__MAIN_TEXT__

Page 1

núm. 131

Rosalía fa història

setembre 19

El Life Montserrat reclama continuïtat

Guanya 2 MTV i actuarà al Palau Sant Jordi pàg. 12

Foto: MTV.

info@labustia.cat

www.facebook.com/labustia

@la_bustia

Passa’l

100%

✆ 675 475 038

Ariadna Isern, Plataforma Tanquem Can Mata

"Volem aturar “La cultura l'ampliació en arriva a tothom temps i cota"qui ho vol”

Licitació de la gestió Sant Andreu farà del Centre de Formació un gimnàs al pavelló Professional d'Automoció esportiu L'11 pàg. 4

pàg. 3

pàg. 11

pàg. 6

Olesa posa en servei una illa de vianants al nucli antic pàg. 8

Esparreguera tanca el mercat municipal d'aquí mig any pàg. 10

Noves edicions de la Fira dels Porrons d'Abrera i la Festa del Roser de Martorell pàg. 5, 15, 22 i 23


2

Especial

la bústia · setembre del 2019

¿Descuento por falta de puntualidad?

AUTO REPARACIÓ

Ramon Puente

· Injecció de Benzina · Injecció Dièsel · Electricitat / Electrònica · Encesa · So · Pre ITV

· Frens ABS, ESP · Mecànica de manteniment · Mecànica de Climatització · Aire Condicionat · Turbo-Compressors

Bosch Car Service… Qualitat, Preu i tots els Serveis

Av. Pau Claris, 28-A / 30-A · Martorell · Tel. 93 775 00 33 - Fax 93 775 00 42

El presente artículo se basa en determinar la licitud empresarial de descontar directamente de la nómina, las cantidades resultantes de la falta de puntualidad o retrasos de los trabajadores/as. Para ello se examinara la reciente sentencia de la Sala de lo Social de 20 de junio de 2019, que considera que la práctica de descontar de la nómina los retrasos o falta de puntualidad de un trabajador/a no es una multa de haber. Porque no existió prestación efectiva de trabajo; y que el empresario, ante el incumplimiento parcial de la obligación está legitimado para descontar de la hoja de salario del mes, la parte correspondiente, a las faltas de puntualidad registradas durante cada mes, aplicando para ello la doctrina civil. Por el contrario, se puede sostener, si el Convenio Colectivo aplicable no lo permite, situación contemplada en la sentencia mencionada, que la empresa no puede descontar de las nóminas las cantidades pertinentes por faltas de puntualidad. Y ello por cuanto, no existe una habilitación legal o convencional (en el caso enjuiciado por la resolución judicial referida), que permita al empleador la práctica de tales descuentos. Vulnerando, su descuento, el derecho de las personas trabajadoras reconocido en el artículo 8 del Con-

venio 95 de la OIT, en concordancia con lo preceptuado en artículo 4.4 de la Carta Social Europea, limitando su aplicación en circunstancias especificas determinadas por la Ley, los reglamentos o los Convenios Colectivos. La práctica empresarial de descontar en nómina las partes de salario correspondientes según su entender, a las faltas de puntualidad de las personas trabajadoras supone una indemnización por daños y perjuicios causados. Y ello por cuanto, nuestro ordenamiento laboral dispone un efecto distinto para los incumplimientos laborales, como es, la sanción disciplinaria, tal como establece el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, aplicar los preceptos contemplados en el Código Civil (artículo 1.124), como realiza la sentencia citada para permitir los mencionados descuentos, exigiría que hubiese una laguna en el ordenamiento laboral. Situación que, en la resolución judicial tantas veces citada, que por ello, nos exime su reiteración, ya que el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo contemplan expresamente la consecuencia jurídica de la falta de retrasos o impuntualidad. Manuel Molina Torralbo Abogado laboralista ICAB 18546

pepi.gl.assessors@gmail.com · www. assessorsgl.com Plaça Catalunya, 27 baixos · Tel. 93 778 19 46 · Olesa de Montserrat

Ha arribat a la comarca del Baix Llobregat

USFIN

Defensa a l’usuari dels serveis financers

· ·

Reclamem

Hipoteques abusives Devolució de les despeses hipotecàries (notaria, registre, gestoria, taxació i comissió d’obertura) Devolució del pagat de més per tindre l’índex IRPH Clàusules sòl Comissions bancàries Preferents i swaps Pagaments anticipats al promotor Execucions hipotecàries Demanem la nul·litat de la fiança si eres fiador de préstec tant d’una persona física com jurídica Si tens una targeta amb un interès superior al 15%, podem aconseguir que no pagues interessos per ser usurers Si el teu crèdit pertany a un fons buitre podem fer que recompres el crèdit pel mateix preu. Com a molt un 10% del teu deute Devolució del pagat per l'impost de plusvàlua

· · · · · · · · · ·

Tot això sense pagar res pels procediments tan sols la quota per associar-te i amb la garantia que sota cap suposat hauràs de pagar les costes del procediment.

Et tornarem el que és teu. Vine i informa’t

C/ Pau Casals, 16 (cantonada Av. F. Macià) · Olesa 93 015 65 48 · info@usfin.cat


Reportatge

la bústia · setembre del 2019

3

El final del projecte Life Montserrat reclama continuïtat per mantenir els boscos endreçats Quim Sitjà Baix Llobregat Nord Des del projecte Life Montserrat, impulsat per la Comissió Europea, endegat l’any 2015 i a punt de finalitzar, s'han promogut un conjunt d'accions per aconseguir que els territoris dels 14 municipis al voltant de la muntanya de Montserrat que sumen 32.000 hectàrees, entre ells Collbató, Olesa i Esparreguera, siguin més rics en biodiversitat, menys vulnerables als incendis forestals i s'adaptin millor al canvi climàtic. La zona inclosa al projecte tenia un risc d’incendi significatiu arran de l’acumulació de càrrega de biomassa combustible i a la desaparició de conreus i d’altres usos forestals tradicionals, i ha patit grans incendis forestals en els darrers anys. Les principals actuacions desenvolupades pel projecte impulsat per la Comissió Europea han estat accions forestals per disminuir la densitat dels arbres, reduir la càrrega de combustible i millorar l’estructura del bosc. També s’han creat nous espais oberts i s’ha fomentat la recuperació d’espais agraris amb la intenció de recuperar un paisatge en mosaic d’elevada resiliència al foc i amb una major diversitat d’hàbitats i espècies. L’equilibri d’aquest nou paisatge es manté mitjançant l’acció del bestiar, amb el desplegament progressiu de ramats de vaques, cabres i rucs en règim extensiu. En conjunt, s’ha intervingut en 3.000 ha estratègiques per reduir la vulnerabilitat dels boscos davant dels incendis, un model d’èxit aplicable a tot l’arc mediterrani. Accions realitzades Després dels incendis de Montserrat i l’entorn, els anys 1986 i 1994, hi ha hagut una bona regeneració del bosc. Però si no es gestionava bé teníem un entorn de baixa qualitat, que no produïa, extremadament vulnerable als incendis i poc divers. La

Cremes controlades a la zona del Puigventós. Aj. Olesa.

El punt i seguit hauria de venir per mitjà del Parc Rural de Montserrat, segons els representants municipals

El projecte ha comptat amb un pressupost de 3'5 milions d'euros, la meitat procedents de la Unió Europea

propagació del foc és ràpida i es fan incendis de molt alta intensitat. El primer pas va ser treballar a les àrees estratègiques per a la prevenció d’incendis que marquen els Bombers. En aquestes zones es fan cremes controlades o obertures d’espais per trencar la continuïtat de la massa forestal vulnerable, amb molta densitat d’arbres i crear una estructura que s’assembli al paisatge tradicional en mosaic agrosilvopastoral. S’han buscat acords entre propietaris forestals que cedeixen les seves finques privades perquè hi hagi un ramader que aprofiti aquests espais amb el seu ramat i uns ramaders disposats a fer aquest tipus de feina i creguin en la finalitat del que estan fent. Enguany s’acaba el projecte Life Montserrat i la idea és mantenir-lo. La continuïtat vindrà per mitjà del Parc Rural del Montserrat, apunten els representants municipals de la zona. Sembla la millor eina per fer un punt i seguit a aquesta iniciativa. En qualsevol cas, hi ha un compromís dels socis per fer-ho extensiu. El programa Life és el principal suport financer de la UE per a projectes de medi ambient. En el nostre cas, els socis són la Diputació de Barcelona, la Fundació Catalunya-La Pedrera, el Patronat de la Muntanya de Montserrat, els Bombers, l’Associació de Propietaris Forestals i el Departa-

El programa ha acabat amb 7 explotacions ramaderes. La Bústia/Q.S.

ment d’Agricultura. Ha comptat amb un pressupost de 3,5 milions d’euros, el 50% l’han posat els socis i el 50% restant la UE. 485 cabres i 32 vaques Durant els darrers mesos s’han realitzat aclarides de millora de pi blanc jove a la Serra de Can Rubió, a Esparreguera, en finques de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, segons fonts municipals. Els treballs han consistit en la realització d’aclarides de millora fins deixar uns 1.000 peus/ha, la selecció de rebrots d’alzina, roure i arboç i la poda baixa dels arbres. Han treballat més de trenta persones per tal de realitzar les aclarides de pi blanc jove en una superfície de 212 ha i amb una inversió total de 262.308,54 euros, segons fonts del projecte. Altres de les accions que s’han dut a terme per ajudar les explotacions ramaderes vinculades al projecte ha estat l’adquisició de bestiar. L’objectiu és alleugerir les inversions necessàries per part dels ramaders i agilitzar l’inici de l’activitat de pastura a les àrees estratègiques. La darrera d’aquestes adquisicions han estat 70 cabres de raça malaguenya que van arribar a principis de març a l’explotació d’El Mimó, a Vacarisses, per començar a pasturar la

zona del Puigventós d’Olesa, on s’han dut a terme bona part de les cremes controlades. En total, el projecte ha participat en l’adquisició de 485 cabres i 32 vaques que s’han repartit entre 7 explotacions ramaderes, de les quals 4 són de nova creació i han iniciat l’activitat de pastura amb el bestiar aportat per Life Montserrat. Bona valoració dels ajuntaments Tres dels municipis que s'han beneficiat del programa Life Montserrat han estat Collbató, Esparreguera i Olesa. L’alcalde de Collbató, Miquel Solà, s'ha manifestat content de l'aplicació del projecte i fins i tot, "hem donat continuïtat al sistema llogant un pastor i un ramat de cabres que passegen pel terme per millorar les franges de protecció forestal". Per Emmanuel Ortí, regidor d'Espai Natural d’Esparreguera, "Estem molt contents dels beneficis. Ara ens interessa seguir amb les accions, i crec que el Parc Rural ha nascut també en part per poder donar-li continuïtat". Miquel Riera, alcalde d’Olesa ha manifestat que "Cal tenir un entorn natural equilibrat entre la diversitat i l'ecologia. La millor forma de conservar-lo net és treballar-lo i cal trobar el finançament. El Parc Rural és una eina per a vehicular-ho".


4

Martorell

la bústia · setembre del 2019

Aparcaments alternatius a Rodalies Renfe // Satisfacció per la licitació de la gestió del CFPA breus MANS MERCEDÀRIES A KENYA I MOÇAMBIC. Mans Mercedàries ha anunciat les dues missions humanitàries que faran el 2020: Kenya i Moçambic. L’onegé de Martorell presenta el projecte previst per a l’any que ve en un acte el 20 de setembre a l’auditori del Centre Cultural de la població. A més, passaran balanç de les missions fetes durant l’agost a Moçambic. A Kenya, Mans Mercedàries hi tornarà tres després. A la ciutat de Nairobi hi està construint l’escola d’Ongata Rongai. Segons fonts de l’ONG, l’edifici de primària és previst que ja estigui construït i les tasques que faran els voluntaris de l’onegé martorellenca serà de pintura i decoració. La previsió és que en un termini de dos anys, l’escola estarà en marxa. MOR UN MOTORISTA A L'A-2. El Servei Català de Trànsit ha informat que un motorista va morir el 17 d'agost a l’A-2 arran d’un accident a l’altura de Martorell. La víctima és un home de 54 anys i veí de Barcelona. L’accident s’ha produït al punt quilomètric 586, a Martorell en sentit Igualada pels voltants de la una de la matinada. Al lloc de l’accident s’hi han desplaçat cinc patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mediques (SEM). Les causes de l’accident s’estan investigant. Aquesta era la víctima 106 a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Les obres del Corredor Mediterrani afecten els usuaris de Renfe per aparcar els vehicles

Les escoles públiques renoven espais

El curs escolar comença amb 4.594 alumnes

Les obres del corredor mediterrani entre Martorell i Castellbisbal han obligat a prohibir l’estacionament de vehicles a diversos camins pròxims que els usuaris de Renfe utilitzen, majoritàriament, davant la manca de places de l’aparcament de l’estació. Davant aquest fet, s’ha habilitat l’antiga carretera d’accés a l’estació, actualment en desús, per poder-hi aparcar mentre durin les obres. Des d’aquest punt, els usuaris hauran de fer un trajecte a peu per un camí que passa per sota de la carretera BV1501 i de les vies de l’AVE fins arribar a l’estació de Castellbisbal. Es tracta d’una mesura provisional a l’espera que Adif habilitin un aparcament amb places suficients per atendre les necessitats dels usuaris. L’alcalde, Xavier Fonollosa, ha aplaudit la licitació per gestionar i explotar el Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA) gairebé cinc anys després de la seva inauguració. L’alcalde ha aprofitat l’avinentesa per reivindicat el paper de Martorell com a capitat del sector: “Som la capital de l’automoció, amb un gran pol industrial amb la Seat i altres empreses que demanen una preparació idònia per cobrir els llocs de treball de les seves fàbriques”, ha refermat en un comunicat emès per l’Ajuntament. Fonollosa ha lamentat el retard en la licitació, si bé ha assegurat que l’avís de l’Ajuntament de revertir la cessió dels terrenys si no s’adjudicava de forma immediata ha estat determinant perquè la Generalitat desencallés la situació. El gener passat, l’Ajuntament va enviar un requeriment a la Generalitat reclamant el retorn dels terrenys on hi ha les instal·lacions, si no es posaven en marxa amb celeritat. A l’abril, el Govern es va comprometre a desencallar la situació.

La mesura d'aparcament alternatiu a Renfe és provisional per les obres del Corredor. Aj.

L'Ajuntament ha renovat diversos espais escolars. Aj.

Un estudi de 30 metres quadrats del número 48 del carrer del Mur va quedar totalment calcinat el 15 d'agost. El foc es va declarar a la cuina cap a mitjanit. Els veïns del bloc de tres plantes van ser desallotjats després de quedar afectat pel fum. El llogater de l’estudi no era a casa quan es va produir l’incendi, del qual se’n desconeixen les causes. La Policia Local va denunciar un home mentre estava venent peix de forma il·legal i sense garanties sanitàries a la plaça Maria Canela el 2 de setembre. Els agents van decomissar 100 quilograms de besuc. El peix estava en neveres portàtils, cabassos i bosses de plàstic dins d’un vehicle privat. També van trobar una bàscula i 300 euros. L’home era veí de Vilanova i la Geltrú i va ser denunciat per no acreditar la documentació oficial de manipulador d’aliments i l’autorització de venda ambulant. El

peix va ser incinerat en una planta de tractament de residus. Durant l'estiu, a l’escola Mercè Rodoreda s’hi han incorporat nous jocs pintats a terra adequats a cada franja d’edat. A més, s’ha ampliat el magatzem exterior de l’AMPA. A Els Convents, s’han allargat els porxos de les aules d’infantil; al José Echegaray s’ha reformat el bany d’educació infantil i s’ha construït un nou magatzem. El Juan Ramón Jiménez compta amb una nova aula de tutoria i al Vicente Aleixandre s’han pintat deu aules. Pel que fa a les llars d’infants municipals, a Pont d’Estels s’ha rehabilitat una aula i Les Torretes s’han pintat les parets. El nou curs escolar ha començat amb 4.594 alumnes. Les tres llars d’infants compten amb 239 escolars, els alumnes des de P3 fins a 6è són 2.903 i a secundària són 1.452. Pel que fa a docents, Martorell compta amb prop de 600 mestres.


la bústia ¡ setembre del 2019

Publicitat

5


6

Sant Andreu de la Barca

la bústia · setembre del 2019

Enric Llorca i Juan Pablo Beas amb la resta d'integrants de l'AMB. Aj.

Imatge virtual de la futura instal·lació dins del Complex Poliesportiu L'11. Aj.

Dos representants a l'Àrea Metropolitana // Un nou gimnàs de 600m2 al Complex L'11 breus

MOR L'EXREGIDOR J. SÁNCHEZ

L'exregigor Juan Sánchez. Aj.

Abonament de l'IBI i la taxa d'escombraries per persones amb sous de 900 euros o menys

El curs escolar comença amb 4.257 alumnes

Tel. 902 365 954 Gestió de Cementiris www.exfun.es

Serveis Funeraris www.pomfusa.com

POMFUSA

exfun

Juan Sánchez, qui va ser regidor d’esports de l’Ajuntament, va morir als 71 anys el 23 d’agost a causa d’una llarga malaltia. Sánchez va ser regidor del consistori santandreuenc a les files del PSC durant quatre mandats (1995-2015). L’Ajuntament, l’alcalde Enric Llorca, regidors i entitats de la ciutat han expressat el seu condol a les xarxes socials. Un dels primers a lamentar la pèrdua de Sánchez ha estat l’alcalde, qui ha expressat que “el socialisme i l’esport local estan avui de dol. Confiem que la nostra estima i admiració t’arribin allà on estiguis”. L’Ajuntament també ho ha fet en un missatge a les xarxes socials subratllant que “la teva feina perdurarà a la ciutat”.

Llorca i Beas defensaran els interessos del municipi a l'AMB

L’alcalde Enric Llorca i el regidor de cultura Juan Pablo Beas són els representants de la ciutat al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per al mandat 20192023. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat escollida presidenta. “Defensarem els interessos des de totes les administracions, també des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Un plaer tornar a formar part del Govern metropolità”, ha assegurat en una piulada a les xarxes socials, l’alcalde Llorca, qui repeteix com a membre del Consell Metropolità. Llorca també és aquest mandat, diputat a la Diputació de Barcelona. Llorca ha estat escollit com a diputat delegat de Salut Pública i Consum. Llorca també ha estat escollit com a diputat delegat de Salut Pública i Consum a la Diputació de Barcelona. Com s'explicava en l'edició anterior, l'alcalde és l’únic diputat del nord del Baix Llobregat a l’ens provincial després d’haver-ho estat en el mandat 20112015 L’Ajuntament construirà una nova instal·lació on es practicarà gimnàstica artística i esportiva. El nou gimnàs va ser aprovat en el primer Ple del nou mandat i comptarà amb un pressupost de prop de 400.000 euros.

El nou gimnàs es construirà de manera contigua a la pista semicoberta i descoberta del Complex Poliesportiu Onze de Setembre i comptarà amb una superfície de 600 metres quadrats. D’aquesta manera, ampliarà el complex L'11, que juntament amb les instal·lacions esportives Can Salvi s’han convertit en els dos escenaris esportius referència. El govern bonificarà els pagaments de l’IBI i la taxa de les escombraries. Fruit de l’increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) aprovada pel govern de l’Estat, les persones que tinguin uns ingressos iguals o inferiors a 900 euros mensuals podran accedir a aquestes ajudes. El consistori ha reservat gairebé 18.000 euros per a finançar la bonificació i el període de sol·licituds finalitza el 30 de setembre. L’alcalde Enric Llorca assegura que “la prioritat és ajudar a les persones que tenen una situació econòmica delicada”. Entre els requisits que estableixen les bases reguladores, els beneficiaris hauran de tenir contractades les tarifes o bonus socials previstos per a persones grans, estar empadronats a la ciutat des de fa més de dos anys o que l’ajut sigui per a l’habitatge habitual. En l’exercici anterior, l’Ajuntament

va atorgar ajudes a 34 persones per un import total de 5.990,61 euros corresponent al 100% de la taxa de recollida d’escombraries i al 20% de l’IBI. El dia 14 d'agost un ciclista va morir en un accident de trànsit al punt quilomètric 593,9 de l’A-2 en sentit Barcelona. Hi va haver una col·lisió frontal entre un ciclista, que circulava en contra direcció, i un turisme. En l’accident també s’hi han vist implicats dos turismes més. A conseqüència d’això va morir el ciclista i el conductor d’un dels turismes va resultar ferida lleu. L’alcalde, Enric Llorca, participa a la reunió anual organitzada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que té lloc a la ciutat danesa de Copenhaguen del 16 al 19 de setembre. Un total de 4.257 alumnes han començat el nou curs, repartits en 2.830 a primària i 1.427 a secundària. Pel que fa a les escoles bressol, fins ara es comptava amb 230 places en tres centres públics, a les quals s’afegeixen tres aules ubicades a la Casa Estrada. Un edifici modernista que l’Ajuntament ha recuperat com a llar d’infants després del tancament del centre privat que oferia aquest servei. D’altra banda, el Departament d’Educació de la Generalitat ha tancat un grup de P3 (JJ Ortiz).


la bústia ¡ setembre del 2019

Publicitat

7


8

Olesa de Montserrat

la bústia · setembre del 2019

En fase de proves la nova illa de vianants // 331 contenidors cremats i 288.000€ en 10 anys

Una de les entrades de l'illa de vianants al nucli urbà. La Bústia/Ll.G.

breus MOR L'EXREGIDOR T. BONASTRE

L'exregidor, Toni Bonastre. Arxiu.

Toni Bonastre i Turell, de 54 anys va ser regidor d'ERC durant el mandat 2003-2007, va morir el diumenge 11 d'agost després d'un accident domèstic en el seu habitatge del carrer de Barcelona. Entre altres, la secció local d'ERC ha expressat el seu condol a qui va ser un dels fundadors de la formació a Olesa. També ha explicat que Bonastre era “un patriota de pedra picada, tossut, apassionat i una gran persona que trobarem molt a faltar”. A finals de juny passat, Bonastre juntament amb Anna Figueras i Aitor Gómez encapçalaven la renovació de la junta directiva de l’ANC al municipi.

Les multes per infraccions a l'illa de vianants poden arribar fins als 500 euros per les més greus

El municipi ha acomiadat les monges paüles després de 90 anys d'activitat

El curs escolar comença amb uns 4.200 alumnes

Contenidors cremats al municipi. Arxiu.

El nucli antic compta amb una illa de vianants des de setembre. És en fase de proves fins a l’1 de novembre, encara que l'Ajuntament podria allargar el període si no s'han resolt totes les particularitats que puguin aparèixer. El projecte forma part del Pla de Mobilitat local aprovat l’any 2011 després d’un procés participatiu. El govern va presentar-lo a la Casa de Cultura. El nucli antic és una zona de carrers i voreres estretes, amb molta circulació de vehicles i amb dos centres educatius. L’illa de vianants comprèn, per la banda nord, des del carrer de Santa Oliva cap al sud; des d’Anselm Clavé cap al nord; des de la Riera de Can Carreras cap a l’oest i des de Vall d’Aran cap a l’est. L’accés dels vehicles a l’illa es podrà fer amb autorització. La tramitació es pot fer a través del web municipal o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Hi podran optar els residents a Olesa, comerciants, proveïdors o persones de mobilitat reduïda. Un total de 6 càmeres en els accessos faran la lectura de les matrícules. Qui no respecti la normativa quan es posi en marxa definitivament l'illa de vianants, serà sancionat amb imports que van des de 40 a 100 euros per les infraccions lleus, fins a 200 euros per les greus i fins a 500 euros per les molt

greus, tal com recull l'ordenança municipal de circulació i seguretat viària del 14 de maig de 2018. L’aigua de les fonts naturals d’Olesa no és apta per al consum. És fruit de l’anàlisi semestral de juny fet pels Serveis de Medi Ambient de la Diputació i municipals, que han detectat que l’aigua no acompleix els criteris mínims de potabilitat. Les fonts afectades són la dels Encantats, Vilapou, Frare Pau i Rabassaires. L’anàlisi afegeix que l’aigua dels Encantats i dels Rabassaires, a més, pot tenir riscos per a la salut. A la Roureda no s’han fet les analítiques, ja que s’ha restaurat recentment. El municipi ha acomiadat les set monges paüles de la congregació Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. Ho ha fet el 15 de setembre amb una missa presidida pel bisbe; un dinar amb representants municipals i d’entitats; i un acte d’homenatge a La Passió, amb unes 700 persones. A mitjans de juliol es va anunciar que la comunitat religiosa havia decidit tancar el convent del carrer Santa Oliva per no reunir "les condicions necessàries per a poder seguir obert". Després de 90 anys d'activitat, el convent passarà a ser patrimoni municipal, per desig de la congregació.

El dia 28 d'agost es van cremar dos contenidors al carrer d’Argelines. Tot i la ràpida intervenció de la Policia i els Bombers, ja s’havia cremat un contenidor de paper i cartró i un de vidre. Un tercer, el de plàstic, va quedar afectat i s’haurà de substituir per un de nou. A finals de juliol passat, l’Ajuntament va anunciar que en els darrers 10 anys s’ha gastat 288.000 euros en la reposició de contenidors cremats a causa d’actes incívics. Segons dades del departament de Medi Ambient, des de 2009 s’han cremat 331 contenidors. L’any passat es van comptabilitzar 67 dipòsits cremats. El nucli urbà té fins a 935 nius d’oreneta cuablanca (Delichon ubicum). Són dades que han recollit, aquest estiu, integrants del departament de Medi Ambient en el Projecte Orenetes de l’Institut Català d’Ornitologia. Dels 935 nius, 422 estaven ocupats, 213 abandonats o trencats i 6 més en fase de construcció. Les orenetes són un aliat contra els mosquits i plagues. Uns 4.200 alumnes han començat el nou curs. Des de P3 fins a 6è, 2.800, mentre que a secundària són 1.400 estudiants. Es repeteix el nombre de grups que el curs anterior, tot i l’amenaça de fer desaparèixer un grup de P3 a l’escola Sant Bernat per part d’Educació de la Generalitat.


Publicitat

la bústia · setembre del 2019

Dr. MIGUEL MASANA GINECÒLEG

Revisió ginecològica amb ECO Citologia cervical Menopausa, anticoncepció Seguiment de l’embaràs Ecografies 3D /4D Per concertar visita 608 97 92 45 Despatx: Plaça Ajuntament, 5 - 1r, 2a Esparreguera

9


10

Esparreguera

la bústia · setembre del 2019

Tancament del mercat municipal per insostenible // Un regidor abandona Cs i passa a ser No Adscrit breus CLAUSURAT L'EDIFICI OCUPAT DESPRÉS DE DOS INCENDIS

El CAP s'ha ampliat de nou després de 10 anys i s'han reorganitzat els espais

En marxa la tercera fase d'actuacions a l'Escorxador L'edifici incendiat, ara tapiat. La Bústia/S.E.

L’Ajuntament va requerir la clausura de l’edifici del Camí Ral després d'un segon incendi el dia 2 de setembre, en poc més d’un mes. A través d’un decret d’alcaldia, s’insta a SAREB, propietària de l’edifici, que tanqui totalment l’accés a aquest bloc d’habitatges que estava ocupat. La finca està precintada i tapiada amb avís de sanció si s’incompleix la prohibició d’accedir-hi. L’Ajuntament va oferir una reubicació temporal a les persones afectades, però segons fonts municipals, van rebutjar-ne l’ajut. L’edifici té 6 habitatges, dels quals 3 estaven ocupats. Hi vivien quatre persones, tot i que segons la regidoria de Serveis Socials “l’edifici registrava un trànsit constant de persones“. Cap dels residents en aquest bloc no està empadronat a Esparreguera ni és usuari dels Serveis Socials.

El curs escolar comença amb 3.350 alumnes

L’Ajuntament ha decidit que el març de 2020 tancarà el mercat municipal. Primer ho ha dit als representants dels cinc paradistes que encara hi mantenen l’activitat abans que se’ls acabi la concessió. El govern assegura que la continuïtat del mercat municipal era “econòmicament insostenible”. L’Ajuntament ha posat els números sobre la taula: 87.000 euros de manteniment i 24.000 euros d’ingressos per l’actual nivell d’ocupació. Així, prop del 28% de la despesa es cobreix mitjançant els rebuts dels paradistes i la resta, ho aporta l’Ajuntament del pressupost municipal. També s'hauria d’afegir una reforma integral que, segons la consultora USTE, s’eleva entre mig milió i un milió d’euros. L’Ajuntament vol replantejar la funcionalitat del mercat, un edifici centenari, catalogat i que disposa de 20 punts de venda i 559 m2 de superfície comercial. Els paradistes han rebut amb preocupació la decisió anunciada pel govern tot i els esforços fets per a l’administració local de dinamitzar l’activitat del mercat.

Els dos regidors de Cs. Francisco Aguilar a la dreta. La Bústia/Q.S.

Diagnòsi Electricitat Aire acondicionat Imatge i so ITV Mecànica Pneumàtics Motos c/ Enclusa, 57, Carrosseria Pol. Ind. Can Comelles Pintura 08292 Esparreguera (BCN) Restauracions Tel. 93 772 92 71 Bancada

Instal·lacions interiors del mercat municipal. Aj.

El regidor Francisco Aguilar, número 2 a la llista de Ciutadans (Cs), ha abandonat el partit i ha comunicat a l’Ajuntament que continuarà al consistori com a regidor no adscrit. Des del partit li retreuen que mantingui l’acta de regidor mentre que l’Ajuntament n’estudia les conseqüències legals. “El principal motiu de la meva decisió és la deriva política del partit, que ha passat de ser centrista a convertir-se en una formació totalment de dretes“, ha assegurat Aguilar. El fins ara regidor de Cs va accedir al consistori l’any 2015. La seva renuncia deixa Cs amb un sol representant, Josep Maria González, cap de llista en les últimes eleccions municipals. Des de Cs, el secretari de comunicació, Jordi Villegas, ha lamentat la marxa d’Aguilar i el fet que no renunciï a l’acta de regidor. “Aguilar s’ha beneficiat dels recursos que va aportar el partit durant la campanya electoral per arribar a ser regidor”, explica. Villegas ha recordat que els membres de les llistes electorals a Cs signen un codi ètic i el regidor sortint no l’estaria respectant. El Centre d’Atenció Primària s'ha ampliat de nou després de 10 anys. L’equipament compta amb dues noves consultes, s’ha ampliat la sala d’extraccions i s’ha renovat un box d’urgències. Les obres, que van iniciar-se a principis de juny a càrrec de l’Institut Català de la Salut, es visualitzaran a partir d'aquest mes de setembre progressivament. També s’ha fet una reorganització dels espais del centre que han afec-

tat, principalment, la planta zero. Així, s’ha reduït la superfície ocupada pels despatxos de direcció i administració i s’ha millorat la climatització de l’àrea on s’allotja la recepció, urgències i les consultes de la planta -1. S'ha posat en marxa la tercera fase d’actuacions a l’Escorxador. És previst que tinguin una durada de 3 mesos i consistirà a eliminar infiltracions d’aigua i humitats a les dependències annexes, la millora dels accessos a l’edifici i es pavimentarà puntualment la plaça. En les dues primeres fases, han permès la rehabilitació de la teulada i la construcció de cinc lavabos, un d’ells adaptat, i de dues dutxes. El pressupost de licitació del projecte és de 46.341 euros. Un cop s’executi aquesta tercera i última actuació, prevista en la fase inicial de l’avantprojecte d’actuació de l’antic Escorxador, s’iniciarà les obres de rehabilitació integral i completa de l’edifici i la Casa de la Guarda. Actualment s’està redactant el projecte de la fase 1 que inclou aquesta rehabilitació. El nou curs ha començat amb menys alumnes, especialment a P3 on Educació de la Generalitat ha tancat un grup (Taquígraf Garriga). En total, han iniciat les classes 3.350 alumnes, 59 menys que el curs passat i a P3 s’han registrat 38 menys. Pel que fa a les escoles bressol, s’hi compten 141 infants. A Ia franja infantil i primària, han començat 2.043 alumnes, mentre que a la de secundària ho han fet 1.166 (19 menys).


Entrevista

la bústia · setembre del 2019

11

“L'incompliment de la normativa és flagrant i constant a l'abocador” Ariadna Isern, tresorera plataforma Tanquem Can Mata Ariadna Isern (Barcelona, 1984) és veïna de Masquefa, consultora de Recursos Humans i tresorera de la plataforma Tanquem Can Mata. En els darrers anys ha vist com des de casa seva perdia la vista de Montserrat en pujar la cota de l’abocador dels Hostalets de Pierola. Un altre dels inconvenients que junt amb ella, pateix molta altra gent, són les pudors que genera la instal·lació, la presència de rates i els excrements i els crits dels centenars de gavines que es desplacen per buscar menjar. El seu no és un cas excepcional, veïns i veïnes d’Esparreguera, Collbató, Sant Esteve, Piera i els mateixos Hostalets, ja s’han cansat de l’impacte i després de 40 anys de funcionament, volen evitar l'ampliació de les instal·lacions en 17,3 hectàrees més i créixer en 4,5 milions de metres cúbics de capacitat. Quim Sitjà Masquefa Com l’afecta l’abocador? Abans del balcó de casa meva, veia Montserrat, i ara veig una muntanya plena d’escombraries, les pudors són constants segons el vent, hi ha més rates i excrements de les gavines. A Sant Esteve ja es queixen perquè, suposo, en créixer la cota de deixalles, les olors fan altres recorreguts. Quan es va crear la plataforma? Antigament hi havia una Coordinadora que els veïns de diversos municipis afectats vetllaven pel bon funcionament de l’abocador i amb el temps es van trobar que topaven contra una paret. En els darrers tres anys els efectes de l’abocador han augmentat exponencialment en els pobles veïns i l’agost de 2018 en una assemblea es va decidir crear-la. L’objectiu quin és? Inicialment aturar l’ampliació de l’abocador tant en temps com en cota i que ja s’ha autoritzat per la Generalitat fins a l’any 2020. Volem formar part de les comissions de seguiment i ser part en les votacions. Creiem que s’han talat centenars d’arbres en la zona d’ampliació quan no estava encara autoritzada. L’ampliació de l’abocador es farà acostant-se a Hostalets i en tres anys, si es veuen fotografies, el creixement ha estat bestial. Segons els nostres càlculs, un camió cada 2 minuts aboca a Can Mata. Els ajuntaments de la zona els donen suport?

“Cada 2 minuts un camió aboca els residus a Can Mata”

“En dates concretes farem noves concentracions, fins i tot de nit”

Oficialment no tenim cap suport. Esparreguera és el que s’ha mostrat més receptiu, està més en contacte amb la plataforma i fins i tot ha aprovat una moció per a participar en la comissió de seguiment. El nou govern dels Hostalets ens han demanat una reunió. L'Ajuntament dels Hostalets és que hi surt més guanyant! Hi ha moltes famílies que viuen de l’abocador i l’Ajuntament compta amb un ingrés molt important. Esparreguera i Masquefa també reben compensacions. En la darrera mobilització del 31 d'agost, l’Ajuntament de Masquefa va fer un tuit que s’havia sumat a la concentració? A la concentració hi havia els representants del PSC, d’ERC i de la CUP. Posteriorment se’m va informar per xarxes que hi havia algú del govern, però jo no el vaig veure. Del govern de Masquefa no sentim el seu suport i ens dona llargues per presentar una moció per a participar en la comissió de seguiment. Quantes persones formen part del col·lectiu? A la plataforma som la junta formada, tots per veïns i veïnes dels pobles afectats. Entre els voluntaris i simpatitzants a la darrera manifestació vam ser més de 150 persones dels municipis d’Esparreguera, Collbató, Piera, Sant Esteve, Els Hostalets de Pierola i Masquefa. Quina és la història d’aquesta instal·lació? Els anys 70 era un abocador il·legal

Ariadna Isern amb la samarreta reivindicativa. La Bústia/Q.S.

i el 1985 es va autoritzar. L’any 2005 es va fer una ampliació, es va convertir en el més gran de Catalunya i recull principalment els residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquesta ampliació se li dona un període de vida de 9 a 11 anys i fins a 310 metres d’alçada de cobertura. L’any 2008 s’aprova una nova modificació per ampliar la superfície fins a 12 hectàrees i de 4 a 8 anys més d’explotació que ens porta al 2020. L’abocament de residus també contamina les aigües de l’entorn? Creiem que són fugues dels dipòsits d'emmagatzematge. Ens consta que hi ha lixiviats que contaminen les aigües de les rieres i del subsòl i tenim material que ho demostra. I les deixalles estan a la vista, quan aquest fet està prohibit? De fa unes setmanes es poden veure tones de deixalles al descobert, el que representa un creixement de rates i de les gavines permanentment al voltant per buscar menjar. Es van

comprometre a fer una pantalla verda a l’entorn, estètica, però allà no hi creix res, la terra queda morta. L’incompliment de la normativa és constant i flagrant i hauríem de fer denúncies constants, un cost econòmic que no ens podem permetre. Sovint hi ha incendis a l’abocador. Per què? Jo no vull pensar malament, però en cremar les deixalles, es rebaixa la cota. Cada any hi ha focs, tot just fa unes setmanes n'hi va haver un altre. I de cara a parar l’ampliació, es preveuen més mobilitzacions? Volem visibilitzar-nos i donar-nos a conèixer més. En dates concretes farem noves concentracions i fins i tot de nit, on l’afectació en el nombre de camions aturats serà més gran. També volem fer una gran manifestació a finals de mes. Volem tancar l’abocador i que s’estudiï un sistema efectiu en el tractament de residus i eviti la presència d’abocadors molestant a la gent.


12

Participació

la bústia · setembre del 2019

Concentracions a l'abocador de Can Mata

Premi de poesia per a José Luis García Herrera Rosalía guanya dos MTV Music Awards

Sota el lema “N’estem fins els nassos!” la Plataforma pel Tancament de l’Abocador de Can Mata va aplegar, el 31 d'agost, uns 150 veïns a l’entrada de l’equipament. Les convocatòries s’havien fet des d’Esparreguera, Masquefa, Sant Esteve, Piera i Els Hostalets de Pierola, i el punt de trobada va ser a la porta de les instal·lacions. Durant unes dues hores van tallar l’accés a l’abocador d’Hostalets, provocant cues de camions a l’entrada i la sortida. La Plataforma està en contra de l’ampliació, aprovada per la Generalitat, i vol el seu tancament. Regidors de l’oposició d’Esparreguera, Masquefa i Sant Esteve van participar en la concentració. El projecte d’ampliació contempla que l'abocador s’incrementaria en 17,3 hectàrees i 4,5 milions de m3 de capacitat. Foto: Q.S.

José Luis García Herrera s’ha adjudicat el premi de poesia de la 36a edició dels Premis Picassent Cristòfor Aguafo i Medina 2019, al País Valencià. El poeta d’Abrera, que ha estat distingit per l’obra Un viatge breu per anar enlloc, allarga el seu palmarès de distincions en els darrers anys. El lliurament de premis va tenir lloc durant la Festa Major de Picassent (Horta Sud). García Herrera ha publicat més de 25 llibres de poesia. Entre la vuitantena de premis obtinguts al llarg de la seva trajectòria poètica destaquen entre molts altres, el guardó del Premi Vila de Martorell (1989), Ciutat d’Elx (2011), un dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat (2016) i el Premi Internacional de Poesía Miguel Hernández (2017). Foto: Aj.

Rosalía ha tornat a fer història en convertir-se, a finals d'agost, en la primera cantant de l’Estat espanyol en endur-se un premi MTV a la millor coreografia i al millor vídeo llatí per la cançó Con altura, amb J.Balvin. La cantant de Sant Esteve ha rebut les dues estatuetes a Nova Jersey en la gala dels MTV Music Awards. Amb un mono negre amb brillants, Rosalía ha interpretat 3 de les peces que l’han portat fins a l’èxit mundial: A ningún hombre, Aute Cuture i el més recent Yo x ti, tú x mí. “És un honor increïble ser aquí. Gràcies per deixar-me actuar aquesta nit i cantar en espanyol“, ha dit Rosalía. La pròxima cita de la cantant és al Palau Sant Jordi de Barcelona, el 7 de desembre, en solitari. Després serà Madrid el dia 10. Les entrades surten a la venda per al públic general el dia 20 de setembre. Foto: Vídeo MTV.

Collbató per a la Solidaritat visita Bielorússia Jordi Benavente publica dos microrelats

Cristina Solías s'estrena a TV3

Dos representants de Collbató per a la Solidaritat han viatjat a finals d’agost a la comarca de Korma (regió de Gomel) de Bielorússia, d’on són els infants acollits afectats per la radioactivitat de l’accident nuclear de Txernòbil de l’any 1986. A part de l’acollida a l’estiu, l’entitat fa un seguiment durant tot l’any dels infants. El president i la tresorera de l’ONG, Josep Lluís Escriu i Deli Miguel, han pogut comprovar i ajudar els acollits i les seves famílies amb les necessitats més urgents, així com a altres nens que no poden anar a Collbató per falta de persones acollidores. Els voluntaris han portat roba del local solidari que recullen a la Fundació Rogent a Collbató i han comprat material escolar, roba i sabates per començar bé l’escola i l’inici del fred. Durant l’estada d’una setmana van poder reunir tots els acollits actuals, i molts d’anys anteriors.

La periodista Cristina Solías (Martorell, 1989) ha fet el salt de RAC1 a TV3. Després de 8 anys a l’emissora de ràdio del Grup Godó, forma part des de setembre del nou programa magazín Planta Baixa. Dirigit per Ricard Ustrell, s’emet de dilluns a divendres d’11.50 a 13.55h. “Afronto aquest nou repte professional amb molta il·lusió”, assegura a La Bústia. Solías tindrà la missió “d’explicar l’actualitat social i política en una temporada que tornarà a ser molt intensa amb la sentència del judici del procés...”. Del balanç de la seva etapa a Can Godó ha explicat que “he passat per gairebé tots els programes! Al Món a RAC1 i el mestre Basté, curtir-me amb la bogeria del Versió RAC1 i l’immens Toni Clapés. Això li dec al cap d’Informatius, en Joan Maria Morros, i als editors i directius que m’han fet confiança”. Foto: Adrià Costa.

El periodista martorellenc Jordi Benavente és partícep del llibre Bones confitures, antologia de microrelats catalans (Editorial Témenos) amb dues peces. El responsable és l’escriptor i pianista Jordi Masó, qui ha escollit dos microrelats de Benavente en un llibre que es va presentar a La Setmana del Llibre en català a Barcelona. L’antologia recull 179 microrelats de 90 autors diferents. Un dels microrelats del martorellenc és Gespa, pèrgola i barbacoa, que va ser finalista del Premi Núvol de Contes, del digital Núvol, l’any 2018. “Hi parlo de com n’és de difícil ser pare i no saltar per la finestra”. El segon microrelat és ‘Zen és‘ en què “hi apareixen moltes mosques”. Masó considera el microrelat com “el quart gènere narratiu”, que molts experts defineixen com “explicar històries amb poques paraules” que “exigeix dels autors precisió lingüística”.

Malet, pregoner de la Festa Major de Martorell Clanchet, pregoner de la Festa Major de Gelida Barça-Madrid, a la Festa Major de Sant Andreu

Oriol Malet va encetar la Festa Major de Martorell traçant la seva etapa vital a la ciutat: “En el meu univers personal totes les persones que m’acompanyen giren entorn als còmics, el rock i l’art”, va dir l'Il·lustrador martorellenc. Malet va recordar que “sempre reivindico que sóc de poble. Haver nascut i crescut al Baix Llobregat m’ha donat uns valors que em permeten abocar-ho cap a l’exterior”. “Sóc un defensor del poder transformador que té la cultura. De tota la cultura, sobretot la contracultura”, ha subratllat. Malet ha publicat recentment les il·lustracions del llibre Judici a la democràcia. Frases per a la història. Foto: Aj.

El pregoner de la Festa Major de Gelida, Joan Clanchet i Vila, va fer un repàs als més de 50 anys com a cantaire a l’Agrupació Coral Intimitat. Va fer un pregó molt irònic repassant la trajectòria de la coral, creada l’any 1897. Va reconèixer la tasca del Mestre Pere Pallarès, el president Pau Xuriguera i al seu tiet Joan Clanchet i Puig, qui va ser president de 1959 al 1996. De la trajectòria musical a Josep Maria Comajuncosas, Isabel Martínez i Desi Povedano. També a l’actual president, Climent Clerch, i el nou director, Carles Farràs, com a dos puntals de la nova etapa de la Coral, de la qual formen part 16 cantaires més el director. Foto: Roger Clanchet.

Sant Andreu va donar veu a les penyes barcelonista i madridista al pregó de la Festa Major. La bona relació de les dues penyes és fruit del Fòrum Solidari d’Entitats on coincideixen “amb la voluntat de participar en la vida associativa de la ciutat”, va explicar Rosi de los Mozos (a la dreta), de la Penya Madridista La Nevada. D’altra banda, la representant de la Penya Barcelonista, Eva Carles va recordar que “per a molta gent se li farà estrany que compartim aquest pregó. A banda de ser el nostre etern rival, sempre hem anat plegats amb el voluntariat a la ciutat”. Foto: Jordi Milian/RSAB.


Participació

la bústia · setembre del 2019

Felicitats!

Vols felicitar?

13

Raïm a preu just, de Marta Arañó

Cal omplir el formulari i adjuntar la fotografia a www.labustia.cat

Eric 12 d’agost, 12 anys De part de la iaia Ramona Martorell

Xabier i Lucas 13 de setembre, 14 anys i 9 anys De part de la iaia Ramona Abrera

Jordi 23 de setembre, 44 anys De part de la teva mare Monistrol de Montserrat

L’artista sesrovirenca Marta Arañó reivindica amb La Bústia, un preu just pel raïm en solidaritat amb els viticultors i les viticultores. Una obra que ha pintat amb vins del Bages i del Baix Llobregat. De Sant Esteve és del celler de Can Casals amb el vi Dimoni del 2014, de la varietat Ull de llebre. La podeu seguir a les xarxes @tinta_i_vi i el web tintaivi.com. Aquesta secció és oberta a tots els artistes locals. Cal enviar un correu a: participo@labustia.cat.

Han guanyat

Zaira 7 de setembre, 17 anys Tu madre y tu hermano te quieren mucho Martorell

Martí 3 de setembre, 11 anys De part de la teva família, t’estimem Olesa de Montserrat

Toni 23 de setembre, 47 anys Olesa de Montserrat

GUANYA ENTRADES DE CINE

MONTSERRAT CENTRE ABRERA Participa a: www.labustia.cat

La nostra opinió 40 anys sense condescendència

Protagonista del mes Laia Capdevila, la ballarina de ‘hip-hop’

Les mobilitzacions de la plataforma Tanquem l’Abocador per evitar l’ampliació i clausurar definitivament les instal·lacions de Can Mata són la gota que fa vessar un vas d’un sistema que no ha trobat solució en la gestió de les deixalles.

El nostre sistema productiu i de consum genera desenes de quilos d’escombraries per persona/ any. Ens preguntem si els municipis afectats han de participar més econòmicament de la contribució que rep un únic poble, però que afecta directament a d’altres, altrament dit, condescendència.

PILAR OLLERO SERRANO CASTELLVI DE ROSANES JUAN MANUEL CUMPLIDO COLLADO ESPARREGUERA CATALINA RODRIGUEZ MORENO OLESA DE MONTSERRAT PACO LORA PEREZ OLESA DE MONTSERRAT LEONOR ALBARRILLA PIÑERO OLESA DE MONTSERRAT

JESUS VARELA RUIZ MASQUEFA ASCEN LOPEZ LOPEZ-INFANTES MARTORELL GLORIA SANCHEZ HORCAS ABRERA MARIA DOLORES MUÑOZ GARCIA GELIDA CATALINA RODRIGUEZ MORENO OLESA DE MONTSERRAT

Les persones guanyadores s’hauran de presentar amb el DNI a la botiga base: Sayas Sports del Centre Comercial d'Abrera a recollir una invitació per a una entrada a les taquilles del cinema. Vàlid per a qualsevol dia i sessió només projeccions 2D. Altres condicions, a la invitació. Vàlid fins al 31-10-2019.

Enhorabona pels qui han guanyat i agraïm a tots els qui han participat. Alhora, engresquem als qui no hagin sortit i a tots/es els lectors/es a participar en les properes promocions de La Bústia.

Propera edició: Octubre de 2019 50.000 exemplars a bústies i punts publicitat@labustia.cat info@labustia.cat Tel. 675 475 038 Últim dia per informació, participació i publicitat: Vídeos, agenda i més a

www.labustia.cat Per publicar a La Bústia GENERAL: info@labustia.cat OPINIÓ: opinio@labustia.cat ESPORTS: esports@labustia.cat

Fa uns 40 anys que la nostra zona suporta les males olors, el pas de centenars de camions diaris per una carretera plena de revolts que sovint provoquen els accidents dels grans vehicles. Tenim una muntanya de deixalles tapades que desconeixem els efectes a la natura però que veiem que cada dia creix i fins i tot destaca respecte a la muntanya de Montserrat. Un seguit de greuges que tan sols se’n beneficien els municipis principalment de l’àrea metropolitana en col·locar les seves deixalles, i el poble que l’acull l’abocador, els Hostalets de Pierola, per un important ingrés econòmic, mai conegut.

1 ENTRADA DE CINE PELS CINEMES YELMO DEL MONTSERRAT CENTRE ABRERA

i les últimes notícies a www.facebook.com/labustia @la_bustia

Opinions, fotografies i denúncies sempre tindran un interès local o comarcal i La Bústia es reserva el dret a resumir-les o publicar-les. Han de tenir una extensió de com a màxim 1.000 caràcters amb espais inclosos. Cal adjuntar número del DNI, adreça i població, correu electrònic i telèfon de contacte. En el cas de les fotografies de felicitacions a menors, també cal escriure el parentesc i l’autorització de la seva publicació en el mateix correu electrònic.

Edició, disseny i distribució:

Laia Capdevila, de 18 anys, és una ballarina santandreuenca que, juntament amb la formació Klimax MegaCrew, va aconseguir aquest estiu la 7a posició en el campionat mundial anual Hip Hop Internacional (HHI), celebrat a Phoenix (Arizona, EEUU). Klimax MegaCrew està format per una trentena de ballarins dels quals Capdevila és l’única integrant de Sant Andreu. Capdevila va iniciar-se en el món del ball als 6 anys. Durant la seva etapa com a ballarina ha combinat diverses disciplines: balet, dansa contemporània, flamenc, dance hall, voging, i actualment, hip-hop. “No és el mateix veure vídeos a Youtube, que veure-ho amb els teus propis ulls als Estats Units”, ha dit la jove a La Bústia. Foto: Miquel Llordella.

Servièxit, S.L. - La Bústia Av. Comte de Llobregat, 4. Planta 2a, despatx 2. Centre de negocis Martorell Innova. 08760 Martorell info@serviexit.com · www.serviexit.com Tel. 675 475 038. Consell editorial: Lluís Gutiérrez, Joaquim Pallarès i Quim Sitjà. REDACCIÓ I COL·LABORACIÓ: Quim Sitjà, Quim Miró (esports), Lluís Gutiérrez i Jesús Vila. Publicitat: Difusió controlada per OJD-PGD Joaquim Pallarès. www.ojd.es Serviexit, S.L. (publicitat@labustia.cat). DISTRIBUCIÓ: 46.000 exemplars bústia a bústia i 4.000 en punts de Martorell, Sant Andreu de la Barca, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Sant Esteve Sesrovires, Collbató, Castellví de Rosanes, Gelida i Masquefa. info@labustia.cat · www.labustia.cat. El contingut dels anuncis publicats és responsabilitat del propi anunciant. Dep. Leg: B-52889-2007. IMPRESSIÓ: Imprintsa.


14

Abrera - Sant Esteve

la bústia · setembre del 2019

Millores en l'accessibilitat a diversos punts d'Abrera breus ACCIDENT D'UN CAMIÓ A L'A-2 Molts punts del municipi s'han repintat. Aj.

El sinistre va provocar retencions. Aj.

Un camió frigorífic va cremar el 31 d'agost a l’autovia A-2, en el km 584. El succés va provocar talls i retencions en la circulació. Tot i l’espectacularitat de les flames i el fum, el conductor va sortir il·lès. Dues dotacions dels Bombers van haver de separar la cabina del remolc, carregat d’aliments, per poder extingir l’incendi. Les primeres hipòtesis apunten que el foc, que va passar a la cabina primer i es va escampar de seguida, hauria començat en una de les rodes del camió. El sinistre va provocar un tall de 25 minuts de l’A-2 en sentit Barcelona i a l’enllaç de la C-55 amb l’autovia amb cues d’uns tres quilòmetres. Posteriorment, es va obrir un carril i es van registrar retencions fins a la retirada del camió.

S'obre una nova edició dels pressupostos participatius

El curs escolar comença amb 2.026 alumnes

Amb la finalitat d'augmentar l’accessibilitat i seguretat dels vianants, l'Ajuntament d'Abrera ha executat la primera fase d'un pla que inclou 17 actuacions en cruïlles de diferents carrers, principalment al nucli antic. Les obres han consistit en enderrocs de vorera i calçada per la construcció de nous passos de vianants que s’adapten a la normativa. S'han fet feines de pavimentació, senyalització i en algunes actuacions s'han construït nous embornals (forats de desguàs). També s'han millorat la ubicació d'elements de mobiliari i d’enllumenat. Alguns dels passos de vianants són elevats per millorar la seguretat dels vianants en les cruïlles. L'actuació també ha inclòs la vorera del carrer Nou amb la construcció d’una àmplia rampa amb barana al costat de tres antics graons, per facilitar el pas a les persones amb mobilitat reduïda.

Jana Fernández, pregonera La jugadora del Barça i Sesrovirenca de l’any 2018, Jana Fernández, va deixar ben clar al pregó de la Festa Major que “em sento amb la responsabilitat de portar el nom de Sant Esteve a tot arreu on viatjo per jugar a futbol, i ho faig amb el màxim orgull i satisfacció”. La campiona del món i d’Europa amb la selecció espanyola va lamentar que “els meus compromisos fan que darrerament no visqui el dia a dia del poble”. Entre altres missatges va demanar que “hem d'aconseguir que les noies esportistes puguin lluitar pels seus somnis sense que ningú els posi cap obstacle”. Fernández va néixer a Martorell i viu a Sant Esteve des dels 3 anys.

Jana Fernández també va signar al llibre d’honor de l'Ajuntament. Aj.

Abrera ha incorporat nous passos sense barreres Aj.

L'Ajuntament repetirà la fórmula de pressupostos participatius per la bona acollida que van tenir el 2018, en la primera edició. Com en l’anterior ocasió, el procés haurà d’estar liderat per un grup motor que tindrà com a missió garantir i dinamitzar-ne les propostes durant els propers tres anys. Així, els veïns podran proposar, debatre i decidir unes propostes que tindran una inversió de 200.000 euros i que s’emmarcaran en la partida d’inversions (obres, mobiliari urbà, enllumenat públic, senyalització viària, clavegueram, vehicles, web, aplicacions informàtiques, equipaments d’edificis, etc). El grup motor -format per sis persones majors de 16 anys- serà plural i obert, i hauran de ser residents a Abrera, inscrits de forma voluntària. Ho poden fer a títol individual o representant les entitats locals i comptarà amb la repre-

INICI DE CURS. 1.698 alumnes han començat el nou curs. A l’escola bressol La Ginesta són 73. Les dues escoles d’infantil i primària compten amb 545 estudiants, La Roureda 355 i la Vinya del Sastret 190. A l’institut públic Montserrat Colomer són 558. I a l’escola privada Agora són 522 procedents de diversos municipis. CONTRA LES RATES. Un avís veïnal de la Gleva va alertar de la presència de rates després de la tempesta de finals de juliol. Una empresa especialitzada va revisar la xarxa de canalització d’aigües residuals i va fer un tractament rodenticida al nucli urbà, La Gleva i La Coma. Aquests tractaments es fan regularment.

sentació de tots els grups polítics. S’encarregarà de fomentar la participació ciutadana, de fer el seguiment del procés des de la transparència i tindrà un caràcter informatiu i consultiu. Finalitzat el termini d'inscripcions, ja està en marxa la creació de l’òrgan de participació del procés. Per a la seva constitució es va celebrar un sorteig públic per designar els representants de la ciutadania, el divendres 13 de setembre a les 13.30h a la sala de plens de l'Ajuntament. El nou curs escolar compta amb 2.026 alumnes, dels quals 1.199 són des d'infantil fins a 6è de primària. L’escola Ernest Lluch té 429 estudiants, la Francesc Platón i Sartí 550 i la Josefina Ibáñez 220. Les matriculacions a l’institut Voltrera han estat de 714. A l’escola bressol municipal Món Petit han començat 113 infants.

MOR SOBTADA D'UN POLICIA. L'agent de la Policia Local, Miguel Ángel Peña, va morir el dia 8 d’agost als 48 anys de forma sobtada. Membre del cos policial sesrovirenc des de 2007, Peña va ser un dels impulsors de la Unitat Canina K-33 al municipi, que es va posar en marxa fa un any amb una presentació davant dels escolars i gent gran.


Especial Abrera

la bústia · setembre del 2019

15

Torna la Fira Gastronòmica dels Porrons d’Abrera! El divendres 27, el dissabte 28 i el diumenge 29 de setembre... A Abrera celebrarem la segona edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons d’Abrera! Des de l’Ajuntament organitzem la segona edició de la fira, amb la col·laboració de l’Associació de Gastronomia i Turisme (AGT), establiments i entitats abrerenques. L’alcalde, Jesús Naharro, ha destacat que "amb aquesta fira recuperem l’època d’esplendor del barri del Rebato, amb els restaurants Tres Porrons i Quatre Porrons com a referents i la tradició agrícola del nostre municipi. Us convidem a gaudir de la Fira Gastronòmica dels Porrons, on trobareu propostes gastronòmiques dels menús d’aquella època, activitats per a tota la família, exposicions, esdeveniments culturals, mostres de l’activitat agrícola d’abans i d’ara i l’emblemàtic concurs de l’aixecament del porró". Carrer del Rebato El divendres 27 de setembre, al carrer del Rebato, recuperarem el concurs d’aixecar el porró, que posarà a prova als participants: intentaran recuperar les gestes dels antics concursants de la N-II. I a més, podrem gaudir d’una mostra dels plats que es cuinaven als històrics hostals, un tast que amenitzarem amb música i activitats. I el cap de setmana, el dissabte 28 i el diumenge 29 de setembre, el Parc de Can Morral serà el centre de la Fira, amb gastronomia tradicional, vins a porró, tallers de cuina, música en viu, activitats infantils, mercat de pagès amb petits productors i cultura popular... Entre tots i tots farem de la Fira Gastronòmica dels Porrons d’Abrera un espai de trobada del veïnat

del municipi, del Baix Llobregat i Barcelona! Brindar amb el Porró d’Abrera, una història amb identitat Fa unes dècades, el nostre poble era conegut pels porrons: els hostals de l’antiga Nacional-II, al seu pas pel Rebato, oferien gratuïtament vi al viatger que pogués i volgués aixecar amb una sola mà uns porrons de gran pes. Tot va començar quan en Joanet Juhera, a finals del segle XIX, va fundar un restaurant amb un porró gegant a l’entrada: qui aconseguia aixecar-lo, bevia gratis. Va tenir tant d’èxit que una altra taverneta del carrer, Cal Ginesta, el va copiar i va plantificar els dos porrons. En Juhera va pujar la seva aposta i va posar tres porrons. I Els Tres Porrons és el restaurant que es va fer famós. Als anys 50 del segle passat, una altra família del barri, els Simó (de Cal Conradet) van obrir Els Quatre Porrons. L’activitat de les tres tavernes van fer famós aquest tram de la N-II, que molts utilitzaven per visitar Montserrat. Cap al 1970, es va construir una variant de la carretera principal (actualment A-2), que va alliberar el Rebato del trànsit de vehicles, però també va fer canviar el negoci tradicional dels hostals a peu de carretera. Amb tot, aquests restaurants van romandre actius fins entrat el segle XXI. Amb aquesta fira recuperarem la memòria dels porrons que, a mitjans del segle XX, va atraure al barri del Rebato d'Abrera a personatges com Fleming, Errol Flynn, Mohammed V, Peret, Antonio Molina o Joan Manuel Serrat… No us perdeu la Segona Edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons d’Abrera!

Gran proposta d’activitats per a infants i famílies! Reprenem la nostra agenda d’activitats gratuïtes. Les famílies van gaudir, el dissabte 7 de setembre, de la Festa d’Acomiadament d’Estiu, que va tenir lloc a la plaça de Pau Casals, de 12 h a 14 h. L'activitat va comptar amb un karaoke familiar, una festa de l'escuma i animacions a càrrec de #Big Tour. També per a les famílies, des de l'Ajuntament organitzem un Taller de música i ritme i família, que tindrà lloc al Centre Polivalent (pl. del Rebato, 1) els divendres 13, 20 i 27 de setembre, a càrrec del músic Dani Lombart. Els tallers començaran a les 18.30 h i es faran a la Sala d’Estudis del Centre Polivalent. En aquest taller coneixerem ritmes i músiques de diferents indrets del món: llatins, africans, d'Amèrica del nord. Aquesta és una activitat dirigida a infants a partir de 8 anys i les seves famílies. Els divendres 13, 20 i 27 de setembre també reprendrem els tallers de BHealthy Postpart de 10.30 h a 11.30 h i de BHealthy Embaràs d’11.30 h a 12.30 h. Ambdues propostes s’organitzen a la Sala 2 del Centre Polivalent (plaça del Rebato, 1). Els dimecres 18 i 25 de setembre organitzem el Taller de Postpart d’11 h a 13 h i els dijous 29 i 26 de setembre oferirem el Taller d’Educació Maternal en el mateix horari, adreçat a dones a partir 6

mesos de gestió i dones en postpart. Ambdues propostes es realitzaran al Casal d’Avis. Un cop al mes organitzem la xerrada “Com podem consolidar la vida familiar i laboral?” que en aquesta ocasió serà el dimecres 18 de setembre de 18 h a 19.30 h a la Sala d’Estudis del Centre Polivalent (pl. del Rebato, 1). Anirà a càrrec de la coach infantil i familiar Meritxell Palou. Recordeu que per a realitzar les activitats cal inscripció prèvia. Es poden realitzar de dilluns a divendres als matins de 10 h a 14 h i les tardes de dimecres, de 16 h a 18 h, al Centre Polivalent (pl. del Rebato,1), per telèfon trucant al 93 770 43 34 o a través de l'adreça de correu electrònic del Departament d'Infància, infancia@ajuntamentabrera.cat. Per formalitzar les inscripcions dels tallers de Postpart i d’Educació Maternal les persones interessades s’han d’inscriure a través del CAP. La regidora d’Infància, Giulia Mirto, ha destacat que "Des de l’Ajuntament d’Abrera animem a les famílies abrerenques a participar en les diverses activitats. Oferim un espai educatiu i de lleure amb l’objectiu d’acompanyar-les perquè gaudeixin de temps de qualitat en família". Totes les activitats són gratuïtes. Us hi esperem! Més informació a abrera.cat. abrera.cat


16

Collbató - Castellví de Rosanes

la bústia · setembre del 2019

Acaba el malson d'una Castellví obre el període casa ocupada de Collbató per a les ajudes escolars

L’habitatge es troba entre l’avinguda de Montserrat i de Can Dalmases. La Bústia/S.E.

Els Mossos van detenir 5 persones, 4 de les quals acumulaven 43 delictes. En la intervenció a la casa ocupada de Can Dalmases, van decomissar una plantació de 1.300 plantes de marihuana, 273 caixes d’ampolles de licor valorades en 5.000 euros, 184 capses de càpsules de cafè i gran quantitat de caixes de colònies. Se’ls ha imputat, entre altres delictes, un contra la salut. Els arrestats van declarar davant el jutge i els va posar en llibertat amb càrrecs. La casa està precintada. La Diputació ha començat les obres de millora de les proteccions de la carretera B-112, passat l’accés a les Coves, i fins a la intersecció amb la C-55. Les obres s’allargaran durant tot el mes de setembre.

L’actuació substituirà les muralletes de la carretera per una barrera rígida de formigó. Tindrà un aspecte integrador amb l’entorn, segons l’acord tècnic entre la Diputació i el Patronat de la muntanya de Montserrat. Primer es dona pas alternatiu als vehicles i dies després es tallarà la calçada en ambdós sentits de les 9.30h a les 18.30h, de dilluns a divendres. S’ha previst un itinerari alternatiu senyalitzat i no es tallarà l’accés a les Coves. El curs escolar ha començat amb 892 alumnes, dels quals 493 són de primària, a La Salut 292 i al Mansuet 201. A l'institut 344 estudiants, i a l'escola bressol l’Abellerol 55, que ha ampliat un nou grup d’edat respecte al curs passat.

Primer dia del nou curs a l'escola de Castellví. Aj.

L’Ajuntament ha obert el període d’ajudes als escolars per a llibres de text i beques d’estudis no obligatoris per al nou curs. Es recomana a les famílies que guardin tota la documentació necessària –factures, justificants de pagament- per poder demanar aquests suports. Les ajudes de llibres i material didàctic s’adrecen als infants de P3 fins a 4t d’ESO en centres públics o concertats es poden demanar fins el 31 d’octubre. Els beneficiaris rebran un import màxim d’un 30% de la despesa efectuada, amb un màxim de 20 euros/infant en educació infantil; de 25 euros/infant en educació primària i de 30 euros/infant, en ESO.

Per a la totalitat dels requisits i altres ajudes d’estudis es poden consultar les bases i la documentació al web de l'Ajuntament. Per a beques als estudis no obligatoris, els imports es fixaran segons la puntuació obtinguda d’acord amb el nivell familiar de renda en tres trams econòmics: 100, 200 i 300 euros. Les ajudes es poden sol·licitar fins el 22 de novembre. L’únic centre escolar de Castellví, l’escola Mare de Déu de Montserrat, ha donat la benvinguda a 143 escolars, que cursen els seus estudis des de l’etapa infantil fins a 6è de primària. Dels quals, 54 formaran part de la franja infantil i 89 de primària.


Gelida - Masquefa

la bústia · setembre del 2019

17

Presència destacada de Gelida al Consell Comarcal breus MANIPULACIÓ DEL TACÒGRAF. Els Mossos van denunciar administrativament, a l’autopista AP-7 a l’altura de Gelida, un camioner de transport de mercaderies, amb matrícula romanesa, amb un tacògraf digital manipulat. El conductor, que va ocultar 75.000 quilòmetres, va ser sancionat amb una multa de 4.000 euros. A més, es va haver de fer càrrec de la instal·lació d’un nou sistema de tacògraf amb un cost aproximat de 1.500 euros. Els fets van passar el 5 d’agost fruit d’una inspecció. Els agents van adonar-se que el tacògraf presentava un funcionament anòmal que va aixecar sospites. Per això van decidir fer-ne una comprovació tècnica en un centre autoritzat a les Franqueses i es va constatar que va ser manipulat.

Pel del cartipàs del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. CCAP.

Lluís Valls (PSC) és al govern i Marga Bertran (ERC) i Anna Enjuanes (En Comú), a l'oposició del Consell

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès va aprovar el cartipàs, els diferents òrgans i l’assignació de funcions dels consellers i conselleres del govern JuntsxCat i PSC. Gelida compta amb Lluís Valls (PSC), al govern; i Margarida Bertran (ERC) i Anna Enjuanes (En Comú Podem), a l’oposició. L'exalcalde Lluís Valls va ser nomenat com a responsable de l’àrea de Promoció Econòmica i de les comissions comarcals de Protecció Civil i la de seguiment de l’àrea de prestació conjunta del servei de taxi a l’Alt Penedès.

Anna Enjuanes -l’única representant del grup d’En Comú Guanyem Penedès (ECGP)-, n’és alhora presidenta i portaveu de la seva formació al Consell. Mentrestant, el gelidenc Francesc Rosell renova el càrrec de gerent de l'ens comarcal, que manté des de 2013. L'Ajuntament ha millorat i ampliat la senyalització dels senders i rutes al voltant de l’àrea de Can Torrents. Aquesta nova actuació dóna a conèixer 6 rutes que es poden fer a peu pel municipi, amb gairebé 50 quilòmetres de senders perfectament senyalitzats.

Eduard Aragonés ha fet entrega a Daniel García Peris, regidor de Turisme, d'un original del programa d'actes del 75è aniversari del Funicular juntament amb el mata-segells especial que va fer servir Correus pel franqueig de cartes durant el dia de celebració, el 7 de novembre de 1999. Un material que s'inclou a l’exposició permanent del Centre d’Interpretació del Funicular, que ha reobert les seves portes després de la rehabilitació del Funicular, que funciona els caps de setmana i festius. El centre es pot visitar els dissabtes i diumenges de 10 a 14h. Cal recordar que del 8 al 10 de novembre se celebrarà la 10a edició de la Funifira, que coincideix amb el 95è aniversari del Funicular de Gelida. El nou curs escolar compta amb 1.226 estudiants, dels quals 418 estan matriculats a l’institut, seguit de l’escola Les Fonts 390, Montcau 329 i les llars d’infants del Montcauet (62) i el Cérvol Blau (27). Aquest curs, Educació de la Generalitat ha tancat una línia de P3 (Montcau).

Boquete i Gutiérrez, socis al Consell Comarcal de l'Anoia El Consell Comarcal de l’Anoia va aprovar el cartipàs, els diferents òrgans i l’assignació de funcions dels consellers i conselleres del govern JuntsxCat i el PSC. Masquefa compta amb l'alcalde Xavier Boquete (JuntsxCat), -president durant els primers 3 anys- i el regidor a l'oposició Daniel Gutiérrez (PSC), conseller de Turisme, Relacions Institucionals i Programes Europeus al goven del Consell. Entre els reptes per aquest mandat hi ha la creació de llocs de treball, captar inversions empresarials i reclamar infraestructures cabdals pel territori: connexió de tren amb Barcelona, el Quart Cinturó, el desdoblament de la C-15, l’autovia A-2 o la B-224. Les persones que usen el camí que connecta el nucli urbà amb Can Parellada han recuperat el trajecte habitual després de gairebé un any sense fer-ho. Com a mesura provisional i mentre s’executessin els treballs, la circulació de vehicles pel tram afectat

breus

Ple del cartipàs del Consell Comarcal de l'Anoia. CCAnoia.

s’ha regulat a través d’un sistema semafòric. La Diputació va fer les obres de reparació i millora d’aquest tram que va finalitzar a finals de juliol. Es va estabilitzar el talús i restaurar el passeig i la calçada, i ja s'ha restablert el pas de vehicles en aquest punt.

El nou curs escolar té 1.642 alumnes en els 5 centres educatius: 4 d'infantil i primària i 1 de secundària. A l'institut, els grups són de 25 alumnes en total: 5 grups de 1r d’ESO, 6 de 2n, 5 de 3r, 5 de 4t, 2 de 1r de batxillerat i dos de 2n de batxillerat.

Reobert el tram que enllaça el poble amb Can Parellada

TROBADES 1.401 PLANTES DE MARIHUANA EN UN MES. La policia estatal va desmantellar una plantació amb 510 plantes de marihuana, el 22 d'agost. Els investigadors van tenir indicis que en una casa unifamiliar d’una urbanització s’hi estava duent a terme una activitat il·legal. És el tercer desmantellament de marihuana aquest estiu al municipi. En tots els casos es va detectar per l'alt consum d'energia elèctrica en els domicilis. Diverses persones estan sent investigades. En total s'han trobat 1.401 plantes de marihuana en les tres visites a cases particulars del municipi.


18

Publicitat

la bústia · setembre del 2019

Quan s’ha de començar a aprendre una segona llengua? Encara que pugui semblar que una segona llengua s’ha d’aprendre una vegada adquirida la primera, de fet el més recomanable és començar com més aviat millor. Tot i estar en la més tendra edat, els bebès són uns lingüistes excepcionals. Si algú en dubta, només ha d’observar com evoluciona el llenguatge en un nen o nena dels 0 als 36 mesos. En només 3 anys, l’esser humà passa del plor com a mitjà de comunicació a la construcció de frases gairebé perfectes. És meravellós veure que nens i nenes en els seus primers anys de vida cometen errors com “he obrit la porta”. A simple vista pot semblar un error a causa del desconeixement, però en realitat té un gran valor. Una errada d’aquest tipus posa de manifest la capacitat d’un nen per a interioritzar les regles de la seva llengua, en aquest cas com construir el participi d’un verb de la 3a conjugació. Aquest exemple demostra que és a aquesta edat primerenca quan els seus petits caps estan més receptius per a l’adquisició de qualsevol llengua; de fet, és com si el cervell de la criatura fos un ordinador que va emmagatzemant informació a base de recopilar estadístiques de com i quan es fan servir les paraules i com es combinen entre elles per poder construir frases correctes que permetin la comunicació. Per què no aprofitem aquest potencial per a una segona llengua? Tot aquest procés és igualment aplicable a una segona llengua, i començant aviat els infants la van integrant de manera natural, utilitzant els mateixos recursos que fan servir per aprendre la seva llengua materna. Com a pares i mares, aprofitem aquesta capacitat que tenen per adquirir una segona llengua sense adonar-se’n i introduïm-la com més aviat millor. Natàlia Perarnau, fundadora i creadora de Kids&Us


Esports

la bústia · setembre del 2019

19

El CF Martorell ja camina ferm a Primera Catalana El Futbol Sala Martorell torna a Segona Nacional B recuperant cares conegudes: Fouad, Malik, Pau Albacete i Toni Sánchez

El pilot martorellenc Pep Mas, que va participar al Dakar, crea una escola per fomentar el motocròs i l’enduro entre els infants

MARTORELL

‘Bolo’ internacional

El primer equip del Club Futbol Martorell ja ha debutat a Primera Catalana, deu anys després de l’única vegada que hi va militar. Després de dos ascensos consecutius, el conjunt d’Albert Nualart ha incorporat cinc cares noves: Jordi Pérez, Edgar Álvaro, Adrián Arenas, Kevin del Corral i Jordi de Sande.

Un equip de veterans i màster de waterpolo del CN Martorell va participar en un torneig internacional a Palamós. Els martorellencs van acabar en quinzena posició.

BÀSQUET. El CB Martorell ha iniciat la temporada amb Toni Olivares des de la banqueta i amb cinc noves incorporacions per apuntalar el projecte a Lliga EBA. Sergi Solé, Robert Marsol, Silvestre Esteves, Jordi Oller i Álex Esteban són les novetats. Del curs passat segueixen Martí Fonollà, Xavi Balaguer, Jordi Pujolreu, Jordi Ramon, Iván Llull i Quim Fernández -que arribarà al gener-.

Salva Ferrer, a Itàlia

Els blaus, de nou a EBA. Cargol.

El futbol de Martorell és la referència de la comarca. Marta Gila.

HANDBOL. El CH Martorell jugarà una temporada més a Primera Catalana gràcies a una renúncia esportiva. Christian Stahringer afronta la quarta campanya a la banqueta. Les incorporacions del CH Martorell són Franco Stauble, Matías Pérez i Albert Martínez, qui ja havia jugat en anys anteriors de groc-i-negre.

FUTBOL SALA. El retorn a Segona Nacional B obre una nova etapa al Sala5 Martorell, que ha incorporat cinc cares noves i molt conegudes: Fouad (FC Sant Esteve Sesrovires), Malik i Pau Albacete (que tornen d’una experiència a la lliga francesa) i Toni Sánchez, exjugadors de la casa, a més de Sergio Arriero (FS Pallejà).

MOTOR. El pilot martorellenc Pep Mas, que va participar en la passada edició del Ral·li Dakar, ha posat en marxa l’Escola Off Road, per fomentar el motocròs i l’enduro als infants i el circuit serà a l’entorn del pont del Diable. L’escola s’adreça a nens i nenes de 4 a 9 anys i les inscripcions es poden fer al web crisab.cat.

Salva Ferrer és jugador de l’AC Spezia, de sèrie B italiana, la segona màxima competició del Calcio després d’acomiadar-se del Gimnàstic de Tarragona.

Cinquè lloc mundial Mar Franco va aconseguir el cinquè lloc en la franja 35-39 de màsters 30 femenina a la final del mundial de BTT XCO que va tenir lloc al Canadà, l’agost passat.

El FS Olesa vol fer-se fort a Nacional OLESA DE MONTSERRAT El Futbol Sala Olesa inicia la temporada amb moltes expectatives amb la seva estrena a Tercera Nacional. Els olesans han incorporat el tècnic Víctor Medina, qui arriba procedent de l’EFS Jordi Torras i havia estat exjugador del conjunt olesà. Després de dos ascensos consecutius, Medina diu que la prioritat serà “consolidar-nos en una categoria tan exigent com Tercera Nacional”. FUTBOL. L’olesà Víctor Gómez es va proclamar campió d’Europa sub 19 amb la selecció espanyola. És el seu segon títol internacional després de fer-ho en categoria

sub 17. Gómez, que jugarà un any més al filial del RCD Espanyol, a Segona Divisió B, explica que “tinc molt bona sintonia amb David Gallego, l’entrenador del primer equip blanc-i-blau:. “em coneix millor que ningú i seria molt bonic debutar amb el primer equip”. TIR AMB ARC. El Club Tir Olesa va penjar-se quatre medalles als Campionats d’Espanya que van tenir lloc a Madrid. Lucía Ramos va ser la protagonista sumant dues plates, un bronze i un rècord de Catalunya. El club olesà va establir una plusmarca d’Espanya i dos rècords de Catalunya consecutius. Olesa va plorar la mort de l’arquer Josep

Lluís Amador, qui va ser campió d’Espanya de tir amb arc en cinc ocasions (1994, 1995, 1997, 1998, 1999) va participar als Jocs Paralímpics d’Atlanta (Estats Units), el 1996 on va ser sisè classificat. BÀSQUET. El NB Olesa vol fer un salt esportiu de qualitat en la temporada 2019-2020. El sènior masculí, que va quedar-se a un esglaó de jugar la fase d’ascens a Copa Catalunya, compta amb l’igualadí Víctor Belenguer, Oriol Franch i Sergi Andreu, a la banqueta. Les novetats són Adrià Flores i Arnau Latorre. El femení, que buscarà l’ascens a Primera Catalana, ha renovat el tècnic Carlos Iglesias i compta amb

S’estrenen a Tercera Nacional després de dos ascensos seguits. FSO.

quatre cares noves: Clara Bargalló, Karla Òdena, Carla Xairó i Ainhoa Tórtoras. CICLISME. Josep Mateo Gil (1928-2019) va morir, el 28 d’agost passat, a Olesa a l’edat de 91 anys després d’una llarga tra-

jectòria en el món del ciclisme. Mateo Gil va ser professional durant 7 anys (entre 1950 i 1957) i en el seu palmarès destaquen dues victòries d’etapa a la Volta a Catalunya (1951) i la participació al Tour de França (1995), que va finalitzar 65è en la classificació.

NOVA TEMPORADA TARDOR / HIVERN


20

Esports

breus COLLBATÓ. El 22 de setembre tindrà lloc la cursa de muntanya de la IX Collbatonina, que promou el Club Atletisme Collbató. Són tres traçats de 10 km, 5 km i les curses infantils. MASQUEFA. Més de 300 moters van participar en la quinzena edició de la ‘Festa de la Moto’ que promou l’A ssociació Motorista 4311 amb el suport de l’Ajuntament. Els carrers van omplir-se de motocicletes de tota mena.

la bústia · setembre del 2019

Rodríguez i Cusiné guanyen la Funimetrada GELIDA Alejandro Rodríguez i Blanca Cusiné van ser els guanyadors de la 31a edició de la Funimetrada de Ràdio Gelida. És l’única cursa atlètica al món que corre contra un funicular. Enguany hi van participar 87 corredors en aquesta particular prova organitzada per Ràdio Gelida. En la categoria general masculina els tres primers classificats van ser Alejandro Rodríguez (Gelida), Arnau Monzonís (Gelida) i Rafael Borràs. En la categoria general femenina, Blanca Cusiné, va ser primera; María Jesús

Rodríguez, segona i Aina Sos, tercera. CURSA. El 29 de setembre tindrà lloc la Cursa d’orientació de Gelida, que presenta una novetat rellevant en la seva tercera edició. Es disputarà la primera rogaine que tindrà lloc a les muntanyes de l’Ordal. La prova s’inclou al Campionat de Catalunya de Rogaine i a la lliga de curses d’orientació del Penedès. Enguany comptarà amb un nou traçat i tres proves: una cursa popular (1h 30’) i dues curses més: de 3 i 6 hores de durada.

Rodríguez, guanyador. JM Buch.

FUTBOL. Després d’una temporada per oblidar, el curs 20192020 es presenta il·lusionant per al CF Gelida. L’entitat que presideix Manuel Ignacio García, comptarà amb 8 equips i l’amateur presenta moltes novetats. La més rellevant ha estat el canvi d’entrenador. Jordi Escala, procedent de la UE Sant Pau d’Ordal, substitueix Sergio Tomás qui deixa el CF Gelida després d’una temporada i mitja. Les novetats són Manel Cintado, Adrià Salaverría, Joan Garcia, Toni Rosa i Sergio Gómez, a més dels juvenils Joel Marfil, Oliver i Alejandro Rodríguez.

Vilaregut obté 6 medalles i Garabito entrena al CAR ABRERA

Eric Vilaregut col·lecciona medalles.

Queralt Garabito, al CAR de Sant Cugat.

El nedador d’Abrera, Eric Vilaregut, es va penjar quatre medalles en els Campionats d’Espanya absoluta i júnior de natació que van tenir lloc a Terrassa, a l’agost. Vilaregut va sumar una plata (400 lliures) i tres bronzes (200, 800 i 1.500 lliures). A Zarautz, l’abrerenc va penjar-se una medalla de bronze (absoluta), una d’or (júnior 2) i un primer lloc

en l’etapa plus de la Copa d’Espanya d’aigües obertes. El 22 de setembre competirà a El Anillo (Cáceres). GIMNÀSTICA. Queralt Garabito Trenado s’ha convertit en la primera gimnasta d’Abrera en aconseguir una beca per entrenar al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès. Garabito seguirà vinculada a La Vinya Gimnàstic Club d’Abrera.

FUTBOL. L’AE Abrera pretén fer-se un lloc en la zona de privilegi de Tercera Catalana. L’equip de Juanjo Fernández ha incorporat Carlos Heras (CF Sant Andreu), Eric Álvarez, Quim Govern, Joel Freire (CF Martorell) i David Plaza. BÀSQUET. El CB Abrera, que competirà a Tercera Catalana, ha incorporat Cardós, Lamhandi, Garcia, López, Carrión i Moreno per la nova campanya.

Richi González és el nou tècnic del CB Sant Andreu SANT ANDREU DE LA BARCA El CB Sant Andreu compta amb un nou tècnic: Richi González. El curs passat Jordi Vives va haver de rellevar David Blanco a la banqueta a falta de 8 jornades per acabar el campionat. González arriba procedent de la UE La Palma. El conjunt groc-i-negre ha incorporat tres cares noves: Fèlix López (CB Castelldefels), Pablo Mendoza (Basket Almeda) i Dídac Fortuny (BC Manyanet Molins).

FUTBOL. El CF Sant Andreu ha obert la temporada a Segona Catalana amb un projecte ambiciós per mirar més amunt. Íñigo Irisarri segueix com a tècnic per tercer curs consecutiu i ha reforçat la plantilla amb set fitxatges: Eloi Ramírez, Uri Serra i Oscar Vega, Ramón Fernández i Christian Cala, Álvaro Gómez i Aleix Ceballos. Carlos Heras, Salva Tena, Robert Cruz, Dani Pueyo i Xavi Iglesias són baixa mentre que Carles Bacardí i Andreu Campderrós han tornat al filial.

REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ de vidre de l'automòbil

HOQUEI HERBA. Javier Míguez s’ha convertit en el nou director tècnic i esportiu del CH Sant Andreu. Míguez, conegut esportivament com a ‘Tata’, ja ha confeccionat la temporada 2019-2020. Un dels encàrrecs fets per la junta directiva és enfortir l’hoquei base. El CH Sant Andreu afronta un curs molt especial ja que l’any 2020 celebrarà el 50è aniversari. Merche Giménez ha estat la guanyadora del concurs pel logotip del 50è aniversari d’entre 24 propostes.

Els santandreuencs volen fer un pas endavant a Segona Catalana. P.A. Haro.

Associació per a la Promoció del Comerç i dels Serveis

Treballem amb les principals companyies d'assegurances

✆ 902 222 722 Atenció les 24 h

Nova ubicació

MARTORELL - 93 776 54 44 Carretera de Piera, 43

OLESA - 93 772 96 85 C/ Lluís Puigjaner, 81

tel. 675 475 038 9martorell@gmail.com


Esports

la bústia · setembre del 2019

Sant Esteve homenatja Albert Falguera El Club Handbol perd el tècnic Armand Rubio, a mitja pretemporada, per una hèrnia cervical

El sesrovirenc Ricardo Lazarte recórre durant 24 hores el Circuit de Fórmula 1 de Montmeló

SANT ESTEVE SESROVIRES Albert Falguera va rebre un càlid homenatge l’11 de setembre passat al Sanes Arena en el seu comiat com a jugador del Club Handbol Sant Esteve Sesrovires després de 20 temporades al primer equip. Falguera ha estat partícep de la millor etapa de la història de l’handbol sesrovirenc. “La fita esportiva més gran va ser disputar la fase d’ascens a Divisió d’Honor Plata, fa dues temporades”, ha dit Falguera a La Bústia. En el seu palmarès el sesrovirenc, compta amb un campionat d’Espanya júnior, la Copa Catalana, i els duels amb el Barça d’Asobal a la Supercopa de Catalunya. “El millor record és amb els companys amb qui he compartit vestidor“, diu Falguera.

FUTBOL. El FC Sant Esteve Sesrovires no vol passar angúnies a Tercera Catalana. Dídac Puchol seguirà una temporada més -la segona consecutiva a la banqueta- i compta amb cinc cares noves: Arnau, Óscar, Carlos, Miki i Ángel. Els sesrovirencs van patir de valent el curs passat per assegurar la permanència.

Falguera, entre llàgrimes. CHSES.

Lazarte al circuit de Montmeló. X.F.

HANDBOL. El CH Sant Esteve ha hagut de canviar d’entrenador a mitja pretemporada.Armand Rubio es va veure obligat a renunciar a la banqueta perquè pateix una hèrnia cervical. Abans de tancar l’edició de paper de La Bústia, el club no havia fet oficial el seu relleu.

CICLISME. El sesrovirenc Ricardo Lazarte va ser cinquè classificat de la categoria solo en el GF 24h al Circuit de fórmula 1 a Montmeló. A punt de complir 60 anys, Lazarte va recórrer 630 kilòmetres en 24 hores. El sesrovirenc és ciclista de la PC Martorell.

ESCOLA. Les escoles esportives municipals ofereixen enguany la possibilitat de triar entre una desena de modalitats esportives: handbol, futbol, voleibol, futbol sala, bàsquet, pàdel, patinatge, gimnàstica, judo i taekwondo. Les inscripcions, que es poden registrar des del web municipal, s’han de cursar en el Complex Esportiu Municipal o directament en el club organitzador de l’activitat.

21

breus CASTELLVÍ. Núria Marquès va penjar-se dues medalles al Mundial de natació adaptada a Londres (Anglaterra) que va tenir lloc del 9 al 15 de setembre. La nedadora castellvinenca va obtenir una medalla d’or als 200 metres estils i una medalla de bronze als 4×100 estils juntament amb les seves companyes Teresa Perales, Sarai Gascón i Isabel Yinghua en la modalitat S9. En els dos anteriors Mundials, Marquès va penjar-se quatre medalles a Glasgow (2015) i sis més a Mèxic (2017).

Marquès, al podi, amb la medalla d’or.

El CB Esparreguera vol impregnar el seu segell a EBA ESPARREGUERA El CB Tenea Esparreguera ha iniciat la temporada amb la intenció d’eixamplar la seva identitat en el segon curs seguit a la Lliga EBA. “No podem viure del que hem fet les últimes temporades, que han estat molt bones. Hem de fer un pas endavant amb la mateixa ambició de sempre”, assegura a La Bústia, el tècnic Òscar Navarro. Els esparreguerins ja s’estrenen al Ramon Martí amb un únic fitxatge: Deng Mayot. Del curs passat es manté pràcticament la plantilla sencera: Francesc Riera, Pau Campaña, Martí Sellarés, Dani Fontanals, Miki Moliner, Marc Jorba, Rubén Morales, Marc Raventós, Miquel Aliaga, Albert Merí i Rubén Romero.

noves: Miquel Dalmau i Ion Adrián. L’inici de la competició de lliga prevista pel 5 d’octubre. Els Vikings volen fer-se un lloc a Segona Catalana.

El tècnic del CB Tenea Esparreguera assegura que “tenim una identitat i un estil de joc molt definit que hem dibuixat en els darrers tres anys“, però avisa que “hem de ser curosos perquè veient com s’han reforçat els rivals es preveu una temporada complicada“. Els esparreguerins han quedat eliminats de la Lliga Catalana EBA després de perdre els dos partits de la primera fase davant el CB Igualada i el CB Martorell.

FUTBOL. El CE Esparreguera, que jugarà a Quarta Catalana ha incorporat sis cares noves: Arnau Aguilar, Izan Casas, Ferran Muñoz, Yassine Jamil, Xavi Larrosa i Carlos López. El conjunt verd-i-negre encara no ha iniciat la competició oficial. Deng Mayot, pivot de Sudan del Sud, és el fitxatge estrella del curs. Jordi Pinyol.

BÀSQUET. L’esparreguerina Gemma Afonso s’ha incorporat com a preparadora física del Baxi Ferrol, un equip que milita a Lliga Femenina 2, la Segona Divisió estatal de bàsquet. Afonso formava part del CB Tenea Esparreguera.

RUGBI. Els Vikings Rugbi Esparreguera han renovat la confiança a Marc Amat, qui va rellevar Diego Pereyra a mitja temporada passada. Amat té una llarga trajectòria de 25 anys competint en el rugby de la comarca. Va jugar a Sant Boi, Cor-

nellà, Sant Vicenç de Castellet, Martorell -on va exercir de capità durant 9 temporades- fins aterrar a Esparreguera. El curs passat els Vikings i l’Anoia van fusionar-se i enguany seguirà la mateixa fórmula. Pel nou curs han incorporat dues cares

FUTBOL SALA. L’esparreguerí Pol Pacheco és jugador d’El Pozo Murcia, un dels clubs punters a l’Estat espanyol. Pacheco, forjat als equips base del FC Barcelona, havia militat el FS Santa Coloma de Gramenet les dues últimes temporades.


22

Turisme, oci i gastronomia

la bústia · setembre del 2019

La Fira Gastronòmica dels Porrons d’Abrera, dia a dia DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE Al carrer del Rebato a partir de les 18.00h 19.00 h Inauguració de la II edició de la Fira Gastronòmica de la Fira dels Porrons d'Abrera amb el regidor de Cultura Francisco Sánchez i els padrins de la fira Albert Presas (veí d'Abrera) i l'Àvia Remei. 20.00 h Concurs de beure amb Porró Podràs aixecar l’antic Porró del carrer del Rebato? Apunta’t al concurs! • Enviant un correu a comunicacio@abrera.cat o trucant al telèfon 93 337 77 47 • També pots fer-ho de manera presencial al Centre Polivalent d’Abrera (Plaça del Rebato, 1) Degustació d’alguns dels plats que es cuinaven als Tres Porrons, vi a porró, servei de bar, música,... i sorpreses!

DISSABTE, 28 DE SETEMBRE Al Parc de Can Morral 12.00 h Actuació de l’Escola Municipal de Música d’Abrera 12.30 h Rondallaire “Contes d’aixafar raïm” 13.30 h Sandunguera (Rumba catalana) 17.00 h Programa especial de Ràdio Abrera en directe des de la Fira 18.00 h Taller de cuina del xef abrerenc Èric Díaz

18.30 h Taller de cuina Xesco Bueno (Ca l’Esteve · Castellbisbal) 19.00 h Taller de cuina tradicional catalana dels xefs David Cartoixà i Santi Peñarrocha 19.30 h Amenització amb el Dj abrerenc Sergio Hernández 22.00 h Carretillada amb la Colla de Diables Bram de Foc d’Abrera

DIUMENGE, 29 DE SETEMBRE Al Parc de Can Morral 11.00 h Tractorada pels carrers del municipi i exposició dels tractors al Parc de Can Morral 11.30 h Taller de cuina infantil de l’Ass. de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat 12.00 h Taller de cuina de Can Martinet i Trobada de bloggers by Cuina & Turisme Baix Llobregat 12.00 h Cloenda institucional a càrrec de l'alcalde Jesús Naharro. 12.05 h Ballada de gegants a càrrec de l’Associació Folklorica d’Abrera 12.30 h Taller de cuina de Capritx Ibèric 12.30 h Taller en família, pasta de sal amb elements de la natura a càrrec de Juga-la. 13.00 h Música de Bongo Beats 14.30 h Amenització a càrrec de Dj Konguito 13.00 h Finalització de la II Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera Mostra i mercat de productors, el dissabte 28 i diumenge 29 de setembre al parc de Can Morral.

Dos moments de la I Fira Gastronòmica dels Porrons d’Abrera. La Bústia/Ll.G. Especialitat en banquets de noces

Menú diari: 12 €

Passeig de l’Església, 6 08630 Abrera· 93 770 28 61 (Obert de dilluns a dissabte de 13 a 16h) restcanmartinet@gmail.com

Menú cap de setmana: 22 € Ctra. de Martorell a Gelida, km 4 · Castellvi de Rosanes 93 775 14 64 · www.massunyol.com

A 4 minuts de Martorell

DIUMENGES TARDA: Ball

BANQUETS I CELEBRACIONS CONSULTI'NS La qualitat és l’únic ingredient imprescindible de la nostra SERVEI PER A EMPRESES I PARTICULARS PER cuina A TOT TIPUS D’ACTES I CELEBRACIONS C/Camí de Can Comelles, 3 bis - Esparreguera Tel. 93 775 91 32 - cuinestm@cuinestm.com servei de càtering cuines tm

MENÚ DIARI 10 €

DE DILLUNS A DISSABTE 8:30 A 24:00 h TERRASSA EXTERIOR Gran varietat de Tapes i Vins

( 8 primers+14 segoNs+postre+begud inclosa)

MENU PER A GRUPS 15 € C/ Amadeu Paltor nº 25 Olesa de Montserrat 93 778 58 27 625 50 58 40 (Raül)

Menú diari

10,25 €

Menú dissabte

15 €

Brasa tots els dies

MENÚS DE GRUPS DISSABTE NIT

93 778 28 09

Crta Abrera-Manresa, km 4,5 Can Vinyals Oest - Olesa

FORMA PART DE LA SECCIÓ

TURISME, OCI I GASTRONOMIA Tel. 675 47 50 38

Tothom et veurà!!


Festa del Roser

la bústia · setembre del 2019

LA FESTA DEL ROSER DE MARTORELL, DIA A DIA DIVENDRES, 27 DE SETEMBRE

DISSABTE, 5 D’OCTUBRE

18.00 h CONCURS DELS SUPERLECTORS. Biblioteca Martorell 19.30 h VINS, OCELLS I MÚSICA. Torre de les Hores

De 09.30 a 20.00 h TORNEIG DE PÀDEL FESTA DEL ROSER. Complex Esportiu La Vila De 10.00 a 21.00 h 19a FIRA DEL DISC I DE LA MÚSICA. Rambla de les Bòbiles D’11.00 a 14.00 h PORTES OBERTES. Farmàcia Bujons (pl. de la Vila, 41) 11.00 h VISITA TEATRALITZADA. L’Enrajolada. Casa Museu Santacana 12.00 h VISITA TEATRALITZADA. L’Enrajolada. Casa Museu Santacana 12.00 h VERMUT EN ANGLÈS. Biblioteca Martorell 13.00 h VISITA TEATRALITZADA. L’Enrajolada. Casa Museu Santacana 17.00 h VISITA TEATRALITZADA. Farmàcia Bujons 17.00 h PLANTADA DEL CERCAVILA. Rambla de la Bòbiles 17.30 h RECOLLIDA DE RAÏM I INICI DE LA CERCAVILA DEL MOST. Pl. del Vi 17.30 h TAST DO. Casa de Cultura de la Vila 17.45 h VISITA TEATRALITZADA. Farmàcia Bujons De 18.00 a 1.00 h VIMART. IX Fira de Vins i Caves de Martorell. Plaça de l’Església i entorn fins a l’Enrajolada 18.30 h VISITA TEATRALITZADA. Farmàcia Bujons 19.30 h PREGÓ. Plaça de la Vila 19.45 h BALLADA FINAL I TREPITJADA DE RAÏM. Plaça de la Vila 20.00 h BALL DE LA QUADRILLA 20.30 h CORREFOC. Plaça de la Vila 21.00 h 8è VI, MODA I ESTILISME. Jardins de l’Església 22.00 h ÒPERA AL BALCÓ. Casa Palet 22.30 h BALL. Sala Teatre d’El Progrés 23.30 h VAN’D’BOLO. Pàrquing del Vapor 00.00 h LA ROSER. Nau#2 de Ca n’Oliveres

DISSABTE, 28 DE SETEMBRE 12.00 h EXHIBICIÓ DE BALLS TÍPICS I FOLCLÒRICS DE BOLÍVIA. Rambla de les Bòbiles 18.30 h CONCERT BENÈFIC: AMAZING GOSPEL. Jardins de l’Enrajolada 21.00 h SOPAR BENÈFIC PER LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER. Sala Teatre d’El Progrés 22.30 h BALL. Sala dels Miralls d’El Progrés

DIUMENGE, 29 DE SETEMBRE 11.00 h VISITA TEATRALITZADA. L’Enrajolada. Casa Museu Santacana 12.00 h VISITA TEATRALITZADA. L’Enrajolada. Casa Museu Santacana 12.00 h CIA. SOLFACIRC. DÉKONCERT. Teatre El Progrés 13.00 h VISITA TEATRALITZADA. L’Enrajolada. Casa Museu Santacana 18.00 h BALL. Sala Teatre d’El Progrés 18.00 h TAST CARAMELLAIRE. Centre Cultural 18.30 h CINECLUB. CONTE DE TARDOR (VOSE). Casa de Cultura de La Vila 19.30 h FESTA DELL’OPERA. Auditori Joan Cererols

DILLUNS, 30 DE SETEMBRE 17.30 h TALLER: DECÀLEG CONTRA L’EDATISME SEXISTA. Esplai per a la Gent Gran Buenos Aires 19.00 h TAULA RODONA: MARTORELL, LA DO QUE HAVIA DE SER Biblioteca Martorell 20.30 h VI A BANDA. Biblioteca Martorell

DIMARTS, 1 D’OCTUBRE 17.30 h CINEFÒRUM: LAS CHICAS DEL CALENDARIO. Casa de Cultura La Vila 20.00 h CARA A CARA. MÚSICA I VI. Sala Teatre d’El Progrés

DIMECRES, 2 D’OCTUBRE 16.00 h TALLER: ALIMENTA EL TEU BENESTAR. Esplai per a la Gent Gran Buenos Aires 17.30 h TAFANEGEM EL VI. Jardins de l’Enrajolada. Casa Museu Santacana 18.00 h ELS CAFÈS DEL CÍRCOL: LA FESTA DEL ROSER. El Círcol 20.00 h TAST DE VINS PER A PORRÓ. Casa de Cultura La Vila

DIJOUS, 3 D’OCTUBRE 17.30 h BALL I PA AMB VI I SUCRE. Plaça de les Cultures 19.00 h VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ “CENSURA DEL DESIG”. Muxart, Espai d’Art i Creació Contemporanis 21.00 h ESPAI BOMBOLLES. Nau#2 de Ca n’Oliveres

DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE 18.00 h TALLER DE PINTURA AMB VI. Biblioteca Martorell 20.00 h CORREFOC INFANTIL. Plaça de la Vila 20.00 h XXIV TROBADA D’ENTITATS. El Progrés 23.30 h NIT DE TRIBUTS. Nau#2 de Ca n’Oliveres

DIUMENGE, 6 D’OCTUBRE De 09.00 a 14.00 h 15è MERCAT DEL TRASTO. Pista Jardí d’El Progrés De 09.30 a 15.00 h TORNEIG DE PÀDEL FESTA DEL ROSER. Complex Esportiu La Vila De 10.00 a 21.00 h 19a FIRA DEL DISC I DE LA MÚSICA. Rambla de les Bòbiles De 10.00 a 20.00 h FIRA D’ARTESANIA DE LA VILA. Centre Comercial La Vila De 10.30 a 13.30 h TROBADA DE PUNTAIRES. Plaça de la Vila 10.30 h XII CROS VERGE DEL ROSER. Complex Esportiu Torrent de Llops D’11.00 a 13.30 h PORTES OBERTES AMICS DEL FERROCARRIL. Pl. de Maria Canela D’11.00 a 14.00 h PORTES OBERTES. Farmàcia Bujons 11.00 h 32è APLEC DEL ROSER. Plaça de l’Església 11.00 h VISITA TEATRALITZADA. Museu Municipal Vicenç Ros 12.00 h VISITA TEATRALITZADA. Museu Municipal Vicenç Ros 13.00 h VISITA TEATRALITZADA. Museu Municipal Vicenç Ros 14.00 h ARROSSADA POPULAR. Jardins de l’Enrajolada 16.00 h 32è APLEC DEL ROSER. Plaça de l’Església De 17.00 a 20.00 h PORTES OBERTES AMICS DEL FERROCARRIL. Pl. de Maria Canela De 17.00 a 20.00 h PORTES OBERTES. Farmàcia Bujons 18.00 h DÀMARIS GELABERT. Naturalment. Nau#2 de Ca n’Oliveres 18.00 h BALL. Sala dels Miralls d’El Progrés 19.00 h MONOLOADDICTES. Faemino y Cansado. Sala Teatre d’El Progrés

www.martorell.cat

BUFET TAULA CASOLANA PER SOPAR DISSABTE de 20.30 a 24 h i si desitges prendre una copa i ballar, la nit continua fins a la una amb música de DJ

20€ IVA inclòs | begudes no incloses Recinte Can Amat Park - c/ Montenegre, s/n - Urb. Can Amat - Sant Esteve Sesrovires Reserves

93 771 42 47

- taulacasolana@canamatespacios.es

23


24

Publicitat

la bústia ¡ setembre del 2019

Profile for La Bústia

La Bústia edició setembre 2019  

La Bústia edició setembre 2019  

Advertisement