__MAIN_TEXT__

Page 1

MEMÒRIA 2012 una etapa de canvis

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

1


Índex pàgina

1. valoració i estat actual del projecte

03

2. objectius assolits al 2012

06

3. programa activitats 2012 3.1 suport a la creació 1. caldera residències 2. caldera aula

16 23

3.2 xarxes i difusió 1. caldera públics 2. caldera barri 3. caldera ciutat i internacional

36 79 102

4. impacte programació 2012

106

5. comentaris a l’actualització del pressupost

107

6. accions de comunicació

108

7. premsa

112

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

2


1. valoració i estat actual del projecte El 2012 ha estat un any convuls per a totes les entitats culturals de Catalunya degut als importants canvis que s’han donat al llarg de l’any en tots els àmbits, tant a nivell polític i social com jurídic i fiscal i, òbviament, econòmic. Un context i marc general marcat per la crisi econòmica i també per les diverses tensions polítiques dins i fora de Catalunya. Un any ple d’incerteses i pors, de sorpreses de tota mena, cosa que no ens és aliena ni com a ciutadans ni com a operadors culturals. Dit això, la nostre valoració la dividim en dos grans àmbits, la caldera com a Projecte artístic i dins les línies estratègiques caldera continguts i caldera referent; i la caldera vista des de la vessant de gestió i sostenibilitat econòmica: la caldera sostenible. El balanç del projecte artístic 2012 és molt positiu. La caldera ha sabut assumir tots els reptes que s’havia marcat i acomplir tant amb la seva programació com amb els seus objectius generals i específics. Novetats engegades durant el 2012: Hem engegat una nova programació de dansa i arts escèniques a la Sala 0 de la caldera dins una franja horària alternativa de dilluns, dimarts i dimecres que ha anat creixent i consolidant-se. Alguns dels espectacles han aconseguit omplir tot l’aforament. Hem complert amb l’objectiu de fidelitzar els nostres usuaris a través del carnet d’amic de la caldera, usuari de la caldera i soci de la caldera, amb un total de 277 amics i 22 projectes associats estables. Hem aconseguit una bona visibilitat dins els mitjans de comunicació amb el reforç a la comunicació que hem fet a través de la empresa Explica’t, i hem sortit a les pàgines dels diaris més importants de Barcelona en diverses ocasions. Els projectes socials iniciats aquest any, com “Barris en dansa” (Premi ciutat de Barcelona 2012), i “Dansa a les escoles” han tingut molt bona acollida i han estat un èxit, amb una bona resposta per part dels participants i amb un bon nivell artístic i de gestió. També han demostrat la capacitat de l’equip per desenvolupar treball en xarxa amb altres entitats (Mercat de les Flors, Graner, Sat, escoles de primària, Nodes de Gràcia, etc.). El diàleg i interacció amb el barri a través de l’ apartat Pensament arts escèniques durant el mes de Juliol amb la producció d’un “book sprint on line” i de diverses trobades amb entitats i persones de la Vila de Gràcia ha estat intens, i ha enfortit els llaços amb les persones i entitats del Barri que donaran fruits en nous projectes durant aquest 2013. Moltes persones noves i de diferents àmbits s’han apropat i conegut per primera vegada la caldera. Els nous socis de la caldera s’han integrat bé dins el projecte i han començat a participar de forma cada vegada més activa. Les propostes i espectacles que hem presentat enguany han estat ben rebudes i ben valorades pels nostres usuaris, implantant un model de valoració i seguiment de les nostres activitats per garantir-ne la seva qualitat.

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

3


El nou lacaldera Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point, festival internacional d’estiu de perfil professional amb cursos, trobades etc., que va tenir lloc per primera vegada durant l’agost 2012 ha estat un èxit d’assistència i públic amb un perfil molt internacional (70%) i molt professional. El programa caldera Barri ha seguit creixent i apropant persones no professionals i de totes les edats al projecte i a la dansa i les arts escèniques en general contribuint de forma activa a la creació de nous públics. Per tant, en línies generals estem molt satisfets dels resultats obtinguts a nivell artístic durant el 2012, i també per haver estat capaços malgrat el context d’incertesa, d’haver pogut portar a terme pràcticament la totalitat del programa i objectius artístics que ens havíem marcat. Hem estat una vegada més un projecte referent dins de les arts escèniques a la ciutat, generant continguts de qualitat, amb rigor i una bona gestió per al seu desenvolupament i la seva comunicació.

Pel que fa a la gestió econòmica i de viabilitat, la línia que anomenem Caldera Sostenible i que està molt vinculada a la seu actual de la caldera al carrer Torrent d’en Vidalet 43, ens ha suposat molts esforços i moltes gestions amb les diferents administracions que donen suport al projecte, per cercar opcions de futur en una altra seu. Per aquest motiu, a més dels objectius que ens havíem marcat per aquest 2012 i que s’exposaran més endavant, l’equip de gestió de la caldera ha elaborat un nou Pla Director pel nou projecte de futur de la caldera a mig i llarg termini. Aquest pla està condicionat al fet imminent de que la caldera ha de deixar la seva seu actual, ja que l’edifici no compleix els requisits necessaris i mesures de seguretat vigents per a poder desenvolupar la seva activitat i desplegar el seu creixement de futur amb total normalitat. Durant l’últim semestre semblava que hi havia un espai de propietat privada que podria ser ideal com a nova seu, donat que està al mateix barri de Gràcia, al Carrer Torrent de l’Olla, però finalment no ha estat possible. Actualment encara estem mirant de trobar una nova seu adequada per a seguir desenvolupant el nostre projecte de futur, que inclou una programació estable i una productora d’arts escèniques o serveis compartits per artistes, cercant nous models de producció, distribució i comunicació en aquests temps de nous paradigmes. D’altra banda, el nivell d’ingressos i finançament privat del projecte amb la incorporació de nous socis i d’un nou espai compartit de producció i del lloguer de taules de treball, a més a més de la nova programació i el carnet amics de la caldera, sumat als lloguers habituals, han fet que ens pugéssim mantenir en els ingressos propis necessaris per a la realització del projecte, tot i ser un any força complicat a nivell econòmic.

Per acabar cal dir que la impossibilitat per part de la Generalitat de poder pagar a temps les subvencions atorgades i el fet de tenir pendent un crèdit avalat a títol personal pels socis fundadors de la caldera amb la Caixa, ens ha fet patir molt i ha generat moltes reflexions de cara al nostre futur funcionament i de cara al propi projecte.

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

4


La conclusió a nivell de sostenibilitat és que un projecte de l’envergadura de la caldera, és a dir, un projecte de ciutat que va molt més enllà de la producció puntual d’espectacles i de productes culturals, amb 22 projectes residents estables, necessita, per una banda, d’un espai de titularitat pública i ha de funcionar en un altre tipus de règim a través de convenis o contractes programa, diferent al de les companyies o altres projectes. Un centre articulador del sector no pot funcionar ni es pot projectar en el futur depenent de crèdits i/o altres subvencions anuals que mai no se sap quan arribaran. Com a punt positiu destaquem que aquest ha estat un any de molts esforços que ens han fet créixer com a col.lectiu, com equip i com a projecte i que hem avalat amb la nostra bona feina i capacitat de reacció. La nostra capacitat de gestió i el potencial de futur del projecte de la caldera fa que es reafirmi com un projecte únic, diferent i indispensable per a la ciutat de Barcelona, pel sector i pels ciutadans. Un projecte que cal defensar perquè pugui seguir endavant. , ja que som un projecte adult amb una llarga trajectòria i encara tenim molt a fer i

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

5


2. objectius assolits Dins el procés de creixement del projecte que es va iniciar al 2010 amb la realització d’un Pla Estratègic 2011-13, la caldera ha començat una nova fase d’implementació: inici d’una nova etapa. lacaldera ha anat evolucionant sempre de forma natural per adaptar-se als canvis que s’han anat produint dins del sector, cercant noves fórmules i estratègies per seguir donant resposta a les necessitats canviants dels artistes i als nous models de creació i producció. És per això que en aquesta nova etapa s’ha plantejat un projecte més obert i més necessari pel sector. D’altra banda, la conjuntura de crisi econòmica actual, ens ha obligat a accelerar la revisió del nostre model de funcionament per visionar una nova etapa de futur, i fer en el curt i mig termini, un projecte més sostenible i viable econòmicament. Totes les accions que s'han proposat durant aquest 2012 han volgut fer possibles aquests objectius prioritaris dins les tres línies estratègiques de caldera: caldera sostenible, caldera referent i caldera continguts.

Els trets més significatius d’aquesta nova etapa han inclòs: Obrir una base més amplia de socis estables de la caldera, fins ara només comptava amb els socis residents fundadors. Ens obrim a altres disciplines com la música i el teatre, així com a projectes vinculats a les arts des d’altres vessants com la gestió, la comunicació etc. Convertir la planta principal en un espai compartit de producció per a tots els nous socis on es puguin començar a articular uns serveis comuns de producció, difusió i distribució, tant pels socis com per possibles agents externs Oferir una nova programació de dansa i arts escèniques a la Sala 0 de la caldera, com a resposta a la manca d’espais d’exhibició de mig format que hi ha actualment a Barcelona Revisar l’estructura organitzativa, implicant directament els artistes residents a través de comissions de treball, una feina no remunerada que s’entén com a retorn i contribució dels artistes residents al propi desenvolupament i enriquiment del projecte.

La nova programació sumada als projectes educatius, d’aproximació als amateurs, als projectes d’intercanvi a nivell local, europeu i internacional i la presència d’alguns dels joves artistes residents de la caldera dins la programació de diversos festivals, contribuiran de forma activa a la visibilitat dels artistes, a l’impacte global del projecte en el territori i a la creació i sensibilització de nous públics.

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

6


visió lacaldera és un espai de referència i punt de trobada a Catalunya per als professionals de l'àmbit de la dansa i altres arts escèniques contemporànies. Una antiga fàbrica convertida en un pioner espai de creació, nascut de la necessitat dels artistes i concebut com a projecte viu, on l'experimentació, els processos i la presentació dels resultats tenen una marca de rigor i qualitat, i on les identitats diverses dels socis residents enriqueixen els continguts i les línies d’acció

missió lacaldera ha de ser un espai adreçat al sector professional de la dansa i altres arts escèniques, als socis fundadors i a les companyies residents a lacaldera i al públic general com a espectador. Una casa oberta que ofereix un lloc de trobada, suport a la producció, formació i reciclatge professional, assessorament i acompanyament a joves creadors, foment de la recerca i el pensament i que té un marcat compromís de creació i apropament a nous públics

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

7


En aquesta nova etapa, lacaldera continua amb la seva aposta d’oferir un model de continuïtat i d’estabilitat, per poder seguir desenvolupant, consolidant i generant trajectòries artístiques i pensament contemporani més enllà dels productes puntuals que puguin realitzar els seus creadors. A partir del document estratègic presentat el 2010, resultat de l’estudi de la consultoria cultural “Trànsit Projectes”, s'han definit tres línees d’actuació: LÍNIA 1 → lacaldera sostenible LINIA 2 → lacaldera referent LÍNIA 3 → lacaldera continguts

lacaldera sostenible L’objectiu general d’aquesta línea estratègica és garantir la continuïtat del projecte lacaldera pel que fa als recursos bàsics pel seu funcionament, mantenint una seu estable i generant un nou model de funcionament per fer el projecte més viable i sostenible econòmicament. En aquest sentit, ja des de l’any 2011, estem treballant en tres vies d’acció:

obtenció de noves vies de finançament estudi i creació d’un nou model organitzatiu / serveis compartits gestions per a la reforma i possible compra de l’edifici

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

8


obtenció noves vies finançament Davant la conjuntura econòmica actual, lacaldera ha continuat cercant altres vies d’obtenir ingressos i ha ampliat la seva base de socis residents, reforçant així la xarxa associativa del territori més proper del barri de Gràcia, entre ells Gràcia Territori Sonor. Accions 2012 •

Ampliació de la base de socis estables i explotació dels espais

Des del mes de març de 2012, lacaldera té oberta una convocatòria pública per ampliar la base d’artistes i projectes estables dins del centre.

socis estables de lacaldera

2011 9 socis estables

artistas residents fundadors

artistas residents fundadors

2012 22 socis estables

artistas/projectes residents associats

artistas residents emergents

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

Carles Salas| Búbulus Montse Colomé| O tempo voa Carles Mallol| O tempo voa Álvaro de la Peña| Iliacán Inés Boza| Senzatempo Toni Mira|Nats Nus Claudia Moreso|Nats Nus Lipi Hernández| Malqueridas Alexis Eupierre Carles Salas| Búbulus Montse Colomé| O tempo voa Carles Mallol| O tempo voa Álvaro de la Peña| Iliacán Inés Boza| Senzatempo Toni Mira|Nats Nus Claudia Moreso|Nats Nus Alexis Eupierre Gràcia Territori Sonor UmésDos As Meninas Explica-t Christian Riedeberger Tantàgora Cecilia Colacrai Guy Nader Roser López Espinosa Anna Rubirola Pere Faura Sebastián García Ferro Mireia de Querol Sarah Anglada

9


Això ha suposat un increment en els ingressos de lacaldera, com a conseqüència de l’augment de les quotes fixes mensuals que paguen els socis i també de l’augment de les prestacions de serveis que donem a aquests socis: espai d’oficina, espai de reunions, sala d’assaig, magatzem, etc Aquest sistema de pagament és molt més flexible que abans, cada soci paga una quota fixa de 30 euros mensuals i, de manera variable, només aquells serveis que necessiti. D’altra banda, aquest sistema ens ha permès optimitzar l’ús dels espais i, d’aquesta manera, tenir més disponibilitat de sales per a oferir a clients externs.

ABANS

QUOTA ÚNICA DE SOCI

Artistes Residents Fundadors

QUOTA DE SOCI

TAULA DE TREBALL

ESPAI DE MAGATZEM

PREU HORA ASSAIG

30 €

180€ o 360€

50€ o 100€

3€/h

Artistes Residents Associats

30 €

180€ o 360€

50€ o 100€

3€/h

Artistes Residents Emergents

15 €

No en fan ús

No en fan ús

2€/h

30 €

No en fan ús

No en fan ús

5€/h

2012

Artistes Residents Fundadors

Usuaris

150 €

Ampliació de la prestació de serveis a clients externs

L'optimització dels espais de lacaldera ens ha permès durant el 2012 ampliar l’oferta de lloguers d’espai ja que hi ha hagut més sales disponibles, això també ha estat possible mitjançant la possibilitat de fer reserves d’última hora i d’utilitzar els espais per a fer altres esdeveniments, reunions, etc

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

10


Creació de la figura de l’amic de lacaldera

La figura de l’amic de lacaldera neix de la voluntat de fidelitzar els usuaris del centre i el públic que assisteix a les nostres activitats. Ser amic de lacaldera suposarà el pagament d’una quota de 10 euros anuals i, a canvi, l’amic rebrà un carnet identificatiu i obtindrà una sèrie d’avantatges i descomptes. A partir del 5 de maig de 2012, dia de l’acte d’inauguració de la programació del nou cicle PanoraMix a la Sala 0, es va posar en marxa aquesta iniciativa amb un resultat de 277 amics fins el dia d’avui. Hem superat la previsió d’enguany que era arribar als 250 amics.

Ser amic de lacaldera té una sèrie de beneficis exclusius que permeten estrènyer i consolidar la relació amb el centre: - amb el carnet regalem una entrada gratuïta al cicle PanoraMix - reserva prioritària de les entrades - activitats exclusives pels socis (assajos oberts, xerrades amb els artistes, passis privats per conèixer l'opinió del públic,...) - descomptes en espectacles d'altres centres i/o teatres - informacions prioritàries i exclusives - descomptes en sessions de fisioteràpia

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

11


Nova programació de dansa i arts escèniques a la Sala 0, amb cobrament d’un bo d’ajut

Durant els dos cicles de Panoramix (maig-juny i octubre-novembre de 2012) lacaldera ha ofert una nova programació de qualitat que ha suposat una alternativa a la resta de la programació de dansa que es fa a la ciutat fora dels dies habituals de programació: dilluns, dimarts i dimecres. Els assistents a aquests cicles, a part de la possibilitat de fer-se amics de lacaldera, també havien de fer una aportació d’entre 5 i 8 euros, el 80% de la qual ha estat destinada a cobrir les necessitats dels artistes.

Més coproduccions nacionals i internacionals

lacaldera sempre ha treballat en xarxa amb altres agents nacionals i internacionals. Des de 2011, totes aquestes complicitats estan donant lloc a projectes de col·laboració i coproduccions cada vegada més sòlides. Gràcies a aquestes coproduccions podem obtenir més suport econòmic d’altres organismes que financen projectes específics.

miniatures l'officina (marsella)

projecte Montreal | bcn (circuit-est)

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

12


estudi i creació nou model organitzatiu | serveis compartits Per aconseguir que la caldera segueixi sent una organització sostenible i viable econòmicament, és necessari reestructurar el model organitzatiu i adaptar-lo al context actual. L’objectiu aquest 2012 ha estat dissenyar un nou model operatiu i implentar-ho a finals d’any. Degut a la conjuntura ecònomica i a les qüestions relacionades amb l’edifici no s’ha pogut fer aquesta última fase que queda pendent per aquest 2013. Aquest nou model aprofita tot el capital humà i econòmic del que disposem per crear àrees de treball especialitzades (producció, administració, distribució, comunicació, etc). Aquestes àrees podran donar serveis als socis de lacaldera, als residents temporals i també a clients externs.

gestions per a la reforma i possible compra de l’edifici Tal com s’ha exposat a la valoració del projecte, aquest any ha estat marcat pel fet imminent de que la caldera ha de deixar la seva seu actual, ja que l’edifici no compleix els requisits necessaris i mesures de seguretat vigents per a poder desenvolupar la seva activitat i desplegar el seu creixement de futur amb total normalitat. Per tant, moltes de les energies d’aquest any han anat destinades a parlar amb les diverses institucions, essencialment l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia i Generalitat de Catalunya, per mirar de trobar solucions a aquesta qüestió. Tot així, les accions previstes per aquest any i els esforços per trobar la manera d’adaptar la seu actual a la normativa vigent s’han portat a terme: Accions realitzades el 2012 Obtenció de l’informe urbanístic i de bombers, presentat al districte al febrer 2012, per a la sol·licitud d’una llicència d’activitat per a totes les plantes condicionada a la realització de les obres. Obtenció, per part de l’Ajuntament de Barcelona, del certificat de compatibilitat que aprova la proposta de reforma, amb el vist i plau de bombers i l'informe urbanístic positiu (març 2012). Això vol dir que una vegada realitzades les obres, el centre podrà tenir una llicència d’activitats per a tot l’edifici. Aquesta llicència inclouria: un espai d’audició de concurrència pública (sala 0), espais de creació i de producció i un servei de bar de menjar ràpid. Realització per part del departament de Patrimoni de l’Ajuntament de la taxació de l’edifici. Després d’aquesta taxació, segueixen les gestions amb l’ICUB . Informe acústic aprovat: validació definitiva de la llicència de la sala 0.

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

13


lacaldera referent L’objectiu general d’aquesta línea estratègica ha estat posicionar lacaldera com a punt de referència i trobada indispensable per als professionals del sector de la dansa i altres arts contemporànies de Barcelona, de Catalunya i de l’àmbit internacional. Enguany hem comptat amb el suport de comunicació de l’empresa Explica-t, resident associat a lacaldera.

En aquest aspecte, l'èmfasi s'ha posat en potenciar la comunicació

més visibilitat (premsa, xarxes socials, al barri) captació de nous amics de lacaldera captació i fidelització del públic

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

14


lacaldera continguts 2012 L’objectiu general d’aquesta línea estratègica ha estat consolidar cada vegada més uns continguts de qualitat, que respectin la diversitat i mantinguin la coherència del projecte.

En aquesta línia, els continguts d’enguany han anat adreçats a seguir donant suport a la creació a través dels programes de residències i d’aula, a donar major visibilitat a la dansa i la creació escènica contemporània donant especial èmfasi a les activitats obertes al públic, a potenciar els vincles i els projectes socials vinculats al barri i al territori, i a projectar lacaldera enfora a través de col·laboracions amb diversos centres i plataformes locals, europees i internacionals a través d’espais de programació o de projectes de col·laboració i intercanvi en xarxa. Accions 2012

residències: reduir el nombre de residències temporals i ampliar el nombre d’artistes residents estables a lacaldera aula: oferir formació continuada per als professionals, i generar una trobada internacional intensiva durant l’estiu amb cursos i presentacions obertes al públic públics: donar major visibilitat de la dansa i les arts escèniques a través d’un nou cicle de programació a la sala 0 barri: articular projectes en xarxa vinculats amb el barri, estimular projectes de creació i educació a les escoles i projectes per a joves i amateurs. Sessions de portes obertes i programació per la festa major de Gràcia ciutat i internacional: projectar cap a l’exterior lacaldera i els artistes que recolza l’entitat a nivell local, europeu i internacional a través de projectes en xarxa tant a nivell local, com europeu i internacional

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

15


suport a la creació caldera residències

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

16


22 residents estables 7 residències en xarxa 2 residències de suport a la creació _____________________ 53 propostes artístiques creades i/o assajades a lacaldera

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

17


artistes residents fundadors treballs realitzats a lacaldera

Inés Boza | SenZa Tempo assajos A+ assajos Capricho assajos Julieta Unplugged creació La Virreina Ciega assajos Anatomía de un sueño creació Ofèlia o la intel·ligència de les flors Carles Mallol | O Tempo Voa coordinació espai social La PrinZipal Alexis Eupierre direcció artística del centre Montse Colomé | O Tempo Voa assajos entrega de premis Ciutat de Barcelona (direcció artística) assajos performance Portes Obertes amb O tempo Voa. assajos de " Julius i Montserrat" (actriu) assajos monòleg de l'actriu Pepa Lavilla (acompanyament artístic) Claudia Moreso | Nats Nus upss! (creació) assajos caixes assajos minimón (incorporació nova actriu) projecte dansa a les escoles Toni Mira | Nats Nus creació i assajos vídeo centenari de la pedrera Carles Salas | Búbulus creació i assajos Julius i Montserrat (direcció i creació) Álvaro De la Peña | Iliacan Dansa creació i assajos del projecte barris en dansa

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

18


artistes residents associats treballs realitzats a lacaldera

Gràcia Territori Sonor Impronits mensuals (maig-desembre) Seu del Festival LEM UmésDos Management de Nicolas Riccini Company Pla de comunicació per Mòdulmap Pla estratègic per Nats Nus Coordinació executiva i màrqueting online per Mercartes 2012 Consultoria aplicada per Zirkòlika entre d’altres

Explica-t Gabinet de premsa de l’espectacle Mon Brel Premsa, comunicació i estratègia publicitària gira d’estiu de “La cerimònia de la llum” Disseny, maquetació web de la consultora europea Barcelona Brasil Group entre d’altres

Christian Riedeberger| El Palomar Reportatge fotogràfic de les diverses activitats de lacaldera entre d’altres

As Meninas Disseny i confecció del vestuari per “Emocions en moviment” activitat commemorativa del centenari de La Pedrera Confessió vestuari Minimón de Nats Nus Disseny i confecció de vestuari per la Virreina Ciega de SenzaTempo Disseny i cofecció de vestuari per Ofèlia o la intel·ligència de les flors entre d’altres

Tantàgora Projecte Creadors sense vacances Projecte En trànsit Festival Flic, Festival de literatures i arts infantil i juvenil entre d’altres

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

19


artistes residents emergents treballs realitzats a lacaldera

Cecilia Colacrai Assajos “La incorruptible belleza de la distancia” Creació “Big Bouncers” Assajos “Último, el baile” Guy Nader Creació i assajos de “Zenith” Roser López Espinosa Creació “Before we fall” Creació projecte Montreal-Barcelona Assajos de “Miniatura” Assajos de “Lizard’s Skin” Anna Rubirola Creació “Dia Zero” Creació “Big Bouncers” Assajos “Coristes” Participació en el projecte Nodescartisres 2012 Pere Faura Residència tècnica “Striptease” Assajos “Danza real ya” Creació “Radio patio” Participació projecte Miniatures” Sebastian García Ferro Festival Barcelona International Dance Exchange Residència del Barcelona International Dance Exchange Presentació de “Behind the endings” Mireia de Querol Assajos “I tots els altres” Creació “Big Bouncers” Assajos solo “Bach & Glould” Creació “You should wear something green” Assajos “El intervalo” Sarah Anglada Assajos “Karaoke Grill” Assajos “Los Moñekos” Creació i assajos “El Rey, las reinas, el médico y ella”

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

20


residents en xarxa la veronal (marcos morau) en xarxa amb el certamen coreográfico de madrid

el rey, la reina, el médico y ella (sarah anglada) en xarxa amb SenZa TemPo i Iberescena

before we fall (roser lópez espinosa) en xarxa amb mudances i circuit-est (Mont-Real)

to dance (pere faura) en xarxa amb L'officina (Marsella)

zenith (guy nader) en xarxa amb el Bipod festival (Beirut) i l'institut del teatre de Vic

post-bide en xarxa amb Barcelona International Dance exchange

paradigma y crisis (sílvia sant-funk | las santas) en xarxa amb la poderosa

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

21


suport a la creació aula oberta pablo esbert lillienfeld EJECT és un assaig coreogràfic per a tres cossos multiplicats. Reflexiona sobre la memòria com una acumulació deteriorada i el temps en la seva qualitat elàstica. S'inspira en el concepte cinematogràfic de l'enquadrament, que defineix els límits d'una realitat. Re-enquadrar suposa un canvi en la mirada i el cos s'adapta a aquesta nova configuració. Aquest zooming-out d'un conjunt percebut en un altre de més gran que el conté és una presa de conciència.

EJECT de Pablo Esbert Lilienfeld amb Janet Novás i Ligia Manuela Lewis Música i programació Pablo Esbert Lilienfeld Amb el suport de PACT Zollverein (Essen), La Caldera (Barcelona) i Espacio en Blanco (Madrid) Espectacle produït per Sudhum Teatro amb l'ajuda de la Comunidad de Madrid Agraïments a Mehdi Dehbi i Gustavo del Río

aula oberta lali ayguadé La consciència de la mort i de la pèrdua ens fa actuar de manera diferent: aquesta és la premissa de la què parteix la coreògrafa catalana Eulàlia Ayguadé. Emocions com la por, la nostàlgia, la superstició o la solitud formen part de Little me. Coreografia Young Jin Kim, Lali Ayguadé Ballarins Young Jin Kim, Lali Ayguadé, Joan Català Carrasco Composició Josep Baldomà

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

22


suport a la creació aula | formació lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

23


23 professors 25 cursos _____________________ 311 alumnes/participants

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

24


classes tècniques professionals APdC-lacaldera gener

roser lópez espinosa

Mitjana d’assistència: 14 alumnes

febrer

sonia gómez | nadine gerspacher Mitjana d’assistència: 13 alumnes lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

25


març

guy nader

Mitjana d’assistència: 15 alumnes

abril

eneko alcaraz Mitjana d’assistència: 9 alumnes

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

26


maig

maria campos

Mitjana d’assistència: 9 alumnes

juny

iris heitzinger Mitjana d’assistència: 16 alumnes

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

27


setembre

cecilia colacrai

Mitjana d’assistència: 18 alumnes

octubre

lipi hernández Mitjana d’assistència: 13 alumnes

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

28


novembre

natalia jiménez

Mitjana d’assistència: 7 alumnes

desembre

isabel lópez

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

Mitjana d’assistència: 7 alumnes

29


valoració classes tècniques professionals APdC-lacaldera Tot i que la fluctuació d’alumnes és variant segons els mesos, de fet segons el professor que imparteixi la classe, hi ha una base estable de professionals que assisteixen a les classes de manteniment organitzades conjuntament amb l’APdC. Enguany el canvi que s’ha experimentat respecte l’any anterior és que els professors van variant cada mes, no pas cada dos mesos com es feia anteriorment. Aquest és un fet que es valora molt positivament entre els assistents ja que aporta més varietat i versatilitat a la formació. D’aquesta manera també s’està donant més oportunitats a més professionals per poder exercir de professors. Creiem fonamental seguir oferint aquesta formació continuada i amb una oferta tant diversa de professorat.

ioga carme vidal El ioga que proposa Carme Vidal té com a eix principal la respiració i pretén unir, de manera conscient, el cos, la respiració i la ment perquè funcionin com un tot. La respiració dóna a la pràctica un caràcter meditatiu. També permet, si cal, adaptar les postures a les característiques físiques de cada practicant, cosa que fa possible treure’n el màxim benefici sense risc per al cos.

Mitjana d’assistència gener febrer març abril maig juny juliol setembre octubre novembre desembre

4 alumnes 4 alumnes 5 alumnes 6 alumnes 4 alumnes 6 alumnes 6 alumnes 6 alumnes 5 alumnes 5 alumnes 4 alumnes

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

30


stage d'estiu Bcn Dance & Scenic arts International Meeting Point del 13 al 24 d'agost

david zambrano

Ă ngels margarit

gustavo guirado

thomas hauert

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

31


El programa definitiu de lacaldera Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point ha estat el següent:

Cursos del 13 al 17 d’agost

Flying Low 1 | David Zambrano

Tools | Thomas Hauert

Tècnica i Margarit

repertori

|

Àngels

Cursos del 20 al 24 d’agost

Flying Low 2 | David Zambrano

Composition | Thomas Hauert

La poètica de l’actuació | Gustavo Guirado lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

32


lacaldera Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point, hem generat un espai de Hem aconseguit un dels principals objectius plantejats amb

trobada a nivell internacional on els participants han pogut prendre cursos d’alt perfil i al mateix temps intercanviar informació i compartir el seu treball amb altres artistes. Aquest any 2012 hem volgut unificar i concentrar els tallers intensius i cursos que hem fet habitualment repartits al llarg de l’any, i crear una plataforma de trobada internacional on concentrar els esforços de comunicació i difusió per poder assolir un major impacte i visibilitat i poder generar un context on part del públic professional i no professional pugui gaudir col·lateralment d’aquestes activitats a través de les presentacions obertes al públic els vespres. Hem convidat el professor, coreògraf i ballarí David Zambrano (amb seu a Brusel·les i vinculat a l’escola PARTS) per dissenyar el perfil dels tallers i mirar de cobrir els diversos aspectes de la formació vinculats a les arts escèniques i de performance, per escollir els professors convidats i articular els diversos esdeveniments que han tingut lloc al llarg de la trobada. Enguany s’ha fet un esforç per donar més visibilitat als cursos d’estiu i dotar-los d’un perfil més internacional, portant a figures altament reconegudes en el panorama actual de la dansa contemporània i creant espais d’intercanvi pels alumnes participants en els cursos. La valoració tant de la participació dels cursos com del seguiment de les activitats paral·leles és molt positiva i creiem que hem trobat una fórmula que funciona i que repetirem el pròxim any 2013.

6 cursos d’alt perfil professional 125 participants 100 hores de formació

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

33


participants en el curs de Composició de Thomas Hauert

participants en el curs de Flying Low de David Zambrano

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

34


mòdulmap del 5 al 30 de novembre mòdulmap és un programa de formació dirigit a ballarin@s i/o coreògraf@s que ja tenen una formació de dansa i estan en una etapa de professionalització; també va dirigit a professionals amb ganes de seguir actualitzant o aprofundint els seus coneixements sobre llenguatges del moviment, el cos i les diferents eines i tecnologies que utilitzem en la creació escènica. mòdulmap és una proposta que s’impulsa des de l’estructura d’Àngels Margarit / cia. Mudances, que amplia i fa créixer l’activitat de m.a.p. – mudances aula pedagògica, en complicitat amb d’altres estructures professionals. En el cas de l’edició de novembre amb lacaldera. Programa: del 5 al 9 de novembre Salva Sanchis Treball tècnic (i) d’improvisació de 09.30 a 15.00 del 12 al 16 de novembre Isabel López Classe tècnica de dansa contemporània de 09.30 a 11.00 del 12 al 16 de novembre Núria Font Eines audiovisuals per a la dansa: videodansa, proces de creació, documentació de 12.00 a 15.00 del 19 al 23 de novembre Àngels Margarit Entrenament, partitures i materials Mudances per a Tèrbola de 09.30 a 15.00 del 26 al 30 de novembre África Navarro Tècnica de contact com a eina d’improvisació de 09.30 a 12.00 del 26 al 28 de novembre Roser López Espinosa Taller: El cos i la imaginació de 12.30 a 15.00 el 29 de novembre Inés Boza - Senza tempo Videoarxiu – repertori Dos processos de creació: des dels somnis fins al públic de 12.30 a 15.00 del 30 de novembre Carles Salas Videoarxiu – repertori Paisatges de la intimitat de 12.30 a 15.00

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

35


xarxes i difusió públics - PanoraMix

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

36


22 peces programades 26 artistes 44 dies de programaciĂł _____________________ 991 espectadors

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

37


calendari PanoraMix #1 Pere Faura "Striptease" | "Bomberos con grandes mangueras" 7, 8 i 9 de maig cia Prisamata i Family Art productions "Els desgraciats" 14, 15 i 16 de maig Cecilia Colacrai "La incorruptible belleza de la distancia" 21, 22 i 23 de maig Cia. Vero Cendoya "Antagónics" 28, 29 i 30 de maig Cia. Vero Cendoya "Manuales de saliva" 4, 5 i 6 de juny Colectivo 96º "Fingir" 11, 12 i 13 de juny

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

38


Pere Faura "Striptease" | "Bomberos con grandes mangueras"

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

39


cia Prisamata i Family Art productions "Els desgraciats"

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

40


Cecilia Colacrai "La incorruptible belleza de la distancia"

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

41


Cia. Vero Cendoya "Antagónics"

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

42


Cia. Vero Cendoya "Manuales de saliva"

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

43


Colectivo 96º "Fingir"

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

44


calendari PanoraMix #2 Guy Nader i Maria Campos "Zenith" 1, 2 i 3 d'octubre a les 20.30h

Los corderos "el cel dels tristos" 8, 9 i 10 d'octubre a les 20.30h

Jordi Vidal i Toni Xuclà "Mon Brel" 15, 16 i 17 d'octubre a les 20.30h

Andrés Waksman | Alas "azul petróleo" 25, 26, 27 i 28 d'octubre i 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 i 11 de novembre a les 20.30h

bloc La Poderosa Cristina Núñez - "Bang Bang" Amaranta Velarde - "Lo natural" 19, 20 i 21 de novembre a les 20.30h Bea Fernández – "restos de mis series" i "los que se ven entre sí" 12, 13 i 14 de novembre a les 20.30h

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

45


Guy Nader i Maria Campos "Zenith"

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

46


Los corderos "el cel dels tristos"

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

47


Jordi Vidal i Toni Xuclà "Mon Brel"

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

48


Andrés Waksman | Alas "azul petróleo"

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

49


bloc La Poderosa Bea Fernández – "restos de mis series" i "los que se ven entre sí"

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

50


bloc La Poderosa Cristina Núñez - "Bang Bang" Amaranta Velarde - "Lo natural"

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

51


xarxes i difusió públics - Grec

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

52


9 peces programades 26 artistes 17 dies de programaciĂł _____________________ 590 espectadors

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

53


Juliol 2012 dll dm

dx

dj

dv

ds

dg 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

£

Presentacions Projecte Montreal-Barcelona 6,7 i 8 de juliol

£

#1 Programa artistes residents Pablo Esbert 10 i 11 de juliol Col·lectiu Anna Rubirola i Maria Montseny 14 i 15 de Juliol

£

Impronits amb GTS 19 de juliol

£

MENT

£

#2 Programa artistes fundadors i residents Sarah Anglada i SenZa TemPo - Inés Boza 21 i 22 de juliol Búbulus - Julius i Montserrat. del 26 al 29 de Juliol

16, 17 i 18 de juliol

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

54


Projecte Montreal - Barcelona “Stranger and stranger” Roser López Espinosa - Bcn i Louise Bédard– Quebec “Revelacions” Inés Boza - Bcn i Marie Béland – Québec

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

55


Programa Artistes Residents “Edit” Pablo Esbert Lilienfeld

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

56


Programa Artistes Residents “Coristes” Col·lectiu Anna Rubirola i Maria Montseny

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

57


Impronits amb Gràcia Territori Sonor Agustí Martínez, Evru, Anna Rubirola i Federica Portello

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

58


# ment 3 coordinació Pedro Soler

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

59


# ment 3 Un fanzine, un llibre, un manifest. Un Booksprint! Una trobada i una assemblea per a definir el programa Barri 2013 de lacaldera. Davant dels canvis profunds del món actual vàrem voler reflexionar tots plegats sobre el paper de l’artista a la societat i, més concretament, les tasques d’un centre de creació d’arts escèniques al barri. Vàrem convidar a 7 pensadors, d’àmbits diferents, perquè durant una setmana generessin un llibre de reflexions i un document sintètic de punts fonamentals a tenir en compte al moment de pensar les arts escèniques al barri. Aquests documents es van presentar a debat durant 2 dies de trobades a lacaldera i després es va convocar una assemblea oberta a tothom per decidir els continguts del programa Barri de lacaldera pel 2013. Sebastià Jovani. Escriptor, membre de Gràcia Territori Sonor http://gracia-territori.com http://www.edipalstropics.wordpress.com Helena Torres. Escriptora, sociòloga, educadora. http://helenlafloresta.blogspot.com http://narrativasespaciales.wordpress.com/ Oscar Abril. Productor cultural, performer, activista, comissari. http://abrilascaso.net http://www.umesdos.com/ Gala Pin. Activista barrial i de cultura popular/lliure https://plus.google.com/114290000882694341288/posts http://www.vilaweb.cat/noticia/3893139/20110531/revolucions-twitter.html Itziar Pascual. Dramaturga. http://parnaseo.uv.es/ars/autores/pascual/itziar.html Rosario Hernandez Catalan. Filòloga, divulgadora científica i ecofeminista. Dramaturga i psiconauta. http://www.femiteca.com/spip.php?auteur395 Inés Boza, creadora Coordinat per : Pedro Soler http://root.ps Eva Verdealde http://loginmadrid.net

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

60


Programa Artistes Fundadors i Residents “Julieta unplugged” Inés Boza | SenZa TemPo i “Karaoke Grill” Sarah Anglada

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

61


Programa Artistes Fundadors i Residents “Julius i Montserrat” Carles Salas | Búbulus i Montse Colomé

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

62


xarxes i difusió públics – impronits + LEM lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

63


38 artistes participants 8 impronits 2 concerts Festival LEM _____________________ 215 espectadors

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

64


lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

65


lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

66


lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

67


lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

68


Impronit 31 de maig

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

69


Impronit 21 de juny

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

70


Impronit 19 de juliol

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

71


Impronit | festival LEM 18 d'octubre

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

72


Festival LEM - Julia Kent & Árbol 20 d'octubre La trobada entre Julia Kent i Árbol (Miguel Marín) és com el propi LEM: exploratòria, arriscada, però gens casual. Ella s’ha consolidat com una creadora personalíssima, amb un metabolisme musical propi lluny ja de la petja d’Antony and the Johnsons. Mentre que ell és un dels exponents més rizomàtics i clarividents de l'escena electrònica no només a Barcelona sinó a tota la península, germinant i creixent a terrenys com el cinema, la dansa i fins i tot la instrumentació de cambra. El violoncel ingràvid i meditatiu de Julia Kent i l'electrònica atmosfèrica i de somnieig d'Árbol són en realitat dues etapes d'un mateix viatge sonor que avui es troba i es reconeix a sí mateix: epifania d'una simbiosi latent...

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

73


xarxes i difusió públics – familiar lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

74


Degut a la falta de liquiditat econòmica i de crèdit que teníem al mes de desembre del 2012 ocasionat pel retard en el pagament de la subvenció otorgada per la Generalitat de Catalunya, lacaldera es va veure obligada a suspendre el cicle de programació familiar previst pels mesos de desembre 2012 i gener 2013 amb les presentacions dels espectacles Flexself (Cia. Mudances) i Minimón (Cia. Nats Nus).

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

75


xarxes i difusió públics – stage estiu lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

76


Les activitats paral·leles del stage d’estiu: la nit de peces curtes, la nit d’actuacions dels professors, la jam i la mostra dels tallers van concentrar més 250 persones en 4 dies a la sala 0

lacaldera memòria 2012 – una etapa de canvis

77


Nit d’actuacions dels professors: Thomas Hauert, Ángels Margarit i David Zambrano

Nit d’actuacions dels professors: Thomas Hauert, Ángels Margarit i David Zambrano

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

78


xarxes i difusió barri – projecte barris en dansa lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

79


112 participants 3 barris 6 entitats _____________________ 1.112 espectadors

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

80


Barris en dansa ha estat, enguany, un dels projectes cabdals de caldera barri, el programa que engloba tots els projectes socials i en relació directe amb el territori més proper. La valoració que fem d’aquest projecte és molt positiva, tant pel que fa al treball en xarxa amb les entitats implicades en el projecte, al treball amb l’equip artístic i amb els participants del projecte. El treball amb les altres entitats participants: El Graner, el Sat!, la Fabra i Coats, el Centre Ocupacional de Les Corts i l’Espai Jove La Fontana ha estat molt fluït i de bona entesa per part de tots. Cadascún dels centres ha ofert, en la mesura de les seves possibilitats, allò que el projecte els hi demanava sempre amb molt bona predisposició i oberts a col·laborar i a sol·lucionar els imprevistos que han pogut sorgit durant el procés de treball, com per exemple, quan vàrem haver de buscar un espai alternatiu per fer la mostra al Barri de Gràcia ja que, degut al gran número de participants, aquests no hi cabien a la sala 0 de lacaldera on estava prevista la mostra. Gràcies a l’Espai Jove La Fontana vem poder sol·lucionar ràpidament aquest tema i ens vàren oferir el seu auditori per a la mostra. L’equip artístic ha portat a terme les seves tasques molt curosament i amb gran professionalitat, adaptant-se perfectament a les limitacions de les entitats i acceptant les demandes que des de les entitats anaven sorgint, com per exemple, els canvis d’espais d’última hora, inevitables quan es tracta de coordinar espais on hi ha molta activitat i trànsit de gent. Destacar la meravellosa tasca de l’Álvaro de la Peña i de l’Àngel Zotes, coordinant un grup de més de 100 persones, amb gran dosi d’energia i dedicació i fent que les coses fluïsin de la millor forma possible, adaptant-se a cadascuna de les realitats dels participants, les quals eren molt diverses degut a la naturalesa del projecte. Pel que fa als participants del projecte, cal dir que veure la il·lusió, les ganes amb les que venien als assajos i l’evolució del seu treball ha estat una experiència molt gratificant, renovadora i de gran reconfort. La seva participació ha estat molt activa i en molts casos el projecte ha iniciat en alguns dels participants un interés per fer coses diferents, relacionades o no amb el moviment, que són un estímul per a l’empoderament personal molt positiu. Per les valoracions que han fet alguns dels participants creiem que aquest projecte ha ajudat a millorar la qualitat de vida, tant a nivell individual com col·lectiu. Respecte a la vinculació dels participants del Barri de Gràcia amb el centre, aproximadament la meitat del grup no coneixia el centre, l’altra meitat n’havien sentit a parlar i/o havien vingut a veure alguna de les activitats i entre unes 10-12 persones havien participat en algún taller de “Dansa per a tothom” també impartit per la Cia Iliacán dirigida per Álvaro de la Peña. Una fet molt destacable és que un cop finalitzat el projecte Barris en dansa, alguns dels participants del barri de Gràcia han vingut com a espectadors a les activitats programades al centre, acomplint un dels objectius paral.lels proposats en el projecte, apropar la gent del barri de totes les edats a les arts escèniques contemporànies. Amb el projecte Barris en Dansa hem constatat una vegada més, la necessitat fonamental de crear espais de trobada i col·laboració creatius entre persones de diferents edats i àmbits socials per fomentar la cohesió social i l’empatia i l’ esperit d’allò comú. Tasca que continuarem fent amb properes edicions del projecte BARRIS EN DANSA amb molta il.lusió després d’aquesta experiència tant positiva i enriquidora.

Álvaro de la Peña ha guanyat el Premi Ciutat de Barcelona 2012 pel projecte Barris en Dansa “un projecte ambiciós conduït amb sensibilitat, risc i compromís social”.

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

81


Selecció d’imatges del procés de creació i de l’espectacle final

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

82


xarxes i difusió barri – projecte dansa a les escoles lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

83


4 escoles 5 artistes 2 centres de creació _____________________ 175 nens participant

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

84


Dansa a les escoles

El projecte de la companyia Nats Nus crea vincles directes entre diversos centres de creació, exhibició i difusió de dansa de Barcelona, amb centres de formació de primària propers a les seves ubicacions. De manera que hem pogut construir una xarxa imaginàia que ha connectat la creació i la educació de forma directa, una inversió de futur imprescindible pels ciutadans i ciutadanes del demà. La ubicació natural dins del territori d’aquests centres escollits per la seva qualitat i prestigi ha fet que la companyia s’hagi plantejat apropar-se als nens d’ aquests districtes per crear un enllaç basat en la proximitat dins un mateix territori. -La Caldera, centre de creació de dansa i arts escèniques, ubicat en el barri de Gràcia; -El Graner, Fàbrica de Creació, situada al districte de Sants – Montjuïc, al barri de la Marina; Aquest projecte contempla dues branques amb un mateix objectiu, el d’apropar la dansa i la creació a un ventall ampli d’espectadors, fomentar la sensibilització dels ciutadans vers la dansa i alhora invertir en els nostres futurs espectadors començant des de la base, és a dir, des de la educació. Enguany s’ha realitzat la primera fase del projecte, el procés d’investigació i tallers a les escoles. Al 2013 es realitzarà la següent fase el procés de creació de l’espectacle i exhibició. La primera fase, s’ha fet juntament amb els nens per aprofundir en l’obra de l’il.lustrador taiwanès Jimmy Liao, des de la seva perspectiva i com a estratègia per enriquir el procés de producció coreogràfica. Tots els alumnes han experimentat sobre el mateix tema, tan a nivell corporal, com escrit i plàstic, per tant hem comptat amb la col·laboració de professors de música o d’ educació física ( horaris que normalment utilitzem per impartir els tallers), com també de llengua i plàstica. Els tallers estan inspirat en l’ obra de Jimmy Liao, il.lustrador taiwanés que recrea un univers de gran sensibilitat, ple de fantasia i imaginació que ha estimulat la creativitat dels nens des del treball corporal, l’ escriptura i/o el dibuix. L’ objectiu ha estat fer partícips als nens des del principi fins al final del procés coreogràfic i de creació d’un espectacle, amb la intenció de que coneguin i entenguin en què consisteix aquest procés: com es duu a terme, de que es nodreix, quins són els mecanismes que fa servir un creador per crear una obra, i finalment poder presenciar el resultat de tot aquest procés de treball. Així doncs, la implicació que els nens tindran amb el tema i l’ espectacle serà completament diferent a la que tindrien si no haguessin passat per aquest procés, i això contribueix a aproparlos al món de la cultura, de l’art i de la creació. És per això que la suma de totes aquestes propostes tant interessants ens fan pensar que tenim a les mans un projecte creatiu i educatiu únic i molt complert que hem portat endavant, on han intervingut escoles, biblioteques, centres de creació i d’exhibició de dansa, institucions, creadors i la companyia amb llarga trajectòria i experiència. Aquesta vegada amb l’ajut inestimable de Lluis Vallvé, del Departament d’Educació de la Generalitat i el departament de serveis educatius del Mercat de les Flors.

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

85


lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

86


xarxes i difusió barri – dies de nodes lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

87


13 accions artĂ­stiques 4 entitats gracienques 44 artistes participants _____________________ 360 espectadors

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

88


lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

89


l'àngel de gràcia – O Tempo Voa

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

90


caixes – nats nus

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

91


tríada de clarinets – amb gràcia territori sonor

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

92


xarxes i difusió barri – festa major de gràcia lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

93


7 activitats programades 20 artistes participants _____________________ 420 espectadors

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

94


Programació Festa Major Taller de Hip Hop (taller adreçat a tots els públics) amb Esther Confalonieri En aquesta ocasió el taller es realitzava al carrer just davant de la porta de lacaldera. dijous, 16 d'agost a les 18.30 divendres, 17 d'agost a les 18.30 dissabte, 18 d'agost a les 18.30 Puck i els sentits diumenge, 19 d'agost a les 12h Un espectacle-taller a càrrec de Conxita Sesé per transmetre la recuperació de les sensacions que ens produeixen els sentits en un món cada cop més escèptic on les olors, els gustos, el contacte… són cada vegada més neutres. Espectacle per a públic familiar de 4-7 anys. http://puckielssentits.wordpress.com/ Nit de peces curtes dilluns, 20 d'agost a les 20h Mostra de les creacions dels professionals que participen en el Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point. Actuacions dels professors: Àngels Margarit, David Zambrano i Thomas Hauert dimarts, 21 d'agost a les 20h Actuacions dels professors convidats al Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point.

Classes del Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point obertes al públic. Del 15 al 17 d'agost oferíem la possibilitat d’assistir com a públic als tallers de moviment que impartien els professors del Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point. Horaris tallers : David Zambrano de 9.30 a 11h Thomas Hauert de 11.30 a 16h Àngels Margarit de 16.30 a 20.30h

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

95


hip hop amb Esther Confalonieri

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

96


puck i els sentits amb Conxita Sesé

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

97


xarxes i difusió barri-altres lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

98


NodesCartisRes 2012 NodesCartisRes és una producció interdisciplinària que sorgeix del programa de residència de les quatre entitats que formen Nodes de Gràcia. Nodes de Gràcia impulsa per quarta vegada el projecte de creació contemporània NodesCartisRes amb les artistes en residència Maria Rodés (Gràcia Territori Sonor), João Lima (tragantDansa), Lucia C. Pino (Experimentem amb l’ART) i Anna Rubirola(La Caldera), amb la coordinació d’Oscar Abril Ascaso. NodesCartisRes parteix enguany d’un propòsit disruptiu, la seva voluntat de producció de context (social), més que d’un objectiu de creació (artística), d’una obra. NodesCartisRes 2012 qüestiona i es qüestiona quina podria ser la funció social i política dels artistes mes enllà i al marge de la seva pròpia creació artística, en el seu propi context local i en el devastador marc històric que ens ha tocat viure. En altres paraules, NodesCartisRes 2012 es planteja si la figura professional de l’artista especialment, de les arts en viu- atresora determinades singularitats específiques (la dimensió performativa de la seva pràctica, la experiència del cos com a eina) susceptibles de ser reinvertides en els moviments i processos de resistència i de transformació social i política actualment emergents. Tot partint d’aquesta premissa, la intenció de NodesCartisRes 2012 és constituir-se en un laboratori autònom temporal per a la postulació i prototipatge d’operatives, materials i idees per a l’acció social i política dels artistes. Per a aquest objectiu, NCRlab obre un espai de reflexió i de pràctica amb el context artístic, social i polític que reporti, al finalitzar el Procés de la seva recerca, un possible manual d’instruccions d’us, inacabat, obert i public. NodesCartisRes 2012 convida al cos artístic a un NoDescartisRes en aquest 2013, que tot està per fer, que tot es possible i que un altre món es possible. Però, per això, potser, no està de mes partir d’una senzilla pregunta preliminar:

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

99


Jornades PER A QUÈ SERVEIX UN ARTISTA? EART, La Caldera, tragantDansa. 19 i 20 de gener de 2013. Un laboratori de teoria i pràctica a l’entorn de les possibilitats per a l’acció social i política dels artistes mes enllà de la seva producció artística. 3 sessions de treball -Dissabte 19, 11h. Experimentem Amb l’ART (Torrijos 68, Gràcia). 1. Presentació del projecte NCRlab, per part dels seus membres. 2. Curs Tècniques Corporals d’Organització i Defensa Col.lectiva a Manifestacions, amb els assistents. -Diumenge 20, 11h. La Caldera (Torrent d’en Vidalet 43, Gràcia). 1. Taller Tècniques de Generació Col.lectiva de DIscurs Politic, amb els assistents. 2. Presentació de Propostes d’Acció Política, per part dels participants. -Diumenge, 20. 17h. tragantDansa (Reig i Bonet 23, Gràcia). 1. Sessió de debat i conclusions del laboratori, per part dels assistents. 2. Organització col.lectiva del programa d’accions a desenvolupar.

Una iniciativa de NCRlab amb Anna Rubirola, Maria Rodés, Joâo Lima, Lucia C. Pino i Oscar Abril Ascaso. Un projecte de Nodes de Gràcia.

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

100


projecció forward motion activitat en col·laboració amb el British Council, Hangar, La Caldera, Forward Motion i el South East Dance.

El diumenge 1 d’abril va tenir lloc la presentació dels resultats del taller "La coreografía de la lente" impartit per Isabel Rocamora a Hangar. També va tenir lloc la projecció de la pel·lícula Artist Choice (Cine de moviment britànic), de la sèrie Foward motion.

documental unes altres

Dilluns 16 d’abril i diumenge 22 d’abril es va projectar el documental “Unes altres veus” un documental sobre l'autisme a partir de l'experiència de nou pares, mares i avis de nens diagnosticats d'autisme; del testimoni de l'Albert, un jove de 20 anys diagnosticat de Síndrome d'Asperger; i des de la mirada de diversos psicoanalistes d'arreu d'Europa.

una cançó, un intèrpret, una dansa El dissabte 28 d’abril va tenir lloc la presentació dels treballs del laboratori de formació i creació organitzat per NU2s a L'animal a l'esquena, titulat "Una Cançó, un Intèrpret, una Dansa", i que consistia en crear una obra audiovisual de videodansa d'entre 3 i 4 minuts a partir de l'elecció d'una cançó que van escollir els autors convidats, els 6 treballs resultants es van mostrar en un programa especial que Televisió de Catalunya emès pel Canal 33 el diumenge 29 d'Abril, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa.

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

101


xarxes i difusió ciutat i internacional lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

102


Projecte Miniatures/ Marsella- Liban Pere Faura va ser l’artista resident emergent escollit per participar en aquest projecte impulsat per l’Officina (Marsella) i amb la participació de quatre entitats locals d'Egipte, Itàlia, Tunísia i Espanya, durant un període de cinc anys (20082013). Miniatures consisteix en la creació d’una breu peça coreogràfica creada fora del lloc de residència de l’artista per exhibir-la en un tercer país. En aquest cas la residència es va fer a Marsella del 23 al 28 d’abril amb una presentació pública de la peça creada “To dance” a la qual van assistir 15 persones. A posteriori la peça es va presentar durant dos dies, 16 i 17 de maig en un apartament a Beirut (Líban) amb un total de 100 persones de públic. L’objectiu del projecte és facilitar i incentivar el diàleg i l'intercanvi entre artistes mediterranis. Aquest projecte va comptar amb el suport de l’Institut Ramon Llull.

“Zenith” de Guy Nader i Maria Campos al Festival Bipod de Beirut Guy Nader, artista resident de lacaldera de procedència libanesa però establert a Barcelona, va presentar la peça Zenith, juntament amb la ballarina Maria Campos el 24 d’abril al Festival Bipod de Beirut. Aquesta peça creada en residència a la caldera va tenir molt bona acceptació entre el públic assistent, unes 250 persones. La col·laboració amb el Festival Bipod és un primer pas per a que l’any vinent d’altres artistes residents de lacaldera puguin mostrar en el marc d’aquest festival els seus treballs i esdevingui, així, una plataforma de visualització d’artistes catalans. Aquest projecte també va comptar amb el suport de l’Institut Ramon Llull.

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

103


Projecte Montreal-Barcelona Un projecte creatiu d’ intercanvi intergeneracional i intercultural BCN/Montreal és un projecte de col·laboració i d’intercanvi artístic per fomentar les experiències transfrontereres així com el diàleg i l’intercanvi creatiu entre joves artistes emergents i artistes experimentats de l’àmbit de la dansa i amb diversos orígens culturals entre La Caldera (Barcelona) i Circuit-Est (Montreal). El principal objectiu d’aquest projecte és la millora del diàleg artístic i de l’intercanvi entre artistes de diverses generacions que provenen d’entorns culturals diferents. Volem emfatitzar la transmissió de coneixement, creant de manera simultània un intercanvi intergeneracional i intercultural. Les artistes participants en la edició 2012 han estat: Ronda 1- Montreal ( nov-desembre ‘ 11) Jove coreògrafa catalana| Roser López Espinosa – Ballarina canadenca veterana | Louise Bédart Ballarina catalana veterana | Inés Boza – Coreógrafa jove canadenca | Marie Béland Ronda 1- BCN ( juliol’12) Jove coreògrafa catalana| Roser López Espinosa – Ballarina canadenca veterana | Louise Bédart Ballarina catalana veterana | Inés Boza – Coreógrafa jove canadenca | Marie Béland Procediment de treball Tant a Montreal com a Barcelona es va repetir el mateix patró de treball que va consistir en: 3 setmanes de creació de dilluns a divendres de 4 a 6 hores diàries 1 setmana de residència tècnica de dilluns a divendres de 4 a 6 hores diàries Una mostra pública per presentar el treball realitzat En el cas de la segona ronda a BCN les presentacions es van enmarcar dins del Festival Grec de Barcelona. “Stranger and stranger” peça de Roser López Espinosa La Louise i jo vam començar el projecte a Montréal a partir d’una idea sobre el retrat (la identitat i la disfressa). Al final de la primera etapa, una foto ens va caçar a les dues en posició idèntica mentre parlàvem de les nostres moltes diferències. Aquella imatge em va sorprendre tant que vaig decidir transformar la peça en un duet, que volia ser un joc sobre allò que compartim i parlar del projecte mateix: dues dones que no es coneixen prèviament, provinents de dos països i de dues generacions diferents, i aparentment amb maneres molt diferents d’entrendre la dansa i la posada en escena, troben el seu punt de trobada ballant, amb feminitat i un toc d’humor. “Revelacions” peça de Marie Béland Amb aquest solo co-creat amb Inés Boza, Béland inicia un nou cicle de creació titulat “La Mystique dans l'art” (La Mística en l'art). “Révélations” (Revelacions) qüestiona els diferents ritus que s'amaguen sota l'interpretació d'un espectacle en directe. Amb un toc d'humor i sota una mirada inquisitiva sobre la noció de representació, Béland explora la noble i irrisòria lluita que habita dins l'intèrpret en la cerca de l'autenticitat. La peça qüestiona d'aquesta manera, el paper i la responsabilitat de cadascú en la posada en escena d'un espectacle.

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

104


Residents emergents fora de lacaldera Festival TANTA dansa/ VIII Cicle de Dansa i Teatre Físic

Mireia de Querol, artista resident emergent, va presentar en el marc de Festival TANTA dansa/ VIII Cicle de Dansa i Teatre Físic el seu solo “I tots els altres” i la peça “I think you should wear something yellow” el 5 i 6 d’octubre al Teatre Tantarantana.

lacaldera &Aerowaves al Sat! lacaldera col·labora amb el Sat! per presentar creadors emergents locals al costat de nous artistes del programa europeu Aerowaves. Del 24 al 27 de gener del 2013 es van poder veure les peces d’alguns dels artistes residents emergents de lacaldera programades al Sat!, aquests van ser: Mireia de Querol amb la peça “I tots els altres”, 24 i 25 de gener. Roser López Espinosa amb la peça “The Lizard’s Skin”, 24 i 25 de gener Guy Nader i Maria Campos amb la peça “Zenith”, 26 i 27 de gener.

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

105


4. impacte de la programació 2012 impacte programació 2012 22 residents estables caldera residències suport a la creació

9 residències de caràcter anuals 53 propostes artístiques creades i/o assajades a lacaldera 23 professors

caldera aula

25 cursos 311 alumnes 73 dies de programació

caldera públics

43 activitats 118 artistes 2.046 espectadors

xarxes i difusió

19 dies de programació caldera barri

75 artistes 287 participants directes 2.024 espectadors

caldera ciutat i internacional

12 artistes implicats

259 artistes implicats en els projectes de lacaldera 4.070 espectadors

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

106


5. Comentaris al Pressupost 2012 Com ja hem explicat al llarg d’aquesta memòria, el 2012 ha estat un any molt complicat a nivell econòmic per a la caldera. El fet de que la Generalitat de Catalunya no hagi pogut pagar encara les subvencions atorgades ha fet que moltes activitats previstes s’hagin hagut de realitzar a base de crèdit i, en alguns casos, ens hem vist forçats a reduir les despeses per no poder-ne fer front en el moment. Aquest és el motiu bàsic de la desviació respecte el pressupost inicial.

Enguany hem comptat amb una persona i mitja menys a l‘oficina de gestió i hem ajustat al màxim els honoraris dels professionals independents que treballen pel projecte, a més de negociar de nou amb tots els proveïdors. Un cop més, hem comptat també amb l’ajuda de col·laboradors que han allotjat artistes a casa seva i voluntaris que ens han donat suport en moments puntuals.

Pel que fa als ingressos del projecte, gràcies a la incorporació de nous socis, el lloguer de taules de treball i sales d’assaig, a més de la nova programació i el carnet amics de la caldera, ens hem pogut mantenir en els ingressos necessaris per a la realització del projecte. Tot i així, considerem que no és suficient ja que gran part d’aquests serveis no han pogut ser abonats a temps per la situació econòmica general. Cal dir també que una part d’aquests ingressos no estan reflectits en aquesta justificació ja que s’han reservat per a cobrir despeses no justificables.

Tampoc s’han reflectit en aquesta justificació algunes despeses que han estat presentades directament a les entitats que les han finançat, com és el cas dels viatges i allotjaments internacionals (coberts per l’Institut Ramón Llull i el Ministeri del Québec) o una part del projecte “Barris en Dansa” (cobert per la Diputació de Barcelona).

Per acabar, volem mencionar els intercanvis realitzats mitjançant convenis de col·laboració en espècie i que no suposen una despesa econòmica efectiva per La Caldera. Aquests intercanvis, generalment mitjançant la cessió d’espai, ens suposa poder obtenir la complicitat i l’ajuda d’altres entitats i que La Caldera formi part d’una xarxa nacional i internacional cada vegada més gran. Aquests intercanvis han tingut un valor aquest any de 15.000 Euros. I com sempre, recordar que La Caldera gestiona uns recursos humans d’un valor estimat en 100.000 € aproximadament i que responen al voluntarisme de tot l’equip que treballa en el projecte i de moltes persones que ens demostren la seva complicitat i estima en aquestes circumstàncies tan excepcionals que vivim.

NOTA: Trobareu l’actualització del pressupost 2012, juntament amb el detall de despeses i ingressos i l’informe d’auditoria, adjunt a aquesta memòria.

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

107


6. accions de comunicació Enguany hem concentrat els nostres esforços en la comunicació de quatre ítems: La nova programació de dansa i arts escèniques a la sala_0: PanoraMix L’ampliació dels residents estables a lacaldera i obertura del projecte a més disciplines El nou carnet d’amic de lacaldera Stage d’estiu: de lacaldera Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point

Sense oblidar totes les activitats públiques que passen pel centre i en les que col·laborem i sense deixar de banda la comunicació interna, sempre important en un projecte d'aquestes dimensions.

La nova programació de dansa i arts escèniques a la sala_0: PanoraMix Accions realitzades -trobades individuals amb els mitjans de comunicació per informar de les novetats -festa d’inauguració de la nova programació -trobades amb stakeholders (persones que poden ser potencials prescriptors de lacaldera) -acció intensiva en xarxes socials -posicionament destacat a la web L’ampliació dels residents estables a lacaldera i obertura del projecte a més disciplines Accions realitzades -trobades individuals amb els mitjans de comunicació per informar de les novetats -acció intensiva en xarxes socials El nou carnet d’amic de lacaldera Accions realitzades -flyer captació d’amics de lacaldera -col·laboració amb partners privats per obtenir avantatges pels amics -acció intensiva en xarxes socials -posicionament destacat a la web Stage d’estiu: de lacaldera Barcelona Dance and Scenic Arts International Meeting Point Accions realitzades -publicació anunci a revista especialitzada del sector -flyer específic amb la informació del stage -banner en el portal dansacat.org -difusió a centres artístics europeus -acció intensiva en xarxes socials -posicionament destacat a la web

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

108


Comunicació externa: Nova imatge corporativa renova La nova pàgina web www.lacaldera.info és una eina que permet optimitzar molt el temps, ja que agilitza enormement la gestió i actualització dels continguts i la seva organització. Alhora permet a tots els residents fer la seves pròpies reserves d’espais d’assaig directament a través d’una àrea privada, alhora que els permet de publicar directament esdeveniments varis que queden directament endreçats dins la web, i que els permet vincular la comunicació de les seves activitats fàcilment amb les de la caldera optimitzant la visibilitat mútua.

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

109


Per altre banda la incorporació d’un projecte professional de comunicació , Explica-t/ Xavier Vidal, dins els nous associats de la caldera ens ha permès establir noves sinergies i nous esforços en la millora de la comunicació del projecte. Durant tot aquest any han fet un assessorament i un reforç de comunicació per tal d’explicar als diversos usuaris i agents de la ciutat els canvis i el nou model de la caldera. Un dels objectius principals per aquest any ha estat explicar-nos millor, fer-nos més visibles, i cercar nous amics i usuaris pel projecte així com apropar-nos a nous públics i als veïns del barri.

principals accions: -

Pàgina web amb 28.108 visites anuals.

-

Les pàgines de Facebook www.facebook.com/lacalderabcn (pàg. amb més de 5.634 amics i una mitjana de 400 visites diàries) i Twitter www.twitter.com/calderabcn (1.318 seguidors) estan obertes a tots els usuaris de la xarxa.

-

Facebook. Grup específic "Classes tècniques per a professionals APdC –lacaldera" amb 160 usuaris registrats que reben la informació publicada directament al seu correu electrònic.

-

lacaldera figura linkejada en les pàgines webs dels seus socis, artistes residents de l'any en curs, portal de cultura de diferents institucions públiques. Aquesta connexió a part de generar posicionament en els buscadors de la xarxa també ens ofereix la possibilitat de donar-nos a conèixer en contextos inusuals. A part en totes les activitats dels artistes residents que passen pel centre hi figura el logo de l'entitat.

-

Les diverses presentacions que passen a lacaldera són enregistrades pel nostre responsable de vídeo. D’alguns d’aquests enregistraments fem clips que pengem a YOUTUBE.

-

Anualment generem un DVD memòria de l'activitat que inclou una explicació exhaustiva del projecte en tres idiomes que també queda disponible a la web (YOUTUBE) amb els noms de tota la gent que ha col·laborat en l'exercici.

-

flyers digitals. De totes les activitats que fem, generem flyers digitals que pengem per la web.

-

Mailing de professionals (ballarins i gent vinculada al món de la dansa) i mailing de públic general enviat a través de la publicació mensual Caldera Informa o l'esporàdica Caldera Última Hora.

-

Un cop l'any (durant el Festival Grec de Barcelona) lacaldera figura en el programa que s'edita i és una bona ocasió per donar-se a conèixer (en el programa, a part de la programació que s'hi pot veure) hi figura l'adreça física del centre i la pàgina web.

-

Les presentacions generen nou públic. Amb la programació del PanoraMix ha augmentat el número d'espectadors que no coneixen el centre.

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

110


-

Banners que l'APdC ens intercanvia per descomptes pels seus socis.

-

L'Independent de Gràcia: publicació setmanal que edita dbarris amb la que hem establert un vincle més o menys assidu on aproximadament un cop cada dos mesos ens dediquen una pàgina a la secció Cultures.

-

Jornada de portes obertes que convida a la gent del barri de Gràcia de Barcelona i a la ciutat oferint la possibilitat de descobrir el centre. És un dels aparadors que utilitzem durant Dies de Nodes.

-

La direcció artística fomenta les relacions públiques amb visites a diferents festivals internacionals: Bassano del grappa, Liban (POD), Viena (ImpulseTanz), Madrid (La casa Encendida, Certamen Coreográfico), MOV’S, Berlin (Tanzhause),...

-

Samarretes de lacaldera. El merxandatge és una eina d'expansió important i al vestíbul del centre, després de les presentacions, posem a la venda unes samarretes amb la nova imatge corporativa de l'entitat.

-

Portals webs amics: Associació de Professionals de Catalunya (www.dansacat.org) i lNAEM (www.danza.es)

-

Publicitat penjada a les cartelleres del centre i centres còmplices.

-

En activitats específiques (en xarxa amb el Festival Grec de Barcelona) apareixem al catàleg general del Festival i a la seva pàgina web.

-

En activitats específiques (en xarxa amb el Festival Grec de Barcelona) on l'activitat que es succeeix a lacaldera s'incrementa publiquem una postal promocional amb tota l'activitat.

Comunicació interna: Infosocis: correu setmanal d’informació general i recordatori de diferents aspectes, classificats per temàtiques diferents (des de gestió a activitats previstes) Reunions de socis i productores ordinàries i assemblees. La nova pàgina web inclou una intranet (xarxa interna) que a través de noms d'usuaris permetrà als socis actualitzar el contingut de la web i modificar les reserves de calendari.

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

111


7. premsa

L’independent, 27 de gener 2012

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

112


L’independent, 27 d’abril 2012

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

113


La Vanguardia, 8 de maig del 2012

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

114


El Periódico, 8 de maig de 2012

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

115


L’independent, 28 de setembre del 2012

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

116


El Punt, 23 de novembre del 2012

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

117


col·laboracions lacaldera treballa amb una sèrie d’entitats i plataformes amb les quals col·labora habitualment:

Suport Institucional_ Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona INAEM Diputació de Barcelona Districte de Gràcia Institut Ramon Lull Iberescena Entitats col·laboradores_ AISGE La Poderosa La Porta APdC AADPC Central del Circ Goethe Institute British Council Institute Français Mercat de les Flors Mov_s Unnim Obra Social Piano Servei Bureau de Quebec a Barcelone Ministeri de Cultura del Quebec

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

CCCB Cicuit-Est Certamen Coreográfico de Madrid Conservas Erre que Erre Festival Dansalona Hangar Líquid límits La Oveja Negra Miniatures Cia Mudances/ Ángels Margarit Associació NU2’s L’Officina. Atelier Marsellais de production Festival Panorama d’Olot

118


amb el suport de

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

119


Amb la col·laboració de:

XXI Certamen Coreográfico de Madrid

lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

120


lacaldera projecte 2012 –una etapa de canvis

121

Profile for lacaldera Barcelona

Memòria 2012  

Memòria 2012  

Advertisement