__MAIN_TEXT__

Page 1

Memòria Mem ria Projecte

2013 restrospectivarestrospectiva-prospectiva mirar enrera per anar endavant


铆ndex ndex

1. valoraci贸 valoraci projecte 2013

3

2. objectius assolits al 2013

5

3. programa activitats 2013

7

4. impacte de la programaci贸 programaci 2013

29

5. accions de comunicaci贸 comunicaci 2013

30

6. premsa

33

2


1. valoració valoraci projecte 2013 2013 ha estat un any decisiu per a la caldera ja que ens ha permès aprofundir en els diferents aspectes de l’actual projecte i obrir noves vies de col·laboració. Degut a problemes persistents amb uns veïns la caldera ha tancat la seva seu de Gràcia després de més de 18 anys. Malgrat aquesta situació, la caldera continuarà el seu projecte en essència com a nova Fàbrica F brica de Creació Creaci de l’Ajuntament l Ajuntament de Barcelona a l’antiga seu dels cinemes Renoir, al barri de Les Corts. A pesar de les múltiples incerteses i les dificultats econòmiques, hem estat capaços de fer front a la situació i seguim treballant per tal d’obrir noves perspectives i possibilitats per seguir contribuint en el desenvolupament de la dansa, especialment de la dansa local. Oferint un recolzament important tant als joves creadors, com a creadors amb una àmplia trajectòria, ambdós en aquests moments amb moltes dificultats per a poder desenvolupar la seva feina i poder sobreviure dignament com a professionals acreditats del sector. Aquest factor encara dóna més sentit que mai al treball que porta desenvolupant la caldera com a centre articulador pel sector. A banda d’aquesta situació, la Generalitat de Catalunya, va anunciar al mes d’octubre les atorgacions de les subvencions amb una retallada, en el nostre cas, del 36%. Tot i entendre les circumstàncies socioeconòmiques del país i les dificultats pressupostàries de la Generalitat en aquests moments aquest fet va implicar una reducció del pressupost global de l’associació en un moment on ja no teniem gaire marge d’actuació. Tot i això, no hem variat els continguts en el projecte 2013, ja que, quan vam rebre la notificació, al mes d’octubre, teníem pràcticament la totalitat de les activitats realitzades, i les que encara estaven en procés no podien anul·lar-se perquè hi estaven implicades moltes altres entitats i persones, com eren Barris en Dansa i el Llibre dels 18 anys de la caldera. Per tant, l’única opció que ens va quedar davant aquesta situació va ser endarrerir certs pagaments a l‘exercici 2014 i passar l’any amb un dèficit d’uns 20.000€. Enguany s’ha fet un treball de recerca molt profund i exhaustiu per recopilar la història dels 18 anys de l’entitat, en El llibre dels 18 anys de la caldera. Ha significat un treball de recerca, elaboració de continguts i memòria gràfica de molts mesos, involucrant no només a moltes persones de dins de l’organització de La Caldera sinó també altres professionals i col·laboradors d’arreu de Catalunya i d’Europa; han participat més de 50 persones. S’ha fiançat la línia estratègica establerta l’any anterior de potenciar l’estabilitat l estabilitat de trajectòries traject ries artístiques art stiques, stiques amb l’obertura de la base d’artistes residents estables al centre. El nombre d’artistes i/o projectes estables pràcticament no ha variat respecte l’any anterior. S’ha seguit apostant per la formaci Apdc. formació rmaci continuada, continuada en col·laboració amb l’Apdc Apdc S’han programat classes diàries de manteniment per a professionals, de tècniques contemporànies, o bé, de ioga. Aquesta continuïtat en la formació per al professional fa que la caldera sigui un referent pel sector. En relació al stage d’estiu d estiu, estiu s’ha superat el nombre de professorat i de participants respecte l’any anterior, ja que en comptes de dues setmanes, s’han programat quatre setmanes de cursos d’alt nivell i de diverses tècniques: release, flying low, contact-improvisation, OSF, composició, entre d’altres. Aquesta és una de les activitats que situa a la caldera en el panorama internacional ja que compta amb un gran seguiment de públic estranger i nacional. Enguany, gràcies un cop més a la complicitat de dell Festival Grec de Barcelona Barcelona, la caldera ha portat la dansa i les arts escèniques al carrer i ha obert els espais de creació de la ciutat a

3


públic no familiaritzat amb aquests. Això ha estat gràcies a Cal·ligrames en moviment, itinerari ciutatt. Un plantejament molt diferent a les propostes que es venien fent en les dansat per la ciuta

darreres edicions del Caldera Grec i que ha tingut una acollida fantàstica per part dels participants com es pot llegir més endavant. Sens dubte també ha estat un bon reflex de les pràctiques ja habituals de treball en xarxa de la caldera amb d’altres entitats, ja que sense la seva col·laboració aquesta activitat no hagués estat possible. Han participat 38 artistes i 7 entitats.

Les activitats amb el territori més proper, el barri, també han estat molt variades i fructíferes pel que fa a la difusió de les arts i la creació de públics. La participació en el Dia Internacional de la Dansa, Dansa el projecte de col·laboraci col laboració laboraci amb el Cercle Catòlic Cat lic de Gràcia Gr cia, cia el FESTIU, festival creat per Nodes de Gràcia, Gr cia, la Festa Major de Gràcia Gr cia, cia entre d’altres, han estat bones propostes per acostar les activitats i el centre a la població. Com a projectes internacionals, enguany, a part del stage d’estiu, hem continuat amb el projecte encetat l’any passat d’intercanvi artístic en col·laboraci col laboració laboraci amb el centre Circuit Est de Montreal, Montreal el qual té visibilitat durant el Caldera Grec. Per aquest projecte hem mantingut un any més la col·laboració amb el Bureau du Quebec de Barcelona i amb l’Institut Institut Ramon Llull. Llull Les artistes quebequeses participants enguany han estat Sophie Corriveau i Raphaëlle Perrault i els artistes catalans, Álvaro de la Peña i Sebastián García Ferro. Cal destacar el projecte de Barris en dansa d’Álvaro d lvaro de la Peña Pe a, en el qual la caldera hi col·labora. Un projecte de dansa comunitària amb l’objectiu d’enfortir els vincles de la comunitat i dinamitzar artística i lúdicament la xarxa social dels barris a través de la dansa. Ha estat tot un èxit de participació, tant de ballarins (a prop de 200) i d’entitats (11 entitats col·laboradores), així com de públic (1.488 pax.). De l’espectacle resultant del procés, Inakibú, s’han dit coses tant destacables com: “Però el més convincent d’Inakibú és l’exigència estètica, la intensitat interpretativa i l’extrema eficàcia de la felicitat com a motor expressiu de les persones, de tota mena i procedència.” Amb tota aquesta energia positiva transmesa per aquest projecte, tant dels participants com del públic entusiasta, comencem el 2014 amb molta empenta, necessària per engegar un projecte nou obert a tota la ciutat, com serà el nou centre de creació de dansa i arts escèniques Les Corts.

4


2. objectius assolits al 2013 2.1. Objectius estratègics estrat gics i específics espec fics

lacaldera sostenible Garantir la continuïtat del projecte lacaldera pel que fa als recursos bàsics pel seu funcionament

lacaldera referent Posicionar lacaldera com a punt de referència i trobada a nivell local, nacional i internacional, indispensable per als professionals del sector de la dansa i les arts escèniques contemporànies.

S’ha economitzat el lloguer respecte el 2012. A partir del mes d’abril es manté el lloguer de la sala 0 deixant les plantes superiors de la caldera i es lloguen unes oficines externes a l’edifici. A partir del mes de setembre del 2013 es mantenen només les oficines del carrer Rabassa 44 baixos S’ha obtingut el suport de l’Ajuntament de Barcelona per habilitar el nou espai municipal. La Generalitat, tot i que dóna suport al projecte, no pot aportar diners per a la seva habilitació S’han mantingut les vies de finançament: quotes dels associats, quotes per serveis, aportacions d’entitats privades per a projectes específics. I s’ha obtingut una nova via de finançament, el micromecenatge, en aquest cas pel llibre dels 18 anys de la caldera S’ha continuat visibilitzant lacaldera com a plataforma de creació, exhibició i difusió tant local com internacional mitjançant els projectes: Cal·ligrames en moviment (Festival Grec), el llibre dels 18 anys de la caldera, el projecte internacional BCN_MTL, l’stage d’estiu, entre d’altres S’ha visibilitzat i reforçat la marca lacaldera associant-la a productes de qualitat lacaldera ha entrat a formar part del programa Fàbriques de creació de l’Ajuntament S’ha reforçat el treball en xarxa amb agents locals, nacionals i internacionals a través de col·laboracions: nunArt, l’Antic Teatre, Espai Erre, Mercat de les Flors, el Graner, Goethe Institut, Bureau du Quebec, entre d’altres S’ha ofert excel·lència i professionalitat en els serveis als seus usuaris interns i externs

S’ha realitzat El llibre dels 18 anys de lacaldera

lacaldera continguts Mostrar la història de lacaldera i projectar el seu futur

S’han visibilitzat les xarxes creades amb d’altres entitats durant aquests 18 anys d’història de lacaldera i el mapa de centres de creació i exhibició de dansa i arts escèniques de la ciutat de Barcelona a través del projecte Cal·ligrames en moviment dins del marc del Festival Grec S’ha pensat el futur centre de creació caldera adaptat a les noves necessitats i models de producció del S.XXI a través del programa de trobades de Pensament i Arts escèniques

5


2.2. Eixos transversals 2013 En totes les iniciatives promogudes per la caldera es consideren els següents eixos transversals:

Promoure la intergeneracionalitat i la multidisciplinarietat multidisciplinarietat

la caldera compta amb una base estable de creadors residents de diverses generacions i de diverses disciplines: artistes residents fundadors (entre els 40 i els 60 anys), artistes residents emergents (al voltant dels 30 anys) i projectes residents associats d’àmbits diversos com el vestuari, la fotografia i la literatura. possibilita el creixement dels creadors residents oferint un marc estable de treball continuat promou la multidisciplinarietat: dansa contemporània, dansateatre, performance, dansa comunitària, dansa per públic familiar, projectes de difusió de la literatura i la oralitat

ofereix marcs de proximitat per apropar les propostes contemporànies, l’artista i la seva obra, al públic general: Cal·ligrames en moviment dins del marc del Festival Grec, entre d’altres. col·labora amb iniciatives en les quals a través de la participació ciutadana (diverses franges d’edat i estrats socials) s’estableix una proximitat amb la dansa i les arts escèniques: Taller aula de la gent gran en col·laboració amb Explica Dansa (Beatriu Daniel i Toni Jodar), Barris en dansa en col·laboració amb liacan Dansa i altres entitats.

6


3. programa activitats activitats 2013

Enguany vam titular el projecte de la caldera 2013 RetrospectivaRetrospectivaProspectiva. Prospectiva. Mirar enrera per anar endavant. Amb aquest nom volíem fer palès l’objectiu de reflexionar sobre el que ha estat el projecte de La Caldera durant tota la seva història i el com, a partir de les experiències positives i negatives, engegar un nou projecte de futur per a la ciutat i pel sector de la dansa i les arts escèniques. Els

eixos principals per dur a teme aquest objectiu han estat

l’elaboració de El llibre dels 18 anys de La Caldera, on es recull la història i trajectòria del projecte de la caldera i, d’altra banda, l’organització d’unes xerrades emmarcades dins el cicle de Pensament i arts escèniques en les que es convida al sector de les arts escèniques, la dansa i la cultura del nostre país a reflexionar sobre el paper d’un centre de creació a la ciutat de Barcelona dins un nou paradigma, i com aquest s' ha de pensar, articular i gestionar projectant -se en el S. XXI.

7


Retrospectiva - Prospectiva Prospectiva

2

1

4

3

5

6

7

8

8


Retrospectiva El llibre dels 18 anys de La Caldera és un llibre de 400 pàgines amb 2 dvd’s i un arxiu virtual 2.0, que recull la trajectòria dels 18 anys de la caldera. El llibre s’estructura a partir d’un text troncal escrit per Ivan Alcazar (LiquidDocs) que s’alimenta a partir de les entrevistes que aquest ha realitzat als socis fundadors del centre i d’un marc cronològic diferenciat per tres grans etapes. Una primera etapa de 1995 al 2004, una segona etapa de 2005 al 2008 i una tercera etapa de 2009 al 2013. Sumant-se al text troncal hi ha 23 textos escrits per diverses persones que han estat involucrades en el projecte de La Caldera en les diferents etapes: Alexis Eupierre, Álvaro de la Peña, Beatriu Daniel, Lipi Hernández, Jean-Marc Adolphe, Toni Cots, Berta Sureda, André Lepecki, Jaime Conde-Salazar, Roberto Fatrini, Jordi Prat i Coll, Joaquim Noguero, Sílvia Lorente, Magalí Homs, Mireia de Querol, Cristina Riera, Víctor Nubla, Sebastià Jovani, Tracy Sirés, Cesc Casadesús i Raquel Ortega. Al final de cada etapa hi ha una relació de les activitats fetes a La Caldera durant aquests períodes. A banda dels textos, hi ha un recull fotogràfic molt important que il·lustra també les diferents etapes. Per fer aquest recull fotogràfic es va fer una crida a través de xarxes socials i internet per a que la gent que tenia imatges sobre la caldera i les seves activitats ens les fés arribar; a més a més, de les imatges del propi arxiu de la caldera i dels arxius personals dels socis. Un dels dos dvd’s inclou un resum de les activitats des del 2005 al 2012 recopilades en les següents temàtiques: socis fundadors, artistes independents, caldera residències, caldera aula, caldera barri, caldera ciutat, caldera internacional. I l’altre dvd, una recopilació d’entrevistes fetes a diversos artistes que van participar en les diverses edicions del Caldera Express, o bé, impartint algun laboratori. Per financiar part del llibre s’ha realitzat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma web Verkami en la que han participat 138 mecenes. Com ja hem explicat a la introducció, la impressió del llibre i la presentació s’han passat al 2014. La presentació tindrà lloc el 24 de març del 2014 al Teatre Lliure de Gràcia.

9


Prospectiva Les xerrades del cicle Pensament i arts escèniques esc niques enguany s’han centrat en la reflexionar sobre quin ha de ser el paper d’un centre de creació a la ciutat de Barcelona al segle XXI. En un principi es van planificar 6 trobades, però finalment només es van fer 5. La trobada prevista pel juliol, en un primer moment es pensava que s’emmarcaria en la programació de la caldera grec però degut a la naturalesa de la proposta d’enguany, no acabava de tenir sentit. Les xerrades que es van dur a terme van ser: Febrer: 24/02/13 Març: 10/03/13 Abril: 14/04/2013 Setembre: 04/10/13 Novembre: 8/11/13 A continuació apuntem algunes de les idees extretes de les trobades: cal renovació i obertura del projecte la pluralitat i la inclusió d’altres disciplines són punts positius del projecte es posa en valor la continuïtat d’un projecte durant 18 anys el nou projecte ha de ser un lloc de veritat per a persones de veritat importància de l’arrelament al territori més proper, el barri és un projecte de ciutat espai: possibilitador, de treball, laboratori, de trobada, de visibilitat creació d’una xarxa de centres generar recursos des de la pròpia activitat convocatòries obertes organicitat estructural creació de públic

10


Residències Resid ncies

10 9

11 11

12 13

15 14

16

11

17


Artistes Residents Fundadors | artistes que van crear el centre i que encara hi treballen realitzant les seves produccions i/o gestionant el centre. Enguany han treballat les següents propostes a La Caldera:

Montse Colomé Colom coordinació Caldera Barri i Meteaodansa Inés In s Boza Lazurd, Julietta unplugged, Ofelia o la inteligencia de las flores Carles Mallol coordinació Caldera Barri Toni Mira i Claudia Moreso Móns, Transforma-T Álvaro lvaro de la Peña Pe a Barris en dansa Carles Salas* Alexis Eupierre direcció de La Caldera *Carles Salas des del mes de maig deixa de ser soci de La Caldera •

Artistes/Projectes Residents Associats | socis residents que formen part del teixit estable dels creadors de lacaldera, i que tenen la seva estructura de producció/gestió estable a lacaldera Tantàgora Tant gora Espai de creació, producció, difusió i innovació de les formes de promoure la literatura en català escrita i oral, popular i d’autor a tota mena de públics, a través del treball amb altres disciplines artístiques; música, arts plàstiques, teatre, dansa, etc … Projecte Foment del gust literari, Flic Festival de literatures i arts infantil i juvenil Christian Riedeberguer* Riedeberguer* fotògraf especialitzat en la fotografia per a les arts escèniques des del 2000. Col·labora en la concepció i realització d'audio visuals per a espectacles. Fundador de l'Associació cultural El Palomar (2003) que actualment està desenvolupant projectes socioculturals per l'espai públic. As Meninas Flávia Neves i Viviane Calvitti treballen en la creació de vestuari i roba. Vestuari Móns i Transforma-T de Nats Nus, col·leccions As Meninas *Christian Riedeberger des del mes d’abril deixa de ser soci de La Caldera

Artistes Residents Independents| lacaldera dóna suport a un grup de joves creadors emergents locals amb els quals ha anat establint complicitats al llarg dels darrers anys. lacaldera els ofereix unes condicions econòmiques molt favorables per tal de poder seguir desenvolupant les seves trajectòries artístiques. A canvi, aquest grup de joves són part activa del projecte i col·laboren en diverses activitats així com en la programació i coordinació de les classes regulars, i altres activitats del centre. Cecilia Colacrai La incorruptible belleza de la distancia, Big Bouncers, Último, el baile Pere Faura* Faura* Roser Lòpez L pez Lowland, Miniatura Sebastiàn Sebasti n G. Ferro Ferro Impasse#2 Sarah Anglada Guy Nader Zenith, Btwin Barcelona Beirut, Where the things hide Mireia de Querol I tots els altres, Big Bouncers Iris Heitzinger Breve ensayo sobre la nada, Caída libre *Pere Faura des del mes de juliol deixa de ser soci de La Caldera

12


Artistes Residents en xarxa | artistes que realitzen una residència fruit d’una col·laboració entre la nostra entitat i altres entitats i centres d’arreu, com poden ser El graner, El Mercat de les Flors, el “Certamen coreográfico de Madrid”, Circuit Est de Montreal, etc. Rebeca García Garc a en xarxa amb el Certamen Coreográfico de Madrid La residència de la Rebeca García estava prevista per fer-se durant el mes d’agost a La Caldera, però degut a que només es disposava de la sala 0 i durant l’agost aquesta estava ja ocupada amb una altra activitat, es va demanar al Graner la seva col·laboració per acollir la residència de l’artista. Residència Resid ncia del Barcelona Barcelona International Dance Exchange realitzada del 1 al 7 de juliol del 2013 Enguany la residència del postBIDE 2013 va tenir lloc durant una setmana a la sala 0 on les 5 artistes participants escollides, Zjana Bohan, Anna Norina, Melanie Formes-Bloome, Eva Yufra, Marta Gálvez Moncasi i Meagan O’Shea van estar treballant intensament i l’últim dia van presentar una aula oberta mostrant al públic el procés de treball. Aquesta aula oberta es va emmarcar en el Festival Grec de Barcelona.

13


Aula

14


• Classes tècniques t cniques professionals en col·laboraci col laboració laboraci amb l’APdC l APdC Aquestes classes ofereixen diferents aproximacions a la pràctica a través de professors de diverses tècniques, compartint diferents maneres de comprensió del cos i la dansa, creant un espai de trobada per als professionals de la dansa de Catalunya i potenciant el nivell professional. Enguany els professors que han impartit les classes han estat: Gener: Gema Diaz Febrer: Gabriela Barberio Març: Joana Rañé Ra Abril: Sebastián Sebasti n García Garc a Ferro Maig:Maria Maria Campos Juny: Guy Nader Les classes no continuen al setembre degut a que La Caldera ja no disposa de l’espai de Torrent d’en Vidalet 43 •

Classes de ioga amb Carme Vidal. Vidal. Dimarts i dijous de 8.30 a 9.45h

• Laboratori de creació Un solo, principi d’investigaci creaci de Lipi Hernández Hern ndez “Un d investigació” investigaci Laboratori ofert per la Lipi Hernández on s’experimenta sobre les gramàtiques del moviment i l’experiència estètica. Es proposa un treball d’estudi, d’anàlisi i de pràctica i reflexió sobre el simple fet de ballar. La intenció era repartir les sessions de treball en tres caps de setmana, un al març, l’altre a l’abril i l’últim al maig. Finalment el laboratori només es va dur a terme el cap de setmana d’abril degut a falta de gent. • MÒDUL DUL m.a.p. en col·laboraci col laboració laboraci amb cia. Mudances Continuant amb la col·laboració encetada ja l’any passat, lacaldera va acollir la formació mòdul m.a.p. de la cia. Mudances, un model que possibilita una formació més estable i compacte per a joves professionals o per estudiants en una etapa de professionalització. La proposta que es va dur a terme a la caldera va ser el Taller de dramatúrgia i dansa a càrrec de Victoria Szpunberg i Constanza Brncic del 4 al 8 de febrer de 9.30 a 15h. La relació de treball i l'afinitat d'interessos entre la coreògrafa i ballarina Constanza Brncic i la dramaturga Victòria Szpunberg compta amb una llarga història. Durant aquests anys, un dels temes sobre el qual més han debatut i treballat juntes és la relació de la paraula amb el cos, de l'escriptura amb el moviment. Aquest taller va ser una nova oportunitat per posar en joc possibles maneres d'entendre i crear dramatúrgies del cos.

15


PĂşblics blics

20

19 18

21

23

22

24

26

25

28

29

27

31

30 16


• lacaldera GREC 2013 Un cop l’any durant el mes de juliol lacaldera col·labora amb el festival Grec de Barcelona oferint una programació on fa visible part del seu projecte. Enguany la proposta del Caldera Grec ha estat una experiència única, molt diferent a les anterior edicions. Cal·ligrames Cal ligrames en moviment. moviment. Itinerari dansat per Barcelona ens ha permès fer una passejada pels diferents espais de creació de la ciutat amb els quals La Caldera ha mantingut un lligam al llarg dels seus 18 anys de trajectòria i també conèixer de nous. Una descoberta de la ciutat de Barcelona a través d’un recorregut en autobús pels diferents espais de creació de la ciutat A cadascún dels espais es realitzaven activitats diverses, tallers, espectacles, performances, on el públic, a part d’espectadors, eren part activa de l’experiència. El recorregut pels diferents espais es vinculava a través d’un fil conductor literari a càrrec d’una narradora i un ballarí que explicaven llegendes, anècdotes, contes d’autor i populars i recitaven poemes. Un cal·ligrama literari inspirat en els espais que es visitaven. Espais i activitats: A La Caldera es realitzava un taller d’arts escèniques a càrrec de Tantàgora Tant gora on els més petits visionaven un espectacle i posteriorment feien la seva pròpia creació escènica. Un cop acabat el taller el públic participant iniciava el recorregut fent un cal·ligrama en moviment tot anat caminant fins el següent espai. A Tragant Dansa, Olga Tragant, Dansa l’Olga Tragant explicava el seu procés de treball lanDance i convidava al públic a experimentar a través d’uns exercicis de moviment. A Área rea ens desvetllaven les interioritats dels ballarins a través d’una instal·lació per tot l’espai i es mostrava el treball d’artistes relacionats amb l’espai: Cecilia Colacrai, Francisco Córdova rdova i Raquel Anguita. Anguita A partir d’aquest punt el recorregut continuava a dalt de l’autobús que traslladava als participants fins a l’Antic Antic Teatre. Teatre Dalt de l’autobús el fil narratiu conductor no s’aturava gràcies a Xevi Dorca qui interpretava amb el cos els textos i poemes que recitava Roser Ros i també el públic participant. A l’Antinc Teatre es feia una pausa per dinar sota la figuera del pati i un cop arribades les postres Jorge Albuerne presentava un fragment de Nomarramón. El viatge continuava fins arribar a l’Espai Espai Erre on Erre que Erre danza, Les Filles Föllen F llen i Welovecode havien preparat una platja on poder relaxar-se i fer la migdiada amb música lounge de fons. Un cop tots desvetllats, Mario G.Saez G.Saez ens oferia un fragment del solo Hoogerman. Un altre cop dalt de l’autobús es passava un fragment de Los Tarantos de i la Montse Colomé introduïa la figura de la Carmen Amaya tot ensenyant al públic a fer palmes. Colom D’aquesta manera s’arribava al següent espai, La Palomera on cada dissabte es va poder gaudir d’una activitat diferent: l’experiment escènic de Claudia SolWatt, SolWatt el concert de MIS, Moviment d’Insurrecci Adele Madau, d Insurrecció Insurrecci Sonora, Sonora l’actuació de l’Adele Madau el vídeodansa El último pez de Vero Cendoya, Cendoya la intervenció artística del Gusano Impasible (Ramon Colomina) i l’exposició de pintures de la mateixa Vero Cendoya. Cendoya

17


Caminant des de La Palomera s’arribava al novíssim espai La Visiva on ens convidaven a visitar l’exposició de fotografia de Miquel Wert, Wert la instal·lació Fr/Acció de Claudia SolWatt i l’actuació de Big Bouncers amb Cecilia Colacrai, Mireia de Querol i Anna Rubirola. Rubirola De nou a l’autobús es feia camí fins arribar a la Ciutat del Teatre on Carles Mallol ens explicava algunes anècdotes i històries del Teatre Lliure, el Mercat de les Flors i l'Institut del Teatre. L’última parada del recorregut va ser als Jardins Laribal al costat del Teatre Grec, on es va poder gaudir de les actuacions de Miquel Barcelona i Laura Vilar amb You are so beautiful, d’Iris Iris Heitzinger Heitzinger i Natália Nat lia Jiménez Jim nez amb el projecte L_ENTES, i dels intercanvis intergeneracionals i interculturals del projecte BCN-MTL en col·laboració amb Circuit Est de Montreal, l’Institut Ramon Llull i el Bureau du Québec a Barcelona on els tàndems artístics d’Alvaro Alvaro de la Peña Pe a amb Raphaëlle Rapha lle Perreault i Sebastían Sebast an García Garc a Ferro amb Sophie Corrivau van presentar el treball fet durant una residència de dues setmanes. A continuació podeu llegir valoracions d’algunes persones que van participar de l’experiència: “Extraordinario para vivir una experiencia nueva, sobretodo para gente que no está nunca dentro del mundo del arte” Sergi “La originalidad de la propuesta y la cercanía con los protagonistas, su amabilidad y disposición a acercarnos al mundo de la danza” Vicente “Ha sido una experiencia única. Todo un día por Barcelona con un grupo de entusiastas de la danza de un sitio a otro donde se está cociendo la danza” Susanne “Muy bien organizado. Nos divertimos mucho y sin prisas. Muy interesante. Una nueva manera de ver la danza y los espectáculos artísticos” Montse • lacaldera Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point En el marc de lacaldera Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point, els cursos que es fan durant les quatre setmanes del mes d’agost, es va realitzar una presentació pública amb la participació de David Zambrano, Miguel Gutiérrez, Guti rrez, Cecilia Colacrai, Iris Heitzinger i Stephanie Skura, Skura tots ells professors que impartien cursos. A la presentació va assistir molt públic, omplint la sala 0 al complet i deixant públic a fora que no poder gaudir de les improvisacions, per parelles i també grupals, que feien els artistes convidats.

18


Barri

32 34

33

35

37

36

38

40

39

19

41


Projectes socials en xarxa: • Projecte Barris en Dansa, en col·laboració amb la Cia. Iliacan, Can Felipa, el Centre vic Barceloneta, El Graner, Cívic Graner, el Sat!, Sat!, l’Espai l Espai Jove La Fontana i el Mercat de les Flors. Flors Barris en dansa és un projecte de dansa comunitària amb ballarins no professionals de diversos barris de Barcelona. Enguany el projecte s’ha dut a terme al barri de Poble Nou amb la complicitat de Can Felipa, al barri de La Barceloneta amb el C.C. Barceloneta, al barri de La Marina amb El Graner i al barri de Gràcia amb La Caldera. Ha comptat amb gairebé 200 participants de diverses edats (la participant més jove té 20 mesos i la més gran 67 anys) i diverses condicions socials (discapacitats físics i psíquics, immigrants, aturats). Malauradament no s’ha pogut absorbir tota la demanda de gent que volia participar en el projecte. S’ha comptabilitzat 77 persones que van mostrar interès en participar i que finalment no han pogut fer-ho per la capacitat dels grups de treball. Després de quatre mesos de tallers de creació, de setembre a desembre, dos dies per setmana a cadascun dels barris participants, i dels assajos conjunts de tots els barris, l’espectacle resultant ha estat Inakibú. Inakibú és una paraula inventada que significa “un petit raig d’esperança”, que és allò que pretén transmetre l’espectacle i el projecte en general. Donar un raig d’esperança a través de la participació i la creació col·lectiva. Tot l’espectacle gira al voltant d’allò confús però amb rajos d’esperança. L’equip artístic format per Alvaro de la Peña, director i coreògraf i Premi Ciutat de Barcelona 2012 en la categoria de dansa pel seu treball coreogràfic professional, pedagògic i social, i Angel Zotes, assistent de direcció, ha estimulat sobradament la creativitat dels participants, es pot percebre molt bé veient l’espectacle resultant. Les escenes del qual parteixen de material creat pels propis participants. L’assistència de públic ha superat les expectatives: Sat! 298 espectadors Can Felipa 115 espectadors el primer dia i 120 el segon dia La Fontana 150 espectadors CC Barceloneta 80 espectadors el primer dia i 85 el segon dia Mercat de les Flors – Sala Ovidi Montllor 640 espectadors sumant els dos passis En un primer moment al Mercat de les Flors només hi havia prevista una funció però degut a que les localitats es van exhaurir en tres dies es va demanar de fer una segona sessió el mateix dia. Amb Barris en dansa es pretén estimular i ampliar la creació de nous públics per a la dansa contemporània, difondre la dansa a la ciutat, crear vincles entre els professionals i els amateurs i generar un punt de trobada entre els centres artístics i la gent dels barris implicats.

Enguany el projecte ha compta amb l’ajuda de l’Obra Social “La Caixa”.

20


• Taller aula gent gran “Me Me’n Me n vaig a ballar”, ballar en col·laboració amb Explica Dansa (Toni Jodar i Beatriu Daniel) i O Tempo Voa. El 2013, és la cinquena edició que Explica Dansa col·labora amb les Aules d' extensió Unversitària de la Gent Gran de la Universitat de Barcelona. A la caldera s’ha iniciat el primer Taller/Seminari “Me’n vaig a ballar” que porta a la pràctica els diversos conceptes i les històries explicades durant els anys anteriors a les Aules, de la mà de Toni Jodar. Amb aquest nou format, és el cos dels participants qui fa la Història, així es pot entendre en primera persona els diferents gèneres de dansa que s’han desenvolupat al llarg de la història de la dansa. Al mateix temps es pren consciència del cos, com es pot moure, com es pot fer servir i com es pot cuidar en el dia a dia. “Me’n vaig a ballar” no ha estat un curs regular de “training”, sinó un taller/seminari on s’han impartit unes sessions que han finalitzat amb una aula oberta, mostrant el treball realitzat però sense pretendre fer cap espectacle final. L’activitat s’ha dut a terme tots els dijous pel matí d’abril a juny finalitzant el dijous 13 de juny amb l’aula oberta. Altres projectes de barri en xarxa: • Teatre ON OUT Aquesta ha estat la primera col·laboració amb el Cercle Catòlic Cat lic de Gràcia Gr cia, cia que ha consistit en acollir l’obra de teatre Plou a Barcelona de Pau Miró, obra que va donar el tret de sortida al projecte Teatrejove on-out, impulsat pel Cercle Catòlic i que acull la caldera. Es tracta d’una iniciativa que permet donar cabuda i sortida a la creativitat teatral dels joves i engegar idees i il·lusions de manera autogestionada (on), i fer-les sortir de l’àmbit del Cercle i expandir-se (out), tal i com expliquen els seus impulsors. La iniciativa creada per Mercè Sesé i Sonsoles Santís, actrius i directores del Teatre del Cercle, també contempla la inserció laboral per a joves desfavorits, a més de la difusió d’obres teatrals que permeten l’intercanvi d’iniciatives artístiques entre grups de joves i seccions de teatre amateur i professionals del barri. Des de fa anys, el grup de directores de l’entitat organitzen tallers de teatre, oberts també a l’exterior, amb la intenció de formar teatralment els infants i joves. Ara tenen uns 130 nois i noies entre 7 i 20 anys i apleguen un grup d’uns 10 directors adults i uns 8 nois ajudants de direcció, sortits dels mateixos tallers. L’obra es va veure a la sala 0 el divendres 8 de febrer a les 20.30h. • Celebració Celebraci del Dia Internacional de la dansa La caldera va col·laborar conjuntament amb nunArt qui va organitzar la celebració del Dia Internacional de la dansa a la seva seu. L’aportació de la caldera va ser la presentació de la peça Breve ensayo sobre la Nada de l’artista resident independent Iris Heitzinger. D’altra banda, Montse Colomé, sòcia fundadora, va ser la responsable de llegir el Manifest del dia de la dansa dins dels actes de celebració del Districte de Gràcia. • FESTIU. Festival de creació creaci de Gràcia. Gr cia. Art i Comerç Comer Les entitats que conformen Nodes de Gràcia tragantDansa, Gràcia Gr cia (tragantDansa, Gr cia Territori Sonor, Experimentem amb l’Art, l Art, La Caldera, Caldera juntament amb la nova incorporació d’altres entitats del barri, Teatre Obligatori, Almeria Teatre i nunArt) nunArt van decidir unir esforços i sinergies per a crear el FESTIU – Festival de Creació a Gràcia, que va celebrar la seva primera edició del 16 de juny fins el 27 de juliol del 2013.

21


Amb l’objectiu de dotar d’experiència i infraestructura al projecte del Festival de Creació a Gràcia, s’utilitzarà la infraestructura de Nodes de Gràcia, fomentant el treball en xarxa i la vertebració territorial. Un nou festival d’estiu que reuneix música, poesia, circ, teatre, dansa, performance, arts visuals i plàstiques, tallers de creació multidisciplinars i fins i tot gastronomia, al barri de Gràcia de Barcelona. L’objectiu ha estat crear un festival que apropés la ciutadania al món de les arts escèniques i de carrer, així com també a les propostes més innovadores i emergents en els camps de les arts sonores i visuals. L’aportació de La Caldera al Festiu ha estat: la programació de les Botigues Festives dins de l’apartat Art i Comerç, la coordinació de la flash mob al Mercat de l’estrella dins de l’apartat de Mercat Festius, i la programació del taller Creamoviment: Moure’ns i jugar en família, un taller de moviment i experimentació corporal per a pares, mares i fills impartit per Cristina Martí i Toni Viñals, dins l’apartat de Jornades de formació. Podeu veure tota la programació que es va fer a: www.festiu.cat • Festa Major de Gràcia Gr cia Per cinquè any, lacaldera ha tornat a acollir l’Espai Espai de la Dansa per la Festa Major de Gràcia del 15 al 21 d’agost. Com ja es habitual en la programació de les activitats de festa major de la caldera s’han realitzat activitats per a tots els públics, des dels més petits amb els tallers Creamoviment: Taller de moviment i joc en família impartit per Cristina Martí Mart i Toni Viñals Vi als i el Taller de Dansa en Família de Claudia Moreso (Nats Nus). Nus) El públic més adult va poder assistir a les classes obertes de lacaldera Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point, l’stage d’estiu amb professors i ballarins internacionals. Aprofitant el marc de la festa major es va celebrar la festa de comiat de l’edifici del carrer torrent d’en vidalet amb els concerts de Sombras i Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra (BGKO), (BGKO) i la sessió del dj. Ari Bowie (dj set) the queen of the dancefloor dancefloor. efloor

22


Ciutat i internacional

42

43

44

45 46

48

47

50

49

51

23

52


Projecció externa de lacaldera i dels seus artistes a nivell local, europeu i internacional a través de projectes en xarxa • Projecte BCN_MTL Enguany ha estat la segona edició del projecte BCN_MTL, un projecte de col·laboració i d’intercanvi artístic per fomentar les experiències transfronterers així com el diàleg i l’intercanvi creatiu entre joves artistes emergents i artistes experimentats de l’àmbit de la dansa i amb diversos orígens culturals entre lacaldera (Barcelona) i CircuitCircuit-Est (Montreal). Ambdós centres tenen molts punts en comú, el principal és que són el resultat d’una iniciativa privada, provenint d’un grup d’artistes independents que, en un primer moment, es van associar per tal de compartir un espai per assajar, per a la investigació i per a la creació i producció de les seves obres artístiques. El principal objectiu d’ aquest projecte és generar diàleg artístic i intercanvi de coneixement alhora que genera sinergies artístiques entre creadors de diferents generacions que provenen d’entorns culturals diferents. Enguany els artistes participants han estat Álvaro lvaro de la Peña Pe a i Sebastian García Garc a Ferro (BCN) i Sophie Corriveau i Raphaëlle Rapha lle Perreault (MTL). Del 11 de febrer fins a principis de març Álvaro de la Peña va visitar Montreal i va estar treballant amb la Sophie Corriveau i la Raphaëlle Perreault en un trio intergeneracional en el que els artistes més experimentats, la Sophie i l’Alvaro, es posaven sota la direcció de l’artista més jove, la Raphaëlle. Després de tres setmanes de residència de creació van fer una mostra oberta al públic a la que van assistir una vintena de persones. Allà es va poder veure el material coreogràfic que havien estat creant, utilitzant la improvisació, telèfons mòbils, enregistraments sonors, la pasta de menjar com un element paisatgístic i sonor. Tots aquests elements combinats parlaven del seu encontre, dels seus punts de vista, els seus desitjos i les seves pors, una història sobre la comunicació, la comprensió i la interpretació. La segona part del projecte, en la que la Sophie i la Raphaëlle van venir a treballar a Barcelona, es va dur a terme del 8 al 27 de juliol. En aquestes dues setmanes la Raphaëlle va treballar amb l’Álvaro, continuant amb el llenguatge que havien estat treballant a Montreal. La Sophie va treballar amb el Sebastián, en un solo que va coreografiar per ella. Aquestes propostes es van poder veure als Jardins Laribal dins de la proposta d’enguany del Caldera Grec, Cal·ligrames en moviment. La tercera setmana van tornar a treballar els tres artistes, l’Alvaro i la Sophie, sota la mirada de la Raphaëlle recuperant el treball fet a Montreal. El 27 de juliol es va fer una aula oberta per mostrar aquest treball.

El projecte compta amb el suport del Bureau del Quebec a Barcelona i l’Institut Ramon Llull

24


• lacaldera Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point La segona edició d’aquesta trobada internacional on els participants poden prendre cursos d’alt perfil, intercanviar informació i compartir el seu treball amb altres artistes, enguany s’ha ampliat a les quatre setmanes del mes d’agost, del 5 al 30 d’agost. La primera edició es va fer durant dues setmanes. A part dels cursos, també es va programar una nit de peces curtes on els professors convidats mostraven els seus llenguatges i improvisaven conjuntament per parelles o en grup. Els professors convidats per aquesta segona edició han estat: Cecilia Colacrai (Argentina - Barcelona) Profunditza i desenvolupa un treball físic i perceptiu, centrant-se en el moviment i investigant des de diferents perspectives: un treball personal/individual (connexions del cos, consciència corporal, estructura òssia, motors de moviment), el cos en relació als seus recolzaments (entrades i sortides del terra), la relació amb els altres cossos, el temps i l’espai (a través del contacte, l’escolta, els suports, treball en parelles i grupals). Servint-se de diferents tècniques de moviment (tècnica release, elements del flying low, treball en parelles, manipulacions, alineaments, etc.) per aconseguir tant un cos com un pensament flexible, adaptable i actiu. Iñaki aki Azpillaga (País Basc - Brussel·les) Proposa un taller de dansa dirigit a aquells que busquen en el moviment una forma d'expressió. Powerful and frágil. Són dues formes d'entendre el domini que exercim sobre el nostre entorn. L'interessen els termes quan els utilitzem en alternança. M'agrada que siguin tan subjectius. Li agrada que sigui tant fàcil veure's a si mateix en ells. Miguel Miguel Gutiérrez Guti rrez (Nova York, EUA) El taller se centra en el procés creatiu del cos i del moviment basat en la performance. La primera setmana es treballan diferents enfocaments per activar els nostres sentits responent al meu recent interès a crear "Performances Instantànies". Durant la segona setmana els participants treballen en peces curtes, la majoria solos. L'origen d'aquesta proposta sorgeix del meu interès per saber si era possible crear certes condicions per ensenyar alguna cosa que en realitat no es pot aprendre – com treballar. He descobert en els diversos tallers realitzats anteriorment que a través de xerrades, improvisant i veient i comentant el treball d'altres participants en el taller, es pot descobrir i alhora aprofundir en els interessos individuals de cada participant, com també en el seu procés de creació i de treball. Iris Heitzinger (Austria - Barcelona) En aquestes classes explorara la mobilitat, simultàniament, des del coneixement de la nostra estructura com des del reconeixement de la nostra intuició física. A través d’exercicis i dinàmiques concretes posa en pràctica la connexió del centre amb les extremitats, dirigint al centre investigant un cos en eix i un cos que cau. Busca suports sobre diferents superficies del cos, l’ús de l’energia justa, etc. S’apropa a aquesta a través de frases coreografiades i exercicis en parella o en grup, sempre amb la fi d’ampliar el nostre llenguatge corporal, per moure’s lliurament i amb ganes de passar d’un moment a un altre, de un moviment a un altre, d’un respir a un altre. David Zambrano (Venezuela – Brussel·les) El taller posa èmfasi en la relació que té el ballarí amb el terra. La classe utilitza patrons simples de moviment que involucren la respiració, velocitat i el fluir energètic del cos per activar les relacions entre el centre i les juntures, utilitzant l'entrar i sortir del terra d'una manera més eficient mantenint un estat centrat. Hi ha un focus posat en l'estructura esquelètica que ajudarà als ballarins a millorar la seva percepció física i el seu estat d'alerta.

25


La classe ofereix treball en equip i frases de moviment que exploren les lleis primàries de la física: cohesió i expansió. El cos constantment està generant espirals, tan si es mou com si està quiet. Aquestes espirals ajuden als ballarins a entrar i a sortir del terra. Existeixen i aquest taller explora trobar-les. Les espirals ajuden al ballarí a veure's ell mateix i l'habitació des de totes bandes. Stephanie Skura (Seattle, EUA) La tècnica OSF és una barreja de la tècnica Skinner Releasing i el procés creatiu: una tècnica que inclou afegir capes exteriors, trobar l'energia primitiva, agilitzar la navegació del subconscient i les imatges com a eina poderosa per a la transformació. Skura es basa en dècades d'investigació i pràctica en tècniques de composició i improvisació i en la seva àmplia experiència com a professora de Skinner Realeasing. El seu ensenyament deriva d'un procés d'assaig que realça la diversitat, la col•laboració, i l'empoderament de l'individu: lliure d'inhibició, accedint al coneixement intuïtiu i convidant a la ment a col•laborar. Aquestes sessions ofereixen mètodes per accedir a la llibertat conceptual i creativa, especificitat, valor i honestedat en el moviment, la pràctica vocal i la performance. S'anima als participants a adaptar aquests mètodes i descobrir-los pel seu propi compte. Amb sucosos i sorprenents experiments entre conscient i subconscient, moviment i veu, testimoni i participant. Confiar al nostre món interior, l'accés a la tècnica com a recurs i trobar el coratge per superar - en presència, la vulnerabilitat i la llibertat ideològica. Lali Aiguadé Aiguad (Catalunya) Aquest curs inclou una part tècnica i una altra de treball de creació i composició. La primera part està basada en la forma com utilitzem el sòl quan ballem, donant una gran importància a la nostra base, els peus, com a suport de tot el nostre moviment. La potència està en els peus i les cames per així deixar que la resta del cos estigui lliure per poder expressar. El moviment que es treballa a la classe és ràpid sense oblidar el detall. La segona part. Controlar i saber descontrolar. Ser conscient de la totalitat del cos. Aquests són principis als quals s'arribarà a través de la improvisació i la imaginació. També donarem molta importància a la continuïtat del moviment i a notar que l'energia del nostre cos mai es para, fins i tot estant aturats hi ha moviment. M'agrada pensar que encara que dibuixis una línia recta, el cercle no desapareix. JeanJean-Hughes Miredin (Copenhaguen, Dinamarca) En aquest curs s’exploren els fonaments del contact improvisació. Volant alt, volant baix, rodant el punt de contacte, l'equilibri, el contrapès, canviant el pes, passant de la quietud al moviment, utilitzarem l'impuls i el pes com a catalitzador per a les elevacions, i trobar maneres en les quals podem controlar l'impuls creat per la nostra massa en moviment. Integrarem la informació tàctil i les experiències del llenguatge táctil. Explorarem com aconseguim informació dels altres, el nostre entorn com una forma de despertar els nostres sentits i alimentar la nostra creativitat. El curs de Germana Civera (País valencià - Montpellier) programat del 5 al 9 d’agost es va haver de suspendre degut a la poca demanda de participants. Durant el cap de setmana del 10 i 11 d'agost es va realitzar un taller intensiu gratuït per als professionals a càrrec d’Eva Eva MeyerMeyer-Keller, Keller amb la col·laboració del Goethe Institut. Aquest taller proposava treballar la tècnica de produir actuacions instantànies breus i donar feedback. Els participants del taller creaven obres noves i utilitzaven aquestes com a material de pràctica per a fer, mostrar, mirar i respondre. Una invitació per desenvolupar el seu propi projecte o procés i al mateix temps donar suport als projectes i processos dels altres participants del taller. Cada dia, cada participant treballava en el seu propi projecte amb un principi, un desenvolupament i un final. Fent – mostrant – mirant – descrivint – reflexionant – articulant. Aquesta pràctica està inspirada en Susan Rethorst: “I encourage an attitude of making as thinking”.

26


Els participants podien confeccionar el seu propi itinerari durant les quatre setmanes del mes d’agost, escollint els tallers que els hi semblessin més interessants. Fem una valoració molt positiva de l’assistència als cursos:

266 participants 47 dels participants van fer més d’un curs 172 hores de formació

27


• lacaldera – Circundances Aquest és un projecte que no es va mencionar en el projecte de sol·licitud de subvenció ja que va aparèixer més tard. Es tracta d’un intercanvi de propostes creatives entre l’Obert Obert Dansa (València) i la caldera. Ana Extremiana de l’Obert Dansa comissaria el cicle Circundances, Cicle de les arts del moviment, que ha tingut lloc a Espacio Inestable de Valencia del 21 al 24 de novembre. Enguany el cicle, que sempre gira al voltant d’una temàtica concreta, ha tractat sobre el col·lectiu. Dins d’aquest marc temàtic, va proposar a la caldera com a col·lectiu d’artistes que participés en el cicle amb el treball d’algun dels artistes residents. L’artista resident de la caldera que va participar va ser Iris Heitzinger, Heitzinger qui juntament amb Joan Català, Catal van presentar la peça en procés Caída libre. Aquesta proposta interdisciplinària de dansa contemporània i arts circenses que sorgeix de la trobada d’ambdós artistes. Un joc de rols on es repten els codis del masculí i el femení, l’ús del poder i de la força. Com a contrapartida la caldera va col·laborar en el procés de recerca del projecte Nacidas en los 60 de l’Obert Dansa concertant una sèrie d’entrevistes amb dones nascudes als 60 de l’àmbit escènic i de la gestió cultural de Barcelona.

28


4. impacte de la programació programaci 2013 impacte programació 2013 suport a la creació

caldera residències

caldera aula

caldera públics

xarxes i difusió

caldera barri

caldera ciutat i internacional

20 residents estables 2 residències de caràcter anual 35 propostes artístiques creades i/o assajades 18 professors 19 cursos 266 alumnes 10 dies de programació 12 activitats 101 artistes 710 espectadors 15 dies de programació 46 artistes 315 participants directes 1.858 espectadors 14 artistes implicats

462 artistes** implicats en el projecte 2.568 espectadors

** el nombre d’artistes implicats en el projecte sorgeix de la suma del nombre d’artistes de caldera residències + caldera aula (professorat i alumnes) + caldera públics + caldera barri + caldera ciutat i internacional

Les previsions de participació per aquest any, tant d’artistes com d’espectadors, s’han acomplert satisfactòriament.

29


5. Accions de comunicació comunicaci 2013 Enguany hem concentrat els nostres esforços en la comunicació de: comunicar amb claredat i transparència el processos de canvi del projecte: tancament seu històrica i nou projecte de Les Corts Elaboració de El llibre dels 18 anys de La Caldera i promoció de la campanya de micromecenatge Stage d’estiu: de lacaldera Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point Sense oblidar totes les activitats públiques que passen pel centre i en les que col·laborem i sense deixar de banda la comunicació interna, sempre important en un projecte d'aquestes dimensions. comunicar amb claredat i transparència transpar ncia el processos de canvi del projecte: tancament seu històrica rica i nou projecte de Les Corts hist Accions realitzades -trobades individuals amb els mitjans de comunicació per informar dels canvis -roda de premsa conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona per comunicar que l’antic edifici dels Renoir Les Corts formarà part del programa Fàbriques de creació de l’Ajuntament de Barcelona i que el projecte estarà gestionat per La Caldera -comunicat sobre el tancament de la seu històrica de torrent d’en vidalet 43 Elaboració Elaboraci de El llibre dels 18 anys de La Caldera i promoció promoci de la campanya de micromecenatge Accions realitzades -posicionament destacat a la web -acció intensiva en xarxes socials -enviament newsletter específic -trobades individuals amb els mitjans de comunicació per informar de les novetats Stage d’estiu: d estiu: de lacaldera Barcelona Dance and Scenic Scenic Arts International Meeting Point

Accions realitzades

-flyer específic amb la informació del stage -banner en el portal dansacat.org -difusió a centres artístics europeus -acció intensiva en xarxes socials -posicionament destacat a la web -enviament newsletter específic

30


Comunicació Comunicaci externa:

principals accions: -

Pàgina web amb 23.615 visites anuals.

-

Les pàgines de Facebook www.facebook.com/lacalderabcn (pàg. amb 6.038 amics i una mitjana de 350 visites diàries di ries) 2.022 ries i Twitter www.twitter.com/calderabcn (2.022 seguidors) seguidors estan obertes a tots els usuaris de la xarxa.

-

lacaldera figura linkejada en les pàgines webs dels seus socis, artistes residents de l'any en curs, portal de cultura de diferents institucions públiques. Aquesta connexió a part de generar posicionament en els buscadors de la xarxa també ens ofereix la possibilitat de donar-nos a conèixer en contextos inusuals. A part en totes les activitats dels artistes residents que passen pel centre hi figura el logo de l'entitat.

-

Les diverses presentacions que passen a lacaldera són enregistrades pel nostre responsable de vídeo. D’alguns d’aquests enregistraments fem clips que pengem a YOUTUBE.

-

Anualment generem un DVD memòria de l'activitat que inclou una explicació exhaustiva del projecte en tres idiomes que també queda disponible a la web (YOUTUBE) amb els noms de tota la gent que ha col·laborat en l'exercici.

-

flyers digitals. De totes les activitats que fem, generem flyers digitals que pengem per la web.

-

Mailing de professionals (ballarins i gent vinculada al món de la dansa) i mailing de públic general enviat a través de la publicació mensual Caldera Informa o l'esporàdica Caldera Última Hora.

-

Un cop l'any (durant el Festival Grec de Barcelona) lacaldera figura en el programa que s'edita i és una bona ocasió per donar-se a conèixer (en el programa, a part de la programació que s'hi pot veure) hi figura l'adreça física del centre i la pàgina web.

-

Banners que l'APdC ens intercanvia per descomptes pels seus socis. Especialment anunciant els cursos d’estiu.

-

L'Independent de Gràcia: publicació setmanal que edita dbarris amb la que hem establert un vincle més o menys assidu on aproximadament un cop cada dos mesos ens dediquen una pàgina a la secció Cultures.

-

La direcció artística fomenta les relacions públiques amb visites a diferents festivals internacionals: Bassano del grappa, Liban (POD), Viena (ImpulseTanz), Madrid (La casa Encendida, Certamen Coreográfico), MOV’S, Berlin (Tanzhause),...

-

Portals webs amics: Associació de Professionals de Catalunya (www.dansacat.org) i lNAEM (www.danza.es)

-

Publicitat penjada a les cartelleres del centre i centres còmplices.

-

En activitats específiques (en xarxa amb el Festival Grec de Barcelona) apareixem al catàleg general del Festival i a la seva pàgina web.

31


Comunicació Comunicaci interna: Infosocis: correu setmanal d’informació general i recordatori de diferents aspectes, classificats per temàtiques diferents (des de gestió a activitats previstes) Reunions de socis i productores ordinàries i assemblees. La nova pàgina web inclou una intranet (xarxa interna) que a través de noms d'usuaris permet als socis actualitzar el contingut de la web i modificar les reserves de calendari.

32


7. Premsa La Vanguardia, Barcelona 1 de juliol del 2013

33


Time out, Barcelona 16 d’agost del 2013

34


Time out, Barcelona 21 de novembre del 2013

35


Ara, Barcelona 6 de juliol del 2013

36


La Vanguardia, Barcelona 5 de juliol del 2013

37


Relació Relaci d’imatges d imatges 1

El llibre dels 18 anys de la caldera

2

Trobada pensament i arts escèniques

3

El llibre dels 18 anys de la caldera

4

Objecte de merxandatge de El llibre dels 18 anys de la caldera

5

Trobada pensament i arts escèniques

6

Maqueta El llibre dels 18 anys de la caldera

7

Objecte de merxandatge de El llibre dels 18 anys de la caldera

8

Trobada pensament i arts escèniques

9

Lazurd de SenZa TemPo

10

Big Bouncers de Cecilia Colacrai, Mireia de Querol i Anna Rubirola

11

Móns de Nats Nus

12

Transforma’T de Nats Nus

13

Lazurd de SenZa TemPo

14

Karaoke Grill de Sarah Anglada

15

Lowland de Roser López Espinosa

16

Breve ensayo sobre la nada de Iris Heitzinger

17

Impasse#2 de Sebastián García Ferro

18

Cal·ligrames en moviment

19

Cal·ligrames en moviment a Area Dansa

20

Cal·ligrames en moviment Dinar a l’Antic Teatre

21

Cal·ligrames en moviment Migdiada interactiva a l’Espai Erre

22

Cal·ligrames en moviment. Nomarramón de Jorge Albuerne

23

Cal·ligrames en moviment. Cecilia Colacrai a Area

24

Cal·ligrames en moviment. La Palomera, Adele Madau

25

Cal·ligrames en moviment. Roser Ros i Xevi Dorca

26

Cal·ligrames en moviment. Gusano impasible (Ramon Colomina i Montse colomé)

27

Cal·ligrames en moviment. L_ENTES de Iris Heitzinger i Natalia Jiménez

28

Cal·ligrames en moviment. You are so beautiful de Miquel Barcelona i Laura Vilar

29

Cal·ligrames en moviment.Big Bouncers a La Visiva

30

Cal·ligrames en moviment. Projecte MTL_BCN amb Sophie Corriveau

31

Cal·ligrames en moviment. Projecte MTL_BCN amb Álvaro de la Peña I Raphaelle Perrault

32

Taller aula gent gran

33

Barris en dansa

34

Festa de comiat de la caldera

35

Barris en dansa

36

Façana decorada per la Festa Major

37

Flash Mob al Mercat de l’estrella dins del FESTIU

38


38

Festa de comiat. Ari Dj Set

39

Taller Aula de Gent Gran

40

Botigues Festives. FESTIU

41

Barris en dansa

42

Stage d’estiu. Curs Cecilia Colacrai

43

Stage d’estiu. Curs David Zambrano

44

Stage d’estiu. Curs Jean-Hugues Miredin

45

Stage d’estiu. Curs Iñaki Azpillaga

46

Stage d’estiu. Curs Miguel Gutiérrez

47

Stage d’estiu. Curs Iris Heitzinger

48

Projecte MTL-BCN a Montreal

49

Stage d’estiu. Curs Lali Ayguade

50

Projecte MTL-BCN a Montreal

51

Projecte MTL-BCN a Barcelona

52

Projecte MTL-BCN a Barcelona

39


amb el suport de

40


Amb la col路laboraci贸 de:

XXI Certamen Coreogr谩fico de Madrid

41


Rabassa 44 baixos (grĂ cia) 08024

42

Profile for lacaldera Barcelona

Memòria 2013  

Memòria 2013  

Advertisement