Page 1

Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012

Dossier de Premsa del CSA Can Vies Codi Deontològic Breu explicació del que és el CSA Can Vies Dades sobre la demanda i de les accions en contra de la mateixa Accions de suport realitzades Llistat d’entitats adherides a la plataforma “El barri vol Can Vies” Reivindicacions veïnals a Sants pel que fa a urbanisme Denúncies de les pràctiques de TMB Suports del Comité d'Empresa de TMB

1


Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012

2

Codi Deontològic La comissió de premsa del Centre Social Autogestionat Can Vies hem elaborat per als professionals que donen cobertura mediàtica a les mobilitzacions, el següent recordatori del Codi Deontològic de la professió periodística per tal de garantir la qualitat de les informacions que es recullin i publiquin: 1. Observar sempre una clara distinció entre els fets i opinions o interpretacions, evitant tota confusió o distorsió deliberada, així com la difusió de conjectures i rumors com si es tractés de fets. 2. Difondre únicament informacions fonamentades, evitant en tot cas afirmacions o dades imprecises i sense base suficient que puguin lesionar o menysprear la dignitat de les persones i provocar dany o descrèdit injustificat. 3. Rectificar amb diligència i amb tractament adequat a la circumstància, les informacions -i les opinions que se’n derivin- que s’hagin demostrat falses i que, per tal motiu, resultin perjudicials per als drets o interessos legítims de les persones i/o organismes afectats. 4. Utilitzar mètodes dignes per a obtenir informació o imatges, sense recórrer a procediments il·lícits. 5. Respectar l’off the record quan aquest hagi estat expressament invocat, d’acord amb la pràctica usual d’aquesta norma en una societat lliure. 6. Reconèixer a les persones individuals i/o jurídiques el seu dret a no proporcionar informació ni respondre preguntes, sense perjudici del deure dels periodistes a atendre el dret dels ciutadans a la informació. 7. No acceptar mai retribucions o gratificacions de tercers per promoure, orientar, influir o haver publicat informacions o opinions. 8. No utilitzar mai en profit propi informacions privilegiades obtingudes de forma confidencial com a periodistes en exercici de la seva funció informativa. 9. Respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment en situacions de vulnerabilitat i malaltia i en casos o esdeveniments que generin situacions d'aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuïta i les especulacions innecessàries sobre els seus sentiments i circumstàncies, especialment quan les persones afectades ho explicitin. 10. Observar escrupolosament el principi de presumpció d’innocència en les informacions i opinions relatives a causes o procediments penals en curs. 11. Tractar amb especial cura tota informació que afecti a menors. 12. Actuar amb especial responsabilitat i rigor en el cas d’informacions o opinions amb continguts que puguin suscitar discriminacions per raons de sexe, raça, creences, extracció social i cultural i malaltia, així com incitar a l’ús de la violència, evitant expressions o testimonis vexatoris o lesius per a la condició personal dels individus i la seva integritat física i moral. Sabem que no sempre és així, i que hi ha mitjans i periodistes rigorosos, però la experiència ens ha ensenyat que es bo recordar aquests punts per tal que ningú els oblidi. Comissió de premsa de Can Vies.


Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012

3

Breu explicació del que és el CSA Can Vies El 10 de Maig de 1997, persones i col.lectius de Sants decideixen obrir l’espai al barri mitjançant una cercavila que finalitzà amb l’okupació de l’edifici del c/Jocs florals 42, en resposta a la manca d’espais on poder realitzar activitats tant de caire lúdic com polític, sobre tot per a la gent jove. La capella continuà sent emprada com a espai per a les misses dels treballadors del metro i la gent vinculada al Círculo Metropolitano, fins que finalment la desacralitzaren, obrint-se per a altres usos durant el 8è aniversari del CSA Can Vies, al 2005. A Can Vies hi conviuen dos projectes paral·lels. A la part de dalt de l’edifici hi ha la vivenda, on actualment hi viuen un grup de persones del barri; i a la part de sota hi ha el projecte públic, el Centre Social, que es diferencia físicament en dos blocs: un és la kafeta, espai social amb barra de bar obert a tothom, amb les sales d’assemblees, la sala de La Burxa (periòdic mensual de comunicació popular de Sants), el magatzem i el local d’assaig musical, i l’altre és la Capella. A la capella s’hi desenvolupen múltiples activitats. Xerrades, debats, assemblees, representacions teatrals i musicals, presentacions de llibres, passis de documentals o pel·lícules, sopars populars cada dimecres... També serveix d’espai per a realitzar un taller de teatre setmanal, i és la seu de la Colla Bastonera de Sants, impulsada des del propi Centre Social, que hi assaja des de fa 8 anys. Al Centre Social l’òrgan de màxima sobirania és l’Assemblea. Les decisions es prenen per consens, d’una manera horitzontal, és a dir no jeràrquica, sense caps ni representants, funcionem per “responsabilitat col·lectiva”. Diem que és un Centre Social Autogestionat perquè els propis usuaris/es de l’espai són els que decideixen com s’ha de regular i el seu esdevenir. Can Vies participa de l’Assemblea de Barri de Sants (ABS), que és l’assemblea que coordina i fa confluir els moviments socials del barri. També en d’altres campanyes, com la que es va fer en contra de l’Ordenança del Cinisme, d’antirepressives i de suport a presos com la de "La repressió mai ens tallarà les ales", les assegudes per un habitatge digne, conflictes laborals com els dels treballadors de Parcs i Jardins, Mercadona, Caprabo, la lluita pels 2 dies de descans dels treballadors de TMB, les estudiantils contra Bolonya, les lluites transfeministes, les tancades de migrants per la regularització sense condicions que van tenir lloc el 2002, les assemblees del 15M, en són alguns exemples. Fins a dia d’avui també hem participat en les incontables mobilitzacions que es realitzen demostrant que aquesta crisi és una estafa organitzada pels lladres que ens governen, que sols retalla els pocs guanys socials que tants anys ens han costat d’aconseguir. Al CSA Can Vies hi treballen molts col·lectius de forma quotidiana: La Burxa, els sopadors dels dimecres, Negres Tempestes, BarriSants.org, SantsTV, un grup de teatre, tres grups de música, Jòvens de l’Ebre, Colla Bastonera de Sants, Assemblea del Barri de Sants, Acció Llibertària de Sants, Assemblea Indignada de Sants i Arran Jovent; i encara més en activitats esporàdiques. El CSA Can Vies està situat al carrer Jocs Florals, 40-42 de Sants. Per contactar amb nosaltres: Correu-e: premsacanvies@barrisants.org Telèfon: 651 768 707 Pau Guerra


Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012

4

Dades sobre la demanda i de les accions en contra de la mateixa TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), empresa de la qual l’Ajuntament de Barcelona en té el 51% de les accions, reclama la propietat de l’immoble on es troba situat el CSA. Inicialment, l'any 1997, ja hi va haver un procés judicial que la mateixa propietat va fer arxivar un any més tard degut al gran nombre de mobilitzacions de suport dutes a terme. Però l’Ajuntament, amb l’excusa de l’arribada de l’AVE, ha fet un “Pla de reordenació urbanística” amb el qual vol tirar a terra aquest espai que pertany legítimament als veïns i veïnes de Sants, així com gran part de l’illa de cases baixes que l’acompanyen per a fer-hi habitatges privats: un cop més la intenció és transformar un espai social en un de privat. El 18 d’abril de 2006, Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona (FMB) va interposar una demanda de Judici Verbal de Desnonament per Precari contra el CSA Can Vies. La demanda, dirigida a uns “ignorats ocupants", va fer encausar a 14 entitats vinculades al CSA Can Vies en el judici del 24 de gener del 2008: el Col·lectiu per una Vivenda Digna, el Centre Social de Sants, la Comissió de Veïns de La Bordeta, La Burxa, el Col·lectiu de Difusió Cultural, el Centre de Documentació de la Ciutat Invisible, el grup musical Pirat’s Sound Systema, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua, l’Associació Sol·lidària DAB més coneguda com a Papers per Tothom, el Front d’Alliberament Gai de Catalunya, el Casal Independentista de Sants Jaume Compte, l’Assemblea de Joves de Sants, les Joventuts del Partit Comunista de Catalunya, la secció sindical de metro de la CGT i, per descomptat, el Centre Social Autogestionat Can Vies. Mentre es celebrava el judici, davant dels jutjats d’Arc de Triomf es van fer tot un seguit d’actuacions i parlaments per a donar suport al CSA, on intervingueren els Diables de St.Andreu, Cesc Freixas, Feliu Ventura, Mathew Tree, membres de La Txaranga Revoltosa, Atversaris i diversos grups més, així com parlaments de treballadors de TMB que explicaven la seva situació en el que va ser la lluita pels 2 dies de descans setmanal. La resolució a la sentència arribà un temps després, determinant l'arxiu de la demanda per falta de litisconsorci passiu necessari, ja que encara era vigent un contracte de cessió que al 1984, TMB havia signat amb CNT. Una segona demanda arribà al 2010, i després d'una any de mobilitzacions per aturar-la, al febrer del 2011 es celebrava el judici. Al març, ens comunicaven que el jutjat número 6 de 1a instància de Barcelona tornava a donar-nos la raó. Aquesta demanda era desestimada per un error parcial de forma, ja que el procediment legal plantejat per TMB -Judici Verbal de desnonament per Precari- només s'ajustava a la relació contractual de la CNT amb TMB de 1984 -on el darrer cedia l'ús de l'espai en precari a aquest sindicat-, però no a la relació amb la resta de col·lectius que ocupen l'espai actualment. Contra aquesta sentència TMB interposà un recurs davant l'Audiència Provincial de Barcelona, que quedava resolt el 12 de setembre passat. L'Audiència considera que la Sentència dictada pel jutjat de 1a instància és errònia, la revoca i ens condemna a abandonar l'edifici. Al llarg d’aquest anys, han estat múltiples les mostres de suport que s’han rebut des de diferents àmbits, ja sigui de projectes propers -com del teixit associatiu del barri-, o d’entitats i col·lectius d’arreu de l’estat que valoren la importància de que segueixi viu aquest CSA. S’han realitzat actes de protesta i de visibilització de la realitat amagada darrera d’aquest procediment judicial, denunciant el projecte especulatiu i l’ofensiva política generalitzada per part de l’Ajuntament contra els moviments socials contestataris. Per això des del CSA Can Vies no ens rendim, sabem que aquest és un obstacle més a sortejar i que seguirem alçant-nos, com hem fet fins ara, per mostrar que una altra societat és possible. Som un illot d’autoorganització i solidaritat en un mar de capitalisme salvatge, però cada vegada estem menys soles i entre totes tornarem a aixecar la veu per deixar ben clar que Can Vies és del barri i a Sants es queda.


Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012 Més informació: Can Vies fi de rail? http://sants.tv?fit=11032800301978 #15anysCV - 15 anys esbossant noves realitats - #SomCanVies http://sants.tv?fit=12101400303466 Convocatòria http://sants.tv?fit=12101301003461

5


Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012

6

Accions de suport realitzades Durant el 2006: -

El 10 de juny Un miler de persones van sortir al carrer per exigir la retirada de la demanda de TMB. Vídeo http://sants.tv?fit=06082600200001

-

El 25 de juliol, i en coordinació amb membres del sindicat CGT Dues accions paral·leles per commemorar els 70 anys de la col·lectivització dels transports públics de Barcelona, i per recordar la campanya de Can Vies per aturar la demanda de TMB. Vídeo: http://sants.tv?fit=06082600200003

-

Durant la festa Major de Sants, agost Marxa de torxes per Sants per exigir la retirada de la demanda de TMB.

-

Primera setmana de novembre, Protesta contra l’exposició immobiliària del Meeting Point que es va celebrar a la Fira de Montjuïc, uns activistes van desplegar dues pancartes des d’una grua de la Plaça Espanya contra l’especulació immobiliària i fent referència a la situació de Can Vies.

-

El 19 de novembre, Unes 60 persones van recórrer els carrers de Sants convocats per la Plataforma Contra el Pla de l'Estació i pel Soterrament de les Vies’ Video: http://sants.tv?fit=07041000300224

-

Mural a la plaça de Sants El dia abans, durant la preparació, emblanquint la paret per a fer el mural, uns policies van multar a sis joves per un valor total de més de 7.000 euros, el que va motivar després una campanya de suport als sancionats que va culminar amb una manifestació pels carrers del barri. Finalment es van retirar les sancions. Foto del resultat d'aquella jornada i que encara es pot veure a la plaça.: http:// blocs.mesvilaweb.cat/media/c2FudHM=.jpg


Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012

7

Durant el 2007: -

El 20 de febrer Doble acció al metro de Barcelona per recordar la situació de Can Vies Vídeo: http://sants.tv?fit=07022600200123

-

El 28 de febrer del 2007 El comitè d’empresa de metro com el d’autobusos de TMB van expressar el seu “ple suport a Can Vies”, i van coincidir en la importància de conservar l’edifici del carrer Jocs Florals número 40 i 42 com a centre social pel barri de Sants.

-

Durant el desè aniversari del centre social, celebrat la primera setmana de maig Can Vies va tornar a tenir una destacada presència al carrer

-

El 17 de maig S’engega de forma oficial la plataforma veïnal “El barri vol Can Vies”, creada amb dos objectius bàsics: aconseguir la retirada de la demanda de TMB” i el canvi en el traçat urbanístic per respectar l’edifici de Can Vies i els habitatges afectats dels carrers Riera de Tena, Burgos i Jocs Florals. La plataforma adduïa que la seva destrucció obeïa a una mesura política i lucrativa, no pas tècnica”. Unes 38 entitats, 12 de les quals afectades per la demanda de TMB contra Can Vies, formen part de la plataforma, que té el suport dels comitès d’empresa del metro i autobusos de Barcelona de TMB. Teniu una relació de membres d'aquesta plataforma en aquest dossier.

-

En el marc de la campanya ‘Està tot fatal’, celebrada per diversos punts de Catalunya entre el 12 i el 19 de maig Divendres 18 de maig diverses persones es van enfilar a diferents marquesines d’autobusos de la carretera de Sants per denunciar en el cas de Sants l’especulació que pateix el barri i les intencions de TMB de desallotjar Can Vies per obtenir rèdits econòmics.

-

16 de juliol Una trentena de persones van aturar les obres de l’AVE, encadenades a les grues duren diverses hores per a fer una crítica a allò que suposa aquest mitjà de transport i solidaritzar-se amb el CSA Can Vies. Video: http://sants.tv?fit=07072200200330


Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012

8

Durant el 2008: -

24 de gener: El mateix dia del judici d’aquella segona demanda, davant del Palau de Justícia de Barcelona, al Ps.de St.Joan, després d’un bon esmorzar popular, s’instal·là un camió que serví d’escenari a infinitats de grups musicals i parlaments en suport al Centre Social Autogestionat. Video: http://sants.tv?fit=08012800200490

Durant el 2011 -

-

-

29 de gener: Manifestació contra la nova demanda de TMB. Unes mil cinc-centes persones es van manifestar pels carrers de Sants en resposta a la crida per aturar l'amenaça de desallotjament del CSA Can Vies. La manifestació, ha començat prop de la sis de la tarda a plaça de Sants ha recorregut diferents punts del barri, passant per l'estació de metro de Mercat Nou on s'hi ha realitzat una acció de denuncia o per la concorreguda carretera de Sants per acabar a la plaça de l'Hamsa, on fins el 2004 hi havia hagut un centre social okupat i ara és una plaça dura. Vídeo http://sants.tv?fit=11013100201866 18 de febrer: El dia del judici de la tercera demanda el CSA Can Vies va voler fer un acte de denúncia i per fer-ho va organitzar un esmorzar amb una posterior cercavila que acabaria en una concentració davant de la Ciutat Judicial, lloc on s’havia de celebrar el judici. Vídeo: http://sants.tv/?fit=11030300201928 11 de març: En el marc d’un concert a Cotxeres de Sants del col·lectiu Divendres Faràndula en suport al CSA es coneix i es celebra el nou arxivament de la tercera demanda. Vídeo: http://sants.tv/?fit=11031200201945

Durant el 2012 -

-

-

16 de setembre: Mostra de rebuig i posterior escridassada a la visita que van fer autoconvidant-se a Can Batlló, mentre estaven de Festa Major de La Bordeta, el regidor del Districte Sants-Montjuic, Jordi Martí, i l’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias. Imatges rebuda regidor i alcalde http://canvies.barrisants.org/el-csa-can-vies-espresenta-a-trias-fa-un-mes-i-ara-hi-tornem 16 d’octubre: La nit del dimarts 16 d’octubre gran quantitat de col·lectius, entitats i assemblees del barri de Sants van penjar pancartes al carrer mostrant el suport a la campanya #SomCanVies indicant que totes formem part de Can Vies. Galeria fotogràfica de les diferents pancartes fent crida a la mani 20o http:// www.verkami.com/projects/3548-somcanvies/blog/4378-mostres-de-suport-somcanviesi-crida-a-la-mani-dissabte-20o-11-30h-placa-sants i http://canvies.barrisants.org/mostresde-suport-somcanvies-crida-mani-dissabte-20-o-1130h-placa-sants/ 17 d’octubre: Hem posat a les mans de tothom una altra eina per participar a la campanya Juntes #SomCanVies, per als qui voleu col·laborar i no ho podeu fer activament, també per a


Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012

-

9

qui participeu dia a dia al carrer, podeu ajudar a suportar el pes econòmic que comporta una campanya com aquesta, a través d’aquest Verkami que consisteix en una eina de difusió i finançament col·lectiu de la nostra campanya. Estem treballant per traduirlo a més de 5 idiomes. Enllaç al Verkami #SomCanVies http://verkami.canvies.org/ o http://www.verkami.com/ projects/3548-somcanvies 19 d’octubre : Trending Toppic amb el hashtag #yesweCANvies hem esdenvingut primers a Barcelona i quarts a Espanya entre 11 i 13h per tal d’internacionalitzar CanVies amb l’ajuda del video, subtitulat al basc, el castellà, l’anglès i l’italià de convocatòria a la mani del dissabte 20 d’octubre i el Verkami #SomCanVies que hem traduit també al castellà, basc, gallec, anglès, francès i italià. hashtag https://twitter.com/search?q=%23yesweCanVies&src=typd

Llistat d’entitats adherides a la plataforma “El barri vol Can Vies” Acció Llibertària de Sants Acció Solidària-IGMAN AEIG Montserrat-Xavier AMPA CEIP Barrufet Alerta Solidària Assemblea de Barri de Sants Arran Les Corts (Assemblea de Joves de les Corts) Arran Sants (Assemblea de Joves de Sants) Arran Poble Nou (Assemblea de Joves de Poblenou) Assemblea de la vall de Can Masdeu Assemblea d'Hospitalet Assemblea Indignada 15m de Sants Assemblea per a la comunicació social As. unitària 1er de maig Baix Llobregat


Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012

Associació cultural Correllops (Vilallonga) Associació Cultural la Fornal Associació cultural la lluna roja de València AEP – Ass. d'Estudiants Progressistes Associació Memòria Contra la Tortura Associació Papers per tothom Associació de veïns de Can Ricart Ateneu art i cultura de L'Escala Ateneu Llibertari de Sants Ateneu Popular del Carme Ateneu popular octubre Barrisants.org Brigada catalana Venceremos Candidatura d'unitat popular (CUP) ARRAN (CAJEI) CAL Casal independentista de Sants Casal Popular de Gràcia Casal popular la Forja del Clot Casal Popular la Fura (Solsona) Casus Bèlit Catarko Centre Social de Sants CGT Catalunya CGT-Federació comarcal Baix Camp CNT-AIT (Joaquim Costa) CNT-AIT (Medinaceli) Co.bas Colla bastonera de Sants Colla Bastonera de la Vila de Gràcia \"Cop a Cop\" Col·lectiu a les trinxeres Col·lectiu antimilitarista de Sant Cugat Col·lectiu de cinema lliure de Sants Col·lectiu per la difusió cultural- La Burxa Col·lectius de joves comunistes (CJC, joventuts PCC) Col·lectiu Llibertari de Sant Boi Col·lectiu Kaos en la red Col·lectiu Gai de Barcelona Col·lectiu Obrer Popular - Compromís per Ripollet (COP-CpR) Comissio de veïns de la Bordeta Comité Pratenc de solidaritat amb l'Amèrica Llatina Coordinadora obrera sindical(COS) Coordinadora salvem el Delta del Llobregat Corrent Roja Creación positiva CSO de la Via de Balaguer Cultura Obrera (Mallorca) CUP Ripoll Diables de Sants Diables Infantils del CEIP Barrufet Ecogais

10


Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012

Eixam En construcció (Plataforma de treballadores i treballadors) Endavant Espai Obert Esplai Totikap (Sant Antoni) FAVB FELLA (Fundació d'estudis llibertaris i anarcosindicalistes) Front d'alliberament gai de Catalunya Guerra Laserna (Toledo) Ger, entitat cultural i esportiva (Ribes) Infogais Info-usurpa Jòvens de l’Ebre KOP-Alta tensió La Ciutat invisible L'Aixada (Ass. de Joves de L'Horta sud) Larry Reggae News La Trinxera - Assemblea de Joves de la Sagrera i Sant Andreu (CAJEI) L'Escletxa Maulets Maulets Ciutat de Mallorca Maulets Sòller Moviment Arenyenc per a l’Autodeterminació Negres Tempestes Pirat's Sound Sistema Plataforma Can Batlló és pel barri Plataforma pel soterrament de les vies i contra el pla de l'estació Ràbia Positiva Recursos d'animació intercultural (RAI) Revista Polèmica Ruptura Sants.org Secció sindical CGT Entitats metropolitanes Sindicat d'oficis CNT-El Prat Terra d'escudella Txinorris Unitat Municipal 9 Universitat Lliure de Sants Xarxa contra la precarietat i els tancaments del Baix Llobregat Xarxa d’Universitats Lliures

11


Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012

12

Reivindicacions veïnals a Sants pel que fa a urbanisme Nota de la Plataforma Contra l’Especulació de Barcelona i de l’Assemblea de barri de Sants: “El districte de Sants-Montjuïc es troba en plena transformació. A causa de l’expansió de la ciutat de Barcelona, els nostres barris guanyen centralitat i pateixen un profund procés d’elitització. Aquest canvi es materialitza en l’enderrocament d’edificacions històriques, l’expulsió de la població amb menys recursos, noves construccions només accessibles a famílies amb rendes altes, a més de plans urbanístics que rebenten la geografia humana i territorial del barri, en benefici de les multinacionals i grans propietaris.” PLA DE L’ESTACIÓ: L’ampliació de l’estació triplicarà l’edificabilitat de la zona i incorporar una nova gran superfície comercial. Aquest projecte representa l’enderrocament de comerços i habitatges, fet que afecta negativament el teixit humà i el petit comerç del barri. A més, les obres de remodelació de l’estació i d’arribada de l’AVE ja han afectat el poliesportiu de l’Espanya industrial, inutilitzant la piscina olímpica des durant un cert temps en maig del 2007 per les esquerdes provocades i avariant prop de 5000 línies de telèfon dels veïns i veïnes de Mercat Nou i Riera Blanca.

REFORMA DE L’ENTORN DE L’ESTACIÓ El pla de l’estació comporta a més a més una ampliació de l’espai que aquesta ocupa. Això suposa la disminució i desviació dels vials que l’envolten, així com l’enderroc de pràcticament la meitat dels edificis (tallers i magatzems majoritàriament) que composaven el carrer Viriat. En un dels solars que aquesta obra deixarà s’hi construirà un edifici de 15 plantes i de 19.334,14m2. Per una altra part, al carrer Vallespir diversos edificis del barri que contenen habitatges i comerços, també seran enderrocats i s’hi construirà un hotel.


Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012

13

TORRE MALAIA L’any 2002, l’Ajuntament de Barcelona es va vendre dues parcel·les de la zona del Triangle, on s’hi trobaven uns camps de petanca de propietat municipal, un bloc d’habitatges i unes rampes que s’havien fet per salvar la diferència l’alçada del calaix de les vies. Les parcel·les van ser comprades en subasta pública per una empresa amb el nom SACIP. L’edificabilitat de les parcel·les va ser modificada, passant de planta baixa més quatre a planta a les actuals planta baixa més 10 per fer-ne un apart-hotel. Això transformà l’anomenat Skyline del Triangle permetent la construcció d’una façana de fins a 35 metres d’alçada, que segons els antics plans s’hauria quedat en una tercera part. CALAIX DE LES VIES: Un calaix de 14 metres d’alçada disfressat de rambla enjardinada substituirà la demanda històrica de soterrament de les vies. Aquesta demanda no només busca evitar les molèsties creades pel trànsit de trens, sinó també acabar amb la divisió física del barri. El projecte municipal no només no ressol el problema de la divisió, sinó que l’agreuja. L’assemblea de barri ha buscat amb la campanya “Sants, veuràs quin nyap!” destapar la campanya de maquillatge que està duent a terme l’ajuntament de Barcelona per a popularitzar el projecte entre el veïnat.


Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012

14

CAN BATLLÓ: Després de 8 anys de negociacions entre veïns, ajuntament i la immobiliària Gaudir, així ha quedat el destí d’aquest polígon industrial que acull 200 petites i mitjanes empreses: 62.000 m per zona verda, 7.200 m per carrers, 21.500 per habitatges i 50.700 per equipaments. Els veïns van aconseguir el bloc 11 i el bloc 1 de Can Batlló, després d’amenaçar que si l’11 de Juny del 2011, no hi havien màquines en el recinte per a realitzar equipaments públics, entrarien i l’okuparien. Un any després, la gent de La Bordeta hi pot gaudir de la Biblioteca Josep Pons amb més de 15000 llibres donats per les veïnes, d’un espai d’encontre, d’un auditori, i d’un espai autogestionat que encara està en construcció. A més que la plataforma de Can Batlló està planificant els equipaments que li manquen al recinte.

PERI D’HOSTAFRANCS: Denunciem que les expropiacions i el conseqüents enderrocaments d’habitatges tenen un clar objectiu mercantil: prioritza l’obertura de vials pel trànsit rodat i la construcció de places de pàrquing - infraestructures per al gran comerç a l’estació de Sants i a Les Arenes- i remodelar l’eix comercial Creu Coberta. D’altra banda, l’obertura del carrer Diputació permetrà als vehicles anar des del carrer Tarragona fins a Ildefons Cerdà en poc temps. Tot plegat, prioritats que passem per davant de la construcció d’habitatges protegits i equipaments socials. A més, el PERI ha començat simbòlicament amb el desallotjament – des del 2004- del CSOA Hamsa, centre social que durant 8 anys va dinamitzar políticament, social i cultural el barri.


Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012

15

NO MÉS NOVES CONSTRUCCIONS: Al districte hi ha 7000 habitatges buits (35000 finques buides a Barcelona, 275000 habitatges en desús). Reivindiquem la despenalització de l’okupació d’habitatges i centres socials, a més de proposar a l’Administració que compri aquests habitatges i els posi en règim de lloguer, fent realitat la reivindicació de pisos de lloguer a un preu polític que representi el 10% del salari. Des de Sants, la Plataforma contra l’especulació i l’assemblea de barri ens solidaritzem amb tota la gent que està fent front a l’urbanisme depredador i autoritari que impulsa l’administració a favor de les grans companyies: el pla Cerdà, la Ciutat Judicial, el Forat de la Vergonya, el pla 22@, el pla Caufec (Porta Barcelona), entre d’altres

MOOBING Com en altres llocs de la ciutat de Barcelona, el nostre districte també pateix problemes de “moobing.” Aquests processos són conseqüència de l’ennobliment promogut des de les institucions i que pretenen fer fora a aquella gent que fa molts anys que hi viuen, perquè tenen lloguers de renta antiga i eviten que els propietaris treguin més benefici. És el cas d’aquest edifici situat al carrer Vallespir número 25 del barri de Sants que pateix diverses patologies, “salvades” a base de puntals d’obra, i que són conseqüència de la manca de manteniment a que és sotmès. Els llogaters es veuen immersos en un procés judicial per obligar a la propietat que evita fer-ne el manteniment i no precisament per manca de recursos per part d’aquesta.


Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012

16

Denúncies de les pràctiques de TMB Us adjuntem un seguit d’enllaços a la revista Utopia dels treballadors de TB-TMB: Numero 39, pagines centrals: Article sobre els sous dels caps de l’empresa http://www.cgtbus.com/docs/utopia/utopia39.pdf Número 54: Xifres del tancament de la cotxera de Lutxana. http://www.cgtbus.com/docs/utopia/54bis.pdf Número 58 i 60: Relacions entre TMB i SARBUS (empresa privada) http://www.cgtbus.com/docs/utopia/utopia58.pdf http://www.cgtbus.com/docs/utopia/60.pdf Número 68: Perill de privatització del Bus turístic http://www.cgtbus.com/docs/utopia/68.pdf Número 69: Sous i Pensions del directius de TMB http://www.cgtbus.com/docs/utopia/69.pdf Cal sumar el conflicte entre TMB i els conductors d’autobusos pel tema dels 2 dies de descans: http://comitedescansos.blogspot.com TMB congela els sous al metro. Treballadors parlen d'un incompliment del conveni http://www.publico.es/catalunya/419592/tmb-congela-els-sous-al-metro El bitllet senzill de TMB ha doblat el seu preu en 10 anys http://www.8tv.cat/8aldia/videos/el-bitllet-senzill-de-tmb-ha-doblat-el-seu-preu-en-10-anys/ Investigació sobre el cost de la cúpula directiva de TMB per als ciutadans: http://www.8tv.cat/8aldia/videos/investigacio-sobre-el-cost-pels-ciutadans-de-la-cupuladirectiva-de-tmb/


Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012

Suports del ComitĂŠ d'Empresa de TMB

17


Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012

18


Dossier de premsa del CSA Can Vies - #SomCanVies 2012

19

Profile for laburxa

dossier de premsa somcanvies 2012  

dossier de premsa somcanvies 2012

dossier de premsa somcanvies 2012  

dossier de premsa somcanvies 2012

Profile for laburxa
Advertisement