèixer com a ciutadans i ciutadanes. Auditoria del deute L’enorme deute acumulat pel sector públic i en especial per alguns ajuntaments condiciona els seus pressupostos i per tant la realització efectiva de polítiques socials i de recuperació econòmica. El més xocant és que bona part del deute s’ha generat pel funcionament irresponsable dels mercats o de les polítiques neoliberals, que ha socialitzat les pèrdues i ha obligat a retallar la despesa pública, ha reduït els ingressos fiscals dels quals participen els ajuntaments i els ha imposat un sobrepreu en els seus aprovisionaments per l’increment de l’IVA. I a la vegada se’ls ha imposat càrregues financeres excessives molt per sobre del cost de finançament real al qual l’estat té accés,

incompliment

flagrantment

el

principi

de

lleialtat

institucional. Si a aquestes accions irresponsables que han situat a la vegada el nostre país vuit punts per sota en pressió fiscal que la mitjana europea, i a la situació dels ajuntaments i la seva poca capacitat pressupostària,

li

afegim

alguns

comportaments

també

irresponsables en els propis ajuntaments governats per la dreta, caldrà analitzar quina part de l’endeutament municipal és il·legítim i per tant ha generat una càrrega d’obligacions i d’interessos que cal rebutjar i en tot cas traspassar a qui

l’ha generat; caldrà reclamar

responsabilitats a qui l’ha creat de manera innecessària o per interessos il·legítims o fins i tot il·legals. En aquest sentit proposem:

124. Realitzar una auditoria del deute dels ajuntaments i la resta d’ens locals i supramunicipals. 125. Rebutjar el deute generat per actuacions injustes contra els ajuntaments des d’altres administracions hagin estat imposades o amb connivència política entre els governants. 126. Emprendre mesures legals contra els responsables públics o privats de tot aquell deute que s’hagi generat per operacions amb el sector privat que no respongui a d'interès públic.

#SomPremià

25

#SomLluita


127. Aplicarem codis ètics dels càrrecs públic. Crearem un consell de la vila, un consell d'urbanisme i un consell de comunicació. Una fiscalitat socialment justa i equitativa. 128. Tarifació Social: Progressivitat en qualsevol contribució ciutadana al finançament d’un servei públic municipal. Si volem avançar en equitat, la tarifació social és una condició necessària. Tenim el ple convenciment que hi ha una política fiscal local plenament coherent amb les polítiques locals d’inclusió social que passa per la tarifació social de les taxes i els preus públics municipals. Per aquest motiu, proposem l’establiment d’un sistema de tarifació social que s’ajusti per a cada persona a la seva renda individual o familiar, així com a d’altres circumstàncies personal i/o familiars, i que aquest sistema s’estengui a tots el Ajuntaments com a criteri polític central en la política municipal. Una ciutat per a tothom, igualitària, participativa i que faciliti la vida quotidiana. 129. Facilitarem la presentació de propostes de la ciutadania, així com les consultes ciutadanes municipals impulsades pels veïns i veïnes de Premià. 130. Diversificarem els usos dels diferents espais públics per adequar-los als diferents col·lectius que en fan us. Crearem sistemes d’espais públics de proximitat, que alberguin diferents espais adequats a diferents usos i usuaris, amb l’objectiu d’interrelacionar persones de tots els grups socials i de totes les edats. 131. Crearem el Consell Municipal d’Urbanisme i Política Territorial per a la participació dels actors implicats. Promourem la informació i la divulgació de tots els processos urbanístics; impulsarem processos participatius previs que serveixin per definir els projectes i els seus objectius; Obligarem al retorn i la seva avaluació posterior; i ampliarem els períodes d’exposició al públic. 132. Superarem el nivell formal que ha tingut fins ara l’Àrea de Participació ciutadana. Promourem i ampliarem els processos participatius. Farem dels termes participació i ciutadania, una realitat, una manera de fer i de governar. 133. Elaborarem un Pla Municipal de Participació ciutadana. Amb un diagnòstic previ, l’aplicació de criteris de representativitat i cercant agents externs que coordinin i validin el procés. 134. Aposta ferma per la participació ciutadana: Cal aprofitar la proximitat a la ciutadania per detectar totes les necessitats i establir prioritats. Així mateix és necessari afegir transparència a l’activitat municipal. En presentar el pressupost explicarem allò que ens permetrà fer a cada àmbit, i en tancar-lo, el què hem fet i el què no hem fet i perquè.

#SomPremià

26

#SomLluita


135. Durem a terme una planificació de Pressupostos plurianuals, revisables i actualitzables. En el cas de les inversions ens proporcionaria una eina molt útil com és el Pla d’inversions plurianual, tot tenint en compte que bona part d’aquests inversions estan finançades

totalment

o

parcialment

per

altres

administracions, que alhora haurien de planificar aquesta plurianualitat.

136. L’espai públic participat, pensat i construït amb i per la ciutadania. Per això cal promoure les inversions fetes directament pel sector públic d’espais i edificacions públiques. Cal que es facin íntegrament amb plans d’ocupació

o

serveis

d’obres

propis,

promovent

l’ocupabilitat de mà d’obra aturada i la participació de petites i mitjanes empreses locals allà on els recursos propis municipals no puguin arribar. Potenciar la presa de decisions per part de la societat civil. 137. Treballarem perquè l’administració local sigui motor de responsabilitat social de les empreses en la seva actuació empresarial, tant pel que fa les activitats dutes a terme de manera directa, com per les executades mitjançant contractes públics. 138. Potenciarem òrgans de participació no institucionals, com la creació d'un centre social autogestionat. 139. Actualitzarem el ROM per fer-lo més obert i accessible a la participació. 140. Obrirem els canals de comunicació existents a la participació de les entitats i col·lectius. 141. Modificarem els usos de l’actual Vila Primilia, en el que caldria que es cedissin espais als veïns, veïnes, i les entitats.

#SomPremià

27

#SomLluita


#SomPremià

28

#SomLluita


5. ARA ÉS DEMÀ Aquelles i aquells que formem part de la Coalició d'Esquerres de Premià (ICV-EUiA) estem convençudes i convençuts que al nostre municipi és possible configurar una alternativa d’esquerres que capgiri la situació i que faci possible un Premià mes just, més social, més sostenible i més participatiu. A les assemblees obertes ARA ÉS DEMÀ hem debatut, opinat i escoltat als veïns i veïnes de Premià.

En aquestes assemblees hem definit amb claredat i concreció quines seran les

prioritats de la Coali durant els propers anys, quines estratègies seguirà per fer-les realitat, amb quins aliats comptarà,i amb quins mecanismes passarà comptes. A continuació us deixem els punts més importants acordats en aquestes assemblees, que venen a reforçar el nostre programa:

ASSEMBLEA CAN POU - CAMP DE MAR

PLATJA - Fer accessible la platja de Can PouCamp de Mar a les persones amb cadira de rodes. -Es fa necessari millorar els accessos a la platja. Falta neteja i manteniment a la platja. - ABAIXADOR: és un punt de brutícia i està molt deteriorat. Cal dignificar la zona. - Millorar del Passeig Marítim, fins a Masnou, especialment el tram del Club Nàutic, i fins a Vilassar de Mar. - Mesures per garantir una millor qualitat de l’aigua de la platja (per exemple: vaixell de neteja). - Donar un ús, o una resposta, a l’estat actual del Port, ja que la seva finalització no està prevista a curt termini.

#SomPremià

29

#SomLluita


CAMP DE MAR - Concentració de bars que a l’estiu provoquen algunes molèsties: Aparcament de doble fila i soroll. PARCS INFANTILS I ZONES VERDES - Millora del manteniment dels parcs infantils i zones verdes i neteja diària. - Adequar els espais verds i parcs als usos. “Petanca”, zona verda entre els carrers Terra Alta i Can Pou, Parc de Can Fitó. - Millorar el manteniment del arbres del barri i les plagues. - Estudiar mesures per reduir l'impacte de les colònies de coloms. NETEJA - Millorar la neteja dels carrers. - Fer accions contra l’incivisme: Policia de barri i/o agents de civisme. PERSONES AMB DIFICULTATS DE MOBILITAT - Adaptació de les voreres. MOBILITAT - Recuperació de la parada del C14 al barri. - Mantenir la reivindicació de l’abaixador. - Passos de Vianants. Millorar la ubicació i estudiar nous emplaçaments. - Millorar el manteniment del “camí” (NII) entre Premià i Vilassar. I estudiar la possibilitat d’habilitar un nou camí en millors condicions. - Millora del manteniment del Camí de Can França (el de les hortes que va al Barri Cotet) MAR NOVA - Ampliar la vorera de la porta de l’escola per garantir la seguretat a l’entrada. EQUIPAMENTS - Possibilitat d’utilitzar els patis (Mar Nova i Institut) un cop finalitzat l’horari escolar. - Estudiar la possibilitat d’oferir un espai polivalent per activitats (lleure, gent jove, gent gran, etc). PAVIMENT - Millorar el paviment d’alguns carrers. Exemple: Terra Alta. INUNDACIONS - Revisar el manteniment que es realitza al col·lector d’aigües, les canalitzacions, i a les instal·lacions per evitar noves inundacions.

#SomPremià

30

#SomLluita


ASSEMBLEA CAN FARRERONS / SANTA ANNA TIÓ

PARCS INFANTILS I ZONES VERDES -Manteniment de les zones infantils. - Arranjar la Plaça de la República. NETEJA - Manca neteja dels carrers i places: caques de gos. - Cal més manteniment dels contenidors. - Campanya de conscienciació i implicació de les veïnes i els veïns en el manteniment. EQUIPAMENTS - Manca d’equipaments al barri per la gent jove. - Manca d’oferta cultural i formativa. Cursos i activitats organitzats des de la Regidoria de Cultura. MOBILITAT - Manca pla de mobilitat del barri i del poble. - Problemes d’aparcament. PERSONES AMB DIFICULTATS DE MOBILITAT - Voreres no adaptades.

ASSEMBLEA TARTER-MARESME

PARCS INFANTILS I ZONES VERDES -Manteniment de les zones infantils. NETEJA - Falta neteja dels carrers i places. - Cal més manteniment dels contenidors. - Campanya de conscienciació i implicació de les veïnes i els veïns en el manteniment. PERSONES AMB DIFICULTATS - Prestacions per a les persones en situacions de dificultat econòmica. - Necessitat de crear la figura de l’educador/a de carrer. Prevenció, detecció i intervenció. - Suport a les persones amb discapacitat. - Els veïns i les veïnes han detectat situacions de prostitució. SEGURETAT - Més vigilància a les places. - Sembla que hi ha punts de venta de tòxics.

#SomPremià

31

#SomLluita


EQUIPAMENTS - Centre cívic. Manca d’equipaments al barri per la gent jove i gent gran. - Manca un punt de trobada per les veïnes i els veïns. Un espai per poder fer reunions i activats. - Manca d’oferta cultural al propi barri. MOBILITAT - Manca pla de mobilitat del barri i del poble. Detecció de necessitats de les persones del barri. PERSONES AMB DIFICULTATS DE MOBILITAT - Dificultats per passar per determinats carrers per enllumenat que dificulta el pas o altres. - Voreres no adaptades.

ASSEMBLEA CENTRE

PARCS INFANTILS I ZONES VERDES - Can Sanpere públic i zona verda. - Les zones verdes no tenen verd. NETEJA - Falta neteja dels carrers i places. PERSONES AMB DIFICULTATS - Necessitat de crear la figura de l’educador/a de carrer. Prevenció, detecció i intervenció. URBANISME - Millora de la zona de la Plaça de la Sardana: bruta (pixats), fosca en les porxades i sense espais agradables per seure, jugar, etc. - Es reclamen carrers per vianants pels que no hi hagi circulació, o aquesta sigui més limitada del que ho és actualment. - Falten pisos de lloguer públics. SEGURETAT - Més vigilància a les places. EQUIPAMENTS - Centre cívic: poca activitat cultural. No es percep com un punt de dinamització del poble. - Es reclama un espai per joves (centre autogestionat, casal de joves, etc) PERSONES AMB DIFICULTATS DE MOBILITAT - Voreres no adaptades. EDUCACIÓ - Falta de places a l’escola bressol. - Es reclama la setena línea de primària de l’escola pública.

#SomPremià

32

#SomLluita


Nota: Aquestes propostes, sorgides de les assemblees als barris, complimenten el programa electoral de La Coalició per a acabar de tenir una proposta integrada, arrelada a les necessitats de la ciutadania, que busqui dotar aquest equip de persones d’un full de ruta. Aquest és el nostre programa. Aquest és el nostre compromís. I es que #SomPremià, #SomLLuita

#SomPremià

33

#SomLluita


.

#SomPremià

34

#SomLluita


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.