Labyront CZ

Page 1


Legenda Labyrontu Kam lidské oko neumí dohlédnout, mezi skutečností a sněním, nachází se Labyront. Místo, kde vše se mění. Postaven byl z mnoha stěn, živly dobře ochráněn. Pokladnici najdeš v jeho středu, uvnitř čtyři cenné amulety, jež posunou tě cestou zpět kupředu. Buď však obezřetný. Ať jsi mlád, nebo letitý, Labyront pro všechny stejně je spletitý. Odvahu a trpělivost s sebou měj! A šťastný návrat pro všechny si přej.


V pradávných dobách, kdy byla stvořena planeta Zem a stala se lidem domovem, ukryli moudří vládcové na nejodlehlejším místě světa čtyři základní amulety živlů: země, vody, větru a ohně. Už miliony let jsou ve své nejčistší a životodárné podobě uzamčeny v pokladnici uvnitř posvátné horské jeskyně. Nastane-li jednou doba, kdy lidé svým nerozvážným chováním naruší rovnováhu tohoto světa, zavolá Zem o pomoc. Stane se to v okamžiku největšího ohrožení naší planety. Až ta chvíle přijde, musíš se, člověče, moudře rozhodovat. Vše živé a mrtvé semkne se ti na pomoc, abys opět získal vládu nad čtyřmi základními živly. Jedině tak se bude Zem moci opět nadechnout a ožít pro své potomky. Pokud čteš tyto řádky, čas nadešel. Budeš to ty, kdo navrátí světu jeho původní rovnováhu? A dá všem naději na nový život? Tvůj úkol právě začal a tvým protivníkem je čas.


Úvod do hry Troufáš si na nebezpečnou cestu Labyrontem? Chceš pro lidstvo získat životodárné amulety? Budeš čelit síle vody, žáru ohně a cestou se do tebe opře i mocný vítr. Každým tvým krokem budou zmítat přírodní živly. Ale neboj se, cesta bude stát za to! Labyront se skládá ze čtyř okruhů se znaky živlů, které jsou rozmístěny v polích. Pátým a posledním okruhem je pokladnice uprostřed. Každý z okruhů má svou specifickou sílu. Hráči postupují do středu Labyrontu skrze průchody, aby získali původní amulety živlů. Cestou však čelí různým nástrahám.

SYMBOLY

Pokladnice Amulety jsou uzamčeny v pokladnici. Chrání je energie starobylých spirál.


Význam symbolů ZEMĚ … zastav se a naslouchej. Jen země ví, kolik času ti ještě zbývá. Další kolo neházíš.

VODA … je nestálá. Kam tě asi zanese její proud?

Postup o dvě pole dopředu, nebo o dvě dozadu.

OHEŇ … spalující žár tě nutí ustoupit.

Hoď kostkou a posuň se o hozený počet polí dozadu.

VÍTR … jeho síla tě pohání vpřed.

Hoď kostkou a posuň se o hozený počet polí dopředu.

SPIRÁLA

… přenese tě přes pevné hradby na sousední okruh.

Zda se posuneš o okruh napřed nebo naopak zpět – určuje vnější ukončení spirály v nápovědě (viz obrázkové schéma). Poté, co se posuneš do dalšího okruhu, pohybuješ se dále směrem k průchodu.


I. Cesta do středu Labyrontu Úkolem každého hráče je co nejrychleji proniknout do středu Labyrontu, tam odemknout pokladnici a získat co nejvíce amuletů. Uložení amuletů na střed

Uzamknutí otočením

Sta

r to vn

íp

ole

Numerická kostka

ZEMĚ VODA OHEŇ

Výstupek na figurce určuje směr pohubu.

VÍTR SPIRÁLA

Znaková kostka

Pro rozšířenou hru.

Liché čísla vedou tě doleva Sudé značení zase doprava

Pokladnice Amulety jsou uzamčeny v pokladnici. Chrání je energie starobylých spirál.


Začátek hry Hráč postaví figurku na startovní pole (vstupní brána do Labyrontu). Jde o pole označené plným kolečkem. Na začátku se musí rozhodnout, zda se z políčka start vydá vpravo nebo vlevo. Tento směr hráč drží až k dalšímu průchodu, kde ho může změnit. Při dalším pohybu okruhem hráč drží zvolený směr až k dalšímu průchodu, kde ho opět může změnit.

Celou cestu do středu Labyrontu používá hráč pouze numerickou kostku. Figurku posouvá vždy o tolik polí, kolik hodil. Hráči se snaží projít okruhy co nejrychleji a skrze průchody se dostat až do pokladnice s amulety. Pokud hráč vstoupí na políčko se symbolem, hází kostkou a posouvá se dál podle významu jednotlivých symbolů. A to až do chvíle, kdy se zastaví na poli bez symbolu či na poli země. Poté hází další hráč, který je na řadě. • • • •

Hráč nemůže vstoupit na pole obsazené jiným hráčem. Tehdy hod kostkou opakuje. Figurky se mohou přeskakovat. Pokud hráče přenese spirála do dalšího okruhu, pohybuje se vždy směrem k bližšímu průchodu. Pole s ohněm vrací hráče zpátky. Ale vždy jen v rámci jednoho okruhu.

Dej si pozor na udržení vždy správného směru pohybu (v závislosti na tom, zda sis zvolil postup směrem doleva či doprava)

K orientaci využívej výstupek na figurce!

Jak odemknout pokladnici a získat amulety? • •

• •

Poslední branou Labyrontu můžeš projít, ať už hodíš jakékoliv číslo. Dostaneš se tak do středu spirál – přímo k pokladnici, ve které jsou amulety uzamčeny. Pokladnici nadobro odemkneš, když hodíš numerickou kostkou číslo jedna. Podařilo se? Výborně, odemknul jsi pokladnici. Hoď znakovou kostkou a získej amulet, který ti padne. Pokladnice ti zůstává otevřená, takže v příštím kole házíš rovnou znakovou kostkou a vybíráš další amulet. V pokladnici Labyrontu může o amulety soupeřit více hráčů současně. Při hodu kostkou se střídají. V pokladnici není možný souboj.

Kdo je vítěz? Vítězí hráč, který získá nejvíc amuletů.


II. Cesta ven z Labyrontu V této variantě hry se hráč snaží amulety co nejrychleji vynést ze středu Labyrontu. Vrátit se s nimi musí na startovní pole.

Vlastník amuletu získává imunitu

Dva hráči na jednom poli svedou souboj

Vyber si hrací kostku

Startovní pole


Jen tam, kde souboj s časem začal, může být i ukončen. Pouze na tomto místě ze sebe amulety vydají to, co ukrývají. Každému kusu země, plamínku ohně, vánku či poslední kapce vody dají novou harmonickou sílu a obnoví naději na záchranu planety. Čas utíká rychle, je zapotřebí spěchat! Proto může hráč na cestě zpět házet oběma kostkami. Doporučujeme v pokladnici získat co největší množství amuletů, které budou hráče na cestě zpět chránit. Jak se co nejrychleji vrátit ke vstupní bráně? K dispozici máš tentokrát dvě kostky. Při každém hodu si můžeš vybrat, zda použiješ numerickou či znakovou kostku – podle toho, co je pro tebe právě výhodnější. Spěchej, než Zemi vyprší čas! Zvolíš-li znakovou kostku, postupuješ vždy na nejbližší hozený znak. Posunout se můžeš i do dalšího okruhu. Buď však opatrný! Pokud hodíš ve čtvrtém okruhu symbol ohně, zažene tě jeho spalující žár zpátky do pokladnice.

Ochranná moc amuletů Vlastník amuletu má svůj živel vždy pod kontrolou. V případě, že se zastaví na poli s jeho symbolem, může si vybrat, zda živel v danou chvíli svou sílu uplatní, nebo ne.

Souboj o amulet V této variantě hry mohou hráči vstoupit na pole obsazené jiným hráčem. Pokud se to stane a dva nebo více hráčů se střetnou na jednom poli, nastává souboj o amulety. Bojuje každý s každým. Během souboje hází hráči pouze numerickou kostkou. Ten, kdo hodí numerickou kostkou o tři body více než jeho spoluhráč, vyhrává souboj a vybírá si, který amulet od spoluhráče chce. Hráč, který prohrál souboj, ale zůstal mu alespoň jeden amulet, může pokračovat ve hře z místa, kde stál. Pokud hráč nemá žádný amulet a prohraje souboj, musí zpátky do středu Labyrontu (pokladnice). Přišel jsi o všechny amulety, nebo jsi žádný nezískal? A v pokladnici další nejsou? Amulet musíš získat od ostatních hráčů v souboji, jen tak můžeš vyhrát. Máš proto výhodu – v každém novém kole hry se můžeš vždy rozhodnout, kterým směrem budeš dál pokračovat. Tuto výhodu máš jen do doby, než získáš amulet.

Kdo je vítěz? Vítězí hráč, který se první dostane přímo na startovní pole. Nesmí hodit větší ani menší číslo) a současně vynese z Labyrontu alespoň jeden amulet.


Hráči si mohou dle pravidel zvolit základní nebo rozšířenou variantu hry. Jakmile se v Labyrontu zorientujete, můžete si pravidla upravovat dle vlastní fantazie. V závěru návodu přikládáme jeden tip, jak si hru přizpůsobit, aby byla o něco náročnější.

Vaší fantazii neklademe žádné meze. Přizpůsobte si pravidla hry podle sebe! Dejte však pozor, aby vám změny umožnily dohrát hru až do konce. Rádi byste hru ještě dynamičtější? Máme pro vás tip. Rozšíření pro základní hru I. Cesta do středu Labyrontu (viz schéma): o směru pohybu v okruhu rozhoduje číslo hozené numerickou kostkou. Hodíš-li hned ze startu sudé číslo, pohybuješ se doprava, hodíš-li liché, pohybuješ se doleva. Nápovědu najdeš i v každém průchodu. Při postupu dalšími branami se směr pohybu může měnit podle čísla, které hodíš těsně před průchodem. Rozšíření pro základní hru I. Cesta do středu Labyrontu: na startu se mohou hráči dohodnout, že celou cestu do pokladnice budou držet pouze jeden směr (buď doprava, nebo doleva). Hra bez kostek. Hráči se pohybují o jedno až dvě pole libovolným směrem v daném okruhu. Na obsazené pole jiným hráčem, nemůžeš vstoupit.

Přejeme dobrou hru.


Ač je naše planeta pro tuto chvíli zachráněna, o její budoucnosti rozhodnou nakonec opět lidé. Ať vidomý, či nevidomý, dívej se na svět svým srdcem. Na rozcestí ti vždy ukáže správnou cestu.


www.labyront.cz www.labyront.eu infolabyront@gmail.com Zรกkaznickรก podpora CZ: tel.: +420 702 323 303 Customer service EN: tel.: +420 773 901 999

www.labyront.cz