Page 1

INSTITUT LACETÀNIA CARTA DE SERVEIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

@inslacetania


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Lacetània Avinguda de les Bases de Manresa, 51-59 08242 Manresa Telèfon 93 877 37 50 lacetania.cat inslacetania@xtec.cat

Carta de serveis de Formació Professional

2017-2018

Oferta formativa ● P​rogrames de Formació i Inserció (PFI) ○ Auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas. ● Cicles Formatius de Grau Mitja (CFGM) ○ Mecanització (Dual) ○ Instal·lacions de telecomunicacions​ (Dual) ○ Instal·lacions elèctriques i automàtiques (3 x 2) ○ Gestió administrativa ○ Electromecànica de vehicles automòbils ○ Manteniment electromecànic ○ Sistemes microinformàtics i xarxes ● Curs per a la incorporació als CFGS (CIS) ● Cicles formatius de grau superior (​CFGS) ○ Manteniment Electrònic (​ Dual) ○ Mecatrònica industrial (Dual) ○ Programació de la producció en fabricació mecànica (3 x 2) ○ Disseny en fabricació mecànica (3 x 2) ○ Administració de sistemes informàtics en xarxa (3 x 2) ○ Desenvolupament d'aplicacions web (3 x 2) ○ Administració i finances ○ Projectes d'edificació ○ Automatització i robòtica industrial

@inslacetania


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Lacetània Avinguda de les Bases de Manresa, 51-59 08242 Manresa Telèfon 93 877 37 50 lacetania.cat inslacetania@xtec.cat

Carta de serveis de Formació Professional

2017-2018

Serveis per a empreses i els seus treballadors ● Servei d’Assessorament i Reconeixement acadèmic de l’experiència laboral ● Ofertes a col·lectius singulars​. ● Servei d’Innovació per a empreses (​InnovaFP​). ​Realització de projectes per a empreses ● Lloguer i cessió d’espais​. Sala d’actes amb capacitat per a 500 persones, sala d’audiovisuals aules amb equipament multimèdia, tallers...

Serveis per a estudiants ● ● ● ● ● ●

Serveis d’Informació, Orientació, Assessorament i Acreditació Borsa de treball​. Programes internacionals Erasmus+ Formació pràctica als centres de treball ​(FPCT) Formació en dual. Servei de mobilitat internacional, amb la possibilitat que l’alumnat complementi la seva formació pràctica a l’extranger ● Servei d’emprenedoria: Creació d’empresa, Espai empresarial, Formació, jornades i concursos d’emprenedoria, Assessorament del professorat d’especialitat, Cooperació amb alumnes, empreses i institut. ● Biblioteca. ​Especialitzada amb llibres i revistes tècniques.

Per a l’FP a la comarca ● En col·laboració amb la Fundació Lacetània i el Centre de Formació Pràctica, potenciar la Formació Professional a la comarca i complementar la FP incial impartida a l’Institut Lacetània amb la Formació Contínua i Ocupacional que imparteix la Fundació.

@inslacetania


Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Lacetània Avinguda de les Bases de Manresa, 51-59 08242 Manresa Telèfon 93 877 37 50 lacetania.cat inslacetania@xtec.cat

Carta de serveis de Formació Professional

2017-2018

L’institut Lacetània 9.000 m​2​ construits 1.500 alumnes 130 professors Impartim estudis de Formació Professional des de 1.968 Treballem amb qualitat. Certificat ISO 9001 des de l‘any 2.002 Gran nombre de professionals molt qualificats ha sortit de les nostres aules Molt alta inserció laboral dels nostres graduats Cicles Formatius de Grau Mitjà, Superior, Programes de Formació i Inserció i el Curs d’incorporació als Cicles Formatius de Grau Superior ● Tallers d’electricitat, electrònica, pneumàtica, soldadura, mecatrònica, manteniment, automoció, mecànica, informàtica, administratiu i edificació i obra civil. ● ● ● ● ● ● ● ●

Creiem en l’FP.

@inslacetania

Carta de serveis fp 2017 18  
Carta de serveis fp 2017 18  
Advertisement