Laboratorium akredytowane

Laboratorium akredytowane

Szkolenia dla laboratoriów, Poland

Metoda badawcza to jeden z kluczowych, jeśli nie najważniejszy, komponent procesu, którego celem jest obiektywna i wymierna odpowiedź na zadane pytanie. Dlatego tak istotny jest dobór najlepszego sposobu przeanalizowania zagadnienia. Jak więc wybrać to najkorzystniejsze i gwarantujące pożądane efekty? Do tego celu służą testy walidacyjne. Walidacja metod badawczych to proces, w toku którego potwierdza się odpowiedniość zastosowanej metody. Jest to zagadnienie bardzo ważne zarówno w dziedzinach naukowych, jak i w sektorze produkcji. Odpowiedni dobór metody badawczej gwarantuje, że uzyskamy wynik, który pozwoli podjąć pożądane kroki, a - co za tym idzie - pozytywnie wpłynąć na efektywność podejmowanych działań. Warto więc poznać zagadnienia związane z poszczególnymi etapami prac walidacyjnych, z testami jakości, kryteriami akceptacji, poznać wzory przydatne do obliczania parametrów walidacyjnych i dowiedzieć się, kiedy i ile testów należy przeprowadzić.

www.bnt-sigma.pl/szkolenie-niepewnosc-pomiaru