Page 1

Núm. 200

Periòdic de comunicació popular de Sants i barris veïns 4.000 exemplars | Distribució gratuïta

200 18

Febrer de 2016

números de comunicació popular,

anys fent barri!

El comerç de proximitat en perill d'extinció

A La Burxa d’aquest mes ens endisem a les relacions que es donen a les botigues, les parades i els comerços que treballen des de la proximitat, una tipologia de comerç que va més enllà d’una relació econòmica, que fomenta la xarxa entre el veïnatge i fa barri. Pàgs. 6-8 Micro Obert pàg. 2 / Burxant a fons

pàgs. 6-8 / Racó històric / Fogons de temporada pàg. 9 / Humor / Ressenyes pàg. 10 / Agenda pàg. 11 / Entrevista pàg. 12

La Burxa 200  

Febrer 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you