Page 1

Jardunaldia eta Ikastaroa // Jornada y Curso

EKAINAK 25-28 JUNIO

UmHerri15

KOMUNITATEA, IKASKUNTZA eta TOKIKO POLITIKA COMUNIDAD, APRENDIZAJE y POLITICA LOCAL

colabora laguntzen du:


UmHerri15

KOMUNITATEA, IKASKUNTZA eta TOKIKO POLITIKA

Jardunaldia eta Ikastaroa // Jornada y Curso EKAINAK 25-28 JUNIO

COMUNIDAD, APRENDIZAJE y POLITICA LOCAL

1

#UmHerri

Jardunaldia

1


Pertsona (eta bere ikaskuntza) zainduz, talde-hazkuntza (eta taldea) ekarriko dituzten harreman estiloak, egiturak eta jolas-arauak bilatuz, orain dela bi urte HerriLaborategia osatu zen: Komunitatea IkasIngurune gisa sustatu, esperientziak saretu eta norabide honetan jardungo duten politiken garapena laguntzeko.

Buscando formas de relaci贸n, estructuras y reglas de juego que atendiendo a (el aprendizaje de) la persona, den lugar a (el crecimiento de) lo colectivo, se form贸 hace un par de a帽os HerriLaborategia: para promover la idea de la comunidad como entorno de aprendizaje, enREDar experiencias y apoyar el desarrollo de pol铆ticas con este objetivo.

UmHerri15 Jardunaldiak dauzkagun ideia eta

La Jornada de Umherri15 quiere ser una muestra de

esanahien, eta bizitzen ari garen esperientzien erakuskari izan nahi du.

Data / Fecha:

Ekainak 25 Junio

Informazio + Informacion:

las ideas y significados que tenemos y las experiencias que estamos viviendo.

Lekua / Lugar:

KulturLeioa (Bizkaia)

info@herrilaborategia.org

IzenaEmoteko / Inscripciones:

Eventbrite

// 94.4209488 (Innobasque)


EGITARAUA

9:30 - 12.00 Aurkezpena eta IKUSPUNTU ANITZAK: Ongietorria Mari Carmen Urbieta (Leioako Udala) - Abusu Sarean (Eskola eta auzo esperientzia) - Bizitoki (Eskola eredua eta komunitatea) - Hirikilabs (Makers eta herritarren ikaskuntza) - Zerbikas (Ikaskuntza eta zerbitzua) * - Wikitoki (Kolaborazio praktikak eta esperientziak) * Laguntzailea: Gurutze Ezkurdia. Euskal Herriko Unibertsitatea.

12:00 – 12:30 Atsedena. 12:30 – 14:00 HITZALDIAK: - Jara Rocha “Esperimentatzeko: bi-tartea” * - Guillermo Dorronsoro “Pertsona eta komunitateen hazkuntzarako harreman estilo berriak” * Eta ondorengo Elkarrizketa Laguntzailea: Eukene Fernandez. Solasgune.

14:00 – 15:00 Bazkalordua 15:00 – 17:00 HERRIAK SARETZEN. - Leioa (Herrigune) - Bergara (Elkarlana Sarean) - Tolosa (Zeharkotasuna) - Berriz (Eragileen koordinazioa) - Arartekoa (Umeen Kontseilua) Laguntzailea: Enrique Arce. Berritzegune Leioa.

17:00 – 18:30 HITZALDIAK: - Jokin Bildarratz. “Politika Komunitatearen zerbitzura” * - Francesco Tonucci “Poltika egin umeen begiradaz” * Eta ondorengo Elkarrizketa Laguntzailea: Bizkaiko Foru Aldundia

18:30H. AMAIERA: Gotzon Bernaola (Innobasque)* (* Gazteleraz)


EZAGUTZA PARTEKATZEN

Pertsona eta proiektu asko ari dira komuna dela uste dugun ildo honetan lanean. Intuizio honetatik abiatuta eta jakinminak eta elkar ezagutzeko nahiak bultzatuta gonbidatu ditugu AbusuSareko Izaskun Erezkano beren esperientzia “auzotik auzora” partekatzera; BiziTokiko Gorka Torre eta HirikiLabs-eko Diana Franco ikaskuntzarako proposamen, erabaki eta baldintzei buruz esateko dutena aditzeko; ColaboraBora-ko Txelu Balboa egiturak nolakoak izan daitezkeen eta WikiTokin proiektuak nondik eraikitzen diren parteka diezaguten. Eta Zerbikas-eko Rafa Mendia Ikaskuntza eta Zerbitzuei buruz parteka dezan. Umherri15en ere Jara Rocha, kultur mediazioan bere esperientzia ikuspegitik, eta Guillermo Dorronsoro, zientzia eta teknologia ikuspegitik, egotea nahi izan dugu, ikaskuntza eta hazkuntza partekatuaren inguruan sor ditzakegun erlazio eta estrukturei buruz mintzatzeko. HaurrenHiriaren proposamenetik hurbilago, desio eta ideia antzekoen ildo horretan murgilduta dauden zenbait esperientzia eta pertsona ere gonbidatu nahi izan ditugu, hala nola, Leioako Udaleko Iban Rodriguez, Beragara udaleko Nagore Narbaiza, Tolosako Nerea Cereceda eta Garikoitz Lekuona, Berrizeko Asier Blanco. eta Arartekoko Iratxe Lasuen. Horiei euren komunitateetan eta euren instituzioetatik, ikasketaren, autonomiaren, partehartzearen, zerbitzuan edo umeekin batera, eta sarean lanegitearen… gainean garatu diren proiektuetan bizitako esperientziak parteka ditzaten eskatu diegu. Arratsaldean Francesco Tonucci eta Jokin Bildarratz izango ditugu konferentzia bi eta elkarrizketan, euren esperientzia eta “umeen begiradatik”, komunitatearen hazkuntzarako baliogarri diren politika eta ideiak partekatzen.


PROGRAMA

9:30H - 12.00 Presentación y PUNTOS DE VISTA DIVERSOS: Bienvenida Mari Carmen Urbieta (Leioako Udala) - Abusu Sarea (escuela y una experiencia de barrio) * - Bizitoki (un modelo de escuela y comunidad) * - Hirikilabs (makers y aprendizaje ciudadano) * - Zerbikas (aprendizaje y servicio) - Wikitoki (relaciones y prácticas colaborativas). Modera: Gurutze Ezkurdia. Euskal Herriko Unibertsitatea.

12:00H. – 12:30H. Descanso 12:30H. – 14:00H. CONFERENCIAS: - Jara Rocha “Para experimentar: el entre” - Guillermo Dorronsoro “Nuevos estilos de relación en el crecimiento de personas y comunidades” CONVERSACIÓN Modera: Eukene Fernandez. Solasgune.

14:00H. – 15:00H. Lunch. 15:00H. – 17:00H. ENREDANDO EXPERIENCIAS - Leioa (Herrigune) * - Bergara (Trabajar en red) * - Tolosa (Transversalidad) * - Berriz (Coordinación de agentes) * - Arartekoa (el Consejo de la infancia) * Modera: Enrique Arce. Berritzegune Leioa.

17:00H. – 18:30H. CONFERENCIAS: - Jokin Bildarratz. “Politicas al servicio de la comunidad” - Francesco Tonucci “Hacer política con mirada de niño” CONVERSACIÓN Modera: Diputación Foral de Bizkaia

18:30H. CIERRE: Gotzon Bernaola (Innobasque) (Durante la Jornada, habrá traducción simultánea de euskera a castellano)


COMPARTIENDO CONOCIMIENTO

Hay muchas personas y proyectos trabajando en esta línea que intuimos que es común. Desde esta intuición, y desde la curiosidad y el deseo de encontrarnos, hemos invitado a Izaskun Erezkanoíde AbusuSarean para que comparta esta experiencia “de barrio”; a Gorka Torre de BiziToki y a Diana Franco de HirikiLabs para escucharles hablar de propuestas, decisiones y condiciones de aprendizaje; a Txelu Balboa de Colaborabora para que nos cuente cómo son las estructuras y relaciones y desde dónde se construyen proyectos en WikiToki, y a Rafa Mendia de Zerbikas para que comparta sobre Aprendizaje y Servicio. También hemos querido que estén en Umherri15 Jara Rocha desde la visión de la mediación cultural y Guillermo Dorronsoro desde el ámbito de la ciencia y la tecnología, para hablar primero y conversar después sobre relaciones que podemos construir en torno al aprendizaje y al crecimiento. De las experiencias y gentes que, más cerca de la propuesta de HaurrenHiria, están también moviéndose en esta misma línea de deseos e ideas, hemos invitado a Iban Rodriguez de Leioa, a Nagore Narbaiza de Bergara, a Nerea Cereceda y Garikoitz Lekuona de Tolosa, a Asier Blanco de Berriz y a Iratxe Lasuen del Ararteko para que compartan sus experiencias y los proyectos que se han desarrollado, desde sus instituciones y en sus comunidades, en torno al aprendizaje, la autonomía, la participación, el servicio, la red... con la infancia. Para la tarde os proponemos dos conferencias y una conversación entre Francesco Tonucci y Jokin Bildarratz que compatirán sus ideas en torno a políticas que sirvan al crecimiento de las comunidades. También desde la mirada de la infancia.


#UmHerri

Jardunaldia

Haurren Hiria

Ikastaroa

2


IKASTAROA

CURSO

Gure ingurune komunitarioak konfiantzatik, erantzunkidetasunetik eta autonomiatik berreraikitzea da gure proposamena. Harremanak, espazioak eta baliabideak eraldatzea, herritar guztientzat ikasteko prozesuak ahalbidetzeko, etengabe, autonomiaz eta ikuspegi iraunkorraz, horietako bakoitza hazi eta hazkunde kolektiboaren parte izateko.

Las comunidades, igual que las personas, somos diferentes. Y lo que a una le sirve, puede no ser útil para otra. Insistimos por eso, en la necesidad de que cada comunidad construya su propio modelo, desde la autonomía de sus propias necesidades y deseos y con confianza en sus capacidades.

Komunitateak ezberdinak garen heinean bakoitzak bere esanhai propio eraikitzea funtsezkoa dela uste dugu; bakoitzak bere behar eta gaitasunei, erronka eta berezitasunei erantzuten dien eredua beharko duela. Hala ere, badira edozein komunitatearentzat baliogarri diren proposamenak. Haurren Hiria da hauetako bat, eta arrazoi honegatik antolatzen dugu ikastaro hau.

En la búsqueda de este significado, no obstante, creemos que hay propuestas adaptables y válidas para cualquier comunidad. La propuesta de La Città dei Bambini -HaurrenHiria-, es un proyecto sencillo, económico y transformador que creemos además, que puede servir de punto de encuentro o mínimo común para una red de comunidades en Euskadi -HaurrenHirienSarea-.

Ingurune komunitarioak hazkuntzarako eskeintzen dizkigun baldintzen erantzukizuna bere gain hartzen duen edozeinentzako da ikastaro hau. Erantzukizun hori arlo ezberdinetatik garatzen ari diren guztientzako: partehartzetik, politikatik, hezkuntza eta osasun zerbitzuetatik, familiatik eta abar.

Este curso está pensado para aquellas personas responsables (desde la participación, la acción política, el servicio educativo o de la salud, en el ámbito familiar...) de las condiciones que el entorno comunitario nos ofrece para crecer juntas.

Data / Fecha:

Ekainak 26-28 Junio

Informazio + Informacion:

Lekua / Lugar:

OndizTorre Leioa (Bizkaia)

info@herrilaborategia.org

IzenaEmoteko / Inscripciones:

Eventbrite

// 94.4209488 (Innobasque)


EGITARAUA - PROGRAMA:

EDUKIAK

CONTENIDO

- Umetasuna eta Jolasa Tokiko Politikaren Parametro. - “Haurren Hiria” proiektu politikoa. - Haurren Begirada. - Hirigintza Partehartua - Umeen Kontseilua. - Autonomia. - Eskolara Lagunekaz. - Espazio Komuna eta Jolasa - Komunitatea Ikaskuntza Ingurune gisa eta Deriba Partekatuak.

- Lo niño y el Juego como Parámetros de la Política Local. - El Proyecto de Ciudad “La Cittá dei Banbini”. - La Mirada de la Infancia. - Proyección Participada - El Consejo de la Infancia - Autonomía. - A la escuela vamos solos - Espacios Comunes y Juego - La Comunidad como Entorno de Aprendizaje y Derivas Compartidas

DATAK eta ORDUTEGIA

FECHAS y HORARIOS

Ostirala 26 eta larunbata 27 10.30 - 14.00 eta 15.30 - 18.30 SolasAldia 20.30ak arte

Viernes 26 y Sábado 27 10.30 - 14.00 y 15.30 - 18.30 Tiempo para charlar hasta las 20.30

Igandea 28 10.30 - 14.00

Domingo 28 10.30 - 14.00


EZAGUTZA PARTEKATZEN - COMPARTIENDO CONOCIMIENTO

ARDURADUNAK

FORMADORES

Francesco Tonucci eta Antonella Prisco CNR Roma - La Citta dei Bambini-tik.

Francesco Tonucci y Antonella Prisco del CNR Roma - La Citta dei Bambini

Eukene Fernandez eta Piter Blanco Solasgune LanTaldekoak.

Eukene Fernandez y Piter Blanco del equipo de Solasgune.

MATRIKULA 60 euros INFO+ IZEN EMATEA / INSCRIPCIONES info@herrilaborategia.org 94. 4209488 (Innobasque) Eventbrite HerriLaborategia

#UmHerri15  

Jardunaldia eta Ikastaroari buruzko informazioa. Información sobre la Jornada y el Curso de #UmHerri15

#UmHerri15  

Jardunaldia eta Ikastaroari buruzko informazioa. Información sobre la Jornada y el Curso de #UmHerri15

Advertisement