__MAIN_TEXT__

Page 1

Memòria Projecte

2014 Imaginant i construint futurs


índex

1. valoració projecte 2014

3

2. objectius assolits al 2014

5

3. programa activitats 2014

9

4. impacte de la programació 2014

35

5. accions de comunicació 2014

36

6. premsa

39

2


1. valoració projecte 2014 2014 ha estat un any de transició complicada per a la caldera. Un cop tancada la seu del carrer Torrent d’en Vidalet, s’ha iniciat el procés d’habilitació del nou espai del barri de Les Corts als antics cinemes Renoir que passarà a formar part de la xarxa de Fàbriques de Creació de Barcelona. Les gestions per iniciar les obres d’adaptació de l’espai han estat complexes i s’han demorat molt, fet que ha modificat el calendari d’obertura previst per aquest any. Tal i com estava plantejat el calendari d’obres en un primer moment es creia que seria possible començar l’activitat al centre l’últim trimestre de l’any, però finalment en principi les obres estaran acabades a l’abril del 2015. La falta d’un espai propi per realitzar les activitats ens ha portat a traçar una nova estratègia per al projecte que ha passat per la itinerància de les activitats previstes per altres espais col·laboradors o bé a utilitzar espais públics. Aquesta estratègia s’ha vist com una oportunitat per reforçar i crear noves xarxes de col·laboració amb d’altres espais de dansa i creació de la ciutat, i la valoració que en fem és molt positiva. Així doncs, espais com nunArt, La Palomera, La Visiva, el Teatre Lliure, l’Institut del Teatre, Mercat de les Flors, SAT, entre d’altres, han acollit activitats de La Caldera, permetent-nos seguir oferint oportunitats de presentació a creadors locals amb manques importants de circuit i de suport, al temps que garantir la continuïtat de la visibilitat del projecte de La Caldera malgrat la manca d’espai propi. Per altra banda, hem aprofitat aquest temps per conèixer i donar-nos a conèixer al barri de Les Corts a partir de activitats adreçades a diferents perfils de públic (Avis i Néts, Cal·ligrames, Barris en Dansa, Portes Secretes) plantejades a diversos espais públics i centres cívics, i participant en activitats com ara la Festa Major per anar-nos integrant al territori amb propostes diverses i d’alta qualitat i que han estat molt ben valorades pels assistents. Un any més, gràcies a la complicitat del Festival Grec de Barcelona, la caldera ha portat la dansa i les arts escèniques al carrer per tal d’apropar-les a públic no familiaritzat a partir de

Cal·ligrames en moviment, itinerari dansat per la ciutat , un recorregut unint diferents espais de la ciutat amb propostes artístiques diverses que ha tingut una acollida fantàstica per part dels participants. El mes de març presentàrem al Teatre Lliure “la caldera, el llibre 1995-2013”, recollint els 18 anys d’història de la caldera, un testimoni tangible del que ha estat desenvolupar un projecte col•lectiu i independent de dansa a la ciutat de Barcelona durant els darrers 18 anys, i un homenatge a les persones i col•lectius que n’han format part.

3


La col·laboració de l’Institut del Teatre, el Conservatori Superior de Dansa i Fundación Aisge ens ha permès oferir un any més el Stage d’Estiu Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point, on es combinen els espais de trobada i reflexió i laboratoris de recerca al voltant de les diferents pràctiques de la dansa i les arts escèniques amb presentacions públiques. Aquesta és una de les activitats que situa a la caldera en el panorama internacional ja que compta amb una important participació de professionals estrangers i nacionals. Per tercer any La Caldera ha col·laborat en Barris en dansa d’Álvaro de la Peña. Un projecte de dansa comunitària amb l’objectiu d’enfortir els vincles de la comunitat i dinamitzar artística i lúdicament la xarxa social dels barris a través de la dansa, amb gairebé 140 persones, la implicació d’entitats dels diferents barris i una excel·lent recepció del públic i gran satisfacció per part dels participants. Per altra banda ha estat un any d’intens treball intern, amb múltiples reunions amb socis i altres agents per tal de dissenyar un nou projecte de futur el més participatiu possible, obert i amb clara vocació pública i de servei com a centre articulador de referència i de suport per a un sector que es troba en greus dificultats. Un any complex però que ens ha permès endinsar-nos en el territori, establir noves complicitats i xarxes de col·laboració i fer anàlisi del context per tal de dissenyar les bases del nou centre, al temps que anar donant forma al que serà la nova seu de La Caldera.

4


2. objectius assolits al 2014 2.1. Objectius estratègics i específics Desenvolupar el projecte del nou centre en el marc de Fàbriques de Creació  Signatura del conveni per a la cessió temporal de l’espai dels antics cinemes Renoir Les Corts per al nou centre de creació a data 23 de juny del 2014

lacaldera futur

Inici de l’adequació de l’espai dels antics cinemes per als usos del nou centre al setembre 2014  S’han garantit el mínim de finançament per a fer el nou projecte viable a través de: quotes dels associats, quotes per serveis i aportacions d’entitats privades per a projectes específics, a més de les subvencions de diverses institucions.  S’ha revisat el model organitzatiu, introduint noves fórmules de treball més participatives, com ara comissions per projectes, per tal de garantir la màxima obertur.  S’han obert espais de reflexió per a pensar i projectar el futur centre de creació caldera adaptat a les noves necessitats i models de producció del S.XXI.

Donar a conèixer el projecte del nou centre al barri de Les Corts i iniciar el diàleg amb el seu entorn i els seus veïns i amb d’altres barris de la ciutat

lacaldera territori

 S’ha realitzat un reconeixement del territori i dut a terme primeres relacions amb entitats i veïns de la nova seu de Les Corts a través dels projectes: Cal·ligrames en moviment (Festival Grec de Barcelona), AvisNéts, Portes secretes (Festa Major de Les Corts) i Barris en dansa.  S’han plantejat accions concretes adreçades a diferents perfils per tal d’apropar-se a diferents segments d’usuaris: Cal·ligrames en moviment i Portes Secretes s’adreçaven a públic general, AvisNéts als avis i àvies i a nens i nenes, mentre que Barris en dansa, inclou tot el ventall d’edats, des dels més petits a persones adultes.

5


Visibilitzar lacaldera com a punt de referència i trobada a nivell local,

nacional

i

internacional,

indispensable

per

als

professionals del sector de la dansa i les arts escèniques contemporànies, a partir del treball en xarxa.

lacaldera visible i en xarxa

 S’ha mantingut la visibilitat de lacaldera malgrat la manca d’espai, a partir del treball en xarxa amb equipaments i iniciatives diverses. S’han realitzat activitats en xarxa amb els següents equipaments: Teatre Lliure, nunArt, La Palomera, La Visiva, Festival Grec de Barcelona, Institut del Teatre, Mercat de les Flors, Centre Cívic Les Corts, Centre Cívic Can Déu, Centre Cívic Pere IV, SAT, Central del Circ, Centre Cívic Besòs, Nau Ivanow, entre d’altres.  S’ha reforçat el treball en xarxa amb agents locals, nacionals i internacionals Locals: Teatre Lliure, nunArt, La Palomera, La Visiva, Festival Grec de Barcelona, Institut del Teatre, Mercat de les Flors, entre d’altres. Nacionals: Certamen Coreográfico de Madrid  S’ha presentat el llibre de 18 anys d’història de lacaldera amb la participació de tots els agents implicats el passat 24 de març del 2014 al Teatre Lliure de Gràcia.

Consolidar lacaldera com espai de referència i excel·lència en la creació, formació, producció i difusió de les arts escèniques i la dansa

lacaldera professionals

 S’han consolidat i obert noves línies i noves relacions pel que fa a la formació i trobada per a professionals de lacaldera Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point. Enguany l’edició s’ha realitzat a la seu de l’Institut del Teatre de Barcelona, amb una valoració molt positiva.  S’ha continuat explorant el model de funcionament i sostenibilitat per oferir serveis compartits a professionals del sector  S’ha ofert excel·lència i professionalitat en els serveis als seus usuaris interns i externs  S’ha recolzat la visibilitat dels creadors residents des de lacaldera a partir de col·laboracions establertes amb diferents espais d’exhibició: nunArt, La Palomera, La Visiva, Festival Grec de Barcelona.

6


2.2. Objectius estratègics i específics pendents pel 2015 -Presentar un nou centre obert i per a la ciutadania a partir de diàleg i accions. Aquest objectiu l’hem hagut de posposar parcialment degut a l’endarreriment de les gestions de les obres d’adequació del nou espai que ha impossibilitat l’obertura del centre al 2014. Però les accions en xarxa establertes amb diferents equipaments i projectes, tant del territori de Les Corts com de la resta de la ciutat han permès posar en pràctica i visibilitzar la actitud oberta i col·laborativa amb el sector i el teixit ciutadà. -Iniciar diàleg amb la resta de fàbriques i centres de creació per tal d’establir relacions de complementarietat. Aquest objectiu s’ha aplaçat pel 2015 degut a que hem hagut de posposar l’obertura del nou espai.

2.3. Objectius prioritaris dels continguts 2014 Sota el títol de “imaginant i construint futurs”, els continguts d’enguany s’han articulat al voltant de: -Visibilitat de la caldera a diversos espais col·laboradors de la ciutat: Teatre Lliure, nunArt, La Palomera, La Visiva, Festival Grec de Barcelona, Institut del Teatre, Mercat de les Flors, entre d’altres. -Generar projectes i iniciatives que es porten a terme a l’espai públic per a difondre l’acció contemporània i apropar-se a nous públics: Cal·ligrames en moviment (Festival Grec de Barcelona) i Portes secretes (Festa Major de Les Corts), Avis i néts o Barris en Dansa. -Obrir el procés de reflexió sobre quin hauria de ser el paper d’aquest nou centre de creació dins del marc de les Fàbriques de creació de l’Ajuntament i en relació als altres equipaments i entitats que desenvolupen activitats similars a la nostra: diverses trobades amb associacions professionals i agents del sector de la dansa i arts escèniques. -Continuar donant suport als creadors locals: mitjançant activitats de difusió (Dia Internacional de la dansa, Cal·ligrames en moviment (Festival Grec de Barcelona), Dansa al plat. Sopars sensorials amb dansa, entre d’altres, i de formació a través del Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point.

2.4. Eixos transversals 2014 Entenem com a eixos transversals aquells enfocaments que han de ser considerats en totes i cadascuna de les iniciatives promogudes per lacaldera:

1. Promoure la intergeneracionalitat i la multidisciplinarietat El tret diferencial de lacaldera respecte a les altres fàbriques de creació de la ciutat és comptar amb una base estable de creadors

7


residents de diverses generacions i de diferents disciplines que conviuen en un mateix espai per seguir desenvolupant trajectòries artístiques sòlides i de qualitat. Alhora possibilitar el seu creixement en un marc estable de treball continuat, sense el qual aquestes no es podrien donar. Pensar l’art des de la multidisciplinarietat ajuda a assolir una major qualitat de producte més proper a la realitat de la nostra societat on hi ha una constant “contaminació” de llenguatges, noves tecnologies, etc. Alguns exemples serien la combinació de circ, hip hop, dansa contemporània, flamenc, música en directe, o la gastronomia en projectes com Caligrames o Festa Major. I quant a intergeneracionalitat la integració de joves creadors com Brodas Bros, Big Bouncers, Joan Català o Pol Jiménez amb altres ja històrics com ara Sol Picó Companyia o Senza Tempo, o bé el treball entre participants de diferents edats establert en espais com Avis i néts o Barris en Dansa.

2. Promoure la creació de nous públics Oferir

els

marcs

de

proximitat

per

apropar

les

propostes

contemporànies, l’artista i la seva obra al públic general. Cal una gran dosi de creativitat, d’innovació, de risc i de treball comunitari per la creació de nous públics. És necessari identificar el segment de públic que s’adequa a cada activitat i elaborar estratègies adaptades a aquests que es perllonguin en el temps per poder veure l’assoliment dels objectius plantejats. La multidisciplinarietat aportarà un contagi natural de diversos perfils de públic que crearà un públic més extens, no tant específic. S’ha fet un intens treball de presentació personalitzada de les propostes a diverses entitats del territori, i difusió específica per a cada tipus d’activitat.

8


3. programa activitats 2014

Enguany vam titular el projecte de la caldera 2014 Imaginant i construint futurs. Amb aquest nom volíem fer palesa la nova etapa en la que ens trobem, dotant de contingut un nou espai de creació per a la ciutat i pel sector de la dansa i arts escèniques. Al 2014 ha estat important fer visible la caldera mitjançant la seva programació en diversos moments de l’any per a que, en aquest moment de transició, no es pensés que el projecte s’havia acabat amb el tancament de l’edifici de torrent d’en vidalet. Això ho hem fet a través de les activitats que detallem a continuació.

2

1 9


Línia recerca i creació: -Pensament i arts escèniques Enguany en el marc de Pensament i arts escèniques s’han realitzat una sèrie de trobades on s’han obert espais de reflexió per debatre sobre el paper d’un centre de creació dedicat a la dansa a la ciutat de Barcelona en el context actual, i sobre possibles models a explorar. Objectius, formes de funcionament… Com pensar, articular i gestionar un centre obert, flexible, sostenible, coherent, adaptat al context i integrat en l’entorn. Trobada 1: Espais de creació independents de Barcelona. Un espai de reflexió obert i per compartir els objectius dels diferents espais de creació independents de la ciutat, per conèixer d'aprop quins són els seus programes d'activitats, les necessitats, les mancances d'aquests espais i com es poden sumar esforços i complementar-se. Aquesta trobada es va realitzar el dissabte 8 de març a La Visiva amb l’assistència dels membres de nunArt, Espai Erre, tragantDansa, La Palomera, La Visiva, Àrea Dansa i La Caldera. No van poder assistir els membres de La Piconera i La Poderosa. Una segona reunió va tenir lloc a Àrea, amb la presència de la direcció d’Àrea, nunart, Tragant, La Visiva i La Palomera. Es van compartir les línies de treball de cadascun dels espais, problemàtiques i van sorgir idees d’activitats de col·laboració entre algunes de les entitats, algunes de les quals s’han pogut portar a terme, com per exemple el projecte “Dansa al plat. Sopars sensorials amb dansa”, un projecte de col·laboració entre La Palomera i La Caldera. Es va remarcar la necessitat d’intentar reforçar-se i donar-se suport entre aquestes entitats, reforçar el sentiment de pertànyer a un teixit en què cada un aporta una visió i uns serveis des de la complementarietat i no des de la competència. Es va fer palesa la preocupació per la manca d'espais per a oferir temporada, relacionada amb el fet de l’escassa visibilitat de la dansa als mitjans de comunicació, com un dels problemes que argumenten els mitjans com a dificultat per cobrir els espectacles, i també com a barrera per al boca orella. També va sorgir la idea de realitzar un calendari compartit d’ús intern on poder anotar les activitats de cadascun dels espais amb una codificació de colors per tal de no fer contraprogramació i així ajudar a la difusió de les activitats de les diverses entitats.

10


Trobada 2: Models de gestió. Es convidaran a diferents entitats les quals estiguin articulades a partir de models de gestió diversos per tal de conèixer altres funcionaments possibles. Aquesta trobada no es va acabar realitzant ja que es va veure que en el sector de les arts escèniques al llarg del 2014 ja s’havien realitzat en diverses ocasions trobades de temàtica similar, organitzades per l’Apdc i La Central del Circ, entre d’altres. Trobada 3: Espais multidisciplinars. Es convidaran a diversos espais multidisciplinars per tal de compartir les seves experiències i de conèixer els seus funcionaments. Aquesta trobada s’ha posposat pel 2015.

-Residència en col·laboració amb el Certamen Coreográfico de Madrid Degut al retràs en les gestions de les obres ens hem vist obligats a iniciar l’activitat al nou espai al 2015. Per aquest motiu, hem hagut de derivar les residències i activitats previstes en el nostre espai a d’altres espais col·laboradors, o bé, posposar-les per aquest 2015. Aquest és el cas de la residència de col·laboració amb el Certamen Coreográfico de Madrid que en aquesta ocasió se li va atorgar al Colectivo Lamajara/ Reinaldo Ribeiro.

-Col·laboració amb el cicle teòric-pràctic organitzat per tragantDansa Aquesta col·laboració finalment no es va dur a terme degut a la falta de pressupost com a conseqüència de la retallada de la subvenció concedida a La Caldera per part de la Generalitat de Catalunya.

11


Línia de producció: - la caldera, el llibre 1995-2013 (impressió) La caldera, el llibre 1995-2013 commemora els 18 anys de trajectòria del centre de creació de dansa i arts escèniques, recollint la seva història i les activitats que s’han portat a terme a la seu de la Vila de Gràcia. Es tracta d’un llibre de més 350 pàgines que inclou dos dvd’s, i en el que, a banda, dels testimonis dels socis fundadors i dels actuals associats, també es recullen textos encarregats a artistes, experts, professionals i persones implicades en el projecte. Un testimoni tangible del que ha estat desenvolupar un projecte col•lectiu i independent de dansa a la ciutat de Barcelona durant els darrers 18 anys. També és un homenatge a totes aquelles persones i col•lectius que han format part o que han passat per La Caldera al llarg de la seva existència, així com un repàs a les activitats, espectacles i projectes que en ella s'hi han desenvolupat, les complicitats i xarxes que ha creat amb altres agents del sector i, com no, amb el públic, sense el qual un projecte com aquest no hagués tingut cap sentit. El resultat és també un document a manera de memòria i, alhora, de reflexió i una possible eina de treball per a futurs projectes col•lectius, entre ells, el nou centre de creació de dansa i arts escèniques de Les Corts gestionat per La Caldera. El llibre ha estat editat en paper i en format 2.0 (www.lacaldera.liquidmaps.org) en col•laboració amb l’editorial liquidDocs Editions (Xavier Rovira). La producció d'aquest llibre es va iniciar al 2013 i ha finalitzat al 2014 amb la impressió i presentació d'aquest en un acte realitzat el 24 de març del 2014 al Teatre Lliure de Gràcia (trobareu més informació d’aquesta activitat a la línia de difusió i exhibició).

-lacaldera GREC 2014 Aquest és el segon any que La Caldera realitza aquesta experiència anomenada “Cal·ligrames en moviment. Itinerari dansat per Barcelona”, una proposta de viatge itinerant i descoberta de la ciutat a través de la dansa i el fet artístic. En aquesta ocasió l’itinerari plantejat proposava un viatge pels turons de la ciutat, connectant la nova seu de La Caldera al barri de Les Corts amb el Festival Grec a Montjuïc, passant pel Turó del Carmel i acabant a un terrat al costat del Mont Tàber.

Les propostes artístiques que s’han pogut veure aquest any han estat les següents:

12


-“Pelat” de Joan Català a la plaça de la concòrdia (Les Corts) Una proposta del jove creador Joan Català que elimina les fronteres entre la dansa, el circ, el teatre i la performance; entre el públic i l'espectador. Una revisió natural de tècniques artesanals i records propis. -“Big Bounce” (fragment) del col·lectiu Big Bouncers a la terrassa del Teatre Lliure de Montjuïc una peça escènica centrada en el moviment i la paraula que gira entorn del concepte d’origen i que juga a desplegar possibles futurs, derivats d’un mateix origen. Big Bounce proposa un viatge que qüestiona la temporalitat del fet escènic a partir de cossos que es transformen, es substitueixen i es complementen contínuament. -“Els quatre vents, percussió i dansa” de Pol Jiménez a dalt del Turó del Carmel Homenatge a Carmen Amaya, canviant el paisatge del seu Somorrostro pel Turó del Carmel, un espai obert als quatre vents, on el ballarí de flamenc Pol Jiménez juntament amb un percussionista van interpretar aquesta peça de flamenc creada especialment per aquest espai, on van mostrar la part més terrenal, més rítmica i més etèria del flamenc. -“Capricho, 20 anys” a un terrat del barri gòtic Celebració dels 20 anys de la creació de la peça “Capricho” de Ines Boza i Carles Mallol (SenZa TemPo), peça creada durant el mes de juny al mateix terrat i que posteriorment es va estrenar al Parc Güell el 2 de juliol de 1994 en el marc del Festival Grec de Barcelona. Aprofitant l’aniversari es va obrir de nou la porta del terrat on va ser concebuda la peça amb una exposició sobre la creació de la peça acompanyada d’una explicació per part dels creadors, Carles Mallol, Merce Recacha i Carme Vidal. L’activitat va estar amenitzada amb una cata de vins i tapes a càrrec del sommelier Carles Mira. La valoració d’aquesta segona edició de “Cal•ligrames en moviment. Itinerari dansat per Barcelona” és molt positiva. El públic es va mostrar sorprès un any més per la originalitat de la proposta que va oferir una manera divertida i diferent d’aproximar-se i redescobrir la dansa. Les tres propostes, molt diferents entre sí, van fer viatjar al públic pel territori del circ, de la dansa contemporània i del flamenc. Tot això amenitzat per l’humor intel•ligent de Ramon Colomina i Montse Colomé que van ser els guies del trajecte durant tot el recorregut. Les entrades per a fer tot el recorregut es van esgotar ràpidament sent 60 la capacitat màxima de l’autobús que traslladava al públic d’un emplaçament a un altre. A banda de fer el recorregut, es podia assistir puntualment als espectacles. Així doncs, van poder gaudir de l’activitat un total de 285 persones.

13


14


-Serveis compartits L’objectiu per aquest 2014 era començar a implementar el nou model operatiu de serveis compartits en el que venim treballant des de fa temps i on s’aprofitarà tot el capital humà i econòmic del que disposem per crear àrees de treball especialitzades (producció, administració, distribució, comunicació, etc). Finalment hem preferit començar a oferir el servei un cop instal·lats a la nova seu, però ens hem estat reunint amb diferents creadors i agents del sector per detectar necessitats i possibles formats i serveis a prioritzar.

Línia d’Activitats de Formació adreçada a professionals: -Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point ha estat un espai de trobada al voltant de les diferents pràctiques de la dansa i les arts escèniques, enguany especial per haver estat acollida per l’Institut del Teatre i amb la col·laboració del Conservatori Superior de Dansa, Fundación Aisge i Barcelona International Dance Exchange. Des de La Caldera fem una valoració molt positiva d’aquesta col·laboració, tant per la part de programació realitzada en col·laboració amb G. Coll i A. Eupierre, per part de l’equip de direcció del CSD, com pel que fa als espais de treball cedits per l’Institut del Teatre, uns espais molt adequats tant pel treball com per a les actuacions dels professors i alumnes que va tenir llor el dissabte 6 de setembre. També ha estat molt positiva la barreja d’alumnes procedents de l’Institut del Teatre amb ballarins que provenen d’una altra tipus de formació, sempre enriquidor per a compartir nous coneixements i bagatges.

La proposta s’ha articulat a través de tres eixos i àmbits d’interès en relació a les diferents pràctiques de la dansa i la creació escènica actual: •

Espai de formació: amb una proposta diversa de classes de “tècnica” en els estils de dansa clàssica, nova creació contemporània i pràctiques somàtiques diverses, i eines per a la improvisació i la composició coreogràfica. Mathilde van de Meerendonk | Clàssic de l’1 al 5 de setembre 2014, de 10 a 11.30h Guillermo Weickert | Entrenament de l’1 al 5 de setembre 2014, de 10 a 11.45h

15


Rakesh Sukesh | Payatt Intransit | Contemporani amb arts marcials de l’1 al 5 de setembre 2014, de 10 a 11.45h Jannine Rivel | Tècnica Klein™ estiraments i col·locació de l’1 al 5 de setembre 2014, de 12 a 13.45h Mickael Marso Riviere | Contemporani amb hip hop de l’1 al 5 de setembre 2014, de 12 a 13.45h Milan Herich (Mino) | Flying Low de l’1 al 5 de setembre 2014, de 12 a 13.45h Susan Klein | Tècnica Klein™ Estiraments i col•locació del 8 al 12 de setembre 2014, de 10 a 11.45h Tècnica Klein ™ en moviment del 8 al 12 de setembre 2014, de 12 a 13.45h Iñaki Azpillaga | Classe tècnica Del 8 al 12 de setembre 2014, de 12 a 13.45h Guy Nader | Caure i rodar Del 8 al 12 de setembre 2014, de 12 a 13.45h •

Espai de trobada i reflexió: dues trobades d’espais de reflexió entre professionals i alumnes professionals on es van poder compartir diferents temàtiques en relació a la pràctica i la creació contemporània. Aquest és un espai obert i transversal on compartir entre els participants i professors convidats qüestions sobre la relació entre entrenament i formació en dansa i la seva relació amb la creació actual a les arts escèniques i del moviment. Es van programar dues xerrades: Divendres 5/09 16.30h-17.45h Institut del Teatre bar COS I CREACIÓ Els diversos entrenaments i classes de formació de dansa preparen i generen un cert tipus de cos. Quina relació hi ha entre aquests i les diverses propostes d’entrenaments? Com afecten o es relacionen amb la nostra pràctica creativa? Quin tipus d’entrenament i cos necessita el ballarí creador d’avui dia? Dimarts 9/09 16.30h-17.45h Institut del Teatre bar SPEED DATING Proposem un joc en format “speed dating”, una sèrie de mini cites ràpides que ens serviran per a conèixer una mica més als participants d’aquest stage d’una manera lúdica i espontània. COREOGRAFIA – COMPOSICIÓ –IMPROVISACIÓ Aquestes tres paraules contenen 3 maneres o formes d’entendre, articular i desplegar la creació al voltant del moviment. A vegades aquestes son

16


coincidents i altres antagòniques. Quins són els llocs on aquests tres espais es troben i es perden? •

Espai de laboratori i recerca: espais de treball oberts on s’ha pogut experimentar diferents metodologies de creació proposades pels creadors convidats. Guido Sarli | Lab Umma Umma Dance de l’1 al 5 de setembre 2014, de 18 a 21h Guillermo Weickert | Lab Mapejar l'espai i l'emoció de l’1 al 5 de setembre 2014, de 18 a 21h Stephanie Skura | Lab d’improvisació: Trobar les formes del 8 al 12 de setembre 2014, de 18 a 21h Iñaki Azpillaga |Lab: Diàleg en parelles Del 8 al 12 de setembre 2014, de 18 a 21h

17


-Participació en la trobada “Versions, reinterpretacions de peces d’altres” a La Visiva Aquesta col·laboració finalment no es va dur a terme degut a retalls pressupostaris i per no poder comptar amb la participació de la creadora amb la qual ens interessava treballar per problemes de calendari.

Línia de Difusió i Exhibició: -Presentació artistes residents de La Caldera Aula oberta de l’artista resident Sebastián García Ferro Divendres 31 de gener va tenir lloc a La Piconera l’aula oberta de Sebastian García Ferro, artista resident independent de La Caldera. En aquesta aula oberta va presentar la peça Brushed noise dirigida pel mateix García Ferro i interpretada per Pablo Fermani. "El silencio es un estado, una actitud de recogimiento que sólo aciertan a definir con exactitud los ascetas que lo persiguen, y que en una ciudad, un espacio de la naturaleza o en un tu propio cuerpo no puede experimentarse por mucho que se intente." Coreografia i Música Original Sebastián García Ferro Creació i Interpretació Pablo Fermani de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea Argentina Espai Escènic Victor Molina Assistència Coreogràfica Gabriela Barberio Producció Marcela Imazio

Després del passi es va realitzar una xerrada amb el públic Aquesta activitat va comptar amb la col·laboració de: nunArt, La piconera, Fundación Phonos i La Caldera

DID 2014: Acció Dansa + Dansa + Dansa

18


Com ja va sent habitual La Caldera es va unir a nunArt i a tragantDansa per a les celebracions del Dia Internacional de la Dansa amb una acció conjunta. Aquesta acció va programar les següents peces, d’un col·lectiu o artistes representant de cada entitat. tragantDansa va proposar TRASWALTZ Un trasbals ens fa anar d’aquí cap allà, de dalt de tot al més baix, ens desequilibra, ens transforma i a vegades ens tomba. Però també ens fa ballar, talment com les fulles balancejant-se al so del vent, efímer i canviant. És el waltz que aprofita cada cop d’aire per tornar a arrencar i accepta cada ventada com una invitació a seguir ballant. Creació i interpretació Alba Agueda, Eva Benedicto, Iera Delp, Joana Esteve, Alba Gimeno Col·lectiu El gallineR nunArt va proposar La vida era Treball en procés sobre la nova peça de Laura

Vilar i Miquel

Barcelona (residents estables de nunArt Guinardó). La vida era no saber si escriure en temps verbal del passat, del present o del futur, era massa estrany saber-ho, semblava que tot tenia el seu motiu de ser. / La vida era mirar al ulls d’algú que té una semblança amb tu, o d’algú que et mostra allò que sembla que t’allunya de tot i en canvi et retorna, et retorna a tu, a dins teu, a l’essència d’aquesta vida

d’ara.

/ La

vida

era

silenci,

perseverança en l’espera, no fer, no ser, no dir. / La vida era una tensió entre deixar-ho anar tot, i entrar en la plenitud màxima, i fer i ser i dir amb tanta passió que sonaven fort grans i lúcids focs artificials… La Caldera va proposar Bujaraloz by night Amb Viviane Calvitti al ball i en Carles Santos al piano Activitat realitzada a nunArt Guinardó

-Presentació de la caldera, el llibre 1995-2013 19


La presentació de "La caldera, el llibre 1995-2013" va tenir lloc el 24 de març al Teatre Lliure de Gràcia. L’acte de presentació va reunir dalt de l’escenari del teatre als socis fundadors, Montse Colomé, Inés Boza, Alexis Eupierre, Lipi Hernández, Carles Mallol, Toni Mira, Álvaro de la Peña, Sol Picó i Carles Salas, juntament amb d’altres artistes, alguns dels quals també formen part de la caldera actualment, i d’altres que han treballat i han estat vinculats en algun moment de la història del centre com són Víctor Zambrana, Sebastián García Ferro, Vivianne Calvitti, Iva Horvat, Maria Campos, Gema Diaz, Guy Nader, Mireia de Querol, Cecilia Colacrai, Anna Rubirola, Roser López Espinosa, Sarah Anglada, Xevi Dorca, Miquel Barcelona, Laura Vilar, Vero Cendoya i Claudia Solwatt. A banda, també hi havia representació de l’equip de gestió de les diferents èpoques amb Beatriu Daniel, David Pintó, Cristina Riera. També els nous associats Tàntagora amb, Roser Ros i Magalí Homs. L’acte va començar amb la Montse Colomé i el Ramon Colomina donant la benvinguda als assistents regalant-los un spaguetti i una cinta de moebius que simbolitzaven els 18 anys de la caldera. Un cop ja tothom assegut a les butaques va començar una petita peça creada per a l’ocasió en la que es feia referència als 18 anys i a la dansa i que acabava fent ballar a tot el públic assistent. A continuació els ballarins Víctor Zambrana, Sebastián García Ferro, Vivianne Calvitti, Iva Horvat, Maria Campos, Gema Diaz, Guy Nader, Mireia de Querol, Cecilia Colacrai, Anna Rubirola, Roser López Espinosa, Sarah Anglada, Xevi Dorca, Miquel Barcelona, Laura Vilar, Vero Cendoya i Claudia Solwatt van realitzar una improvisació juntament amb els músics Víctor Nubla i Ramon Calduch. L’acte va continuar amb una xerrada conduïda pel periodista Xavier Vidal articulada per les tres etapes de la història de la caldera que es recullen en el llibre amb una representació de diferents persones vinculades a aquestes etapes. Els inicis i la primera organització (19952004) va anar a càrrec d’Álvaro de la Peña, Sol Picó i Lipi Hernández. L’explicació de canvi d’etapa: nova definició/organització del centre (2005-2008) va comptar amb les explicacions de Beatriu Daniel, Roser López Espinosa i David Pintó. L’última etapa de creixement i consolidació del projecte i de futur (2009-2013) va comptar amb la participació d’Alexis Eupierre, Cecilia Colacrai i Magalí Homs. Posteriorment a la xerrada Ivan Alcazar, redactor del text Veus de La Caldera, va explicar breument el procés d’elaboració d’aquest text i va mostrar-nos una passejada per l’arxiu 2.0 del llibre explicant els seus continguts. Inés Boza va posar punt i final a l’acte amb una frase de Gato Pérez desitjant que la nova seu de La Caldera sigui "una rambla plena de fecunda humanitat, un oasis de tolerància impossible d'amagar".

20


21


-Presentació de llibres de dansa a la nollegiu En el marc de les celebracions del dia internacional de la dansa es va realitzar una presentació de llibres de dansa conjuntament amb la Llibreria nollegiu. Es van presentar els llibres "La trilogía del agua" de SenZa TemPo a càrrec d'Ines Boza i "La caldera, el llibre 1995-2013" a càrrec d'Alexis Eupierre. La trilogía del agua de SenZa TemPo recull el procés de creació dels tres espectacles que formen la trilogia, "Capricho", "Lazurd, viaje a través del agua" i "Zahoríes" juntament amb fotografies tant dels espectacles com dels assajos i de les gires realitzades dels mateixos. La caldera, el llibre 1995-2013, commemora els 18 anys de trajectòria del centre de creació de dansa i arts escèniques, recollint la seva història i les activitats que s’han portat a terme a la seu de la Vila de Gràcia. Es tracta d’un llibre de més 350 pàgines que inclou dos dvd’s, i en el que a banda dels testimonis dels socis fundadors i dels actuals associats, també es recullen textos encarregats a artistes, experts, professionals i persones implicades en el projecte. Un testimoni tangible del que ha estat desenvolupar un projecte col·lectiu i independent de dansa a la ciutat de Barcelona durant els darrers 18 anys. A banda de la presentació dels llibres es va realitzar una activitat participativa amb el públic assistent que consistia en aprendre’s una frase coreogràfica d’un espectacle de la companyia SenZa TemPo. L'activitat va acabar amb un vermut per celebrar el Dia Internacional de la Dansa. En un principi estava prevista també la presentació del llibre “Swiming Horses” de Mal Pelo però finalment, degut a altres compromisos, no van poder afegir-se a l’activitat.

-Dansa al plat. Sopars sensorials amb dansa Activitat de col·laboració amb l’espai La Palomera gestionat per Vero Cendoya que va consistir en la programació de quatre sopars sensorials acompanyats d’improvisacions de dansa inspirades en els menús. Dijous 5 de juny, a les 21h a La Palomera PORTS DE MAR Un viatge imaginari en vaixell a través de sons, sabors, olors i danses inspirades en algunes ciutats amb ports d'Europa Amb la participació de: Ariadna Montfort, Lorena Nogal i Adele Madau Dijous 12 de juny, a les 21h a La Palomera PAISATGES DE L’ÍNDIA Notes i records d’un viatge a l’Índia.

22


Amb la participació de: Ona Fusté, Sarah Anglada, Claudia Solwat i Adele Madau Dijous 19 de juny, a les 21h a La Palomera VIATGE A ITÀLIA Cada plat és una reinterpretació dels sons, sabors i danses de la cultura d’algunes regions d’Itàlia Amb la participació de: Gema Diaz, Sol Picó, Vero Cendoya i Adele Madau Dissabte 28 de juny, a les 21h a un terrat del gòtic SOPAR A TRES COLORS Sopar a casa d’un artista, en un poètic i romàntic terrat del Barri Gòtic de Barcelona gaudint del punt més elevat de l’antiga ciutat romana ”Barcino”. Amb la participació de: Montse Colomé, Carles Mallol i Xavier Riba.

-Presentació de peces curtes dins del Barcelona Dance and Scenic International Meeting Point El dissabte 6 de setembre a les 19h al Teatre Ovidi Montllor de l’Institut del Teatre es van realitzar les presentacions informals de solos i improvisacions d’alguns dels professors convidats a l’stage i la presentació d’alguns dels treballs dels cursos realitzats. A continuació podeu veure els programa que es va realitzar: “Solo for Mr.Folk” dirigit per David Zambrano amb coreografia de Milan Herich “Mino” Presentació del treball fet en el curs de Mickael Marso Riviere amb Mercedes Guevara, Olga Lladó, Lara Querol, Hanna Poikonen, Sivgin Dalkilic i Vicki Janer “Etain pas” solo de Mickael Marso Riviere “Resonant” amb Sebastián García Ferro, Guillen Burnat, Linn Johansson, Gabriela Barberio, Reinaldo Ribeiro i música de Marco dos Santos Improvisació de Rakesh Sukesh IUSISUSU? Sessió d’improvisació per a dansa i piano amb Guillermo Weickert i Alejandro Rojas Marcos Improvisació dels participants en el laboratori de Guillermo Weickert amb Alba Gimeno, Lucía Jaén, Irene González, Dante Murillo i Sivgin Dalkilic

23


24


-lacaldera Grec 2014 Ja ho hem explicat a dalt.

-Portes secretes. Festa Major de Les Corts

En el marc de La Festa Major de Les Corts lacaldera enguany ha volgut sumar-se a la proposta d’activitats per a la celebració de les festes amb una proposta artística que vol mostrar el segell creatiu i divulgatiu del centre. Portes secretes és un projecte d’intervencions artístiques urbanes, de la cia. I.Boza/SenZaTemPo en col·laboració de lacaldera. Es proposa a diversos creadors realitzar peces curtes o intervencions adaptades, per a un espai específic, partint d' una pauta comuna per a tots. En aquest cas les companyies que van participar el passat diumenge 5 d’octubre van ser Brodas Bros amb la seva peça de carrer “Dansa al carrer” a la plaça de La Concòrdia, I.Boza/SenZaTemPo amb “La rosa en la paret” al carrer d’Anglesola i Sol Picó cia. de dansa al pati de Can Deu amb “Spanish Omelette”. La pauta comuna ha estat la música popular de “La dansa de Castellterçol”, la qual va ser reinterpretada per cadascuna de les companyies segons el seu llenguatge propi. Anna i Pere Romaní, van ser els conductors del públic pel recorregut dels diversos espais, també amenitzat amb música en directe. L’objectiu de Portes secretes és posar en valor la diversitat de mirades sobre la mateixa realitat, tant dels creadors com dels espectadors. Fem una valoració positiva de l’activitat ja que va tenir força afluència de públic (aprox. 150 persones) i els comentaris suscitats van ser molt favorables.

25


26


Línia de suport a projectes d’internacionalització: -Projecte BCN_MTL Aquest projecte previst per l´últim trimestre del 2014 s’ha posposat pel 2015 degut a la retallada en la subvenció per part de la Generalitat de Catalunya i també se li ha sumat el fet de no tenir adequada la nova seu de la caldera degut al retràs en les gestions de els obres.

-BIDE Europa Durant tot el 2014 s’ha treballat en la concreció del projecte, l’obtenció dels socis implicats i en la petició de l’ajuda Europa Creativa de la qual depèn la seva realització. La resolució d’aquesta subvenció està prevista per a març de 2015. BIDE Europa serà un lloc de trobada intercultural on artistes professionals tindran l'oportunitat única d'aprendre, connectar i crear de forma no jeràrquica i en un context intercultural. Els objectius d’aquest projecte són: • fomentar l'intercanvi intercultural i la mobilitat dels ballarins i coreògrafs de les diferents cultures europees mitjançant l'organització d'activitats a tot Europa, l'assignació de beques, el suport per a l'allotjament i els viatges, l'ús dels idiomes anglès i locals, i la possibilitat de col·laboracions internacionals • donar suport a la creació de xarxes en la comunitat de dansa europea: el projecte involucrarà i connectarà intensament diverses organitzacions de dansa, i permetrà la creació activa de les xarxes per als participants, estimulant la seva relació amb altres participants i participant en diferents esdeveniments • fomentar les col·laboracions internacionals, oferint als participants residències, eines teòriques i sortides professionals durant l'esdeveniment final • crear públic de dansa contemporània, convidant a les comunitats locals (nens, dones, gent gran, etc.) a participar en alguns laboratoris i donar-los accés gratuït als espectacles finals • connectar els ballarins i coreògrafs amb altres disciplines artístiques, convidant als estudiants i artistes d'altres àrees • millorar i compartir el concepte de treball col·laboratiu com una dinàmica d'aprendre el mètode i l'oportunitat de compartir i crear, gràcies al format de laboratoris (que són ni una classe ni una conferència), la curiositat constant cap a noves formes de col·laboració i l'especial atenció a la retroalimentació creativa.

Aquest projecte compta amb els següents agents implicats els quals actuen com a socis: - La Caldera (Cap de projecte), Espanya - Fondazione Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee, Itàlia

27


- Itäinen tanssin aluekeskus (ITAK), Regional dance centre of Eastern Finland, Finlàndia - Kultur i Väst, Suècia - Dance Ireland, Irlanda Com a cap de projecte La Caldera conjuntament amb l’equip de gestió de BIDE són els responsables de: a) dissenyar les activitats de suport amb els interlocutors locals i assumeix l'execució de les activitats previstes a Barcelona b) assumir la comunicació entre els socis i la coordinació del projecte c) informar al soci en la signatura de l'acord, i li proporciona una còpia de l'acord d) mantenir el Soci informat regularment sobre totes les comunicacions pertinents e) informar als socis sobre totes les qüestions essencials vinculades a l'execució dels projectes sense demora f) serà responsable de la verificació de les qüestions financeres enviades pels socis g) transferir la contribució al soci que participa en el projecte El BIDE Europa es basa en l'organització de trobades on es realitzen laboratoris i de residències per als participants. Cada "soci" organitzarà entre maig de 2015 i novembre 2016 una trobada de laboratoris i dues residències. El "cap de projecte" organitzarà dues trobades de laboratoris i dues residències. El projecte contempla l'organització de 6 trobades de laboratoris, 10 residències i 1 acte final. Les trobades de laboratoris i les residències són "activitats locals" i seran produïdes pels socis. L’acte final es durà a terme com a activitat comuna de tots els socis. El cap del projecte assumirà la gestió financera, direcció i producció d'aquest esdeveniment; la comunicació de l'esdeveniment serà compartida entre tots els socis. Durant el projecte, el soci donarà suport per crear una xarxa sostenible entre les institucions i els artistes participants.

28


Línia de suport de projectes en el territori: -Barris en dansa Aquesta és la tercera edició d'un projecte de dansa comunitària que té com a objectiu principal fomentar i enfortir els vincles de la comunitat i dinamitzar artística i lúdicament la xarxa social dels barris a través de la creació d'un espectacle de dansa en el qual participen més de 130 persones. Enguany els tres barris participants en el projecte han estat Les Corts amb la col•laboració del Districte de Les Corts, en Centre Cívic Les Corts i el Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”, La Sagrera amb la col•laboració de la Nau Ivanow, l’Espai30 la Sagrera, el Districte de Sant Andreu i l’Espai Jove Garcilaso i els barris del Besós i La Mina amb la col•laboració de La Central del Circ, del Centre Cívic del Besòs, la Biblioteca Font de La Mina i el Districte de Sant Martí. També s’ha comptat un any més amb la col•laboració del Sat! i del Mercat de les Flors, espais que acullen representacions de l’espectacle resultant del projecte. Narinant, l’espectacle resultant de l’edició 2014 "Avançant entre els misteriosos camins de l'ànima, em vaig trobar de cop i volta amb Narinant que penja quadres a l'aire i ven, on pot, bufs de colors i dibuixos sense línies, i així va vivint. Em va dir el seu nom dansant, perquè és una persona vital, mentre anava tirant per aquests mons de déu volent, com tots, obrir-se camins millors". Narinant, és un espectacle en el qual tots els intèrprets contribueixen a crear moments, escenes i imatges que ens poden emocionar d'alguna manera. Sense cap distinció, tots, petits i grans, fan l'exercici de compartir l'espai màgic del teatre per recrear aquest "Narinant" que t'oferim. L’espectacle compta amb la música en directe del grup Et-Co*, els quals aporten ritmes energitzants i hipnòtics amb arrels primàries que viatgen pel Folk Independent, el Pop i la World Music. Juntament amb el trio de música tradicional africana Africa Pasteef. Funcions de Narinant: Divendres, 19 de desembre del 2014 a les 20.30h al Sat! Sant Andreu Teatre (309 espectadors) Divendres, 16 de gener del 2015 a les 20.30h a l’IES Barri Besòs (135 espectadors) Dissabte, 31 de gener del 2015 a les 20h al Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart” Dissabte, 7 de febrer del 2015 a les 19h al Centre Cultural Font de La Mina Dissabte 21 i diumenge 22 de febrer del 2015 a les 18h al Mercat de les Flors

29


30


-Portes secretes. Festa Major de Les Corts Ja ho hem explicat a dalt

-Som creadors. Taller de dansa per adolescents

El taller proposa viure una experiència creativa i d’intercanvi a partir del moviment i l’expressió escènica, creant col·lectivament una peça coreogràfica de dansa-teatre que posteriorment es presenta en públic i que està pensada, composada i interpretada pels propis participants. Aquesta activitat té per finalitat donar a conèixer com s’articula un procés coreogràfic, amb l’objectiu d’apropar als nois i noies al món de la creació mitjançant la dansa, d’una manera lúdica i divertida. Un taller dirigit per Claudia Moreso i Carles Salas. Malauradament aquest taller adreçat a adolescents no es va poder realitzar per falta d’inscripcions suficients per obrir el grup. Creiem que la periodització de la campanya de difusió no va funcionar ja que el contacte amb els centres educatius va resultar difícil donades les dates (final de curs). Tot i haver fet les següents accions comunicatives i de difusió: -cartelleria a espais públics del barri (espai de joves, centre cívics, biblioteques, escoles i instituts) -enviament d’informació als caps d’estudi de les escoles i instituts de secundària -oferiment de visites als centres educatius per explicar l’activitat -contacte amb educadors de carrer i serveis socials per informar de l’activitat -repartiment de flyers amb informació de l’activitat pel barri -anunci del taller al butlletí jovespectacle.cat -anunci als portals dansacat.org i danza.es

-Avisnéts

Projecte pilot de col·laboració amb Mons Dansa, Iliacán i La Caldera. Taller d’aproximació a la dansa i al procés de creació adreçat a avis i àvies i als seus néts, dirigit per Claudia Moreso i Álvaro de la Peña. Es tracta d’una experiència per a viure-la i compartir-la entre els avis i àvies i els seus néts. AvisNéts proposa una manera diferent i creativa de compartir i de relacionar-se, en la que tots aportarem la nostra personal visió del món. Els participants han disfrutat d’una manera lúdica a través d’exercicis fàcils i divertits, mitjançant els quals s’han pogut expressar i moure lliurement, cadascú a la seva manera. L’experiència ha estat molt positiva per a tothom. Els nens i les àvies s’ho han passat d’allò més bé compartint un moment creatiu i lúdic. Per la nostra banda, aquesta experiència pilot ha servit per constatar coses que funcionen i d’altres que es poden millorar per a properes ocasions. Han participat un total de 7 nens i 3 àvies. El passat 1 d’octubre es va realitzar una aula oberta per a les famílies dels participants El programa de Btv “Catakrac” va realitzar un reportatge sobre el taller: http://www.btv.cat/catakrac/ emés el diumenge 4 d’octubre del 2014.

31


-Ocupa Raval Aquest projecte de col·laboració amb el Teatre Tantaranta i Faro Luciole va consistir en una intervenció escènica itinerant en la que es presentaven sis obres de teatre de petit format (de no més de quinze minuts) que apropaven a l’espectador al món del barri del Raval. Amb l’objectiu de desvincular el teatre dels escenaris convencionals i portant-lo a espais reals, el públic era dividit en tres grups i guiat per actors, performers i ballarins, fent un recorregut pels carrers del Raval on s’anaven trobant les peces de teatre creades pels dramaturgs Helena Tornero, Albert Boronat, Albert Tola, Jumon Erra i Jordi Taixés, tot descobrint espais públics i privats del barri. Per part de La Caldera, Álvaro de la Peña, va coordinar un grup de ballarins no professionals participants en el projecte Barris en dansa per guiar al públic pels diferents recorreguts de l’itinerari. Aquesta activitat va tenir lloc del 10 al 13 de juliol del 2014 programada dins del marc de les festes majors del barri del Raval.

32


-Pobles en dansa Projecte de col·laboració amb la companyia Iliacan precursor de Barris en dansa, ja que té un funcionament molt similar, l’únic que varia és el marc territorial, el primer treballa a poblacions properes i el segon ho fa en barris de la ciutat. El projecte tracta de la realització final d’un espectacle amb participants amateurs de totes les edats, que pertanyen a diverses poblacions d’un mateix territori, i que es vinculen com a punt de referència a través d’un centre de creació o comunitari proper al seu entorn. D’aquesta manera el projecte proposa establir un vincle ferm i enfortir els referents i la relació entre els centres de creació i comunitaris i la gent dels diferents pobles. Alhora que genera i fomenta la relació, la complicitat i el coneixement d’altres persones fora del seu entorn immediat. A cadascuna d’aquestes poblacions, es construeix una part de l’espectacle a partir d’una sèrie de trobades setmanals que tenen lloc durant un mes i mig combinant sessions als pobles participants i que finalitza amb una posada en comú de les diverses parts per formar l’espectacle. En aquesta ocasió el projecte Pobles en dansa es realitza amb la col•laboració de la Universitat Jaume I, a través del seu Programa d’Extensió Universitària. Pobles en Dansa es planteja com a una oportunitat per a reforçar el vincle entre els diferents pobles i la seva ciutadania, al temps que fomentar la seva autoestima, creativitat, l’esperit col•laboratiu i el treball en equip, així com participar activament en la vida cultural dels seus pobles. Es decideix començar per plantejar el projecte a l’Ajuntament de Vilanova i al de Benlloch com a poblacions susceptibles de participar en el projecte. Després de reunions amb els Ajuntaments d’aquestes dues poblacions es decideix realitzar el projecte tan sols a Benlloch, ja que Vilanova va saturada d’activitat i no poden respondre a la proposta tal i com voldrien. Un cop determinada la població es fa una estratègia comunicativa en col·laboració amb l’Ajuntament i es decideix el calendari del projecte: -Reunió informativa del projecte a l’Auditori de Benlloch el 25 de juny del 2014 oberta a tothom -Inici dels tallers de dansa la darrera setmana de juliol fins al 10 d’agost, a raó de dues tardes per setmana. -Presentació de l’espectacle entre el 14 i 24 d’agost dins del marc de les festes majors de Benlloch

33


Per difondre la reunió informativa i el propi projecte l’Ajuntament de Benlloch va fer una tasca de difusió important, a través de la seva web, de cartelleria i flyers repartits en punts estratègics del poble. A la reunió informativa hi van assistir una quinzena de persones, però aquest fet no es definitori ja que a través de la web de l’Ajuntament de Benlloch es van inscriure unes 25 persones aproximadament de diferents edats i condicions, d’entre les quals hi havia una grup de deu nens de 3 a 10 anys, tres dones grans i la resta eren adults. S’inicien els tallers, els quals s’han pactat de dia i hora amb els participants, en funció de la seva disponibilitat. Tot i haver iniciat els tallers es continua paral·lelament amb una recerca per la zona, visitant altres poblacions (Cabanes, Benicàssim, Torre Blanca, Vilanova d'Alcolea,

La

Mansa, etc.) per difondre el projecte que s’estava iniciant. Gràcies a aquestes visites es van afegir al grup col·lectius com el grup de discapacitats de Vilafamés, dansaires del grup de danses folklòriques del món de Castelló i gent del grup de danses Rabalaire. En els primers dies de tallers es fa palès un fet que serà el causant de que el projecte no es pugui portar a terme fins el final tal i com estava previst. Ens adonem que les dates escollides per fer el projecte amb l’objectiu de fer coincidir la representació durant les festes majors del poble no afavorien al compromís de participació de la gent en els assajos. Sense una continuïtat no era viable la creació i desenvolupament de la peça. Es va decidir conjuntament amb els participants i l’Ajuntament posposar el projecte per a unes altres dates, principalment que no fós estiu, on la participació de la gent fos més constant. Es va decidir així perquè la representació hagués estat molt forçada i precisament aquest tipus de projecte no posa l’èmfasi en el resultat final si no en el procés, així que sent coherents i exigents amb la nostra manera de fer es va decidir posposar.

34


4. impacte de la programació 2014 Línies

Línia recerca i creació Línia de producció

Línia d’Activitats de Formació adreçada a professionals

Projectes

Pensament i arts escèniques

la caldera, el llibre 1995-2013

Artistes implicats en els projectes

Número de participants en Públic assistent a les els projectes presentacions/activitats 8 58

lacaldera GREC 2014

12

Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point

11 129 3

Presentació artistes residents de La Caldera

152

Presentació de la caldera, el llibre 19952013

Línia de Difusió i Exhibició

199

Presentació de llibres de dansa a la nollegiu

2

Dansa al plat. Sopars sensorials amb dansa

12

Presentació de peces curtes dins del Barcelona Dance and Scenic International Meeting Point

25

72

21 140

lacaldera Grec 2014 Portes secretes. Festa Major de Les Corts Línia de suport a projectes d’internacionalització

285 14

BIDE Europa

5 138 Barris en dansa

Línia de suport de projectes en el territori

444

Portes secretes. Festa Major de Les Corts Avisnets

9

Okupa Raval

10

Pobles en dansa

13 projectes realitzats al 2014

150

25 146 Artistes implicats en els projectes

311 1467 Número de 35 participants en Públic assistent a les els projectes presentacions/activitats


Previst Realitzat

Participants directes en els Artistes Públic Projectes participants projectes assistent 19 168 460 2.760 13 146 311 1.460

5. Accions de comunicació 2014 Enguany hem concentrat els nostres esforços en la comunicació de:

comunicar el processos de canvi del nou projecte de Les Corts a tots els agents implicats: institucions, sector professional, entitats de Les Corts i públic

Presentació del llibre dels 18 anys de La Caldera

Stage d’estiu: de lacaldera Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point. Implementació de la llengua anglesa per atreure participació internacional

Donar a conèixer els projectes de territori en el barri de Les Corts

Sense oblidar totes les activitats públiques i en les que col·laborem i sense deixar de banda la comunicació interna, sempre important en un projecte d'aquestes dimensions. comunicar amb claredat i transparència el processos de canvi del nou projecte de Les Corts a tots els agents implicats: institucions, sector professional i públic Accions realitzades -trobades amb associacions professionals del sector (APdC i Associació de Cies. Professionals de dansa), amb entitats públiques (Mercat de les Flors, Graner) per informar de l’evolució del projecte -articles publicats a premsa (El Punt i La Vanguardia) -comunicat sobre el canvi de seu i l’estat de les obres publicat a la pàgina web Presentació El llibre dels 18 anys de La Caldera Accions realitzades -posicionament destacat a la web -acció intensiva en xarxes socials -enviament newsletter específic -trobades individuals amb els mitjans de comunicació Stage d’estiu: de lacaldera Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point

Accions realitzades

-flyer específic amb la informació del stage -banner en el portal dansacat.org -difusió a centres artístics europeus -acció intensiva en xarxes socials -posicionament destacat a la web -enviament newsletter específic

36


Donar a conèixer els projectes de territori en el barri de Les Corts

Accions realitzades

-flyer i cartell específic dels projectes distribuïts per tot el barri -banners en els centres que acollien les activitats -acció intensiva en xarxes socials -posicionament destacat a la web -enviament newsletter específic -reunions de presentació dels projectes a diferents entitats -informació dels projectes a través dels mitjans informatius del Districte

Comunicació externa:

principals accions: -

Pàgina web amb 15.874 visites anuals i 10.571 usuaris únics.

-

Les pàgines de Facebook www.facebook.com/lacalderabcn (pàg. amb 6.402 amics i una mitjana de 556 visites diàries, i 456 posts realitzats aquest any) i Twitter www.twitter.com/calderabcn (2.459 seguidors) estan obertes a tots els usuaris de la xarxa.

-

lacaldera figura linkejada en les pàgines webs dels seus socis, artistes residents de l'any en curs, portal de cultura de diferents institucions públiques. Aquesta connexió a part de generar posicionament en els buscadors de la xarxa també ens ofereix la possibilitat de donar-nos a conèixer en contextos inusuals. A part en totes les activitats dels artistes residents que passen pel centre hi figura el logo de l'entitat.

-

Les diverses presentacions que passen a lacaldera són enregistrades pel nostre responsable de vídeo. D’alguns d’aquests enregistraments fem clips que pengem a YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCi2e9Ek5uaXsLEKrVlgUWRg

-

Anualment generem un DVD memòria de l'activitat que inclou una explicació exhaustiva del projecte en tres idiomes que també queda disponible a la web (YOUTUBE) amb els noms de tota la gent que ha col·laborat en l'exercici.

-

flyers digitals. De totes les activitats que fem, generem flyers digitals que pengem per la web.

-

Mailing de professionals (ballarins i gent vinculada al món de la dansa) i mailing de públic general enviat a través de la publicació mensual Caldera Informa o l'esporàdica Caldera Última Hora. Inscrits al butlletí mensual tenim: Català_ 1.727 destinataris Castellà_1.113 destinataris

-

Un cop l'any (durant el Festival Grec de Barcelona) lacaldera figura en el programa que s'edita i és una bona ocasió per donar-se a conèixer (en el programa, a part de la programació que s'hi pot veure) hi figura l'adreça física del centre i la pàgina web.

-

Banners que l'APdC ens intercanvia per descomptes pels seus socis. Especialment anunciant els cursos d’estiu.

37


-

L'Independent de Gràcia: publicació setmanal que edita dbarris amb la que hem establert un vincle més o menys assidu on aproximadament un cop cada dos mesos ens dediquen una pàgina a la secció Cultures.

-

La direcció artística fomenta les relacions públiques amb visites a diferents festivals internacionals: Bassano del grappa, Liban (POD), Viena (ImpulseTanz), Madrid (La casa Encendida, Certamen Coreográfico), MOV’S, Berlin (Tanzhause),...

-

Portals webs amics: Associació de (www.dansacat.org) i lNAEM (www.danza.es)

-

Publicitat penjada a les cartelleres del centre i centres còmplices.

-

En activitats específiques (en xarxa amb el Festival Grec de Barcelona) apareixem al catàleg general del Festival i a la seva pàgina web.

Professionals

de

Catalunya

Comunicació interna: Infosocis: correu d’informació general i recordatori de diferents aspectes, classificats per temàtiques diferents (des de gestió a activitats previstes) Reunions de socis i productores ordinàries i assemblees. La nova pàgina web inclou una intranet (xarxa interna) que a través de noms d'usuaris permet als socis actualitzar el contingut de la web.

38


7. Premsa

39


El programa de Btv “Connexió Barcelona” va fer un reportatge sobre el col·lectiu Big Bouncers programat dins de “Cal·ligrames en moviment” emès el divendres 11 de juliol del 2014:

http://www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/32571/

40


41


42


El

programa

de

Btv

“Catakrac”

va

realitzar

un

reportatge

http://www.btv.cat/catakrac/ emés el diumenge 4 d’octubre del 2014.

sobre

el

El programa de Btv “Ártic” va realizar un reportatge sobre l’stage d’estiu de la caldera. Emès el 9 de setembre del 2014 http://www.btv.cat/alacarta/rtic-1/33181/?v=0.3906186267868784%3Fv%3D1410359816

Article publicat per Jordi Bordes a El Punt, edició paper i digital, el dilluns 1 de setembre del 2014, sobre el nou espai on s’ubicarà La Caldera.

43

taller:


http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/773116-una-nova-vida-pera-lacaldera.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=portada&utm_source=rss&utm_medium=po rtada&utm_campaign=rss

amb el suport de

44


45


Profile for lacaldera Barcelona

Memòria La Caldera 2014  

Memòria del projecte del centre de creació de dansa i arts escèniques La Caldera, de l'activitat de l'any 2014.

Memòria La Caldera 2014  

Memòria del projecte del centre de creació de dansa i arts escèniques La Caldera, de l'activitat de l'any 2014.

Advertisement