Page 1

Výchovně-vzdělávací programy Labyrintu - SVČVS Kladno pro základní školy

www.labyrint-svc.cz


Labyrint - středisko volného času a služeb si vám prostřednictvím tohoto informačního materiálu dovoluje nabídnout výchovně-vzdělávací programy pro kolektivy dětí. Kompletní nabídku najdete na www.labyrint-svc.cz Programy probíhají v učebnách Labyrintu v Arbesově ulici, Labyrint klubu Spirála v Litevské ulici a v přírodě nebo v terénu. Některé akce je rovněž možné uskutečnit na naší Turistické základně v Libušíně. Možná je i domluva o programu přímo ve vaší škole. Pokud je součástí programu zajištění autobusu na akci z naší strany, bude doprava rozpočítána k ceně programu dle aktuálního ceníku dopravce. Objednat lze telefonicky u pedagogů volného času uvedených u jednotlivých programů. Pokud není uvedeno jinak, programy pořádáme celoročně, dle dohody. Bližší informace vám podá Mgr. Jana Hahnová, 601 369 396

Arbesova 1187, 272 01 Kladno tel.:312 247 663, 312 247 640 www.labyrint-svc.cz e-mail: labyrint@labyrint-svc.cz


OBSAH CO NÁM TĚLO ŘÍKÁ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ ZAJI DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI DUHOVÉ JARO KERAMICKÁ DÍLNA KIN-BALL KOLO ROKU MALÝ CYKLISTA II NEJŠIKOVNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK SEXUÁLNÍ VÝCHOVA ZÁZRAČNÁ VODA ZDOBENÍ MEDOVÝCH PERNÍČKŮ ZPĚT NA STROMY


CO NÁM TĚLO ŘÍKÁ Co se může skrývat za bolestí hlavy, břicha nebo krku. Techniky uvolňování těla a mysli – tanec, vizualizace, vydávání zvuků. Přijetí emocí strachu a hněvu, práce se stresem. Určeno: Délka programu: Cena: Lektorka:

pro žáky ZŠ 90 minut 30 Kč/účastník Mgr. Alena Loučanská, 601 369 382

DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ ZAJI Společně s malou surikatou Zaji se vydáme na putování kolem světa. Zažijeme veliké dobrodružství a setkáme se s nejrůznějšími dopravními prostředky, národy, zvířaty, rostlinami i pamětihodnostmi. Při objednání alespoň tří výukových programů z tohoto cyklu, dostane každé dítě cestovní pas, do kterého si po každém "putování" nalepí samolepky a dostane razítko. Výběr z pěti světadílů: 1. Zaji v Africe 2. Zaji v Severní Americe 3. Zaji v Jižní Americe 4. Zaji v Evropě 5. Zaji v Asii 6. Zaji v Grónsku 7. Zaji v Austrálii Určeno: Délka programu: Cena: Lektorka:

pro žáky 1. stupně ZŠ 90 minut 30 Kč/účastník Bc. Jana Hoffmannová, 601 369 386


DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI V rámci projektu BESIPU Dopravní výchova vám nabízíme výukový program pro družiny, mateřské školky a zájmové útvary. Děti si mohou zapůjčit kola na dopravním hřišti a pod vedením školeného lektora absolvovat 60 minut výuky dopravní výchovy na hřišti v Kladně, Brjanské ulici. Určeno: Termín: Místo: Cena: Lektorka:

pro mimoškolní činnost žáků 1. stupně ZŠ a dětí z MŠ každé pondělí po 13.00 hodině, vždy po dohodě s lektorem dopravní výchovy dopravní hřiště Brjanská Kladno 20 Kč/žák Jana Hahnová, 601 369 396

DUHOVÉ JARO Program je zaměřen na poznávání stromů, květin, listů a hub formou pohybových her. V druhé části výukového programu budou děti pracovat s barvami a vyrábět lucernu, kterou si odnesou domů. Během programu budou zmiňovány tradice a zvyky ročního období. V Labyrintu nebo Labyrint klubu Spirála. Určeno: Délka programu: Cena: Lektoři:

pro žáky 1. stupně ZŠ 4 vyučovací hodiny 50 Kč/účastník Bc. Filip Dohnal, 702 007 236, Lucie Žáková, 702 032 409


KERAMICKÁ DÍLNA Práce s keramickou hlínou, zhotovení různých výrobků, výpal, možnost glazování, práce na kruhu. Určeno: Délka programu: Cena: Lektorka:

pro žáky ZŠ 60 minut 40 Kč/účastník Jana Hromasová, tel.: 601 369 398

KIN-BALL Hledáte hru, do které by se pohybově zapojili všichni žáci? Kin-ball je ideální hra na rozvoj fyzické zdatnosti, koordinace pohybu každého žáka a navíc utužuje týmového ducha. Kin-ball je především o spolupráci všech účastníků. Určeno: Délka programu: Kde: Cena: Lektor:

pro žáky ZŠ 45 nebo 90 minut tělocvična přihlášené školy, venkovní výuka na školním hřišti 30 Kč/účastník Bc. Filip Dohnal, 702 007 236


KOLO ROKU Naše tradice, svátky a zvyky v jednom kole. Program dětem vysvětlí přírodní principy, na nichž jsou postavené naše svátky i zvyklosti. Projdeme se od Velikonoc, přes posvícení, až k masopustu. Interaktivní výuka plná pomůcek a her bude děti nejen bavit, ale také jim poskytne ucelený přehled našich tradic. V Labyrintu nebo Labyrint klubu Spirála. Určeno: Délka: Cena: Lektorka:

pro žáky ZŠ 90 – 120 minut 40 Kč/účastník Lucie Žáková, 702 032 409

MALÝ CYKLISTA II Pomocí hry, vyprávění a obrázkového testu se děti naučí pravidla bezpečné jízdy na kole, poznávat značky a orientovat se na křižovatce. Určeno: Délka programu: Cena: Lektorka:

pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ 90 minut 30 Kč/účastník Ivana Peštová, 601 369 384


NEJŠIKOVNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK Zábavné soutěže s velikonočním zajíčkem, kdy si děti vyrobí košíček, do něho nasbírají sladká vajíčka (body), a ti nejlepší získají i ceny. Délka programu: Cena: Lektorka:

60 minut 30 Kč/účastník Ivana Peštová, tel.: 601 369 384

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Lidské tělo, vztahy, předsudky, bezpečný prostor – formou her a diskuse. Určeno: Délka programu: Cena: Lektorka:

pro žáky ZŠ 90 minut 30 Kč/účastník Jana Jelínková, tel.: 601 369 401


ZÁZRAČNÁ VODA My jsme voda. Ochrana, vlastnosti a schopnosti vody. Pozorování a ztvárňování krystalů vody. Tajemství vody, fakta o vodě. Cesta vodní kapky. Situační hry na konkrétní témata se zadanými informacemi. Voda všemi smysly. Určeno: Délka programu: Cena: Lektorka:

pro žáky ZŠ 90 minut 30 Kč/účastník Mgr. Alena Loučanská, 601 369 382

ZDOBENÍ MEDOVÝCH PERNÍČKŮ Děti si nazdobí 4 ks perníčků, které si odnesou domů. Krátké povídání o perníkářské tradici. Určeno: Délka programu: Cena: Lektorka:

pro žáky 1. – 5. tříd ZŠ 45 minut 30 Kč/účastník Jana Hromasová, tel.: 601 369 398


ZPĚT NA STROMY Nízké a vysoké lanové aktivity. Program překonávání lanových překážek pro třídní kolektivy. Zahrada nebo les se stromy blízko školy. Trénink rovnováhy, síly, odvahy, vytrvalosti a týmové spolupráce pod vedením vyškoleného instruktora. Určeno: Délka programu: Cena: Lektor:

pro žáky ZŠ a SŠ (optimální počet 20 – 30 účastníků) dle požadavků obtížnosti, 90 minut 60 Kč/účastník Mgr. Filip Dohnal, 702 007 236

Labyrint SVČS Kladno nabízí pronájem turistické základny Libušín ve všedních dnech měsíce května a června. Zájemci mohou základnu využít pro školy v přírodě, sportovní soustředění, kurzy, školení, výukové programy, akce na klíč, školní výlety. Základna se nachází v hezkém přírodním prostředí. Je vybavena 5 pokoji, kuchyní, sociálním zařízením s celodenně tekoucí teplou vodou, jídelnou a malou společenskou místností. Její součástí je deset chatek, hřiště, travnatá zahrada, táborový kruh a parkoviště. Podmínky pronájmu si můžete domluvit s Kateřinou Lavičkovou, tel.: 601 369 389 - pondělí - pátek, 8.00 - 17.00 hodin labyrint.tzlibusin@gmail.com


Výchovně vzdělávací programy jaro 2018  
Výchovně vzdělávací programy jaro 2018  
Advertisement