Page 1

RT#15M connectades a la xarxa · coordinades a les places

conectadas en la red · coordinadas en las plazas connected to the net · squares coordinated mit dem Netzwerk verbunden · koordiniert Räume συνδεδεμένο με το δίκτυο, συντονισμένη χώρους


RT#15M Memòria gràfica d’una lluita que s’escampa Una mirada col·lectiva i propera Una veu coral de tots i totes Una aproximació al #15M en imatges i tweets

connectades a la xarxa · coordinades a les places


La totalitat d’aquest llibre, tant el disseny, els continguts com les imatges editades estan sotmesos sota llicència <<Reconeixement-No comercial-Obres derivades>> de Creative Commons, que podeu consultar en xarxa a: http://es.creativecommons.org/licencia Els crèdits de les fotografies els podeu trobar a la pàgina 137 del llibre.

Aquesta obra ha estat editada per: La Ciutat Invisible, SCCL Riego, 35 baixos 08014 Sants - Barcelona Tel. 93 298 99 47 www.laciutatinvisible.coop

Setmanari de Comunicació Directa Riego, 37 baixos 08014 Sants - Barcelona Tel. 93 527 09 82 www.setmanaridirecta.info

Claraboia Audiovisual, SCCL Escultor Damià Campeny, 22 08301 Mataró - Barcelona Tel. 93 188 40 16 www.claraboia.coop

ISBN 978-84-938332-3-7 Dipòsit Legal XXXXXXXXXXXXXX Edició Novembre de 2011, Barcelona Coordinació de continguts Grup Editor RT#15M Disseny & il·lustració de portada @somiatruitess (Manolín) Disseny i maquetació interior @somiatruitess Organització de continguts @somiatruitess Selecció de tweets Quique Badia Masoni (@qbadiamasoni), Hernan Córdoba Mendiola, Alfonso López Rojo, Elba Mansilla (+tweets en alemany), Sam (tweets en francès) @tinaletina (tweets en grec), @somiatruitess Coordinador de fotografia @albertgaciag (Albert Garcia Gallego) Sel·lecció fotogràfica @albertgaciag (Albert Garcia Gallego), @somiatruitess Edició fotogràfica @albertgaciag Cronologia @manusimarro (Manu Simarro) Correcció ortogràfica Laia Bragulat, Elba Mansilla Galerades Elba Mansilla Traduccions a l’anglès Jean Mattos, Maria Pilar Tudela Vázquez Traduccions al castellà Elba Mansilla Traduccions al grec @tinaletina Traduccions a l’alemany Florian Osuch Producció audiovisuals de promoció Claraboia Audiovisual s.c.c.l. (@claraboiacoop) Disseny campanya gràfica de promoció La Ciutat Invisible s.c.c.l. (@ciutatinvisible) Gestió de la promoció a la xarxa @ciutatinvisible, Setmanari de Comunicació Directa (@La_Directa)

I amb la col·laboració de:


RT#15M

Memoria gráfica de una lucha que se expande · Una mirada colectiva y cercana · Una voz coral de todos y todas · Una aproximación al #15M en imágenes y tweets

A graphic memory of a spreading struggle · A close collective view · A choir voice from everyone · An approach at #15M: images and tweets

Eine grafische Erinnerung eines Kampfes, der sich ausbreitet · Ein kollektiver Blick · Eine vereinte Stimme · Eine Annäherung an #15M in Bildern und tweets

Γραφική μαρτυρία ενός αγώνα που επεκτείνεται · Μια κοντινή και συλλογική ματιά · Mια κοινή χορωδιακή φωνή · Μια προσέγγιση του κινήματος #15M μέσα από εικόνες και tweets

conectadas en la red · coordinadas en las plazas connected through the network · coordinated at the squares digital vernetzt · koordiniert auf den Plätzen συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο · συντονισμένοι στις πλατείες Un treball del

Grup Editor RT#15M


CO OPE R ATI VA AU TO GE STION À RI A

www.laciutatinvisible.coop @ciutatinvisible

www.setmanaridirecta.info @La _ Directa

w w w . c l a r a b o i a . c o o p @claraboiacoop

Aquest llibre i la seva campanya de difusió i promoció han estat produïts pel Grup Editor #RT15M, format per membres del Setmanari de Comunicació Directa i de les cooperatives La Ciutat Invisible i Claraboia Audiovisual. Totes hem col·laborat i cooperat en el procés col·lectiu que conclou amb el llibre que tens a les mans. A banda del llibre, i per cortesia de Latele.cat i de la comissió audiovisual d’Acampadabcn (15Mbcn.tv), hem editat també un DVD amb continguts audiovisuals que ajuden a completar les vivències que hem volgut transmetre. Volem donar les gràcies a totes aquelles persones que han aportat fotografies de forma desinteressada i a totes les que han col·laborat aportant tweets o recomanacions en la producció de #RT15M. També a totes aquelles persones que han fet aportacions econòmiques per assegurar que aquest llibre surti al carrer. Gràcies a totes. Una prova més que la potència col·lectiva no troba límits.

w w w . l a t @okupemlesones

e

l

e

.

c

a

t

w w w . 1 @15Mbcn_tv

5

M

b

c

n

.

t

v


Nota del Grup Editor RT#15M @RT15M

El llibre que tens a les mans és, en diferents sentits, molt més que un llibre de fotografies del moviment 15M. Amb aquest llibre de tweets i fotografies hem volgut documentar una petita part de tot el material que, deguda la celeritat i fugacitat de la xarxa, corria el risc de perdre’s entre els bites, sense voler però interpretar el que va passar entre el 15 de maig i el 19 de juny del 2011. És una crònica de les primeres passes d’un moviment narrades per les usuàries de Twitter que ho van viure. A través d’una selecció de 913 tweets hem volgut ressaltar la capacitat creativa, organitzativa i de difusió que ha donat aquest mitjà, ultrapassant fronteres reals i virtuals. Són 573 imatges d’entre totes aquelles que se’ns van quedar gravades a la retina. #Acampadabcn hi té el principal protagonisme pel fet que ha estat el nostre radi d’acció, però també hem saltat a d’altres poblacions en els moments clau.

#edit15M

El llibre recull també l’esperit de la cooperació viscut a les places, a través del finançament col·lectiu dels 488 mecenes que han fet possible aquesta edició via crowdfunding.

També és l’experiència en el fer 2.0, l’obertura d’un espai comú on poder compartir la informació i intercanviar el coneixement. Ja sigui mitjançant els 288 enllaços externs que hem recollit al llibre, o amb la creació de la wiki http://rt15m.wikidot.com. Un espai de memòria comú on podrem, entre totes, millorar, ampliar o traduir aquest recull. Una eina on crear un directori de recursos a la xarxa per a una revolta 2.0. Però sobretot és un testimoni que juntes ho fem possible. I cada dia més i millor, retrobant els camins per tornar no només a les places, sinó també als centres educatius, als CAP, als hospitals, a les cases de les famílies desnonades, etc. Hem tornat a aprendre que gràcies al suport mutu, la solidaritat i la presa de decisions col·lectives, som capaces de coordinar-nos i passar de la indignació a l’acció. #Seguim El libro que tienes en las manos es, en diferentes sentidos, mucho más que un libro de fotografías del movimiento 15M. Con este libro de tweets y fotografías hemos querido documentar una pequeña parte de todo el material que, dada la celeridad y fugacidad de la red, corría el riesgo de perderse entre los bytes, sin querer interpretar lo ocurrido entre el 15 de mayo y el 19 de junio de 2011. Es una crónica de los primeros pasos de un movimiento narradas por las usuarias de Twitter que lo vivieron. A través de una selección de 913 tweets hemos querido resaltar la capacidad creativa, organizativa y de difusión que ha dado este medio, sobrepasando fronteras reales y virtuales. Son 573 imágenes de entre todas aquellas que nos quedaron grabadas en la retina. #Acampadabcn tiene el principal protagonismo ya que ha sido nuestro radio de acción, pero también hemos saltado a otras poblaciones en los momentos clave. El libro recoge también el espíritu de la cooperación vivido en las plazas, a través de la financiación colectiva de los 488 mecenas que han hecho posible esta edición vía crowdfunding. También es la experiencia en el hacer 2.0, la apertura de un espacio común donde poder compartir información e intercambiar el conocimiento. Ya sea mediante los 288 enlaces externos que hemos recogido en el libro, o con la creación de la wiki http://rt15m.wikidot.com. Un espacio de memoria común donde podremos, entre todas, mejorar, ampliar o traducir la recopilación que hemos hecho. Una herramienta con la que crear un directorio de recursos en la red para una revuelta 2.0. Pero sobre todo es un testimonio de que juntas lo hacemos posible. Y cada día más y mejor, reencontrando los caminos para volver no sólo a las plazas, sinó también a los centros educativos, los centros de atención primaria, los hospitales, las casas de las familias desahuciadas, etc. Hemos vuelto a aprender que gracias el apoyo mutuo, la solidaridad y la toma de decisiones colectivas, somos capaces de coordinarnos y pasar de la indignación a la acción. #Seguimos

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου είναι, με διαφορετικούς τρόπους, πολύ περισσότερο από ένα βιβλίο με φωτογραφίες του κινήματος 15M. Με αυτό το βιβλίο θελήσαμε να τεκμηριώσουμε ένα μικρό μέρος όλου του υλικού που, δεδομένης της ταχύτητας και του εφήμερου του διαδικτύου, διέτρεχε τον κίνδυνο να χαθεί ανάμεσα στα bytes, χωρίς να θέλουμε να ερμηνεύσουμε το τι συνέβη μεταξύ της 15ης Μαΐου και της 19ης Ιουνίου του 2011.

Das vorliegende Buch ist in verschiedener Hinsicht viel mehr als ein Bildband über die Bewegung 15. Mai (15M). Fotos und dazugehörige Twitter-Meldung -sogenannten tweets- dokumentieren die Ereignisse zwischen dem 15. Mai und 19. Juni 2011, ohne diese jedoch zu bewerten. Das Material ist Ausschnitteiner Fülle von Material, welches im Zuge von Schnelllebigkeit und Vergänglichkeit zwischen Bits und Bytes unterzugehen drohen.

Είναι ένα χρονικό των πρώτων βημάτων ενός κινήματος, όπως το αφηγούνται οι χρήστες του witter που το ζήσανε. Μέσα από μια επιλογή 913 tweets θελήσαμε να δώσουμε έμφαση στην ικανότητα δημιουργίας, οργάνωσης και διάδοσης που μας πρόσφερε αυτό το μέσο, υπερβαίνοντας πραγματικά και εικονικά σύνορα.

Das Buch ist eine Chronik der Anfangsphase der 15M. Autoren sind Twitter-Nutzer, Augenzeugen dieser Ereignisse. Mit einer Auswahl von 913 tweets möchten wir deren kreative und organisatorische Möglichkeit sowie die darüber mögliche Verbreitung von Information hervorheben -Meldungen, die Grenzen überwinden konnten.

We present 573 images among many others that are recorded in our retinas. #Acampadabcn is the main protagonist since it has been our action perimeter, but, in key moments, we have jumped to other places as the struggle went on.

Είναι 573 εικόνες από όλες εκείνες που μας έμειναν χαραγμένες στον αμφιβληστροειδή. Η #Acampadabcn (κατασκήνωση Βαρκελώνη) έχει πρωταγωνιστικό ρόλο γιατί ήταν το πεδίο δράσης μας, αλλά έχουμε μεταφερθεί και σε άλλες τοποθεσίες στις καίριες στιγμές.

Dokumentiert sind 573 Fotos, viele davon sind uns im Gedächtnis eingebrannt. Hautsächlich sind es Bilder, die via Hashtag #Acampadabcn verbreitet wurden, aber auch Eindrücke anderer zentraler Momente.

This work also reflects the spirit of cooperation still living at the squares, through the collective funding thanks to the 488 patrons who made this publication possible via crowdfunding.

Το βιβλίο καταγράφει επίσης το πνεύμα συνεργασίας που χαρακτηρίζει τις πλατείες, μέσα από τη συλλογική του χρηματοδότηση από 488 συμπαραγωγούς που έκαναν την έκδοση αυτή δυνατή μέσω crowdfunding.

We also want to highlight the web 2.0 experience, a common space for sharing information and exchange knowledge, whether using the 288 external links gathered in this book or by creating the wiki site http://rt15m.wikidot.com , an open site for collective memory where participants will be able to improve, expand and translate the compilation accomplished by this work: a tool to create a resources directory on the network for a 2.0 revolt.

Είναι η εμπειρία του Ιστού 2.0, ένας κοινός χώρος για να μοιραστούμε πληροφορίες και να ανταλλάξουμε γνώσεις. Είτε μέσα από τους 288 εξωτερικούς συνδέσμους που έχουμε συλλέξει στο βιβλίο, είτε με τη δημιουργία του wiki http://rt15m.wikidot.com, ενός χώρου κοινής μνήμης όπου μπορούμε όλοι μαζί να βελτιώσουμε, να επεκτείνουμε ή να μεταφράσουμε το επιλεγμένο υλικό. Ένα εργαλείο, με το οποίο να δημιουργήσουμε έναν κατάλογο των διαδικτυακών πόρων, για μια εξέγερση 2.0.

However, above all, this book is a testimony of what we can achieve if we are united -and each day more and better. We will be meeting again to return -not only to the squares but also to the educational centers, primary care facilities, hospitals, homes of evicted families, etc. Once more, we have learned that, thanks to mutual support, solidarity and collective decision-making, we are capable of organizing our outrage into action. #Wekeepgoingon

Αλλά πάνω απ’ όλα είναι μια μαρτυρία του ότι μαζί μπορούμε. Και κάθε μέρα όλο και καλύτερα, ξαναβρίσκοντας τον δρόμο για να επιστρέψουμε όχι μόνο στις πλατείες αλλά και στα σχολεία, στα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας, στα νοσοκομεία, στα κατασχεθέντα σπίτια, κλπ. Μάθαμε ξανά, πως μέσα από την αμοιβαία υποστήριξη, την αλληλεγγύη και τη συλλογική λήψη αποφάσεων, μπορούμε να συντονιστούμε και να περάσουμε από την αγανάκτηση στη δράση. #Συνεχίζουμε

The book you are holding in your hands is, in many ways, much more than a collection of pictures about the 15M Movement. With this book we wanted to document a small sample of all the material that, due to the celerity and transitory nature of the network, was under the risk of getting lost among the bytes, before being processed and interpreted under the framework of the events developed between May 15th and June 19th of 2011. This is a chronicle of the first steps of a movement, narrated by the Twitter feeds of those who lived it. Through a selection of 913 tweets we wanted to emphasize the creative, organizational and outreach capabilities of this media tool, surpassing physical and virtual boundaries.

Das Buch als Gesamtwerk und insbesondere auch deren Finanzierung wurde durch die gelebte Kooperation auf den besetzt gehaltenen Plätzen möglich, auch mittels einer kollektiven Finanzierung durch 488 Geldgeber, die via Crowdfunding gewonnen wurden. Ebenso ist es die Erfahrung einer politischen Praxis 2.0 -der Eröffnung eines neuen Ortes der Information, Kommunikation und des politischen Austausches. Im Buch verweisen 288 Links auf ein eigens entwickeltes Wiki (http://rt15m.wikidot.com) als ein Art virtuelles kollektives Gedächtnis. Jede und jeder kann daran mitarbeiten und die Zusammenstellung mit Ergänzungen, Erfahrungen, Übersetzungen etc. ergänzen. Es ist ein Werkzeug, ein virtuelles Verzeichnis für eine neue Form der Revolte -die Revolte 2.0. Insbesondere ist das Buch jedoch auch eine Dokumentation darüber, was wir erreichen können, wenn wir zusammen halten. Jeden Tag mit mehr Leuten und jeden Tag ein bischen besser wir uns erneut auf den Plätzen treffen und darüber hinaus auch in den Bildungseinrichtungen und Krankenhäusern oder mit Betroffenen von Zwangsumzügen. Wir haben erneut gelernt, dank der Wechselseitigkeit von Solidarität und der gemeinsamen Entscheidungsfindung, dass wir fähig sind und uns organisieren können und von der Empörung zur Aktion zu kommen. #Wirgehenweiter

RT#9


@acampadabcn

Quina és la teva història del #15M? Explica-ho a la introducció del llibre @RT15M publicant amb el hashtag #intro15m Aquesta història la fem totes @acampadabcn

Cuál es tu historia del #15M? Explícalo en la intro del libro @RT15M publicando con el hashtag #intro15m Esta historia la escribimos todas! @RT15M

No volem interpretar el #15M, volem reproduir les seves veus, per això ara podeu escriure la intro del llibre #intro15m http://t.co/c0lWIZI

@okupemlesones

Participa en el #primerllibredetweets i surt a la #intro15M en aquest llibre de creació, edició i finançament col·lectiu: bit.ly/kigGNN @RT15M

#nuevosmodelos de participación, creación y financiación, escribe la intro para el libro con el hashtag #intro15M @joanaggrenzner

#intro15m 1 stmana abans d #15M deia “vull lluitar amb gent divrsa, no només aguerrid@s militant@s” el desig es féu realitat a la plaça #15M

@okokitsme

Desde la transición no había habido tanta gente hablando de política y escrutando los discursos políticos, leyes y financiaciones #intro15m

RT#10

@ubeefe @_cafeambllet

#intro15m El #15M por la mañana creí que estaria solo en la mani. Igualmente me hice una pancarta bien chula... Y os encontré!!!

@acampadautrera

@paullonch

#intro15m Quan el tren dels esdeveniments va passar-nos per sobre i per la dreta, i vam haver d’esquivar-lo, muntar-hi i virar la locomotora

#intro15m recuperant el carrer i alhora les consciències_ compartint experiències a les places, escoles, cases... continuem compartint...

@sezquerra @proyectomatriz

@manelrosalvador

#intro15m eramos 30 el primer dia despues de ver un bloque. Y nos convertimos en miles.

El #15M es pot anotar el punt d’haver fet trontollar moltes d les meves certeses i d’haver-me ajudat a descansar en les incerteses #intro15m

@hanxxs

@mikelbvlak

Al día siguiente nos despertamos sabiendo que algo había cambiado #intro15m #15M @decrenauta

El #15M ha servido para que gente con perfiles ni asociativos ni asamblearios participasen como no lo habían hecho nunca! #intro15m

El #15M és el primer pas per assolir una socie- @merceprekaria tat més humana i lliure. El nou món sobre el vell Sense haver-ho planificat va passar això que estàvem esperant, desitjant, món. Una anticipació al col·lapse. #intro15m vam perdre la por i descobrirem @elcachalotte q juntes ho podem tot #intro15M Soy #15M porque los políticos me han hecho así @Hal9000Mikel #intro15m #intro15M Tomar las plzas significó devolverlas @hibai_ @vecinoangel a su estado ancestral. El Ágora del pueblo, Los políticos y banqueros punto d encuentro y debate. van en una dirección, Sin soledad no hay miedo el #15M en muchas direcciones... @especialSteel #intro15m #intro15m Pasamos por Plz Catalunya @Hal9000Mikel el 20-M para ‘ver’ y a partir de entonces #intro15M La “clase política” vive en la inopia, se q no estamos solos y q ganaremos como María Antonieta. Si no tienen pan, xq pedimos lo nuestro. pues que coman pasteles. @nadies

@manelrosalvador

L’enemic no arriba en pastera, arriba en limosina #15m #intro15m

Dicho estaba http://wp.me/p1uYKa-8l ¿que es el 15M? Así lo vivimos #15m #spanishrevolution #dry #intro15m

Tancat per revolució, disfrutin les molèsties #15m #intro15m @mikelbvlak

El #15M ha servido para que todas las transmaribibollos nos viesemos las caras por BCN para posibles luchas futuras! #intro15m

@hibai_ @koulomek

Hay gente que lleva diciendo que el #15m se acaba desde el 16 de mayo #intro15m @rt15m

Què fan els indignats des que es van aixecar les acampades? http://t.co/Z0xp3FE RT #15M #llibredetweets #intro15m @vecinoangel

Phileas Fogg dió la vuelta al mundo, el #15m la vuelta a la tortilla. #mpi23j #intro15m

@auraruano

#intro15m Hem passat de somiar truites a posar els ous

@Hal9000Mikel

#intro15M 15M Es un espontáneo vendaval de ilusión y esperanza. Un desafío histórico y una experiencia que nadie nos podrá arrebatar jamás.


#intro15M @brezopasajera

El día en que empezamos a hablar en femenino plural #intro15m @sergeitutsman

el 21M, después de una semana frenética, me senté en la zona del huerto y al mirar la plaza lloré de alegría #intro15m @somiatruitess

#intro15m mani #15M, intuir k emergeix quelcom nou #27M #28M #14J #15J #19J, certesa d’star vivint-ho i k dècades d lluita foren un assaig @Hal9000Mikel

#intro15M 27-5-11 Después de la ignominia un sentimiento de victoria y euforia colectiva recorrió nuestros corazones. Jamás lo podré olvidar. @Hibai_

Nosaltres som el poble, ells només son el Parlament. #intro15m

@ultrink

@culebrae

Venimos del desastre de la pasividad. No pensamos volver! #intro15m @Hal9000Mikel

#intro15M El pueblo emergió de la apatía, entre los rescoldos de un sistema que se a incinerado así mismo, pasto de su propia codicia. @agadalia

#intro15m “hace 3años queria un ipod, hace 2 un iphone, el año pasado un ipad. Este año quiero acabar con el capitalismo” (no recuerdo autor)

@somiatruitess

#intro15M Abans del #15M no sabia què era tuiter, ara sóc una mica friki. X sort m’he resistit a la temptació capitalista de pillar 1 movil nou @15mbcn_tv @ciudadano_o

@estebanseras

#intro15m aunque se empezaron a abrir ojos cegados, http://t.co/mL6jPMd, aún nos quedan muchas pupilas por dilatar http://t.co/PsCb7YI

@joanaggrenzner @mikelbvlak @hibai_

Ellos no mandan si nosotras no obedecemos. #intro15m @hibai_

Quién iba a pensar desde lo alto del Coliseo q el imperio romano no era eterno #intro15m @lologalvez

Solo necesitábamos mirarnos a los ojos y decirnos con la mirada “yo siento lo mismo”... Las plazas siempre estuvieron ahí #intro15m

@qbadiamasoni

“No son masa, son individuos que han salido de su casa” http://t.co/YnWEWI2 @democraciareal posible fragmento para @rt15m? #intro15m

#intro15m Esta es la camiseta que me dibujé para el #19J algo diferente a las pancartas :D #15m http://twitpic.com/5qmxne

#intro15m ara ja coneixem el camí de tornada a les places, ara sabem com es fa

@auraruano

#intro15m Las conversaciones de bar con 4 amigos arreglando el mundo han tomado las calles. Ahora somos muchos demandando cambios

#intro15m eramos #nadies , seguiamos a nadie, nadie nos seguia (era un bucle) y seguimos igual. Del Twit a la calle Perdimos la vergüenza

Tuve un sueño: todos despertábamos para tomar las riendas de nuestras vidas para viviras con dignidad. Ahora ya no quiero soñar #15m #intro15m

@adgwitter

@manelrosalvador

@Glutamatik @cat_anon

#intro15m El activismo nunca fue tan activo y tan poco partidario del sufijo (-ismo doctrina, sistema, modo, partido)

@nadies @cyborgrrl

“Si comences a pensar que ets imprescindible, ves a casa i descansa” (llegit en una pancarta del #15m) #intro15m

@sahakiel @brianmad128

#intro15m Me fui de casa con la capucha puesta y volví con la cabeza alta.

@la_exca

#intro15m perquè en el #15M hem fet i escrit la història alhora calia 1llibre col·lectiu q recollís la riquessa que s’ha generat a la xarxa

@jjnora

Som els invisibles, los nadie sorgits de les ombres. Hem aixecat el cap i els punys. No els hi tornarem a baixar. Som antisistema #intro15m @adgwitter

#intro15m Hem passat d’estar etiquetats pel món a hashtagear-ho nosaltres (i no només a Twitter).

@maria_v_mata

Quien pensaba tener a la juventud controlada en casa con su facebook y su twitter se equivocó. De red social a movimiento social #intro15m

@Galapita

I aquest cop lo més dur no va ser tornar a la normalitat, perquè la normalitat no va tornar, vam configurar una de nova, pròpia #intro15M @garbuixgrafic

El 15M no serà un maig del 68... de moment ja és un maig, un juny, un juliol i segurament molt més. #intro15m

RT#11


RT#12


15/05/2011 @democraciareal

@democraciareal

Democracia real ya! el #15mayo todos a la calle! No somos mercancía en manos de políticos y banqueros http://democraciarealya.es/ @piruletaklo

¿Porqué es perjudicial el bipartidismo? http://debatesocial.com/showthread.php?tid=14 #nolesvotes #votaaotros  #democraciarealya  #15mayo @democraciareal

En unos minutos hablamos sobre #democraciarealya en “Carne Cruda” de Radio 3 http://www.rtve.es/radio/radio3endirecto/ #15mayodifunde! @democraciareal

El Podcast de Carne cruda donde escuchar el programa de hoy: http://www.rtve.es/podcast/ radio-3/carne-cruda/#democraciarealya #15mayo @democraciareal

Piensa por ti mismo, investiga, que no te manipulen y saca tus conclusiones http://bit.ly/ fd7C9T #15mayo #democraciarealya #nolesvotes @democraciareal

Ponte la chapa de TOMA LA CALLE 15-052011 ¡Democracia Real Ya! http://t.co/7PBLleJ #democraciarealya #15mayo @democraciareal

#NoLesVotes Hoy lunes #28m es el ‘trend topic day’ para No Les Votes. Twitea las vergüenzas del bipartidismo que padecemos. #votaaotros #nlv @silviaalbert

Prohíben a periodista de TELECINCO seguir con su reportaje sobre #nolesvotes  desde altas esferas via @joshjones_01

@democraciareal

Hemos sido el canal con más seguidores en Youtube España el último mes :) Sigamos adelante!! http://bit.ly/i1Leth#15mayo @CiberRevolucion

habrá que ponerse a ello :) el 15M habrá que juntar #democraciarealya, #nolesvotes  y #anonymous, si qieremos que se nos oiga @nikolimon

Uniros a http://on.fb.me/fsasU4 tods ls provincias vayan uniendo y aya alli tb unsitio d protesta 15mayo #malestar#sinmiedo @democraciareal @democraciareal

Ya tenemos cuenta de PAYPAL para donaciones! Si tienes 1, 3 o 5 Euros, contribuye al movimiento! http://bit.ly/huwkNI

@ruymantwit el grupo de Madrid recauda donaciones para hacer pancartas, pegatinas, flyers y alquilar equipamiento para la manifestación @democraciareal

No se pq los medios de comunicación se empeñan en decir que el #15mayo es una iniciativa juvenil... hay gente de todo tipo y edad en esto! @democraciareal

Albacete también toma la calle el #15mayo !http://www.facebook.com/event. php?eid=220381121308770¬if_t=event_invite @democraciareal

@valardhur puedes ver todas las convocatorias por ciudades aquí: http://democraciarealya.es/?page_ id=580 #15de mayo #democraciarealya @BarcelonaRealYA

#democraciarealya #15demayo DEMÀ REUNIÓ!http://bit.ly/ffzfhz Recorda que si no assisteixes, pots participar x xat! http://bit.ly/h8yx7u @toret

@sincasaenparo

La unión hace la fuerza: http://t.co/I9eSuA2  #malestar #democraciarealya #nolesvotes  #sinmiedo @democraciareal

Autobus para la Manifestación “TOMA LA CALLE” Murciahttp://www.facebook.com/event. php?eid=150542821678652 #15mayo @democraciareal

@WutanTenerife el #15mayo queremos una jornada de protesta no violenta, lúdica y apta para tod@s, donde las familias son bien recibidas @15MayoValencia

“Somos apartidistas y asindicales” Entrevista en RNE desde minuto 18 http://bit.ly/jclkjU #nolesvotes #democraciarealya #15mayo

@democraciareal

Lanza tu mensaje y comunicate ¿Por qué crees que hay que salir a la calle el #15mayo?  http://www.comunicaos.org/ @democraciareal

En la asamblea de @democraciareal de bcn, con unas 30 personas para la organización del #15mayo... esto marcha, buenas vibraciones. Seguimos

ATENCIÓN: #15mayo autorizada en Madrid! Recorrido Cibeles - Sol, empezando en Cibeles sin invadir la glorieta.

@democraciareal

Ya está el permiso para el #15mayo de #democraciareal en Granada :)  @democraciareal http://bit.ly/iz9aPD

ASAMBLEA @BarcelonaRealYA 24/4 a las 19h en C/Sant Pau 58. http://bit.ly/fXUvrk ¡No cambiarás nada desde casa! #malestar #democraciarealya @juande93

Hoy a las 18:00, reunión Democracia real YA! en Almería (Puerta Purchena) @DRY_Almeria @ democraciareal@biomoneo #democraciarealya @democraciareal

Empieza el especial #COMUNICAOS de @vudeo_ org para el #15mayo #democraciarealya: Usa tu webcam y cuéntanos: http://on.fb.me/dOLm43 @BarcelonaRealYA

Mañana viernes de 10 a 11 en RKB - Despertar estaremos otra vez debatiendo junto a @malestar_bcn FM 106.9 de Barcelona  http://cot.ag/jVviq6

@Jorsalino

@Buenafuente hay q darlo todo y este es el momento el corazon late rapido antes de la decision que le cambiara la vida @democraciareal @WutanTenerife  la campaña fuerte en la calle, prensa y radio empieza ahora. Todo lo que puedas hacer en tu zona suma. ¡Ánimo! @espiritualidad

Nota de prensa de #democraciarealya (Almería) http://bit.ly/lRzfwQ #15mayo @democraciareal

@ da_dedo

@ democraciareal

Manifestación del #15mayo Toledo prohibida por la Junta Electoral. La única en España prohibida. #ToledoNOnoscalla RT!

@_davo

@democraciareal La Junta Electoral de Toledo, la única en España que PROHIBE la manifestación del #15mayo

@Haxtur

La prohibicion de la mani de Toledo,noticia destacada en meneame.net Ya lo sabe media red ;) @democraciareal

El periódico @El_Diagonal se hace eco de la prohibición de mani de #democracraciarealya en Toledo http://cot.ag/kfMEC4 #toledononoscalla @ DRY_Toledo

Un periodico de Extremadura publica la noticia de Toledo y los medios de aqui no. http://j.mp/jvbdX3 #15mayo @ democraciareal

La prohibición de la mani del #15mayo en Toledo segunda noticia más votada del mes en menéame!! http://cot.ag/iyUQMY #democraciarealya

@democraciareal

Preparando el recurso para el Tribunal Superior de Justicia de CM, para levantar la prohibición #15Mayo #ToledoNOnosCALLA @democraciareal

sentencia a favor d @DRY_Toledo levantando prohibición y haciendoles pagar costes judiciales http://cot.ag/kA5AYN #15mpasalo #alacalle15m @Bubaterrizaje

HHGROUPS SE UNE A @democraciareal. http://www.hhgroups.com/noticia-2100/Democraciareal-ya-Toma-la-calle-el-15-de-Mayo-2011/  TOMA LA CALLE! @democraciareal

Esto no se queda en España... http://may15internationalorganization.blogspot.com #15mayo #democraciarealya @democraciareal

#ff @DRYAsturies @DRY_Toledo @15MayoValencia @DRY_Jaen @DRY_Almeria @15mayoCordoba @DRY_CACERES @BarcelonaRealYA @DryValladolid #15Mayo RT! @democraciareal

#ff @DRY_Sevilla @DRYGipuzkoa @Nolesvotes @juventudsin @LA_PAH @indignaos2011 @geracao_rasca @El_Diagonal @RedSostenible #15Mayo RT please! @democraciareal

#ff @DRY_Toledo @15MayoValencia @DRY_Jaen @DRY_Almeria @15mayoCordoba @DRY_CACERES @BarcelonaRealYA @DryValladolid @DRYAsturies @democraciareal

#15m ya es TT !!! ahora que no decaiga! @democraciareal

8 consejos para ayudar a que la manifestación del #15m sea un éxito. Estar atentos y difundir por vuestros medios http://cot.ag/lyBZ5h @democraciareal

a pesar del #silenciomediatico , miles de ciudadanos estarán en la calle en 43 ciudades #15m #democraciarealya . please RT! @democraciareal

#silenciomediatico no es sólo cuando no se informa, también existe cuando se des-informa #15m #democraciarealya @democraciareal

@upyd_madrid ningun partido viene a la mani como tal que nosotr@s sepamos, y si lo hace ninguno será bienvenido, queremos sólo ciudadanos

# 1 5 M # t o m a l a c a l l e # 1 5 m a n i # D e m o c r a c i a R e a l Ya # s i n m RT#13


@democraciareal

si piensas que todos los caminos conducen a islandia #tomalacalle #15m @marllado

MANIFESTACIONES en las calles españolas y SILENCIO en los medios de comunicación ¿Qué pasa? #tomalacalle #juventudsin #15m

1

7 8

3

2 4

5

6

@Hibai_

RT#14

“Error 404-Democracy not found” “por una transición a la democracia” ”Roban los bancos, no los inmigrantes” #mani15


@RT15M

@albertmartnez

Fíate de los bancos y acabarás durmiendo en ellos #15m #tomalacalle

La plaça Catalunya de #bcn ja practicament plena. mes de 5000 persones. #mani15 #15M http://twitpic.com/4y2x73

@RT15M

Esta crisis no la pagamos!! #15m #tomalacalle

12

@galapita

No odïis als mitjans, sigues el mitjà. No necessitem partits, ni sindicats, tampoc els mitjans de comunicació. la xarxa és nostra @FeminaSolteris 9

13

14

No hay pan pa tanto chorizo #democraciarealya #15M

15

10 11

RT#15


@amunizdelgado

Violencia es cobrar 600€ #Madrid #tomalacalle http://twitpic.com/4y3e8a @gabrigzz

Este gobierno, no nos representa #15m #mani15 http://t.co/ljdnS3S @Hibai_

16

“yo soy islandés, islandés, islandés”; #15m #tomalacalle “ningú ens representa”; “ellos comen canapés, yo no llego a fin de mes” #mani15

19 20

@paction

No he visto aun ni una cámara de TV!! Que vergüenza! #mani15 @bufetalmeida

La Revolución no será televisada. #15m #tomalacalle #DemocraciaRealYa http://youtu.be/mW3h6-dT8Hw

@wait-riwait

Hoy ha habido una cobertura cojonuda al mediodía para una manifestación de 500 personas de la AVT. #sindisturbiosnohaycobertura #15mani @Hibai_

Peor que el silencio mediático, será todo el repertorio de tópicos de los sociólogos y “expertos” q veremos ahora #mani15

@naireh

Ahora q sabemos el truco me va a dar a mi edad por quemar contenedores porque #sindisturbiosnohaycobertura 17 18

@manjenet

#sindisturbiosnohaycobertura Seamos los medios, Internet frente a la prensa, a ver quien gana #15mani http://bit.ly/mrzz1y

21

@rosamariaartal

Twitter es una máquina de exprimir el ingenio y la inteligencia colectivas. #sindisturbiosnohaycobertura @wait-riwait

A los periodistas les encanta “Indignaos” como fenómeno editorial, pero no como fenómeno popular. #15mani #sindisturbiosnohaycobertura RT#16

22


23

24 26

25

27 29

28

30 33

31

34

@ampajaro

32

El capitalismo ha caducado, s贸lo falta retirarlo del mercado #15m #15mani #tomalacalle http://yfrog.com/h3twdvaj

RT#17


@thexavies

yo no creo q #antisistema sea una descalificación. creo q es una tendencia muy extendida en muchas capas sociales, de edad… #15mani @gcarbonell

15M# / El to anti-polítics de la mani “Per una democràcia real, ja!” marca l’inici de l’última setmana de campanya http://nblo.gs/hTIMm @Elisebor

Asi se las gastan en nuestra calle http://twitgoo.com/29zq55 @ciudadfutura

#15mani Al finalizar manifestaciones y sin mediar provocación alguna, las fuerzas represivas del régimen efectúan cargas http://youtu.be/TE7RzEVgz1c

41

@acampadasol

35

Acabamos de acampar en la Puerta del Sol de Madrid, no nos vamos hasta que lleguemos a un acuerdo. #acampadaSol

42 43

36

37

40

44

38 39

RT#18


45

@puntillo

@janquim

Algunos de los manifestantes del 15m han decidido hacer una acampada en la Puerta del Sol hasta el día de las elecciones, 22m. En Twitter, mediante el tag #acampadasol puede seguirse la información y transmitir apoyo.

#15m ‘Las barricadas se llaman Twitter’ by @kpeiro http://t.co/UC3soDq

@llmhurtado

@llmhurtado

CONTINÚA LA MANIFESTACION DEMOCRACIA REAL YA, ÚNETE!! http://youtu.be/N0LyYtrqpl4

@LauritaMR1989

La cosa no se queda en Madrid. Acabo de leer en facebook que en Valencia están yendo a la Plaza del Ayuntamiento. #acampadaSol Se aplaude de forma simbólica para no hacer excesivo ruido. #acampadasol

@freestyl0rz

Mas de 100 personas durmiendo en Sol en Madrid. Difundelo y unete!! #15m #15mani #tomalacalle #democraciarealya @anoncantabria

100 personas (en aumento) han decidido acampar en la Puerta del Sol de Madrid hasta día 22 como protesta #15mani

@martasrs

Apoyando a la gente de #AcampadaSol por una #democraciareal #nolesvotes la policía les acaba de decir que tienen q quitar las tiendas @albertmartnez

En Madrid deciden acampar hasta el 22M. En Barcelona? Nos sumamos? #bcn #mani15 RT#19


16/05/2011 @redvamas

#acampadabcn 20:30 a Plaça Catalunya! #acampadaSol

@Nyr7

Leo #acampadasol, #acampadavalencia, #acampadabarcelona, #acampadamalaga... ¿vuelven los scouts?

El amigo al que ayer le dieron con una pelota de goma en el estómago está en urgencias después de pasar toda la noche mal. Gracias, @policia

@Hibai_

De Tahrir al mundo, un Cairo en cada barrio. Me gustaría estar en la #acampadasol. A ver si en Barcelona pasa algo así ya... #mani15 @llmhurtado

Se propone animar a otras comunidades para que acampen también. #acampadasol

@roberphoto

@anoncantabria

http://on.fb.me/m47qB2 grupo creado en fb para apoyo de #acampadasol #15m

#acampadalaspalmas POR FAVOR! DIFUNDID, PARQUE SAN TELMO A LAS 23:00 EN LAS PALMAS.NECESITAMOS AYUDA!! @ciber_guerra via @letang

@esclokoenry

@Irreductible

Gracias por devolverme la ilusión. Gracias por devolverme la esperanza. Podemos cambiar las cosas. Todo mi apoyo #acampadasol @mjalonso

Sobre la manifestación de ayer, que parece ser que no existió para algunos... por @RobertoCarreras http://fb.me/X2FkU6og @juventudsin

Difundir el hagstag #acampadasol y animaros a acudir!!! #sinmiedo !

A ver si la cosa se va animando en #acampadasol... A las 20:00 convocatoria... PASALO. #acampadasol #spanishrevolution @Albert Martínez

En Madrid tambien acampan los bomberos http://ves.cat/aEYW, la gente se atreve a salir a las calles #acampadasol #bcn @CiutadellaTV

Avanç! #Parlament. Convoquen, com a Madrid, via #Facebook convocatòria #acampadabcn a 20.30h a Pl.Catalunya de #Barcelona.

46 47

RT#20

@albieDylan

LISTA DE LO QUE NECESITAN LOS DE #ACAMPADASOL #15Mani #NOlesvotes #OpEspaña http://twitpic.com/4yg9uu

48

@llmhurtado


@nikolimon

TODO EL MUNDO AL TWITTER, los HH SON: #spanishrevolution #acampadasol #15mani @ciber_guerra

Llamada urgente necesitamos gente en #acampadabcn somos cien, en #acampadasol dos mil. Deja de twittear y unete a #spanishrevolution

@toucheggs

Artículo de @ccarnicero http://t.co/AIPV55E #spanishrevolution #acampadasol #nolesvotes #democraciarealya @ximoberna

Acampada Valencia. La manifestación interminable. SOL-idarizate! http://on.fb.me/lsN5Bt #AcampadaValencia #SpanishRevolution #fb @ciber_guerra

http://yfrog.com/gz15gnlj

pl catalunya 21:45 #acampadabcn #acampadasol #spanishrevolution

@leilzahra

A toda la peña acampando, os mando fuerza y un puñ o al aire desde el Cairo, solidaridad #nonosvamos #acampadasol #m15m #mani15 #acampadabcn @Dawn4Strings

Fotos de la #AcampadaBcn por Cristina Vilches http://bit.ly/kyNIz1

49

RT#21


17/05/2011 @acampadasol

URGENTE!! Nos estan desalojando violentamente. NO A LA VIOLENCIA. #acampadasol #tomalaplaza venid! http://youtu.be/_5Vm48Eeb_Y @glztt

FIjo de que la idea de @pp y @psoe de cabrear más a la gente que ya tenian cabreada en Sol no va a tener ninguna consecuencia negativa. @jainko

-¿Cómo van las cosas por España? -No nos podemos quejar. -¿Entonces bien? -No, que NO NOS PODEMOS QUEJAR

50 51

52

@ErosLabara

Rebeldes sin casa #acampadaalacant #acampadavlc #acampadasol #acampadabcn

53

@acampadasol

A LAS 20:00 EN SOL. CONVOCATORIA CIUDADANA. PÁSALO. #acampadasol #spanishrevolution y a las 20:30 en Plaza Catalunya #acampadabcn RT#22

54


56

55

58

57 60

59

61

RT#23


64

62

63

@Isasperandio

Absolutamente IMPRESIONANTE! Así está la Plaza de Sol #tomalacalle #acampadasol

http://yfrog.com/hsmotissj

65

RT#24

66


67

@Acampadabcn

#acampadabcn Estamos felizmente acampados unas 500 personas muy bien organizadas.

68

69

70

@Acampadabcn

Hey! Comissión Infraestructures Necessitem cadires, taules, brides, cordes, paper de pancarta, etc. Estem a la farola 6. #acampadaBCN @catalanrev

71

72

@OscarAndreu

@ximoberna

@manelrosalvador

@spoite

Em comenten que Aretha Franklin, Ray Charles, Sam Cooke i James Brown donen suport a #acampadasoul

Assemblea a Plaça Catalunya. Es debateix com continuar. Propostes concretes genereren consens #acampadabcn #nonosvamos

Esto es Democracia, no lo q hay allí en el Ayuntamiento. #AcampadaValencia #spanishrevolution Demà més a #acampadavalencia http://twitpic.com/4yyvz8

No us desanimeu. Ja som molt a prop. Si diumenge erem 200, dimarts serem 400. Veniu a donar suport! A les 19,00h #catalanrevolution

http://bit.ly/k1AB0Y

Madrid será la tumba del pasotismo #acampadabcn #nonosvamos #acampadasol

@Escuinita

@galapin

@FJBARROSO1973

Cuando los jóvenes convocan un macrobotellón sale en todos los medios,cuando luchan por su futuro son reprimidos. #acampadasol

hi ha gent q diu q sera impossible consensuar un manifest, estem d´acord en la indignació! +1 #acampadabcn

@manelrosalvador

La policía comienza a retirar furgonetas de la zona de Sol. La noche, salvo cambios, se prevé tranquila

RT#25


@nyr7

En la Cope, ya están con las teorías de la conspiración sobre #acampadasol @acampadasegovia

ConcentracionEs en Seogiva miér 18, juev 19 y viernes 20. 20h en el Azoguejo. +info http://bit.ly/kTrM0l @Fraggleskine

Stores & groceries are helping the campers at Barcelona food, drinks, toilets... #nonosvamos #acampadabcn #spanishrevolution #acamapadasol @La_EXca

Avui tots i totes a Plaça Catalunya #acampadabcn i diumenge #nolesvotes a @Ppopular, @PSOE i @CiU, vota a altres #agorabcn @shadowfax1982

73

La #JuntaElectoral prohíbe los zumos de naranja por estar concentrados. #nolesvotes #acampadasol

74 75

@blancohumano

“Ya está bien de tanta democracia y tanta polla” ha declarado un portavoz de la #juntaelectoral de Madrid tras prohibir la #acampadasol

18/05/201 @rt15m

El poble declara il·legal la #juntaelectoral

76

78

77

79


80

81

82

83

11 84

85

RT#27


@ludens76

#juntaelectoral usa un ataque DOS como #anonymus para impedir el acceso a Sol, hay tanta gente dentro que entrar es imposible #acampadasol

19 /05/ 2011 @aclarimon

Telecinco suspende #Supervivientes temporalmente debido a q la #juntaelectoral cree q es una concentración de vagos #spanishrevolution @pppedritus

la #juntaelectoral suspende la última jornada de liga del sábado por ser jornada de reflexión, demasiada gente reunida #juntaelectoralfacts

86

@acampadasegovia

#acampadasegovia se comenta q los secretas nos están haciendo fotos xa saber quién somos. SOMOS CIUDADANOS CANSADOS #GLOBALCAMP 91

RT#28

87

89

88

90


@efolch

@tronxocol

@Miguel3BG

@bufetalmeida

@bvivancos

Estem canviant de sistema. Disculpeu les molèsties #acampadabcn #acampadavic #sinbanderas #estoesreflexion

Els indignats senyalen la lluna i els polítics miren el dit... #acampadabcn

@xmonge

No es una utopía, no es un programa, no es mercancía política para necios. Es una necesidad histórica #15M

Perque ser mileurista ha passat de ser un desastre a un privilegi mentre ells segueixen amb beneficis milionaris #GuerraSocial

cafe 1€, imitacion de gafas de marca 5€, demostrar q solo somos marionetas y esclavos del sistema no tiene precio  #spanishrevolution Miro a mi alrededor en #acampadasol  y me imagino en el ágora griega. A pesar del cansancio sigo emocionada. 

92 93

94

@albertcobacho

Antisistema son els que retallen drets socials mentre perdonen impostos a les families més riques de catalunya #prouretallades #acampadabcn

@Andry447

Diferencia de sueldo entre las cúpulas del Ibex 35 y sus plantillas http://j.mp/hfVMuK @elsmatins @chiquiesteban @PorHuelva

Los partidos se han convertido en estructuras sindicales que defienden a los políticos de la presión de los ciudadanos #spanishrevolution @junasforo

No somos hijos de mayo del 68 ni de la transición. SOMOS LOS PADRES DE LA PRÓXIMA REVOLUCIÓN #acampadazgz #acampadasol

RT#29


20 /05 /2011 @Beldavid

Interior vol identificar als responsables de les protestes. Tindran feina pq som milers!

http://bit.ly/mPKTpw

#acampadabcn #acampadavlc @ssantiagosegura

95

Ah, claro, porque lo que quieren es recaudar de las multas a saco y seguir enriqueciendo a telefonica. Nos toman por gilipollas. #nolesvotes @quenomelocreo

Somos familia numerosa. Tenemos que cenar por turnos por miedo al desalojo. #juntaelectoral #acampadasol #nonosvamos #juntaelectoralfacts

@leemaslibros

La #juntaelectoral ordena a los jóvenes españoles que sigan parados, pero en otro sitio #acampadasol #yeswecamp @03300 96

Se lo montaron bien, crearon la crisis, dijeron que era inevitable, y nos la quisieron cobrar. Todo una gran MENTIRA! #15M #spanisrevolution 99

97 98

100


RT#31


101

102

@Miri_de_vil

http://youtu.be/mJkysz-a2G0. ¿A alguien le han perdonado la hipoteca? A los bancos le han condonado la deuda!!! #acampadatrs #acampadasol @mariobr0s

El voto responsable puede afectar a las elecciones. Joder, dos días y ya se quitan la careta. Que poco aguante. #juntaelectoral

@laquintacolumna

Es triste pedir, pero más triste es ser la junta electoral #juntaelectoral

@rt15m

La televisión no lo contará. Cuéntaselo tú a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros.

http://www.nolesvotes.com

#nolesvotes #15mani @veronicamurogeh

La #juntaelectoral prohibe las patadas voladoras de Chuck Norris, Chuck pasa de ellos como todo el mundo #juntaelectoralfacts @mrenau

#noescrisis ES SU INTENTO DE INSTALAR UNA PRECARIEDAD SOCIAL PERPETUA  @kuanqia

RT#32

one world - one europe - one struggle - one fight - one solution REVOLUTION! #s21 #europeanrevolution #yeswecamp #germanrevolution


103

104 105

106

107

RT#33


21/05/201 @PeriodistasAnon

“Por primera vez en la historia la jornada de reflexión no será para el votante, sino para el político” #acampadabcn #spanishrevolution

108

@rt15m

Los medios de comunicación que afirman que #nolesvotes pide la abstención están mintiendo. De lo único que nos abstendremos es de leerlos @rt15m

Lo primero y más importante es decir lo que NO se quiere. Toda revolución empieza por la negación. #nolesvotes @saulgordillo

A la Junta Electoral no saben què és Twitter. Si ho sabessin no hi hauria dia de reflexió #acampadabcn #catalanrevolution #municipals #22M @albertmartnez

Paris, Berlin, Londres, Sidney i Italia es sumen a la revolta aquesta tarda. El capitalisme que comenci a tremolar.#acampadabcn 111

109

110

113

112

RT#34


11 116

114

115

117

@polmargalef

Com puc reflexionar si quan obro la finestra em trobo això? #acampadabcn #catalanrevolution http://t.co/BPaMsbR @jqueralt

Reflexionando sobre cómo en 30 años nos hemos dejado arrebatar el poder por nuestros “representantes” #catalanrevolution #spanishrevolution

@Ibai_Korneya

“Soy puta porque soy la madre de todxs!” #rosita15M #15M #acampadabcn El video de #rosita al TT!

youtu.be/SVtOU040HMY

RT#35


118 119

120 121

RT#36


123

125 126

122

124

129 130 131 127

132

128

RT#37


133

@Twitpuntcat

Trending Topic CAT a les 11h 1 #acampadabcn 2 #spanishrevolution 3 #catalanrevolution 4 #acampadaSol 5 #22M @todos_podemos

Saludos a todos los acampados, a los que lo hacen posible gracias por dar vida a las ideas y calor a la esperanza #acampadaBCN #acampadaSBD @bufetalmeida

Quien quiera entender cómo se diseñó, se equivocará. Quien quiera repetirlo, se equivocará. Quien quiera controlarlo, se equivocará. #15M @dbravo

El problema de que el #15M no tenga una cabeza visible no es del movimiento, sino del verdugo, que no sabe por dónde cortar. @descosits

la revolución no va a ser televisada, va a ser retransmitida x streaming ;) #acampadatrs #acampadabcn #acampadasol #yeswecamp @BlancoMarta

Conjugación del verbo votar Yo voto. Tu ganas. El pierde. Nosotros nos jodemos. Vosotros os forráis. Ellos se van al paro  #worldrevolution @santicasas

Quan els “polítics” parlen d’apropar-se a la gent, és que no han entès res ... #lapoliticaescosadetots #acampadatrs #15m @8uit

Queridos políticos os estamos preparando el ERE. Atentamente Vuestros Jefes #acampadavlc @kozzo_bcn

Avui se m’ha posat la pell de gallina com 6 vegades en 5 hores.Encara no m’ho crec però estem fent algo MOLT gros! #acampadabcn #acampadavlc @mariodazza

Bròquil is over! #catalanrevolution @arnaumonty

Mes de 1000 persones decideixen a ma alçada quedar-se a partir de les 00h a l’ #acampadatrs i fer resistència pacífica #notenemosmiedo @acampadasants

#acampadasants ja ha guarnit la plaça amb pancartes i estem dormint màxima difusió #acampadabcn @acampadasants

#acampadabcn farem assemblea demà diumenge a les 12h a plaça de Sants per valorar la continuitat i els objectius 14:30h dinar 21h cacerolada @freskot

RT#38

Miquel Martí i Pol “Qui mana en tu ets tu, i no cap vent”. Reiterem la mateixa idea però amb el poble com a subjecte. #catalanrevolution


134 137

135 136

RT#39


22 /05 /2011 @rinze

@SergiZC

@jubeda

@UrkoAinsa

“Me he cansado de votar partidos que dan asco para que no ganen partidos que dan miedo.” #notenemosmiedo #acampadasol #nolesvotes

Decir que #nolesvotes pide la abstención es como decir que no querer casarse con Belén Esteban es pedir la abolición del matrimonio @ julioalonso

No es que los tertulianos estén a sueldo de los políticos, es que forman parte de su mismo ecosistema #nolesvotes #yeswecamp @Ekiul

1 polvo cada 4 años no es vida sexual. 1 voto cada 4 años no es democracia. #acampadasol @bainab

No dejes que te cuenten la historia, se parte de ella #spanishrevolution

#acampadabcn Pienso, luego estorbo.

@democraciareal

Que bueno!! @issam_kas ¿Que les vas a decir a tus hijos cuando te pregunten donde estabas? ¿Viendo la tele? #acampadatrs

Una vez más desmentimos rumores NO somos ni nunca seremos un PARTIDO POLÍTICO. Democracia Real YA! @arnaumonty

Error 404 democracy not found #acampadatrs #nonosvamos http://t.co/0VtbrRJ

RT#40

Frase del dia ‘Si les eleccions servissin per canviar de debò alguna cosa, estarien prohibides’ #parlamentcamp #acampadabcn #acampadavalls

@arey

@Txemacg

Esto es una carrera de fondo, nadie dijo que fuera fácil ni rápido. 138

139


140 141 142

@pixel-jonan

Muchas personas y medios se van a llevar una sorpresa cuando vean que lo de #democraciareal y #nolesvotes no termina hoy, empieza 143 144

@dreig

los sms del 11M cambiaron el ganador, las redes sociales del #15M cambiarรกn el sistema #yeswecamp


145 146

147

148

150

149

151

152

153


154

155

156

157

RT#43


158

@BertaNaranja

163

Esto no es una revolución, es una rebelión ¡Será revolución cuando haya un cambio #spanishrevolution #nonosvamos  #acampadazgz #acampadasol  @GaldonP

Una imatge val més que mil paraules #catalanrevolution #notenemosmiedo http://twitpic.com/4zo1rn @jordiherna

Aprendi q el coraje no era ausencia de miedo, sino el triumfo sobre el!!! #animo #acampadasbd

http://t.co/HyEx8El

164

165

159

166


162

160

161 167

sants RT#45


168

@dos1a

Los grandes grupos mediaticos estan asustados pq ven q somos capaces d difundir ideas al margen y contrarias a sus intereses #acampadabcn RT#46

@bufetalmeida

La peor guerra sucia contra el #15M no ha sido obra de la prensa orgánica, sino de quienes deberían servir a la democracia sin venderse. @RT15M

#15M Esto es lo mejor que ha pasado en los últimos treinta años @afrikawinslet

Los españoles pagamos más de 240 millones de euros al año en coches oficiales - http://bit.ly/joglXO

@marcdetona

Perquè no tenim cap altre sortida, ells o nosaltres, cap a la #guerrasocial @albertcobacho

Gràcies a #ciu #pp y #Laporta avuí a Catalunya els rics son més rics i els pobres més pobres i punt. #usfelicitofills #prouretallades

@alexdauden

El #governdelsmillets és fort amb els febles i tou amb els rics. Suprimeix #successions i retalla despesa social #prouretallades


169

170

171

172

@contramunt

@lilweirdgirl

@pixel-jonan

@03300

@M2Momemtum

se van a llevar una sorpresa cuando vean que lo de #democraciareal y #nolesvotes no termina hoy, empieza

“perdoni, la vaga general?” / “Al fons a l’esquerra” / “gràcies!” #vagageneral #acampadabcn #prouretallades

En Un país dnd el Rey es colocado a dedo por un dictador, se puede esperar que los políticos sean elegidos en unas primarias? #15m

No nos mires, únete!! Cuantos más seamos, mejor defenderemos nuestros derechos. #acampadadonostia La política no ha de ser professional, ha de ser popular i l’has de fer tu, el teu veí, l’àvia, el més jove.. #acampadabcn #acampadavlc

@JMBarbagelata

Retallem? Església, escola concertada, Casa reial, exèrcits, sous directius, banca privada, etc etc #acampadabcn

Muchas personas y medios

RT#47


23/05/2011 24/05/2011 25/05/2011 26/05/2011... @pedrojimenez

“Este mundo de mierda está preñado de otro mundo mejor” Eduardo Galeano entrevista en #acampadabcn http://t.co/sZThuG5

RT#48


RT#49


177

175 176

173 174

178

179

180

RT#50


186

183

187 188

182 181

184 185

189

180

RT#51


@EfrenGT

Trias ofrece apoyo a Hereu para disolver la acampada de pl. de Catalunya antes del relevo http://t.co/V6TvDO0 vía @ep_catalunya #acamadabcn

@Acampadabcn

#saleelsol un nuevo día en el que todxs seguimos luchando por un #15munido Compañerxs,no estamos solxs en esta lucha! #acampadabcn #15m

@illa_pirata

Davant la possibiliitat q el poder vulgui desarticular/castigar el mov. #15m, cal pensar eines antirepressives i de solidaritat #acampadabcn @Catalanrevolt

Els #Bombers de #Barcelona se sumaran a l’ #acampadabcn divendres. Aplaudiments! #catalanrevolution #acampades #noelsvotis @tinaletina

El conocido barrio de Exarchia de Atenas tiene ya su propia moneda (en circulación en breve) tinyurl.com/3uk2nzu

190

192

@jsolerescritor

Urgent Comissió de Salut necessita desinfectants, guants de làtex i sabó. Moltes Gràcies! #acampadabcn #acampadasol #27mcolon #yeswecamp @Acampadabcn

Alguna cooperativa de plaques solars, energia sostenible, s’ofereix a ajudar a posar electricitat a #acampadabcn?

@acampadaleipzig

@acampadaberlin @takethesquare  Neue Webseite auf deutsch  http://bit.ly/lP5SGw  #GR11 #germanrevolution #globalcamp

191

@adosc

@JesusMorente

http://bit.ly/kykhXg

http://bit.ly/iv4bmk

Impressionant la coordinació, el respecte La Acampada de Sol, i l’esperit anit d l’#acampadabcn dispuesta a extender la protesta #catalanrevolution #fotografia photography por barrios y pueblos #acampadasol

193

@Xaviao11

gato al agua “Un ambiente sovietico con olor a porro”!! Això es periodisme! #catalanrevolution #acampadabcn

194

@calcoba

Indignados de @Acampadabcn consiguen evitar el desahucio de una pensionista en Badalona #spanishrevolution http://bit.ly/jZttHK @gempolona

No em cansaré de cantar-la: “li diuen democràcia i no ho és...” RT#52

195


196

197

199

198

200

201

RT#53


@northaura

@beardedtweets

call for marches all over Greece today. 19.00 o’ clock. be there. #25mgr #m25gr #greekrevolution

Se ahorca en plena calle un padre de familia que estaba a punto de ser desahuciado #15menpleno #stopdesahucios http://t.co/APnUpew

@tinaletina

@_sergio_sanz_

“los sueños nos mantienen despiertos” pancarta en Syntagma #greekrevolution #acampadasiono #spanishrevolution #barriosdespiertos #15m

Me siento más representado por los “4 perroflautas” que quedan en Sol que por los 614 MAMONES que llenan el Congreso y el Senado. #15mnopara

@carlosbup

Ayer INDIGNADO, hoy ILUSIONADO!! #15mnopara

@_LaScapigliata

Καθόμουνα δίπλα από δύο κοπέλες από Ιαπωνία και Χιλή, η 2η μου έμαθε και τη σωστή προφορά του “El pueblo unido, jamás será vencido!”;) #25mgr

@crazyserver

Els sense papers parlen, tothom calla :-) #acampadatrs

@radio_sociale

‘το μόνο που έχουμε να φοβόμαστε είναι η αδράνεια που μας προκαλεί ο φόβος’ #rbnews #25Mgr @dirtydickdaddy

In Griechenland und Spanien geht es ab! Was ist los, liebe #germanrevolution, passiert hier nochmal was? Soll ich “bitte” sagen?

@onmybucketlist

“Από την Ελλάδα εώς την Ισπανία, όλη η μεσόγειος να γίνει μια πλατεία” #greekrevolution #m25gr @Idealibros

El lunes sacaré 155€ varias veces, las q pueda.. lo q mi sueldo me permita (martes tendré q ingresar pq pasan recibos) @Acampadabcn

202

Hacen falta rotuladores de punta gorda #acampadabcn 206

204 205

RT#54

203


@B_BertaRC

#acampadavic es parla de l’abús dels bancs, de la necessitat de reivindicar avui i cada dia, de la corrupció política,.. #catalanrevolution @osistere

Increïble q governador Banc Espanya digui q rescat d sistema bancari és un èxit de l’economia. Queixa’t! #prouretallades

http://bit.ly/guyY7f @Miquelet78

Els lladres d’americana i corbata ens han educat històricament pq tolerem aquest robatori! #prouretallades #acampades #capitalismeescrisi @jaimepalomera

La lucha de los movimientos sociales evita que una anciana sea desahuciada de su casa #stopdesahucios @Acampadabcn http://t.co/2vV2nYG

@aleixmadrid 207

Avui es constitueixen les comissions de treball de #acampadasantaco a les 20 hores. A les 21 cassolada i després assemblea. #acampadabcn

209 210

208

RT#55


211

@TiKi__RiKi

Tots i totes a la manifestació per la #unipublica ens hi juguem molt 18H Plc Sant Jaume #prouretallades #politicscorruptes RT#56

@uniprecaria

El dia 26 la Universitat Precària pren el carrer. Difon, adhereix-te, actua. Existim, sostenim, creem…. http://bit.ly/m9awuZ #retallades @indignats

El Govern apuja sous en plenes retallades #acampadabcn #27mcolon #worldrevolution #retallades http://t.co/SKuSKBN @escoladelmar

Escola del Mar es manifesta novament contra les retallades d’educació #prouretallades #retallades http://t.co/qjHxFwQ http://t.co/ZO7SdHj

@lajele

Los profes ocupan la tv pública en grecia. Vamos a tv3 o qué? #retallades

http://tinyurl.com/6d344mq @david_meldor

Jajaja :D Rouco dice que los ‘indignados’ tienen problemas con sus almas http://t.co/3NtA7FF #acampadabcn #spanishrevolution @gempolona

La desaparició de les línies deixarà al carrer a milers de professores interines. #sialvalencia #prouretallades #defensemlallengua

@guillempujades

#prouretallades #catalanrevolution Menys tisores i més guillotines!

http://t.co/I63xCSV @JesusMorente

I N C R E I B L E, Detenido un profesor universitario mientras apoyaba una protesta de docentes interinos, http://bit.ly/iOKEh9 @llmhurtado

#acampadasol busca cobijo para el cerca de un millar de libros donados a su biblioteca para protegerlos en caso de lluvia o desalojo. @aleixmadrid

#acampadasantaco Ja s’està acampant a Plç de la Vila de Gramenet!!! #acampadabcn @acampadabcn


214

212 213

215 216

RT#57


27/05/2011 Totes a plรงa catalunya, no ens faran fora!!!! #bcnsinmiedo #acampadabcn @acampadabcn

RT#58


217

@Maiol

@marcvidal

@AzgarothCAT

@ivan-ogrobe

#acampadabcn mossos per tot arreu helicopters despertant a tothom, no tenen altre feina els gossos aquests? Desaljan plaça catalunya (bcn) para evitar problemas mañana incidentes por la posible victoria del barça #acampadabcn

@rardevol

La Plaça Catalunya completament encerclada per els mossos de esquadra. Helicòpter. #acampadabcn

RT#60

que el desalojo de la #acampadabcn sea por la celebración de la Champions es la metáfora de un país...

Vivo en un país en el que las palabras Messi, Cristiano Ronaldo o Iniesta, son más importantes q Libertad, Derechos o Justicia. #bcnsinmiedo


219

218

220

@catigat

Per evitar possibles aldarulls demà, es provoquen avui la lògica d’aquest sistema #acampadabcn #catalanrevolution @Acampadabcn

insistimos: PEDIMOS A LOS ABOGADOS Y GENTE DE JURIDICA QUE ACUDAN A TOMAR ACTA, URGENTEMENTE!! #acampadabcn @PEPMASIP

ATENCIÓ!!! Els Mossos estàn desallotjant #acampadalleida!!! Màxima difusió siusplau!” #acampadasol #acampadatrs #acampadabcn

221

@mundowdg

Defenderemos a porra y fuego si hace falta el derecho ciudadano a circo. Los que quieren pan son unos antisistema. #bcnsinmiedo #joputas @feministesbcn

les #feministes indignades de pl.Catalunya a #acampadabcn ja tenim twitter: @feministesbcn Ens ho han tret tot! @feministas_sol @acampadabcn @kolateral_com

#acampadabcn están desalojando #nonosmoveran todo la plaza rodeada http://twitpic.com/531n03

RT#61


222

223

224

225

226

@esmalts

#acampadavic fent una perfomance de la “neteja” de bcn i lleida! Riure per no plorar! #acampadabcn @jaqme

Una idea no es pot desallotjar. #acampadabcn #acampadalleida @BarcelonaRealYA

Unanimidad, todo el mundo se queda y cada uno limpia un trozo de plaza #acampadabcn #yeswecamp RT#62

@WillyLaforge

Després del combo de retweets, ja deia que no era normal l’helicopter. Ara per les fotos que he vist, no sembla que hagin vingut a dialogar… @enriccompany

Cap a Plaça Catalunya ! @AcampaCastellon

Desalojando BCN y varios puntos más. Máxima alerta en #acampadacastellon que la gente esté pendiente. Indignados acudid!

@15MPamplona

Animo @Acampadabcn!! Demostradles el enorme poder de un pueblo unido y #sinmiedo. ¡ no al desalojo de #acampadabcn! @Xavi_Roura

http://twitpic.com/531j53 Pic of cops in Barcelona five minutes ago! They’re dislodging #acampadabcn! #nonosvamos #represionpolitica


@acampadasol

¿Por qué si es para limpiar los mossos se están llevando los ordenadores de #acampadabcn? ¡Resistid compas! #hablaenlaplaza

228

@Angeloso69

RT x1000 plz !!! De camino a la plaza Catalunya a hacer resistencia pacifica, te vienes? #acampadabcn #spanishrevolution @ManueBeltran

Nos estan desmantelando el campamento joder! No podemos intervenir #acampadabcn

@annanebre

Desallotgen pçat cat->Se va a habé un follón que no saben ni donde se ha metío!! #acampadabcn @APMTV3

229

227

230

@MagdaEstelrich

Cap a #acampadabcn amb @MarinaPrats i @ElenaFransoy, a donar suport i el que faci falta! @martinvdaniel

Bufff...tengo mi habitación hecha unos zorros, voy a avisar a los #mossos a que me hagan un poco de ‘limpieza’ #bcnsinmiedo @sonia_pitarch

@gsentisgarces

@MiquelGPla

@feministesbcn

9h #acampadabcn.He intentado rescatar pancartas.. pero las policía no permite acceso.no queda nada nuestro. Habrá que reconstruir. bs. almudena

Policies Locals llençant firmes i ordinadors. En principi BCNeta hauria de netejar, pero la policia també neteja als Indignats. @Acampadabcn

@BioGio

@claramoralesf

Països que netegen places on es debaten alternatives però no netegen els imputats de les llistes electorals. #notenimpor

De cami a bcn. Podre comprobar com estan els #indignats de #acampadabcn. Indignados+1: lo que habia que limpiar era la politica, no las plazas. Vaig a veure. Com fan la neteja els funcionaris...que els deixin Cansado de aguantar corruptos.. #acampadabcn

Cada vez que hago limpieza tiro el ordenador a la basura y aporreo a mi compañera de piso #bcnsinmiedo

RT#63


@ficcion2011

No només arrenquen cebes a #acampadabcn, sinó que també les reparteixen #repressiopolicial #acampadavic #nonosvamos @Elma_Vila

Sóc del Barça des que vaig néixer, però demá no penso celebrar res a Canaletes. Això no té nom! #acampadabcn @listocomics

Paradoja: no había disturbios hasta que llegaron los antidisturbios. @Acampadabcn #notenimpor #bcnsinmiedo @palamospower

232

231

@listocomics

Está empezando un taller de BDSM en la #acampadabcn. No os perdáis la experiencia. #bcnsinmiedo @Acampadabcn

Nos están desalojando con violencia Esto es totalmente ilegal, los policias no llevan placas de identificación! #nonosvamos #acampadabcn @poperbu

235

Molta tensio..no pinta be amb tant de mosso.. #acampadabcn http://twitgoo.com/2b1vdd @marilink

“Higiene” se acaba de transformar en un enorme eufemismo #bcnsinmiedo @translator_eli

X la tv és veu clar, els indignats quiets i els mossos carregant! Quina vergonya!!! #acampadabcn #indignats #catalanrevolution @mgurrea

Crits de protesta dels desallotjats de l’ @Acampadabcn. L’ambient està tens a Plaça Catalunya. http://t.co/hpOInQ9

RT#64

233

234

A la Plaça Catalunya pà contra circ. Qui guanyarà? L’excusa d l celebració dl Barça em sembla lamentable...#acampadabcn


236

237

239

240

238

@Acampadabcn

Pedimos una vez mรกs NO VIOLENCIA a los indignados de dentro y fuera d ela plaza... NO CAIGAMOS EN SU JUEGO,Q ES LO Q QUIEREN! @cap0

La gente de dentro de la plaza aplaudiendo a la de fuera. Acojonante. #acampadabcn #spanishrevolution RT#65


241

244

243

@dreig

la primera hostia de mi vida no me la dieron mis padres, me la dio la policía, dirán algunos/as en #acampadabcn #bcnsinmiedo

@ast3citos

#Barcelona police beating peaceful citizens in square. In UK media? http://bit.ly/mKnBi3 #catalanrevolution

@laura-eyedea

“Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas.” Ghandi. La gente sigue resitiendo #bcnsinmiedo #notenimpor

@uriboix

Ara sé perquè a Catalunya tenim tan arrelats els balls de bastons #acampadabcn #bcnsinmiedo #mossos #FelipPutsch #acampadavic RT#66

242


@Eduardlleida

Ramon Farré, delegat de la Generalitat a Lleida diu que ho han fet per salubritat #acampadalleida #vergonya #farredimissio @ictlogist

mentrestant, a una altra galàxia, Catalunya Informació #paicirc #paicirc i més #paicirc #acampadabcn #puigdimissio @Marc_Serra

Si alguna cosa ha aconseguit ja la #catalanrevolution és agafar els tertulians de guàrdia amb el pas canviat. @gmalonsoic

“Que miedo tener un hijo mosso y que te quiera ayudar a limpiar la casa” #bcnsinmiedo #15m #felippuigdimissió #notenimpor #nonosvamos 245

246

247

RT#67


24

RT#68


@Hibai_

248

Emocionante después de recibir montón de hostias, la gente grita “no tenim por” (no tenemos miedo) #acampadabcn

249

251

250

252

47

@listocomics

No es violencia gratuita, la estamos pagando con nuestros impuestos. #bcnsinmiedo @antoniofraguas

Lo dijo @forges hace muchos años “La violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias” #15m #bcnsinmiedo #mossos

RT#69


@raquelsastrecom

253

En #bcnsinmiedo ya están con las pelotas de goma. Los pijos van para allá con sus raquetas de padel. @leodecerca

MALAS NOTICIAS. Confirmado herido muy grave impacto de bala de goma. Pulmón perforado.

#acampadabcn #acampadasol #spanishrevolution #15m

254

255

@CristinaGrasset

Tingueu clara una cosa ELS MOSSOS NO SÓN FUNCIONARIS, @roccasagran SON MERCENARIS!! Això dels Mossos a plaça Catalunya és un homenatge #acampadabcn #catalanrevolution a Ratko Mladic i al seu tipus de neteja? #acampadabcn 256

RT#70


259

257

258

260

@phierre_

Qué bien, ni con chaleco de prensa te libras http://t.co/JUw6wMz

#acampadaBCN @listocomics

“No nos peguéis muy fuerte, cabrones, que la sanidad pública A hostias, balas de goma y porrazos, está colapsada” así funciona la democracia en este país #bcnsinmiedo #puigdimissio

261

@dreig

RT#71


@danigallardo17

Em fa vergonya viure en un país on no tens dret a expressar-te amb l’excusa que ‘han de netejar la plaça’ #bcnsinmiedo @malditofriki

Sabíamos que los virus los crean las empresas antivirus, ahora sabemos que los disturbios los crean los antidisturbios @Mercediux

http://www.youtube.com/watch?v=a6tW_LqvKaM

Declaracions de Manel Prat, cap dels #mossos DIMISSIÓ! #bcnsinmiedo VISCA! VIVA Plaza Cataluña! @davidjunyent

Que ha passat a l’ #acampadabcn? Em pensava que aquestes coses només les feia el Saura.

@carmemix

262

263

Heavies, heavies, heavies les imatges de #LaSexta... fan plorar molt!! Em recorden els grisos quan era petita... #vergonya #acampadabcn

264

@Eukariotas

Una familia ocupa la Zarzuela dsd hace 35 años, me comentan que habría que desalojarlos en beneficio de la higiene democrática #acampadabcn @jmgoig

Si la historia la escriben los vencedores, tuitead, tuitead para que no puedan corromper la verdad. Lograd que se sepa lo que está pasando

RT#72

265


266

269

270

267

268

RT#73


@danilac

“Señoras que son Tiananmen. via @jagelado/Red Guinevere http://t.co/8tO5GGL vía @twitpic #acampadabcn #bcnsinmiedo ”

@oifarri

El conseller argumentant/ q la plaça estava bruta/ fa neteja estomacant /Com neteja el fill d puta! #catalanrevolution #acampadabcn #garrotweet @NoraMMC

Espero no haver de tornar a sentir mai + que els Mossos d’Esquadra són treballadors. Us ha quedat ben clar x a qui treballen oi? #acampadabcn

271

274

@mgarrigap

quina imatge ha de tenir la policia? De germanetes de la caritat o de meuques de carnaval? La policia es un cos repressor.

275

@MagdaEstelrich ‘’Vivo con el miedo de atracar un banco

y que me nombren presidente’’ #acampadabcn @bcnsinmiedo

“La nostra intenció no era desallotjar la plaça, sinó mantenir la higiene i evitar riscos per les possibles celebracions” #FelipPuigdimissio @xavisanzribera

@Acampadabcn aquesta excusa té més patilla que els Chichos i els Manolos junts

272

273

RT#74

276


@Acampadabcn

Gritos preguntando “Dónde esta tu numero de placa?” #bcnsinmiedo #acampadabcn #bcnsigue NINGUNO LO LLEVA! @edumateu

O els videos de les TV són molt selectius o no entenc d’on surten 37 mossos ferits. Dislocacions d’espatlla per cops de porra? @darthie01

Tens tota la raó, les imatges parlen per si soles. Però si hi havia gent gran i tot! #puigdimissió @feministesbcn

Passi el que passi, la consigna sempre és tornar i recuperar la plaça lo abans possible!! feu-ho córrer!! #notenimpor @Sergi Maraña

Conseller Puig, si està a casa tranquil·lament, miri aquest video i després repeteixi el que ha dit avui. http://bit.ly/k5oI7q #bcnsinmiedo

@raimonbenach

Més indignats que mai, no? @movimiento15

277

278

No se puede permitir esté tipo de actos =SANGRExLIBERTAD Por favor difundir esté vídeo: http://bit.ly/iufmWo

279

RT#75


280

282

283

@francescribera

281

-Papa, què has fet avui a la feina? -Li he rebentat el cap a cops a un que demanava un món millor per a tots. #puigdimissio @MarcTrav

Quan #FPUIG no està d’acord amb algú L’envia a la porra. @antoniGrau

Operació policial a l’acampada: http://t.co/Ab64Avi @kuikailer

URGENTEUn mosso, herido en los nudillos al ser golpeado repetidamente con la nariz por uno de los concentrados! #bcnsinmiedo @xavisanzribera

Per desallotjar i reprimir no hi ha crisi, oi? Quanta pasta ens ha costat això? RT#76

284


286

287

285

288

289

@365d365e

La banda de Puig, fragància de garrot. Sumant indignació. #catalanrevolution @elcafeantic #catalanrevolution #crisi

aquesta tarda serem milers #sensepor @AS_Relano

La acción policial de Barcelona ha dado nuevo impulso al movimiento 15-M en toda España. No se puede tratar así a gente #bcnsinmiedo

@contracensura

Cadena de missatges via Twitter i SMS que demanen que si demà guanya el Barça ningú vagi a Canaletes: http://bit.ly/lZ5k28 via @addthis

RT#77


290

291

@iwanitloud

Los mossos se estan retirando El movimiento del 15m vuelve a conquistar la plaza La lección de dignidad #bcnsinmiedo #acampadadonostia @xabre

El centre de la plaça de catalunya torna a estar ple d’indignats. Where is your god now, Duran i Lleida? #acampadabcn #notenimpor @McShuibhne

El titular tendría que ser “El conseller Puig y los Mossos se resisten a la autoridad del pueblo” #acampadabcn RT#78


292

293

@ChMunne

Ànims a tothom a #acamapadabcn !! A veure quan triguen en tornar a escombrar a pals la plaça!! @bcnsinmiedo

La “democracia” comiéndose a sus hijos (E.Dans) #bcnsinmiedo #mossos http://bit.ly/ufROJU RT#79


294

RT#80

295


@raulsensato

Ese decir que se viene a limpiar y luego dejarlo todo perdido de pelotas de goma. #acampadabcn #bcnsinmiedo @Acampadabcn

Si alguien puede colaborar con material de limpieza, será bien recibido... Más que nada que así evitamos que nos barran mañana @AcampaCastellon

Desalojo violento también en lleida. A las 19 con flores a nuestra plaza! RT! #alas7conflores #laplazaresiste http://bit.ly/it8Sb9 @HiginiaRoig

Plaça recuperada. Històric. Mal perdre dels mossos de Puig, que marxen disparant salves i pilotes. #notenimpor

297

298

296

299 300

301

RT#81


@miguidotcom

Hoy más de un político memo se va a arrepentir de haber echado litros de gasolina cuando las llamas estaban apagándose #acampadabcn @Acampadabcn

Desde #acampadabcn anima a realizar concentraciones en todas las embajadas españolas del mundo a las 19h para rechazar la violencia policial 302 303

@acampadadonosti

A las 19:00 concentración pacífica en #acampadadonostia ante la brutalidad policial en Barcelona y Lleida. Ven y trae flores.

@maitrephilippep

http://su.pr/9UtVyz violences policières en Espagne #frenchrevolution #spanishrevolution @pentecost3

L’Espagne vous demande votre aide Barcelona,+100 blessés a la Place de Catalunya. Tous a la #frenchrevolution @acampadaparis @acampadabcn @xtian1403

Increible video des d’Andalusia... http://youtu.be/D0amXuPJZzU #acampadasantaco #acampadabcn #spanishrevolution

305

@tinaletina

Lema en acampada atenas “La mayor violencia es la pobreza” #bcnsinmiedo #spanishrevolution #acampadabcn #sensepor #barriosdespiertos #15m 304

@dbravo

Dado que la falta de identificación policial impide investigar las cargas en #acampadabcn habrá que denunciar al ventrílocuo y no al guiñol @Acampadabcn

CONVOCATORIA HOY A LAS 19’00 EN PLAZA CATALUNYA, TODOS A LA PLAZA HOY!!! #acampadabcn #spanishrevolution” RT#82

@indignats

Cartel de Platf. Indignados para #27mcolon. Gracias a todos los que habeis colaborado http://yfrog.com/h840ezqj #acampadabcn #estonosepara @xavierchinaski

Descontentos con los recortes y ahora con la brutalidad, 17h #27mcolon y luego a ocupar de nuevo la plaza no desfallezcamos #bcnsinmiedo @sergiosegurag

Los #37mossosheridos se hicieron daño porque el señor agresivo de la silla de ruedas les atropelló a todos. A la vez. #puigdimissio @8hache

“Viñeta de @Forges “El fuego de la indignación no se apaga a palos” http://bit.ly/jSJuaG #acampadabcn #bcnsinmiedo

@pep_tornabell

no es poden conseguir els partes medics dels 37 mossos ferits? #nomelocreo #acampadabcn #puigdimissio @Guayk

si a Artur Mas li fots un pijama de ratlles grogues i negres, tens un germà Dalton #retallades #prouretallades #alguhohaviadedir @PepPayo

Salari mínim 2011: Bèlgica 1.336€ França 1.321€ Gran Bretanya 1.148€ Espanya 641€ #raons15J #acampadabcn


@cortopego

#27mcolon els metges de la Sanitat Pública m’han salvat la vida, no els politics #acampadabcn #prouretallades @darandaj

Buenos días! Relación de sueldos de los que nos quieren recortar nuestros derechos http://bit.ly/jiIvB0 #prouretallades #acampadabcn @DELOREANDANZ

“Primero quitan la gratuidad, después la Universalidad, finalmente todo http://t.co/R6qonn0 vía @el_pais #prouretallades #acampadabcn”

309

@dwaitt

CiU se carga el sector de la enfermería, que pasa del PLENO EMPLEO al 21% DE PARO EN SÓLO UN AÑO! #prouretallades http://tinyurl.com/6hd5t8o @JGabrielGallart

#Bondia!. Això no és crisi, és una estafa! #prouretallades http://flic.kr/p/9HrdY1

@joan_nano

306

la tendència natural de @ciu al radicalisme de dretes 1) l’actuació de #felippuig. 2) la llei òmnibus http://t.co/WblSsht #prouretallades

@Luis251172

El govern obrirà els centres sanitaris públics al sector privat per refinançar-se http://bit.ly/kM6gih #prouretallades @BarcelonaRealYA

310

@gnefauh

El 25 d’abril 1quiròfan de la Vall D’Hebron va ser obert per la tarda per a posar un marcapassos al Sr. Roca i Junyent #retallades RT plis! @NoeliaSGamero

Se abre el telón y aparece el conseller Boi-Ruiz con Artur Mas. Se cierra el telón, se privatiza el telón. #prouretallades #etfelicitociu @paularastes

Evitemos los deshaucios que se pretenden hacer de los pacientes en sus habitaciones de hospital #prouretallades @LA_PAH @Barcelonarealya

307

@echtedemokratie

308

311

Was geschieht und was wir wollen: #worldrevolution! #spanishrevolution #germanrevolution  #europeanrevolution  http://fb.me/CwABqYlK @karura

El Govern de #retallades CiU menteix. La retallada en sanitat és del 10% i no del 6%. #prouretallades i prou regals fiscals als rics @angelsmcastells

La plataforma PROU RETALLADES rebutja els fets P.Catalunya i condemna la violencia #prouretallades #acampadabcn #dempeus http://ow.ly/5506V

312

RT#83


313

316

319

317

321

314

320

@adriaral

#puigdimissió diu “Lamento les imatges, però no puc lluitar contra les imatges” Només t’importen les imatges?¿!! @somiatruitess

El problema del discurso de puig es que TODAS hemos visto las imagenes #puigdimissio 318

315

RT#84

322


323 325

324 326

327

RT#85


@milietalbi

“Si Barcelona no tiene miedo, Madrid no te por” qué grande! #acampadabcn #acampadasol #catalanrevolution

328

Los Invencibles de la plaza Catalunya @maitrephilippep

@tinaletina

Más de 1500 personas en la asamblea de Atenas esta noche #bcnsinmiedo #greekrevolution #spanishrevolution #acampadabcn @acampadalleida

Segons el diari Segre érem 2000. La Guàrdia Urbana diu 500 Nosaltres, realment érem eterns, omplint els carrers de gom a gom @LaiaCarbonell

Trucada del meu pare des de Madrid. Tot Sol està cridant en aquests moments: “Barcelona, no estás sola” #acampadabcn @Vicent_Tormo

3000 valencians al crit de ‘Tots som Barcelona!’http://bit.ly/lvmQo6 @JdelaTorreM

Cuando parecía que el fin de las acampadas se acercaba, llegan los mossos y nos amplian el contrato. #acampadabcn #acampadasevilla RT#86

329


RT#87


@pirimpompito

Capitalismo, porras y fútbol!!! Eso está por encima de cualquier otra cosa. #estonosepara #hablaenlaplaza #acampadabcn @xavisic

Ultimes hores a una Catalunya que em decep, on les porres són la resposta a una agressió q ningú ha vist, i disposat a veure un gran partit @somiatruitess

No hi ha qui pari #acampadabcn. Ahir vam guanyar als mossos. Avui hem superat al futbol. I demà? #juntespodem #indignadesmésqueunclub @currotroya

330

SIGO PIDIENDO LA DIMIMSIÓN O CESE DE FELIP PUIG por la carga violenta e innecesaria contra los ciudadanos de Plaza de Catalunya

28/05/2011 @Acampadabcn

Cordones humanos en las entradas a plaza catalunya para informar y avisar. Todo correcto BRAVO #acampadabcn 331

RT#88


333 336

332 334

335 337

338

@dbullich

Des de plaça Catalunya, impressiona de moment la convivència pacífica entre la protesta #acampadabcn i la celebració del Barça #puigdimissio @draragoneses

Interessant el paper de cert periodisme per a aconseguir el que no van poder fer els Mossos http://bit.ly/7OkBbQ Bon dia! #acampadasbd @albertmartnez

ATENCIÓ!!! Brams exigeix dimissió de Felip Puig des del Camp Nou. #puigdimissio #acampadabcn @gentedeinternet

Más de un millón de tuits (si sumamos #15M, #spanishrevolution, #acampadasol, #acampadabcn,...) http://bit.ly/jMrdL1

RT#89


340

341

342 347

344

345 346 349

339

350

351

352

354

353

356

355

357

358

363

360 366

361 367

365

364 369

368

RT#90

362

370

371


343 348

375

29/05/2011

376

@pingas6

ATENCIÓN!!!!!!!!!! Apoyo a Francia! Estan deslojando las plazas por la fuerza y no esta saliendo en los medios!!! #acampadasbd

@draragoneses

Les acampades a la portada de “Le Monde”. La prise de la Bastille?? http://bit.ly/iQAA2S #acampadasbd #allezparis

359

@javijuliophoto

Video resumen 29M en Bastilla http://bit.ly/lYcMGi #acampadadonostia Paris

@jvrlechuga

El cuarto poder ya no son los medios de comunicación son el Internet y las redes sociales #prisedelabastille  #acampadasol #acampadabcn @HiginiaRoig

Paco Ibañez dedica ‘La mala reputación’ al ‘desgraciat de Felip Puig’ http://t.co/Ws7EeLH @paullonch

Nova acció coordinada de denúncia del frau bancari d’Afectats per la Hipoteca i #acampadasbd. Assenyalem els culpables http://ves.cat/aGHA @info_poblenou

#assembleapoble9 nou logo d’Assemblea social del #Poblenou http://t.co/KfL3nQs

372

373

374

377

@tinaletina

378

100.000 en estos momentos en Syntagma, Atenas #bcnsinmiedo #acampadabcn #acampadasol #15m #sensepor @NikolaCosmi

Egyptians show up now in Syntagma Square carrying banners of solidarity from Tahrir Square #25mgr #greekrevolution

@tinaletina

Se habla en medios de cerca de 500mil personas solo en Atenas, si se confirma es la mani más grande desde la transición #europeanrevolution

@tinaletina

personas de varias ciudades griegas afirman que las manifestaciones de hoy son las más grandes de la historia de su ciudad @dav1dpedraza

#stopdesalojos RESIDENCIA MARYMAR! Unicaja intenta expulsar a los 30 ancianos que quedan y no tienen a donde ir http://on.fb.me/iMj2lm

RT#91


30/05/2011

01/06/2011

La plaza Syntagma llena de indignados por enésima vez. No esperéis verlo en televisión, ni están lejos ni tienen petróleo http://j.mp/kGSXtP

Sanitarios ‘indignados’ cortan vías de Barcelona contra los recortes http://t.co/JG9LWXg vía @indignats #retallades #acampadabcn

@navarro_pere

@juventudsin

@nikochan84

Adéu als ajuts del Govern per a nens de 0 a 3 anys

@alberts1986

#sócantisistema per participar de la vida associativa dels barris enlloc d’esperar-me a delegar vot cada 4 anys

#mecagun les #retallades #indignats #democraciareal http://bit.ly/kzJjKl

@javijuliophoto

@NoraMMC

griegos piden responsabilidades a su gobierno http://bit.ly/sw7Lsi#acampadadonostia

Si ser antisistema vol dir estar en contra d’acumular diners a costa de competir amb els demès, si, SÓC ANTISISTEMA! #sócantisistema

@pau_cp

”El moviment del 15M transcendirà les acampades” http://ves.cat/aHna #acampadasbd Endavant amb el moviment!

@LA_PAH

Aún no has empapelado tu ciudad?

@4nonyma

Comença la cassolada. #acampadasbd En uns minuts comencem l’assemblea general. Us esperem o us convidem a seguir-la per Ràdio Trama!

http://ow.ly/5ElRs @democraciareal @feministesbcn

Video del taller feminismo básico de ayer. Les feministes indignades seguim a #acampadabcn! http://bit.ly/mDBk5T

@LA_PAH

Mañana a las 8:30h, tod@s a Montcada a paralizar un desahucio http://bit.ly/l6LK1V

379

31/05/2011

380

@acampadasants

Cassolada infantil contra les retallades a educació dimecres 1 de juny 17.30h plç Sants. #acampadasants #acampadabcn #bcn (via @mireiasants) @schinmm

Si sigue lloviendo acabarán por acampar en los bancos les sobran pisos vacíos. #enmarcha #15M #19j http://t.co/PmOuthq

@acampadasants

Preparant la pla¢a contra les inundacions #acampadasants twitpic.com/554chq

@IndignadaASecas

Se dice, se oye que el mar está revuelto!! #hospitaldelmar #miercolesreivindicativo #barceloneta @BarcelonaRealYA @INDIGNATS @llunavermella

Mañana a las 13h #miercolesreivindicativo manos blancas Plataforma Clinic contra las #retallades

@smaragdav

Greek members of parliament trapped inside. They don’t dare leave the building #greekrevolution #europeanrevolution @descubmundos

En Atenas miles de personas retienen a los diputados en el parlamento #acampadasbd #acampadatrs RT#92

@gorkamerchan

Los ‘indignados’ proponen una retirada masiva de 155 euros de los bancos el lunes #acampadadonostia @Uniprecaria Okupació de la biblioteca de la UB Raval @juventudsin http://wp.me/p1xJEr-7x #retallades #acampadabcn #spanishrevolution @feministesbcn

Es necesaria una reflexión menos simplista sobre violencia y reconocer el derecho a autodefensa. Ninguna agresión sin respuesta.#acampadabcn

381

382


383

02/06/2011

384

385

@LA_PAH

2º desahucio suspendido en Montcada! Entre todxs SÍ SE PUEDE!! http://bit.ly/bnSqzl @paullonch

Més victòries. Aturat el desnonament d’avui a Montcada #dacionenpago #stopdesalojos @bufetalmeida

Cifra récord de desahucios, en proporción directa a los beneficios de los banqueros. http://t.co/SHisQU1 #tomalacalle #enmarcha #19J

@acampadaadh

RT la Plataforma de Afectados por la Hipoteca consigue parar muchos desahucios, contacto stopdesahucios@gmail.com #15Mnopara

@lacandonakmtk

Recogida de firmas por la Iniciativa Legislativa Popular de #dacionenpago http://t.co/PcA2DSx ¡Firma por las 350.000 familias! @confavc

Una treintena de entidades piden la #dimisión de Puig por las cargas “desproporcionadas” ENCABEZADAS POR LA FAVB http://bit.ly/iwyGQp @letimoskis

Mientras nos hablan de pepinos... la jubilación mínima bajará de 600 a 350€. #15mnopara #spanishrevolution http://bit.ly/m9ne4H @LA_PAH

Para aquell@s PAH locales hemos habilitado una página con documentación útil, consultar http:// ow.ly/5EnTB @democraciareal

RT#93


386

387

03/06/2011 04/06/2011 @Acampadabcn

Ens peguen ens humilien i després els condecoren? http://bit.ly/kITUmc #acampadabcn #vlcsienmiedo #puigdimissio #bcn

@ivan_sants

Sants inicia procés constituent d’acampada a #assembleespopulars. Demà a coordinadora de barris exposem objectius estratègics #acampadabcn @ruccat99

“Si acabo d’arribar a Catalunya, soc mare i no tinc ingressos, que haig de fer, prostituir-me? http://bit.ly/jvh9xu #prouretallades ” @acampadamotril

volvimos de #acampadasol donde hubo un encuentro interacampadas. Más de 60 ciudades nos vimos las caras para coordinarnos mejor #15mnopara @anitabotwin

Firma el manifiesto,por un periodismo honesto http://www.periodismoeticoya.es/?p=66 #15mnopara

389

@Acampadabcn

El dilluns anem a saludar al responsable de les retallades a les 11:30 a la Fac. Economia (Palau Reial). Us ho perdreu? la #uniprecaria no;)

Finalment representants de 96 municipis i barris s’han trobat avui a la 1a reunió d’interassemblees #acampadabcn

@Annalgesia

@AcampadaLH

Les acampades com a dispositiu han de deixar pas a les Assemblees populars com a projecte #acampadabcn #assembleespopulars

@marie_kapretz

@LluisLazaro

@mollymalone82

#seguimcreixent des dels barris, fent arrels a la base per anar creixent tots plegats en una mateixa direcció! #acampadasbd #acampadabcn

@efolch

@ansodgg

@carlosbardem

La permanencia en las acampadas puede ser contraproducente. Hay que mantener las asambleas y difundir el #consensodeminimos alcanzado. Animo!

Ens vam emocionar a les assemblees, ens va fer mal I som aproximadament 96 municipis de Catalunya #felippuig i potser avui plorem de ràbia, però... amb acampada-assemblea (sense comptar barris). No hi renunciem! #19J #acampadabcn Enhorabona! :) #catalanrevolution

@opaloa

Que la acampada siga nos hace hablar demasiado de la acampada y demasiado poco del movimiento. #acampadaTRS

@miquelet78

el dret a l’autodeterminació figura al ‘document de mínims’ de l’#acampadabcn #bcn #capitalismeescrisi #adeuespanya http://t.co/fCeJDdr

@meiwd

Texto de la querella contra F. Puig por la actuación de los Mossos http://bit.ly/kpdHpL #15Mnopara #Spanishrevolution #AcampadaBCN #19J 390

RT#94

@uniprecaria

388

391

Em molesta la gent que no participa mai en res i critica tota activitat cívica amb aires de superioritat. #catalanrevolution

Comentant la trobada de acampades de tota catalunya 98 pobles i barris de barcelona #acampadatrs va ser-hi representada

Ser emprenedor és muntar una assamblea al teu barri

#acampadabcn #acampadavic #acampadavlc #acampadatrg #acampadatrs #acampadasbd

@nomesxoris

@elpanchi

La policía desaloja la #acampadalisboa http://bit.ly/k1Mg2D #acampadatrs Todo nuestro apoyo para Portugal! #acampadasbd

@Pitxard

URGENTE Querella criminal al Conseller Interior Felip Puig y mandos de Mossos http://wp.me/p1zOs4-BP #acampadatrs #acampadasbd

¿En que se parecen un rasta, una pensionista, un oficinista y una niña pequeña? En la tienda de campaña. #acampadatrs #indignados Sembla que a Vic es gesta una acampada a la Plaça Major. #acampadaVic #acampadabcn

@xvilamanya


05/06/2011 @ivan_sants

Ahir jornada clau pel futur del moviment 60 #assbarris i pobles coordinades, rebuig a Puig, assemblea general madura. #aixonohoaturanideu @xavierdomenechs

Després de la reunió PUDUP i veient tot el que s’està fent malgrat les dates cap dubte. El curs vinent la #uniprecaria esclatarà com mai... @kashna83

Assemblea de Personal funcionari interí aquest dijous a les 14h!!!!! #uab #uniprecaria

392

393

@miquelet78

#14J, #15J i #19J. Ni retallades ni hòsties! http://is.gd/78rinj #aturemelparlament #ninguensrepresenta #europeanrevolution

06/06/2011 @LA_PAH

15mil familias desahuciadas en el 1r trimestre de 2011 http://bit.ly/iwyGQp STOP DESAHUCIOS, juntxs sí se puede! @BarcelonaRealYA @INDIGNATS

@li_llet

“Operación carros” Porque los indignados de #Murcia bloquearon las cajas de Carrefour http://bit.ly/jQXWCm #Tomalacalle #15Mnopara #enmarcha

OBJETIVOS BÁSICOS 15-M: 1. Reforma ley electoral. 2. Democracia directa. 3. Intolerancia corrupción/transparencia gubernamental. #15mnopara @mpenades

“...lo que está ocurriendo es la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios” http://t.co/l7L3R1z #15Mnopara @rcana

Esquema con principales acuerdos #acampadasol http://bit.ly/mQmVhY Movilizaciones, acciones, actas, asambleas de barrios... #15Mnopara @ferranvo

Cal passar de l’#acampadabcn a l’accio politica. Sino sera un #fail! #catalanrevolution @hibai_

395

cap al forat a per #assembleacascantic http://yfrog.com/khj9eaj i #puigdimissio http://yfrog.com/khn0ioj #ninguensrepresenta #parlamentcamp

@kasilol

Asamblea productiva a nivel unión,organización,lucha y victoria. Será dura y larga pero muchas ganas! #prouretallades #aturemelparlament 15J

394

@barripoblesec

Cartel para las próximas movilizaciones 14j, 15J y 19J. NI #RETALLADES NI HOSTIES http://is.gd/NpwWSU #acampadabcn #aturemelparlament

@meiwd

@joanaggrenzner

Feministes indignades seguim #acampadabcn. Avui, assemblea 19h. al nostre espai. no a les #retallades ni la #lleiomnibus #aturemelparlament @joanomada

PUDUP boicotea un acto de inauguración del rector d la ub y el secretario de universidades #unipublica #retallades http://bit.ly/lF7lPw

@hibai_

Seguir debate “nos vamos o no “ es alimentar al enemigo. Ya hay decisión asamblearia #nonosvamos. SEGUIMOS pero no dormimos en #acampadabcn @tomas_munyoz

@mr_danirojo

Indignados de Donosti reciben a Sinde como se merece #15Mnopara http://bit.ly/kVqvGd @acampadaDonosti

@pau_droid

“Desde el primer dia estamos condenados a ser una anécdota, pero como anécdota llevamos 4semanas” en @buenafuente #15mnopara #acampadasol

#15mnopara spanischen Aktivisten wieder Morgen am Lustgarten Berlin (ab 17:00). Sie sind alles Wilkommen #greekrevolution #germanrevolution 80.000 personas toman la plaza Sintagma de Atenas. Policia léxica analiza la plaza en busca del núcleo. http://bit.ly/iFnu87 #15mnopara #15m @psicopatascorp

@tomirrin

@Acampadabcn

Desmentimos la muerte del compañero herido el 27M. Nos informan que hace días salió del hospital y se está recuperando #acampadabcn @acampadasol

82.000 visitas en menos d 48h MENSAJE DE ANONYMOUS A LA CLASE POLITICA #15mnopara #anonymous http://youtu.be/1bCFHTbRnWM Difunde y haz RT!

Desde Barcelona desmienten el bulo propagado por Queda la Palabra: no hay ningún muerto a causa del 27M. Ojo a la desinformación. #15Mnopara

@araulaura

@feministesbcn

A casa buscant tot tipus de materials x #acampadavic. Ara k les capitals d provincia estan plenes, toca als pobles sumar-se! #acampadabcn

Comunicado de Feministes indignades de Barcelona en apoyo a la comisión de feminismos de Sol http://bit.ly/kTrM0l #acampadasol #acampadabcn

RT#95


07/06/2011

08/06/2011

@AssembleaBDN

@jordicastellana

Que nadie se olvide....HOY A LAS 12 30 Alfons XII 788!!! STOP DESAHUCIOS! Cuantos mas seamos mejor! #Badalona #acampadabdn

Pl sant jaume plena per exigir una universitat publica i de qualitat #uniprecaria

@noxforu

#Hamburg “Wir sind friedlich, was seid ihr”  http://bit.ly/l94Rkj  #yeswecamp #unibrennt  #germanrevolution #europeanrevolution

http://yfrog.com/gyqe5zoj

@lustigeloola

La Generalitat recorta 81 millones a la UB http://t.co/puBqV9t vía @LaVanguardia #uniprecaria @a2bt

@jordibonetmarti

ESPAÑISTAN! No puedes perdértelo.. http://youtu.be/N7P2ExRF3GQ #acampadadonostia #basqueREvolution

La #Favb convoca el #15J a les 11h. casserolada davant del Parlament contra les #retallades i la #lleiomnibus

@ptqk

Los indignados turcos se movilizan a 5 días de las elecciones generales #acampadaberlin @acampadaberlin  @takethesquare

http://bit.ly/iumliC

@tomaelpilar

Así está ahora mismo #agbarrios. Que esto se acaba?? JA! #nosexpandimos #nonosvamos http://yfrog.com/kfn26rj

http://t.co/0IpGLt3

@aitorblanc

@veronikasss

Dos premios Nobel de Economía piden que se meta en la cárcel a los banqueros http://t.co/yu5PMpL #spanishrevolution #en5dias #nonosvamos

@virginiapalonso

El grito mudo #nonosvamos #nosexpandimos #acampadaSOL http://t.co/puJN7LN

@edans

El movimiento 15M, en portada del New York Times http://t.co/9VbddzA #15mnopara

@abrmorales

Trabajadores del hospital Vall d’Hebron acampan en la recepción contra los recortes #acampadabcn #15mnopara http://bit.ly/mwCEHz

@feetzith

Las acampadas son consecuencia de 15M Eso no significa que tengamos exactamente los mismos ideales. Lo importante es que el #15mnopara #19J @meiwd

Los indignados toman Estambul http://bit.ly/kZRiN2 #Spanishrevolution #AcampadaSol #AcampadaBcn #15Mnopara #Nonosvamos #19J

RT#96

396 397

Ensenyament en lluita a #santacoloma es talla la b-20 contra les retallades @La_Directa #acampadasantaco @aleixmadrid

PROPOSTA D’OBJECTIUS LOCALS DEL MOVIMENT INDIGNATS DE SANTA COLOMA#acampadasantaco #acampadabcn http://t.co/7rchwNO

@birasuegi

El derecho de autodeterminación no es una petición nacionalista. Es un derecho civil básico, Democracia Real #acampadadonostia

@draragoneses

Interessant i recomanable el text d’@OriolSorolla sobre les acampades i l’esquerra rupturista http://bit.ly/kndvnE #acampadasbd @assembleapoble9

Sabeu que la plaça Can Felipa ja no es diu així? Ara es diu Pl. dels Indignats #assembleapoble9 #acampadabcn #raons15J @getafeasamblea

Estamos coordinando la protesta para el sábado en la investidura del nuevo alcalde (el que sea nonosrepresenta) estáis invitados #15mnopara @feministesbcn

Ni retallades ni hòsties, fora la llei òmnibus, fora els rosaris dels nostres ovaris! Feministes indignades al #14J #15J


09/06/2011 @acampadavlc

Nos agreden! Necesitamos gente! #VLCsinmiedo #acampadavalencia http://twitpic.com/59230v

@acampadavlc

398

404

El policía que lo ha desencadenado todo!! Estamos pacíficamente y x SU CULPA todo ha explotado! #VLCsinmiedo yfrog.com/5psnwxj @meiwd

#Spanien Polizei gegen Empörten in Valencia  http://bit.ly/lTpAMH  #Germanrevolution  #AcampadaBerlin #Spanishrevolution #vlcsinmiedo @acampadabcn_int

Stop police brutality in Spain! #acampadabcn  #vlcsinmiedo #acampadavlc #globalcamp  #yeswecamp #spanishrevolution  #acampadaberlin #vlcnofear

@madrilonia

399

El #15Mnopara Flota como una mariposa, pica como una avispa #tomalaciudad #vlcsinmiedo http://bit.ly/jRnMRM

405

@acampadavlc

La calle estalla al anunciar que @acampadabcn porta una pancarta de apoyo que corta la diagonal #vlcsinmiedo @acampadasants

400

Primera cassolada dl barri de la zona franca de bcn! Tenen la 1a assemblea dijous a ls 20:00 a plaça marina yfrog.com/hsvv8qjnj @traficantes2010

http://bit.ly/jZjVhf Intervención brilante de una oyente en @radionacional sobre el pacto del euro #19J Zas!, en toda la jeta!! @LA_PAH

El boicot popular a los desahucios se extiende por el área de BCN http://t.co/ogZKGJo @BarcelonaRealYA @democraciareal @ermorapio

Si no nos dejais soñar, no os dejaremos dormir!!! #vlcsinmiedo #15mnopara #tomalosbarrios #tomalacalle #itstimetofly

401

406 403

402

408

407

RT#97


10/06/2011 @Acampadabcn

Avui divendres a les 11h acte públic davant el Parlament per convocar #15Jparlament #aturemelparlament Important anar-hi! @aturemparlament @feministesbcn

comunicat de feministes indignades de plaça Catalunya davant la campanya iniciada pel grup ultracatòlic e-Cristians: bit.ly/ltKXwV @acampadavlc

A les 19h: concentració a la Plaça 15 de maig per donar suport a la càrrega policial d’ahir a Les Corts #acampadavalencia #VLCsinmiedo @toret

La policía hace la mayor campaña de marketing social de #anonymous #15J 1º mes de las #spanishrevolution Mascaras + twitter =) #raons15j @democraciareal

Si tod@s somos #anonymous

tod@s somos #cupula

Los #ladrones están en el congreso, no en la red #cupulasinexistentes

#motivosparael19j

@enaartis5

ANONYMOUS ES LA RESISTENCIA TRANSVERSAL A LA HIPERCONCETRACIÓN DE PODER VERTICAL DEL SISTEMA http://t.co/mDMhK1D #nonosvamos #solsemueve @assembleastap

Avui comença #acampadastap a Pl Orfila: 19h Inici Cercavila | 20h Benvinguda acampada | 21h Cassolada i INICI ACAMPADA #acampadabcn

@davidcadi

Quan et trobes al teu pare en una cassolada, això només vol dir que alguna cosa està passant. #assembleastap #15Mnopara @Toni_BCN

#acampadabcn #acampadasants #canbatllo Demà es farà un gran pas pel barri, hem de seguir amb aquesta l’empenta

@acampadasbd

Reivindiquem els nostres drets! Vine a rebre el nou govern municipal el dissabte 11 a les 11h! http://goo.gl/u9Xmx #acampadasbd

@pah_madrid

El miércoles 15-J paramos el primer desahucio en Madrid. 9h30 Metro Tetuán. Salida Algodonales. Acción cívica y no violenta #stopdesahucios

409

410

411

11/06/2011 @subirats9

Respuesta de Anonymous Spain a la detención de lo que la policía llama “la cúpula”... http://bit.ly/jhd14Q

@acampadabcn

¿Les Vamos a Dejar? http://bit.ly/jmG0uu Compartir! #Raons15j #acampadabcn #lleiomnibus #aturemelparlament #retallades #FF @aturemparlament

RT#98

@acrata7777

cualquier persona que vaya a ser desahuciada que lo comunique a la acampada de su ciudad RT please #stopdesahucios #acampadasol @mollymalone82

#11J que no, que no, que no nos representan!!! #acampadasbd http://t.co/xBgsjrF @AssembleaBDN

Més de 100 indignats/des a pl de la vila de #Badalona Ningú ens representa! http://twitpic.com/59zr54

@pingas6

”que s’en vagin i no tornin més” crida #11jtrs #acampadatrs #acampadavo #acampadasbd #acampadabcn #acampadasol @AssembleaBDN

Ja hem ensenyat al nou ajuntamnt q no ens agrada la seva democràcia. Felicitats a tots els indignats x la vostra actitud pacífica! #badalona @AssembleaBDN

Manifestants de Madrid aixecats a porrazos, Granada aixeca acampada. XO EL MOVIMENT NO DE DECAURÀ #15Menpleno #spanishrevolution

@OpRetallades

resistècia pacífica pero absolutament ferma del amics i amigues de Madrid. Solidaritat desde Barcelona!! Madrid no está sola. #15menpleno @AssembleaBDN

Policía reprimint els indignats a Madrid: youtu.be/MTHz6GkzYRg?t=… #15Menpleno @Acampadabcn

Genial ! RT el 15j vamos a demostrar que la fuerza d la razón es más fuerte que la razón de la fuerza. Vamos a ganar pacíficamente #raons15j

412

@AssembleaBDN

Damos todo nuestro soporte a los compañeros q han sufrido las cargas policiales en #acampadasalamanca ¡¡Ahora mas que nunca, A RESISTIR!! @JGabrielGallart

“Sants-LaBordeta ens hem cansat d’esperar! 35 anys reclamant l’espai! #11j entrem a #canbatllo #acampadasants

@javkarnaza

Festa a l’INEM de Sabadell de divendres 10-J #sabadell http://bit.ly/kBICnA #acampadasbd #nosexpandimos


12/05/2011 13/05/2011 @acampadasol

Y acaba la última #AGSol de #acampadasol con un emocionante canto colectivo #nonosvamos, #nosexpandimos :D @aleix87

El movimiento se descentraliza, nos vemos en barrios y pueblos pq #nonosvamos sino q #nosexpandimos http://lockerz.com/s/110324212 @asdfpymwinojevi

Acción de #acampadaVigo en la calle titulada “Asesinados por el sistema” http://t.co/qyh2mW6 #noticias #spanishrevolution #15M #nonosvamos

@esthervivas

Movimiento de l@s indignad@s pasar a la siguiente fase http://t.co/22SH7X8 #nosexpandimos #nonosvamos #democraciarealya

@acampadasants

413 414

Ahir, avui i demà també ens veiem per Can Batlló! twitpic.com/59z8dw #CanBatlló canbatllo.wordpress.com @fidel1320

Anonymous arremete contra el Gobierno y la Policía por ‘maquillar la realidad social’ http://t.co/BK1YE3j #yeswecamp #nonosvamos #15M

@lauralessien

Maravilloso artículo del fin de #acampadasol http://t.co/J0qiaHg Pero como ya sabéis, #nonosvamos #nosexpandimos

@mayyoral

#en6dias http://t.co/BwWepLX APOYAMOS AL PUEBLO GRIEGO EN SU HUELGA GENERAL DEL 15-J RT Please!!! #nosexpandimos #nonosvamos #acampadasol @lu_estruch

Avui Trobada per fer pancartes pel 14,15 i 19, 17h,Pl Can FelipaCom plou es farà a la Teixidora, Marià Aguiló 35 #assembleapoble9

@merceprekaria

Volando Boi, cortando vengo #15jparlament #prouretallades

@Aturemparlament

Són necessaries les #retallades? No cola, A LA GARJOLA!!! http://www.vnavarro.org/?p=5565 #motivosparael19j #raons15J

@andresragel

No s’ho esperen, no saben que demà serem molts, moltíssims... i el #15J... #aturemelparlament No els deixarem aprovar les #retallades! @anitalaperla

La Llei Òmnibus és “la porta d’entrada de les mútues a la sanitat pública” http://t.co/PwGdqsd y caste http://t.co/aBLO1v9 #retallades

@poseidonsounio

#Türkei informiert dass 32 Mitgliedern von #Anonymous verhaftet wurden  http://t.co/hD01AKO #Spanishrevolution  #Germanrevolution #19J

@mparramon

S’elimina la possibilitat d’obligar un propietari a llogar un pis desocupat #aturemelparlament #lleiomnibus #acampadabcn #retallades

@plugmagoya

Presidència manté una llotja al Liceu per 92.000 euros, glups! #retallades

@PereNavarro

Hablan Los vecinos. Ni un recorte social mas #prouretallades #aturemelparlament #15jparlament @acampadatortosa

Comunicado de prensa http://t.co/MXoIQ4Z #spanishrevolution #nonosvamos #fb #democraciarealya @tirorere

Los indignados coruñeses «limpian» las entidades bancarias http://bit.ly/iSR8rh #acampadacoruna #nonosvamos #nosexpandimos #19j #15m #yeswecamp @AssembleaBDN

Trailer de la Marxa de la Sal aquest cap de setmana, q arribarà a Badalona el diss 18 a les 18.30h http://bit.ly/lkIRbq #acampadabdn @feministesbcn

Feministes Indignades contra les retallades com afecten a les dones: http://dom.cat/2yx #aturemelparlament #acampadabcn #14J #15J

@acampadaxixon

La policía quiere echarnos de la plaza, necesitamos vuestra ayuda http://bit.ly/k7MLJo #spanishrevolution #nonosvamos #fb @intakito

Buenos dias netizens. Hoy he soñado que #acampadadonostia volvíamos a ser un movimiento de protesta en vez de una oficina de papeleo.

RT#99


@LA_PAH

La presión de la ciudadanía, hará que el Congreso desbloquee la ILP de la PAH. Junt@s podemos! @PAH_Madrid @PAHValencia http://ow.ly/5ElyI @LA_PAH

#lapahtomaelcongreso La dación en pago permitiría a las familias empezar de 0, esta propuesta existe en paises de EU y EEUU @democraciareal

@LA_PAH

Próximas convocatorias #stopdesahucios http://ow.ly/5BVvy No nos van a parar! Junt@s podemos @democraciareal @PAHValencia @pah_madrid

@manelrossalvador

@albertmartnez

@albertmartnez

Ara mateix es desmunta #acampadasants Assumpta Escarp prepara macrodispositiu No és pot ser neutral en un tren per anar cap cap a #parlamentcamp per impedir l’acampada del parc de la en marxa. El 15-J no siguis neutral Ciutadella. #acampadabcn #acampadasbd #acampadabcn #aturemelparlament @acampadasants #15j #15menpleno Qui no pugui passar-hi la nit que s’hi sumi @david_meldor

14/06/2011 @Julianvirome

Hay que acudir a todos los desahucios y que la gente con problemas avise a @LA_PAH para que acudamos. @LA_PAH Sí se puede! #15mnopara

Ven a impedir un desalojo! Martes 14J, 8:30h C/Gran de St Andreu-Bcn @BarcelonaRealYA @Acampadabcn @INDIGNATS

@assembleastap

l’endemà dimecres 15 a primera hora del @aturemparlament matí al Parlament (07:00h). Juntes podem! Des de Sabadell baixaran amb els FGC en columna. Des de Mataró ho faran amb @xabre RENFE. #parlamentcamp #acampadasbd

Fusion de nucleo en #parlamentcamp les #assbarris se mezclan #bcnsinmiedo #bcnsemueve

@acampadasants

El desnonament d’un veí aturat! RT @Nil_Via: #assembleastap #acampadastap @assembleastap En Matías encara té casa! http://yfrog.com/h4pobghj

Recordeu que hem quedat a les 17:00h a Plaça Sants x sortir a les 17:30h i anar cap al Parlament on s’hi aniran sumant acampades pel camí! #aturemelparlament #aturemlesretallades http://lockerz.com/s/110694634

@mmmaria10

@AssembleaBDN

La revolución pacífica se traslada hoy #14j al #parlamentcamp d Ciutadella. Ven a participar, a partir de las 17h! wp.me/pwU7O-P5 #acampadabcn #nonosvamos

ATENCIÓ! ens trobem a les 18:30H a la plaça de la Vila per anar al Parc de la Ciutadella #Badalona #parlamentcamp #acampadabdn 415

416 417

@galapita

“parlament tancat x revolució, disculpen les molèsties” pancarta q #assembleabcnta ha penjat a porta del parlament #parlamentcamp

El Parlament, blindat davant el poble que suposadament representa

http://t.co/oDBvUba http://t.co/PV3VYz5 #acampadacamp #catalanrevolution @feministesbcn

Atenció, les feministes indignades i emocionades ens trobem a les 22h a l’estació de França. #parlamentcamp @piruletaklo

La ley omnibus, o la doctrina del shock, versión CiU | Greenpeace España http://t.co/EM7IZeh #raons15j #retallades


1

418

419

420

421 422

423

424

RT#101


425

@Blue_lightning2

Me emociono al ver imágenes de #parlamentcamp #14J ... Sabéis que no estáis solos! #assbarris Mucha gente nos apoya, más de la que está ahí. @blocpoliciacat

Els #Mossos avisen els #indignats que vetllaran perquè no hi hagi un ‘segrest’ del #Parlament http://t.co/K3FWwgs #acampadabcn @agenciaacn

@javkarnaza

#Barcelona hoy si que esta guapisima http://t.co/e844Hz3 #acampadabcn #parlamentcamp #nosexpandimos #acampadasbd

@tinaletina

La asamblea de Atenas apoya la huelga general y llama a “24 horas en la calle” y a no consumir nada el 15 de junio #pontalparlament @xavierchinaski

Sus excesos neoliberales han convertido mi resignación empedernida en indignación comprometida #enmarcha RT#102

428

426


427 429

430

RT#103


15/06/2011 @Aturemparlament

Avui será un gran dia. Avui farem historia si som capaços de combinar intel·ligència col·lectiva i determinació #15m15j #bcnsinmiedo @Acampadabcn

15-M Fue el inicio del movimiento. 15-J Sera el inicio del cambio #parlamentcamp @acampadasol

Hoy hace un mes desde que comenzamos a creer en nuestra capacidad de cambiar las cosas. #parlamentcamp es otra prueba :) #15m15j @acampadacoruna

Feliz primer mes de la Revolución #acampadacoruna #acampadabcn #acampadavlc #acampadaobradoiro #nonosvamos


@Acampadabcn

Per cada llit menys als hospitals, una tanca mÊs en cada porta del Parlament  #15m15j #parlamentcamp #bcnsemueve @tinaletina

D­os ciudades, una convocatoria 15 de Junio a las 7h delante de los parlamentos, Barcelona-Atenas alianza indignada! #parlamentcamp #15j RT#105


431

432 435

@Aturemparlament

#parlamentcamp es desperta, gent amb careta de son, somriures, avui serà un dia llarg, i bonic, segur :-)  #aturemelparlament @Aturemparlament

@Aturemparlament

@liberluis

@albertmartnez

Llegan más furgos. Disparan bolas de goma. “El pueblo unido...” Grita la gente #15m15j

Pujades: La gente avanza hacia los los mossos con ls manos al aire y les hace retroceder. Cacerolada dsd los balcones #15m15j

que no, que no, Milers ara mateix a la porta sud de la Ciutadella. que no nos representan !!! #aturemparlament A l’entrada Lluis Companys hi ha molta mes gent. #parlamentcamp http://twitpic.com/5bkdye @Aturemparlament

Llegan más furgos. Secretas encapuchados y con cámaras en Pujades 29. Entran currantes del Parlament. #15m15j

@xandrusca

Escúchanos en directo en COntrabanda FM 91.4, y llama al 933177366 para contarnos qué está pasando #15M15J 440

RT#106

436 441

442


433

434

437

439

438 445

443

444 446

447

RT#107


448

449

@ibai_korneya @perecullera

Senyors que s’espanten amb la #GuerraSocial i els sembla molt normal el terrorisme polític de la Llei Omnibus

Cronica del s XXI: primer hipotecaren les nostres vides i despres van anar a pels bens comuns #aturemparlament #parlamentcamp 453

RT#108

454

@nuriasamper

Se buscan cerrajeros para abrir las puertas de la democracia #parlamentcamp  #aturemparlament  #spanishrevolution

450

@Agadalia

Gracies als qui ens defensen a tots, de la pobresa i la marginació, no dins el Parlament sinó al carrer. #aturemparlament #15m15j


451

@Aturemparlament

452

@natxomoralejo

Una chica tira pompas de jabón Algunas bestias se han escapado del Zoo y un mosso le amenaza con la porra. y campan por el parque de la Ciutadella. Proporcionalidad pura, vamos. #15m15j No les des flores, llevan porras #aturemparlament 455

@acampadaberlin

Hunderte von Menschen campen wieder in Barcelona #aixino #takethesquare #acampadaberlin  http://t.co/cQag4rj

456

RT#109


458

@Aturemparlament

Si en conjunt som doble de ric q a 1978, com es que no hi han diners x despesa social? Qui es queda els diners? Aixó no és democràcia #15m15j @PapaioannouG

457

@Aturemelparlament

Des de Barcelona, una abraçada forta a Madrid. La solidaritat es la tendresa dels pobles #15mfrentealcongreso #acampadabcn @Aturemparlament

Hi ha gent de tot tipus i una alegria a l’ambient indescriptible. Som moltes i molt convençudes :-) #15m15j @esthervivas

11.40h carregues contra els indignats al Parlament. 23 ferits. ow.ly/5i6Ub #parlamentcamp #acampadabcn #aturemparlament 459

RT#110

460

21 ολόκληρα χρόνια περίμενα το αυριανό. Δεν το χάνω με τίποτα. Όλοι Σύνταγμα. Όλοι στη βουλή αύριο #greekrevolution #25mgr #m25gr


461

464

@Angeloso69

Los antidisturbios tienen que ir a sacar a un grupo de la secreta que estaban rodeados. Iban vestidos como los acampados. #aturemparlament

465

@manelmarquez

El pueblo no necesita encapuchados ni infiltrados necesita democracia #aturemparlament #acampadabcn #parlamentcamp  #15m15j @bufetalmeida

Quien permite que la policía vaya sin placa obstruye a la justicia. #parlamentcamp  #15J @AlejandroGodino

Quien se escude en los 30 violentos entre la multitud pacífica para desligitimar el #15M  es un iluso. #aturemparlament @meiwd 462 463

#spanishrevolution #germanrevolution #acampadaBerlin Neues Hashtag für die Empörten von Barcelona: #15mSINviolentos 466

RT#111


@Aturemparlament

Per què serà que els polítics han d’entrar “amagats” al Parlament? Alguna cosa hauran fet malament, no? PROU RETALLADES! #15m15j @folower

Es la hostia, no van nunca a los plenos y hoy a todos les ha entrado la vena democrática #15m15j

467

@albertmartnez

Per primera vegada veig els diputats amb cara de preocupació Només per això ja està valent la @Aturemparlament

Manquen la meitat dels parlamentaris, la sessió no pot començar arriba un helicopter #15m15j  #parlamentcamp

468

470

@MMajoral

Puig, en baixar de l’helicòpter, somriu i pensa, la cagada que vaig fer a la plaça Catalunya no la superen ni mil Saures! #parlamentcamp @ORigola

Cada hora d’helicòpter ens costa 2.271 euros 469

RT#112

@florenpz

#aturemelparlament nuestros sueños no caben en vuestras urnas


@Aturemparlament

Diputadas del PSC entran con sonrisa irónica mirando. La mayoría de diputados bajan la mirada o la clavan al frente #15m15j @josemarioms

Algún diputado os ha mirado a los ojos y os ha saludado? #aturemparlament @Aturemparlament

Gente de ICV entra mirando a lxs manifestantxs con la cabeza ladeada en plan “se siente”. Jodidos hipócritas #15m15j

471

472

@iolverabkp

@ewwaunel

Lluitar contra el capitalisme és perillós, Los helicópteros son buena señal! però no fer-ho és suïcida! #catalanrevolution en ellos se han marchado expulsados varios #asambleabcn #acampadabcn #capitalismeescrisi gobiernos de América Latina! #parlamentcamp

473

@Aturemparlament

Llegan más diputados. Ya era hora de ver a tanto político conducido por la pasma, pero deberían ir esposados #15m15j 474

@txemabofill

Duran: “El Parlament és una Institució sagrada” Aleshores amb més raó cal treure els fariseus i mercaders.

#acampadabcn #aturemparlament

RT#113


475

478 479

476 477

@raulgaab

#aturemparlament Les porres, els gasos lacrimogens o les bales de goma no poden aturar la gent si tothom surt al carrer. @feministesbcn

Algunes diputades entren escortades pel zoo, però podran sortir? Totes al Parlament! Porteu cacauets! #parlamentcamp #15m15j @Hibai_

RT#114

Por última vez: No rotundo a las acciones no consensuadas. No al victimismo de los diputados. Sí a la desobediencia civil #parlamentcamp #19j

@ORigola

El Zoo d’en Pitus, a la tauleta de nit dels caps del dispositiu policial de #ParlamentCamp. Allibereu els animals i tanquem-hi les feres! @acampadaprat

Gritos de: Podeu entrar, però no podreu sortir

(Podéis entrar, pero no podréis salir!) @Miquel_R

Ningú criminalitza el Barça per quatre salvatges a Canaletes. Per algun incident al Parlament es pot criminalitzar tot el col·lectiu? #parlamentcamp


@Aturemparlament

Están entrando por el Zoo y en furgonas policiales entre abucheo ensordecedor por Pujades. Forma honrosa donde las haya #15m15j @Aturemelplarlament

assemblea avui 13:30 Wellington amb Pujades, al Parlament: balanç del matí, convocatòries tarde, continuïtat #parlamentcamp #aturemparlament @feministesbcn

Feministes indignades: a 17h en Arc de Triomf, para ver como estamos, reorganizarnos y hablar de lo que queremos hacer!!! #parlamentcamp

@xtian1403

Necessitem #indignats a la porta del zoo a #aturemelparlament! #acampadasantaco #indignatsgramenet#15j #parlamentcamp @TaronjaGR

TV3 coberta de glòria!Sort que ho he viscut, sinó pensaria que m’he passat el matí agredint mossos i polítics! #parlamentcamp #etfelicitotv3 @PrenlaFacultat

A les 17h surt de l’estació de França una rua fins a St.Jaume, on a les 18h hi ha asseguda! Totes a St.Jaume! #15m15j #parlamentcamp 480

482

481

483 484

RT#115


@tvictorg

Aquí, els únics que han trepitjat la línia vermella són els que aprovaran les retallades. I fa temps, que la van pasar. #parlamentcamp @Brautasuno

@Aturemparlament

AcampadaLH

@JoanaGGrenzner

@arnauvinaixa

@joseatellez

@Aturemparlament

Que la minoria no llueixi més que la majoria! SOM PACÍFICS! Els mitjans de desinformació intenten dividir qui compari això amb el 23F no recorda els militars franquistes i no sap que el cop d’estat mundial fa temps k el donà la banca #aixino

Fins ara el Parlament s’havia reunit amb ”Total normalitat” diu la presidenta. “Total indiferència” diria jo #parlamentcamp #acampadaBCN

la sra. Tura cobra 7.002€ només com a diputada. Segur que es pot comprar un altre abric #joambelpoble #parlamentcamp

@albertmartnez

@txemabofill

Tota aquesta opereta teatral dels diputats és lamentable, si tenim en compte que ara mateix estan retallant els drets socials i laborals. #aturemparlament

Una tècnica d’entreteniment i manipulació dels Mitjans és parlar de l’anecdòtic i silenciar l’essencial, les retallades. #aturemparlament @Aturemparlament

com el sr. mas pot parlar de “creuar línies vermelles” quan ell les creua cada dia retallant els nostres drets! #parlamentcamp  #retallades

Davant la criminalització informativa dels mitjans els indignats dl mov. 15m som pacífics, som milers i tenim molta força. Ens teniu por?

@angelsmcastells

@somiatruitess

@esthervivas

Senyors diputats El poble d’Islàndia també va trepitjar la “línea vermella”... però varen guanyar! http://ow.ly/5ihAO #aturemelparlament @joseatellez

al Parlament només li falta proposar un monument al parc de la Ciutadella homenatjant als diputats ‘agredits’ el 15-J #vahomeva #seguim @esthervivas

tots els grups parlamentaris condmenen l’acció dels indignats.aquesta unanimitat diu molt de la “classe política” que tenim. #parlamentcamp

Que no em diguin que insultar polítics és violència... és terapèutic i tothom ho fa a diari davant la tele #aturemelparlament @esthervivas

aquí el que és escandalós no és l’acció dels indignats sinó les retallades que es debaten al parlament! #parlamentcamp #aturemparlament @Aturemparlament

“Parlem tbé de violència estructural i política” Quants diputats condemnen violència de crisi i retallades? #parlamentcamp

Saben que juntes podem aturar les #retallades i ara busquen dividir-nos! Sempre hem defensat la resistència pacífica!  #15m15j  #parlamentcamp

@bufetalmeida

@Aturemparlament

@JusticiaiPau

Quien dispara contra un pueblo desarmado pierde la legitimidad que le dieron las urnas. #parlamentcamp  #15J @phumano

Serrat: el #15M es “un sorbo de aire fresco y un grito de atención (...) para una sociedad adormecida” #parlamentcamp bit.ly/lSpaXn @Aturemparlament

Repetimos no somos un problema de orden público, lo que planteamos son cuestiones políticas y sociales. #parlamentcamp @albertmartnez

Ho repetim aturar el parlament és aturar les retallades! SEMPRE de forma pacífica! Ells són els violents, ells són els qui retallen drets! @ficcion2011

Fastigosa l´actuació dels mitjans desinformatius. No sé si son pitjors que els mossos amb la seva violència incomunicativa #aturemelparlament @Aturemparlament

El parlament ha trontollat... ara ens voldran dividir perquè ens tenen por! Que la minoria no brilli més que la majoria!

Més de mil persones a Plaça Sant Jaume protestant pacíficament i molts també a Arc del Triomf convocats per @acampadabcn #15Msinviolentos @raulromeva és difícil que un moviment així sigui homogeni,prò per petites coses no s’ha de desligitimar, sinó tots els polítics són xoriços? La plaza canta L’Estaca #15m15j @QuicoA

#jotambesocarcadi #joambelpoble #puigdimissio @xtian1403

Comunicat de premsa / Comunicado de prensa #aturemelparlament http://bit.ly/kuZMbF #indignatsgramenet #acampadasantaco #15j #15m @jzino

La #Ciutadella (de Felip V) torna a ser el reducte contra el poble #parlamentcamp #acampadabcn

@PepPayo

Allò q volen aprovar avui a l’ #heliparlament no estava a cap programa electoral #15M15J #acampadaBCN #catalanrevolution #noelsvotis #aixino @vallekurros

http://t.co/RzaOw1e #15mnopara manifestarse frente parlamento delito SOLO cuando estén reunidos diputados y SI interrumpe el funcionamiento

@albert_egarenc

L’atropellament de l’òmnibus http://t.co/3dIaXnD #joambelparlament #acampadatrs #acampadabcn #catalanrevolution #retallades @mparramon

1984:Militantes d CIU toman l Parlament, amenazan de muerte a diputados socialistas http://t.co/3rP6Ga2 #catalanrevolution #MasDimissio #19J @blairodriguez

Violència és vendre el país al capitalisme salvatge de bancs i multinacionals. #aturemelparlament #capitalismeescrisi

@anticarcundia

Qui ha de pagar la crisi? ells o nosaltres? #capitalismeescrisi Defensem els drets del poble! #aturemelparlament

Si des del govern es posés una mica de seny, potser la gent també n’hi posaria. Els fets del 27M van marcar tota una generació de joves. #parlamentcamp

@Aturemparlament

No hi ha hagut violència i no n’hi haurà, els mitjans de comunicació (= poder) intenten dividir!.. Som gent pacífica... però INDIGNADA! #15m15j

15.000 desnonaments el 1r trimestre 2011 a l’estat espanyol i 21.787 execucions hipotecàries! #proumentides #capitalismeescrisi

@manelrosalvador

@JuantxoSkalari

@mgajas

Violència és desnonaments, precarietat laboral, retallades, atur, pobresa, racisme institucional, encariment de la vida. #aturemparlament @gemmagaldon

Quan #15m15j perd transversalitat, perd compromís amb no violència i capacitat de dictar el debat. A tenir en compte. 

En Barcelona, indignados están los que habitan el parlamento, y puertas a fuera se debate. ¿El mundo al revés? #15m15j #catalanrevolution

@sergi_ruiz_c

Plaça Sant Jaume, ara mateix. I cridant ben fort #nopararem #ninguensrepresenta i #aixonohafetmesquecomençar http://t.co/KyKrF2m

@calaixwebloc

Amb la #lleiomnibus es facilita la inclusió d’empreses privades a la xarxa pública de serveis socials. #capitalismeescrisi #prouretallades

@janavvg

Esta noche hasta la luna celebra #15m con un eclipse!! Porque esto señores es mágico y es historia. #nonosvamos #nonosrepresentan

485


RT#117


16/06/2011, 17/06/2011, 18/0 @midoritweett

El 19 de junio de 2011 TOMA LA CALLE !! #19j #nonosvamos #nosexpandimos

http://t.co/Rjkwvje via @democraciarealya @RaiSBD @simbenia

Felip Puig amenaça Arcadi Oliveres si no retira les acusacions contra els Mossos infiltrats, serà processat #parlamentcamp #acampadabcn

@xtian1403

Roda de premsa d’ #acampadabcn sobre el #15j #noalaviolencia http://t.co/5RRRkK6 #indignatsgramenet #acampadasantaco @cellspeak

Tränengas gegen Camp in Hamburg #greekrevolution #europeanrevolution  #yeswecamp #germanrevolution http://yfrog.com/h3l5rkoj @echtedemokratie

Camp-Berlin mit Guy Fawkes-Maske erklärt, warum wir jetzt handeln müssen http://www.youtube.com/watch?v=7lNojPei0oY #germanrevolution @ynfomundo

Medios de comunicación griegos cifran en 100.000 los manifestantes de ayer, sólo en Atenas #GreekRevolution #europeanrevolution #15Mnopara @manelrosalvador

Creuar líneas vermelles. Un bonic propòsit vital #creuantlineasvermelles #joambelpoble #aixino? @joseatellez

segurament no seran tots iguals, però no s’esforcen gaire per no semblar-ho... #joambelpoble #19J http://yfrog.com/gyghxxfj @operello

Després de llegir els titulars dels diaris d’avui, recordeu “Només els peixos morts segueixen el corrent del riu”. #joambelpoble

Si hi ha manifestacions a casa nostra son ‘radicals i antisistema’, si passa a fora son ‘ciutadans furiosos’ #joambelpoble

@atversaris

Dijous 16J una família de #sabadell serà desnonada si no ho evitem! c/Samuntada,57 a les 9.30h #dacionenpago #acampadasbd #acampadabcn @ficcion2011

Encèn la ment, i apaga la telemanipulació @MisterLlop

Els q s’omplen la boca amb la lluita antifranquista volen denunciar a Arcadi Oliveres, el qual SI que s’hi va deixar la pell #joambelpoble

@comptesnosurten

Només hi ha línies vermelles per uns i no per altres. 20% atur, precarietat, retallades, repressió, expoli bancari no ho són? #joambelpoble @llibertats

Dol q persona com Arcadi Oliveres q porta anys i panys picant pedra x emancipació social i nacional se l’ataqui x govern #catalanrevolution

@ifresnillo

@AlbertMartnez

Vaig a currar una mica, a veure quantes linies vemelles puc trespassar avui #joambelpoble

@flipau

Comunicado de #acampadabilbao aprobado ayer en Asamblea http://tinyurl.com/5su8kcn #nonosvamos #nosexpandimos

Repto al senyor Puig a que convoqui una manifestació en suport a les seves tesis. #joambelpoble #jotambesocarcadi

A tots aquests que s’escandalitzen i que veuen ferida la seva esplèndida democràcia, només els puc dir que #joambelpoble RT#118

@bilbaoacampada

@Sprtksbnd

Dejando de lado lo sucedido FUERA del parlamento, quiero recordar que DENTRO se ha aprobado recortar un 10% el gasto público. #joambelpoble

@en_guillem

La criminalitzacio de l’acció d’ahir va començar a les redaccions dels diaris el dia 14 a la nit. #joambelpoble #19J @zuhaitz77

La manipulación mediática está alcanzando cotas esperpénticas! #15M #19J @iescolar

“Os están toreando”. La prueba en dos vídeos de que algunos secretas hacen algo más que informar en las manifestaciones. http://kcy.me/3s7t @cgarciamoreno

“Si no aneu amb compte, els mitjans de comunicació us duran a odiar als oprimits i a estimar als opressors” Malcom X #joambelpoble @BartomeuC

Quan s’ataquen els drets dels polítics, el món s’atura. Quan s’ataquen els drets dels treballadors a diari tot segueix igual #joambelpoble @dgfalco

Violència és que les bombes de l’OTAN matin 800 civils a #Líbia amb el suport d’ERC PSOE CiU i PP al congrés espanyol

@the_orique

Centenars de “vanguàrdies” de franc al tren per n-èssima vegada. 8p. amb portada contra protesta, 1/4 pressupostos #joambelpoble @manubpastor

Porque encima de que siguen sin hacernos caso, ahora mienten sobre nosotros. #motivosparael19j @OriolSorolla

La única línia vermella que es va travessar el #15jva ser la del metro, per pillar la RENFE a Arc de Triomf #joambelpoble

@jcanterogracia

Las revoluciones se producen en los callejones sin salida. (Bertolt Brecht) #15m #acampadasol #motivosparael19j @llibertats

Les #retallades al PIRMI generarà més exclusió social, i crear premeditadament bosses de marginació estructural, a gent necessitada #CIUfail

@perevillanueva

Senyora Gispert, no s’equivoqui. La sang vessada per guanyar democracia als anys 70 no va ser de CiU. Va ser dels RADICALS. #joambelpoble @tinaletina

Senyora Gispert, surti de la seva bombolla. Qui creu que defensara la corrupta classe política a la que voste pertany? Ningú. #joambelpoble

@ivan_sants

Avui 21.30 Assemblea a plaça de Sants. Debatre i rebatre des de la pluralitat de base, les unànimes mentides dels de dalt #acampadasants @SoyFroda

Si el 30 de juny volen fer ERE de 194 persones a #hospitaldelmar, el 19 comença la contraofensiva! #barceloneta #assembleabcnta #retallades @ccarnicero

#15M Los grandes partidos pretenden ante los indignados ser la única solución. No han entendido nada bit.ly/lU284x

@leoindignado

Èxit de l’assemblea de treballadores i usuàries de la #barceloneta Totes juntes si que es pot!! #retallades http://t.co/IaoRnU7 @xmonge

#bonanit i no us poseu malalts. Que les urgències ara tanquen de nit #liniesvermelles


06/2011 #seguim #15Mnopara @emartinborregon

La poli està fent córrer el bulo que ocuparem edificis públics. Comença la campanya de descrèdit. Molt de seny companys! #acampadatrs

@Nomesxoris

Jo, més que càmeres, als cascos dels Mossos hi posaria neurones. Aniriem millor.

#felippuigdimissió #acampadabcn #acampadatrs @oriolvinyas

Estan eliminant vídeos dels fets reals del 15J. Feu difusió del que encara sobreviu

http://t.co/0rgOKyT

#acampadabcn #assembleastap @assembleastap

“Les molles pels ocells, volem el pa sencer” Ens concentrem tots i totes a les 15h a Orfila. http://yfrog.com/gz50blcaj #assembleastap

@danivericat

@_cafeambllet

El diputat que demanava auxili a les portes del parlament és el mateix que enxampen conduint a 165km/h #acampadabcn http://t.co/5NR1yQo @txemabofill Una tècnica d’entreteniment i manipulació dels Mitjans és parlar de l’anecdòtic i silenciar l’essencial, les retallades. #aturemparlament

@SergiZC

Llibertat amb càrrecs pels 5 detinguts al Parc de la Ciutadella #parlamentcamp #acampadabcn @karlistico

Si per “4” corruptes no jutjem tota una classe política, per “4” violents no jutjem tot un moviment #catalanrevolution @Yoriento

Los que critican al #15m por defender valores demasiado “generales” seguramente es porque ellos ya disfrutan los suyos particulares #19jmani @jordiborras

Que Baltasar Garzón digui que també és un indignat, vol dir que alguna cosa grinyola, i molt http://ves.cat/aUFO vía @diariARA #19j

#acampadabcn la doble moral dls politics catalans fa molta pudor, regeneració democràtica ja! @Elba_Celo Ojo no toquis el pastís que es seu!! El Pacto del Euro es el Manifiesto @Que_si_patatin de los gangsters que se reparten Un banquero se balanceaba sobre la burbuja los beneficios que les reporta inmobiliaria, y como veía que no se rompía fue a nuestra miseria. llamar a otro banquero… dos banqueros se… #19J El #19J toma la calle. @illa_pirata

Podríem fer una votació quin personatge et fa més fàstig? Rahola, Puig, Cuní o els tres? #prourahola #acampadabcn @galapita

No ens equivoquem el #15M està molt més enllà de les ideologies, es troba en el fer 2.0, i això Rahola no ho entendrà mai!  #joamblafavb @Lushingerg

Todo pensamiento que se estanca, es pensamiento que se pudre #15M #spanisrevolution #19J   @floroaramburu

Yo mañana, #19Jmani salgo a la calle. Porque estamos a un paso de darnos cuenta que el poder reside en nosotros.

@txalompd

19J Carga la batería de tu móvil y vacía la memoria. Cada móvil un reportero #tenemoslosmedios #19j @edans

El 19 de junio, de nuevo todos a la calle #enmarcha http://bit.ly/heWyIH #19J #spanishrevolution

@anaespiral

Me gusta mucho #enmarcha denota optimismo, fuerza y solidaridad. El #19J todos y todas a la calle @muyclover

“La doctrina de shock”, la película del libro de Naomi Klein, subtitulada http://bit.ly/gOAC0l #19J #enmarcha #enxarxa

@Lushingerg

No sé que les molesta más, nuestras ideas o nuestro civismo #19J #15M #spanisrevolution #DRY

@guezs75

#sinlideres #sincorruptos #opendata #divisiondepoderes #controlciudadano #enmarcha #19J

@indignatscmb

Tres meses del 2011 y 15.000 familias a la puta calle http://bit.ly/kVrF87 #Spanishrevolution #AcampadaBcn #AcampadaSol #15Mnopara #19J @iurasines

Texto íntegro de ¡Indignaos! de Stephane Hessel http://t.co/SGKjaMU #15mnopara @joanomada

http://t.co/PmOuthq

Que el derecho no pare a la puerta de los CIES! Campaña de Convivir Sin Racismo http://bit.ly/llT9c4 #15mnopara Difundid al máximo!

@smerino23

@juanludorado

“Retalleu els de dalt i no els projectes socials” “Amb tantes retallades fareu moltes cagades” #prouretallades #acampadabcn

#15Mnopara

Ante su mala gestión de nuestros recursos proponen #retallades, nosotros queremos #prouretallades mediante movilización pacífica @INDIGNATS

Dicen que vamos lentos... ¿quién ha cambiado el mundo en sólo tres semanas? Pasos lentos pero firmes. Todos a la calle el #19J

@zzpau

@feministesbcn

@xavierchinaski

Retall dràstic del sou de les i els polítics equiparant-lo al sou de la mitja d la població http://bit.ly/jl9CS3 #prouretallades @rociotornay

En Islandia, el pueblo ha hecho dimitir a un gobierno al completo http://t.co/DBCHZoU #15M #democraciarealya #acampadasol #nonosvamos @twistedpalo

El pacto del Euro nos conviene? va a ser q no http://bit.ly/kTrM0l #19j #15m #nonosvamos @acampadapalma

La acción y el trabajo diario de #AcampadaBerlin http://democraciarealyaberlin.com/ @acampadaberlin ¡A la calle el #19J! #15mNoPara @Liayceci

“Hiver arabe, printemps ibérique Les révoltes arabes, en train de traverser la Méditerranée?” http://bit.ly/jf755i #15Mnopara @edyvidal

Gallardon allanando el camino para vender la gestión publica a la empresa privada (amigotes) http://plink.es/52xj #15mnopara #19J #DRY @hanxxs

El “retiro” de Pedro Solbes 250.000€ de Enel + 67.000€ de Barclays + 40.000€ de pensión http://bit.ly/jdDoD6 #19j #15mnopara @indignatscmb

Las 10 Estrategias de Manipulación Mediática, Noam Chomsky http://bit.ly/gjIXGW #Spanishrevolution #AcampadaSol #AcampadaBcn #15Mnopara #19J

Fem Bloc de Feministes Indignades per mani del #19J, presidit per la Moreneta de la Precarietat! 17h a edifici Timofónica (ex Telefònica). @teclista

La esperanza está en los barrios, en acciones concretas como estas #15Mnopara http://bit.ly/jbqHel

@tirorere

#motivosparael19j Los bancos vinculados a la fabricación de armas http://bit.ly/mUFKRk #nolesvotes #globalcamp #acampadabcn #15mnopara @toret

http://www.world-revolutions.info/ #15mnopara muta y se transforma. Indignación + organización en red + inteligencia colectiva + confianza @viraltux

Qué pena ver más democracia en una reunión de vecinos en la calle que en el parlamento de mi pais :( #acampadaBCN #15m @democraciareal @lagrank

gairebé 90.000 piulades amb l’etiqueta #acampadabcn des que va començar l’@acampadabcn Poca broma estem #indignats i així ho fem e-constar! @democraciareal

Mañana es #19J  tod@s a la calle. No al pacto del Euro. En Europa tampoco somos mercancía en manos de políticos y banqueros. #en1dia RT#119


19/06/2011

Hoy todos/as a #19Jmani porque no nos podemos apretar el cinturón y bajarnos los pantalones a la vez. @Acampadabcn

@blogarroba

Hoy es el día. Hoy se reinicia la Democracia. Instalando y depurando archivos corruptos. A las 18:30 en plaza 15M #19jVlc  @democraciareal

#15M Somos un movimiento global, un nuevo fantasma recorre el globo... #19J @IndignadosYa

#15M sin normas coercitivas, sentido común como argumento, no violencia como arma; espíritu libre y crítico, acción directa ¡Ven al #19Jmani!

@Mariajosepserra

Nunca había estado en una manifestación tan numerosa, sin sindicatos ni partidos #19jVlc @Acampadabcn

Mai oblidarem aquesta mani aqui la creativitat del poble. Video bit.ly/jgbCV7 #19jbcn #seguim #bcn @canos

No había visto una manifestación tan multitudinaria desde el NO a la guerra. #19jmani  @camiortu

La épica pertenece al pueblo que construye un imaginario colectivo al margen del poder. #19jbcn

Donde están, no se ven… CCOO y UGT !! #19J

@anagaviera

@David_SN

@bufetalmeida

¡A la calle! que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo. Gabriel Celaya #acampadaalm  #19J @AssembleaBDN

La #marxadelasal reprèn la marxa des de Glòries! yfrog.com/kij1yfj yfrog.com/h25zgbaj yfrog.com/h8s2egxj yfrog.com/kejy2rfj

RT#120

Mucha gente haciendo fotos a un anciano q lleva un pancarta q reza ‘quiero volver a mi edad del mayo del 68’. Emocionante. #19jvlc  #19jmani

@juancvillena

No hay pan para tanto chorizo... Primer cántico de la tarde, pancartas de todos los barrios y pueblos, ciudadanos de todas las edades #19Jvlc

@giuseppegrezzi

@maestroarena

@acampadavlc

#19jmani cuando hablan los políticos, Barcelona y Madrid parecen irreconciliables; cuando hablan los ciudadanos, parecen la misma ciudad.

Un clamor unánime recorre Valencia, Toma la Calle!!! #19jvlc “Los que estan tan locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son los que lo consiguen”  #19Jvlc #19jmani http://twitpic.com/5dv3ih @aceradelfrente

«Maricas y bolleras también @Hibai_ somos clase obrera», Miles de perroflautas «orgullo indignado, violentos se manifiestan orgullo sublevado» La millor pancarta de la mani “os gusta cuando voto porque estoy como ausente” #19jmani #19jvlc yfrog.com/kgvqppj

en todas las ciudades disfrazados de gente normal #19jmani  #19jmad #19jbcn #19jbio

@xmonge

@mariobr0s

@baptistepons

Front la criminalització i els atacs constants, demostrem-los que hem perdut la por a alçar la veu! #19jmani #19jbcn @Nadiussky

Hoy las calles están repletas de fuerza, valentía e ilusión !!! La inteligencia colectiva está en marcha!!! #19Jmani #bcn

Porque un rescate a cambio de tu alma no es un rescate. #19J #19Jgrita


@assembleastap

La manifestació s’està cel·lebrant simultàniament en centenars de ciutats de tot el món. thetechnoant.info/19j/

#19jbcn #19j #19Jmani @manelrosalvador

La gent normal fa coses fotudes quan les coses fotudes es converteixen en quelcom normal #15m  #19j  #acampadabcn

@javieraragon

#19J - #Yosoy15M  porque atentar contra la democracia es dejar ganar miles de millones de € al poder financiero mientras miles pasan hambre. @ciudadanoNick

#Soy15m Desayuno trolls en los periódicos, almuerzo trolls en los telediarios y ceno trolls en Twitter. Porque tengo hambre de dignidad #19J @albertcb

L’únic q espero és a part de tota la verborrea contra els antisistema, els polítics s’ho pensin 2 cops abans de fer lleis antisocials. #19j @montserrat_tura

Seria una gran equivocació menystenir @acampadavlc les manifestacions Nos han dejado en pañales! d’avui #19J. Son #19jmani #19JVLC l’expressió del rebuig http://yfrog.com/kkhkkwjj a les injusticies socials @franconomuerto #19J por una Europa de los ciudadanos, q genera la crisi no de los bancos bit.ly/lhAvoO @acampadavlc

¿Alguien tiene el movil de Aníbal? #19jvlc #19jmani twitpic.com/5dyvxl

@joroba

@ubunteacher

Es necesario despertar… para seguir soñando... bit.ly/js8xYk #19J #despierta

Ahora tendremos que pagar los trajes de los políticos que hoy se rasgaban las vestiduras al ver la #19jmani

@pollastreraul

@Hibai_

Cuando me criminalizan me enfado, pero me da más rabia @Ideonauta cuando Duran, #soy15m porque la vieja Rubalcaba o Rahola democracia es un juego dicen q comparten de trileros, el 50% de algo del 15M  posibles votantes quedan #acampadabcn #19jmani diluidos, ninguneados o @paullop ¿podrían decirme un movimiento, institución, etc. sin representación #19j q haya demostrado + sentido común, cordura y “Primero te ignoran. Después se ríen de ti. Seguidamente te atacan. Y finalmente, ganas.” (Ghandi). Nos atacan. Ergo, ya falta poco  #soy15m  #19J

@Ciudadano_O

Bailemos la danza de la desobediencia / Hagamos la revolución de la no violencia #19J Yo #soy15M @amayte73

#soy15m porque admiro la justicia, la legalidad, la transparencia, la verdadera democracia, la voz del pueblo, la igualdad y el respeto. #19j

respeto que el #15m? #19j http://ow.ly/5mlDv

@Acampadabcn Desde Twitter proponen de forma espontánea q, si estás en casa y no puedes venir a la mani, pongas a todo volumen L’estaca !!! #19j #19jmani

@joseatellez

Sr. Carod, aquests indignats espanyols son molt raros... Canten L’Estaca @koulomek

Curios com Mas, Puig & Co que als anys setanta cantaven L’Estaca contra el dictador ara els hi canten a ells. #19j #15m http:/youtube.com/watch?v=evk3iEMI9w0  @Caninator

Siguen empequeñeciendo las cifras #19J. Quieren minimizar la movilización. Les da miedo saber que hay cientos de miles de ciudadanos libres @akalap

@raquelsastrecom

Por culpa del #19jmani  más de un político va a tener que sacar a pasear al perro en helicóptero. @Caninator

1ero eramos perroflautas, luego kale borroka. Los todólogos usan manual de goebbles si no funciona por un lado pruebo por el otro #19Jmani

que pedazo de mani #19J, la gente grita a los medios de desinformación… luego direis que somos 5 o 6 !!

@meiwd: Über journalistische Ethik in #Spanien http://t.co/ eNxD2kt #spanishrevolution #AcampadaBerlin #Germanrevolution #19Jmani #titulares20J

@bufetalmeida

Mi lema no es la competición es la cooperación. Digo no al neoliberalismo, porque no soy mercancia! #19Jmani mi silencio está de vacaciones!

No importan las mentiras que impriman esta noche. La prensa orgánica es a la verdad lo que la democracia orgánica a la libertad #19jbcn #19j @Acampadabcn

http://bit.ly/ikt1aY Esto no es un sueño, es un despertar :) #19j  #19jmani  #15msemueve @bufetalmeida

Artur Mas solo puede salir de ésta con dignidad de una manera. Echando a Puig y suprimiendo las subvenciones a la prensa. #19J #19jbcn @Hibai_

Si quieres recibir consignas del régimen enciende la tele, lee La Vanguardia. Pero si quieres saber qué pasa, redes sociales #19Jmani  #19J @manelrosalvador

No se quan, però hi haurà un moment que el moviment #15m haurà de passar del rollo Martin Luther King al rollo Malcom X #19j #socantisistema @einfachben: Am Sonntag gibt es eine Demo “Echte

Demokratie jetzt” in Nürnberg: http://on.fb.me/ jKn9tm#germanrevolution - oda so

@fredbrandi

Heute #Demonstration in #Berlin :  http://bit.ly/jx211e #echtedemokratiejetzt  #democraciarealyaberlin #Acampadaberlin

@Mariadeltodo

@Eleder

Chorizos sí, pero en rodajas! http://yfrog.com/kl2versj #mani19j @El_Diagonal

#19jmani ¡¡Prueba superada!! @Acampadabcn

¡PRUEBA SUPERADA!

El 15M sigue adelante contra viento y marea #seguim bit.ly/mCBb3I @Chichon

@Acampadabcn Foto panorámica de 180º en plaza Catalunya ayer a las 18hs > vercapitulos.tv/19J/

RT#121


486

487

491 492

488

489 490


493 494 495


496


497

498

505

499 500 501

502

503

506 504 507


508

511 513

509

510

512 514

515


516 517

519

518

520


522 524

521 526

525 528

527 529

530

531

523


532

537 538

540

533

534

539 541 542

535 536


543

544

545

546

547 558

557

556 564

563

562

568

569

570

548

549


550

551

554

552 553 560

561

559 566

567

565 571

572

573

555


Aquesta història l’escrivim entre totes! Compartim la cronologia, ampliem, corregim, traduïm... a la wiki http://rt15m.wikidot.com/cronocat

Esta historia la escribimos entre todas! Compartimos la cronología, ampliamos, corregimos, traducimos... en la wiki http://rt15m.wikidot.com/cronologia

We w r i t e t h i s s t o r y a l l t o g e t h e r ! We s h a re t h e c h ro n o l o g y, e x t e n d i t , e d i t i t , t r a n s l a t e i t . . . i n t h e w i k i h t t p : / / r t 1 5 m . w i k i d o t . c o m / c h r o n o l o g y

Wir schreiben diese Geschichte alle zusammen! Wir teilen die Chronologie, erweitern, bearbeiten, übersetzen... im Wiki http://rt15m.wikidot.com/chronologie

Αυτή την ιστορία την γράφουμε όλοι μαζί! Μοιραζόμαστε το χρονικό, το επεκτείνουμε, το διορθώνουμε, το μεταφράζουμε...στο wiki http://rt15m.wikidot.com/ c h ro n o g r a f i a

15/05/2011

//// pàgs. 12-19 //// La manifestació convocada per Democràcia Real Ja sota el lema “No som mercaderia en mans de polítics i banquers” aplega 130.000 persones a 60 ciutats de tot l’Estat espanyol. #catalanrevolt Als Països Catalans, es fan manifestacions a 9 ciutats. A Barcelona, 26.000 persones recorren el tram que uneix la plaça de Catalunya amb el parc de la Ciutadella. A València, una manifestació de 5.000 persones dóna el tret de sortida a les acampades quan 30 persones decideixen passar la nit al ras a la plaça de l’ajuntament. #spanishrevolution La manifestació col·lapsa el centre de Madrid. La policia espanyola efectua dinou detencions. Un centenar de persones acampen a la Puerta del Sol i difonen la intenció de quedar-s’hi fins al 22 de maig, el dia que se celebren les eleccions municipals i autonòmiques a l’Estat espanyol, a través del hashtag #acampadasol. Hi ha manifestacions a grans ciutats com Saragossa, Sevilla, Vigo o Toledo.

16/05/2011

//// pàgs. 20-21 //// #catalanrevolt Barcelona se suma a les acampades. 59 persones dormen al ras a la plaça de Catalunya responent a una convocatòria espontània feta pel Twitter. Una assemblea decideix romandre-hi i cridar tothom a assistir-hi. #spanishrevolution Les acampades s’estenen a Bilbao, Granada, Màlaga, Saragossa i Sevilla.

17/05/2011

les acampades a Palma i a la plaça de la Font de Tarragona. #spanishrevolution A les cinc de la matinada, la policia espanyola desallotja la Puerta del Sol i deté una persona. Concentració als jutjats de la plaça de Castilla per solidaritzar-se amb les persones detingudes a la manifestació del 15-M. A la tarda, milers de persones rebutgen el desallotjament policial i #acampadasol torna a ser una realitat. Manifestació a Sevilla. Les acampades comencen a Compostel· la, A Coruña, Granada o Las Palmas de Gran Canària. Concentracions a Burgos o Càceres.

18/05/2011

//// pàgs. 26-27 //// #catalanrevolt Comencen les acampades a Lleida i Mataró. A Barcelona, 1.500 persones autogestionen la neteja de la plaça davant la petició policial que es retirin per poder netejar. #spanishrevolution Desallotjament a Granada, que acaba amb 3 detencions. Granada, Sevilla i Almeria acullen concentracions al vespre i desobeeixen les desautoritzacions de les juntes electorals provincials respectives. Comencen les acampades a Huelva i Logronyo. #globalcamp El moviment de les indignades comença a rebre mostres de solidaritat internacional. Hi ha concentracions davant les ambaixades espanyoles d’Amsterdam, Londres i Porto.

19/05/2011 //// pàgs. 28-29 ////

#catalanrevolt La junta electoral

de València il·legalitza les acam //// pàgs. 22-25 //// pades. La junta catalana posa la #catalanrevolt L’assistència a les decisió en mans de la Junta Elecacampades de València i Barcelona toral Central (JEC). Acampadabcn es compta per centenars. Comencen ja ha recollit 40.000 signatures

de suport. Les acampades o assemblees s’estenen a Vic, Granollers, Alacant o Castelló. #spanishrevolution La Junta Electoral Central declara il·legals totes les “concentracions i reunions” convocades pel 21 de maig (jornada de reflexió) i el 22 de maig, dia de les eleccions. A les vuit del vespre, la Puerta del Sol registra un altre ple històric i l’acampada es continua mantenint, tot i la prohibició. La prohibició encén els ànims arreu i ja hi ha acampades a 41 ciutats. #globalcamp La solidaritat internacional continua, amb concentracions a ciutats com Londres, Berlín, Amsterdam, Bolonya o Pàdua.

20/05/2011

//// pàgs. 30-33 //// #catalanrevolt El conseller d’Interior de Catalunya, Felip Puig, assegura que no aplicarà l’ordre de la JEC. Milers de persones fan picar les cassoles a la plaça de Catalunya. Arriben les protestes a Castelldefels, Alcoi, Vilanova i la Geltrú i Manresa. Comencen les acampades a Girona, Menorca, Reus i Sabadell. #spanishrevolution El govern espanyol renuncia a desallotjar les persones concentrades a la Puerta del Sol. La indignació esclata passada la mitjanit amb un crit mut que inaugura la jornada de reflexió. 20.000 persones es manifesten a Màlaga. Hi ha cassolades arreu de l’Estat. #globalcamp A Itàlia, es fa una crida a sortir a les places de les ciutats més importants sota el lema “Pren els carrers. L’Italia del nostro scontento”. Hi ha concentracions a 35 ciutats italianes i mobilitzacions a escala mundial, entre elles, a Porto, San Diego, Bogotà, Brussel·les o Atenes.

21/05/2011

//// pàgs. 34-39 //// Jornada de reflexió massiva a les places. Nit de desobediència civil. Centenars de milers de persones continuen a les places de tot l’estat. Arreu es fan activitats, assemblees, xerrades i fòrums. #catalanrevolt Les acampades s’estenen a Benidorm, Sants, Cornellà de Llobregat, Sant Quirze del Vallès, Cabrils i Torrevella. Les concentracions principals tenen lloc a Barcelona, València i Palma, on es multipliquen les manifestants de dies anteriors, així com la gent que pernocta a les places. Les acampades es continuen estenent a indrets com Sants, Cornellà o Torrevella. Mobilitzacions a llocs com Alzira, Reus o Amposta. Desallotjament a Alcoi. #spanishrevolution Els principals enclavaments del moviment a l’estat s’omplen de gom a gom amb cassolades i assemblees que s’allarguen fins a la matinada. Concentracions a Madrid, Sevilla i Bilbao. #globalcamp Les protestes s’estenen a ciutats com Cork, Berlín, Vílnius, Sidney, Phnom Penh, Guadalajara, Mèxic DF, Santo Domingo, Lima o Santiago de Xile. Continuen les concentracions davant de moltes ambaixades espanyoles, com la d’Atenes.

22/05/2011

//// pàgs. 40-47 //// #catalanrevolt La jornada electoral transcorre amb les places a vessar i sense una postura conjunta del moviment davant els comicis. L’onada d’indignació arriba al Masnou, Balaguer, la Llagosta i Parets del Vallès. Les acampades de València i Palma decideixen continuar indefinidament. #spanishrevolution Les

eleccions passen desapercebudes per a les acampades. A Madrid, Saragossa, Sevilla, Màlaga, Bilbao i Granada decideixen tirar endavant les acampades i, a la nit, les places es tornen a omplir de sacs i tendes. #globalcamp Concentracions Kàtmandu, Sheffield, Veroia i Nova Delhi. A Atenes, milers de persones acampen a la plaça Syntagma. Davant la Comissió Europea, a Brussel·les, es fa una concentració i una assemblea, on es remarca la importància d’una aliança continental.

23/05/2011 //// pàgs. 48-57 ////

#catalanrevolt

Comencen les acampades a Ripoll i Cerdanyola del Vallès i es fan assemblees per primer cop a Barberà del Vallès, l’Hospitalet de Llobregat, les Corts (Barcelona), Premià de Mar i Sant Boi de Llobregat. Hi ha concentracions a llocs com Viladecans, Mataró o Manacor. Es fan accions a València per reclamar la gratuïtat dels espais públics.

24/05/2011 //// pàgs. 48-57 ////

#catalanrevolt Cercavila contra

les entitats financeres a Tarragona. 100 persones irrompen al consell de govern de la UB per evitar l’aprovació de retallades a Barcelona. Assemblees descentralitzades als barris de Russafa, Cabanyal o Patraix, a València. #spanishrevolution A Múrcia, un centenar de persones indignades entren a la televisió autonòmica, 7 Región de Murcia. #globalcamp A Brussel·les, un jove s’escola dins el Parlament Europeu i exigeix a les eurodiputades i eurodiputats “una democràcia real ja”. A la nit, la policia francesa desallotja la plaça de Bellecourt de Lió.

25/05/2011 //// pàgs. 48-57 ////

#catalanrevolt Comencen les acam-

pades a Argentona, Badia del Vallès i Sant Boi de Llobregat. #globalcamp Grècia torna a sortir al carrer amb una convocatòria feta a través de les xarxes socials. Es fa una concentració de gairebé 50.000 persones a la plaça Syntagma d’Atenes, però també hi ha protestes als carrers de més de 30 ciutats.

26/05/2011 //// pàgs. 48-57 ////

#catalanrevolt Primera assemblea

a Ripollet. Manifestació contra les retallades a l’Ensenyament a Terrassa i Barcelona. Comencen les acampades a Martorell i el Prat de Llobregat. S’atura un desnonament a Badalona. #spanishrevolution S’aprova un programa de mínims a la Puerta del Sol de Madrid.

27/05/2011 //// pàgs. 58-86 ////

#catalanrevolt Desallotjaments a la

plaça de Catalunya de Barcelona i Ricard Vinyes de Lleida. A Barcelona, el desmantellament del campament es fa sota el pretext d’una operació “per garantir la salubritat pública i retirar objectes perillosos”. Milers de persones s’apropen al perímetre de la plaça. Després de càrregues policials, la policia acaba cedint davant la pressió de les manifestats i ha d’abandonar la plaça. 135 persones ferides, de les quals 15 han de ser traslladades a hospitals. Crítiques a la premsa internacional, dels partits de l’oposició i del Síndic de Greuges. A la tarda, una manifestació contra les retallades a Sanitat recorre la Rambla de Barcelona. A Lleida, 30 mossos desallotgen l’acampada i detenen 2 persones. Manifestació fins a la comissaria, on deixen en llibertat amb càrrecs les dues persones detingudes. A la nit, les places són un clam contra la violència policial. A Barcelona 40.000 persones i a Lleida 4.000 omplen ambdues places. No estan soles. Arreu hi ha concentracions de suport. #spanishrevolution La solidaritat amb Barcelona i Lleida es trasllada, també, a ciutats de l’estat com Múrcia, Salamanca o Vitòria. Fer concentracions a les set del vespre és la consigna que corre per la xarxa. Manifestació a Màlaga contra l’acte del dia de les Forces Armades. Ratificació del consens de mínims a Madrid. #globalcamp Concentració a Recife (Brasil) i manifestació contra la cimera del G-8 a Deauville, una petita ciutat de l’Estat francès.

28/05/2011 //// pàgs. 88-89 ////

#catalanrevolt Es refan els cam-

paments de Barcelona i Lleida. Primera Trobada de Barris, Pobles i Viles de Catalunya. La plaça de


Catalunya de Barcelona s’omple per evitar que la celebració de la victòria de la Champions per part del FC Barcelona acabi en un altre intent de desallotjament sota el pretext de la preservació de l’ordre públic. Els Mossos intenten entrar a la plaça, però centenars de persones aconsegueixen resistir assegudes a terra fins que la policia es retira. #spanishrevolution Assemblees populars a 41 barris de Madrid i a 77 municipis de la Comunitat de Madrid com a mostra de la descentralització del moviment. #globalcamp Concentració a Carmaix-Plouguer. A Grècia, es fa una crida a protestar a escala europea el 29 de maig.

–situat a la plaça Syntagma d’Atenes– i retenen al seu interior els diputats i diputades, que no podran sortir fins a la mitjanit.

01/06/2011 //// pàg. 92 ////

#catalanrevolt A acampadabcn hi ha

acord pel que fa a la idea de marxar als barris i estructurar el moviment des d’allà. Les discrepàncies arriben a l’hora de decidir de quina manera s’ha de fer. Com que no s’arriba a cap punt de consens, l’assemblea decideix aplaçar la decisió fins al 5 de juny. Protestes contra les retallades a l’hospital Josep Trueta de Girona, Premià de Mar i biblioteques de la UPC i la UB, on es fan vagues a la japonesa. #globalcamp Concentració a la plaça Syntagma d’Atenes. //// pàgs. 90-91 //// Es fan bloquejos a indrets on es reu#catalanrevolt Els fets del 27 i neixen els polítics. 28 de maig fan aplaçar l’assemblea d’acampadabcn on s’havia de debatre sobre la continuïtat //// pàg. 93 //// de l’acampada. Felip Puig i Núria #catalanrevolt Comença una acamde Gispert són xiulats a Arnes i pada a Calella. Les indignades atuRipoll, respectivament. Manifes- ren un desnonament a Montcada. tacions a València i el Masnou. #spanishrevolution Manifestació a Sevilla. #globalcamp La policia //// pàg. 94 //// francesa desmantella l’acampada #catalanrevolt Protestes a Ulldeque es duia a terme a la plaça de cona i Mataró. Felip Puig, condecola Bastilla de París. A Grècia, es ra el cos d’antidisturbis dels Mossos registren protestes històriques a d’Esquadra quan tot just fa una setuna seixantena de ciutats el dia de mana de les càrregues policials del la primera Cita Europea. La princi- 27 de maig. Manifestació a Vic conpal és Atenes, on 100.000 perso- tra el racisme. #spanishrevolution nes surten al carrer sota la consig- Comença l’Assemblea Interacampades a Madrid. Hi assisteixen 56 na “Que marxin ja!”. assemblees de tot l’estat. Es decideix fixar dues grans dates de mo//// pàg. 92 //// bilització. L’11 de juny, coincidint #catalanrevolt A Barcelona, es amb la constitució de la majoria de debat en comissió la continuïtat de consistoris, i el 19 de juny, data de l’acampada. Les assemblees promo- mobilització global. uen una acció simbòlica de treure 155 euros del banc. Bloqueig al consolat francès a Barcelona. //// pàgs. 94-95 //// #catalanrevolt Jornada intensa a Barcelona. Segona Trobada de Pobles, //// pàg. 92 //// Barris i Viles de Catalunya al matí i #catalanrevolt 100 persones nete- marxa de protesta per la dimissió de gen la plaça de Sant Jaume de Barce- Felip Puig a la tarda. #globalcamp lona fent al·lusió a l’excusa de Felip Concentració a Mèxic DF. DesallotPuig per desallotjar la plaça el 27 gen l’acampada a Lisboa. de maig: netejar-la. Neix l’acampada Despí i es constitueix l’assemblea d’Alella. Manifestació a Girona i Salt. //// pàg. 95 //// Acampada a l’Hospital de Viladecans. #catalanrevolt Manifestació contra #globalcamp Al vespre, 50.000 les nuclears a Barcelona. Acampapersones rodegen el Parlament grec dabcn decideix esdevenir una àgora

29/05/2011

02/06/2011

03/06/2011

30/05/2011

04/06/2011

31/05/2011

05/06/2011

permanent, on es reuniran comissions i es continuaran fent assemblees, però deixarà de ser acampada. Es pren la mateixa decisió a l’assemblea de l’acampada de Lleida. Felip Puig és escridassat a Valls. #globalcamp Dia de la segona Cita Europea a Grècia, on una manifestació massiva a la plaça Syntagma d’Atenes (70.000 persones) torna a rodejar el Parlament amb crits de “Lladres, lladres!”.

06/06/2011 //// pàg. 95 ////

#catalanrevolt Primera assemblea

a Castellar del Vallès. Una cercavila persegueix el secretari d’universitats del govern espanyol, Marius Ruviralta, pels passadissos de la facultat d’Empresarials de la UB.

07/06/2011 //// pàg. 96 ////

#catalanrevolt Cassolada al Teià. In-

forme del legal team del 27 de maig que conclou que es van vulnerar drets fonamentals. S’evita un desnonament a Sant Andreu de Palomar. L’assemblea #spanishrevolution general de la Puerta del Sol decideix aixecar el campament el diumenge 12 de juny a les dotze del migdia.

08/06/2011 //// pàg. 96 ////

#catalanrevolt Concentració en de-

fensa dels serveis públics, per l’ocupació i contra les retallades a Barcelona i Tortosa. Comença la concentració davant el Palau de Benicarló de València, on es celebrarà la sessió constituent de la nova legislatura de les Corts Valencianes. #spanishrevolution S’aixeca l’acampada a Màlaga.

09/06/2011 //// pàg. 97 ////

pada a Sant Andreu de Palomar. A la tarda, una quinzena de marxes També hi ha una manifestació per la

#spanishrevolution Ja han desa- simultànies surten dels barris de defensa dels serveis públics. campat a Pamplona, Terol i Granada. Accions contra la reforma de la negociació col·lectiva a la seu de la CEOE i al Ministeri de Treball, a Madrid. Detenció d’activistes d’Anonymous per part de la policia espanyola.

11/06/2011

//// pàg. 98 //// Accions a tot el territori i arreu de l’Estat espanyol davant la constitució dels ajuntaments després dels comicis municipals. #catalanrevolt Repressió a Sagunt, Palma i Castelló. Normalitat a d’altres ciutats, amb protestes en diversos formats –funerals per la democràcia, gales d’entregues de premis o actes de circ. S’irromp a alguns plens –com a Gandia– i hi ha concentracions i manifestacions a molts indrets, entre ells Badalona, Girona o Alacant. El veïnat del barri de la Bordeta de Barcelona entra a Can Batlló, un espai recuperat pel barri després d’una lluita de 30 anys, a la qual se suma #acampadasants, i que serà autogestionat pel veïnat. #spanishrevolution Es produeixen desallotjaments amb violència o actuacions policials a Salamanca, Vitòria, Logronyo, Sevilla, Avilés, Tenerife, Burgos, Vigo, Madrid i Granada. Concentracions tranquil·les a d’altres ciutats.

12/06/2011 //// pàg. 99 ////

#catalanrevolt Neix Indignats Vallès

Oriental com a espai de coordinació de les acampades d’aquesta comarca. Assemblea per coordinar les acampades del Camp, el Baix Penedès i les Terres de l’Ebre, a Tarragona. #spanishrevolution S’aixeca el campament a la Puerta del Sol, però el 15-M continua. També es decideix aixecar l’acampada a ciutats com Salamanca o Mèrida. Anonymous tomba la web de la policia espanyola. #globalcamp Tercera Cita Europea convocada pel moviment grec.

#catalanrevolt La policia espanyola carrega contra les manifestants que protestaven a les Corts Valencianes i efectua cinc detencions. Diverses persones resulten ferides i contusionades. #spanishrevolution A Ma- //// pàg. 99 //// drid, torna a haver-hi una concen- #catalanrevolt S’aixeca l’acampatració davant el Congrés dels Dipu- da de Reus “per respectar i partitats, aquest cop per solidaritzar-se cipar a la festa major de la ciutat”. amb les manifestants de València.

13/06/2011

10/06/2011 //// pàg. 98 ////

14/06/2011 //// pàgs. 100-103 ////

#catalanrevolt S’evita un desno-

#catalanrevolt Comença l’acam- nament a Sant Andreu de Palomar.

Barcelona i de municipis de l’Àrea Metropolitana en direcció al parc de la Ciutadella, on passaran la nit al //// pàgs. 118-119 //// ras al voltant del perímetre del parc. #catalanrevolt A les sis de la tarda, coincidint amb la 22a Trobada d’empreses a la Seu d’Urgell, es fa //// pàgs. 104-117 //// una trobada de les assemblees de #catalanrevolt Acció “no violen- Ponent i un acte de protesta. ta, massiva i determinada” davant el Parlament de Catalunya. Durant el dia, es compten fins a sis càrre- //// pàgs. 118-119 //// gues policials contra manifestants, #catalanrevolt Manifestació en una de les quals acaba amb set per- defensa de l’ensenyament en casones detingudes. 4.000 perso- talà convocada per tota la comunes envolten el parc amb l’objectiu nitat educativa del País Valencià. d’aturar l’inici del debat sobre els Les concentracions a València, pressupostos de les retallades. Alacant i Castelló registren una Moments de tensió amb alguns di- participació global de 22.000 perputats i diputades que entren a peu sones. Comença la Marxa de la Sal entre les manifestants i que reben a la plaça Santa Anna de Mataró. empentes i escopinades. D’altres Cercavila a Girona. entren amb furgonetes policials i helicòpter. Les esmenes a la totalitat dels pressupostos són rebut- //// pàgs. 120-131 //// jades gràcies als vots de CiU, PP i Cinc setmanes després del 15 de el diputat no adscrit Joan Laporta, maig, els carrers es tornen a omplir. que representen un 30% del cens Centenars de milers de persones electoral i un 20% de la població omplen els carrers de tot l’estat dacatalana i que no esmentaven les vant la inoperància de l’actual sisretallades pressupostàries a cap tema polític, econòmic i social. Una dels seus programes electorals. resposta tranquil·la, plena de creUna assemblea a les 13h decideix ativitat i, sobretot, massiva, de les marxar del Parlament i dirigir-se a places als carrers, crea una marea la plaça de Sant Jaume. A les sis de immensa d’indignació. #catalanrevolt la tarda, més d’un miler de perso- Cap a Barcelona, hi marxen més d’una nes protagonitzen una asseguda vintena de columnes des dels barris no violenta. #spanishrevolution i centenars de persones es trasllaConcentració davant l’ambaixada den des dels pobles i comarques grega de Madrid en solidaritat amb de l’Àrea Metropolitana en transla vaga que hi ha en aquell país. port públic. Manifestació històrica. #globalcamp Vaga general a Grè- Sota el lema “El carrer és nostre. No cia. Concentracions multitudinàri- pagarem la vostra crisi”, 200.000 es a les principals ciutats gregues. persones –la tercera manifestació més gran de la dècada. Manifestacions a Girona, Tortosa, Lleida, //// pàgs. 118-119 //// Tarragona, València, Palma o Maó. #catalanrevolt Acampadabcn es #spanishrevolution Manifestacions reafirma en les seves intencions no multitudinàries a 50 ciutats de l’esviolentes, massives i determinades tat, com Madrid, Compostel·la, Vigo, respecte els fets del Parlament. A Sevilla i Saragossa. Al final de les València, centenars de persones manifestacions, les marxes posen treuen targeta roja a Francisco rumb a Madrid per estendre les proCamps, president de la Generalitat, testes i propostes del moviment i durant l’acte d’investidura. #spa- celebrar una gran manifestació el nishrevolution Cassolades davant 23 de juliol a la capital de l’estat. els parlaments de Castella-la Manxa #globalcamp Detenen 100 persones i Cantàbria, durant els actes d’inves- a París. Manifestacions a Brussel·les, tidura dels presidents autonòmics. Londres, Dublín, Lisboa, Buenos Aires S’atura un desnonament a Madrid. i Santiago de Xile. Quarta Cita EuroProtesta a la Universitat Autònoma pea convocada pel moviment grec el contra la visita de Felip de Borbó. seu vint-i-sisè dia de protestes.

17/06/2011

15/06/2011

18/06/2011

19/06/2011

16/06/2011


2011/05/15

//// pages 12-19 //// The demonstration organized by Real Democracy Now under the slogan “We are not commodities in the hands of politicians and bankers” brings out to the streets 130.000 protesters across 60 cities in Spain. #catalanrevolt In the Catalan Countries, there are demonstrations in 9 cities. In Barcelona, up to 26.000 people walk from Catalunya Square to the Ciutadella Park. In Valencia, 30 protesters among 5.000 demonstrators begin to camp, after they decide to spend the night at the Plaça de l’Ajuntament. #spanishrevolution The march blockades downtown Madrid. Spanish police arrested 19 people. 100 protesters camp at Puerta del Sol and spread through #acampadasol (#solcamp) intend to stay there until May 22, day of local and autonomic elections in Spain. There are demonstrations in big cities like Zaragoza, Sevilla, Toledo and Vigo.

2011/05/16

//// pages 20-21 //// #catalanrevolt Barcelona joins the camps. 59 protesters spend the night at Catalunya Square after a spontaneous call made by Twitter. The assembly decides to stay there and call everyone to support the camp. #spanishrevolution The camps spread to Bilbao, Granada, Malaga, Sevilla and Zaragoza.

2011/05/17

//// pages 22-25 //// #catalanrevolt Participation at camps in Valencia and Barcelona is counted by hundreds. Camps started in Palma and Tarragona. #spanishrevolution At 5 am, Spanish police raids Puerta del Sol and arrests one protester. Rally convened in front of the Courthouse at Castilla Square. During the afternoon, thousands of people reject the police and #acampadasol turns real once more. Demonstration in Sevilla. New camps started in Compostela, A Coruña, Granada and Las Palmas de Gran Canaria. Rallies in Burgos and Caceres.

2011/05/18

//// pages 26-27 //// #catalanrevolt Camps begin in Mataró and Lleida. In Barcelona, 1.500 protesters clean Catalunya Square, when police threaten to evict them to allow the city cleaning service in. #spanishrevolution Eviction in Granada ends with 3 arrested. Rallies during the evening in Granada, Sevilla and Almeria, all of them disobeying the provincial ban coming from their respective provincial election committees. Camps begin in Huelva and Logroño. #globalcamp The movement of Indignats obtains support from international solidarity. Rallies conducted in front of Spanish embassy in Amsterdam, London and Porto.

2011/05/19 //// pages 28-29 ////

#catalanrevolt Election commit-

tee in Valencia declares the camp illegal. The Catalan committee delegates the decision to the Central Election Committee. #acampadabcn already collected 40.000 signatures in their support. The camps and assemblies spread to Vic, Granollers, Alicante and Castelló. #spanishrevolution The Central Election Committee declares illegal all “rallies and meetings” called for May 21st. (Day of Electoral reflection) and May 22nd. (Election Day). At 8 pm, Puerta del Sol is historically packed with people, and the camp continues despite the ban. Prohibition stirs up protesters: camps began in 41 cities. #globalcamp International solidarity continues. Rallies in cities like London, Berlin, Amsterdam, Bologna or Padua.

2011/05/20

//// pages 30-33 //// #catalanrevolt Catalonia’s Minister of Interior Affairs, Felip Puig, declares he won’t comply with the Central Election Committee’s prohibition. Thousands of people take part at the cassolada (loudly clanging pots and pans) at Catalunya Square. The protest gets to Castelldefels, Alcoi, Vilanova and Manresa. Camps begin in Girona, Menorca, Reus and Sabadell. #spanishrevolution The Spanish government decides not to eva-

cuate people at Puerta del Sol. Anger erupts after midnight with “a silent scream” to open the Day of electoral reflection. 20.000 people marched in Malaga. There are cassolades throughout the State. #globalcamp In Italy, people take the streets in most big cities under the slogan “Pren els carrers. L’Italia del nostro discontento”. There are rallies in 35 Italian cities and demonstrations worldwide, including Porto, San Diego, Rome, Brussels and Athens.

the camps and, at night, squares are full of sleeping bags and tents. #globalcamp Concentrations in Kathmandu, Sheffield, Vero and New Delhi. In Athens, thousands of people camped in Syntagma Square. There’s is a rally and an assembly celebrated in front of the European Commission in Brussels, this event stresses the importance of a continental alliance.

2011/05/21

#catalanrevolt Camps begin in

//// pages 34-39 //// Massive Day of Electoral Reflection at the squares. Night of civil disobedience. Hundreds of thousands of people remain at the squares throughout the State, organizing many activities, assemblies, workshops and forums. #catalanrevolt The camps spread in Benidorm, Sants, Cornellà de Llobregat, Sant Quirze del Valles, Cabrils and Torrevella. The main demonstrations happen in Barcelona, Valencia and Palma, where the number of protesters multiply, as well as people sleeping at squares. The camps will continue in Sants, Cornellà or Torrevella. Rallies in Alzira, Reus and Amposta. Eviction at Alcoi. #spanishrevolution The main emplacements of the movement in the State are overflowed with cassolades and assemblies that last until dawn. Rallies in Madrid, Sevilla and Bilbao. #globalcamp The protests spread to cities like Cork, Berlin, Vilnius, Sydney, Phnom Penh, Guadalajara, Mexico City, Santo Domingo, Lima and Santiago de Chile. Rallies continue in front of many Spanish embassies, like in Athens.

2011/05/22

//// pages 40-47 //// #catalanrevolt Election Day. Squares are full all day long and there is no consensus in the movement regarding the elections. The indignant wave reaches Masnou, Balaguer, La Llagosta and Parets del Vallès. The camps in Valencia and Palma decide to continue indefinitely. #spanishrevolution Elections go unnoticed for campers. Madrid, Zaragoza, Sevilla, Malaga, Bilbao and Granada decided to maintain

2011/05/23 //// pages 48-57 ////

Ripoll and Cerdanyola, and there are assemblies for the first time in Barbera del Vallès, L’Hospitalet de Llobregat, Les Corts (Barcelona), Premià de Mar and Sant Boi de Llobregat. As well as, rallies in places like Viladecans, Mataro and Manacor. Actions take place in Valencia claiming free public spaces.

2011/05/24

//// pages 48-57 //// March against financial institutions in Tarragona. 100 protesters break into meeting of the Universitat de Barcelona Board of Regents to suspend the approval of budget cuts. Decentralized assemblies in Valencia, in neighborhoods like Russafa, Cabanyal and Patraix. #spanishrevolution In Murcia, a hundred protesters break into Murcia Regional TV channel 7 #globalcamp In Brussels, a young protester burst into the European Parliament to claim to representatives for a “real democracy now.” During the night, French police evacuated Bellecourt Square (Lyon).

#catalanrevolt

2011/05/25 //// pages 48-57 ////

#catalanrevolt Camps begin in Ar-

gentona, Badia del Vallès and Sant Boi de Llobregat. #globalcamp Greece returns to the streets after a call made through the social networks. Almost 50.000 people rallied at Syntagma Square in Athens. Protests spread in more than 30 Greek cities.

2011/05/26

//// pages 48-57 //// First assembly convened in Ripollet. Demonstrati-

#catalanrevolt

on against cuts in public education in Terrassa and Barcelona. Camps begin in Martorell and Prat de Llobregat. Protesters stop an eviction in Badalona. #spanishrevolution At Puerta del Sol, Madrid, assembly of protesters approved a “minimum consensus program”.

ming the City Government excuse for “preserving” public order. Police try to enter the square, but hundreds of people protect it by sitting on the floor until the police steps back. #spanishrevolution There are Popular Assemblies in 41 districts and 77 towns in Madrid County. This is an example on how the movement decentralizes. //// pages 58-86 //// #globalcamp Rally in Carmaix#catalanrevolt Police raids Cata- Plouguer. In Greece, people call lunya Square, Barcelona, and Ri- for a European mass protest on card Vinyes, Lleida. In Barcelona, May 29th. police dismantles the camp under the excuse of an operation “to ensure public health and remove dan- //// pages 90-91 //// gerous objects” (from the square). #catalanrevolt May 27th. and Thousands of people join together 28th. events meant to cancel the and surround the square. After assembly to discuss the action plan first assault, police yield to protes- of the camp. Felip Puig and Nuria ters’ pressure and leave the squa- de Gispert are loudly booed in Arre. 135 people injured, 15 taken to nes and Ripoll. Rallies in Valencia hospitals. Criticism on police inter- and Masnou. #spanishrevolution vention denounced by internatio- Rally in Sevilla. #globalcamp French nal press, by opposition parties and police dismantles Camp at the Basthe Síndic de Greuges (Ombuds- tille Square in Paris. In Greece, man). In the afternoon, a demons- historical protests are recorded tration against public health cuts in 60 cities, during the first Euwalks La Rambla. In Lleida, 30 po- ropean Demonstration Day. Main licemen raids the camp and 2 pro- demonstration occurs in Athens, testers are arrested. Rally in front where 100.000 protesters take the of police station, people released streets under the slogan “Throw with charges.At night, the squa- them all out!”. res become a claim against police violence. 40.000 in Barcelona and 4.000 in Lleida. They are not //// page 92 //// alone: there are rallies in solidarity #catalanrevolt In Barcelona, a diseverywhere. #spanishrevolution cussion about the continuity of the Solidarity with Barcelona and Lleida camp happens in small groups. Asspreads, too, in cities like Murcia, semblies promote the symbolic acSalamanca and Vitoria. Through tion of withdrawing 155 euros from the social networks everyone the bank. The French Consulate is agrees to meet at 7 pm. Malaga blocked in Barcelona. rallies against the main event for the Armed Forces Day. Madrid ratifies the “minimum consensus //// page 92 //// program”. #globalcamp Rally in #catalanrevolt 100 protesters Recife (Brazil) and demonstration cleaned the entire Sant Jaume against the G-8 Summit in Deauvi- Square in Barcelona in response lle, small town in France. to the excuse used by Felip Puig to order their eviction on May 27th. Camping at Despi starts, //// pages 88-89 //// and Assembly of Alella is con#catalanrevolt Camps in Barce- vened. Rallies in Girona and Sal. lona and Lleida are rebuilt. First Camping in Viladecans’ Hospital. Assembly of Neighborhoods, #globalcamp During the evening, Towns and Villages in Catalonia 50.000 protesters surround is convened. Catalunya Squa- the Greek Parliament, located at re is packed to prevent a possi- Syntagma Square in Athens. The ble eviction with the celebration Congressmen are retained inside of FC Barcelona’s victory in the and are not allowed to leave the Champions League Final, beco- building until midnight.

2011/05/27

2011/05/29

2011/05/30

2011/05/31

2011/05/28


2011/06/01 //// page 92 ////

#catalanrevolt At #acampadabcn

there is no agreement regarding the idea of leaving the square and regroup the movement from there. The differences are specially concerned about how to leave. Unable to reach consensus, the assembly decides to postpone the decision until June 5. Protests against cuts at the Josep Trueta Hospital in Girona, Premia de Mar and the libraries of Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) and UB, break in- in a Japanese-style strike. #globalcamp Rally in Syntagma Square in Athens. Protesters block access to places where politicians have arrived to meet that day.

2011/06/02 //// page 93 ////

and continue assembling, but the camp will be dismantled. Same decision is reached in Lleida. Felip Puig is booed in Valls. #globalcamp Second European Meeting in Greece. Mass demonstration in Syntagma Square: crowd of protesters surrounds the Parliament shouting “Thieves, thieves”.

2011/06/06 //// page 95 ////

#catalanrevolt First meeting in

Castellar del Valles. A picket of protesters chases the Secretary of Universities of the Spanish Government -Marius Ruviralta-, through the corridors of the UB School of Business.

2011/06/07 //// page 96 ////

#catalanrevolt Cassolada [pan clan-

ging] in Teia. Report of the Legal Team

#catalanrevolt Calella camp begins. from May 27th.: they conclude that

The indignants stop an eviction in fundamental rights were violated. Moncada. Another eviction stopped in Sant Andreu de Palomar. #spanishrevolution The general assembly of Puerta del //// page 94 //// Sol decides to dismantle the camp by #catalanrevolt Protests in Ulldeco- June 12th., at noon. na and Mataro. Felip Puig rewards the Riot Control Agents of the Autonomic Police, a week after //// page 96 //// the Police strikes. Rally against ra- #catalanrevolt Rally in defense of cism in Vic. #spanishrevolution public services, employment and Inter-camps Assembly begins in against cuts in Plaça Catalunya [BarMadrid. 56 assemblies attend the celona] and Tortosa. Rally in front of meetings throughout the State. Palau Benicarlo, Valencia, where the Two important dates for mobilizati- session of the new Valencian Parliaon are chosen: On June 11th. -co- ment will be held, the following day. inciding with the formation of the #spanishrevolution Camp dismantLocal Commitees-, and June 19th., led in Malaga. for global mobilization.

2011/06/03

2011/06/08

2011/06/04

2011/06/09 //// page 97 ////

//// pages 94-95 //// #catalanrevolt Spanish Police #catalanrevolt Intense day in Bar- struck protesters in front of the Va-

celona. Second Assembly of Villages and Neighborhoods of Catalonia during the morning, and a rally in the afternoon demanding Felip Puig’s resignation. #globalcamp Rally in Mexico City. Eviction of the camp in Lisbon [Portugal].

2011/06/05 //// page 95 ////

Demonstration against nuclear plant in Barcelona. #acampadabcn decides to become a permanent agora, where work groups and commissions will meet

#catalanrevolt

of Collective Negotiation at the he- nymous. #globalcamp Third Euroadquarters of the CEOE (Spanish pean Meeting convened by the InConfederation of Entrepeneurial dignants in Greece. Organizations) and the Ministry of Labour, in Madrid. Anonymous activists arrested by the Spanish police. //// page 99 //// #catalanrevolt The camping in Reus is dismantled “to integrate //// page 98 //// and participate in the city festival”. Actions and rallies all over Spain against the recently elected constitution local committees on the //// pages 100-103 //// day of their public appointment. #catalanrevolt Protesters avoid #catalanrevolt Repression in Sa- eviction in Sant Andreu de Palomar. gunt, Castello and Palma. No police In the afternoon, 15 simultaneous raids in other cities, where protests marches from districts and towns arise in different forms: democracy in Barcelona metropolitan area burials, parades, awards and circus towards the Ciudadella Parc, wheperformances. Protesters break in re they will spend the night around Plenary Session in Gandia. There are the perimeter of the park. rallies and demonstrations in many places, including Badalona, Girona and Alicante. Protesters from La Bor- //// pages 104-117 //// deta, a neighborhood of Barcelona, #catalanrevolt “Non-violent, masrecover Can Batlló after a struggle sive and selfdeterminated” actions of 30 years. With the support of in front of the Catalan Parliament. #Acampadasants. Can Batlló be- During the day, Police strikes at comes a neigbor-managed project. least six times against protesters#spanishrevolution Violent evicti- One of the raids ends with 7 arons in Salamanca, Vitoria, Logroño, rested people as outcome. 4.000 Sevilla, Aviles, Tenerife, Burgos, protesters surround the park in Vigo, Madrid and Granada. Peaceful order to block the meeting on Rallies in other cities. budget cuts. Moments of tension while some parlamentaries enter by foot through the crowd, being //// page 99 //// pushed around and spat by the pro#catalanrevolt Indignats Vallès testers. Other Congressmen are Oriental is born as a Camp Coor- backed up with police vans and a dination Group for this region. An helicopter. The amendments to all Assembly is convened to coordinate budgets are rejected thanks to the the camps in El Camp, Baix Pene- votes of the CiU, PP and independes and Terres de l’Ebre, Tarragona. dent Congressman Joan Laporta, #spanishrevolution Puerta del Sol representing 30% of the electorate Camp is dismantled, but the 15-M and 20% of the Catalan populatigoes on. Camps are also taken down on. There was no word about the in Salamanca and Mérida. Spanish budget reductions in the electoral Police website is hacked by Ano- programs. An assembly convened

2011/06/13

2011/06/11

2011/06/14

2011/06/15

2011/06/12

at 1 pm decides to leave the park and march towards Sant Jaume Square. At 6 pm, more than a 1.000 protesters peacefully staged a massive sit-in. #spanishrevolution Rally at the the Greek Embassy in Madrid in solidarity with the general strike . #globalcamp General strike in Greece. Multitudinous rallies in main Greek cities.

2011/06/16 //// pages 118-119 ////

#catalanrevolt #Acampadabcn re-

affirms its non-violent, massive and self-determinated response regarding the Parliament actions. In Valencia, hundreds of people flash the red card [used in soccer games to expel a player for misconduct] to Francisco Camps, president of the Valencian government, during his appointment ceremony. #spanishrevolution Cassolades [pan clanging] in front of the Parliament buildings of Castilla La Mancha and Cantabria, during the appointment ceremony of the regional Presidents. Protesters stop an eviction in Madrid. Protest against the visit of the Prince Felipe de Borbon to the Universidad Autonoma de Madrid. Rally in defense of public services.

2011/06/17 //// pages 118-119 ////

#catalanrevolt At 6 pm, Meeting

of the Assemblies de Ponent and Act of Protest, simultaneously to the 22nd. Meeting of Entrepreneurs in Seu d’Urgell.

2011/06/18 //// pages 118-119 ////

#catalanrevolt Rally in defense

of education in Catalan language,

promoted by the entire educational community of Valencia. Rallies in Valencia, Alicant and Castello, with a record participation of 22.000 protesters. March of the Salt begins at the Plaça Santa Ana in Mataro. Parade in Girona.

2011/06/19

//// pages 120-131 //// 5 weeks after May 15th., the streets are crowded again. Hundreds of thousands of people occupy the streets in Spain to protest against the ineffectiveness of the current political, economic and social system. A peaceful response of the people in the streets, creative and, above all, massive, triggering an enormous tide of outrage. #catalanrevolt In Barcelona, more than 20 columns arriving from neighbor towns and districts, move into the heart of the city. It is a historical demonstration. Under the slogan “The street is ours: we won’t pay for your crisis”, 200.000 protesters march, packing the streets of the Catalonyan capital -becoming the third largest event of the decade. Rallies in Girona, Tortosa, Lleida, Tarragona, Valencia, Palma and Mao. #spanishrevolution Rallies in 50 cities of the State, among them: Madrid, Compostela, Vigo, Sevilla and Zaragoza. At the end of the demonstrations, protesters march towards Madrid to spread the movement to as many villages and towns as possible, and engage a major demonstration on July 23th. in the capital city of the State. #globalcamp 100 protesters arrested in Paris. Demonstrations in Brussels, London, Dublin, Lisbon, Buenos Aires and Santiago de Chile. Fourth European Meeting in Greece, celebrated after 26 days of protest and rallies.

#15Mconnect http://rt15m.wikidot.com/connect

lencian Parliament. 5 people arrested, and many others suffer injuries and bruises. #spanishrevolution E i n e s p e r a u n a r e v o l t a 2 . 0 ! In Madrid, indignants rally one D o c u m e n t a r a q u e s t a c r o n o l o g i a , a i x í c o m l a r e c e r c a d e t w e e t s h a s i g u t m o l t d i f i c u l t ó s i e n s h e m a d o n a t d e l ’ e f i m e r i t a t d e l a more time in front of the Congress x a r x a , o n c o n s t a n t m e n t e s t r e n q u e n e n l l a ç o s i l a i n f o r m a c i ó e s d i s p e r s a . É s p e r a i x ò q u e h e m v o l g u t c r e a r u n a p a r t a t a l a w i k i to show their solidarity with pro- o n e s p u g u i n c e n t r a l i t z a r i a c t u a l i t z a r e n l l a ç o s a a q u e l l e s e i n e s q u e s ’ h a n c r e a t a r r a n d e l # 1 5 M · C O O P E R E S I C O M PA R T E I X E S ? testers in Valencia. Herramientas para a una revuelta 2.0!

2011/06/10 //// page 98 ////

D o c u m e n t a r e s t a c ro n o l o g í a , a s í c o m o l a b ú s q u e d a d e t w e e t s h a s i d o m u y d i f i c u l t o s o y n o s h e m o s d a d o c u e n t a d e l o e f í m e ro d e l a re d , d o n d e c o n s t a n t e m e n t e s e ro m p e n e n l a c e s y l a i n f o r m a c i ó n s e d i s p e r s a . E s p o r e l l o q u e h e m o s q u e r i d o c re a r u n a p a r t a d o e n l a w i k i d o n d e s e p u e d a n c e n t r a l i z a r y a c t u a l i z a r e n l a c e s a a q u e l l a s h e r r a m i e n t a s q u e s e h a n c re a d o a r a í z d e l # 1 5 M · C O O P E R A S Y C O M PA R T E S ?

New camping in Sant Andreu de Palomar. A r e v o l t To o l s 2 . 0 ! #spanishrevolution Camps are D o c u m e n t t h i s c h r o n o l o g y, a n d t h e s e a r c h f o r t w e e t s h a s b e e n v e r y d i f f i c u l t a n d w e r e a l i z e t h e i m p e r m a n e n c e o f t h e n e t w o r k , dismantled in Pamplona, Teruel and w h e r e l i n k s a r e b r o k e n c o n s t a n t l y a n d t h e i n f o r m a t i o n i s d i s p e r s e d . T h a t i s w h y w e w a n t e d t o c r e a t e a s e c t i o n i n t h e w i k i w h e r e Granada. Rally against the Reform t h e y c a n c e n t r a l i z e a n d u p d a t e l i n k s t o t h o s e t o o l s t h a t h a v e b e e n s e t u p f o l l o w i n g t h e # 1 5 M · C O O P E R AT E A N D S H A R E ?

#catalanrevolt


http://www.verkami.com/projects/427-rt-15m 488 mecenes han fet possible aquest llibre. #nousmodels gràcies a la plataforma de crowdfunding Verkami que permet finançar projectes a creadors independents. #crowdfunding és una forma de finançament a partir de les aportacions voluntàries de molts micromecenes. #micromecenes A banda d’aquest llistat, hi han participat altres persones que no han volgut aparèixer-hi. #juntespodem No ens cansarem de repetir-ho: MOLTES GRÀCIES A TOTS I TOTES!

488 mecenas han hecho posible este libro. #nuevosmodelos gracias a Verkami, plataforma de crowdfunding que permite financiar proyectos a creadores independientes. #crowdfunding es una forma de financiación a partir de las aportaciones voluntarias de muchos micromecenas. #micromecenas Aparte de este listado, han participado otras personas que no han querido aparecer. #juntaspodemos No nos cansaremos de repetirlo: MUCHAS GRACIAS A TODOS Y TODAS!

488 patrons have made this book possible. #newmodels Verkami crowdfunding platform enables independent creators to finance projects. #crowdfunding is a financing form from voluntary contributions of many micro-patrons. #micropatrons Apart from this list, many others help, but did not want to appear. #togetherwecan We will not get tired of repeating: THANK YOU ALL! @aritzcirbian de @primitivefilms @bakunin2014 @bernat13 @bonotown @dvdbou @enkarnabarna @eurosuso @Hibai_ @intakito @Jcalzzone @jetep @joanaggrenzner @jojortiz71 @jordidemiguel @KaluxIndignat @kebrons @luis_angeles, Comisión de Información de @acampadasol @manelrosalvador @martaortegadiez @Menikmatiko @mxmariano @nilska @Okokitsme @orirevolution @oscartaxibcn @oudi_piperrak @perelpetit @rompiendo_olas @Salo_Chicán @somiatruitess @tinaletina @ubeefe @xavi_cs @xmonge @zeca_foz @zombiLeChuck Adela Tomàs Adrià Bonamusa Aina Asín

Aina Fernàndez i Aragonès Aitana Alba Barbé i Serra Albert Balbastre Morte Albert Ferré Albert Sales aldr3b3s Aleix Fauró Aleix Peiró Gallego Àlex Luna Amanda Canals Ana PM Andrea Sànchez Correas Andrés Montobbio i Sebastià Andreu Garcia Alemany Andreu Giménez Andreu Robusté Cumplido Angel Tamariz Sánchez (@Aquieli) Àngels Baldó i Antoni Aceves Àngels Pujol (Ca la Dona) AnnA Fernández Montes. Anna Muñoz Anna Surinyach Antonio Alcántara Aran Arcaya-Balaguer Ariana Kozakowska Arnau Andrés Gallart Arnau Cunties Farràs Arnau de Caldes Arnau Macià (Assemblea de Sant Just) Assemblea d’Amposta (Selene Alberich i Gemma Franch Sàlvia) Assemblea de Drets Socials de l’Eixample Dreta Assemblea de persones indignades de Sant Andreu del Palomar Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH) Ateneu Popular Rocaus Ateneu Popular de Vallcarca

Ateneu Rebel Ateneu Vilanoví Begoña Besga Montiel (Acampada Gavà) Bernardo Minatrix Berta Roca Berta Zamora Adrián Blai Miró Blai Rodríguez Ciuró Centre de Documentació dels Moviments Socials (La Ciutat Invisible) Ca L’Astronauta Camille Robert Canela Fina Carles Alonso (@atroleando) Carles Barberan Ortiz (@ancasdepana) Carles Matamala Bartrés Carles Masià Carlos de Miguel Bastos Carlos Morant - Taller “A Noitiña” Carlos Muñoz Armesto (@setaquehabla) i Jandro Muñoz Armesto (@burutwitt) de les acampades de Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès, on encara acampen als CAP i serveis d’urgències tancats per les retallades en Sanitat. Carmen Garcia Pérez Carmen Ibáñez Manjón Carmen Teresa Casals de Joves de Catalunya Centre Social La Vila de Martorell CGT d’autobusos de TMB Cira Piquer Clàudia Manyà Aragay Coe Col·lectiu Maloka Colòmbia Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) corazoneslibres! CSOA La Teixidora, Assemblea Social del Poblenou Christian Gilaberte

Daniel Aguilar (@protozoo) Daniel Garrido Terrats Daniel Pont Daniel Tejedera Dani Torrents Darío Torres Oliva David Andreu David Caño David Datzira David Ferrán David Rosselló Diana Asenjo Edilbert Comas i Mundo Eduard Eduard Folch Eduard Martín-Borregón (@emartinborregon) El grillo libertario El lokal El Lokal del Bruc Elisabet Vilalta eLOI Emili Ballesteros Aribau En Marc i en David Enric Castellà Eric Lopez Maestro Eulàlia Corbella Eva Oliva Fabi de Barberà Família Barbé i Serra Família Bracons Cos Família Soler-Barrera Faustino Rodríguez García Fede Sotos felixgat1 Fernanda Mota Fernando Herrero Andrés Ferran Aguiló Garcia i Rosa Mestres Ferran Cortès Izquierdo Ferran Torrabadella Fran Ramírez Frederic Santa-Olalla Rovira Gabo Gemma Galdon Clavell Gemma Torrabadella Gisela Maestre Golly Rectoret Helena Coll Helena López Vallejo Herminio Higínia Roig i David Fernàndez Hugo-la-menace Ibai S. Urbieta Ignasi i Elisabet Ilargia Irene Escorihuela irenejg Israel Saeta Pérez Ivan Gordillo Jairo Verónica Jaume Carbonell Sebarroja Jaume Muños i Cunill Javi G Javier de Amescua Javier Garcia Gallego Javier Santos, Mario Santos

Jep Jorba Vidal Joan Artigal Joan Bolumar Joan Junyent Tarrida Joan Soler Joan Subirats (@subirats9) Joaquin Torres Joe Black P Jordi Bordas i Coca Jordi Borràs Jordi Miró Jordi Via jordinaa José Carlos Palencia Sánchez José López José Luis Membrado Julián Jose Téllez Josep Canals Josep Fairén Garcia (Acampada Gavà) Josep Ll. Martinez López Josep Maria Casasús Rodó Josep Maria Llauradó Josep Maria Osuna López Josep Mestre Gracia Josep Ribas i Carmona (@jribascar) Josep-Lídia Juan Carlos Ruiz Juan Cisa Molins (@juhvoi) Juan Luis Naranjo Mora Juanje Juanjo Nora Jude Judit Font Kati Fernández Kitus Kluxen KoitoDonyana Koonak La família BaCa Laia Alonso Puigderrajols Laura Biosca Rodes Laura CM Laura Martinez Junquero Laura Villaplana Moliner LeoNa Lluís Bonet Felip Lucia Picos Rubido Lucrecia González Jordan Luisa Cantón (@precarias) Llibreria Els Nou Rals Lluís Ortega M. Carme Feu M. José Lecha MaDi Maite Cusó Manoli Cuervo Mar Bastidas Marc Alcaraz Díez Marc Contijoch Girona Marc Faustino i Vidal Marc Garcia Marc Martínez Rosa Marc Pradel Miquel Marcos morales loureda Maria Maria B. Pascual

Maria Casado Bosch Maria del Carmen Acedo María Gil Busquets - Acampada Despí Maria Teresa Carrera Vicario María Teresa Ortega i Antonio Rodríguez Marie Vannetzel Marié Vilchez López Marieta Parra Garcia Marietta Marina Valdor Mariona Ferrer Fons Mariona Pi Delgado Mariona Parra Casanova Mariona Soler Marisa Ibáñez Milián Marta Cabot Navarro Marta Domínguez Barceló Marta Garsaball Marta Pérez Fargas Martí Galofré Garreta Martí Olivella Matthias Merche Bermúdez Ramajo Miguel García Mikel Rius i Vicente Milena Aguiló Mestres Miquel, Noemí i Martí MO Monsnuri Rius Montse Juve (@Poranea) Montse Mendiola - Mauricio Córdoba Montse Puig Garrido Montse Saldaña Paredes Montse Sòria Montserrat Canela Garayoa Muriel Comas mxbd57 Miriam Malenka Myriam Moya Nadiussky DRY Nael Naroa Gómez natasha braier Néstor&Ester Neus-Barnaby Noelia Sotus Ramon Nomesxoris Núria Campabadal Octavi Ripollés i Querol Oficina 2004 Oriol Clavera Oriol Rigola Orxata Sound System (@orxata) Oscar Simon Bueno Pablerah Lamotta Pablo Bonat Pau Barrena Pau Cortina Trilla Pau Planas Pau Urenya Micó Penyi Pep Guasch Capell Pep Sivilla Bosch Petri Cano Pere Caparrós


Pere Comellas Pitu Alcober Pol “Morgan” Moragas Corredor Pol Gallart i Segalés Princesa 56 Queralt Mas Andreu Quim Santágueda Pérez Raül Martínez Gràcia Rocío Rocío Montoro González Roger Costa Puyal Roger Colell Dinarès Roger i Jana Gómez-Olivé i Cases Rosa Cañadell Rosa Subirats Naval Roser Moliner Madico Rut i Grau Sandra Campañón Gutiérrez Sandra Ezquerra Samper Sandra Velencoso Giralt Sant Andreu no és Barcelona Santi Bonnin Sara Giardini Sebas Parra AEPCFA-Gi Sebastià Sanchez Burzón - Sebasinyo Semolinika Tomic, Comissió Cultura Acampada Barcelona Sergi Cremades Sergi Espín Silvia Violeta Sílvia Vivancos Rodríguez Sindicat De La Muntanya-CGT CSA Casa Xorret Sònia Egea Rey Sonia Paytubi Susana Cubells Susana González Colls Susanna Climent Ariño Susi Monge Tània Miró Porqueres Tati Tinissimus Toni Gonzàlez Toni “Ritchie” Jaume Toni Llotge Uri Puig Uri Tort Vicent Vercher Ferrer Virgínia Vishnu i Kiku Wenç X.net Xab Xapo Xavi Alcalde Villacampa Xavi Capdevila (@astrolabi) Xavi Martí Juan Xavi Riera Santaugini Xavi Serra Xavier Artigas Esclusa Xavier Balsa Xavier Camós i Gassó Xavier Esteban Casas Xavier Gibert Yolanda Jiménez Pozo Yskal

Crèdits Créditos · Credits José Alfonso

Bárbara Boyero

62-66

206

258 · 464 · 485

15 · 40 · 41 · 44 · 45 · 157 · 413 · 414

Joan Alvado

Olmo Calvo

Juanfra Álvarez

Armando Camino

16 · 48 · 60 · 61 · 68 · 75 · 81 · 83 94 · 285 · 287 · 298 · 330 · 386-388 416 · 423 · 442 · 452 · 454 · 468 492 · 494 · 556

Javier Amoso

152

Tono Carbajo 374

Oriol Clavera 431 · 441 · 449 · 450 · 455 · 465 511 · 516 · 548 · 555

8 · 30

Carlos Arnau

Democracia Real Ya

538 · 540

19 · 20 · 24 · 26 · 32 · 33 · 34 · 35 36 · 154 · 498 · 500 · 502 · 505 · 518 522 · 523 · 530 · 534 · 535 · 542

Maria Arce 499

Arriba las que luchan!

Javier Diaz Villan

7 · 13 · 28 · 42 · 43 · 148 · 310-312 · 403 512 · 513 · 515

Robert Bonet

11 · 22 · 25 · 38 · 501 · 508 · 509 · 533

Diego

497 · 559 · 570

196 · 225 · 236-238 · 254-256 · 259 278 · 391 · 392 · 395 · 424 · 484 495 · 520 · 543-546 · 549-552 · 554 560 · 561 · 567 · 572

Jordi Borràs

47 · 72 · 87 · 90 · 92 · 93 · 224 · 231-234 239-241 · 245 · 261 · 271 · 273 · 313 316 · 321 · 322 · 385 · 409 · 444 446- 448 · 458 · 461 · 471 · 475 491 · 493 · 507 · 525 · 527 · 557 562 · 564

Ekinklik 23 · 37

Marcelo Expósito 119 · 428 · 517 · 524 · 526 · 528 · 547 558 · 573

Andreu Fernàndez 184 · 185

Fotogracción 50-52

Roci Fraga 503 · 514

Paco Francès Perales

Andrea Lofte

Xose Quiroga

404-406

29

1 · 49 · 82 · 85 · 89 · 91 · 103 · 105-107 116 · 118 · 127 · 129 · 133-137 · 141 159-162 · 164-168 · 173 · 176 · 194 211-214 · 219-222 · 226 · 227 · 229 230 · 243 · 246-248 · 250 · 251 · 257 266 · 272 · 276 · 277 · 279 · 282 · 283 288 · 294 · 300 · 302-304 · 325 · 327 329 · 332 · 333 · 335 · 339 · 382-384 389 · 390 · 410 · 411 · 415 · 425-427 429 · 432-439 · 443 · 453 · 456 · 457 459 · 460 · 462 · 463 · 466 · 467 469 · 470 · 473 · 474 · 477-481

536

4 · 9 · 14 · 58 · 67 · 69 · 95-99 · 108 110-114 · 124 · 128 · 132 · 178-183 201 · 205 · 223 · 235 · 242 · 244 260 · 262-265 · 267- 270 · 274 · 289 291 · 292 · 296 · 297 · 336-338

Albert Garcia

Curro López

Gerard Garcia

Alfonso López Rojo 76 · 143 · 144 · 190 · 197 · 215 · 320 340-372 · 445 · 482 · 483 · 486-490 504 · 519 · 529 · 539 · 553 · 563 · 568

Ivan Martin

407 · 408

Miquel Requena Roigé

151 · 155

305-309

506 · 537

510

174 · 175 · 177

46 · 55-57 · 74 · 88 · 115 · 117 · 130 140 · 158 · 163 · 172 · 191-193 · 195 198 · 199 · 203 · 204 · 207-210 · 228 284 · 293 · 301 · 324 · 334 · 377 · 380 381 · 393 · 394 · 422 · 476 · 496

Mercedes Menéndez Mirta

Àngel Monlleó 100-102 · 139 · 249 · 252 · 253

59 · 70 · 73 · 77-80 · 84 · 86 · 217 218 · 280 · 281 · 299 · 331

Ramon

Carla Moral

Mateu Riera Pau Rigol

10 · 18

2 · 6 · 71 · 120 · 138 · 142 · 169-171 275 · 286 · 290 · 396 · 397 · 418-421 430 · 440 · 451 · 472 · 521 · 531 · 569

417

565 · 566 · 571

17

323

373

3 · 5 · 31 · 39 · 398-402

149

379

153

53 · 54

145 · 156

186-188

541

412 · 532

21

109 · 121 · 122 · 123 · 125 · 126 · 131 200 · 202 · 216 · 314 · 315 · 317-319 326 · 328

378

189

375 · 376

146

147

295

Jesus M. Garcia Y. Guerrera

Adriana Nicosia

Xavi Herrero

Jordi Parra

Andreu Jerez

Mònica Parra

Javi Julio

Oscar Pinal

Marina L. A.

Marc Planas

Julien Lagarde

Pedro Larre

Ioannis Poulopoulos Sara Prestiani Xavi Puga

Primo Romero 12 · 27 · 150

Héctor Sánchez Marc Sardon Sendra Sebas

Setmanari Directa Shino

Arnau Urgell Braulio Valderas

Localitats Localidades · Towns A Coruna

Burgos

London

Reus

Segovia

503 · 514

26

541

188

36 · 153

24 · 34 · 502 · 523

17

378

146

182 · 183 · 409

10 · 18 · 53 · 54 · 498 · 500

1 · 2 · 4 · 6 · 9 · 14 · 16 · 29 · 46-49 · 55-61 67-144 · 158-172 · 190-309 · 313-374 377 · 379-382 · 385-397 · 407 · 408 416-497 · 504 · 507 · 511 · 516 · 517 519-521 · 524-529 · 531 · 539 · 543-573

19 · 20

149 · 154

178-181

152

32 · 33 · 147

7 · 13 · 15 · 28 · 40-45 · 50-52 · 62-66 189 Sabadell 157 · 413 · 414 Málaga 186 · 187 536 Santander Montcada i Reixac 11 · 22 · 25 · 38 · 501 · 508 · 509 · 533 383 · 384 Sant Andreu New York 410 · 415 151 · 155 Santa Cruz de Tenerife Ourense 148 · 310-312 · 403 · 512 · 513 · 515 145 · 156 Santa Coloma de Gramanet Palma 184 · 185 510 Santiago de Compostela Paris 8 · 30 · 35 375 · 376 Sants 173-177 · 411

Caceres

Arrecife

Cordoba

Atenes

Donostia

Badalona

Huelva

Barcelona

Berlin

Buenos Aires

Iruña

23 · 37

Girona 412 · 532

Gràcia

Las Palmas de Gran Canaria

Madrid

Ripoll

Sevilla 21

Tarragona 538 · 540

Tokio 530

Valencia 3 · 5 · 31 · 39 · 398-402 · 404-406

Vigo 522

Xixón 499 · 506 · 537

Zaragoza

12 · 27 · 150 · 505 · 518 · 534 · 535 · 542

63 fotògrafes han fet possible aquest llibre 63 fotógrafas han hecho posible este libro Les fotografies han sigut cedides desiterassadament sota llicència #creativecommons Des de @RT15M volem dedicar a totes les fotògrafes que hi han participat un especial #FF Moltes fotos del llibre són dignes de ser emmarcades per la qualitat artística i documental #15Mamplia http://bit.ly/foto15M A l’enllaç pots encarregar ampliacions de les més guapes #15Mifoto Has vibrat recordant el que vas viure? http://rt15m.wikidot.com/imatges A la wiki trobaràs els peus de foto i podràs explicar-hi la teva història #15Mviu

Las fotografías han sido cedidas desiterasadament bajo licencia #creativecommons Desde @ RT15M queremos dedicar a todas las fotógrafas que han participado un especial #FF Muchas fotos del libro son dignas de ser enmarcadas por la calidad artística y documental #15Mamplia http://bit.ly/foto15M En el enlace puedes encargar ampliaciones de las más chulas #15Mifoto ¿Has vibrado rocordando lo que viviste? http://rt15m.wikidot.com/imatges En la wiki encontrarás los pies de foto y podrás explicar tu historia #15Mvive


La primera edició d’aquest llibre l’hem enviada a impremta dilluns 7 de novembre de 2011, a dues setmanes de les eleccions generals del #20N, on es preveu que, guanyi qui guanyi, continuarà la majoria absoluta dels mercats. Tot apunta a que seguirem sent mercaderies en mans de polítics i banquers. El capitalisme no s’atura, la nostra indignació tampoc. S’anuncia el retorn als carrers i les places... Si és que algun cop les havíem deixades. #seguim

JUNTES HO PODEM TOT!


Msmòsis gsàfiss d’uns ssuits qus s’ssssmss Uns missds sos·ssstivs i ssossss Uns vsu sosss ds tots i totss Uns sssosimssió ss #15M sn imstgss i twssts Memoria gráfica de una lucha que se expande Una mirada colectiva y cercana Una voz coral de todos y todas Una aproximación al 15M en imágenes y tweets A graphic memory of a spreading struggle A close collective view A choir voice from everyone An approach at #15M: images and tweets Eine grafische Erinnerung eines Kampfes, der sich ausbreitet Ein kollektiver Blick Eine vereinte Stimme Eine Annäherung an #15M in Bildern und tweets Γραφική μαρτυρία ενός αγώνα που επεκτείνεται Μια κοντινή και συλλογική ματιά Mια κοινή χορωδιακή φωνή Μια προσέγγιση του κινήματος #15M μέσα από εικόνες και tweets

P V P 16,50€

RT#15M  

CONNECTADES A LA XARXA COORDINADES A LES PLACES Memòria gràfica d'una lluita que s'escampa. Una mirada col·lectiva i propera. Una veu coral...

RT#15M  

CONNECTADES A LA XARXA COORDINADES A LES PLACES Memòria gràfica d'una lluita que s'escampa. Una mirada col·lectiva i propera. Una veu coral...

Advertisement