LACKTR

LACKTR

Oslo, Norway

LACKTR er en tungt byråkratisk prosjekt/verksted/syforening/organisasjon med omfattende, men uoversiktlige forbindelser til forfatteren Johan Harstad.

www.instagram.com/lacktr/