Page 6

13 d’abril de 2004

Internacional

Avui es compleix un any de l'ofensiva ignorat, sent objecte de tortures, sense final de les tropes de la coalició entre assistència lletrada i sense una revisió els EUA i la Gran Bretanya sobre judicial dels càrrecs dels quals se'ls Bagdad, que es va segellar amb un acusa. El propi memoràndum núm.3 bany de sang i metralla encara presemès per l'Autoritat Provisional de la ents a les parets de l'Hotel Palestina, Coalició (CPA) estableix un doble seu de la premsa internacional inderaser que permet que els detinguts per pendent durant tota la guerra. A les membres de les tropes de la coalició onze del matí, després de més de passin fins 90 dies en situació preventimitja hora sense foc creuat, un tanc va abans de passar pel jutge, mentre Abrahams M1 de la 3ª Divisió que en les detencions operades per la d'Infanteria de l'Exèrcit dels Estats Joana Garcia és una periodista catalana que durant dues setmanes del mes d'abril policia iraquiana se'ls deixa sortir lliures Units va llançar un míssil contra el ha visitat Bagdad amb una delegació de familiars i amics de José Couso. Reproduïm en 24 hores, segons estipula el Codi de pis 14 de l'hotel. L'impacte va matar Procediment de la Policia Iraquiana. alguns fragments de la crònica que ha escrit des de l'Iraqner ipso facto a Tares Protsyuk, càmera de Mentre la CPA reconeix que ha detinl'agència Reuters, i va ferir de mort a gut unes 8.500 persones, organitzaJosé Couso, càmera de Tele 5, que va cions com l'Observatori comptabilitmorir hores més tard a l'Hospital Ibn zen en 18.000 els detinguts. L'antiga Nafis. Només 3 hores abans, un avió presó d'Abu Gharib, a Bagdad, temumilitar nord-americà havia llançat da per les atrocitats que es cometien dos míssils contra les seus de les telecontra els detinguts durant el règim de visions àrabs Al Jazeera i Abu Dhabis, Sadam Hussein, s'ha convertit en la matant el periodista Tareg Ayub, Institució Correccional de Bagdad, ferint el seu càmera i deixant 27 perperò no per això és menys detestada sones atrapades entre els enderrocs. per la població. Diverses fonts assegu365 dies més tard, una delegació de ren que les pallisses i tortures són fregermans, amics i companys de José qüents, i s'han recollit diversos testiCouso ha viatjat a Bagdad, encapçalant monis de dones iraquianes que han la Iniciativa José Couso contra els estat assetjades sexualment, fins i tot Crims de Guerra, per retre homenatge s'ha arribat a parlar de violacions. als periodistes assassinats en l'atac al Segons Al Khamas, la CPA respon a Palestine, Al Jazeera i Abu Dhabis TV. aquestes acusacions "dient que no conAhir, Javier Couso es va reunir amb els trasten la informació, quan a les orgadoctors de l'Hospital Ibn Nafis per nitzacions de drets humans no se'ns agrair-los els seus esforços per salvar la permet entrar en les presons, i si publivida del seu germà, i avui se celebrarà quem les nostres informacions les titun acte d'homenatge davant del llen de provocació. El mateix ocorre Palestine en memòria dels més de 15 amb els hospitals, on als doctors se'ls periodistes assassinats durant la guerra i prohibeix parlar sense el permís del l'ocupació de l'Iraq. Mentrestant, a Ministeri de Salut". Forces d’ocupació nordamericanes a Iraq Bagdad es respira un ambient de calma Odissea amb causa tensa que no és aliè als enfrontaments Violació de drets humans La Iniciativa José Couso contra els entre les tropes de la coalició i les milí- L'Ibn Nafis és un hospital especialitzat entrevistar amb la directora, Iman Al Al Khamas explicava que, davant els Crims de Guerra ha rebut fins dijous cies xiites i la resistència en diversos en cirurgia cardiovascular, però la Khamas. Creat el passat mes de juliol, abusos de poder constants per part de passat 1 d'abril les adhesions de centepunts del país. urgència de la situació els obliga a rebre l'Observatori vol fer un treball d'obser- les tropes de la coalició, l'Observatori nars de persones i més de 60 organit"Va venir per explicar la veritat sobre pacients de tot tipus. Amb un equip vació dels efectes de l'ocupació sobre la ha hagut de centrar el seu treball majo- zacions. Els representants de la la guerra" limitat ( 56 especialistes, 106 metges situació dels drets humans, l'economia, ritari en l'àrea de drets humans. Iniciativa van arribar a Bagdad Javier Couso va arribar a l'Ibn Nafis a residents i 109 membres del personal les institucions polítiques i la sobirania "Aquest mateix matí he visitat Daura, dimarts passat 6 d'abril, després d'un les 10 del matí d'ahir entre un núvol de sanitari) han realitzat 3.000 operacions del poble iraquià. Iman Al Khamas una població propera a Bagdad, on els viatge per carretera des de la frontera fotògrafs i en aquestes dues descriu l'actual situació de l'Iraq com soldats van jordana fins la capicàmeres de mitsetmanes, esfor"difícil i perillosa. En aquests moments arrestar dues tal iraquiana durant “365 dies més tard, una “L'exèrcit està usant jans i agències çant-se amb el hi ha enfrontaments en diversos punts persones sense la nit, un trajecte delegació de germans, armament pesat, internacionals. mateix afany que del país: Nasiriya, Bàssora, Estimar, motiu aparent. que va tenir molt amics i companys de bombardejant edificis Tot l'equip de van posar a salvar Karbala, Nayaf, Al Sadr, Adamia, Ar, Els van apallisd ' o d i s s e a , José Couso ha viatjat a doctors que va la vida de José Ramadi, Kirkuk i diversos punts de sar i un d'ells té L'arribada a civils i residencials, Bagdad, encapçalant la participar en Couso. Disposen Bagdad. L'exèrcit està usant armament 3 costelles Bagdad va ser a les atacant a la població Iniciativa José Couso” l'operació de de només 175 llits pesat, bombardejant edificis civils i trencades i 8 del matí i, després per terra i aire” José Couso el 8 per a atendre els residencials, atacant a la població per hematomes la de travessar un d'abril de 2003, 700 pacients que terra i aire. Sabem el nombre de soldats cara", explicaenorme abocador entre ells 3 dones anestesistes, esperava els han arribat en les últimes 24 hores. morts, però no el de civils iraquians. va mostrant les imatges. "A un d'ells el fumejant, es van trobar una ciutat viva el seu germà a la sala d'actes de l'hospi- Expliquen que la situació sanitària a Als hospitals de Faluja la gent mor des- van treure de casa a cops i el van dur a encara que malferida, bullint de gent i tal, on el director va recordar l'episodi L'Iraq està lluny de millorar: "No ha sagnada després dels tirotejos; no hi ha la comissaria. Ell no sabia anglès i ni soroll, on els cartells de les nouvingucom "una ocasió molt trista. Ha passat canviat gens en un any. Ens falta ins- medicines i no hi ha equips. Ahir una tan sols van buscar un traductor. des multinacionals (Toshiba, un any des que vam intentar salvar-li trumental, personal i medicines, i hi ha família va dur al seu fill malalt a l'hos- Després el van deixar al carrer a les 2 Samsung, Osram, Acc, Thomson, vida, però desafortunadament no vam una forta restricció a les importacions pital i els soldats van imposar el toc de del matí, en una de les zones més inse- Hyundai...) conviuen amb els nens poder. Va ser molt dur per a nosaltres, de tot tipus. A més, necessitem un nou queda en pocs minuts, impedint que gures de Bagdad, i va haver de tornar a captaires i els venedors ambulants. A no només per la seva família, sinó per- hospital per atendre tots els pacients l'atenguessin. Els doctors ens han cri- casa a peu i malferit". Aquestes afirma- les portes de les comissaries, enormes què ell venia a explicar la veritat sobre que ens arriben. Estem fent una crida dat demanant socors, i ahir van arribar cions coincideixen amb un informe bidons farcits de ciment i filats d'acer la guerra". de socors, perquè hi ha molts José a escriure a Kofi Annan per demanar-li publicat recentment per Amnistia protegeixen els policies iraquians, visi"Hi ha molts José Couso aquí dintre" Couso aquí dintre." que acabi amb el setge de la ciutat, que Internacional sobre la situació dels blement nerviosos a tota hora. Els Couso es va comprometre a fer ges- Observatori sobre l'Ocupació dura ja 3 dies. Tampoc tenen aigua: drets humans a Bagdad, en el qual l'or- carros lleugers de l'exèrcit nord-ameritions perquè diversos doctors de l'hos- Després de la visita a l'Ibn Nafis, Javier hem rebut una crida de socors d'una ganisme internacional assegura que cà patrullen per Bagdad garantint la pital puguin fer un curs de formació Couso i la resta d'acompanyants de la localitat propera assegurant que duen 3 tenen constància de centenars de fluïdesa del tràfic en una ciutat on la d'infermeria i cardiologia a Espanya Iniciativa van visitar l'Observatori dies amb l'aigua tallada, i els arriba de detencions de ciutadans iraquians conducció caòtica i de risc constitueix amb membres de l'ONG Moviment sobre l'Ocupació a l'Iraq, on es van Faluja". sense motiu, que es troben en parador una tradició: si un cotxe es para més per la Pau, el Desarmament i la del que és habitual, l'encanonen i disLlibertat, que fa mesos va enviar mateparen sense dubtar. I a l'Ibn Nafis, al rial i personal format en cardiologia per Palestine, les petjades de Couso van a assistir operacions en l'hospital. "El deixar un bon record, perquè l'amo problema- explicava el sotsdirector- és conserva la seva fotografia a la paret. la burocràcia i els donants, que no perJosé Couso armat amb la seva càmera, meten que la formació es faci en un testimoniant la guerra a través del altre país. Cal tenir en compte que visor, un any després del final d'una hem estat aïllats durant 15 anys, sense guerra que no ha fet més que comenni tan sols rebre revistes mèdiques". çar.

Bagdad, un any després de Couso

Accents 2004  

Els presos polítics d'Albacete no aturen la seva vaga de fam Cada cop són més les personalitats que es desmarquen de la iniciativa i col·lec...

Accents 2004  

Els presos polítics d'Albacete no aturen la seva vaga de fam Cada cop són més les personalitats que es desmarquen de la iniciativa i col·lec...