Page 1

POSTA

LAB- postaren informazio buletina 2011ko azaroa

7.zenbakia

EUSKAL HERRIA *Aro berri bat Euskal Herriarentzat. III CONVENIO *CPA *Tramos *Permisos HUTESKUNDE SINDIKALAK *Emaitzak, balorazioa.

DITUGUN ESKUBIDEAK ERABILI, EZ DITUGUNAK BORROKATU

informatzen

BATZUK *¿Sabías que ...? *Caraduras *Prekarietatea hiltzailea. *Afiliazio orria.

UTILIZA LOS DERECHOS QUE TENEMOS, LUCHA POR LOS QUE NO TENEMOS Aldizkari honetan azken Hitzarmen Kolektiboari buruz interes gehien sortutako gaiak sartu ditugu. En esta revista incluimos algunos de los aspectos más consultados del último Convenio Colectivo.


EUSKAL HERRIA

POSTA

ARO BERRI BAT EUSKAL HERRIARENTZAT

2

armak uzteko eskatzen zaio; eta bestetik, Espainiari eta Frantziari deia egiten zaie, gatazkak sortutako ondorioak konpontzeko elkarrizketa martxan jar dezaten. ETAk bere erantzuna eman du, baina bi estatuek jarrera berdina agertzea ez da erraza izango, gizarteak horretara bultzatzen ez baditu.

Esker Abertzaleak estatuak Euskal Herriari ezarritako blokeoaren aurrean aldaketa emateko erabakia hartu zuenetik, pauso asko eman dira. ÂŤZutik Euskal HerriaÂť barne-eztabaidaren ondoren -non Ezker Abertzaleak estrategia aldaketa eta alde-bateko erabakia hartu zuen-, pauso garrantzitsuak eman dira, eta erabaki hura zuzena izan zela baieztatzen ari da. Prozesu Demokratikoa delakoa indartsu jaio zen, izan ere, Euskal Herriko beste hainbat alderdi politikoekin egindako elkarketaren ondoren, Gernikako Akordioa etorri zen; eta horren guztiaren ondorioz, Bildu koalizioaren sorrerarekin, emaitza garrantzitsuak izan ziren hauteskundeetan. Era berean, gure herrian izandako mobi-

Hirugarren puntuak gatazkak sortutako biktimak aipatzen ditu. Zalantzarik gabe, gai hori zaila izango da, ikusirik azkenaldian pertsona hauek nola erabiliak izan diren eta estatuak duen biktima-kontzeptua kontua hartuta. Laugarren puntuan, berriz, gizarte-eragileei eta alderdi politikoei eskatzen zaie elkarrizketari hasiera eman diezaioten, gatazkaren ondorioak konpontzeko. Eta azkenik, bosgarren puntuan, nazioarteko ordezkaritza hau bera eskaintzen da Jarraipen Batzorde bat sortzeko, berak duten eskarmentua eta gomendioak eskainiz.

lizazio garrantzitsuen ondoren, Donostiako Nazioarteko Konferentziaren txanda iritsi zen; eta ondorioz, ETA erakundeak behin betiko armak uztea erabaki zuen. Gertakari hauek guztiak garrantzi handikoak dira, baina hori guztia lortzeko izugarrizko ahaleginak egin behar izan baditugu, hemendik aurreragokoak ez dira gutxiago izango. Aieteko Adierazpenean 5 puntu agertzen dira. Lehenengoan eta bigarrenean, alde batetik, ETAri behin betiko

Euskal Herritarrek ekimen horri babesa eman zioten, urriaren 22an egin zen manifestazio jendetsuarekin. Eta behin eta berriz argi utzi dute, aurrean zabaltzen zaigun bidean parte-hartzea eta antolatzea behar-beharrezkoak izango direla.


POSTA

III CONVENIO

3

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y A S I S T E N C I A ( C PA ) Las penalizaciones por las ausencias son las siguientes: 1º.- Por cada día de ausencia en un mes, descuento de lo correspondiente a esos días, en la nómina del mes siguiente.

PUESTO REPARTO 1 (MOTO) REPARTO 2 (PIE) AT CLIENTE 2 ADMINISTRATIVO 2 AGENTE/CLAS 1 (CARRETILLA) AGENTE/CLASIFICADOR 2

LABORALES

FUNCIONARIOS

CPA 189,23 187,32 199,86 187,32 176 176

CPA 179,77 177,95 189,87 177,95 167,2 167,2

2º.- Descuento en el trimestre natural siguiente de un determinado número de días dependiendo de: a).- El número de días de baja en el trimestre Dias baja De 1 a 4 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

b).- El número de bajas

Dias descuento 0 1 2 3 4 5 6

Dias baja

Dias descuento 7 8 9 10 11 12 13

De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 a 69

Dias baja De 70 a 74 De 75 a 79 De 80 a 84 De 85 a 89 De 90 a 94

Dias descuento 14 15 16 17 18

Nº de bajas

1

2

3

4

5

6

7

8

Días descuento

0

1

2

3

4

5

6

7

sucesivamente

Veamos como queda con un ejemplo de un reparto pie laboral: Con ocho días de absentismo en enero, en la nómina de febrero nos descontarían: CPA : nº días del mes = cuantía descuento día de absentismo. 187,32 : 31 = 6,0425 ł/día

6,0425 X 8 días absentismo = 48,34 ł

Con diez días de absentismo en febrero la nómina de marzo nos descontarían: 187,32 : 28 = 6,69 ł/día 6,69 X 10 días absentismo = 66,90 ł En el 1º mes del trimestre natural siguiente, ( nómina de abril ), nos descontarían lo correspondiente a 3 días, por los 18 días de absentismo del trimestre y lo correspondiente a 1 día por ser dos bajas (ver cuadros), total 4 días 187,32 : 30 = 6,244 ł/día 6,244 X 4 días descuento = 24,98 ł Con lo que los 18 días de baja suponen en total 48,34 + 66,90 + 24,98 = 140,22 ł


POSTA

III CONVENIO

4

TRAMOS (complemento de permanencia y desempeño) PERSONAL LABORAL En la nómina de junio (antes de la entrada en vigor del convenio), se cobró los tramos desde octubre del 2006 por parte del colectivo que no los venía cobrando, con un criterio establecido en: Disposición Transitoria Segunda. Abono del complemento de permanencia y desempeño con efectos retroactivos. (…)condicionando dicho pago, tanto al efectivo cumplimiento de los tramos de antigüedad previstos en el precitado artículo, como a que, durante los trimestres naturales de cada periodo de devengo el trabajador/a haya tenido un porcentaje de absentismo inferior al 4%. (…) Esto traducido viene a ser que, con cuatro días de absentismo en el trimestre natural (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre) se deja de cobrar todo el trimestre TRAMO MES TRIMESTRE

Primero 18,28 € 54,84 €

Segundo 31,43 € 94,29 €

Tercero 43,85 € 131,55 €

Cuarto 55,52 € 166,56 €

Quinto 71,59 € 214,77 €

Sexto 91,31 € 273,93 €

Disposición Transitoria Tercera. Armonización. (…) Durante el periodo transitorio que conlleve el alcance de tal acuerdo, que no podrá exceder de seis meses desde la entrada en vigor de este Convenio, el complemento se abonará a todo el personal laboral sin condicionar su cobro a otros criterios, salvo el del cumplimiento de los correspondientes tramos de antigüedad. En el supuesto de que no se alcance un acuerdo en el plazo fijado, a partir del mismo se aplicará automáticamente para todo el personal laboral los criterios de absentismo que se han establecido en la Disposición Transitoria Segunda de este Convenio. Hasta que acabe el año se cobrará aunque haya bajas, mientras negocian el criterio para aplicar los descuentos, pero si no hay otro acuerdo, el criterio será el que ya se ha aplicado para pagar a los que no los venían cobrando, con cuatro días de absentismo en el trimestre natural (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubrediciembre) se deja de cobrar todo un trimestre

PERSONAL FUNCIONARIO Al personal funcionario no se le descontará nada ni ahora ni en el futuro, pero eso sí, cobran menos mes a mes al aplicarles la bajada del 5%.

TRAMO MES

Primero 17,37 €

Segundo 29,86 €

Tercero 41,66 €

Cuarto 52,75 €

Quinto 68,02 €

Sexto 86,75 €


POSTA

III CONVENIO

5

BAIMENAK PERMISOS Parto, fallecimiento, enfermedad grave, accidente u hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de un familiar. Cuando el familiar lo sea de primer grado los sábados laborables cuentan como hábiles. por consanguinidad o afinidad el permiso se extenderá a 3 días hábiles. Hasta el segundo La interpretación que hace la empresa del grado de consanguinidad o afinidad: 2 días. Estos permisos se extenderán a los casos término «distinta localidad», que determina la de convivencia en la forma que se establezca ampliación del permiso, es la de aquella que se por la Comisión de Tiempo de Trabajo. sitúa fuera del trayecto entre la localidad de Cuando el trabajador/a que ejerce el residencia y la del trabajo. derecho precise hacer un desplazamiento a otra CUADRO DE GRADOS DE PARENTESCO localidad el permiso será de 5 para familiares de primer grado por consanguinidad o afinidad y 4 PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO días hábiles para familiares de segundo grado ABUELO / ABUELA por consanguinidad o afinidad. En el supuesto que medie PADRE / MADRE SUEGRO / SUEGRA hospitalización los días de permiso no serán ASCENDIENTES necesariamente HERMANO / HERMANA CONYUGE consecutivos siempre DE CONYUGE que continúe la TITULAR HERMANO / HERMANA hospitalización. CUÑADO / CUÑADA A efectos del cómputo de días hábiles

DESCENDIENTES HIJO / HIJA YERNO / NUERA NIETO / NIETA

Días adicionales a las vacaciones por antigüedad.

AÑOS DÍAS

11 a 15 1

16 a 20 2

21 a 25 3

26 o más 4

Días adicionales de asuntos propios por antigüedad. T RIENIO S DÍAS 6+

6 2

8 3

9 4

10 5

11 6


POSTA

HAUTESKUNDE SINDIKALAK

6

LEHEN INDAR SINDIKALA LABORALETAN ETA BIGARRENA HEGO EUSKAL HERRI OSOAN LABek emaitza onak izan zituen Postako hauteskunde sindikaletan, 2007ko emaitza bikainak sendotu eta ordezkaritza portzentaian gora egin zuelarik. Laboraletan lehen indarra izan zen, funtzionarioetan oso ondo eutsi zion lehengoari eta Hego Euskal Herri osoan bigarren

indar sindikala izatera iritsi da, 23 ordezkariekin, UGT gaindituz eta CCOOekiko aldea murriztuz. Era berean, gure sindikatuaren botoeboluzioa -2007an baino 30 boto gutxiagorekin soilik-, hauteskunde-lehiako onenetarikoa izan zen.

LABORALAK + FUNTZIONARIOAK ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

NAFARROA

HEGO EUSKAL HERRIA

URTEAK

2007

2011

2007

2011

2007

2011

2007

2011

2007

2011

Ordezkariak

22

(22) =

38

(36) -2

32

(26) -6

28

(30) +2

120

(114) -6

CCOO

6

(6) =

9

(10) +1

13

(10) -3

4

(4) =

32

(30) -2

LAB

5

(4) -1

4

(4) =

5

(4) -1

9

(11) +2

23

(23) =

UGT

6

(7) +1

9

(7) -2

5

(5) =

3

(3) =

23

(22) -1

ESK

3

(3) =

9

(8) -1

6

(4) -2

-

-

18

(15) -3

CSIF

-

-

2

(3) +1

-

-

8

(9) +1

10

(12) +2

ELA

2

(2) =

5

(4) -1

3

(3) =

1

(0) -1

11

(9) -2

CGT

-

-

-

-

-

-

3

(3) =

3

(3) =

CCOOek irabazi zituen hauteskundeak 30 ordezkariekin, baina, hala ere, 2 ordezkari gutxiagorekin (bat funtzionarioetan eta bestea laboraletan) eta 92 boto galdu zituen guztira. UGTk, 22 ordezkariekin, bat galdu zuen (funtzionarioetan 2 gehiago, baina laboraletan 3 galdu zituen), 85 boto gutxiago jaso zituelarik. ESK izan zen, 15 ordezkariekin, ordezkari eta boto gehiena galdu zituena (3 ordezkari), denak laboraletan, eta 105 boto gutxiagorekin.

ELAk, 9 ordezkariekin, bi ordezkari gutxiagorekin gelditu zen (bat funtzionarioetan eta bestea laboraletan), CSIFen atzetik gelditu zelarik. Hain zuen ere, 62 botoko jaitsiera izan zuen. CSIFk, 12 ordezkariekin, 2 ordezkari gehiago lortu zituen funtzionarioetan, eta 18 botoko gorakada izan zuen. CGTk aurreko hauteskundeetako 3 ordezkariak mantendu zituen, baina 16 boto gutxiagorekin.


HAUTESKUNDE SINDIKALAK

POSTA

LABORALAK

7 FUNTZIONARIOAK

HEGO EUSKAL HERRIA

URTEAK

2007

2011

Ordezkariak LAB CCOO ESK UGT ELA CSIF CGT

(64) 15 16 11 10 5 5 2

(56) 15 15 8 7 4 5 2

Ezberdintasuna (-8) = (-1) (-3) (-3) (-1) = =

URTEAK

2007

2011

Ordezkariak UGT CCOO LAB ESK ELA CSIF CGT

(56) 13 16 8 7 6 5 1

(58) 15 15 8 7 5 7 1

Ezberdintasuna (+2) (+2)

(-1) = = (-1) (+2) =

LABek izandako hauteskunde-emaitzek garrantzi handia dute, kontuan hartzen badugu ESK, CCOO, CSIF eta CGTk gure sindikatuaren aurka hedatutako kanpaina gogor eta luzeagatik. Izan ere, Posta-Legearen gatazkan agertu genituen jarrera ezbederdinengatik, ekaineko hauteskunde sindikaletan LAB gainditu beharreko etsaitzat hartu baitzuten. Emaitzak ikusi ondoren, agerian gelditzen da ESK, CCOO, CSIF eta CGTk izugarrizko porrota jaso dutela beren asmoetan: ESKk izan zen ordezkari gehiena galdu zituena (3); eta era berean, bidean boto gehiena utzi zituena ere bai (105). Aldi berean, CCOOek, nahiz eta tresneria sindikal izugarria izan eta bere afiliatuak kontrolatzeko tresna gisa posta bidezko botoa ugari erabiltzen duen, babesa galtzen bigarren sindikatua izan zen, bi ordezkariekin eta 92 boto gutxiagorekin. ¿SABIAS que Correos comenzó el año 2011 con …? * 25.348 funcionarios (2.190 menos que a comienzos de 2.010), 23.491 laborales fijos (45 menos) y 12.982 anualidades de contratación temporal (175 anualidades más que en el año anterior). Correos redujo 2.060 empleos en el último año. * Una tasa de empleo eventual del 21 %, frente al 20% del año anterior. * Un 47 % de empleo femenino: un 1% más de empleadas que en el año anterior. * Una provisión de 41 millones de A para hacer frente a las deudas contraídas en los últimos años con los laborales (Tramos), reflejada en el pasivo del Balance del ejercicio económico de 2010, en el apartado de acreedores de Correos.


POSTA

8

Afiliazio orria Afiliazio orria

Izena/Nombre ........................................................... Abizenak/Apellidos ....................................................

2011-11-8 arte

CARADURAS

Helbidea/Dirección ....................................................... Herria/Población. ....................................................... Posta Kodea/Codigo Postal ...................................... Herrialdea/Provincia .................................................... Telefonoa-Posta-e................................................ Jaiotze data/Fecha de nacimiento ................................ EHNA / DNI-NAN .......................................................

La formación laboral en Correos se divide en dos grupos: promoción profesional (voluntaria) y adaptación profesional (obligatoria) Los cursos de adaptación profesional vienen motivados por innovaciones tecnológicas, modificación de procesos, alteración del contenido de los puestos de trabajo y otras circunstancias que exijan reciclaje profesional. Hasta la firma del Convenio solo eran obligatorios si se impartían dentro de la jornada laboral.

Lanbidea/Profesión ................................................... Lantokia/Empresa ...................................................... Dat hauek betetzeko zurekin harremanetan jarriko gara. Zalantzren bat baduzu jarri harremanetan afiliazioarekin. Para completar estos datos nos pondremos en contacto contigo. Si tienes alguna duda contacta con afiliación.

POSTA

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA NAFARROA

Con la firma del convenio y acuerdo para funcionarios estos cursos también son obligatorios fuera de la jornada laboral. Para CCOO, UGT, CSIF y SL la conciliación familiar acaba donde comienzan sus intereses: el reparto entre ellos del 5% del presupuesto para formación y la cesión a estos sindicatos de acciones formativas de adaptación profesional programadas por la empresa.

*945.25 58 77 *94.470 69 00 *943.32 64 65 *948.22 11 30

Con la obligatoriedad de estos cursos se aseguran la clientela y llenan el bolsillo.

http://labpostacorreos.blogspot.com ARABA

POSTA KUTXATILA 121 GASTEIZ Tfnoa: 945.148147 RICO: 33073 E-mail: labposta@gmail.com

BIZKAIA

ALAMEDA URKIJO 19-1. 28070 BILBO E-mail: labpostabizkaia@gmail.com

GIPUZKOA URDANETA KALEA 7.

Tfnoa: 653.740784 RICO: 31273

20006 DONOSTIA Tfnoa: 943-462282 RICO: 32750

E-mail: labpostagipuzkoa@euskalerria.org

NAFARROA

PASEO SARASATE Nº 9 31071-IRUÑA

E-mail: postanafarroa@labsindikatua.org

Tfnoa: 948-22 97 87 RICO: 36085

LAB POSTA 7  

2011 AZAROA

LAB POSTA 7  

2011 AZAROA

Advertisement