Page 1

Informació generada per:

EL PAIS (EDICION CATALUÑA)

08/07/07

BARCELONA Premsa: Tirada: Difusió:

Diaria 80.509 Exemplars 62.207 Exemplars Pàgina: 38

Secció:

Impressió: Blanc i Negre

Document: 1/1

Cód: 14192991

ebullición en la caldera - caldera express'07  

El País 08/07/2007 www.lacaldera.info

ebullición en la caldera - caldera express'07  

El País 08/07/2007 www.lacaldera.info