Page 1

Núm. 183 Juny de 2014

laburxa.cat

Pàg. 3

El procés de Can Vies al detall Periòdic de comunicació popular de Sants i barris veïns 4.000 exemplars | Distribució gratuïta

Per entendre el punt en què es troba Can Vies és necessari repassar pas a pas les fases per què ha passat el Centre Social Autogestionat, des dels seus inicis fins al moment actual.

Pàg. 5

Imatges i paraules de l'esclat social

Pàg. 12

Poesia en peu de guerra

Comunicat de Los Bio-Lentos

Instantànies i frases de suport que resumeixen la intensitat d'aquests dies viscuts, el principi d'un canvi que esdevé inevitable.

NÚMERO ESPECIAL

Aquesta Burxa és especial; hi relatem els darrers esdeveniments que s'han viscut al barri de Sants en relació al desallotjament del Centre Social Autogestionat Can Vies —la nostra seu de redacció— i tots els fets que s'han desencadenat fins a la decisió de reconstruir l'espai i apostar per l'autogestió. Al llarg de les 12 pàgines de LA BURXA aportem elements d'anàlisi més enllà del fet noticiós, per contribuir al debat sobre què entenem per violència o quin és el nostre model de ciutat, parant compte amb els elements històrics i socials de Can Vies i fixant-nos amb el tractament mediàtic del que està sent objecte el fenomen. Hem volgut posar de relleu totes les mostres de suport que s'han rebut arreu del territori, ja sigui en forma de comunicat, manifestació o acció, amb una gran solidaritat cap a les represaliades. Tot això recollint les opinions del veïnat, apostant per una contraportada més creativa i mostrant amb imatges aquesta primavera santsenca; han llucat els brots de la revolució.

Opinions pàg.2 / Més que un espai, una escola de lluita pàg.4 / L'#EfecteCanVies o la lluita per la ciutat comuna pàg.5 / Mapa de mobilitzacions i solidaritat pàg.8 Soidaritat, resposta a la repressió pàg.9 / L'#EfecteCanVies als mitjans pàg.10 / Violència és violència pàg.11

La Burxa 183: Can vies, de l'efecte a la reconstrucció  

Número especial dedicat al Centre Social Autogestionat Can Vies

La Burxa 183: Can vies, de l'efecte a la reconstrucció  

Número especial dedicat al Centre Social Autogestionat Can Vies

Advertisement