Page 1

la bústia www.labustia.cat

40.000 exemplars rs 0 exempla 35.00 bústies ii punts punts bústies

núm. 5

la publicació d’informació i de participació comarcal

març 08

del baix llobregat nord

Martorell · Sant Andreu de la Barca · Olesa de Montserrat · Esparreguera · Abrera · Sant Esteve Sesrovires · Collbató · Castellví de Rosanes

L’ETAP d’Abrera distribuirà aigua de gran qualitat Els ajuntaments del Baix Llobregat Nord, sensibles a les restricions per la sequera, posen en marxa mesures de control Coincidint amb l’extraordinària sequera que patim, l’ETAP d’Abrera està en ple procés de construcció de la que serà la planta d’electrodiàlisi reversible

més gran del món, amb un cost de 75 milions d’euros. L’aigua de qualitat a les aixetes dels consumidors, serà una realitat en Punt exacte de captació de l’aigua del riu Llobregat a Abrera. A la dreta de la fotografia, l’aigua emprèn el camí cap a la planta de bombeig. J.V. molt poc temps. (Pàgs. 2 i 3)

sumari

Martorell L’Hospital i la Mútua de Terrassa signen un conveni de col·laboració........4

Abrera Sortejats els pisos de preu concertat de la Cooperativa Habitatge ............9

MONISTROL (Edifici aïllat) Habitatges 3 dorm. calefacció, aire condicionat, pàrking, etc.

Eleccions Resultats electorals dels municipis del Baix Llobregat Nord ..............22

Entrevista Dora Ramon, Portaveu municipal del PSC de Martorell ..........................14

Esports Reportatge del C.B.Olesa a la Copa de la Reina 2008 ..........................21

AT OPORTUNIT menys al mes Pagui un 30% ys 3% es primers an interès fix tr

Ecologia i Salut Av. Francesc Riera, 11 • MARTORELL

mira la pàg. 5

(Barri Torrent de Llops)

Preu des de 216.000 €. - Tel. 687 44 11 13

Tel. 93 773 50 06 • Fax 93 773 50 07 biobio@a-ver.es

Agència -

Seguros en general Seguros de vida y salud Seguros colectivos Préstamos personales Financiación e hipotecas Plan / fondo de pensiones Plan / fondo de jubilación Seguros / Financiación Energías Renovables

· · · · ·

Todo tipo de hipotecas No importa asnef Cancelamos embargos Vivienda de protección oficial Préstamos personales

la mejor solución para su tranquilidad.

la hipoteca, el coche, los prestamos... todo en una sola cuota TA SU CUO REBAJE AL MENSU

+ 12.000 € en su cuenta corriente

902 364 780 Condiciones sujetas a la aprobación de entidades bancarias y de tasación. Esta información es meramente informativa y no tiene carácter contractual.

C/Francesc Riera (MARTORELL) · www.crediconsulting.com


2 la portada

la bústia

COMARCA

març’08

L’ETAP d’Abrera tindrà la planta d’electrodiàlisi reversible més gran del món

La sequera uneix totes les forces per conscienciar sobre el bon ús de l’aigua Ara que el problema de l’escassedat d’aigua amenaça de convertir-se en un dels més urgents a causa de la sequera que hem patit i que encara patim, hem volgut observar de primera mà el llarg i complexe mecanisme d’abastament d’una zona intensament poblada i amb enormes necessitats de consum. Al Baix Nord tenim la planta de captació i potabilització d’aigua més impor-

tant de l’àrea metropolitana: l’ETAP d’Abrera, sota control de la societat pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) que depèn de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua que és qui la dirigeix. La ETAP d’Abrera subministra ara un cabal mitjà de 2,4 m3 per segon i un màxim de 3 m3 per segon a desenes de poblacions del Baix Llobregat, Bar-

celonès, Garraf, Anoia, Vallès Occidental, etc. i a tots els del Baix Nord tret d’Olesa. Amb aquest reportatge hem volgut oferir una panoràmica sobre aquesta realitat, sobre les millores de la planta d’Abrera que afectaran en un temps breu a la qualitat de l’aigua servida i sobre les mesures que han aplicat els nostres ajuntaments davant la sequera.

ABRERA Jesús A. Vila

U

na visita en directe a les instal·lacions de l’ETAP d’Abrera posa de manifest la dimensió de la tasca encarregada a aquest servei. L’interès de la visita en el moment present ve donat pel volum de les obres que s’estan realitzant en l’actualitat, amb una previsió de finalització a curt termini, per millorar el cabal d’abastament i la qualitat de l’aigua. Es tracta del projecte de la principal planta d’EDR (electrodiàlisi reversible) del món, que garantirá un volum d’aigua tractada de 200.000 metres cúbics al dia de gran qualitat que representa aconseguir un volum de 4m3 d’aigua per segon de cabal màxim. Aquest sistema d’EDR, en plena expansió als EUA, és un sistema que garanteix la pràctica eliminació de les sals en suspensió mitjançant un

Una imatge de la planta d’electrodiàlisi reversible amb les piles encara sense connectar. J.V.

mecanisme de piles amb una membrana catiònica i una altra aniònica que separa i concentra les sals per un circuit i deixa absolutament pura l’aigua per l’altra fins l’extrem que caldrà remineralitzar-la per fer-la sa-

nitàriament útil. El que es garantirà amb aquest tractament elèctric és la puresa de l’aigua i l’eliminació del mal sabor, malgrat que caldrà seguir mantenint la cloració, tot i que en una quantitat substancialment

CLÍNICA OLESA SL PL. CATALUNYA, 27 1r.

NOU SERVEI D’OFTALMOLOGIA TOT TIPUS DE PROVES i SERVEIS OFTALMOLÒGICS

MEDICINA DE L’ESPORT ODONTOLOGIA i ORTODÒNCIA PODOLOGIA LOGOPÈDIA FISIOTERÀPIA FOTODEPILACIÓ

TELS: 93 775 75 15 – 93 775 75 14

∫menor. La nau que s’està construint, pràcticament acabada, incorporarà quan estigui en ple rendiment un conjunt de 500 piles de membranes que permetran extraure fins a 154 Tn de sals en sus-

pensió que seran recollides per un nou col·lector de salmorres (connectat al ja existent) que s’està també construint. La visita a la planta d’Abrera no és només interessant per les obres d’aquest nou sistema d’EDR (i per les obres auxiliars com ara els nous filtres de sorra que també formaran part del nou complex) sinó perquè és molt il·lustratiu tot el cicle de l’aigua que es pot observar a la planta, des de la captació de la llera del riu, el bombeig a la planta de potabilització, els decantadors, els filtres d’arena i els filtres de carbó actiu, fins el procés de cloració i l’emmagatzematge per la distribució, que mostren el procés, llarg i delicat, que presenta l’aigua des que és recollida del riu, amb el seu aspecte francament desagradable, fins que arriba als dipòsits de distribució, perfectament apta pel consum.


la bústia març’08

L’aigua bombejada del riu arriba als decantadors. J.V.

Construcció de les noves cisternes de filtres de sorra. J.V.

D

e fet, des de la primera retenció d’elements sòlids de l’aigua del riu que es fa en les comportes de la cubeta abans de la planta de bombeig, fins que surt dels filtres de carbó actiu, l’aigua circula lliurement per la instal·lació només amb l’afegit de les substàncies que ajuden a la seva purificació, (fluculants, antiespumants, etc). Els fluculants i antiespumants ajuden al procés de primer filtratge en les grans basses de decantació abans de passar als filtres d’arena on es retenen algunes impureses sòlides. D’allà l’aigua va a unes basses de carbó actiu que l’acaba de filtrar del tot abans de ser clorada. Quan la planta d’EDR estigui en ple funcionament, caldrà fer passar l’aigua encara per un altre sistema, el de remineralització, abans de ser posada a la xarxa de distribució. No cal dir que darrera de tot aquest procés, en principi senzill –deixant de banda la considerable complexitat de les piles de membranes, una instal·lació que té un cost de 75 milions d’euros dels quals 48 els aporta la UE– hi ha un constant esforç d’anàlisi químic que és el que garanteix que l’aigua sigui saludable en tot moment. L’ànalisi microbiològic comença al riu, bastant abans del lloc de captació i es manté a tota la planta de manera permanent, dia i nit, en cadascun dels processos, cosa que garanteix que el subministrament sigui segur del tot, sota la tutel·la permanent de la conselleria de Salut. La planta funciona al marge de l’escasedat pluviomètrica. És a dir, una part considerable de l’aigua del riu superficial es queda a Abrera, gràcies a un sobreeixidor que controla el cabal en tot moment. Si el riu baixa més ple, el sobreeixidor expulsa més aigua, si baixa gairebé

3 la portada

COMARCA

buit com ara, pràcticament no vessa. El que si ha provocat la sequera és la necessitat de recuperar pous i cabals que estaven en desús, feina que s’està realitzant hores d’ara en alguns municipis del Baix Nord com ara Martorell, amb canalitzacions incloses.

Mesures municipals Arran de l’activació del nivell d’excepcionalitat 2 del Decret 84/2007 de sequera, per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, la gran majoria de municipis van impulsar mesures dràstiques de contenció del consum. A Abrera durant el 2007 es van gastar 2.071.000 litres diaris inclosa la despesa dels polígons industrials. Diàriament, els habitants d’Abrera van gastar 172 litres d’aigua aproximadament, quantitat que ara disminuirà després que l’Ajuntament hagi fet recomanacions als veïns i hagi eliminat el reg d’aspersió i utilitzi aigües subàlvies per les necessitats de reg de plantes bàsicament mediterrànies. A Esparreguera l’Ajuntament va publicar un ban amb les restriccions ja conegudes i va determinar que es facultava l´ens ges-

tor de l´abastament municipal a reduir la pressió de l´aigua en capçalera de la xarxa des de les 2:00 a les 6:00 hores de cada dia, de forma temporal, amb l´objectiu de reduir les pèrdues a la xarxa. Durant aquest període es va demanar evitar el consum a tots els usuaris, a excepció de les indústries que ho requerien per al seu procés productiu i els centres sanitaris o altres establiments singulars per raons d´interès públic, entre moltes altres recomenacions menors. A Olesa, l’Ajuntament també va publicar un ban des del primer moment. Aquest és l’únic municipi

Punt d’entrada de l’aigua del Llobregat a l’estació de bombeig. J.V.

del Baix Nord que té un subministrador propi que capta i potabilitza l’aigua d’Olesa i que ja ha iniciat estudis de millora de la seva pròpia xarxa (vegis la pàgina d’Economia d’aquest mateix número: Comunitat Minera Olesana). A Martorell el volum de consum d’aigua s’ha situat el 2007 en 117 litres per habitat/dia, molt per sota dels 141 litres de l’any 92 o dels 138 de l’any 91. L’Ajuntament ha aplicat les mesures de control recomanades, encara que no s’ha reduït la pressió de l’aigua de subministrament perquè el consum està per sota de la mitjana catalana (270 litres) i s’ha previst fer servir recursos propis de xarxes habitualment no utilitzades com els pous d’Aigües de Martorell pel reg i altres menesters, en cas de necessitat. A Collbató també l’Ajuntament va editar un ban de recomanacions contra la sequera. El consum a Collbató és de 224 litres per habitant i dia, lluny dels consums importants d’altres municipis. A Sant Esteve, l’Ajuntament també va publicar un ban de mesures restrictives i un document amb un decàleg de restriccions recomanables. Alhora, va anunciar que cas de mantenir-se l’excepcionalitat, es redactaria una ordenança establint mesures específiques amb les seves corresponents sancions en cas d’incompliment. Paral·lelament, l’Ajuntament treballa en una altra per a regular l’ús d’aigües reciclades i en disposa d’una que preveu l’exempció per a aquelles obres que incloguin instal·lacions a la llar de sistemes que utilitzin energies renovables o d’aprofitament de l’aigua. Però la primera mesura pionera al Baix Nord va venir de l’Ajuntament de Sant Esteve, quan a finals de

l’any 2005, va posar en marxa una campanya de reducció de consum d’aigua a les llars mitjançant la subvenció del 50% del cost d’airejadors. Aquests s’instal·len a les aixetes i redueixen al 50% el consum d’aigua, sense que minvi la sensació de pressió. Actualment, encara es poden adquirir al SIAC, al cost de 3 euros. A Castellví, cada habitant gasta 299 litres d’aigua diàriament, i com que aquesta dada es superior a la permesa, l’Ajuntament està treballant per elaborar una ordenança d’estalvi de consum d’aigua i un cens de piscines i jardins per portar un control de consum (un 50% dels seus habitants viu en casa amb jardí, principalment a les urbanitzacions de El Taió, Can Sunyer i Valldaina). També, de cara a la primavera es té previst fer una campanya de sensibilització de la nova cultura de l’aigua. Finalment, també a Sant Andreu, l’Ajuntament va publicar el decret de restriccions de l’ús de l’aigua amb els consells específics. D’altra banda, una Auditoria Mediambiental que inclou el consum d’aigua als edificis municipals i la reducció en el consum del rec i de les fonts són altres mesures en marxa al municipi.

CV-Mm-186-V

ÚLTIMES PLACES Del 21 al 24 de Març

PONT DE MAIG 7%

de descompte

Venda anticipada reservant abans del 31 març • ROMA 3 nits amb esmorzar Hotel de 4 * 510 €/persona (preu final) FLORENCIA 3 nits amb esmorzar Hotel de 3* 636 €/persona (preu final) VENÈCIA 3 nits amb esmorzar Hotel de 4 * 543 €/persona (preu final)

Sol.licita la tarjeta Estivaltour i podràs pagar en 6 mesos sense interessos, i a més, et tornem 60 euros*

ESTIU 2008 COMPRA ANTICIPADA Illes, Europa, Circuits, Nord d’Àfrica, Carib, Brasil i Grans Viatges

Descomptes fins el

15 %

* consulteu condicions

Agència acreditada IMSERSO C/ Jacint Verdaguer, 6 Martorell · Tel. 93 773 70 21 martorell@estivaltour.com www.estivaltour.com


4 municipis-la crònica

COMARCA - MARTORELL

Els alcaldes es reuneixen amb la consellera de Salut

L’Hospital Sant Joan de Déu i Mútua de Terrassa signen un conveni de col·laboració

la bústia març’08

breus en xifres

L

a consellera de Salut, Marina Geli, es va reunir amb els alcaldes del Baix Nord i de municipis veïns, el passat divendres 29 de febrer, a Can Pasqual d’Esparreguera. Tot i que en el moment de tancar aquesta redacció no s’havia emès cap comunicat sobre el contingut de la mateixa, s’hauria parlat entre d’altres temes, del nou hospital comarcal que es construirà als terrenys de la Sínia de Martorell (que s’hauria d’enllestir d’aquí a 5 o 10 anys com a màxim), de l’actual Hospital de Martorell, així com de diferents temes sanitaris que afecten als municipis del Baix Nord. El tema de més actualitat és l’acord de col·laboració que van arribar, a mitjan febrer, l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell i la Mútua de Terrassa. Aquest conveni de col·laboració, amb la conformitat del Servei Català de la Salut, té una durada inicial de tres anys i pel qual l’entitat sanitària terrassenca s’encarrega del suport tècnic i de gestió de l’hospital martorellenc. Així, el passat 18 de febrer es va incorporar el personal de la mútua a l’Hospital per desenvolupar un pla d’empresa que pretén millorar la seva gestió assistencial, organitzativa i econòmica. L’objectiu és donar servei a la gran demanda existent i cobrir el temps de transició fins a la construcció del nou hospital. Els professionals de la mútua que es van incorporar van ser un tècnic de processos i un tècnic econòmic, que hi estaran fins que s’elabori el pla d’empresa, i una directora mèdica, Yolanda Cuesta, que hi estarà present durant els tres anys. Per la seva banda, l’alcalde de Martorell i president del Patronat de la Fundació de l’Hospital, Salvador Esteve, ha volgut deixar clar que “en cap moment es tracta d’una absorció, sinó que és un pla de col·laboració”, i que “Mútua de Terrassa ajuda en la gestió i aporta equip”. La presentació pública d’aquesta aliança, així com dels detalls de la construcció del nou hospital comarcal vol anar a càrrec de la mateixa consellera Geli,

Un moment de la inauguració. P.X.

FINS EL 27 de març es pot visitar l’exposició “Joan Baptista Xuriguera: un intel·lectual a descobrir”, al Complex educatiu de Torrents de Llops (C/Josep Tarradellas, 11). El passat 5 de març es va inaugurar l’exposició, en motiu del centenari del seu naixement, que va comptar amb la presència de Pau Xuriguera, fill de l’escriptor creador del famós llibre Els verbs catalans conjugats, entre una seixantena d’altres títols. D’altra banda, dins els actes de la 6a edició de la Setmana de les Ciències i les Lletres al col·legi La Mercè, del 10 al 14 de març, el mateix Pau Xuriguera hi va anar per parlar sobre l’obra del seu pare.

Els alcaldes es van reunir amb la consellera Marina Geli a Esparreguera. L.B.

aspectes que hauria avançat personalment als alcaldes en aquesta reunió a Esparreguera. També quedaria pendent la inauguració de la remodelació-ampliació del CAP de Buenos Aires de Martorell (que dóna cobertura sanitària també a les poblacions veïnes), recentment acabada i que funciona a ple rendiment des del passat dia 28 de febrer, tal i com va avançar la bústia el mes passat.

Mil habitatges nous El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha inclòs a Martorell, juntament amb 85 municipis més d’arreu de Catalunya, en el projecte d’Àrees Residencials Estratègiques. Aquest fet suposarà que la localitat tingui un nou sector residencial en el que hi hauran més de 1.000 habitatges nous, dels quals el 50% seran de protecció oficial. Davant de tot això, els grups municipals de PP, CiU i ERC de Martorell van presentar una moció al ple del mes de gener perquè opinaven que la ubicació d’aquesta zona havia d’estar consensuada entre l’Ajuntament i la Generalitat. A mitjan febrer, l’alcalde de Martorell, Salvador Esteve, afirmava que “estic content amb el Departament, perquè li vaig fer arribar el meu malestar al conseller Joaquim Nadal, i em va as-

Obres del Portal d’Anoia. J.C.

segurar que tot el procés estaria consensuat”. Va afegir que “encara que no hem arribat a un acord sobre els terrenys on s’ubicarà la nova zona residencial, ha existit un diàleg franc”. Es té previst que a mitjan 2009 la zona escollida per ubicar el nou sector residencial comenci a ser urbanitzable, i d’aquesta manera “a Martorell resoldrem més d’un problema, i sortirem beneficats, perquè arreglarem situacions històriques”, segons va explicar l’alcalde.

Obres al Portal d’Anoia El passat 18 de febrer van començar les obres del Portal d’Anoia, obres que són d’una gran embergadura i que si no es planifiquen bé poden causar grans incidències, ja que es troben en un punt clau de Martorell. Encara que es van enviar fulls informatius als veïns del municipi per explicar el plantejament de

les obres, l’alcalde afirma que “la gestió del primer dia s’hauria pogut fer més bé, perquè es van produir algunes distorsions que no haurien d’haver passat. Ja sigui per l’efecte del conductor que no sabia on havia d’anar, o perquè l’entrada al carrer Lloselles i la sortida des de la vila cap el carrer del Mur, tenien alguns problemes”. Esteve també va afegir que “el segon dia el trànsit ja va ser més fluïd”. Seguint parlant d’obres, els passats dies 27, 28 i 29 de febrer es van asfaltar diversos trams de tres carrers del barri del Pla. Els carrers arranjats van ser el de Sant Antoni Maria Claret, el Camí Vell de Sant Esteve i el carrer Doctor Francesc Massana, i les tasques de senyalització per alertar el veïns de la zona i els treballs es van fer el mateix dia 27. D’aquesta manera es va voler evitar la concentració de trànsit que provoca l’entrada a les escoles i instituts.

Més de 60 anys han de tenir les persones que presentin la sol·licitud per acollir-se al programa de Termalisme Social. Per obtenir informació sobre aquest programa, les persones interessades han d’adreçar-se als Serveis Socials d’Atenció Primària de l'Ajuntament de Martorell o trucar al 937735193.

183 punts

de recollida de matèria orgànica i 230 contenidors nous té Martorell a partir d’aquest mes. Dels contenidors de vidre, paper i cartró i envasos, hi ha gairebé 80. Dels quals, es renoven els contenidors de recollida d’envasos, els de color groc. D’altra banda, a cada barri es poden trobar també les minideixalleries, per llençar residus que poden ser reciclats o reutilitzats, com poden ser piles, CD’s o bombetes de baix consum.

TREBALLA AMB NOSALTRES NOSAL

T'AGRADARIA GUANYAR MÉS DINERS?

Vols treballar o col·laborar amb

comercial de publicitat, periodista, corresponsal, fotògraf, repartidor...

CENTRES AUTOEQUIP

Si ets dinàmic, comunicatiu i emprenedor, TRUCA'NS

cerca pel seu centre ubicat a Abrera

Tel. 93 771 41 47

VENEDOR MECÀNICS D’AUTOMOCIÓ S’ofereix contracte indefinit, pla de carrera, etc.

es valorarà experiencia i coneixements del sector envia’ns el currículum a

info@labustia.cat

Interessats trucar al 93.753.70.17 o enviar curriculum vitae a: rrhh@autoequip.es

SE VENDE

VOLKSWAGEN POLO, 1.4

Gasolina, embrague recién cambiado, acaba de pasar ITV, motor perfecto estado, POR SÓLO 1000 €

TEL. 616 32 74 74


la bústia març’08

5

PUBLICITAT

RESIDÈNCIA D’AVIS

MARTORELL Y CENTRO DE DIA C/ Pedró, 29 MARTORELL

93 775 21 53 - Cortas y largas estancias - Días y horas individuales - Fines de semana - Servicio de comedor

ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES RESIDENCIA 1.250 E CENTRO DE DÍA 700 E OTROS SERVICIOS CONSULTAR PRECIOS ¡Venga a visitarnos y encontrará la solución!


6 municipis-la crònica

la bústia

SANT ANDREU DE LA BARCA

març’08

Els escriptors de la comarca es reuneixen a Sant Andreu

breus en xifres

Jornada de portes obertes de la nova Residència geriàtrica i Centre de Dia

A

mitjans d’aquest mes es farà una jornada de portes obertes a la residència de gent gran i centre de dia de Sant Andreu de la Barca. L’edifici, que ja està acabat, consta d’unes 200 places per a la residència i de 40 per al centre de dia. La residència construïda per l’empresa Vitalia i promoguda per l’Ajuntament, es troba en la recta final, ja que actualment s’estan instal·lant els últims serveis d’aigua i llum. Es troba ubicada a la Colònia del Palau, tot just al costat del parc de Can Preses, i el personal que atendrà la gent gran seran professionals de diverses branques: infermeria, auxiliars, cuidadors, metges, perruqueres i fisioterapeutes, entre d’altres. I si continuem parlant d’equipaments, a finals de febrer l’alcalde de Sant Andreu, Enric Llorca, i diversos tècnics de la Generalitat, van presentar al professorat de la ciutat la segona fase de la construcció del CEIP Can Salvi. El centre educatiu, que va finalitzar la primera fase de construcció aquest any i que ja està en funcionament des de primers de curs, augmentarà la seva superfície amb unes noves ins-

Aouattah, professora d’amazic, llengua que parlen les persones procedents del Magrib que viuen a Catalunya. A la xerrada van assistir els alumnes dels cursos de català, els membres del programa de Voluntariat per la Llengua, els representants d’entitats de la població, els representats de les escoles i també alguns regidors. A banda d’aquest acte, l’associació amaziga Tawmat va muntar una petita exposició de materials relacionats amb aquest tema. Nova residència a la Colònia del Palau. Aj.

tal·lacions situades a l’avinguda Constitució.

Trobades d’escriptors El passat dissabte 1 de març es va celebrar a Sant Andreu de la Barca la primera Jornada d’Escriptors del Baix Llobregat organitzada pel Fòrum Gaspar de Preses de Sant Andreu de la Barca. La trobada va tenir lloc a la biblioteca Aigüestoses, i va durar 4 hores, de 10 del matí a 2 de la tarda. La trobada va consistir en una taula rodona, en un col·loqui i en un recital poètic dedicat al tema: “Relacions entre la lite-

Ascensor al mercat

ratura Catalana i castellana al Baix Llobregat”. L’acte va estar moderat pel poeta de Sant Andreu José García Herrera i la taula va estar composada per 5 escriptors de diferents municipis de la comarca.

L’amazic Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna, el Servei de Català de Sant Andreu de la Barca va organitzar una xerrada-col·loqui sota el títol “L’amazic, la tercera llengua més parlada a Catalunya”, que va comptar amb la presència d’Asmaa

L’Ajuntament i el mercat municipal continuen treballant junts per millorar les instal·lacions de l’edifici. Actualment s’ha instal·lat un nou ascensor que millorarà l’accés dels veïns i veïnes que van a comprar al mercat municipal, i es continuaran fent actuacions de millora per a oferir millors serveis i millors productes als usuaris. Segons van acordar tant l’Ajuntament com el mercat municipal, les dues parts continuaran treballant junts mitjançant un acord que permetrà que el mercat estigui cada vegada més equipat i modernitzat.

Celebració d’actes en commemoració del Dia d’Andalusia. J.C.

Sis penyes

flamenques del municipi van participar en les activitats folclòriques dels actes que es van fer per commemorar el dia d’Andalusia el passat 23 de febrer a Sant Andreu. La tarda de dissabte va començar amb una missa rociera per donar la benvinguda i la benedicció a la Verge del Rosario. Seguidament, a les 8 es va celebrar el festival de balls flamencs al Casino.

En dues parts s’ha dividit la temporada de teatre 2008 que va començar el 9 de març. La primera part durarà fins al mes de juny, i la segona durarà des de setembre fins a finals d’any.

Properam pizzes a d ent omicili

Amanides · Plats freds Pasta · Plats calents · Pizzes Torrades · Suggeriments SOPARS CADA NIT! Vine a provar el nostre MENÚ DIARI!

També diumenge i festius

C/ Argelines, 45 - Olesa de Montserrat

Tel. Reserves 93 778 69 81


la bústia març’08

7 municipis-la crònica

OLESA DE MONTSERRAT

Presentació del llibre de les Trobades de Recerca Jove

Oposició de l’Ampa de l‘IES Daniel Blanxart a la nova llar d’infants a la comarca, que té com a moment clau la polèmica variant C-55. A banda d’això, també critiquen el projecte del 4rt cinturó, el polígon Les Ginesteres de Collbató, o la lentitud en ampliar el Parc Natural de Montserrat. La plataforma afirma que “hem de fer pinya per tal de protegir la nostra qualitat de vida, el nostre entorn, i el futur de la nostra comarca”.

L

a construcció de la segona llar d’infants a Olesa de Montserrat està tenint opinions en contra per part de l’Associació de Pares i Mares de l’IES Daniel Blanxart, ja que la nova llar es construirà en uns terrenys municipals de 1.600 metres quadrats situats al costat del centre educatiu. L’AMPA de l’IES explica que “estem disposats a treballar per trobar la millor solució” i afegeix que “estem en contra de la ubicació de la llar d’infants perquè perdem una part del pati i de terreny en cas que en un futur es vulgui ampliar el centre”. Magda Graells, regidora d’Educació apunta que “abans del 21 d’octubre del 2007 ens havíem d’acollir a la subvenció que donava la Generalitat. Llavors ens vam adonar, mirant en el registre de la propietat, que l’Institut ocupava molt més espai del que hauria de ser, així que, per aquest motiu i perquè no hi ha més terrenys municipals disponibles vam decidir que aquesta seria la nova ubicació de la nova llar d’infants”. “Crec que no podíem desaprofitar la subvenció que dóna la Generalitat, ja que la nova escola bressol tindrà 102 places, i està pressupostada en 1.100.000 euros, dels quals, al voltant de 500.000 euros els subvenciona la Generalitat”, afegia Graells. Davant de tota aquesta polèmica, el passat 26 de febrer va arribar la resolució provisional del Departament d’Educació aprovant el projecte. A més, “ara s’iniciaran els tràmits per poder portar a terme l’expedició de contractació de les obres”, segons Magda Graells.

Variant C-55 El passat 6 de març els representants del consistori olesà es van reunir amb el Director General de Carreteres, Jordi Follia, per tractar el tema de l’oposició del poble

breus en xifres Un centenar

d’alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Olesa participaran al Palau Sant Jordi en l’acte amb motiu del 15è aniversari de l’Associació Catalana d’Escoles de Música. El 29 de març es celebrarà aquest concert on actuaran mes de 4.000 alumnes d’arreu de les escoles de música de Catalunya.

Trobada de Recerca Terreny on es construirà la segona llar d’infants. J.C.

Acte de presentació del llibre de les Trobades de Recerca Jove. CECBLL

olesà al projecte de la carretera C55. Durant la reunió van parlar d’aquest tema, ja que el municipi està totalment en contra d’aquesta variant, perquè afectaria considerablement a la localitat. Per la seva banda, la Direcció General de Carreteres, no entén l’oposició d’Olesa al projecte si el Pla General d’Ordenació Urbana reserva una part de sól per aquesta variant de la carretera C-55. En aquest mateix sentit, a mitjan febrer, es va presentar la Plataforma de Defensa del Territori i el Patrimoni del Baix Llobregat Nord, a la Casa de Cultura d’Olesa de Montserrat, que ha impulsat una

campanya titulada “compromís amb el territori” amb l’objectiu de canalitzar un resposta social en defensa de l’entorn i d’oposició a la nova variant de la carretera C-55 que impulsa el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat. En poc més de 15 dies, aquesta plataforma va aconseguir agrupar una quarantena d’entitats de tots els municipis del Baix Llobregat Nord, que van des de l’àmbit esportiu fins al cultural, passant pel veïnal, educatiu, social, ecologista, polític o del lleure. Aquesta plataforma ha nascut per donar resposta a la situació,que segons la Plataforma es viu

Divendres 22 de febrer es va fer a l’Auditori de la Casa de Cultura l’acte de presentació del llibre de les Trobades de Recerca Jove de l’any 2007, que, editat pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat recull un total de 19 resums dels treballs que es van presentar a l’edició d’aquest any. Les Trobades de Recerca Jove, que també es van fer a Olesa la primavera passada, és un certamen bianual que convoca als instituts més actius de la comarca per tal que els alumnes de batxillerat i ESO s’iniciïn amb el tutoratge dels seus professors en tasques de recerca científica individual o col·lectiva.

Protecció Civil A finals de mes, l’Ajuntament va signar un conveni de col·laboració amb els voluntaris de protecció civil. L’acord feia referència a les tasques que desenvoluparà protecció civil: prevenció d’incendis, vigilància preventiva de llocs públics, atenció a damnificats, suport en la cavalcada de reis, rua de carnestoltes, o altres actes públics. Durant la signatura van estar presents l’alcalde Jaume Monné, el Regidor de Seguretat Ciutadana, Víctor Serrano, el president dels voluntaris de Protecció Civil, Pedro Melendo, i el cap de la Policia Local, Santi Haro.

Voreres del carrer Anselm Clavé. J.C.

Un total de 400

arbres s’estan plantant aquests dies a Olesa de Montserrat. A més a més, la brigada municipal ha arranjat les voreres del carrer Anselm Clavé creant en algunes cruïlles rampes perquè puguin accedir persones amb cadires de rodes, cotxets de nens, i persones amb mobilitat reduïda.

92 anys té la

dona que a mitjan febrer va haver de ser atesa com a conseqüència de la inhalació de fum que va provocar el foc que es va ocasionar al número 4 del carrer Pep Ventura. Segons els bombers, el foc es va iniciar a la cuina, cap a un quart de set de la tarda, i aquesta habitació es va veure afectada pel foc, i tot el pis pel fum. La dona de 92 anys va ser atesa al mateix lloc del fets pels serveis d’emergència.

La 14a Caravana

Solidària amb el Sàhara va arribar a Olesa l’1 de març a la Plaça de Catalunya. A partir de les 11 del matí l’Associació Catalana d'Ajuda al Poble Sahrahuí va muntar una haima a la plaça on es van organitzar tallers.


8 municipis-la crònica

la bústia

ESPARREGUERA

març’08

Pares i fills comparteixen escola al CEIP Mare de Déu

El Castell 2 s’inclou a l'ARE amb 780 habitatges, la meitat de protecció oficial 900701151

E

l Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha inclòs el Castell 2 d’Esparreguera al document d’Àrees Residencials Estratègiques de Catalunya, document que permetrà situar les zones de creixement residencial de tot el país on es construiran habitatges protegits. Segons el document, la zona tindrà un total de 780 habitatges nous, dels quals el 50% seran de protecció oficial. A la zona s’integraran equipaments i serveis per als veïns i estarà ben comunicada pel que fa al transport públic. El regidor d’Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament d’Esparreguera afirmava que “encara som en un moment molt incipient per concretar els elements que definiran l’ARE-Castell 2, però el desenvolupament serà una gran oportunitat per a complementar la política d’habitatge protegit a la vila”. També va afegir que “l’ARE s’està treballant en el Pla d’Habitatge d’Esparreguera, conjuntament amb la Diputació i gestionant els sectors de creixement previstos al POUM que integren percentatges importants d’habitatge protegit”. Per construir aquest sector, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques demana que el sector estigui integrat a la trama urbana, que disposi de transport públic, i d’equipaments, requisits que actualment es compleixen. Davant de tot això, al ple municipal del passat 21 de febrer, es va debatre una moció en contra presentada per CiU sobre l’establiment d’àrees residencial estratègiques, moció que va rebre 7 vots a favor de AIESPA, PP, CiU, ERC i CE, i els vots en contra del PSC i EP. CiU es va queixar de les complicacions que es crearien al municipi davant la construcció d’entre 800 i 1200 habitatges, i de la manca de prioritat dels habitants d’Esparreguera. Da-

breus en xifres

Ja ha entrat en funcionament el telèfon de denúncia d’actes incívics al municipi d’Esparreguera. Com ja vam esmentar en edicions passades de la bústia, el habitants de la vila disposen d’aquest telèfon gratuït (900701151) per fer reclamacions i denuncies dels vilatans, referents als serveis relacionats amb la neteja i el medi ambient. El telèfon d’incivisme està obert les 24 hores del dia de dilluns a diumenge, i qualsevol ciutadà que vulgui fer algun tipus de denúncia, podrà deixar constància de la incidència al contestador que l’atendrà. Per exemple, es podrà denunciar el fet de malmetre o sostreure qualsevol element dels contenidors de recollida de residus, encendre foc en els contenidors, enganxar adhesius, dipositar escombraries en un contenidor no destinat al tipus de deixalla utilitzat, fer un mal ús de l’aigua, pujar i talar els arbres, encendre fogueres, no recollir els excrements de gossos i fer pícnic en zones no autoritzades, entre d’altres. L’objectiu d’aquest servei és donar compliment a l’Ordenança del civisme i la convivència.

Zona on es construirà el Castell 2. J.C.

Família escola Jornada del CEIP Mare de Deu. CEIP Mare de Deu de la Muntanya

vant de tot això, Iñaki Andrés, va explicar que el nou sector seria una zona sostenible, ja que s’incorporarien mesures per estalviar aigua i energies renovables.

Pla parcial d’Olana Al Ple de l’Ajuntament que es va celebrar a finals de mes es va aprovar per unanimitat el Pla Parcial de l’Olana (entre l’autovia i el barri Font). A part de posar a disposició sòl industrial per a les empreses, hi ha reservada una zona de 7000 metres quadrats per a la

construcció d’un nou ambulatori, que donarà servei als veïns i veïnes de Mas d’en Gall, Can Rial i La Plana. Iñaki Andrés, regidor d’urbanisme, va explicar que “ el més important és la consolidació d’un polígon”, a més de crear un pont entre el Polígon Sud i l’Olana per evitar la circulació de camions per la carretera de Piera. A banda d’això, el regidor d’urbanisme va afegir que els terrenys destinats a la construcció d’un nou centre d’assistència primària es posaran a disposició del Departament de Salut.

El passat divendres 22 de febrer, va tenir lloc la jornada “Família escola” al CEIP Mare de Deu de la Muntanya amb el tema “Artistes”. Des de fa set anys, l’escola organitza una “tarda d’escola” per tal que totes les famílies puguin assistir al centre amb els seus fills i amb la intenció de compartir una activitat. Durant la tarda del divendres, els pares i fills van realitzar obres d’art que actualment estan exposades a l’escala de l’escola. A banda d’això, la tarda és va animar amb un ball al pati a càrrec de l’animador i músic Jaume Barri.

195 nois i noies de 4t. d’ESO de l’IES El Castell, El Cairat i l’Escola Cooperativa El Puig, van visitar 18 empreses d’Esparreguera. A finals de febrer, i dins de la 4a edició del programa d’Orientació Laboral que organitza el Grup de Transició d’Escola Treball (TET) de l’Ajuntament, l’alumnat va poder conèixer diferents professions i oficis empresarials que es desenvolupen al municipi. Moltes vegades és el primer contacte que tenen amb el món laboral. Des del Departament de Treball i Formació valoren molt positivament la jornada, tant la resposta dels alumnes com la de les mateixes empreses, que van augmentar el seu interès i la seva participació respecte la passada edició. 7 dies ha durat l’exposició sobre Federica Montseny, que s’ha realitzat per commemorar el dia Internacional de la Dona. La Federica Montseny, ministra anarquista durant la Segona República Española va ser una dona que en un mon dominats per homes va fer notar la seva influència femenina i el pes de la seva ideologia.

27 al·legacions ha presentat l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (de la qual forma part Abrera, Esparreguera i Martorell) al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya, amb l’objectiu de demanar millores entre les connexions de tren i autobús entre les ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona, i entre els punts mes estratègics de cada municipi, com poden ser els hospitals.


la bústia

9 municipis-la crònica

ABRERA

març’08

L’alcaldessa, membre del Consell Consultiu de les Dones

Sortejats els 68 pisos de preu concertat de la Cooperativa Habitatge Entorn

breus en xifres

E

l passat dia 5 de març es va celebrar el sorteig dels pisos que construirà la cooperativa Habitatge Entorn a Abrera. De les 249 sol·licituds presentades a l’Oficina Local d’Habitatge d’Abrera, un total de 207 van ser acceptades i les restants 42 van ser excloses perquè no complien algun dels requisits que s’havien fixat a la promoció. La sala municipal on es va celebrar l’acte a les 18.30 hores de la tarda estava plena de gom a gom de titulars o familiars dels sol·licitants. Un total de 68 sol·licitants van ser els afortunats, en coincidir el seu número de sol·licitud amb el que va sortir de l’urna. La cooperativa Habitatge Entorn, construirà dos edificis plurifamiliars amb 34 pisos cadascun amb plaça d’aparcament i traster, al barri de Can Morral, concretament als carrers Jaume I i Joan Miró. Els pisos que són únicament de compra, tenen entre 3 i 4 habitacions, i són en règim de preu concertat.

Àrea residencial Abrera és un del 86 municipis que tindrà un Àrea Residencial Estratègica. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i el de Medi Ambient i Habitatge van presentar a mitjan febrer, el pla d'Àrees Residencials Estratègiques aprovat per la Comissió d'Urbanisme de Catalunya. El projecte preveu que el nou sector a urbanitzar estigui inclòs dins de la trama urbana del municipi, i que tingui els equipaments, dotacions i serveis necessaris pels veïns d’aquesta nova zona.

Inversió mediambiental A finals de febrer, un total de 25 entitats de la Federació de Dones per a la Igualtat del Baix

La Fira d’Oportunitats. Aj.

La Tercera Fira

d’Oportunitats es va celebrar el passat dia 2 a Abrera. L´Associació d´Empresaris i Comerciants Abrera Comerç va ser l’encarregada d’organitzar la fira on van participar una trentena d’establiments. Les parades instal·lades a la Plaça de Pau Casals, van estar acompanyades, a l’igual que tots els usuaris de la Fira, per una xocolatada amb xurros, per activitats lúdiques infantils organitzades per l´Esplai Voltrera d´Abrera, i també amb actuacions de sevillanes i roda cubana.

La sala municipal on es va celebrar el sorteig dels pisos. Aj.

Llobregat, van celebrar a Abrera la seva junta directiva amb motiu de la nova associació creada al municipi “Dones i Futur”, que està integrada dins la Federació. A l’acte, que es va celebrar al vespre, van assistir associacions de Martorell, Sant Joan Despí, Olesa, Castelldefels, Sant Boi i Sant Esteve Sesrovires, i va estar presidit per la Presidenta de la Federació de Dones de la comarca, Rosina López. La trobada, que va començar amb un minut de silenci per recordar les últimes víctimes de la violència de gènere es va centrar en la importància que tenen les entitats locals per coordinar les seves accions conjuntament i amb la Federació Comarcal. També es va aprovar la incorporació de l’alcaldessa d’Abrera, Maria Soler, com a membre del Consell Consultiu de la Federació de Dones.

Ple mogut El passat 13 de febrer va tenir lloc

un Ple extraordinari en el qual es van aprovar definitivament els pressupostos municipals del 2008 que inclouen la polèmica pujada de l’IBI de la que ja hem informat en detall darrerament en la bústia del baix llobregat nord. En aquest Ple es van debatre les al·legacions que va presentar el PP i que van estar desestimades pel PSC. Com és habitual en aquelles sessions municipals que resulten significatives pels acords que s’han de prendre, en aquest ple extraordinari on s’havia d’aprovar definitivament la pujada de l’IBI, la sala va estar totalment plena amb l’assistència d’una setantena llarga de veïns del municipi. Veïns que estan en contra de la pujada (segons ells, abusiva) de l’IBI, i que, al llarg de totes les intervencions que van fer els membres del PSC al Ple, van mostrar cartells de protesta per l’augment. L’alcaldessa va defensar els arguments ja fets servir que avalan els augments i va senyalar que els pres-

supostos estaven ben elaborats perquè és la manera en què, des de fa molts anys, s’han elaborat els pressupostos al municipi sense cap queixa.

Casal de Joves El Departament de Joventut de l’Ajutament d’Abrera ha obert un procés participatiu per demanar l’opinió del joves sobre les necessitats que tenen i que es podran desenvolupar i posar en marxa en el Casal de Joves. L’objectiu d’aquest procés participatiu és establir canals perquè tots els agents implicats en aquest sector puguin fer les aportacions que creguin oportunes. És objectiu de la regidoria responsable que totes aquestes aportacions puguin ser tingudes en consideració a l’hora de redactar el projecte d’aquest nou equipament juvenil que s’ubicarà al Centre Polivalent que s’està construint al barri del Rebato.

50 escoles de música d’arreu de Catalunya, entre elles, l’Escola Municipal de Música del municipi, van participar a principis de març en la Trobada d’Instruments de Corda de l’Associació Catalana d’Escoles de Música celebrada a Lleida. El miler d’alumnes participants van assajar les obres que es tocaran a un concert al Palau Sant Jordi de Barcelona amb motiu del 15è. aniversari de l’Associació Catalana d’Escoles de Música.

Més de 50 anys

ha de tenir la persona que vulgui optar a la convocatòria pública per a l’atorgament d’autoritzacions temporals de parcel·les destinades al conreu hortícola en els terrenys municipals de la Masia de Can Morral del Riu. També podran optar aquelles persones que acreditin motius d’incidència social, laboral o de salut.

DR. JORDI SERRA LLOBET ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA MÈDICA I QUIRÚRGICA UNITAT DERMATOLÒGICA Tractaments: Permanent de l’acné Caiguda del cabell Èczemes i Psoriasis Berrugues i pigues

DERMOCOSMÈTICA Col·lagen Botox Peeling Mèdic TRACTAMENTS LÀSER Fotodepilació Mèdica Rejoveniment facial Taques cutànies

C.MÈDIC CREU BLAVA ESPECIALISTES MARTORELL C.MÈDIC INTEGRAL HOSP. SAGRAT COR Olesa de Montserrat Barcelona Esparreguera Martorell Tel. 93 775 10 33 Tel. 93 778 53 03 93 494 89 13 Tel. 93 777 63 53

Tel. 93 778 19 46 · Fax 93 775 76 86


10 municipis-la crònica

Primera Jornada de cuidadors de persones dependents

Sant Esteve celebra sosteniblement la tradicional Festa dels Tres Tombs cidir en la tasca que desenvolupa el col·lectiu de persones que atenen a altres amb dependència, i l’objectiu va ser crear un espai de trobada i reflexió, que permetés l’intercanvi d’experiències. Una part de la jornada es va dedicar a la formació i al coneixement de les malalties, a l’igual que es va informar sobre la prevenció i tractament de l’estrès dels cuidadors, i dels serveis i prestacions que dóna l’Administració. L’acte, que va durar de les 10 del matí a les 2 de la tarda, també va comptar amb un taller lúdic.

E

ef

Moment de la Festa dels Tres Tombs del diumenge dia 9. Aj.

no es van utilitzar plats de plàstic, i els gots d’usar i llençar es van substituir per gots reutilitzables.

Concerts joves L’Àrea de Joventut i l’Sputnik han organitzat un cicle de concerts per a gent jove, i la primera actuació va tenir lloc el passat 29 de febrer al Casal de Ca n’Amat. El grup Apache Five va ser l’encarregat d’inaugurar MaiSESap, nom amb el que s’ha batejat al cicle de concerts, i va delectar als presents amb la seva música funky hiphop. El pròxim 14 de març, se celebrarà una segona actuació a la Pista Coberta, on ac-

s I n te g

tuarà l’alemany Dr Rng Ding, i el 5 d’abril s’acabarà aquest cicle de concerts amb l’actuació musical de Núria Ghia i del grup The Minimun. Els tres concerts son gratuïts amb el carnet de l’Sputnik, i si no, s’han de pagar 5 euros si es compra l’entrada a la taquilla, i tres euros si es compra l’entrada anticipada.

Dependència La regidoria de Benestar Social del consistori sesrovirenc va organitzar el passat 28 de febrer, la Primera Jornada adreçada als cuidadors i cuidadores de persones amb dependència. Aquesta Jornada va voler in-

març’08

breus en xifres 45 anys tenia

Juan Moreno, Fundador i Primer president de l’Entitat Cultural Flamenca de Sant Esteve, que va morir recentment. El passat 1 de març, l’entitat, i coincidint amb del dia d’Andalusia, va homenatjar al fundador de l’entitat amb diverses actuacions de música i balls.

Riscos laborals Arxiu municipal. Aj.

L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament ha organitzat per aquest mes de març, un curs sobre prevenció de riscos laborals i un altre, sobre seguretat alimentària. Aquests dos cursos, totalment gratuïts, estan adreçats a treballadors autònoms i a treballadors de petites empreses i establiments comercials. L’objectiu és que els alumnes tinguin un coneixement suficient per fer funcions de nivell bàsic en qualsevol empresa, i aprendre els perills dels derivats d’una incorrecte manipulació dels aliments.

17 arxius del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona, han organitzat del 27 de febrer al 14 de març l’exposició “Els nostres arxius, la nostra memòria”, per donar a conèixer els arxius municipals i els seus fons documentals. La mostra s’estructura en un seguit de plafons, on es va explicant, amb text i fotografies, què es fa en un arxiu i la importància de la seva tasca documental i conservadora.

ra

ls

R

l municipi de Sant Esteve Sesrovires va celebrar el passat diumenge 9 de març la tradicional Festa dels Tres Tombs amb la participació d’un centenar de cavalls i una trentena de carruatges. Els actes en honor a Sant Antoni Abad, patró dels animals, van començar a les 9.30 del matí amb una botifarrada popular a l’avinguda Josep Llobet i Bonastre. Seguidament, i ja acabat l’esmorzar, va començar el recorregut de cavalls i carruatges des de la Plaça Tarrés, que van lluir-se pels carrers de la vila, amb una notable assistència de públic. A la tarda, es va celebrar el tradicional ball de Sant Antoni al Casal de la Gent Gran a les 6 hores de la tarda. Des de la recuperació de la festa dels Tres Tombs l’any 2002, (va estar 38 anys sense celebrar-se) aquest any s’ha fet la setena edició. Edició que ha estat marcada en aquesta ocasió pel caràcter sostenible de la festa. Des de l’Àrea de Medi Natural de l’Ajuntament de Sant Esteve s’ha posat en marxa una iniciativa per fer de totes les activitats lúdiques que se celebren al municipi, activitats sostenibles. Així, la Festa del Tres Tombs va comptar aquest any amb bosses de paper sense tintar,

e m r o

la bústia

SANT ESTEVE SESROVIRES

Antonio Robles

Reformes - Treballs - Serveis Professionalitat Pressupostos sense compromís

Tels. 663 96 51 76 - 93 775 76 33 - 600 79 32 68

Auto · Reparació

C/ Jacint Verdaguer, 23, baixos B 08640 Olesa de Montserrat

RAMON PUENTE

Av. Pau Claris, 28 · Tel. 93 775 00 33 · 93 775 53 63 · MARTORELL

FCA. SERRA RAMOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN GRES · CERÀMICA MOBLES I ACCESSORIS DE BANY PEDRA NATURAL · BARBACOES LLAR DE FOC · MANPARES

OFERTA EN GRES Y RAJOLES

Servei Oficial:

Ctra. Martorell-Terrassa km 3,5 (Urbanización Santeugini)

Tel. 93 775 24 74


la bústia març’08

breus en xifres

Roda de contactes per explicar el projecte de Les Ginesteres

Collbató aprova els pressupostos del 2008 de 6.816.452 euros

L 300.000 nens

soldats a tot el món, és el que calcula que hi ha l’exposició “Els nens i les nenes soldats”, que es va poder visitar fins el 25 de febrer al SES Collbató. La mostra organitzada per la Fundació Akwaba va voler difondre els drets fonamentals dels infants d’arreu del món i fer una reflexió sobre les diferències culturals entre els continents.

1.980 euros anuals serà el cost que tindrà l’Ajuntament de Collbató després de signar un conveni de Col·laboració amb la Creu Roja per garantir el transport adaptat dels habitants empadronats a la vila que siguin usuaris del Taller Ocupacional Can Comelles.

’Ajuntament de Collbató va aprovar els pressupostos del 2008 amb un import de 6.816.452 euros. Xifra que es redueix en un 30% respecte de l’any passat perquè no s’inclou cap obra que estigui finançada amb qüotes urbanístiques. Els pressupostos van tenir el sis vots a favor del PSC, els quatre vots en contra del GIC i CiU, i un vot d’abstenció d’ERC. L’alcadessa de Collbató, Josefina Martínez, va remarcar que “s’han elaborat uns pressupostos que garanteixin la continuïtat en la presentació dels serveis a la població i amb la mateixa qualitat de sempre”. A l’aprovació dels pressupostos es va contemplar que el 50% dels impostos que paguen els collbatonins en concepte d’IBI es destinarà “al pagament del deute que va contraure l’Ajuntament abans del 2003 amb diversos proveïdors i organismes”, va explicar l’alcaldessa. Per tant, el consistori

anirà pagant cada mes 100.000 euros del deute. Pel que fa a l’oposició, el regidor del GIC Josep Estradé va afirmar que l’Ajuntament no havia seguit “cap criteri racional a l’hora de configurar els pressupostos”. El regidor convergent Enric Serra va afirmar que “eren insuficients i temeraris” i el regidor d’ERC, Miquel Solà, va destacar el

A punt d’iniciar-se les obres dels nous col·lectors i la depuradora

L

Carrer de les Escoles on s’ubicarà el nou CEIP i la reconversió de l’actual pista poliesportiva. Aj.

molt important per als veïns ja que, després de molts anys, s’acabarà amb la mala olor que generen les aigües residuals dels nuclis afectats, i en definitiva, és una millora de la

parc empresarial Les Ginesteres. A mitjan mes, l’alcaldessa es va reunir amb la secretària General de CC.OO al Baix Llobregat, Aurora Huerga, a la Sala Cultural de l’Ajuntament, per explicar-li el projecte empresarial. I a finals de mes, Josefina Martínez es reunia amb el Secretari General d’UGT al Baix Llobregat, Juan José Casado, i el Secretari de Política Institucional i Social del sindicat a la comarca, Baltasar Santos, per fer-los partíceps del projecte. A més a més, pocs dies després, l’alcaldessa també es reunia amb Ramon Pons, President de PIMEC del Baix Llobregat. L’objectiu de les trobades era intercanviar impressions i la creació de sinèrgies mútues.

Ple d'aprovació del pressupost. Aj.

caire “realista” dels pressupostos, “ja que no es pot fer tot al mateix temps”.

Roda de contactes El consistori collbatoní ha iniciat una roda de contactes amb els principals agents socials del Baix Llobregat Nord, per explicar el projecte del

Castellví signa un conveni sobre polítiques d’igualtat dome-dona

’Agencia Catalana de l’Aigua està realitzant un seguit d’actuacions destinades a millorar el diversos sistemes de la conca del riu Llobregat. Entre aquestes actuacions, es contempla la construcció de nous col·lectors en alta i una depuradora d’aigües residuals a Castellví de Rosanes, que posarà fi a l’abocament de les aigües residuals procedents del casc urbà, El Taió, Els Àngels i Miralles. Aquesta reivindicació que portaven fent els veïns de Castellví feia temps, es realitzarà pròximament, ja que les obres de construcció ja són a punt de començar per part de l’empresa Hormigones Proyectados. L’alcalde de Castellví de Rosanes, Lluís Tomàs, assegura que “aquesta obra és

11 municipis-la crònica

COLLBATÓ - CASTELLVÍ DE ROSANES

qualitat de vida dels castellvinencs”.

Igualtat home-dona A finals del mes de febrer, la regi-

é Tamb s!! siu s e r g Pro

doria d’Igualtat de gènere del consistori castellvinenc va signar un conveni amb l’Àrea d’Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona per permetre l’accés a tots els serveis i activitats que s’ofereixen a l’administració local des de l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home de l’Administració supramunicipal. A la reunió, on van estar presents la regidora d’Igualtat de gènere de l'Ajuntament, Victòria Castellanos, el referent de zona de l’àrea d’Igualtat Dona-Home de la Diputació, Alfred Matamala, i la treballadora social de l’Ajuntament, Montse Peña, es va fer una avaluació de les activitats realitzades al llarg de tot l’any 2007, i es van comentar també les propostes d’activitats previstes per aquest any 2008 en aquest àmbit que promou les polítiques que eviten la discriminació per raons de gènere.

Prevenir incendis L’ADF de Collbató ha sol·licitat a la Diputació una subvenció de 14.909 euros per a realitzar sis actuacions previstes dins del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi. Amb aquesta ajuda, l’ADF podria instal·lar un hidrant al camí dels Gatellsi arranjar camins.

breus en xifres Tres dies durarà la Festa Major 2008 de Castellví que es celebra al maig. Amb motiu de la festa, el passat 1 de març es va realitzar una reunió informativa per preparar una de les grans novetats, la baixada d’artefactes. Baixada que consisteix en llançar-se pels carrers del poble en un vehicle dissenyat pels participants.

Una hora duren els assajos de les Caramelles del municipi que es realitzen a l’església de Sant Isidre fins el 23 de març. Aquest dia, diumenge de Pasqua es farà la cantada pels carrers del municipi. Les Caramelles estan dirigides per Helena i Àngels Altés Planas.


12 opinio@labustia.cat

la bústia

PARTICIPACIÓ

març’08

REFLEXIONS

Una xarxa de bicis al Baix Llobregat Nord? Cada dia que passa ens adonem que el sistema de transport actual no és, i no serà sostenible en un futur proper. Les causes d’aquesta insostenibilitat comencen a ser acceptades per tothom, els que creuen les opinions alarmants sobre l’escalfament del planeta i els que creuen que és una exageració. Aquesta causa general, que es discuteix cada cop més a tot arreu, ha generat, fins ara equivocadament, una sensació que el tema és un assumpte polític de molt alt nivell i que només els líders del món poden resoldre. Sense aturar-nos en aquesta discussió hem de saber identificar altres causes locals i més properes que formen part d’aquest fenomen global de la insostenibilitat. Només així podem començar a trobar solucions en àmbit local i personal. Una de les causes més propers és l’ús del cotxe particular que utilitzem per a desplaçaments fora del poble; principalment per accedir al nostre lloc de treball, però també per anar a les escoles, hospitals, centres comercials, etc. Una gran part d’aquests viatges en el Baix Llobregat Nord (BLN) es fan en el triangle d’Esparreguera – Olesa – Martorell, comptant amb Abrera, que es troba en el centre. Olesa, Abrera i Martorell també són els nusos de connectivitat de la xarxa metropolitana de transport públic: els Ferrocarrils Catalans o Renfe. Encara que existeix un desnivell entre Olesa i altres pobles, la zona és relativament plana i, per tant, és molt adient per introduir altres formes de transport alternatiu sostenible, com per exemple, la bicicleta. Sens dubte, molts lectors se sentiran esgarrifats en pensar que els seus fills, marits, companys i companyes,

Yildiray Ileri Enginyer industrial Membre del Fòrum 21 d’Esparreguera etc, van amb una bicicleta en aquest triangle, que és una jungla de carreteres i autovies plenes de cotxes i camions. A més, amb conductors que tenen molt poca predisposició de compartir les vies amb els ciclistes que intenten pedalar al seu costat! La xarxa actual del transport viari a la zona està pensada exclusivament per als cotxes, furgonetes o tràilers. Però, si tinguéssim una xarxa de vies exclusives per a ciclistes, allunyats del tràfic actual, i amb totes les garanties de seguretat, un percentatge important de les persones dels nostres pobles que diàriament es desplacen en cotxe per la zona, valorarien seriosament l’alternativa de passar a la bicicleta: les distàncies no són molt grans i, per tant, no es necessitarà més temps per fer les trajectòries habituals, ni tampoc un gran esforç físic, i pràcticament sense un cost addicional que el de posseir una bici en condicions. Però per convertir aquesta opció hipotètica en una alternativa real es necessiten diverses coses:

LA VOSTRA OPINIÓ La delicada línia de la raó: ZI Les Ginestreres, Collbató Una àliga cuabarrada adulta (Hieraaetus fasciatus) sobrevola expectant el cel blavós de les terres nordejades del Baix Llobregat, damunt mateix de la vertical del petit poble de Collbató. Sota seu destaquen d’una banda les serralades cendrosenques del massís de Montserrat, i d’altra, una mena de gran riu alquitranat amb gorgs i congestes propis que transporta vehicles a munt

• Un canvi de mentalitat dels polítics de la zona – això és possible–, i que l’ús de la bicicleta fos una alternativa complementària molt interessant i seriosa per al transport interurbà entre els pobles propers. És net, sostenible i saludable. I no requereix un cost important de manteniment. • Una col·laboració entre els governs dels pobles per definir una política comuna de transports públics en la qual, crear una xarxa interurbana de carrils bicis amb qualitat, i amb màximes garanties de seguretat i connectivitat, sigui un punt important. • Voluntat, imaginació i valentia dels tècnics de transport (dels ajuntaments i de les administracions autonòmiques/central) de col·laborar per trobar solucions que satisfaguin tots els implicats. Que els conductors puguin conduir sense tenir por d’atropellar un ciclista i els ciclistes puguin tenir els carrils que no estiguin en el mig de la jungla de carreteres però alhora propers, accessibles i segurs. (Dic valentia i imaginació perquè ho necessitaran per trobar solucions acceptables per a tothom; en els punts crítics de la xarxa hipotètica, per exemple, en el pont de la Magarola de la NII, etc. ) • Un canvi de mentalitat de la gent que vegin la bicicleta com una alternativa seriosa de transport i no només una eina d’oci. En aquest sentit els joves treballadors amb recursos limitats i els estudiants que es desplacen diàriament a la zona seran els pioners de transmetre aquest missatge del canvi. Ja ho estan fent en condicions extremadament perilloses, per exemple, sobre les voreres estretes i plenes d’obstacles de l’antiga carretera del NII a Martorell entre Ca n’Oliveras i la zona industrial.

Per cartes d'opinió, comentaris, preguntes i respostes: opinio@labustia.cat

avall del territori, la A2. Dues realitats als ulls d’aquest prodigi de la fauna autòctona i les llegendes locals. Paradoxalment, aquesta via que comunica pobles i ciutats des de les vellúries ara sembla dividir els collbatonencs pel que fa a l’ampliació molt a prop de la zona industrial Les Ginesteres. Un debat aferrissat, en el qual destaquen les actituds i, ben segur que en un futur, les conseqüències de la decisió. El quefer dels uns i els altres, defensant el que creuen “millor” per un poble que vol créixer per no

morir d’èxit amb els escassos recursos amb que hi compte, debat entre: el no taxatiu a la quadruplicació de l’actual zona industrial, amb el lema “Salvem Montserrat”, contra el progrés de grans plusvàlues socials i econòmiques dels que promouen llur consecució. Gran dilema, sembla. Però a tocar els núvols, per aquesta au que fa giragonses tot és diferent. El sol i la lluna, les estacions de cada any i el paisatge són l’únic llegat permanent que ha rebut durant milers d’anys de la seva espècie. Una penyora que li garantitza que la

seva descendència continuarà sobrevivint entre aquella biota característica fins l’infinit. Per què ha comprendre de cap de les maneres el significat de “ser salvada...” o “progressar...”, que fan servir aquells humans que habiten en el municipi? Prou feina té ja per trobar menjar i refugi després que durant dècades molts dels indrets que l’abastien són inútils urbanitzacions i camps deixius. ¿Potser és perquè se li fa difícil entendre que molts dels que s’oposen a la zona industrial i volen salvar Collbató... n’ocupen ara adossades amb piscina on no fa

gaire hi havia masos centenaris, cultius tradicionals o boscos? ¿O que, altrament, els qui es manifesten a favor duent a les mans el glamour... del futur mai han trepitjat un camí del poble i verals, coneixen l’essència del passat o volen preservar aquest tresor geogràfic? Doncs si tothom vol el millor per al poble perquè no s’hi avenen i clouen un pacte explícit per Collbató. Està vist que, com passa amb la seva espècie, la raó també està en perill d’extinció.

Gregori Portero. Collbató.

Horario

OFERTAS 2 X 1

SERVICIO A DOMICILIO MENÚ DIARIO CARNES A LA BRASA SE PUEDE RESERVAR MESA SE HACEN FIESTAS DE CUMPLEAÑOS

ORGANIZAMOS TODO TIPO DE FIESTAS Y EVENTOS

93 775 76 14

Despedidas, streapteases, cenas de grupo,cumpleaños infantiles y de todas las edades Disco móvil y alquiler de equipos

Tels. 616 32 74 74 666 29 64 24 Visita nuestra web www.ruphobia.com

ESPECIALIDAD EN TAPAS GALLEGAS

Bar la cova Regals Bromes Despedides

Condoneria Lubricants Roba eròtica Artícles eròtics

Miquel Coll i Alentorn, 3 Local 1 · 08640 Olesa de Montserrat atreveix-te@hotmail.com · Mòbil. 692 587 601

- Desayunos - Menus diarios

Mañanas, de 9 a 4 Tardes, de 7 a cierre Cerramos los martes todo el día sábado y domingo por la mañana

C/ Lluís Puigjaner, 36 (Els Closos) Olesa de Montserrat

(antigua cueva)

- Surtido de tapas variadas - Bocadillos

Ponemos todos los partidos del F.C.Barcelona Disfruta de 1 ambiente muy familiar Fin de semana cenas con karaoke Plaza Catalunya 26 · Tel 93 778 78 08 · Olesa de Montserrat


la bústia

13 participo@labustia.cat

PARTICIPACIÓ

març’08

Enviar felicitacions i dibuixos és gratuït: felicitats@labustia.cat o participo@labustia.cat (Amb la foto, dibuix o treball, cal enviar conjuntament una copia del DNI)

FELICITATS!!

Oriol, 11 anys, el 18 de març Arnau, 8 anys, l’11 de març

Eric, 2 anys, el 15-3-06

Iker, va néixer el 19-2-08

Hugo, 1 any, el 10 de març

Dels teus amics i família

De la teva família

Domenec, 26 anys, l’1 març

Carla, 9 anys el 12 de març

LA NOSTRA OPINIÓ

LA PROTAGONISTA

Més pedagogia, menys sancions

LA BALLARINA DE SANT ANDREU La santandreuenca Sònia Navarro, de 31 anys participa en el programa concurs de ball Fama que emet el canal de televisió Cuatro. Després d’anar eliminant concursants, la ballarina i gimnasta aconsegueix dia a dia demostrar la seva professionalitat, i continuar en el programa. Segur que acaba guanyant. Felicitats i empenta!!

Aconsellaríem una visita com la que els nostres redactors van fer a la planta de captació i potabilització d’aigues Ter Llobregat a Abrera, com un exercici intensiu de pedagogia a favor de la racionalització en el consum de l’aigua. Confiem que el reportatge que els oferim en aquest número serveixi d’introducció al coneixement dels esforços de l’abastament d’aigua a l’àrea metropolitana i a l’interès per la millora de la qualitat d’aquest element que només s’arriba a valorar en tot el que val, quan és escàs, com ara mateix. El reportatge que dona fe de la visita no estaria complet si no informèssim alhora de les mesures, recents i carregades de seny i urgència, que ja han posat en marxa els ajuntaments per explicar a la ciutadania per què cal estalviar aigua. En aquest punt estem convençuts que no hi ha discrepància. L’aigua és un bé molt preuat i és un bé que fins ara s’ha malgastat amb massa freqüència i que cada vegada més, caldrà considerar com un element de qualitat de vida que és imprescindible tractar amb el valor, la cura i l’interès amb que es tracta, per exemple, el combustible o les xarxes energètiques o de te-

lecomunicacions. Aquests dies hi ha hagut queixes sòlides sobre la dinàmica de conscienciació cívica que les Administracions han endegat, contrastant-la amb les pèrdues extraordinàries d’aigua que es produeix en la xarxa d’abastament. Les explicacions s’han produit de manera immediata però les justificacions no poden obviar un mal regust considerable i és el que li pot quedar a la ciutadania després que s’hagi posat tant l’accent en la vertent sancionadora per tots aquells que vulnerin les precaucions cíviques corresponents. Cal fer pedagogia i cal posar el màxim esforç perquè l’aigua no es malmeti. Cal, si correspon, cridar l’atenció de tots aquells que puguin tenir un comportament egoísta en aquest tema, però és possible que les Administracions s’hagin de replantejar la política d’amenaces de sancions, que prodiguen amb excés. Sobretot, quan és la pròpia Administració la que té més a resoldre. O sigui, més sensibilitat sobre la qüestió, més didàctica i conscienciació i menys prohibicions i multes. El ciutadà conscient ho agrairà.

Estem preparant l’edició d’abril 40.000 exemplars bústies i punts publicitat@labustia.cat – info@labustia.cat – Tel 617 77 57 40 Últim dia per informació, participació i publicitat: 14 d’abril Per participar a la bústia del baix Llobregat Nord Fotos Notícies i agenda Esports Cartes d’opinió, comentaris, suggeriments o propostes Dibuixos i treballs Felicitacions Anuncis i publicitat

fotos@labustia.cat redaccio@labustia.cat esports@labustia.cat opinio@labustia.cat participo@labustia.cat felicitats@labustia.cat publicitat@labustia.cat

C/ Abrera 4, local 2 · 08760 Martorell

Edició, disseny i distribució:

Serviexit, S.L. C/Abrera, 4, local 2 · 08760 Martorell info@serviexit.com · www.serviexit.com Tel. 661 76 09 71 – 617 77 57 40 (contestador)

Consell editorial: Lluís Gutiérrez, Jesús Vila, Jennifer Cervantes (redacció), Marçal Fontanals (esports). Publicitat: Serviexit, S.L., Rafa Rodríguez. Distribució: 40.000 exemplars bústia a bústia i punts de Martorell, Sant Andreu de la Barca, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Sant Esteve Sesrovires, Collbató i Castellví de Rosanes. info@labustia.com · www.labustia.cat Prohibida la seva reproducció total o parcial sense autorització de l’editora. Dep. Leg: B-52889-2007


14

la bústia

ENTREVISTA

març’08

DORA RAMON. Portaveu municipal del PSC i ex-alcaldessa de Martorell

“Alguna cosa vam fer malament, però van haver moltes inexactituds que ens van perjudicar” Dora Ramon, portaveu del PSC de Martorell i anterior alcaldessa del municipi, parla en aquesta entrevista sobre quins han estat els motius per deixar de ser la primera secretaria del partit, i de com veu actualment la ciutat. “CiU està fent una política de continuïsme pur. Estan aprofitant tot allò que ja estava projectat en l’anterior govern per fer veure que el que materialitzen són coses exclussivament seves”

MARTORELL Jennifer Cervantes Aquest mes de desembre passat va trascendir la notícia que vostè deixava de ser la primera secretaria del PSC local. Quin ha estat el motiu d’aquest canvi? Al partit vam valorar que era necessari tenir una executiva amb prou força i un grup municipal que també sigués fort, i que les competències no estiguessin solapades sinó que poguessin treballar-se des dels dos àmbits alhora. Això va significar que jo deixés de ser la secretaria local del partit tot i que després, està clar que el treball de l’executiva i del grup municipal es discuteix en comú, perquè el que volem és que el nostre programa torni a ser en el futur el que novament gestioni i governi Martorell. Actualment continua en la política activa local com a portaveu del PSC a l’Ajuntament. Mantindrà aquesta feina durant tot el mandat? Aquesta és una qüestió que ara com ara no puc assegurar. El que si et puc comentar, com ja t’he dit, és que hi ha el bloc de l’executiva local i el bloc del grup municipal del qual en aquest moment sóc la portaveu. Si en algun moment cal prendre alguna nova decisió al respecte el que sí et puc assegurar és que es prendrà de comú acord i de manera consensuada. La derrota electoral del maig va ser un cop que no esperàvau? Està clar que els resultats electorals no eren els esperats. La legislatura anterior va ser molt complexa, on havíem articulat un govern tripartit amb diferents responsabilitats per cadascun dels regidors, i on es caminava bastant a poc a poc. Crec que en el fons el que va passar és

La portaveu socialista i ex-alcaldessa Dora Ramon / JC

que vam dedicar molt de temps a endreçar tot allò que crèiem que calia posar en ordre, i després van quedar un parell d’anys on vam dissenyar grans projectes per Martorell. Projectes que ens vam portar molt de temps de gestió dins dels despatxos i no tant al carrer. Però, de fet, si mirem Martorell, està en plena efervescència, i tot el que s’està materialitzant en aquests moments, en un 95%, està basat en tota la feina i en totes les propostes que es van realitzar durant l’anterior legislatura. Quins projectes va començar el PSC quan governava durant l’actual mandat i que actualment es troben aturats o, pel contrari, en plena execució? Està en procés la recuperació de la N-II, que va ser un projecte que nosaltres vam encarregar i compartir amb la ciutadania. Està en vigència la Llei de barris, llei que ja estava totalment redactada aleshores i que ara ha rebut l’empenta definitiva des de la Generalitat. Pel que fa a l’Ateneu, nosaltres teníem un compromís de resoldre el projecte en un temps curt, temps que

ara s’ha allargat més, però que també nosaltres vam impulsar de valent. L’Horta de la Vila, estic convençuda que és un projecte molt sòlid i que es posarà aviat a disposició per a que es pugui gestionar. En definitiva, jo diria que del pressuposts del 2008, pràcticament tot el capítol d’inversions està basat en projectes que, d’una manera o una altra, nosaltres havíem gestionat. Si parem atenció en el temps que es triga a realitzar un projecte, des que es pensa, es planifica i s’executa, els ciutadans ens donaran encara més la raó, perquè és ara quan es comença a veure la materialització de la feina fosca que es va fer aleshores. Quan hi ha una renovació en el govern d’un Ajuntament és evident que és impossible que les coses que ara són realitat siguin producte de la seva gestió. Ho són de la gestió anterior perquè un govern, i més si és nou, necessita un període d’activitat que va bastant més enllà de 4, 5 o 6 mesos, perquè es vegi la feina que fa. Parlant d’obres i de projectes, el passat 18 de febrer van

EXPOSICIÓ DE CERÀMICA, GRES I BANYS Ctra. de la Puda, s/n OLESA DE MONTSERRAT e-mail: info@macolsa.com

Tel. 93 778 62 08 Fax 93 772 95 01

començar les obres del Portal d’Anoia. Creu que la gestió que està portant l’Ajuntament en aquest àmbit és la correcte? Sé que és va fer una circular pels veïns on es va informar d’això, i també ens ha arribat que els primers dies d’obres els semàfors no funcionaven correctament. Bé, les obres en general són molestes, però el que està clar és que s’han d’executar amb el màxim d’informació a la ciutadania. Des del partit socialista, el que veiem es que si durant la legislatura anterior la participació ciutadana va tenir molt de pes i va jugar un paper rellevant, en aquest cas el procés participatiu no s’està duent amb tanta fermesa. En definitiva, tot és encara massa recent, està en una fase molt inicial i hem de veure com es desenvolupen les obres. Quina opinió té del conveni de col·laboració signat entre l’Hospital Sant Joan de Déu i Mútua de Terrassa? Ja que tinc l’oportunitat, vull aprofitar l’avinentesa per aclarir tota una sèrie de qüestions que em semblen importants. Pot ser que una de les causes que van fer que

tinguéssim mals resultats va ser tot el cúmul d’inexactituds que es van dir i que encara continuen. I això sense deixar de banda que ens toca assumir que alguna cosa vam fer malament. Durant l’anterior legislatura, ens vam plantejar que una ampliació de l’hospital per ajustar-lo a les noves necessitats del municipi no era factible. Aleshores va ser quan vam plantejar la necessitat de construir pel futur, un nou hospital. Aquesta opinió es va pervertir perquè es va aprofitar per afirmar que l’equip de govern, concretament l’alcaldessa, volia acabar amb l’hospital de tota la vida per fer-ne un de nou. Això era inexacte del tot. Mai vam dir això, sempre vam dir que calia un hospital nou però que volíem mantenir l’existent, i de fet va ser aleshores quan vam iniciar converses amb la Mútua de Terrassa. En aquell moment, l’equip de govern defensava l’ampliació de l’actual hospital, però veient que el departament de Salut proposava un nou centre sanitari, es van produir certes diferències que van acabar, no obstant, per donar-nos la raó. Per tant, l’estratègia que hi havia i la que s’està fent ara com una gran novetat, no és cap altre que la que ja s’havia previst. Té intenció de presentar-se com a cap de llista a les properes eleccions? Només puc dir que el futur és futur, i desitjo que Martorell tingui un futur meravellós. Com definiria la política municipal de CiU? De pura continuïtat. Em pregunto com pot dir un alcalde que en sis mesos ja té la meitat del seu programa fet. Dóna a entendre que el que ha fet és materialitzar el que estava a punt de fer-se.


la bústia

15

ECONOMIA I EMPRESA

març’08

Compromís de l’empresa pel reingrés d’acomiadats

Seat celebra el quinzè aniversari de la important factoria de Martorell

F

a 15 anys, que el rei Joan Carles I, inaugurava la planta de Seat de Martorell. Amb motiu d’aquest aniversari l’empresa ha commemorat els anys de trajectòria de la factoria que s’ha convertit en un sinònim de modernitat, d’innovació i tecnologia, i una sortida de treball per a molts dels habitants dels municipis del voltant. Amb motiu d’aquest aniversari, (el 22 de febrer de 1993 Seat obria les seves portes a Martorell), el president, Erich Schmitt, ha destacat “l’important avenç experimentat per la planta fabril en terminis de qualitat aplicada al procés productiu així com la millora de les ràtios en la productivitat, que han fet

possible entusiasmar a clients de la marca amb la qualitat premium dels seus productes. Un guany possible gracies a l’esforç i a l’entrega de tots els treballadors, el principal actiu de la companyia”. La construcció de la factoria de Seat, ubicada a uns 30 quilometres al nord-est de Barcelona, es va iniciar al febrer de 1990 davant la necessitat de l’empresa d’augmentar la capacitat productiva, centrada, fins al moment, en les seves instal·lacions de la Zona Franca de Barcelona. En els seus inicis, la planta de Martorell, va ser dissenyada per produir 1.500 vehicles al dia. Actualment la planta ha sobrepassat les 2.000 unitats diàries,

ocupa un espai equivalent a 400 camps de futbol i té uns 8.000 treballadors.

Acaba la vaga de fam Parlant dels treballadors de Seat, a mitjans de febrer tres treballadors de la CGT acomiadats de l’empresa per l’ERO del 2005 van anunciar que donaven per finalitzada la vaga de fam que van iniciar el passat 4 de febrer per exigir la readmissió dels 66 companys acomiadats en el mateix Expedient de Regulació d’Ocupació del 2005 (ERO). Formaven part del conjunt de treballadors que van escollir reingressar a la factoria quan es donessin les condi-

L’empresa pública Aigües del Ter-Llobregat farà diverses instal·lacions fotovoltaiques

OBRA NUEVA APARTAMENTO DE 1 HABITACIÓN SALÓN COMEDOR, EXTERIOR, TERRAZA DE 30M2 PARQUET, AIRE ACONDICIONADO CALEFACCIÓN, EXCELENTES CALIDADES

PRECIO: 192.400 €

Tel. 639 77 47 72

cions. El termini per reincorporarse a Seat va finalitzar i encara no havia estat admès cap treballador afectat per l’ERO. Però a mitjans de mes, Seat va acordar amb els sindicats UGT i CC.OO el reingrés d’una part dels treballadors. Finalment els treballadors en vaga de fam van anunciar que donaven fer finalitzada la vaga el passat 20 de

Edifici principal de la planta potabilitzadora d’Abrera. J.V.

deu, i als sis dipòsits de la xarxa regional de l’ATLL. El projecte s’inclou dins el Pla de Sostenibilitat de Aigües Ter-Llobregat per a l’any 2008, el qual suposarà una inversió de 100 milions d’euros per els pròxims 10 anys. Totes les instal·lacions ocuparan una superfície de 153.000 metres quadrats i crearan una producció de 10.000.000 kWh aproximadament, així, l’empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient i

Habitatge, deixarà d’emetre 18.000 tones de CO2 cada any, i s’estalviarà 3.600 tones equivalents de petroli en combustibles fòssils. Per últim, l’empresa pública implantarà una torre d’aigua de 40 metres d’alçada per a mantenir la pressió en la conducció entre els dipòsits de la Fontsanta de Sant Joan Despí i l’estació de tractament d’aigua del Llobregat d’Abrera.

mobles bany i cuina - ceràmica - àrids - marbres - silestone - grifèries - mampàres - accessoris - electrodomèstics - paletes - lampistes - pintors - fusters - guixaires - mañars - calefacció - aire condicionat - energia solar - aigua - llum - pladur mobles bany i cuina - ceràmica - àrids - marbres - silestone - grifèries - mampàres - accessoris - electrodomèstics - paletes en productes d’exposició - lampistes - pintors - fusters - guixaires - mañars - calefacció

50 %

descompte

Avinguda Comte de Llobregat, 20 – Tel. 93 773 51 49 - Martorell (Davant Palace – Hostal La Creu)

febrer, ja que havien vist que l’empresa iniciava els tràmits per readmetre al personal. Els vaguistes van perdre en 17 dies de vaga entre 8 i10 Kg. cadascun, i l’equip mèdic va afirmar que presentaven símptomes d’hipotensió muscular i arterial, afectació metabòlica i signes d’estrès digestiu entre d’altres, com a conseqüència de la protesta.

Fortes inversions a Olesa per millorar l’aigua de la xarxa

L

E

l conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i president d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL), Manuel Hernández, i el gerent d’ATLL, Joan Compte, van presentar el Pla de sostenibilitat d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL), empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge. Durant els pròxims quatre anys Aigües TerLlobregat invertirà 100 milions d’euros per aplicar el Pla de Sostenibilitat que els servirà per obtenir la certificació “Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambiental” (EMAS). L’empresa pública, d’altra banda, implantarà diverses plaques fotovoltaiques a les seves instal·lacions per valor de 41,7 milions d’euros. Aquestes instal·lacions es faran mitjançant dos concursos públics per instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis i terrenys de l’ETAP del Llobregat a Abrera, de l’estació distribuïdora de la Trinitat, de la Roca del Vallès i Llinars, de l’ETAP del Ter a Carde-

Imatge de la factoria de Seat a Martorell. Seat

a Comunitat Minera Olesana està estudiant la implantació d’un sistema d’osmosi per millorar la qualitat de l’aigua que distribueix. El fet que s’implanti aquest sistema suposaria millorar el gust de l’aigua que es subministra a tot el municipi olesà, i alhora permetria la reducció de la salinitat, la duresa i la conductivitat d’aquesta, ja que la conca del riu Llobregat rep els residus de les mines del Bages, i el malgust de l’aigua s’accentua degut a la poca quantitat que baixa. El director gerent de la Comunitat Minera, Joan Arévalo explica que “s’han fet enquestes telefòniques per veure quanta gent beu aigua de la xarxa”. Després d’aquest estudi, els resultats han estat que la majoria del olesans no beu aigua de l’aixeta i que “el 80% dels qui no en beuen diuen que és perquè té mal gust”, per tant, per millorar aquesta situació s’hauria de treure la sal de l’aigua del riu i millorarne el sabor. La implantació del sistema d’osmosi es faria per etapes, se-

gons el director gerent. Durant la primera fase s’abocaria a la xarxa el 20% d’aigua que hagués passat per l’osmosi, i a partir d’aquí es veuria si hi calen ajustaments. A part de tot això, la cooperativa preveu invertir aquest any, 118.600 euros per millorar les instal·lacions i la xarxa de distribució. Joan Arévalo assegura que “Estem estudiant, durant aquest 2008, una sèrie d’inversions importants per executar fins el 2012, que inclouen una millora de la qualitat de l’aigua, que representa fer una inversió en un sistema d’osmosi inversa”. A més, la Comunitat Minera ha aprovat per al 2008 un gran paquet d’inversions, la més important i la de més transcendència es farà a l’estació de tractament del Mas de les Aigües, on s’invertiran 25.000 euros per millorar l’aforament, netejar els pous i Instal·lar bombes d’extracció per millorar el rendiment. Rendiment que segons el director gerent “ha baixat a causa del descens del nivell freàtic”.


16

LA PASSIÓ D’OLESA DE MONTSERRAT

la bústia març’08

Les representacions acabaran el maig

Olesa tornarà a reviure La Passió amb el mateix entusiasme de sempre i diverses novetats

O

lesa de Montserrat té una gran tradició en representar La Passió, documentada des de l’any 1538, i amb motiu de l’arribada de la Setmana Santa el teatre va obrir les portes del seu espectacle el passat 2 de març. La Passió d’Olesa, declarada d’utilitat pública pel Ministeri de l’Interior el 8 de gener de 1999, i que l’any 2002 va rebre La Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat de Catalunya, té una participació de més de 700 col·laboradors, que la fan una de les més importants de Catalunya. La Passió d’Olesa és un espectacle teatral, que tot i mantenir-se fidel al relat bíblic aporta una visió del context general de l’època en què se situa l’acció.

Més de 500 anys El Teatre de La Passió inaugurat el 1987 i amb una capacitat per a 1.499 espectadors, és un espai

pensat bàsicament per a escenificar aquesta representació, i un referent del municipi i de Catalunya. Els olesans han mantingut la flama d’aquesta tradició des de fa més de 500 anys, i han anat evolucionant per oferir a l’espectador el millor de cada personatge. Amb un text de Joan Povill i Adserà (poeta i dramaturg olesà) de 1960, i amb una música de Josep M. Roma, l’espectacle remunta als presents a èpoques antigues.

representació s’ha anat modernitzant amb el pas dels dies i s’ha adequat a les exigències actuals dels grans espectacles teatrals. Un dels trets més destacats és l’agilitat de l’espectacle, ja que els dos escenaris laterals disposen d’una plataforma giratòria de 7 metres de diàmetre cadascun i els 6 elevadors de decorats, permeten transformar el teatre en tres escenaris

Renovació

Ritme i creativitat La Passió es representa en un tea-tre de nova planta dissenyat per l’arquitecte Joan Baca l’any 1987, després que al 1983 un incendi destruís el teatre on es representava des dels anys 50. El teatre està format per una sola planta, a més de comptar amb una fossa per a 50 músics, els quals ajuden a fer una escenificació més real i augmenten la força dramàtica del drama religiós. La

Aquesta nova temporada de La Passió olesana s’ha obert amb novetats que es concentren al tercer acte de l’espectacle, amb la inclusió de noves escenes com La Fe del Centurió, la participació d’Oriol Garrido en el paper de Jesús, i l’última temporada de Carles Temporal. A més a més, també s’han fet canvis en el repartiment de papers com Ponç Pilat, Sant Pere, Maria Magdalena i els personatges del Quadre de les Co-

OLESA ref 1017

OLESA ref 1117

PLANTA BAJA A ESTRENAR, 2 hab., comedor, cocina americana, a/a

CERCA RAMBLA 76m2 semi-ref., 4 hab., comedor, coc. office,1 baño

158.259 € 26.331.930 pts

167.273 € 27.831.930 pts

OLESA ref 1076

OLESA ref 1096

PISO 60 m2 reformado, 3 habitaciones, comedor, cocina ref., 1 baño, calefacción, 1 balcón cerrado

ESTACIÓN 65m2 ref., 3 hab, comedor, cocina off, 1 baño,1 balcón

155.253 € 25.831.930 pts

209.344 € 34.831.930 pts

OLESA ref 1040

OLESA ref 1114

GRAN OCASIÓN ATICO 75m , 3 hab. comedor 22m2 salida a terraza 40m2, coc. off, 1 baño

LIDL 98m2 ref., 4 hab, comedor salida 1 balc,coc. off,1 baño, calef., trast. 20m2, patio int.

191.313 € 31.831.930 pts

219.369 € 35.831.930 pts

2

OLESA ref 1000

OLESA ref 877

CLOSSOS pisazo 101 m2 semi-nuevo, 3 hab. dobles, comedor 25 m2 salida a terracita, cocina off, 2 baños com, calef. y a/a, parking y trast.

DAINA casa 150m2 en buen estado, 3 hab., comedor 25m2, cocina off., calef.,1 baño,1 aseo, patio trrza c/barb., garaje 50 m2

304.112 € 50.600.000 pts

350.582 € 58.331.930 pts

OBRA NUEVA: OLESA: PISOS Y DUPLEX CON TERRAZA MONISTROL (LA BAUMA): LOFT DESDE 120.202€ 20 MILL Y DUPLEX 186.314€ 31 Mill. CAN AMAT: 3 CASAS MONTSERRAT PARK: 1 CASA CAN VINYALS: 1 CASA ESPARREGUERA: 40 PISOS ABRERA: PISOS CASCO ANTIGUO

INFORMATE DE LAS DEMAS OBRAS QUE TENEMOS

TENEMOS 1 AMPLIA CARTERA DE VIVIENDAS POR TODA LA ZONA... BUSCAMOS LO QUE USTED NECESITE, SIN HACERLES PERDER SU TIEMPO... TRAMITAMOS HIPOTECAS Y HACEMOS TODO TIPO DE REFORMAS

Moment de la representació de La Passió. La Passió d’Olesa de Montserrat

ques. L’objectiu d’aquests canvis és mantenir l’interès i l’emoció de l’espectador. Per aquest motiu, es fa un treball amb els actors buscant l’emocionalitat del personatge per transmetre-la a l’espectador. Tot això es completa amb un treball escenogràfic procurant que la transició entre quadre i quadre sigui el més breu possible, jugant amb diferents espais que formen l’escenari. També hi ha novetats estructurals i de manteniment de l’edifici, ja que s’ha fet una nova cortina de boca, s’han actualitzat algunes mesures de seguretat de l’edifici i s’han fet millores en l’espai de tramoia. Canvis que es van contemplar als assajos que van començar el 12 de desembre i que els han pogut observar tots els espectadors que han visitat el teatre des del 2 de març. El preu de les localitats és

de 22 euros, tenint en compte que hi ha descomptes especials per a grups, majors de 65 anys, carnet jove, i menors de 14 anys. Les funcions de representació de La Passió per aquesta temporada s’han fet els dies 2 i 9 de març, i les pròximes sessions seran els dies 21 i 30 de marc, el 6, 13, i 20 d’abril, i l’1 de maig. Aquests dies són de sessió matinal de 10.15 a 14.00 h. Les del 15 de març i 26 d’abril seran sessions de tarda. De 17.30 a 21.15 h.

El cartell d’enguany El passat 19 de febrer es va fer la presentació del cartell de la temporada 2008, obra del pintor Agustí Puig, on es simbolitza una creu en negre sobre un fons blanc de la qual surten dos peus de color vermell.


la bústia març’08

17

LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA

Esparreguera obre la nova temporada de La Passió

Canvis per donar una major espectacularitat a la tradicional representació de la vida i mort de Jesús

E

Esparreguera és un dels municipis que té com a principal patrimoni les representacions de La Passió, datada de 1611 on participen més de 500 persones. La localitat compta amb un teatre amb una capacitat per a 1747 espectadors, i és considerat un dels més grans de Catalunya. A més, compta amb una sala polivalent que acull, durant tot l’any, muntatges de mitjà i petit format. Els esparreguerins han mantingut viva al llarg dels anys la representació de la vida de Jesús, provinent del teatre religiós, amb la qual cada any el municipi és visitat per centenars de persones d’arreu de Catalunya interessats en veure unes de les representacions amb més èxit del moment.

Quatre actes La Passió d’Esparreguera utilitza un text de l’autor Ramon Torruella, i la narració, que està estructurada en quadres, mostra a Jesús com el gran protagonista de la història. Al primer acte els espectadors gaudiran amb l’elecció dels apòstols, el sermó de la muntanya

i la multiplicació dels pans i dels peixos, entre d’altres. Al segon acte s’escenifica l’entrada a Jerusalem, la resurrecció de Llàtzer, el convit farisàic, el comiat de Jesús i Maria, i el Sant Sopar. Al tercer acte els actors deliten als espectadors amb el suïcidi de Judes, i al quart i últim acte, es representa la resurrecció i la pujada de Jesús al cel, entre d’altres. L’escenificació va acompanyada per una composició musical en directe, amb una orquestra de trenta músics, una coral de cinquanta veus i un orgue de 700 tubs que donen vida a la banda sonora, i creen una atmosfera adient a cada escena. Escenogràficament es respecten els postulats del naturalisme i de les trampes barroques, però amb tècniques modernes. Pel que fa als actors, interpreten com ho feien els avantpassats, imput que dóna més realisme a la història, i fa que sigui més creïble pels espectadors. A més, existeixen uns models molt ben determinats dels principals papers, cosa que fa que els autors i els personatges vagin evolucionant al llarg de la representació.

questa gran posada en escena per 25 euros, i tenint en compte que hi ha descomptes per a grups, famílies, menors de 14 anys i majors de 65 anys, a part de tenir l’entrada gratuïta els menors de 7 anys que vagin acompanyats per un adult. Una vegada que acaba la representació que dura unes quatre hores i mitja, amb els seu corresponent descans, els espectadors poden visitar l’escenari i donar un cop d’ull a aquelles petites coses que l’han cridat l’atenció.

El cartell d’enguany El actors que representen al poble. La Passió d’Esparreguera

Les novetats més destacades d’aquesta temporada són un canvi d’espectacularitat al Quadre de la Resurrecció, al qual han incorporat un seguit d’efectes de llum i so que han millorat substancialment la qualitat de l’espectacle. A més a més, aquest any s’ha presentat un nou decorat per l’escena del Convit Farisàic o Casa de Simó, el qual té unes dimensions de 18,60 metres de llarg per 8 metres d’alçada. I per últim, s’han incorporat

nous personatges, a part d’haver canvis en alguns d’ells, com per exemple el paper de Jesucrist, el de Judes i el de Sant Pere.

Fins el mes de maig Els assajos van començar el 13 de gener, i el teatre va obrir les portes al públic el 2 de març. Cinc representacions al març, 4 a l’abril i 1 al maig, seran els dies que els espectadors podran gaudir d’a-

La Passió, que va presentar el cartell d’aquesta temporada al desembre, converteix Jesús en un ídol d’una banda de rock, amb l’objectiu d’apropar l’espectacle al públic més jove. A banda d’això, La Passió d’Esparreguera farà una representació el 27 d’abril per a les persones invidents o amb visió disminuïda, gràcies a l’adaptació del guió del drama sacre per aquest esdeveniment i a la col·laboració d’un professional en audiodescripció.

COMPRA ARA, I NO PAGUIS FINS D’AQUÍ 6 MESOS


18 esports@labustia.cat

la bústia

ESPORTS

breus SANT ESTEVE SESROVIRES. El Patronat Municipal organitza el proper 16 de març la segona edició de la Cursa per la Igualtat enmarcada dins de les Jornades per la Dóna. L’inici i final de la prova popular atlètica, oberta a totes les edats, serà el Complex Esportiu. S’espera que la competició d’enguany superi la participació del 2007 que es va apropar als tres-centes persones.

març’08

Francesc Sánchez assoleix el doblet a Cambrils L’arquer del TAO va proclamar campió absolut de Catalunya i paraolímpic de sala

SANT ESTEVE SESROVIRES. Rubén Liria és des del febrer el nou entreandor de l’equip amateur del Club Futbol Sant Esteve Sesrovires en substitució del dimitit Francisco Felices. D’altra banda, el Club Bowling Seven 3 organitzarà els dies 30 de març, 6 d’abril i 13 d’abril la primera edició del torneig de bowling de Sant Esteve Sesrovires.

El TAO organitzarà el Nacional al maig. TAO

(199-210). En categoria estàndard sèrie espanyola, Jordi Pons va estar brillant aconseguint el bronze.

OLESA DE MONTSERRAT Marçal Fontanals

SANT ESTEVE SESROVIRES. Vicenç de la Torre, del Tresina Sport, va aconseguir els primers punts de la temporada a la primera prova del Campionat de Catalunya d’autocross que es va celbrar a Mollerussa. David Boltà no va participar ja que encara no tenia enllestit el seu cotxe. La propera cita serà a Alcañiz (Teruel) el 29 i 30 de març amb el Nacional. SANT ESTEVE SESROVIRES. El passat 16 de febrer es va iniciar la segona fase dels Jocs Esportius Escolars per d’equips on participen vint-i-tres conjunts -alvoltant dels 400 nens i nenes- en les disciplines d’handbol, futbol, volei i futbol sala. En un altre ordre de coses, el proper 30 de març se celebrarà al municipi una jornada de badminton.

COLLBATÓ. Javi Hernández es va imposar en la primera prova del Campionat Social d’automodelisme amb un total de 42 voltes. Enric Laredo i Jose Luis Meca van ser segon i tercer respectivament. Cal destacar que el proper 16 de març se celebrarà el Campionat d’Espanya en la modalitat 1/8. La competició es farà a Màlaga i haurà participació collbatonenca. OLESA. Antonio Pareja va acabar enn segon lloc de la seva categoria a la tercera prova de la Lliga Catalana de duatló. A més, cinc integrants del Triatló Olesa van competir al Català de grup d’edats. D’altra banda, els ciclistes Enric Bares, Sergio Portela, David González i Marc González (benjamí) seguirán a l’equip Cicles Morenito de Terrassa.

Francesc Sánchez va tenir una actuació excel·lent. TAO

Vicenç de la Torre inicia la temporada a Mollerussa. Tresinasport.com

breus

L

a ciutat tarraconina de Cambrils va ser la seu del XLVI Campionat de Catalunya absolut de sala i el primer Campionat paraolímpic on el Tir Arc Olesa (TAO) va aconseguir fer una excel·lent actuació amb un total de deu medalles. Cal destacar el doblet que va assolir l’arquer del club Francesc Sánchez, que es va proclamar campió absolut de Catalunya i paraolímpic en la modalitat d’arc recorbat. Els resultats dels altres olesans van ser els següents; Agustín Cubero (9è), Josep Lluís Amador (11è) i Domènec Paloma (14è). En fémines, Encarna Molina fou quarta. En les categories de base, Jaume Abayà va guanyar la medalla d'or en categoria la benjamí. Mentre, Francesc Campderrós es proclama campió i medalla d'or, mentre que els infantils Osmari i Rodriguez van assolir la medalla de bronze, i Arnau Campderrós, en categoria cadet, amb 409 punts.

Bon paper a Valdepeñas Valdepeñas (Ciutat Reial) va acollir el IV Campionat d’Espanya sala paraolímpic on van participara amb la selecció catalana diversos integrants del Tir Arc Olesa. La competició va aplegar set autonomies (Andalusia, Catalunya, Madrid, Extremadura, Navarra, País Vasc i País Valencià). Cal destacar la cinquè lloc de Sergi Llamas i la sisena de Francesc Sánchez. Els altres resultats van ser: Jose Luis Amador (7è), Domènec Paloma (10è) i Agustí Cubero (11è). A més, el Tir Arc Olesa organitzarà els dies 24 i 25 de maig a Olesa el XXXVIII Campionat d’Espanya per a discapacitats físics. Els representants del TAO seran Sergio Llamas, Francesc Sánchez, Domènec Paloma, Josep Lluís Amador, Agustín Cubero, Javier Romero, Manuel Bellón, Antonio Beltran, Manuel Cuartero, Máximo Salamanca i Pedro Badosa.

FITNESS CAMATS - NUTRICIÓ ESPORTIVA Galerias Olesa Direcció: Mª Teresa García - Assesorament tècnic; Josep Camats Preparacions especialitzades per culturisme powerlifting i atletisme Preparacions esportives per oposicions (mossos, bombers, funcionaris presons)

Josep Camats

Nutrición deportiva

Sotscampió del Món 2007 de Culturisme Campió d’Espanya en Llançament de Pes Campió d’Espanya en Press de Banca Campió de Catalunya en Llançament de Pes Campió de Catalunya en Powerlifting Campió de Catalunya en Culturisme Campió de Catalunya en Press de Banca Profesor de la Escola Catalana de l’Esport (Fed. Cat. Fisoculturisme) Tècnic superior especialista amb atletisme Seleccionador Català de Powerlifting Halterofília paraolímpica i culturisme Entrenador de campions de llançaments, culturisme, powerlifting i Halterolfilia paraolímpica

Quemadores de grasa Inhibidores del apetito Aumentadores de peso Creatinas y proteínas

Marc Orozco, campió d’Espanya Marc Orozco (FC Barcelona) es va problamar a València campió d’Espanya absolut en pista coberta en el 400 mll. A més va establir una nova marca nacional en la categoria júnior. L’olesà va participar amb l’equip nacional 4x400 mll al Campionat del Món en pista coberta. D’altar banda, l’equip M50 del CAO es va problamar subcampió d’Espanya de cross. El cadet Raúl Agudo fou sucampió de Catalunya dels 1.000 mll, i la benjamina Àngela Moro es va proclamar campiona de Catalunya de cross.

Marc Orozco, primer als 400 mll. FCA

OLESA. El pilot de motos Adrià Araujo iniciarà la temporada el proper abril amb la primera prova del Campionat d’Espanyd ‘extrem. L’Olesà, actual campió de Catalunya de l’especialitat, continuarà al mateix equip de l’any passat i pilotarà una Yamaha R1. “El meu objectiu és aconseguir acabar al Nacional entre els tres primers”, explica.

Doble èxit a Almacelles. Power Olesa

OLESA. Montserrat Alcoba, amb 82’5 quilos, i Isabel Ruiz, amb 65 quilos, van finalitzar en segon i tercer lloc respectivament a l’Open d’Almacelles. Les dues aixecadores del Power Olesa han estat seleccionades per anar a Madrid per participar al Triangular que enfrontarà Portugal-Espanya-Catalunya. Montse Alcoba podria ser baixa.

ESCOLA D’ARTS MARCIALS

HARONDO Trabaja y canaliza tu energía a través de ejercicios físicos y descarga toda su tensión física y emocional

Taekwondo: ESPORT OLÍMPIC Nens i adults

Taichi (Qi gong)

Hapkido

Genís Rodríguez

Defensa personal coreana

Director i Profesor 7 DAN

LAS MEJORES MARCAS EUROPEAS Y AMERICANAS Horario: de 10 a 13h y de 18.30 a 20 h. Tel. 660 258 844 - 699 859 112

www.fitness-camats.com josepagustitere@hotmail.com

20% de descompte en productes per tothom que llegeixi aquest anunci

Información: C/ de Baix, 48 · 93 777 28 94 · 690 612 500 Esparreguera Clases: Mañana y tarde


la bústia

19 esports@labustia.cat

ESPORTS

març’08

breus

La Jornada d’Handbol al Carrer, un èxit La primera edició, organitzada pel CB Esparreguera, va aplegar uns 150 nens i nenes del municipi ESPARREGUERA El passat 9 de febrer es va celebrar la primera Jornada d’Handbol al Carrer amb l’objectiu de promocionar aquest esport al municipi. Cal destacar la participació d’uns 150 nens i nenes dels vuit fins als dotze anys. A més, el dia següent es van jugar dos partits d’handbol. El primer de l’Escola del Club Balonmano Esparreguera) i el CH Sant Esteve Sesrovires, i el segon entre els veterans de l’entitat esportiva local i la Unió Esportiva Calella. Antonio Lacueva, president del Club Balonmano Esparreguera, fa un balanç molt possitiu de la primera jornada: “Considerant que es la primera vegada que se celebrar una activitat d’aquest estil al municipi creo que hem d’estar molt contents amb la participació popular dels nens i també dels pares, mares i d’altres adults que

Marta Rodríguez, de l’Escola d’Arts Marcials Harondo, va finalitzar en quarta posició del Nacional júnior de taekwondo a Tarragona els van acompanyar”. El mandatari també vol agrair la participació de “patrocinadors, del Patronat d’Esports de l’Ajuntament d’Esparreguera, de la Fede-

Gran participació a la primera Marxa del Montserratí

La iniciativa va ser tot un èxit de participació. CB Esparreguera

ració Catalana d’Handbol, de Ràdio Esparreguera i entitats col·laboradores com la Caixa de Girona i Caprabo. També vull agrair la col·laboració de de jugadors de l’Escola, veterans i de socis que amb el seu treball es va poder la primera festa d’handbol al nostre poble després de molts anys d’absència”. Taekwondo i futbol sala Marta Rodríguez, de l’Escola d’Arts Marcials Harondo, va participar a Tarragona en el Campionat d’Espanya júnior on va acabar en una excel·lent quarta posició. A més, ha estat seleccionada per Catalunya per participar a l’Open

de Bélgica que se celebrarà els propers 4, 5 i 6 d’abril. Ginés Rodríguez, professor i pare de Marta Rodríguez confia que “seguirà millorant i obtenint més èxits esportius”. En un altre ordre de coses, l’equip absolut femení del Club Futbol Sala Esparreguera s’enfrontarà a l’AE Sant Andreu als setsens de final de la Copa Catalunya 2008 de futbol sala. Mentre, el masculí no participarà en aquesta competició. L’entitat té previst, en un futur proper, participar en un torneig internacional, i espera que algún dels equips de base es classifiquin per a la fase final del Campionat d’Espanya.

Dins del marca de la Festa Major d’Hivern es va celebrar la primera edició de la Marxa del Montserratí, organitzada pel Club Excursionista Esparreguera. La prova va aplegar més de tres-centes persones. Cal destacar la bona organització. Per ordre d’arribada, les posicions obtingudes pels membres de la secció del CE Esparreguera van ser: Albert Ferrer (1), Miquel Àngel Agüero (3), Raül Pérez (4), David Gubern (7), Miquel Serra (8), Lola Brusau (14 i primera fèmina), Francesc Garrido (41) i Pilar Rodríguez (65).

La Marxa va aplegar més de 300 persones. CE Esparreguera

El FS Martorell aconsegueix la permanència MARTORELL

El FS Martorell es troba entre els millors de la Primera A. FS Martorell

El Futbol Sala Martorell ha aconseguit el seu primer objectiu des que va començar la temporada: la permanència a la Primera Nacional A. El conjunt dirigit per Víctor Acosta va assolir la salvació després de guanyar davant de la Polideportivo Andorra.”Quan vaig arriba al club, la directiva hem va demanar la fita esportiva de seguir a la categoria. Ho hem assolit tot i ser un equip jove amb poca experiència -menys tres jugdors- a Primera Nacional A. Estic molt content”, explica l’entrenador. Víctor Acosta reconeix que

Martorell Motor

lluitar per l’ascens a Divisió de Plata és molt complicat, gairebé impossible, “ja que hi ha dos equips Montornès i Andorra- que estan jugan en un altre Lliga”. Properes fites i futur Víctor Acosta es defineix “con un tècnic molt exigent” per la qual cosa, una vegada assolit el primer objectiu, ja pensa en acabar entre els millors de la classificació: “Seria molt maco per al club i l’afició finalitzar entre els quatre millors. De moment estem en el bon camí.

Però reconec que serà molt complicat. Amb treball i constància penso que podriem tenir el premi”. En un altre ordre de coses, la competició de Lliga està arribant a la seva fi i l’entitat martorellenca ja està planificant el proper any. Sobre el seu futur al club, Víctor Acosta explica que “no he parlat amb el president però penso que li agradaria comptar amb mi per la propera temporada. La meva continuitat està condicionada amb un projecte esportiu seriós”.

VEHICLES D’OCASIÓ I KM.0

Novena edició. Arxiu

ABRERA. El departament d’Esports organitza el proper 6 d’abril la novena Caminada de Primavera que tindrà un recorregut d’uns quinze quilòmetres. La sortida serà al Pavelló Esportiu Municipal (6’45 h) i l’arribada serà al Monestir de Montserrat. Ja és obert el periode d’inscripcions. ABRERA. Mónica Ardid, del Centre Excursionista Abrera, va finalitzar en segona posició a la penúltima prova de la Copa d’Europa de curses de raquetes de neu que es va celebrar a la localitat suïssa de Grimentz. La darrera prova de la competició es farà el 16 de març a Thones (França) amb possibilitat que Ardid torni a pujar al podi. MARTORELL. El Club Bàsquet Martorell organitza un Campus de Setmana Santa (del 17 al 21 de març) a Gualba on participaran uns 50 nens i nenes. A més, els equips júniors masculins i femenins participarán en un torneig a Viena (Àustria) del 17 al 22 de març. D’altra banda, Ramon Arenal continuarà essent quatre anys més president del club després de que la seva candidatura fos l’única que es va presentar. MARTORELL. El Patronat Municipal d’Esports organitza el 30 de març la XVIa edició de la Marxa de Primavera. Aquesta activitat proposa a tothom gaudir d’un matí a la muntanya de Martorell en companya dels familiars, amics, etc. Hi haurà dos recorreguts (un de 5 i un altre de 13’1 km). D’altra banda, el proper 14 de març se celebrarà a l’Auditori del Centre Cultural (19’30 h) una xerrada a càrec ddel psicòleg de l’esport Pere Alastrué sota el títol “Mares i Pares: un problema per a l’esport infantil?.

Tel. 93 773 56 14 Av. Pau Clarís, 44 · MARTORELL martorellcomercial@gruplesseps.com

GRAN VARIEDAD DE VEHICULOS DE OCASIÓN, SIN ENTRADA Y CUOTAS MENSUALES MUY AJUSTADAS CON GARANTIA Y CAMBIO DE NOMBRE

AÑO 2004 0341CYB C2 VRT 1.6 16V SENSODRIVE 61.000KM

AÑO 2005 0526DNS LEON 1.9 TDI 105 CV STYLANCE 43.000 KM

AÑO 2007 2475FWW CORDOBA 1.4 TDI 80 CV REFERENCE 3.000 KM

AÑO 2005 4361DHS C2 HDI 2.0 138 CV VTS 29.000 KM

AÑO 2004 4771CSD FOCUS C-MAX 2.0 138 CV 100.000 KM

AÑO 2007 7935FMF ALHAMBRA 2.0 TDI 140 CV 5 PL. STYLANCE+DVD 20.000KM

PRECIO 8.900 EUROS

PRECIO 15.900 EUROS

PRECIO 13.300 EUROS

PRECIO 16.500 EUROS

PRECIO 11.900 EUROS

PRECIO 27.700 EUROS


20 esports@labustia.cat

la bústia

ESPORTS

març’08

Pascual Canals guanya davant la seva afició La prova, que obria el calendari de la Copa Catalana de descens en BTT va aplegar més de tres-cents participants i fou tot un èxit d’assitència de públic SANT ANDREU BARCA El municipi del Baix Llobregat Nord va tornar a ser la capital del descens en BTT. Els dies 8 i 9 de març es va celebrar el XV Descens de Sant Andreu-IX Descens Marzocchi-VI Gran Premi Diputació de Barcelona. més de 300 participants es van aplegar a la primera prova que forma part de la Copa Catalana on cal destacar la gran presència de públic que va garantir un gran èxit. Santi Moreno, president del Moto Club Sant Andreu de la Barca i principal organitzador, fa una valoració molt positiva de la l’edició d’enguny: “Estic molt content de cóm va anar tot. L’any vinent volem que sigui una prova internacional amb més participació estrangera i un altre normativa”. Molta igualtat a l’elit El vencedor de l’edició d’enguany en la categoria elit va ser Pascual Canals. El ciclista de Sant Andreu de la Barca de l’equip Massi va fer un temps d’1’53’’1, seguit molt a prop

tegoria femenina, la vencedora va ser Victoria Hernández (Fornells BTT) amb 2’21’’3. Mireia Bosca i Ainhoa Fontan van acabar segona i quarta respectivament.

Pascual Canals, brillant. Arxiu

de Cedric Gracia (Sprint Club Andorra) amb 1’53’’4. En tercera posició va finalitzar Fabien Barel (Subaru Mondraker) amb 1’54’’4. En la ca-

La resta de guanyadors En la categoria júnior es va imposar Antonio Ferreiro (RP3 AD) mentre que a la cadet el guanyador fou Sergio Martín (CAT Bike CC). Lluís Serra (XTrembike) i Enric Galera (PixaPins OFEGats) van finalitzar en primera posición en les categories Màster 30 i Màster 40 respectivament. Mentre, en infantil el primer fou Guille Jorba, de l’OM Bicis de Sant Andreu de la Barca, i Óscar Arroyo, de l’OM Bicis, es va imposar en la categoria rígida. L’rganitzador de la prova fou el Moto Club Sant Andreu de la Barca, en col·laboració del Patronat d’Esports de l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i la Federació Catalana de Ciclisme.

Segona prova comarcal d’aeròbic, i jornada d’artística

Cinquè Torneig de Kàrate i Cicle de Caminades 2008

Més de dos-cents participants es van aplegar el 9 de febrer al Poliesportiu Municipal 11 de Setembre on es va celebrar la segona jornada d’aeròbic de la fase de zona del Consell Esportiu del Baix Llobregat. Les poblacions que van tenir representació foren Abrera, Cornellà, Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Sant Vicenç dels Horts, Vallirana, Sant Feliu de Llobregat i Sant Andreu de la Barca. Cal destacar la gran presència de públic i l’assistència del regidor d’Esports que va fer lliurament a totes les gimnastes d’un diploma per la seva participació. A més, el 8 de març es va aplegar a la mateixa instal·lació alvoltant de les 215 gimnastes de vuit poblacions que van participar en una jornada comarcal en la modalitat d’artística.

Des del passat 3 de març i fins el mes de novembre el Patronat d’Esports organitza cada dimarts i dijous un Cicle de Caminades 2008 per a conèixer la ciutat. Les sortides són des del Poliesportiu Municipal 11 de Setembre. Per a més informació cal adreçar-se als telèfons següents: 936531690 i 936534408. D’altra banda, el proper dissabte 15 de març se celebrarà al Poliesportiu Municipal 11 de Setembre la cinquena edició del Torneig de Kàrate Vila de Sant Andreu. La competició, organitazada per l’entitat local Associació Karate Kobudo i Goshin Sant Andreu de la Barca, començarà a les 16 hores i finalitzarà a les 19 h. Cal destacar que participiaran diversos gimnasos de la comarca i L’Hospitalet de Llobregat.

els nostres equips

Cadet B masculí del Futbol Sala Martorell

Preinfantil femení del Club Bàsquet Sant Andreu Barca

Infantil masculí del Club Esportiu Abrera

Benjamí mixte de futbol sala de l’EEM Castellví Ros.

Juvenil masculí del Club Handbol Sant Esteve Ses.

Escola d’Handbol del Club Balonmano Esparreguera

Confiança

NOVES COL·LECCIONS PRIMAVERA 2008

Disciplina

E sc

ola de KARAT E

STYLO

A partir De 4 anys

C/ Josep Pla, 12 · Tel. 93 773 51 61 · Martorell C/ Alfons Sala, 6 - Tel. 93 772 95 42 - Olesa de Montserrat C.C. Montserrat Centre - Tel. 93 770 45 29 - Abrera Av. Francesc Macià, 265 - Tel. 93 770 86 67 - Esparreguera

Agilitat

Club Afiliat F.Catalana de karate

Nº llicencia 545

Avgda. Francesc Macià 35 (Esparreguera) A.P.A. del C.E.I.P. Juan Ramon Jimenez (Martorell) Tel. 93 777 38 02


la bústia

21 esports@labustia.cat

ESPORTS

març’08

Una experiència inolvidable

RESULTATS

L’equip de Lucas Mondelo va perdre als quarts de final davant Perfumerías Avenida salmantí per 74 a 54

QUARTS DE FINAL

E

Ros Casares Rivas Futura

73 42

P. Santa Eulàlia Real Club Celta

85 66

Perf. Avenida CB Olesa Espanyol

74 54

CB San José Extrugasa

71 61

s van cumplir els pronòstics i el CB Olesa-Espanyol no va poder superar al Perfumerías Avenida (74-54) a l’eliminatòria dels quarts de final de la Copa de la Reina. Una experiència curta encara que inolvidable per a tot l’equip del Baix Llobregat Nord, la directiva de l’entitat esportiva i per al més d’un centenar d’aficionats que es van desplaçar a Sevilla. Per primera vegada a la història, les olesanes participaven en una competició d’aquest nivell i com a premi a l’excel·lent temporada que estan realitzant a la màxima categoria nacional del bàsquet femení. No van tenir gaire sort al sorteig ja que es van emparellar amb les salmantines, segones a la classificació de la Lliga Femenina i candidates a guanyar enguany el títol. Un més que complicat rival que va acabar guanyant i accedint a les semifinals on va perdre davant del Baloncesto San José. El tècnic del CB Olesa-Espanyol, Lucas Mondelo, explica que una de les claus de la derrota va ser que va haver molta precipitació durant el partit: “A més, el meu equip no va ser capaç de ficar la pilota ni a l’arc de Sant Martí. Es van cometre molts errors en atac i davant d’un equip com el Perfumerías Avenida si no jugues perfecte no tens cap opció a guanyar”. L’entrenador, de tota manera, està molt “content amb el joc de les jugadores que van fer a la Copa de la Reina. Per a nosaltres era una final, i així ho vam plantejar. L’equip mai va baixar els braços”. Sobre el futur més proper, Mondelo diu que “si seguim en la mateixa línia segur que els partits que necessitem guanyar per assolir la salvació, els guanya-

SEMIFINALS Ros Casares P. Santa Eulàlia

71 63

Perf. Avenida CB San Jose

63 76

El primer equip femení del CB Olesa-Espanyol 2007-2008, que va participar a la Copa de la Reina. J.P.G.

FINAL Ros Casares CB San José

68 66

Laura Escayola, reserva

L’afició no va deixar d’animar a les jugadores. J.P.G.

rem. Estic convençut”. D’altra banda, una de les jugadores més destacades del CB Olesa-Espanyol, Sandra Gallego, considera que “estar a Sevilla ja va ser un premi per a totes les jugadores. Tot i que ens va tocar un rival molt complicat, penso que no vam renunciar a res. El fet que perdéssim el partit contra elles a la

nostra pista dues setmanes abans va fer que sabessin de memòria els nostres punts dèbils i ha estat aquí on ens han vingut a donar a la Copa. Penso que ens hem guanyat el respecte de tots a la Lliga. No hem d’oblidar que el nostre objectiu principal enguany és aconseguir la permanència”. Una vegada finalitzada la Copa

la bústia www.labustia.cat

la publicació d’informació i de participació comarcal

40.000 exemplars exemplars 35.000 bústies ii punts punts bústies

núm. 5

març 08

del baix llobregat nord

Martorell · Sant Andreu de la Barca · Olesa de Montserrat · Esparreguera · Abrera · Sant Esteve Sesrovires · Collbató · Castellví de Rosanes

de la Reina on el Ros Casares es va proclamar campió després de guanyar a la final al Club Baloncesto San José, la competició de Lliga torna a agafar protagonisme. El CB Olesa-Espanyol afronta la recta final de la competició regular amb possibilitats matemàtiques d’estar al playoff per al títol.

D’altra banda, el tècnic Enric González va donar a conèixer les jugadores que formaran la selecció catalana mini femenina de bàsquet que participaran del 15 a 19 de març a la ciutat andalusa de San Fernando (Cadis) en el XXI Campionat d’Espanya de minibàsquet de seleccions territorials. Cal destacar la presència de la jugadora del CB Olesa-Espanyol Laura Escayola, encara que serà reserva. Catalunya s’enfrontarà a la fase prèvia a Aragó, Comunitat Valenciana, Asturias i Galícia.

Felicita

al C.B.Olesa per la seva classificació i participació a la Copa de la Reina 2008. Enhorabona per aquesta fita històrica!

Serveis generals Disseny gràfic i creativitat Impressió Retolació Distribució Campanyes de comunicació i publicitat diversa

Serveis per a institucions i empreses C/ Abrera, 4, local 2 · Tel. 661 76 09 71 08760 Martorell info@serviexit.com • www.serviexit.com

Treballs periodístics i gràfics Realització de programes, butlletins, revistes i publicacions Gestió de fires, convencions i esdeveniments especials


22

la bústia

RESULTATS ELECCIONS CONGRÉS DELS DIPUTATS 2008 AL BAIX NORD PSC 2004 Vots %

CIU

2008 Vots %

2004 Vots %

PP

2008 Vots %

2004 Vots %

ERC

2008 Vots %

2004 Vots %

març’08

IC-V-EUiA

2008 Vots %

2004 Vots %

2008 Vots %

Martorell

6.222 43,92

6.454 50,21

2.537 17,91

2.573 20,02

2.009 14,18

1.904 14,81

2.068 14,6

790 6,15

1.011 7,14

611 4,75

Sant Andreu

7.363 54,96

7.439 57,52

1.481 11,05

1.389 10,74

2.126 15,87

2.349 18,16

1.116 8,33

445 3,44

963 7,19

633 4,89

Olesa

5.212 44,13

5.930 50,18

2.231 18,89

2.229 18,86

1.347

11,4

1.602 13,56

1.895 16,04

835 7,07

782 6,62

751 6,35

Esparreguera

5.232 45,01

5.785 51,57

1.875 16,13

1.876 16,72

1.659 14,27

1.815 16,18

1.796 15,45

713 6,36

746 6,42

562 5,01

Abrera

2.732 48,77

3.129 51,73

627 11,19

718 11,87

999 17,83

1.192 19,71

619 11,05

270 4,46

459 8,19

437 7,22

Sant Esteve

1.483 41,83

1.784 47,38

650 18,34

712 18,91

535 15,09

617 16,39

508 14,33

242 6,43

270 7,62

247 6,56

Collbató

580 31,97

804 38,47

400 22,05

483 23,11

328 18,08

376 17,99

363 20,01

201 9,62

97 5,35

111 5,31

Castellví

302 35,36

418 42,74

174 20,37

232 23,72

148 17,33

165 16,87

162 18,97

76 7,77

45 5,27

59 6,03

29.126 43,25

31.743 48,73

9.975 16,99

10.212 17,99

9.151 15,51

10.020 16,71

8.527 14,85

3.572 6,41

4.373 6,73

3.411 5,77

TOTAL BAIX NORD

CATALUNYA 1.586.748 39,47 1.672.777 45,33 835.471 20,78 774.317 20,98 626.107 15,58 604.964 16,39 638.902 15,89 289.927 7,86

Blancs

Nuls

2004 Vots

2008 %

Vots

2004 Vots %

%

234.790 5,84 181.753 4,93

Participació 2008 Vots %

2004 Vots

%

Cens

2008 Vots %

2004

2008

Martorell

126

0,89

146

1,13

45

0,32

62

0,48

14.211

77,43

12.916

73,3

18.354

17.620

Sant Andreu

124

0,93

166

1,28

32

0,24

31

0,24

13.430

74,23

12.963

69,96

18.092

18.528

87

0,74

171

1,44

43

0,36

75

0,63

11.854

76,4

11.893

70,78

15.515

16.802

134

1,15

141

1,25

30

0,26

45

0,4

11.655

76,92

11.262

71,25

15.153

15.807

Abrera

44

0,79

64

1,05

10

0,18

29

0,48

5.612

77,74

6.078

74,09

7.219

8.203

Sant Esteve

17

0,48

40

1,06

3

0,08

19

0,5

3.548

79,73

3.784

75,39

4.450

5.019

Collbató

18

0,99

43

2,04

9

0,49

13

0,62

1.823

81,09

2.103

74,87

2.248

2.809

Castellví

5

0,59

9

0,91

2

0,23

6

0,61

856

85,77

984

80,72

998

1.219

555

0,82

780

1,27

174

0,27

280

0,5

62.989

78,66

61.983

73,8

82.029

86.007

35.923

0,89

57.186

1,54

12.816

0,32

20.096

0,54

4.032.589

75,96

3.710.166

71,19

Olesa Esparreguera

TOTAL BAIX NORD

CATALUNYA

5.308.714 5.211.454

AGENDA MARTORELL Del 5 al 27 de març Exposició “Joan Baptista Xuriguera: un intel·lectual a descobrir” al Complex Educatiu de Torrent de Llops 15 de març Cinema a l'Auditori “Las llaves de casa” al Centre Cultural a les 18.00h 19 de març Conferència “Les dones i els moviments obrers al Baix Llobregat” al Centre Cultural a les 18.00h 23 de març Cantada de Caramelles pels carrers de la vila de 10.00h a 14.00h 24 de març Cantada de Caramelles Barris de Can Carreras, El Pla, i Buenos Aires i arribada al Centre Cultural de 10.00h a 14.00h

SANT ANDREU DE LA BARCA 1 de març al 15 de juny Exposició “La figura feme-

nina en l’obra de Mercè Rodoreda” a la Biblioteca Aigüestoses. 31 de març al 4 d’abril Exposició “Treballs manuals del Casal de les Dones Independents” a la Sala d’exposicions del centre cultural Aigüestoses. 1 al 21 de març Exposició del viatge de cooperació de Sant Andreu a Moçambic a la Sala d’exposicions del centre cultural Aigüestoses.

OLESA DE MONTSERRAT Del 15 al 30 de març Exposició d’art contemporani d'Antonio Gómez a la Casa de Cultura de 17.00h a 20.00h 23 de març Cantada de caramelles per Olesa pels carrers i residències de la vila a partir de les 9.00h Del 31 de març al 7 d’abril Exposició sobre el tabac "La visió de Yukiyú" a la Casa de Cultura de 17.00h a 20.00h

Esportiu Municipal a les Del 4 al 13 d’abril Exposició de pintures a l’oli de 18.00h M. Luisa Martínez a la Casa de 16 de març Cultura de 17.00h a 20.00h 6ena representació del Concurs de Teatre “Vila d’AESPARREGUERA brera” a les 18.00h 23 de març Cantada de Caramelles pels 14 de març carrers de la vila i finalitzaConcert d’en Marc Durandeau ció a la plaça de l’Església a “Salvem Eurovisió” a la Sala Petita del Teatre de La Passió les 10.00h 23 de març a les 22.00h. Cantada de Caramelles a la 22 de març Cantada de Caramelles pels plaça de l’Església a la 1.00 carrers de la vila a les 18.00h de la matinada Del 31 de març al 12 d’abril 23 de març Cantada de Caramelles pels Exposició “Viure en igualtat” carrers de la vila a les 11.00h a la Casa de Cultura 24 de març Ballada de Sardanes amb la cobla Ressò de La Passió, CasSANT ESTEVE telleres i Geganters a partir de les 12.00h SESROVIRES Ballada de sardanes amb la cobla Ressò de La Passió a 23 de març Santa Maria del Puig a les Cantada de Caramelles a la 14.00h Plaça Xic Mateu a les 11.00h Del 15 al 30 de març Exposició de pintura “PaisatABRERA ges d’aquí i d’allà! a la Sala Domènech i Estapà. 29 de març 16 de març Sardinada Popular al Pavelló Ball de nit a Vallserrat al

Casal Social de Vallserrat a les 23.00h

COLLBATÓ 16 de març XXVI Concurs de Pintura Ràpida a la Sala Cultural a les 9.00h 24 de març Processó de la Mare de Déu de La Salut a l’Ermita de la Salut a les 10.30h 24 de març Sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa a l’Ermita de la Salut a les 12.00h

CASTELLVÍ DE ROSANES 18 i 25 de març Taller de memòria al Centre Cívic de Can Sunyer 23 de març Cantada de Caramelles pels carres de la vila a les 10.00h


La bustia març 2008  

Diari la bustia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you