__MAIN_TEXT__

Page 1

núm. 115

març 18

Tres governs en tres anys a Sant Esteve

Josep Maria Cobos

president de l’Associació per a la Defensa del Patrimoni de la Colònia Sedó i el seu entorn

“Volem anar junts Esparreguera i Olesa” Un diputat, càrrecs públics i Ajuntaments opinen sobre l’afectació de l’article

155

Seat celebra els 25 anys de la planta a Martorell pàg. 18

Martorell comença el procés de participació del pressupost pàg. 4

Tres dies després del trencament amb ERC, el PSC i l'Entesa van signar un nou pacte de govern amb el PDeCAT, el 22 de febrer (foto). Uns dies després es va afegir Locos x Sanes. pàg. 3

Sant Andreu obre el nou Centre Obert a Can Estrada

pàg. 10 i 11

La Via Blava tindrà tres ponts en el tram d’Olesa

pàg. 6

www.facebook.com/labustia

@la_bustia

Passa’l

100%

✆ 675 475 038

pàg. 16

info@labustia.cat

AUTO REPARACIÓ · Injecció de Benzina · Injecció Dièsel · Electricitat / Electrònica · Encesa · So · Pre ITV

Ramon Puente · Frens ABS, ESP · Mecànica de manteniment · Mecànica de Climatització · Aire Condicionat · Turbo-Compressors

Bosch Car Service… Qualitat, Preu i tots els Serveis

Av. Pau Claris, 28-A / 30-A · Martorell · Tel. 93 775 00 33 - Fax 93 775 00 42

pàg. 8

Esparreguera obre nous itineraris per visitar el municipi pàg. 9

Rècord de victòries del Club Bàsquet Esparreguera a la Copa Catalunya pàg. 13 i 22


2

Especial

la bústia · març del 2018

PROMOCIÓ PEL TEU COMERÇ FLYERS A6, A5, ALLARGATS 10X21CM Tarot Lectura de posos de café Lectura del puro Quiromancia Runas Rituales de magia Terapias regresivas Registros akasicos Reiki Esencias florales Cartas astrales

C/ CAMÍ

VELL DE SANT ES TEL. 607 TEVE, 17 242 672 - MARTO ( Al cos RELL tat de l’an tic DAKA R)

5.000 flyers A6 color 2 cares

GRAN VA RIETAT POLLAST RES A L’A ST CARN A LA BRAS A CAVES, VI, .....

95€

DISSENY I TOT TIPUS D’IMPRESSIONS

DISTRIBUCIÓ DE LA SEVA PUBLICITAT

Disseny gratuït pels anunciants de Oferta vàlida: any 2018. IVA no inclòs.

info@serviexit.com Av. Comte de Llobregat, 4. Planta 2a, 2n ✆ 675 475 038 Martorell

La guàrdia a les empreses de serveis Con fecha 21 de febrero de 2018, la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia que va a incidir en la aplicación de las normas de nuestro Derecho Social. La cuestión a debate es si el período de guardia domiciliaria debe considerarse tiempo de trabajo, aunque la misma se desarrolle en el domicilio del trabajador, cuando las obligaciones que recaen sobre él durante la guardia limitan significativamente la posibilidad de realizar cualquier otra actividad de ocio personal familiar o social. La respuesta no es baladí por cuanto, este tiempo dedicado a la guardia en el domicilio del trabajador puede verse retribuido o, con un complemento salarial; o, si se considera tiempo de trabajo, y excede de la jornada laboral fijada en el Convenio Colectivo deberá reputarse como horas extraordinarias, y por tanto, tendrá el límite que marca el Estatuto de los Trabajadores (80 horas anuales, artículo 35 ET), y se verá afectada la retribución salarial y la cotización del trabajador. Para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la circunstancia determinante para la calificación de tiempo de trabajo que viene establecido en la Directiva 2003/88/CE, es el hecho de que el trabajador está obligado a hallarse físicamente en el lugar determinado por el empresario y a permanecer a disposición de éste para poder prestar sus servicios inmediatamente en caso de necesidad. Por

ello, estas obligaciones que cercenan que los trabajadores afectados elijan su lugar de estancia durante los períodos de guardia, deben considerarse comprendidas en el ejercicio de sus funciones. No ocurre lo mismo en la situación en la que el trabajador efectúa una guardia localizada, que implica que esté accesible permanentemente, pero sin el deber de estar presente en el lugar de trabajo, por cuanto, aunque esté a disposición de su empleador en la medida en que debe estar localizable, el trabajador puede administrar su tiempo con menos restricciones y dedicarse a sus actividades personales. En estas circunstancias, sólo puede considerarse tiempo de trabajo en el sentido de la Directiva 2003/88, el tiempo dedicado a la prestación efectiva de servicios. No obstante, la restricción que, desde un punto de vista geográfico y temporal, supone la necesidad de presentarse en el lugar de trabajo en un plazo determinado, limitan de manera objetiva las posibilidades que tiene un trabajador que se encuentra en esta situación de dedicarse a sus intereses personales, familiares y sociales, por lo que debe considerarse tiempo de trabajo, el computo horario comprendido en la guardia.

Manuel Molina Torralbo Abogado laborlista ICAB 18546

pepi.gl.assessors@gmail.com · www. assessorsgl.com Plaça Catalunya, 27 baixos · Tel. 93 778 19 46 · Olesa de Montserrat

Gran Maestro Kaba Tel. 681 025 798

Todo se resuelve con voluntad y firmeza. Ofrezco un servicio rápido y profesional para vencer cualquier tipo de problemas personales, sentimentales y de negocios o trabajo. Comprueba que tu vida va a cambiar en seguida! Pon tu situación a salvo con máxima fiabilidad, confianza y discreción.

Busquem persones motivades per: REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ de vidre de l'automòbil

Treballem amb les principals companyies d'assegurances Nova ubicació

✆ 902 222 722 Atenció les 24 h

MARTORELL - 93 776 54 44 Carretera de Piera, 43

OLESA - 93 772 96 85 C/ Lluís Puigjaner, 81

· Redacció · Xarxes socials ·Assessorar en publicitat ·Distribució Es valorarà experiència i compromís

Cal enviar:

Carta de presentació i currículum a publicitat@labustia.cat


Reportatge

la bústia · març del 2018

3

Quin és l’impacte de l’aplicació de l’article 155? Quim Sitjà La Bústia Davant les nombroses especulacions sobre l’impacte de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola, hem volgut preguntar a un diputat al Parlament i càrrecs de la Generalitat de la nostra zona, la seva opinió sobre aquesta qüestió. També hem volgut reflectir com el 155 afecta a les administracions més properes i hem sol·licitat als 10 ajuntaments la seva opinió, publicant les respostes dels que se senten afectats. Jordi Albert i Caballero Diputat per ERC, regidor a Sant Andreu i secretari d'organització del Baix Llobregat i L'Hospitalet L’article 155 està tenint afectació a la nostra comarca en diferents àmbits. En l’educatiu està provocant un retard en les preinscripcions escolars i l’atac a l’escola catalana. Com ja s’ha publicat i des d’ERC hem denunciat, també ha accelerat el procediment de concessió de subvencions a escoles concertades que segreguen per sexe, quan en el preacord pel futur govern de la Generalitat preveu retirar aquests concerts econòmics. També afecta als serveis assistencials per

Govern de l'Ajuntament de Martorell Ha afectat en la paralització de la signatura de diversos convenis que s’havien de produir al darrer trimestre del 2017. És el cas del de l’Hospital Sant Joan de Déu per a l’ampliació de llits i de les urgències i per la creació d’un Centre d’Urgència d’Atenció Primària o CUAP, que s’havia de fer al novembre i que ara no té interlocutor. També en la paralització del conveni a tres bandes –Departament de Justícia, Ferrocarrils i Ajuntament- per a la creació del nou edifici dels jutjats; del conveni per cofinançar la nova Residència per nois i noies amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Arc de Sant Martí o la signatura d’un conveni de concessió administrativa i ús amb l’institut Maria Canela, l'antiga Secció Institut Martorell.

a la gent gran i al servei d’urgències dels hospitals per la paralització del Pla integral d’urgències de Catalunya que preveia una dotació de 16 milions d’euros a fi de dotar de recursos, sobretot als hospitals en el període d’hivern. I molt més que podeu consultar a www.servidorscat.cat. Mercè Jou i Torras Secretària General del Consell Interuniversitari de Catalunya i regidora de Democràtes a Olesa El 155 és demolidor. A banda de la seva més que probable inconstitucionalitat i d’una aplicació que va més enllà del que inicialment havien dit, cal posar de manifest que està afectant el dia a dia de sectors estratègics, tant des del punt de vista social com econòmic, com és la nostra recerca, però també ha suposat l’aturada del Pacte Nacional per a les Universitats, que era tot un repte per assolir la millora de les nostres universitats. No podem oblidar tampoc que, juntament amb el 155, tenim la intervenció total de les finances de la Generalitat de Catalunya. Des d’aquesta administració els treballadors fan tot els esforços per evitar un impacte negatiu en la ciuta-

Alhora, té incidència en l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica molt important per l’arribada d’empreses i del Pla Director Urbanístic d’Infrastructures, consensuats entre diversos municipis del Baix Llobregat Nord. A banda, l’Ajuntament va crear una comissió de seguiment per valorar els efectes locals que està tenint l’aplicació de l’article 155 per part del govern de l’Estat. Tots els grups municipals, excepte el PP, van donar el vist-i-plau en el Ple de novembre passat. Joan Segado, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d’Olesa Els efectes han estat en el Desenvolupament del POUM i en el Pla Director Urbanístic, el Pla Director d’Activitat Econòmica de la denominada ròtula de Martorell,

dania, amb tot, però, costarà temps de superar els danys ocasionats. Sergi Marcén López Director d'Estratègia i Innovació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat. El principal problema del 155 en el CTTI és la ralentitzacio dels processos de compra i homologació d’empreses proveïdores. De fet, el concurs de la part d’aplicacions haurà de retardar-se fins que hi hagi un nou govern i doni el tret de sortida per poder començar el procés de contractació. Cosa

Abrera i Sant Esteve. També ha tingut efectes respecte a la preinscripció i les llengües vehiculars, tema que encara no ha quedat clar i finalment, a la manca de pressupostos de la Generalitat amb les aportacions a les entitats locals, com per exemple, les subvencions a les llars d’infants municipals. Govern de l'Ajuntament d'Abrera Ha paralitzat diferents projectes que l’Ajuntament d’Abrera està treballant amb els Departaments de Territori i d’Educació de la Generalitat. De Territori, l’evolució dels plans directors i de les al·legacions. D’Educació, la proposta d’agilització del projecte d’ampliació de l’Institut Voltrera, perquè no es pot constituir la junta que podria aprovar-la.

que fa que els contractes actuals s’hauran de prorrogar, deixant el CTTI en una situació difícil de la gestió de la demanda i a moltes empreses que volen vendre al CTTI esperant l’homologació. Així mateix, s’ha d’agrair a tots els treballadors del CTTI que, tot i la pressió de les investigacions policials sobre ells i directius, segueixin donant una assistència que fa que funcionin tot els serveis TIC de la Generalitat. En aquest moment, en el CTTI donem suport a més de 200.000 usuaris, tenim 500 torres de telecomunicacions que transmeten el senyal de televisió digital per tot el territori i més de 27.000 unitats mòbils connectades (policia, bombers, ambulàncies i rurals, entre altres col·lectius).

Govern de l'Ajuntament de Collbató No té cap efecte positiu i molts efectes negatius, com per exemple: el retard de mesos en un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora, l'alentiment en el conveni pel nou Consultori, la congelació de l’ampliació del Parc de Bombers, la reactivació amb obscurantisme de l’ampliació de l’A2, la posada en perill del model d’escola, i els drets dels càrrecs electes i dels veïns amenaçats. Govern de l'Ajuntament de Masquefa Les afectacions són que el procés d’annexió de La Beguda al municipi de Masquefa es manté en stand-by, l’espai SocioEducatiu està sent finançat amb recursos propis de l’Ajuntament i no hi ha ampliació de places al nou Centre de Dia.


4

Martorell

la bústia · març del 2018

La presentació dels Pressupostos Participatius 2018 es va fer a El Círcol, seu de l’Oficina. Aj.

Millorar els accessos i la sostenibilitat eren alguns dels objectius de la Llei de Barris a laVila. Arxiu.

Nova edició dels Pressupostos Participatius // 12,5M€ de la Llei de Barris a la Vila en 10 anys breus TROBADA COMARCAL DE PETITS CARAMELLAIRES

Cantada de caramelles. Arxiu.

La 48a Trobada de Petits Caramellaires del Baix Llobregat, que aplega colles cantaires de diferents poblacions catalanes, se celebrarà el 15 d’abril a Martorell. Així ho ha fet saber Caramelles Martorell a la Festa de Benvinguda, que marca l’inici dels assajos de les cantades de Pasqua. Centenars de cantaires del Baix Llobregat, però també, del Vallès Occidental, Garraf, Barcelonès i Bages es reuneixen, anualment, a la Trobada per tal de potenciar i mantenir viva aquesta tradició. Durant la diada, els grups cantaran les seves cançons, interpretaran una peça conjunta i faran un dinar de germanor.

El 9 d’abril finalitza la recollida de propostes de participació per a les inversions

L’Ajuntament i la Generalitat valoren molt positivament les inversions a la Vila

Somescola es mobilitza per defensar la immersió lingüística

L'Ajuntament ha presentat la 2a edició dels Pressupostos Participatius que porta el lema “Si tens una idea, no te la quedis dins”. Destinarà novament 200.000€ del pressupost d’inversions, dels quals 40.000€ serà per a les propostes que sorgeixin dels alumnes de les escoles de 4t, 5è i 6è de primària, que formen part del Consell d’Infants. El termini de recollida de propostes és el 9 d’abril, a través del web decideix. martorell.cat. El cost de cada proposta no podrà superar els 40.000€ i cada persona o entitat podrà presentar fins a tres projectes. Les votacions definitives seran del 18 de maig al 18 de juny, un cop supervisats els requisits pels tècnics. La primera edició, l’any passat, va comptar amb 88 propostes presentades (55 d'entitats i 33 de ciutadans) i un total de 2.055 vots. Les 5 més votades s'estan executant: la creació d’un parc inclusiu, el Parc d'Europa, que s'inaugura el diumenge 18 de març al matí; d’un rocòdrom; de camins escolars segurs; la restauració dels elements de cultura popular; i la instal·lació de wifi gratuïta en equipaments municipals. L'acte de presentació va comptar amb les titulars de l’Àrea de servei a les persones i regidora d’Ensenyament, Núria Canal, i de Comunicació, Cooperació i Participació, Míriam Riera.

El projecte d’intervenció integral del barri de la Vila ha finalitzat després d’haver dut a terme actuacions per valor de 12’5M€ en els darrers deu anys. Iniciat l’any 2007, en el marc de la Llei de Barris, el projecte conclou amb un 97% del pressupost executat i havent aconseguit una rehabilitació completa del barri, segons fonts municipals. L’alcalde, Xavier Fonollosa, ha explicat que “hem rebut la felicitació per part dels representants de la Generalitat perquè hem estat un dels pocs municipis que hem culminat el 97% del pressupost inicial”. L’any 2006, el barri de la Vila plantejava problemes de saturació, estancament i degradació puntual. Per aturar aquesta inèrcia es va presentar el Projecte Integral del barri, que incloïa treballs centrats en vuit camps d’actuació com la millora de l’espai públic i la dotació d’espais verds; millora en els equipaments; incorporació de tecnologies de la informació i foment de la sostenibilitat; equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà, programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

La Diputació ha començat les obres de millora de la intersecció entre les carreteres BV-2433 i la C243b i que permet connectar amb la B-244 entre Martorell, Castellví de Rosanes, Gelida i Sant Sadurní d’Anoia. Les obres, que tenen un pressupost de licitació de 524.220 euros i un termini d’execució de cinc mesos, comporten la construcció d’un carril central a la BV-2433 per facilitar els girs a l’esquerre amb més seguretat i un canvi de traçat de les dues carreteres per augmentar la visibilitat. Els treballs canvien la secció actual de la carretera per una secció amb dos carrils de tres metres, un carril central de 3,5 m, amb vorals d’un metre i bermes de 0,75 m i 0,5 m. La intersecció de les dues carreteres, en forma de Y simple, es troba en un àmbit de traçat ondulat on la secció de la carretera és molt variable a causa de les condicions orogràfiques de la zona. Les entitats adherides a la plataforma Somescola van organitzar el 28 de febrer una concentració en defensa de la immersió lingüística i considera que l’actual model garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.


Especial Martorell

la bústia · març del 2018

5

'Bon Veïnatge' amb la Gent Gran de Martorell L'Ajuntament impulsa un programa de col·laboració veïnal per detectar situacions de vulnerabilitat en la gent gran Connectar persones que tinguin relació habitual amb gent gran per tal de detectar situacions de vulnerabilitat és la finalitat del projecte 'Bon Veïnatge’, impulsat per l’Ajuntament de Martorell. El programa teixeix una xarxa preventiva que ajudarà a pal·liar el sentiment de solitud i facilitarà que les persones grans que ho desitgin puguin viure a les seves llars el màxim de temps possible. Veïns, entitats, espais de salut -incloent farmàcies i òptiques – o establiments comercials, acostumen a ser la primera alerta natural en situacions d’indefensió de persones d’edat avançada que estan soles. A través de la seva adhesió voluntària a la xarxa ‘Bon Veïnatge’, es pretén posar en coneixement dels Serveis Socials i de Salut la detecció de qualsevol canvi en la conducta d’una persona gran, que faci pensar que alguna cosa negativa li està passant, a més d’afavorir respostes de la pròpia comunitat i l’entorn de l’afectat. L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha explicat que la voluntat és "crear un radar per barris que ens ajudi a detectar si hi ha una persona gran que ha canviat les seves rutines, si té alguna necessitat i la podem ajudar".

La xarxa preventiva té com a objectiu facilitar que les persones grans que ho desitgin puguin viure a les seves llars el màxim de temps possible

noticies.martorell.cat

"Demanem la complicitat de l'entorn per garantir la seguretat i el benestar d'aquestes persones grans però també per lluitar contra el sentiment de solitud que existeix en moltes ocasions", ha afegit l'alcalde.

Els voluntaris adherits decidiran el seu grau d’implicació en el projecte. Podran, senzillament, comunicar la detecció del problema, o bé rebre un retorn de les accions que es duguin a terme i de l’impacte de l’actuació

com a veí, si la persona afectada ho autoritza. També tindran la possibilitat de participar en les taules comunitàries d’actuacions de ‘Bon Veïnatge’ per traslladar les seves impressions sobre el desenvolupament del projecte.

noticies.martorell.cat


6

Sant Andreu de la Barca

la bústia · març del 2018

Inversió d'1M€ per a renovar la carretera de Martorell // Trasllat del Centre Obert a la Casa Estrada breus IMPULS D’UNA COOPERATIVA AGRÀRIA AMB FUNDACIÓ FUTUR

L’Ajuntament vol transformar en un boulevard la carretera fins a Martorell

Horts urbans. Aj.

El nou espai del Centre Obert per a la infància i la Joventut també es dota de més recursos

Millores de trànsit en la zona industrial del carrers Pous i Energia

Tel. 902 365 954 Gestió de Cementiris www.exfun.es

Serveis Funeraris www.pomfusa.com

POMFUSA

exfun

Sant Andreu, Gavà, Calafell, Sant Pere de Ribes, Igualada i Garraf, en conjunt amb la Fundació Futur, que treballa per a la inserció laboral de persones amb dificultats especials, han posat en marxa un projecte per promoure la creació de cooperatives agrícoles per fomentar l’ocupació. Aquestes cooperatives seran de cultiu ecològic i l’objectiu és recuperar cultius tradicionals, el mètode de treball antic, el respecte al medi ambient i la utilització d’energies renovables. El regidor de Promoció Econòmica, Juan Pérez, ha destacat que “un dels objectius és la potenciació de l’agricultura ecològica i, concretament, de la proteïna vegetal, que té una gran demanda últimament”. La finalitat és engegar dues cooperatives que suposaran la creació d’11 llocs de treball, incidint especialment en les dones immigrants, joves i aturats de llarga durada. El projecte preveu un període de formació teòrica i un altre per posar en pràctica allò après a l’aula. La formació es va iniciar el dia 12 de març a l’edifici d’Escoles Velles i prèviament, es va fer una sessió informativa per tenir una primera connexió amb el projecte.

L’Ajuntament invertirà 1M€ en la reforma integral de la carretera de Martorell i la seva conversió en un bulevard cívic. El projecte es desenvoluparà en tres fases i clourà amb la construcció de la plaça de l’Ajuntament. La primera fase, ja iniciada, suposa la desaparició del vial de servei i l’ampliació de les voreres que passaran a tenir 20 metres d’ample i inclouran un carril bici, per un pressupost de 280.000€. La segona fase consistirà en la reforma del vial de servei que hi ha en direcció a Martorell, que s’executarà seguint el mateix model. El projecte es completarà amb la construcció d’una nova rotonda entre la carretera i el carrer Esport, que donarà forma a la futura plaça de l’Ajuntament. La regidora d’Urbanisme, Eva Prim, ha explicat que “la segona fase d’aquest projecte es previst que es posi en marxa abans de l’estiu”. L’accés a Sant Andreu des de Martorell canviarà de manera radical perquè aquest projecte enllaça amb el que es denomina trama urbana, que preveu la millora de la carretera des de la rotonda del Palau fins a la plaça de les Palmeres. L’Ajuntament ha incrementat els recursos que destina a l’atenció a la infància i la joventut amb el trasllat del Centre Obert, que ofereix alternatives de lleure als nens de la ciutat, a les noves dependències de la Casa Estrada. L’alcalde, Enric Llorca, ha destacat que “el canvi suposa que el centre guanyi espais a l’aire lliure, com ara jardins i patis, on organitzar activitats i també poder distribuir més bé les dependències que fan servir els professionals”. En total el servei disposa d’un cen-

La carretera de Martorell, a l'entrada de Sant Andreu per la rotonda de l'Atrium. Aj.

Nou Centre Obert a la Casa Estrada. Aj.

tenar de places dividides en dos grups: per a infants de 6 a 12 anys i per a nens i nenes d’entre 12 i 16 anys, que treballen aspectes com ara habilitats socials o educació emocional. Els professionals treballen amb la població infantil i adolescent en general però, també, estan especialitzats per poder atendre'ls si necessiten atencions específiques, com ara afectats per TDH o autisme. “L’objectiu és donar suport a les famílies i ajudar a aquestes persones a integrar-se a la societat amb més garanties d’èxit”, ha dit l’alcalde, que recorda que, entre d’altres, es fan activitats com ara reforç escolar, manualitats, relaxació, teatre o esport. Noves millores que afavoriran el trànsit a la zona industrial faran

més fluida la circulació i milloraran els desplaçaments a peu amb la nova rotonda que s’ha habilitat a la cruïlla dels carrers Energia i dels Pous. Segons fonts municipals, “l’habilitació d’aquesta rotonda ha nascut de la demanda dels treballadors i restauradors de la zona”. La posada en funcionament d'aquesta illeta es completa amb l’habilitació de tres passos de vianants al carrer dels Pous i de l’Energia. En aquest sentit, l’inspector en cap de la Policia Local de Sant Andreu, Jordi Bernat, ha apuntat que, “d’aquesta manera facilitem l’accés dels vianants” i ha recordat que l’acció es completa, amb la intervenció a mig termini, del canvi de sentit de la circulació d’alguns dels carrers de la zona.


Especial

la bústia · març del 2018

7

Agora International School Barcelona de Sant Esteve: "alumnes compromesos, motivats i amb un gran potencial" d’estudi, molt més orientada a la pràctica i que fomenta la iniciativa de cada estudiant. Entre aquestes pràctiques, l’“estrella” són les experiències de CAS (Creativitat, Activitat i Servei), per les quals l’alumne ha de dissenyar el seu propi currículum d’accions. Això el porta a mostrar la seva iniciativa i el seu compromís amb el seu propi aprenentatge i amb els altres. Durant aquest curs, com a anècdota, ens hem vist obligats a posar fre degut a “l’excessiva” quantitat de propostes de CAS por part dels alumnes.

Andrés Rosás, director d’Agora International School Barcelona, a Sant Esteve: “Estem molt satisfets amb el perfil dels nostres alumnes: compromesos amb el seu aprenentatge, motivats i amb un gran potencial professional”. Agora IS Barcelona imparteix les 4 modalitats de Batxillerat LOMCE, però, quin valor afegit aporta el centre als estudiants? Sí, al col·legi oferim la possibilitat d’estudiar qualsevol de les modalitats del Batxillerat LOMCE a més del Batxillerat Internacional. A tots els batxillerats, cada alumne compta amb una sèrie d’iniciatives pedagògiques del nostre programa preuniversitari, que els guiaran aquests dos anys. L’objectiu és acompanyar l’alumne en el seu auto coneixement perquè prengui decisions coherents i equilibrades respecte al seu futur professional. Juguen un paper important les sessions de coaching amb cada alumne o el Work Experience, una experiència professional per experimentar de primera mà la realitat de “treballar” al sector on l’alumne vulgui explorar.

A més, els alumnes assisteixen a sessions d’orientació gràcies als nostres convenis de col·laboració amb universitats locals i d’àmbit estatal, a xerrades de motivació on professionals de tots els àmbits els ajuden a estar preparats per al seu futur, i participen a fires universitàries, per tenir més tranquil·litat a l’hora de decidir el grau i la universitat.

A més de l’acompanyament a Batxillerat, reben els vostres alumnes alguna orientació al llarg d’altres cursos? Així com a Batxillerat acompanyem els nostres alumnes per la difícil decisió del grau universitari, durant els anys de Secundària impartim una sèrie d’assignatures com Emprenedoria, Lideratge o Economia Personal, que els proporcionaran les bases per entendre el món de l’empresa i del desenvolupament personal dins del món professional. A més, des del departament d’orientació del col·legi, portem a terme una sèrie de tests que ens ajuden a orientar-los en el seu creixement personal i professional. Desenvolupem la seva solidaritat amb el nostre programa de participació social i els donem l’oportunitat de participar a

concursos externs diferents, així com als esdeveniments internacionals NACE: olimpíades científiques o esportives, simulacres de debats de Nacions Unides, jornades musicals i artístiques… No només milloren les seves habilitats sinó que els permeten relacionar-se amb estudiants d’altres parts del món. Les administracions aposten per la Formació Professional. Quin lloc ocupa la FP a Agora International School Barcelona? Recolzem aquesta aposta i creiem en una Formació Professional de qualitat. Hem apostat per graus formatius esportius com una excel·lent opció per a aquells nois i aquelles noies que tenen l’esport com a passió i volen convertir-lo en la seva professió. Estem molt satisfets amb el perfil dels nostres alumnes: compromès amb el seu aprenentatge, motivat i amb un gran potencial professional.

C/ Puig de Mira 15-21. Urb. Masia Bach 08635 · Sant Esteve Sesrovires www.agoraisbarcelona.edu.es

Agora IS Barcelona també inclou el Batxillerat Internacional, quins són els resultats? Enguany tenim la nostra primera generació a Batxillerat Internacional. L’experiència és molt positiva, els alumnes estan descobrint una nova manera de treballar, molt més interdisciplinar i global. Tot i que alguns alumnes arriben al BI pel seu prestigi a nivell mundial, la part que realment els “enganxa” és la metodologia

colegioagorabarcelona.es/ca/


8

Olesa de Montserrat

la bústia · març del 2018

La Via Blava creua tres cops el riu en el tram d’Olesa // L’AV La Rambla prioritza els vianants a l'av F.Macià L’Avanç del Pla de les Vies Blaves del riu Llobregat s’ha presentat als diversos municipis, el dia 8 de març. Actualment, el projecte està en procés de redacció i els ajuntaments convocats han de fer l’estudi i els suggeriments abans del dia 21 de març. Una de les novetats respecte a la darrera proposta és que la Via Blava en el tram d’Olesa travessa tres vegades el riu. Segons el regidor Miquel Riera, "el camí arriba pel cantó d’Abrera a la Roca de la Mona, segueix aleshores a la banda d’Olesa passant la Palanca, fins a la resclosa que acumula l’aigua per la Colònia Sedó, per tornar a creuar el riu al costat d’Esparreguera fins a l'altura de La Puda on torna a saltar fins al camí ja realitzat que porta a Monistrol”. Les pressions fetes per les companyies Aigües de Terrassa, Comunitat Minera Olesana i ATLL perquè el camí no passi per la seva propietat són, segons el regidor, les causes dels 3 salts del riu pel terme d’Olesa. Per a la CMO, "nosaltres defensem que baixar a baix el Mas i pujar i posar una servitud de pas en una zona de captació d’aigües era més lògic que el camí passés

breus PRESENTACIÓ DEL CARTELL 2018 DE LA PASSIÓ

Silvia Gubern, autora del cartell. L.P.

L’artista barcelonina autora del cartell de La Passió 2018, Silvia Gubern, va presentar-lo, el dissabte 3 de març, en el marc del Diàleg d’Art que organitza l’entitat juntament amb la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis. Gubern va voler plasmar en el cartell d’enguany de La Passió el simbolisme del principal element geogràfic que tenim a Olesa, com és la muntanya de Montserrat, ja que aquí és on recau l’anomenat txakra del cor del planeta o punts energètics i, en aquest cas, que emana de Montserrat, la creativitat. Al cartell també hi apareix un grial, en referència a les llegendes que indicaven que es podria trobar a Montserrat. I tot plegat sobre un fons violeta, un color femení en homenatge a la Moreneta, com a mare i protectora. El mateix dia es va inaugurar una exposició de l’artista a l’Espai d’Art que es podrà veure fins a l’1 d’abril. D’altra banda, unes 25 botigues col·laboren lluint als seus aparadors fotografies i banderoles de l’espectacle.

per la carretera. Ara els tècnics de la Diputació han estudiat més la seguretat de les vies Blaves. Els que gestionem l’aigua estem molt preocupats per les nostres instal· lacions i si és 24 hores al dia d’un camí que hi passa gent, encara més". La Via Blava del Llobregat compta amb un recorregut d’uns 140 km entre 56 municipis de 7 comarques des de Castellar de N’Hug fins a Martorell. L‘Associació de Veïns Rambla-Eixample ha convocat una assemblea oberta per debatre sobre la reurbanització de l'avinguda Francesc Macià, plantejat per l’Ajuntament. Després d’una llarga reflexió i debat, la proposta consensuada per l’entitat aposta per prioritzar les persones, plantejant un canvi conceptual del carrer, essent una avinguda del cotxe per convertir-la en un passeig de vianants. Segons l’entitat, “la proposta no exclou la presència dels vehicles però si els limita, generant nous espais per a les persones, àrees de vegetació, camins continus i segurs per a nens i gent gran, augment no-

ATLL, Aigües de Terrassa i la Comunitat Minera Olesana no volen que el camí passi prop de les seves propietats

El riu Llobregat al seu pas per La Roca de la Mona. La Bústia/Q.S.

Joan Soler i la CMO han estat guardonats per l’Associació Catalana dels Amics de l’Aigua Assemblea de l'AV La Rambla-Eixample. AVRE.

table de la qualitat de vida del veïnat, la disminució de contaminació atmosfèrica i sorolls o l’impuls del comerç local”. El geògraf i guia, Joan Soler, autor del llibre Les fonts de Montserrat i indrets amb aigua i la CMO han estat premiats per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, amb motiu de les celebracions del Dia Mundial de l’Aigua, el 22 de març. Soler ha explicat que no s’esperava aquest premi, ja que es proposa des d’un jurat extern d’elements vinculats amb l’aigua i trien els temes d’interès per ser premiats. D’altra banda, la CMO ha fet públic que el premi que se’ls ha atorgat ha estat un reconeixement pels 150 anys de servei. Els Premis de l’Aigua pretenen estimular de forma no dinerària, totes aquelles iniciatives, actuacions o trajectòries que tinguin quelcom a veure amb la voluntat de millorar la relació de la població catalana amb l’aigua i el seu entorn natural. L’institut Daniel Blanxart ampliarà la seva oferta de cursos formatius amb la incorporació d’un grau superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives. Aquesta proposta acadèmica era una vella aspiració del municipi que també havien donat suport els ajuntaments de la zona nord i el Consell Comarcal. Aquest centre l’any passat ja va incorporar un nou cicle d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència. Tots els grups, excepte el PP, han donat llum verda al Reglament del Nomenclàtor. Aquest serà l’instrument per regular i establir els procediments necessaris per donar un procés de transparència i claredat a l’hora d’establir els noms dels carrers i la seva numeració.


Esparreguera

la bústia · març del 2018

9

Grau baix de satisfacció dels usuaris de Monbus // Presentació de sis itineraris codificats amb QR

Expedició de Monbus travessant el municipi. Arxiu.

A la línia Igualada-BCN els usuaris puntuen 61’1 sobre 100 el servei

Les primeres accions de l’associació de preservació de Can Sedó són que es declari Bé Cultural d’Interès Local i Nacional

breus APROVAT EL NOU ESCUT MUNICIPAL

L’Ajuntament ha aprovat un nou estil d’escut municipal que en endavant serà el que s’utilitzarà en la nova imatge corporativa. El nou escut respon a les exigències oficials de l’heràldica. Segons fonts municipals, “El nou escut substitueix el fins ara vigent, que datava de 1996. El canvi s’inscriu en un procés de més gran abast, que camina cap a la creació d’un llibre d’estil i de noves eines de comunicació”. L’actualització estètica de l’escut ha estat aprovada en el darrer ple amb els vots a favor de tots els grups excepte ERC i la CUP que s’han abstingut. Tanmateix, l’Ajuntament utilitza de forma més sistemàtica en cartells i altres publicacions un logotip de l’escut que és el que està present a la sala de plens.

L’alcalde, Eduard Rivas, va presentar els punts de partida dels itineraris el dia 3 de març, a la Fira Modernista. Aj.

Els resultats d’una auditoria promoguda per la Generalitat i l’ATM sobre el desenvolupament del transport de la línia de Monbus, entre Igualada i Barcelona, durant els mesos de maig, juny i octubre de 2017 ha tancat l’informe amb les següents conclusions. “L’operador ha deixat de realitzar algunes de les expedicions previstes als seus propis horaris; algunes expedicions mantenen horaris que no es corresponen amb la realitat de la línia; la manca de rigor en els horaris exposats a les parades dificulta la planificació de nous trajectes; el servei

telefònic d’atenció al client ha millorat significativament durant els darrers 3 mesos; la percepció de la qualitat del servei per part del client és baixa però justificada; no es detecten problemes de capacitat i la mitjana d’antiguitat dels vehicles és de 5 anys”. Segons l’auditoria, algunes de les deficiències esmentades suposen incompliments del Contracte Programa i també es percep un baix nivell de satisfacció dels usuaris 61’1/100, coincidint amb l’elevat nombre de queixes que es van generar l’any passat, unes 600 aproximadament. L‘assemblea constitutiva de l’Associació

per a la Defensa del Patrimoni de la Colònia Sedó i el seu Entorn, celebrada el dia 16 de febrer a Can Pasqual, va omplir la sala de persones interessades a participar d’aquesta iniciativa. Durant l’acte, l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas i l’alcaldessa d’Olesa, Pilar Puimedon, van mostrar les intencions de protegir Can Sedó i també van referir-se a una actuació intermunicipal i transmandat, en la mesura que serà un projecte llarg que ocuparà diversos mandats. Finalment l’entitat es va constituir amb la presidència de Josep Maria Cobos, vicepresidència de Gràcia Dorel, Rosa Maria Codina com a secretària, Xavier Mas com a tresorer i Joana Llordella, Esther Hachuel, Mercè Casals i Josep Ràfols com a vocals. Les primeres accions de l’associació són actuar en la perspectiva proteccionista d’obtenir una declaració de Bé Cultural d’Interès Local i Nacional (BCIL i BCIN). Una setmana després es va presentar a Olesa. L’Ajuntament ha posat en servei sis nous itineraris codificats amb codis QR a diversos displays del nucli que ofereixen informació sobre els recorreguts. L'alcalde va dir durant la presentació el dissabte de la Fira Modernista, que la iniciativa té diferents objectius: “posar Esparreguera més guapa, promoure l’activitat comercial a la vila i difondre aquestes rutes a peu que serveixen per gaudir i posar en valor el patrimoni que tenim”. Les diverses rutes són la natural que segueix camins rurals fins al Mas Manader; la del campanar permet conèixer aquest símbol arquitectònic; la ruta de la ceràmica apropa al passat terrisser; la dels invents dóna una visió del patrimoni industrial, científic i tecnològic, recordant invents com la turbina agitadora de masses líquides, el molí triturador d’olives o la munyidora automàtica al buit; la literària recorre els escenaris d’infància del llibre Un camí fràgil i, finalment, la geològica permet observar roques i minerals in situ. En breu comencen les obres del clavegueram del carrer Salvador Cortadellas del barri de Can Comelles i dels carrers de La Vinya i Enclusa. L’arranjament d’aquests dos vials és fonamental per abordar l’obra de renovació del carrer Ferran Puig que no absorbeix les aigües procedents de la zona nord.


10

Abrera - Sant Esteve

la bústia · març del 2018

Abrera acull la 33a edició del Musicoral comarcal breus ARBRAT I ASFALT. L’Ajuntament ha plantat nous arbres, concretament palmeres, de la tipologia de les washingtonies, i ha implantat un sistema de reg als carrers del Treball i S. Seguí del Polígon Sant Ermengol. L’objectiu és solucionar la problemàtica d’arbres morts i danyats i de paviments malmesos per les arrels. En la mateixa lína de millora de la via pública, també ha renovat l’asfaltatge del carrer Hostal del Pi. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament ha sanejat el ferm que estava sobre una canonada de la xarxa de clavegueram. En la pròxima fase es millorarà tota la capa de rodadura del carrer, entre l’avinguda de ca n’Amat i Energia. Tot plegat forma part d'un important pla de pavimentació asfàltica per a millorar el paviment de les vies.

El municipi és pioner a condicionar les colònies de gats amb materials de rebuig

Abrera va acollir, el diumenge 25 de febrer, una trobada de cantaires en el marc de la 33a edició del Musicoral del Baix Llobregat, que organitza la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC) cada quatre anys. L’acte va començar amb el parlament de la presidenta de la Coral Contrapunt d’Abrera, Micaela del Mar Messeguer, que donava peu a la inauguració de la trobada. Davant una sala plena i amb l’aforament exhaurit, el conductor de l’esdeveniment, Jordi Casas, va presentar les actuacions de la Coral Sons i Veus de l’EMME, la Coral Ferran Sors, la Coral Sallarès i el Cor Inovyn Solvay. En la cloenda van intervenir el delegat de la FCEC, Jaume Gavaldà, i l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, que van agrair la feina als organitzadors, l’assistència al públic, i la participació a les corals, a qui va obsequiar amb un detall per recordar la magnífica vetllada.

Moment de la 33a edició del Musicoral del Baix Llobregat celebrat a Abrera. Aj.

L’Associació Amics Acollidors d’Animals d’Abrera es va posar en contacte amb l’Associació LlobreGats per presentar la iniciativa, que és un projecte pioner: la implantació d’un programa de visualització de les colònies amb materials de rebuig provinents de la deixalleria, que són

recuperats i reciclats. Catdonals són contenidors petits d’orgànica que al seu interior els gats disposen d’aigua i pinso protegits, i Cathotels, contenidors grans que a més disposen d’unes caixes de porexpan on els gats poden protegir-se de les inclemències meteorològiques.

Quadripartit al nou govern de Sant Esteve El regidor de Locos x Sanes, Jaume Ripollés, s’ha incorporat al nou govern després de subscriure un annex al pacte d’estabilitat que van signar el dia 22 de febrer les formacions de PSC, L'Entesa i el PDeCAT. Dies abans els tres caps de llista, Enric Carbonell, Jordi Borrell i Bernat Orellana, van signar el document inicial del nou pacte de govern, el tercer del mandat a Sant Esteve. El nou acord es va gestar en un temps rècord, “just una setmana de l’inici de la crisi” amb ERC, va recordar Jordi Borrell. Segons l’actual alcalde, Enric Carbonell, en plena crisi va esperar uns dies per “si ERC reconsiderava la seva posició” i, finalment, va signar el decret que deixava fora del govern als tres regidors republicans. Bernat Orellana ha dit que el seu grup es va “equivocar en el primer pacte" amb ERC i LxS i comparteix més la sintonia amb el PSC i l'Entesa en els temes essencials.

breus NOVA VÍCTIMA A LA B-224

Signatura de l'annex del pacte de govern entre PSC, Entesa, PDeCAT i LxS, el dia 26 de febrer. Aj.

L’exalcaldessa i regidora d’ERC, ara a l’oposició, Carme Rallo, en un llarg escrit que ha fet públic, explica que “a partir dels resultats del 21 de desembre, el Sr. Carbonell va sotmetre les regidories d’ERC a un bloqueig permanent", que al seu entendre era "una actitud que ja feia preveure que la nostra manera de fer l’incomodava". També li

sembla que "aquest pacte ja estava més que treballat i que esperaven qualsevol excusa per tirar-lo endavant". Entre altres consideracions, diu que la nova situació "no ens mourà ni un mil·límetre de la voluntat de servir Sant Esteve". El trencament del pacte PSC-EntesaERC va ser la notícia de tancament, a la pàgina 23 de La Bústia, de febrer 2018.

A la regidora Carme Rallo, d’ERC, li sembla que el nou pacte estava “més que treballat”

Serveis d’emergència al sinistre. Aj.

Un accident de trànsit a la B-224, a la gran rotonda de Sant Esteve, entre un cotxe i una moto, el dia 6 de març, va donar com a resultat la mort del conductor de la moto. En el sinistre hi van intervenir la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, els Bombers i el Servei d’Emergències. Aquesta és una nova víctima a la B-224, setmanes després d’anunciar-se el desdoblament de la via.


Especial Abrera

la bústia · març del 2018

11

A Abrera commemorem el Dia Internacional de les Dones Amb el lema 'Seguim lluitant', des de l'Ajuntament d'Abrera, amb les entitats Dones i Futur i l’Associació Abrera contra la Violència de Gènere, i el suport de la Diputació de Barcelona, hem programat durant el mes de març diverses activitats per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. El 6 de març, la Llibreria Papereria Abrera va acollir la presentació del llibre “Hombres para el siglo XXI, semblanzas de hombres feministas” amb èxit de públic. El 7 de març, les alumnes del taller de llengua van participar en una xerrada-esmorzar al Centre Polivalent. A la tarda, l’escriptora Agnès Agboton va visitar la biblioteca municipal i va parlar de les dones a l'Àfrica. L’Ajuntament d’Abrera va donar suport a la vaga feminista convocada pel moviment feminista. El dijous 8 de març, a les 12 hores, davant de l’Ajuntament va tenir lloc la lectura del text elaborat pels sindicats CCOO, UGT i el Consistori. Un centenar de treballadores i treballadors de la corporació, l'alcalde, Jesús Naharro, regidors i veïns i veïnes van assistir-hi. També centenars de treballadores i treballadors d’empreses del polígon Barcelonès es van concentrar al migdia davant l’entrada de la fàbrica Seat. A les 18 hores, estava previst a la Casa de Cultura l'inici del Taller de Narrativa per a Dones. L'activitat, però, es va ajornar per donar suport a la vaga feminista. Si ets dona, vius o treballes a Abrera i estàs interessada a participar en el Premi Literari Delta de narrativa per a dones et convidem a participar a les següents sessions del taller, que organitzem des de la Regidoria de Dones i Igualtat.

tindran lloc al Centre Polivalent d’Abrera. Treballem per impulsar activitats d’oci, lleure i per fomentar la participació en la cultura. Trobareu activitats per a infants: parc motriu, llits elàstics, taules de llum, dibuix amb música, pintura de cares, deixar la petjada, pots de sal de colors, estampació de samarretes, xapes i mones de pasqua. Per les famílies trobareu contes, zumba, karaoke, recerca del tresor, espectacle d’animació i xerrada. I pels joves, karaoke, teatre, Big Ràdio, càmera i vídeo i reinventar la publicitat. Totes les activitats són gratuïtes. No cal inscripció prèvia! Més informació: www.ajuntamentabrera.cat, al correu electrònic infancia@ajuntamentabrera.cat, i al telèfon 93 770 43 34. Lectura del manifest i de poesies feministes al Centre Polivalent.

La Casa de Cultura va acollir a la tarda la tertúlia “Pioneres, treballadores i dones”, i projeccions contínues del film “Els resultats del feminisme”. Lectura del manifest L'acte institucional va tenir lloc el divendres 9 de març per no coincidir amb la vaga feminista a les 18 hores al Centre Polivalent, amb la lectura del Manifest del Dia Internacional de les Dones; i una lectura de poesia feminista, a càrrec de diferents dones. I a la nit es va celebrar el Sopar de Dones, a càrrec de Dones i Futur, que aquest any fa el seu desè aniversari. Dansa i cinefòrum Al Centre Polivalent, el dissabte 10 de març va tenir lloc l’espectacle de dansa-teatre “La

femme dans sa toilette”. I diumenge va tenir lloc un cinefòrum sobre el film “Figuras ocultas”. El 21 de març, l’activitat dels Dimecres Grans del Casal d’Avis estarà dedicada a un taller de danses per a àvies, filles i netes. I el divendres 23 de març, la Casa de Cultura acollirà l’espectacle poètic “Dona-foc, la dona que es crema”. El 25 de març hi haurà un altre cinefòrum al Centre Polivalent a les 18 hores amb la projecció de “Pago Justo” i el 26 de març, a les 17 h, es farà el taller per a infants “Reinventant la publicitat”. Setmana en família a Abrera Des de la Regidoria d’Infància i la Regidoria de Joventut organitzem per setmana santa (els dies 26, 27, 28 de març en horari de matí i tarda i el 29 de març al matí) tallers, activitats i animacions dirigides a infants, joves i famílies, que ajuntamentabrera.cat

Especial Sant Esteve Sesrovires

L'evolució dels pactes de govern a Sant Esteve El passat mes de febrer es va produir un canvi en el pacte que, des del mes de juny de 2015 ha estat el sistema que ha permès la governabilitat del nostre municipi amb la majoria suficient. Després del trencament amb ERC, els grups de PSC i Entesa x Sant Esteve, a través dels seus representants Enric Carbonell i Jordi Borrell diuen que "aquest acord, pensat amb la convicció de totes les parts per esgotar l'actual mandat, va trencar-se però el mes de febrer passat, després de valorar el PSC i Entesa x Sant Esteve, que no hi havia per part de la portaveu d'ERC la voluntat de complir amb els acords adoptats. En efecte, l'acord signat recollia la importància que el PSC i Entesa donaven no només a la reducció del deute, objectiu que ja es va complir en els quatre anys de l'anterior mandat sense que disposéssim llavors dels ingressos dels dos últims anys, sinó a què, quan la situació econòmica ho permetés, recuperaríem la inversió pública als equipaments existents i carrers, després de sis anys de no fer-ho. Per tant, hem donat suport a ERC en el seu període de govern, sense cap mena de retret, però esperàvem un tracte recíproc en el segon període. Quan la portaveu d'ERC va bloquejar, amb el seu vot, el punt de la comissió informativa que ens permetrà disposar de recursos per destinar-lo als dos objectius, reduir deute i la millora urbana, vam veure que el missatge rebut no era pas el d'un soci de govern, sinó el d'un partit que ja només pensava en la seva pròpia estra-

tègia. I això era precisament el que volíem evitar des d'un principi quan en l'acord que vam signar, demanàvem aparcar estratègies partidistes. Calia doncs prendre aquesta decisió, però també era evident que el govern perdia la majoria necessària per governar amb estabilitat. Per tant, vam mantenir converses amb els representants de PDeCAT per explorar la possibilitat de formar una nova majoria. Van ser converses en les que no es va posar sobre la taula cap condicionant, més que el de treballar i assolir els objectius que compartim i que cada grup considera necessaris per assolir una millora de la fiscalitat, de recuperació de serveis i la seva qualitat i del benestar de tothom. Aquests contactes van donar com a resultat un pacte de govern signat el dia 22 de febrer, entre els grups de PSC, PDeCAT i Entesa x Sant Esteve. Un acord de govern en el qual es posa en relleu la voluntat de recuperar el servei de transport públic com a element de cohesió entre nucli i barris, la congelació de l'IBI i altres tributs, l'increment de les partides contra la pobresa energètica, el manteniment d'equipaments i via pública, la formació i ocupació o la promoció del municipi i l'atracció d'activitat. Es destaca també, la importància de garantir suport a les entitats que treballen per la dinamització de la nostra societat i al conjunt d'entitats esportives i socioculturals. Per altra banda, es fa també referència a la situació que vivim a Catalunya com a conseqüència de l'1 d'octubre, destacant el respecte dels intervinents en les manifestacions

i expressions que en memòria d'aquests fets es poguessin celebrar, i que la posició de cada grup en les mocions que sobre aquests temes es portin al Ple, no afectaran en cap manera a l'acord signat. Es fa una defensa dels valors democràtics i la restitució de les institucions catalanes i de l'actual model d'immersió lingüística. Així mateix, condemna l'aplicació de l'article 155 en totes les seves formes i s'exigeix l'alliberament de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueres i Joaquim Forn. Amb aquest acord, el representant del PDeCAT s'incorpora amb la primera tinença d'alcaldia i les àrees dedicades a la promoció econòmica del municipi, al comerç i a la formació i ocupació. El portaveu del grup del PDeCAT, Bernat Orellana, diu: "volem treballar per l'estabilitat i govern del municipi, perquè tenim projecte per Sant Esteve i ho volem fer evident. No hem demanat sous, sinó tenir capacitat de decisió en aquelles àrees de què ens fem responsables i el compromís dels socis de govern de respectar els acords signats. Som gent responsable i volem treballar amb socis de govern que entenen les necessitats dels nostres veïns i veïnes. Aquest acord és el reflex de les nostres reivindicacions històriques en què el PDeCAT s'ha mantingut ferm per garantir el benestar dels sesrovirencs i sesrovirenques." Amb posterioritat, el dia 26 de febrer, el grup de Locos x Sanes, s'afegia a l'acord. Les converses amb aquest grup van centrar-se en com encaixar en les àrees de gestió del govern, la voluntat del seu representant,

Jaume Ripollés, de treballar en la reducció de les queixes dels veïns i veïnes de Sant Esteve i millorar la percepció dels serveis que l'Ajuntament té externalitzats: aigua, recollida de residus i neteja, neteja d'equipaments, etc. Jaume Ripollés comenta: "estic d'acord amb la congelació de tributs, i si pot ser reduir-los i amb recuperar el servei de bus, però jo no vull barrejar el tema independentista en la meva decisió perquè nosaltres hem de treballar per tothom i volia que això quedés reflectit en el pacte. Jo vull treballar fent equip amb l'àrea de via pública per ajudar a tenir millors serveis". L'annex signat pels quatre grups, amb vuit vots de tretze al Ple Municipal, incorpora al grup de Locos x Sanes amb la quarta tinença d'alcaldia i amb una àrea de nova creació de Serveis públics de gestió indirecta, que vetllarà per la correcta execució dels serveis públics per part dels concessionaris d'aquests serveis. Som conscients del trasbals que un trencament de govern suposa tant per a la població en general com pels treballadors municipals en particular, per la qual cosa pels vuit regidors i regidores que componem aquest govern ha estat prioritari recuperar la fluïdesa en la gestió i coordinació de totes les àrees municipals, per no perjudicar el bon funcionament del municipi. REPRESENTANTS DEL GRUP DE GOVERN. Enric Carbonell, Bernat Orellana, Jordi Borrell i Jaume Ripollés.


12

Participació

la bústia · març del 2018

La Federació de Passions a Montserrat

Eva Carrillo rep el premi Educa Abanca

Manifestació a Olesa per la pujada de pensions

La sala de La Façana del Monestir de Montserrat ha acollit la presentació de la nova temporada de les Passions de Catalunya, entre d’altres la d’Olesa i d’Esparreguera. En el decurs de l’acte, cada una de les entitats ha fet una breu presentació de les seves representacions i de les novetats més importants que es podran veure aquesta temporada, que va començar el dia 4 de març. A l’acte s’han presentat les Passions de Cervera, Esparreguera, La Cava, Llinars del Vallès, Olesa de Montserrat, Ulldecona, Vilalba dels Arcs i Vilassar de Mar. El dia 8 d’abril, l’alcalde d’Esparreguera i l'alcaldessa d’Olesa visitaran les dues passions. Foto: Federació.

La mestra Eva Carrillo Toríbio, setena classificada en els premis Educa Abanca 2017 en la categoria d’educació infantil d'Espanya, ha rebut el guardó el dia 23 de febrer a la gala del certamen celebrada a La Corunya. L'Eva ha explicat a La Bústia que, “el premi que tots nosaltres sí que hem lluït en aquests dies de congrés ha estat el de la valentia, perquè aquestes 50 persones que estem aquí nominades ens deixem la pell cada dia pensant que un altre tipus d’educació és possible”. La martorellenca ha exercit en els centres públics José Echegaray de Martorell, Joan Maragall de Sant Andreu i des d’aquest curs, a l’Ernest Lluch d’Abrera.

Una cinquantena de jubilats i pensionistes d’Olesa es van concentrar, el dia 13 de gener, davant de l’Ajuntament per reclamar unes pensions dignes, arran que el govern estatal incrementés tan sols un 0’25% les mensualitats. D’altra banda, Valentín Antón, representant de la Marea Pensionista al Baix Llobregat Nord, ha manifestat a La Bústia que l’entitat està fent actes arreu, ja sigui de repartiment d’informació o presentacions dels responsables de les diverses delegacions a la zona. També tenen previst iniciar mobilitzacions en els municipis de la comarca del Baix Llobregat i també la zona nord. Foto: José Martínez.

@ La vostra opinió opinio@labustia.cat

Operació a l’Hospital de Martorell

En temps de preinscripcions

Aclariment de l'entrevista gerent Hospital

El 15 de febrer em van operar a l’Hospital de Martorell d’una hèrnia discal reproduïda, fent aquesta vegada una artròdesi vertebral (fusió vertebral). L’operació va anar molt bé, he passat una setmana hospitalitzada i ara m’estic recuperant a poc a poc. De la meva experiència en el centre, vull destacar els aspectes positius i negatius. Primer de tot, donar les gràcies a tot l’equip del doctor Vigueras, a la infermera Laura de reanimació per la seva companyia i bon fer quan despertes de l’operació, i a les infermeres de la tercera planta pel seu bon tracte. Com a negatius, l’ascensor de les lliteres no para pla a la planta i la sotragada és important, per molt que el portalliteres vagi amb compte i t’avisi. Un cop a l’habitació (número 304), el llit no frenava bé, les baranes no s’aguantaven aixecades i el lavabo no estava adaptat amb baranes i/o agafadors. També els penjadors de tovallola estaven mig caiguts i a la dutxa li faltava també una rapissa pels sabons. Conclusió: el personal excel·lent, i el manteniment, com a mínim el d’aquesta habitació i de l’ascensor, necessita millorar. Sílvia Mañé

Des de la POEM (Plataforma Olesa es mou per l’escola pública i la seva qualitat) manifestem la nostra indignació per la situació de l’educació al nostre país. L’article 155 té lligat de mans el Departament. Ha aturat millores assolides per les mobilitzacions i ha carregat amb les acusacions d’incitació a l’odi o d’adoctrinament. Cal afegir-hi que 1956 concerts es renoven per a 4 anys més; hi ha línies que no recuperem (com ara una línia pública d’infantil a Olesa); es posa en perill la immersió lingüística i el nostre model d’escola catalana. Seguim sense tenir el 6% del PIB; tampoc, la gratuïtat, ni les ràtios i els recursos que li calen a la pública; no hem recuperat la gestió democràtica dels centres; sí tenim una privatització galopant i la segregació de l’alumnat. Per tant, condemnem totes les actuacions repressives i privatitzadores, animem la població olesana –i d’arreu– a sensibilitzar en el seu entorn i a mobilitzar-se. És per això que la POEM convida tothom a la conferènciacol·loqui –amb veus i propostes dels diferents sectors de la comunitat educativa– “Ara l’escola, tampoc, no calla”, el dijous 15 de març, a les 18.15h a l’Auditori de la Casa de Cultura d’Olesa.

En el número 114 de la Bústia, de febrer d’aquest 2018, es va publicar una entrevista al director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, on s’afirmava que s’havia signat un acord d’augment de sou pendent de fa molt temps per als treballadors. Com a representants dels treballadors, hem de dir que no s’ha signat cap acord per un augment de sou, sinó per la devolució d’un deute que correspon a les retallades que es van imposar als treballadors l’any 2010. Retallades que no s’havien de fer i que, després d’anys de lluites i litigis, es va acordar retornar als treballadors.

Plataforma Olesa Es Mou Olesa de Montserrat

Quintos i Quintes Martorell

Gelida

Èxit de la 1a trobada de grups de ball a Olesa L'enfarinada del dia 28 de febrer

L’Associació Voluntaris d’Olesa (AVO) va reunir, el dia 17 de febrer, més de 200 persones al nou espai polivalent de l’Escorxador per gaudir d’una tarda de ball en línia amb la partipació dels grups de ball del Centre Aquàtic, Yeyés i del Suro d’Abrera, el grup intergeneracional Sibiempi dance, el grup del Casal de Sant Esteve i d’Olesa el grup Mítics i l’Esplai, de l’escola de ball La Lluna, i Let’s Dance de l’AVO.

Després dels avisos d’alerta de Protecció Civil i dels ajuntaments, l’esperada gran nevada del dia 28 de febrer es va convertir en una bona enfarinada de nit. Al llarg del matí la caiguda de flocs de neu va minvar per donar pas a la pluja que va fondre progressivament l’emblanquinada. La majoria d’escoles van fer serveis mínims i el transport escolar no va funcionar. Fotos: Dani Garrido (Martorell), Jordi Albet (Gelida) i Jéssica Pérez (Masquefa).

Comitè d’Empresa Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

Quinta del 1942 de Martorell

El dia 14 d’abril de 2018 se celebrarà la trobada i festa de Quintos i Quintes de Martorell nascuts l’any 1942. Per informació i reserves trucar a l'Aqqua, Manel, 93 774 35 31; Rosa Ma Asturias, 685 471 666; Jordi Cavallé, 639 489 398; i Jaume Miró, 639 319 285.


Participació

la bústia · març del 2018

Felicitats!

13

La "pujada" de la pensió, del Pere Bernadó

Vols felicitar?

Cal omplir el formulari i adjuntar la fotografia a www.labustia.cat

Salman 12 de març, 6 anys Muchas felicidades de parte de tus papas Said y Soumaya y tu hermanito Sami Martorell

M.Ángeles, Ariadna i Chloe 1 i 8 de març, 42, 7 i 1 any Cumplir años con mis princesas!!! Os queremos pequeñas! Tres celebraciones muy especiales Martorell

Martín 24 de març, 70 anys De part de tota la família Gelida

L’artista olesà, Pere Bernadó, ens envia aquesta pintura a l'oli amb un missatge sobre "l'increment de la pensió". www.perebernadocardus.com.

Han guanyat Anna 12 de març, 63 anys Per molts anys en el teu aniversari i feliç jubilació. De part del Martín, l’Assumpció i família Martorell

Paula i Claudia 1 de febrer i 5 de març, 10 anys Muchas felicidades Paula y Claudia. BFF. Martorell

Iker 15 de març, 7 anys De parte de tu familia Esparreguera

GUANYA ENTRADES PER

Crescencio 10 de març, 88 anys Muchas Felicidades!! De parte de tu familia. Te queremos!!! Olesa

LA PASSIÓ

DOS SOPARS AL RESTAURANT FILBURG DEL MONTSERRAT CENTRE D’ABRERA Josep Lluís Escriu Justo · Collbató Belén Toledo Morales · Olesa de Montserrat Tania Valls · Olesa de Montserrat Miguel Àngel Martínez Sánchez · Gelida La persona guanyadora s’ha de presentar amb el DNI al restaurant Filburg del Montserrat Centre d’Abrera. El premi són dos sopars (per a la persona guanyadora i l'acompanyant) Vàlid de dilluns a dijous, amb un preu màxim de 15 €/persona. Enhorabona pels qui han guanyat i agraïm a tots els qui han participat. Alhora, engresquem als qui no hagin sortit i a tots/es els lectors/es a participar a les properes promocions de La Bústia.

Participa a: www.labustia.cat

La nostra opinió La tirolina més alta de les Vies Blaves La presentació de l’Avanç de les Vies Blaves ha deixat bocabadats als ajuntaments de la zona. D’una banda, creuar tres vegades el riu en el tram d’Olesa, no és un pegat, és una pífia. Que la causa d’embolicar la Via Blava amb tres ponts sigui per les pressions de tres companyies d’aigua que no volen que trepitgin el seu terreny, sembla ja del segle passat. El segon greuge és que en la proposta de l’Avanç, l’anhelada Palanca, tal com diu un regidor d’Olesa, no estigui reflectida en la proposta, per bé que els tècnics afirmen que, efectivament, es tirarà endavant. Per acabar, ens volem sumar a aquest joc dels disbarats que ha estat el primer contacte amb el projecte. Posats a fer, ja tenim les torres, ja tenim el cablejat tirat entre dos punts, tan sols ens mancaria el mecanisme per baixar. Què tal si aprofitem les instal·lacions de l’aeri per fer la tirolina més alta de les Vies Blaves? Bromes a part, esperem que el dia 21 de març els ajuntaments presentin amb energia les esmenes corresponents amb sentit comú, que sembla que és el que ha faltat en el projecte.

Protagonista del mes El CB Esparreguera, imbatible i de rècord

Propera edició: Abril de 2018 50.000 exemplars a bústies i punts publicitat@labustia.cat info@labustia.cat Tel. 675 475 038 Últim dia per informació, participació i publicitat: Vídeos, agenda i més a

www.labustia.cat Per publicar a La Bústia GENERAL: info@labustia.cat OPINIÓ: opinio@labustia.cat ESPORTS: esports@labustia.cat

i les últimes notícies a www.facebook.com/labustia @la_bustia

Opinions, fotografies i denúncies sempre tindran un interès local o comarcal i La Bústia es reserva el dret a resumir-les o publicar-les. Han de tenir una extensió de com a màxim 1.000 caràcters amb espais inclosos. Cal adjuntar número del DNI, adreça i població, correu electrònic i telèfon de contacte. En el cas de les fotografies de felicitacions a menors, també cal escriure el parentesc i l’autorització de la seva publicació en el mateix correu electrònic.

Edició, disseny i distribució:

L’equip sènior A del Tenea CB Esparreguera està fent història en haver aconseguit guanyar 19 partits consecutius al grup 1 de la Copa Catalunya. Fins ara, el rècord l’ostentava el CB Granollers amb 18 victòries, però el dissabte 10 de març, l’Esparreguera va aconseguir derrotar l'AE Badalonès a la seva pista. L’equip compta amb el pivot Rubén Morales, que fa mitjanes de més de 20 punts per partit. Casualment, en aquest darrer encontre es va enfrontar amb el seu germà Marc. A la imatge, els jugadors esparreguerins després de la victòria número 19 a Badalona. Foto: CB Esparreguera.

Servièxit, S.L. - La Bústia Av. Comte de Llobregat, 4. Planta 2a, despatx 2. Centre de negocis Martorell Innova. 08760 Martorell info@serviexit.com · www.serviexit.com Tel. 675 475 038. Consell editorial: Lluís Gutiérrez, Joaquim Pallarès i Quim Sitjà. REDACCIÓ I COL·LABORACIÓ: Quim Sitjà, Marçal Fontanals (esports), Lluís Gutiérrez i Jesús Vila. Publicitat: Joaquim Pallarès. Difusió controlada per OJD-PGD Serviexit, S.L. (publicitat@labustia.cat). www.ojd.es DISTRIBUCIÓ: 46.000 exemplars bústia a bústia i 4.000 en punts de Martorell, Sant Andreu de la Barca, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Sant Esteve Sesrovires, Collbató, Castellví de Rosanes, Gelida i Masquefa. info@labustia.cat · www.labustia.cat. El contingut dels anuncis publicats és responsabilitat del propi anunciant. Dep. Leg: B-52889-2007.


14

Gelida - Masquefa

la bústia · març del 2018

Es presenten dos volums dels Quaderns Gelidencs breus NOU EDUCA I PROJECTES. La regidoria d’Educació ha distribuït el nou butlletí Educa, que aquest any ha canviat el format, amb tota la informació i l'oferta del curs vinent. També ha presentat el projecte Juguem en Família, un nou espai on pares i mares comparteixen experiències i reforcen els vincles afectius amb els seus nadons i infants, acompanyats d’una experta en joc infantil i terapeuta. D’altra banda, la regidoria també ha presentat Em respecto, em respectes, ens respectem, l’exposició itinerant i interactiva del treball dels alumnes locals al voltant del respecte. Una mostra que va sorgir en el marc de l’Espai de Debat Educatiu, que des de fa tres anys s’impulsa a Gelida. Es podrà visitar fins a l’1 de juny als centres escolars i a l'antic vestíbul de l'Ajuntament.

El grup Ametller Origen definirà el mes de juny si fa l’Agroparc

El Centre Cultural va acollir la presentació dels dos primers volums de la nova col·lecció Quaderns Gelidencs d’Història i Societat, que edita per primera vegada l’Ajuntament. Es tracta del treball Els canvis demogràfics a Gelida i comarca en el seu context penedesenc a les darreries del segle XIX, de la historiadora Maria Coma; i Informe preliminar sobre l’aparició de restes humanes en el cementiri de Gelida, de l'arqueòleg i actual regidor de Cultura, Josep Anfruns, que analitzen dos aspectes del municipi en els darrers anys del segle XIX. La presentació, conduïda per l'arquitecte i exalcalde, Joan Rosselló, i amb la participació dels autors, va posar de manifest la llarga llista de publicacions locals que han posat èmfasi en la història del municipi gelidenc en els darrers 100 anys, i la importància que té aquesta nova publicació per recollir el relleu de totes elles i seguir potenciant l’estudi de la història local.

Presentació dels Quaderns Gelidencs a la Sala d'actes del Centre Cultural, el 25 de febrer. Aj.

El Grup Ametller Origen prendrà una decisió sobre el projecte de l’Agroparc aquest semestre, i no descarta abandonar-lo si abans no ha aconseguit un consens amb el territori. Ho ha assegurat el director general, Josep Ametller, “ja que no vol enemistats ni tensions amb el territori”. El gener de 2017 La Bústia va publi-

car un reportatge sobre el projecte i els posicionaments al respecte. La línia de busos Sant LlorençGelida-Barcelona, d’Hillsa amplia el seu servei a partir de Setmana Santa. Fins ara només funcionava en un període lectiu, però a partir del 26 de març s’amplia el servei d’autobusos als períodes de festes i el mes de juliol.

Masquefa demana millorar el servei de Correos El Ple ha aprovat per unanimitat una moció conjunta de PDeCAT, PSC, ERC, CUP i PP per denunciar les deficiències i incompliments en la prestació del servei públic de correus. Segons la moció, “l’empresa Correos y Telégrafos de Madrid presenta importants deficiències que perjudiquen i limiten el dret dels ciutadans a poder fer ús d’aquesta prestació i que suposen un evident greuge comparatiu amb la resta de municipis”. La moció també sol·licita “la manca d’un servei públic de correus en horari de tarda, o l’incompliment en la prestació d’alguns dels serveis i productes que es presten des de l’oficina situada al carrer Salvador Dalí. Deficiències que obliguen als ciutadans de Masquefa a traslladar-se a municipis limítrofs per poder fer ús del servei”. L’Ajuntament i l’empresa subministradora Anaigua han acordat la creació del Fons de Solidaritat, una iniciativa adreçada a les famílies amb

breus 30 ANYS DE GEGANTS

Tots els grups del Consistori volen millorar el servei de Correos. Arxiu.

risc d’exclusió social que no poden fer front al pagament del rebut de l’aigua. Aquest Fons es destinarà a contribuir a la liquidació total o parcial del pagament de la factura del servei d’aigua d’aquelles famílies amb més dificultats econòmiques. La dotació d'aquest Fons és de 5.000€ anuals (2.000 els aporta l’Ajuntament i 3.000 Anaigua). L’acord serà renovable. Els Socialistes de Masquefa en una nota de premsa diuen que "ce-

lebrem que es posi en marxa un Fons de Solidaritat. És una mesura que arriba tard, ja que en els darrers anys Masquefa ha estat un dels municipis de Catalunya amb el preu de l’aigua més car. Exigim al govern local un debat seriós, planificat i participat. Els veïns no poden continuar amb aquests nivells del preu de l’aigua sense conèixer si hi ha alternatives i si hi ha altres maneres de gestionar els recursos públics".

L’Ajuntament i Anaigua creen un Fons per a famílies en risc d’exclusió

L‘edició número 120 de la publicació Gegants, l’Isidre i la Magdalena, els gegants del municipi, surten a la portada, amb motiu dels 30 anys de la parella. La revista és una publicació trimestral en paper editada per l’Agrupació de Colles de Geganters de tot Catalunya.


Collbató - Castellví de Rosanes

la bústia ·març del 2018

15

Preocupació per l'ampliació Castellví municipalitza de l'A-2 a Collbató el servei d’aigues del Taió

Sortida de Collbató a l'A-2 pel barri de Les Illes. La Bústia/Q.S.

Entrada del barri del Taió. Aj.

El Ministeri de Foment està redactant el projecte de reforma de l’autovia A-2, en el tram des d’Igualada a Martorell i en sentit Barcelona. Aquest projecte contempla l’ampliació de l’autovia, de dos carrils a tres, i canvis en el seu traçat per aconseguir que les corbes siguin més suaus. Aquestes modificacions afecten la zona de servitud, de 50 metres d’amplada, els límits de la qual també varien, i que poden afectar algunes finques dels barris de Les Illes, La Fumada i Can Dalmases, entre d’altres. L’Ajuntament vol convocar una trobada amb els afectats un cop es disposi de tota la informació i analitzar en conjunt l’afectació.

El servei d’aigua del barri del Taió s’ha municipalitzat i de fa uns dies el conjunt de les instal·lacions de la zona, que fins ara eren d’una empresa privada, han passat a ser propietat de l’Ajuntament. Segons fonts municipals, la incorporació de les instal·lacions del Taió a la xarxa municipal s’ha fet efectiva després que una sentència hagi avalat la posició defensada els darrers anys pel consistori, que considerava que les instal·lacions havien de ser cedides al municipi i que l’Ajuntament no havia d’assumir cap dels deutes que acumulava l’anterior empresa propietària. Ho va explicar el Consistori al veïnat del barri en una reunió informativa, el 23 de febrer.

El municipi ha de realitzar, aquest any 2018, el traspàs de gas propà a gas natural a 7 dels 11 sectors definits en el desenvolupament d’un pla consensuat amb les empreses proveïdores. Les dues primeres seccions de canvi es van fer l’any passat amb un alt grau d’incidències i molèsties que van provocar la constitució d’un gabinet de crisi amb representants de tots els departaments afectats que va obligar a fer reunions. Finalment, es va aconseguir finalitzar el canvi en els quatre sectors previstos abans que acabés l’any i complint els terminis. Aquest mes de març s’actuarà a més de 210 punts dels sectors 4, 6 i 7 definits en el pla.

“L’Ajuntament es queda amb tota la propietat de la xarxa sense haver d’assumir cap deute”, explica l’alcalde, Joan Carles Almirall, que afegeix que “hem resolt un problema molt important que tenia Castellví i que feia perillar la sostenibilitat de la gestió de l’aigua municipal a causa de la dificultat financera de l’empresa que prestava fins fa poc el servei al Taió, que acumulava un deute de més de 300.000€”. L‘Ajuntament ha demanat suport a la Diputació per redactar el projecte d’urbanització del barri de Can Sunyer, i per debatre quines són les necessitats del municipi i com la Diputació hi podria donar resposta.


16

Entrevista

la bústia · març del 2018

“La Colònia Sedó no és una més, depassa en dimensió i importància a qualsevol de les altres” Josep Maria Cobos, president de l’Associació per a la Defensa del Patrimoni de la Colònia Sedó i el seu entorn Professor d’Història, Josep Maria Cobos (Barcelona, 1956) és autor de diversos llibres com ‘Olesa en el segle XIX’ o ‘Pagesos, paraires i teixidors al Llobregat montserratí’. Del conjunt de persones que impulsen aquest ambiciós projecte, ell n’és el president, acompanyat a la vicepresidència de Gràcia Dorel-Ferré, també professora d’Història a França i ànima d’aquesta nova iniciativa que ja té un centenar d’associats. La proposta vol revitalitzar una zona que, progressivament, es va deteriorant i que compta amb prou arguments per convertir-se en un lloc de referència a diferents àmbits, fins i tot, amb una mirada internacional. Quim Sitjà Esparreguera/Olesa de Montserrat Ja era hora que sorgís una iniciativa per a preservar, difondre el patrimoni i la memòria històrica de la Colònia Sedó! Estic d’acord amb aquesta expressió i confio que estem a l’alçada i a l’expectativa que hem creat. La terminologia del nom de l’entitat és molt llarga tant com amples i ambiciosos els seus objectius. Quins fronts volen treballar amb la nova associació? No ens volem centrar tan sols amb la colònia sinó amb el riu, el paisatge, les masies, les esglésies, les Roques Blaves i els municipis del voltant. Naixem amb la voluntat d’anar més enllà del terme municipal, volem anar junts amb Olesa de Montserrat. És un àmbit molt gran d’intervenció. La idea és ambiciosa i et fa tirar endavant amb empenta. Sobretot, hem de protegir el patrimoni que és molt feble i és de primera divisió, en alguns aspectes de Xampions, creant un espai de referència a través dels ajuntaments i de la Diputació. Volem promoure la dinamització econòmica i de turisme i oci cultural de la zona, que també ho necessita. Convertir-ho en un gran centre d’interpretació com altres colònies industrials del riu Llobregat? En el decurs dels rius Ter i Llobregat es van desenvolupar desenes de colònies industrials i la Colònia Sedó no és una més, depassa en dimensió

“La Colònia Sedó estaria entre les més significatives d’Europa”

“Gràcia Dorel-Ferré és l’espurna per endegar aquest projecte i ha fet una tesi doctoral sobre la Colònia”

i importància en molt a qualsevol de les altres colònies. No volem reproduir el mateix model, sinó anar molt més enllà. Per tant, la transcendència de la Colònia Sedó supera l’àmbit de Catalunya i de l’Estat? El patrimoni és a escala europea i estaria entre les colònies més importants i significatives d’Europa i hem de fer un projecte d’acord a aquest nivell, aconseguint que les diverses administracions en prenguin consciència i estiguin a l’alçada que parlem. Com va sorgir l’espurna per endegar aquest projecte? Neix de la Gràcia Dorel-Ferré, una esparreguerina que ha viscut a França i ha fet una tesi doctoral sobre la colònia, editada en un llibre. Acadèmicament la coneix molt bé. Sempre ha tingut la il·lusió de transformar Can Sedó com d’altres colònies que ha vist per a Europa. Què l’Ajuntament d’Esparreguera i d’Olesa vagin de bracet, és un punt de partida important? Sí, de fet han estat molt oberts a sumar i és el signe de la necessitat. En el Museu de la Tècnica hem trobat una bona disposició i ara toca, de mica en mica, aconseguir recursos per fer un projecte d’aquesta dimensió. Al nucli hi viuen diverses famílies. En quin lloc se situen en aquesta proposta? És un espai que té diversos usos i hem de saber conviure amb la realitat actual. Dignificar i millorar l’entorn

Josep Maria Cobos, a l’entrada de la fàbrica de Can Sedó. La Bústia/Q.S.

també pot afavorir els nuclis familiars amb millors serveis, accessos, usos ... hem de buscar fórmules compatibles i que no vagin en contra de ningú. El projecte té molts elements, tot plegat és un entorn privilegiat que suma amb molts aspectes com el riu, la muntanya de Montserrat... Quin paper hi juguen les indústries ubicades a Can Sedó? D’entrada volem consens entre les persones i les empreses i realitats de Can Sedó. El gerent dels propietaris té molt bona predisposició a escoltar i acompanyar-nos i volem que tinguin veu. Tot plegat comencem a caminar i està tot molt tendre. El projecte és molt clar, però d’on es trauran els recursos? L’associació té uns recursos molt limitats. L’objectiu no és invertir directament sinó treballar a partir de petits projectes i fer-ho a través de les administracions. Tindria un retorn a escala local, nacional i europeu i ara s’ha de vestir. Hem de sacsejar les aigües que estan molt parades i aquesta és la nostra feina. Quin perfil de persones es poden incorporar a l’associació? Hem començat a caminar amb perfils diversos com l’històric però

volem anar més enllà, amb professionals de la geologia, la biologia, antropòlegs, experts en patrimoni industrial... Volem recuperar la memòria històrica, l’oral i el fons documental amb certa urgència. També volem treballar en un àmbit pedagògic i escolar. Pensem que hi ha molt de recorregut. Olesa ha fet pública la voluntat de crear circuits de visita de la colònia i altres indrets del municipi amb el suport de FGC. Efectivament, s’han de crear sinergies positives i sumar aspectes de diverses activitats complementàries i compatibles, combinant patrimoni industrial, natural, passejades, ... Hi ha capacitat per visites d’estades de més d’un dia. Tot plegat és molt ampli. Com és que han fet reunions de presentació a Esparreguera i Olesa? Com més persones coneguin el projecte i s’impliquin, tindrem més força per a potenciar-lo. Una associació amb un ampli recolzament té més força i empenta a l’hora de plantejar els projectes. L’escalf i caliu de les persones ens calen per tirar endavant. Entre ambdós llocs ja hem associat prop d’un centenar de veïns i veïnes.


la bústia · març del 2018

Publicitat

MARTORELL

17


18

Economia i empresa

la bústia · març del 2018

La planta de Seat a Martorell compleix 25 anys Seat ha fet 25 anys de la inauguració del centre de producció de Martorell el dia 22 de febrer. El president de la companyia, Luca de Meo, ha assenyalat que “parlar de Martorell és parlar de progrés i de creixement. És el nostre emblema de producció, per la qual cosa estem molt satisfets de celebrar aquests 25 anys des de la seva inauguració”. El centre de producció es va construir en 34 mesos després d’una inversió de 244.500 milions de pessetes (1.470M€). Des d'aleshores, Seat ha produït en aquestes instal·lacions gairebé 10 milions de vehicles d’un total de 39 models i versions diferents. Amb una superfície total de 2,8 milions de metres quadrats, en l’actualitat es fabriquen al voltant de 2.300 cotxes al dia, la qual cosa suposa entorn d’un 95% de la capacitat d’utilització de la planta, segons fonts de la companyia, amb més de 455.000 vehicles fabricats el 2017. La planta dona treball a un total de més de

EL 22 de febrer de 1993 Joan Carles I va inaugurar-la

El terme de Martorell té la fàbrica de producció, el de Sant Esteve el Centre Tècnic i el d’Abrera les oficines

El rei Joan Carles I, amb el president de la Generalitat, Jordi Pujol, van inaugurar la planta. Seat/arxiu.

12.000 empleats directes en les línies de producció, a més de les oficines i al Centre Tècnic. D'altra banda, el president de Seat ha presentat al Mobile World Congress la integració al cotxe del Sha-

zam, el servei de reconeixement de cançons que compta amb milions d'usuaris en tot el món. La integració estarà operativa a partir d'abril en els vehicles de la marca a través de Seat DriveApp per a Android Auto.

El comerç de proximitat surt L'associació de comerciants Nou Martorell va organitzar la fira Forastock, durant tot el matí del diumenge 4 de març. La rambla de les Bòbiles va acollir una cinquantena de carpes del comerç de proximitat amb tot tipus de rebaixes i descomptes, una exposició de vehicles i un inflable, a banda de la música que va acompanyar la jornada. La fira va registrar molts visitants durant tot el matí amb un temps primaveral fins a les 14.45h, que es va acabar per l'arribada de la pluja i el mal temps. El mateix va passar a la Fira al carrer de Sant Andreu, organitzada per l'Agrupació del Comerç i

Serveis (ACSSAB) el mateix matí a la plaça Font de la Roda, amb molts visitants i més d'una trentena d’estands, entre comerços, entitats, animació i un dinar, que també la pluja va fer recollir abans d’hora. Olesa Comerç va celebrar la fira de la Primavera, el diumenge 11 de març, omplint la plaça Catalunya de botiguers, inflables i servei de bar amb dinar inclòs. Diferents activitats com una classe de zumba, un concert, tallers, masterclass i exhibicions de balls amb la participació d’associats de l’entitat. D’altra banda, l’associació Abrera Comerç organitza la seva fira el diumenge 18 de març.

La rambla de les Bòbiles, durant la fira de Nou Martorell. NM.

Actuació de Move On a la fira d'Olesa Comerç. La Bústia/Ll.G.

Tres termes municipals El terme de Martorell té la planta de producció, el de Sant Esteve el Centre Tècnic i el d’Abrera les oficines centrals. La superfície de Martorell equival a 400 camps de futbol. De la planta surt un cotxe nou cada 30 segons, la qual cosa significa a uns 2.300 vehicles nous al dia Els vehicles més fabricats en aquests 25 anys són l'Ibiza, el León i el Córdoba. Martorell té més de 2.000 robots que assemblen l’estructura del cotxe. La fàbrica compta amb la planta solar més gran de la indústria de l’automòbil. El projecte es diu Seat al Sol i suposa un estalvi de 7.000 tones de CO2 a l’any. Les iniciatives dutes a terme en matèria d’eficiència energètica han permès evitar el consum de més de 100.000 MWh, que equivalen al consum anual de més de 10.200 llars espanyoles.

Martorell Motor acull la Copa el 24 de març Per segon any consecutiu, Seat serà el patrocinador principal del Campionat d’Espanya-Copa del Rei de futbol. Seat Martorell Motor informa que “d’aquesta manera, es manté la fructífera col·laboració amb aquesta emoci-

La Copa del Rei. Arxiu.

onant competició, que té la particularitat d’enfrontar a equips grans i petits, el que permet apropar la marca a tots els aficionats”. Sota el concepte “aquesta Copa la juguem tots”, Seat torna a organitzar un recorregut amb el trofeu de la Copa per tot el territori. Una de les parades serà el dissabte 24 de març de 10 a 14h al concessionari Martorell Motor, al carrer Pau Claris, 46. Des de Martorell Motor afegeixen que “a més de poder viure l’experiència d’aixecar la Copa i crear una imatge animada com a record per a la posteritat, qui assisteixi podrà registrar-se per a participar en el sorteig de la Pilota Oficial Seat de la Copa del Rei i conèixer en primícia el nou Seat Arona”.


Turisme, oci i gastronomia

la bústia · març del 2018

19

El SuperMes del Baix Llobregat torna a l’abril amb més propostes d’oci familiar El dia 1 d’abril arrenca la 3a edició del SuperMes, un mes sencer de propostes destinades al turisme familiar, amb activitats exclusives i atractius descomptes. L'edició del 2018 ofereix durant tot l’abril activitats exclusives i descomptes als principals atractius turístics de la comarca com les Coves de Montserrat, els Espais Naturals del Delta del Llobregat, el Canal Olímpic de Castelldefels, el Parc Arqueològic Mines de Gavà, Catalunya en Miniatura, els Museus d’Esplugues i de Martorell o la Cripta Gaudí de la Colònia Güell, entre molts altres. El centenar de propostes han estat ideades per ser atractives per a les famílies: convertir els infants en xefs de cuina, practicar i aprendre els secrets del tir amb arc, viure raids d’aventura en família, experimentar la pastura amb un ramat d’ovelles, fer rutes a cavall i cuidar els ponis, jugar a ser jardiners en un taller de planters, participar en gimcanes nocturnes

al delta i fer activitats a la natura, pedalar pel parc agrari i conèixer a un pagès, superar un RoomEscape en família, visitar un obrador de galetes, gaudir de les ofertes de teatre familiar, o veure i conèixer de nit com és la vida dels ratpenats que viuen al bosc. Per gaudir de les activitats i descomptes especials, les famílies han d’entrar al web elsupermes.cat i seguir els passos per descarregar-se cada promoció. Com a novetat, algunes de les activitats es podran comprar directament des del web. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat està desenvolupant una ambiciosa plataforma de venda online de productes turístics i s’estrenarà amb aquesta campanya, que també posa un especial interès en els SuperDivendres: promocions centrades en l’oferta dels divendres a la tarda. Una vegada més, la mascota turística del Baix Llobregat farà promoció des de diferents indrets de la comarca. Cada cap de setmana

informarà de la campanya i regalarà antifaços de colors als nens i nenes amb la voluntat de convertir-los en superherois i superheroïnes, a més a més de globus, piruletes i moltes abraçades. Enguany, el Consorci també busca la SuperFamília, que guanyarà un súper cap de setmana a la comarca per gaudir de forma exclusiva. Per a participar en el sorteig, les famílies hauran d’explicar la seva experiència al web elsupermes.cat, compartint una fotografia i deixant un comentari sobre una de les activitats en què hagi participat. Com més imatges i comentaris deixi cada família, més possibilitats tindrà per guanyar.

Consorci de Turisme del Baix Llobregat

Tel. 93 685 24 00 · turisme@elbaixllobregat.cat

www.elsupermes.cat

Menú diari: 11 € Menú cap de setmana: 22 €

Menú diari

9,75 €

Menú dissabte

14,50 €

Passeig de l’Església, 6 08630 Abrera· 93 770 28 61 (Obert de dilluns a dissabte de 13 a 16h) restcanmartinet@gmail.com

GASTROBAR & COCTELERÍA

MENÚ DEL DIA, CÒCTELS, TAPES I TOT EL FÚTBOL Obrim tots els dies de 12 a 01h. Cap de setmana fins les 2,30h. Dimarts Tancat Av. Cami fondo, 10 · 08760 Martorell 653 861 675 · info@visualgastrobar.com

Brasa tots els dies

Amplis menjadors per a COMUNIONS I CASAMENTS

MENÚS DE GRUPS DISSABTE NIT

93 778 28 09

Menú especial amb música - CONSULTI'NS

Crta Abrera-Manresa, km 4,5 Can Vinyals Oest - Olesa La qualitat és l’únic ingredient imprescindible de la nostra SERVEI PER A EMPRESES I PARTICULARS PER cuina A TOT TIPUS D’ACTES I CELEBRACIONS C/Camí de Can Comelles, 3 bis - Esparreguera Tel. 93 775 91 32 - cuinestm@cuinestm.com servei de càtering cuines tm

MENÚ DIARI 10 €

SERVEI A DOMICILI 93 775 28 28 C/ Pere Puig, 3 - Martorell www.cateringcasanovas.com

DE DILLUNS A DISSABTE 8:30 A 24:00 h TERRASSA EXTERIOR Gran varietat de Tapes i Vins

( 8 primers+14 segoNs+postre+begud inclosa)

MENU PER A GRUPS 15 € C/ Amadeu Paltor nº 25 Olesa de Montserrat 93 778 58 27 625 50 58 40 (Raül)

FORMA PART DE LA SECCIÓ

TURISME, OCI I GASTRONOMIA Tel. 675 47 50 38 Tothom et veurà!!


20

Esports

la bústia · març del 2018

El Juga Verd Play omple d’esport Torrent de Llops Obertes les inscripcions de la 26a Marxa de la Primavera que se celebrarà el 25 de març

Ca n’Oliveras acollirà el proper 6 d’abril els Premis de la Nit de l’Activitat Física i l’Esport

MARTORELL

Futbol

El Complex Esportiu Torrent de Llops va acollir la tercera jornada consecutiva del Juga Verd Play, una iniciativa que promou el Consell Esportiu del Baix Llobregat amb la col·laboració dels clubs i els ajuntaments de la comarca. Uns 165 esportistes van participar.

El Club de Futbol Martorell prepara per als dies 26, 27 i 28 de març tres jornades de formació i tecnificació amb l’objectiu d’atraure joves jugadores de futbol o esportistes que vulguin provar el futbol femení i començar a practicar-lo.

CAMINADA. La regidoria d’Esports té obert el termini d’inscripcions a la 26a Marxa de la Primavera, que se celebra el 25 de març. La cita comptarà amb un recorregut de 6,5 Km i un altre de 10,8 Km, així com amb una zona d’esports d’aventura a les Roques del Matauet amb activitats per a infants i adults. Tots els participants seran obsequiats amb una samarreta commemorativa.

Escacs

FUTBOL. El Club de Futbol Martorell va comunicar la mort d’Antoni Vicente Cebrián, qui va ser entrenador de l’antiga Unió Esportiva Martorell durant tres temporades (1997-2001). Nascut a Gelida el 1955 i veí de Vilafranca del Penedès, Vicente va marcar

Uns 165 nens i nenes van participar a la Jornada Juga Verd Play. Aj. Martorell.

La Marxa se celebra el 25 de març. Aj.

una etapa històrica del futbol local. El seu equip es va convertir en el primer que ascendia a la categoria més alta assolida fins aleshores, la Regional Preferent. D’altra banda, a selecció espanyola de futbol sots16 va comptar amb José Martínez (Barç) per al Torneig de Desenvolupament de la UEFA que va tenir lloc l’estadi St. George Park (Anglaterra).

d’activitat física i esportiva; premi a l’activitat física i l’esport saludable; valors de l’esport; esportista de l’any, i premi d’honor.

NIT DE L'ESPORT. La regidoria d’Esports celebrarà el 6 d’abril a Ca n’Oliveras els Premis de la Nit de l’Activitat Física i l’Esport.

Un reconeixement global a esportistes, equips, clubs, directives, entrenadors, patrocinadors i persones vinculades a l’esport de la nostra població, que hagin tingut una actuació destacada durant l’any anterior. Els premis tindran diferents modalitats: patrocinador de l’any; pioners de l’esport; dirigents de l’esport; millor organització d’esdeveniments esportius; reconeixement al centre educatiu; premi a l’activitat física i a l’esport inclusiu; premi a la promoció de la igualtat d’oportunitats per a l’accés i la pràctica

ATLETISME. L’alteta Carmen Díaz, del MAC, va finalitzar en 4a posició a la final dels 60 metres tanques en el Campionat d’Espanya en pista coberta sub20 que es va celebrar a Ourense. Díaz va aconseguir una marca de 9’’28. D'altra banda, continuen obertes les inscripcions per a la Cursa de Martorell, que se celebrarà el 6 de maig, a www.martorellatletic.cat.

L’A del CE Martorell va ssolir l’ascens a Segona Divisió després de proclamar-se campió en el grup II de Preferent a la Lliga Catalana. El B i el C van militar a la Primera Provincial, amb la permanència i el descens respectivament.

Ciclisme Juanjo Agüero ha fitxat per l’equip Compak, el primer conjunt amb qui va dedicar-se, tot i que de manera amateur, procedent del triatló. Agüero deixa enrere dues temporades amb Aldro Team i torna al conjunt tarragoní.

Domini francès en el XXV Descens de Sant Andreu SANT ANDREU DE LA BARCA Uns 300 ciclistes van participar en la 25a edició del Descens de Sant Andreu de la Barca-Gran Premi Diputació Barcelona Rock Shox, puntuable per l’UCI, que es va celebrar els dies 10 i 11 de març. Unes 4.000 persones van presenciar una de les proves referència del moment. El corredor francès Florent Payet (Voulvoul Racing), actual campió d’Europa de l’especialitat, es va imposar en la categoria masculina amb un temps 1’39’’. En la categoria femenina va vèncer la francesa Marine

i Adriana Valicec (Runneringgirls, 2h41’52’’). A la de 17 quilòmetres (Trail Sísmica), els guanyadors van ser Aleix Fàbregas (Esportiu Ripoll-Kinygym, 1h18’39’’) i Marta García (Training Trail Team, 1h45’23’’). Mentrestant, Javier Molinero (49’11’’) i Queralt Cuadra (Independent, 1h07’23’’) van ser primers a la de 10 quilòmetres (Sprint Sísmica).

Cabirou (Voulvoul Racing) amb un temps de 1’58’’41. En categoria júnior, el vencedor va ser el local Ignasi Jorba (Intense Europa) que es colava dissetè scratch, Albert Barilaro en Master 30, Iván Jiménez en Master 40, Cristóbal Polit en Master 50 i el ciclista cadet del Moto Club SAB, Adrián Gonzalez, amb un temps d’1’52’’47. ATLETISME. Més de 400 corredors van participar en la tercera edició de la Sísmica Race que es va celebrar en els termes municipals de Sant Andreu de la Barca i Castellví de Rosanes. La prova

Florent Payet i Marine Cabirou, campions de l’edició d’enguany. RSAB.

atlètica va tenir tres recorreguts diferents (27, 17 i 10 quilòmetres). Els primers classificats en

Diagnòsi Electricitat Aire acondicionat Imatge i so ITV Mecànica Pneumàtics Motos c/ Enclusa, 57, Carrosseria Pol. Ind. Can Comelles Pintura 08292 Esparreguera (BCN) Restauracions Tel. 93 772 92 71 Bancada

la distància dels 27 quilòmetres (Gran Sísmica) van ser Aleix Cunillera (Indepedent, 2h20’06’’)

BÀSQUET. El CB Sant Andreu va destituir al tècnic del primer equip, Josep Sanromà, pels mals resultats de l’equip. David Blanco és el seu substitut.


Esports

la bústia · març del 2018

El Trail de les Ermites, inscripcions obertes OLESA DE MONTSERRAT Ja són obertes les inscripcions pel Trail de les Ermites, que enguany arriba a la seva quarta edició i que se celebrarà els dies 14 i 15 d’abril. És un projecte de l’Associació Esportiva Escolar de l’Institut Daniel Blanxart i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. Les diferents proves es desenvoluparan en dies diferents: dissabte dia 14 d’abril, a la tarda, MiniTEO (cursa infantil) i la TEO Vertical. Diumenge dia 15 d’abril a les 9h (25 km), a les 9.30h (12 km). Totes les proves tindran la sortida a la plaça de l’Ajuntament (plaça de Fèlix Figueras i Aragay).

i Alejandra Paz, bronze. També van participar Marc Ortego, Marc Porta, Javier Reina, Isaac Sanchez, Ainara Cardenas, Pol Talavera i Laura Bermúdez. ESCACS. L’equip A del CE Olesa va acabar en segona posició de la classificació del grup IV de Primera Provincial de Barcelona i continuarà una temporada més a la categoria. S’espera una gran participació en el Trail de les Ermites. T.E.

ARTS MARCIALS. Bons resultats de l’Harondo 2 en el passat Campionat de Tècnica i Poomsaes Ciutat d’Alcanar. Cal destacar que Jesús Alonso, Júlia Alonso, Karen Martínez, Xa-

vier Lucena, David Núñez i Álvaro Pérez van ser or; Cristian Amoros, Aroa Sanchez, Yvonne Martinez, Robert Garcia i Aroa Romero, argent; i Àlex Bermudo, Andres Morillo, Marina Garcia

BÀSQUET. José Carlos Suárez va decidir deixar la banqueta del sènior masculí A “per motius personals”. Josep Maria Orrit, exentrenador del Navàs i Artés, és el seu substitut fins a final de temporada.

21

breu GELIDA. El dissabte 17 de març se celebrarà al Pavelló Poliesportiu Municipal la quarta jornada de gimnàstica artística escolar. La competició aplegarà unes 150 participants -quinze del municipi organitzador- en les categories prebenjamí, infantil, cadet i juvenil. D’altra banda, Manel Rodríguez, de l’A ssociació Esportiva Córrer a Gelida, va finalitzar en quarantena posició de la seva categoria amb un temps ‘1h59’38’’ a la Maratest 2018 que es va celebrar al Prat de Llobregat.

Laura Uroz, vuitena al Nacional de taekwondo SANT ESTEVE SESROVIRES Els germans Xavi i Ivan Margarit es van imposar a Lleida en una prova del Campionat de Catalunya de resistència, en un final de cursa ajustadíssim. Els Margarit van superar per només 0,5 segons de diferència als també sesrovirencs David Boltà/Antònia Martínez, que van acabar en segona posició absoluta. D’altra banda, De la Torre/Soldevila, amb problemes mecànics, van ser quarts en absolut i tercers de classe 1.

ESCACS. El CE Sant Esteve no va poder mantenir la categoria després de finalitzar en novena posició de la classificació en el grup IV de la Primera Provincial de Barcelona. ARTS MARCIALS. Laura Uroz, de l’Escola Taekwondo Sesrovires, va finalitzar en la vuitena posició de la classificació final en la categoria sènior 2 de Poomsases en el passat Campionat d’Espanya de l’especialitat que es va celebrar a Valladolid.

FUTBOL. L’FC Sant Esteve Sesrovires organitza, del 26 al 29 de març, el Campus de Setmana Santa per a nens i nenes nascuts entre el 2005 i 2014. VOLEIBOL. L’equip femení del Vòlei Sant Esteve ja està disputant la segona fase de la Primera Divisió Sènior on optarà a pujar a la Primera Nacional, la tercera categoria del voleibol espanyol. Les sesrovirenques s’hauran d’enfrontar al llarg dels propers mesos al CV Sant Boi, CV Molins de Rei,

Excel·lent competició de la sesrovirenca Laura Uroz en el Nacional de taekwondo. L.U.

GET Blume Voleibol d’Esplugues, CV Sant Cugat, Barça B, Vòlei Vilassar i CV Olot. La competició

finalitzarà el proper 20 de maig i està formada per un total de catorze jornades.

Tot a punt per a la celebració de La Portals 2018 COLLBATÓ El Reial Club de Polo de Barcelona va acollir la gala de la Nit del Dirigent organitzada per l’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport (ACDE). Un acte on Salvador Valls, president del Consell Esportiu del Baix Llobregat, va recollir el premi al Millor Dirigent de Consell Esportiu 2017.

Tancades les inscripcions. C.A.

CICLISME. La Portals 2018 ja té pràcticament complert el nombre d’inscrits -al tancament de

la present edició- on cal destacar participació estrangera d’Andorra i França així com de la resta de l’Estat (Almeria, Alacant, Guipúscoa, Osca, Madrid, València o Biscaia). Cal recordar que la prova ciclista no competitiva se celebrarà els dies 7 d’abril (La Portals Solidària-12 km) i 8 d’abril (60 km) on es retrà homenatge enguany a l’exciclista professional Albert Balcells. TENNIS TAULA. El CTT Collbató es va proclamar campió

de l’Open B del Campionat de Catalunya de Veterans 2018 a Calella. L’equip estava format pels germans Manel i Josep Lluís García, Iasmael i Dani Mateo. D’altra banda, l’FDB Laboratoris Collbató, que milita en el grup II de la Tercera Territorial, ja està jugant la segona volta de la competició. De moment, es troba en la cinquena posició de la classificació amb un balanç de 5 victòries i 9 derrotes en 14 partits disputats. FUTBOL SALA. El Centre d’Es-

ports Collbató organitzarà un Campus de Setmana Santa per a nois de 4 a 14 anys. Els dies seran del 26 al 29 de març. ATLETISME. Ja s’ha tancat les inscripcions de la trenta-unena edició de la Cursa de l’Alba. Els organitzadors han obert una lista d’espera. Mentrestant, a la cinquena Marató de Montserrat encara és obert el període d’inscripcions al tancament de la present edició. Cal recordar que les dues curses se celebraran el 13 de maig.


22

Esports

la bústia · març del 2018

Rècord històric del CB Esparreguera Un total de 850 persones van participar en l’onzena edició de la Marxa del Montserratí

Setena posició a la classificació a la Primera Provincial de la Lliga Catalana del Club Escac

ESPARREGUERA L’equip sènior A masculí del CB Esparreguera va assolir un rècord de victòries a la Copa Catalunya després de guanyar 19 partits seguits. És el millor inici històric a la Copa Catalunya masculina. Els d’Òscar Navarro es troben -al tancament de la present edició- a un triomf de la seva classificació matemàtica per als playoff d’ascens a la Lliga EBA. Continua a protagonista del mes (pàgina 13). ARTS MARCIALS. El Club Karate Stylo de Martorell i d’Esparreguera va participar en el Campionat català 2018 que es va celebrar a Lloret de Mar. La competició va aplegar més de 500 esportistes de tota Catalunya en diferents categories (benjamí, aleví, infantil i juvenil). Cal destacar la segona posició en kumite juvenil de la martorellenca Mireia Bejarano, així com el tercer lloc en kumite infantil de l’esparreguerina Nara Sánchez i la gelidenca Alba Cha-

Els esparreguerins estan fent una gran temporada. CB Esparreguera.

nes. Les tres noies podrien assistir al CAR de Sant Cugat per poder participar en la preselecció per al Campionat d’Espanya que se celebrarà a l’abril a Benidorm. També va participar a Lloret l’esparreguerí David López, en kumite infantil. GIMNÀSTICA. El Club de Gimnàstica va disputar tres competicions, a Mallorca, Gelida i Vic, amb un balanç total de 10 medalles, 5 d’or, 4 de plata i 1 de bronze. Adriana González, una de les en-

Nara Sánchez, Alba Chanes i Mireia Bejarano. C.K.S.

trenadores, reconeix “l’esforç i la bona feina de totes les gimnastes participants en aquesta jornada de competicions, la primera individual per a moltes d’elles”. ESCURSIONISME. Un total de 850 persones van participar en 11a Marxa del Montserratí organitzada pel CE Esparreguera. ESCACS. Setena posició per a la Passió en el grup IV de Primera Provincial de Barcelona de la Lliga Catalana.

CICLISME. Al voltant dels 140 ciclistes es van donar cita a la segona Cursa Vila d’Esparreguera. Adolfo García (Team SterratoVittoria) es va imposar a la general i a la categoria Màster 40. Els altres guanyadors van ser: José Madrigal (RCB Motor Begues, Màster 50), Antonio Terrones (RCB Motor Begues, Màster 60) i Emma Anderson (Transcoma, Elit femenina). El Team Sterrato-Vittoria es va imposar a la classificació per equips , i Rafa García (FAE AMbikes) en les metes volants.

Vilaregut torna a dominar la llarga distància ABRERA

Ja són obertes les inscripcions (al web de l’ajuntament).

El nedador júnior del CN Sabadell, Eric Vilaregut, es va proclamar campió d’Espanya en la modalitat de llarga distància (5 km) per tercera vegada consecutiva. La prova es va celebrar el passat 24 de febrer a les instal·lacions del Club Natació Mataró. FRONTÓ. Ja està oberta la inscripció per la trentena edició del Campionat de Frontó per Parelles d’Abrera, que s’iniciarà el dimecres 11 d’abril. Des de la regidoria d’Esports organitzen aquest campionat amb la col·laboració del Club Frontenis Abrera. Els interessats es poden

ESCACS. El CE Abrera va finalitzar en vuitena posició del grup II de Primera Provincial de Barcelona i va aconseguir mantenir la categoria després de deu rondes on va sumar un total de 2 punts.

Eric Vilaregut (CN Sabadell). E.V.

Nova competició de frontó. FETT.

apuntar fins una setmana abans de l’inici de la competició, el dimecres 4 d’abril, al Centre Aquàtic Municipal.

CAMINADA. El proper 11 d’abril se celebrarà la dinovena edició de la Caminada de Primavera amb un recorregut de 16 quilòmetres.

FUTBOL SALA. L’equip sènior encara la recta final de la seva participació a la Primera Divisió Catalana. Els abrerencs es troben actualment en la zona mitja de la classificació del grup IV i tenen el repte de finalitzar la Lliga en una millor posició que la setena que ocupa en 16 jornades disputades.

breus CASTELLVÍ DE ROSANES. L’Auditori i Palau de Congressos de Castelló va acollir, el 26 de febrer, la XXXVIII Gal·la Nacional de l’A ssociació Espanyola de la Premsa Esportiva (AEPD), que va guardonar als millors de l’any 2017. Una de les grans protagonistes de l’acte va ser Núria Marquès. La nedadora del CN Sant Feliu va explicar després de la pregunta formulada per Ona Carbonell, presentadora de la gala al costat de Jesús Álvarez, el treball i esforç que realitzen per arribar on estan. Cal recordar que Marquès va participar en el Campionat del Món de natació paralímpica on va aconseguir tres ors, dos argents i un bronze.

MASQUEFA. L’entorn del municipi és un dels punts de la comarca de l’Anoia per on transcorrerà la segona etapa de la 98a Volta Ciclista a Catalunya, el 20 de març. A l'igual que altres poblacions del voltant, és una ocasió per veure en acció primeres figures del ciclisme. Arnau Medina i Laia Ibáñez es van proclamar campions a la Copa de Barcelona de patinatge artístic celebrada a Vilanova i la Geltrú. A més, ambdós joves patinadors masquefins van aconseguir classificar-se per a la Copa de Catalunya que tindrà lloc el mes d’abril a Sant Fost de Campsentelles. D’altra banda, el proper 22 de març se celebrarà les 6 Hores de resistència Off Road Vila de Masquefa, que és puntuable per la Copa Catalunya d’aquesta modalitat de motor.


la bústia · març del 2018

Publicitat

23


24

Publicitat

la bústia · març del 2018

Profile for La Bústia

La Bústia edició març 2018  

La Bústia edició març 2018

La Bústia edició març 2018  

La Bústia edició març 2018

Advertisement