Page 1

LAB-SOLUTIONS

AXEB Th.Geyer Labmodul

SAMMEN OG HVER FOR SIG ET STÆRKT SAMARBEJDE TIL GAVN FOR DIG


ALLE GODE GANGE TRE AXEB, LABMODUL OG TH. GEYER DANMARK SAMARBEJDER FOR AT TILBYDE LABORATORIEVERDENEN ENDNU FLERE FORDELE OG VALGMULIGHEDER

Vi er ganske vist tre individuelle virksomheder med hver vores produktportefølje. Men tilsammen dækker vi stort set ethvert behov for basis udstyr og totalløsninger til det mod­ erne laboratorium. Og det er baggrunden for, at vi her er gået sammen om at markedsføre os. SAMME FILOSOFI Både Axeb, Labmodul og Th. Geyer driver forretning efter velkendte principper: Kompromisløs kvalitet, anerkendte kompetencer og kunden i centrum. Kun det bedste er godt, når vi håndplukker produkter, leverer og supporterer.

SAMME MARKED Alle tre virksomheder henvender sig til det samme marked og derfor giver det god mening, at vi samler kræfterne og på den måde får større gennemslagskraft. Farmaceutisk indu­ stri, universiteter, gymnasier og hospitaler er blandt mange kunderne. SAMME MÅL Tilfredse kunder, ny teknologi, driftsikre og pålidelige pro­ dukter. Vi har samme mål for vores daglige arbejde og kundeservice. Axeb, Labmodul og Th. Geyer sælger forskel­ lige produkter, men vi kan med fordel tale med én stemme. Til gavn for dig. Kontakt os og hør mere om dine muligheder.

Th. Geyer Danmark ApS Industrivej 6A 4000 Roskilde Telefon: +45 4630 0034 sales@thgeyer.dk www.thgeyer.dk

Labmodul A/S Smedeland 7B 2600 Glostrup Telefon: +45 7021 2189 info@labmodul.com www.labmodul.dk

Axeb Danmark A/S Herstedvang 7B 2620 Albertslund Telefon: +45 4362 4647 info@axeb.dk www.axeb.dk

Michael Toft

Reidar Rasmussen

Yvonne Reinhold


HVAD KAN VI TILBYDE VORES KUNDER? KEMIKALIER, LABORATORIEUDSTYR OG FORBRUGSARTIKLER:

– Sikkerhedsudstyr – Forbrugsartikler – glas/plast – Analytisk udstyr – Kemikalier – Kromatografi – Omrøring, mixere – Prøveforberedelse – Destillation, filtrering, separation – Varme og køleteknologi – Væskehåndtering (pipettering m.m.) – Vacuum teknologi – Optiske Instrumenter og Mikroskoper – Rengøring og sterilisation – Miljø-, jord-, vand-, fødevareanalyser – Life Science, Bioteknologi


WEBSHOP SPECIELLE LØSNINGER ER OGSÅ MULIGT, TH. GEYER KAN LAVE FLEKSIBLE E-HANDELSLØSNINGER TIL ALLE...

– Søg dine varer på producentvare nr., Th. Geyer vare nr., Cas nr. (Kemi) eller varebeskrivelse, du bestemmer. – Du kan altid sortere dine søgeresultater på varegrupper, som iøvrigt er fuldstændig magen til opdelingen i vores trykte katalog. – Det er desuden muligt at sortere på producent også dette for at du netop har mulighed for at vælge præcis det produkt du ønsker. – Th. Geyer Danmark er altid klar til at levere lige netop det produkt du ønsker.

KONTAKT TH. GEYER DANMARK PÅ: TLF. 4630 0030 ELLER E-MAIL: SALES@THGEYER.DK OG FÅ DIT PASSWORD ALLEREDE IDAG....


CHEMSOLUTE® - SÆTTER KVALITET OG ØKONOMI I FOKUS

Vores sortiment indenfor fabrikatet chemsolute® udvides særdeles hurtigt i disse år. Årsagen, skal ses i lyset af øgede krav til kemikalier af høj kvalitet samt fornuftigt rationale i an­vendelsesmæssigt henseende. I dette sortiment er det anvendelsen og kunderne der fast­ lægger omfanget, vi udvider kun sortimentet med produkter som vil være attraktive for vores kunder i økonomisk og kvalitets­mæssigt henseende. Ønskes en bedre omkostningsstyring sammenholdt med kvali­tetssikkerhed er chemsolute® den rigtige løsning.

CHEMSOLUTE® ER ALTID TILGÆNGELIG FRA TH. GEYER DANMARK VIA TLF, WEBSHOP, FAX ELLER E-MAIL.


WIVA VAT4./KLINISKE AFFALDSCONTAINERE KLINISK AFFALDSCONTAINERE FASS IV FRA TH. GEYER DANMARK I SAMARBEJDE MED MARIUS PEDERSEN A/S Dette sortiment af klinisk affaldscontainere er specialde­ signet for opbevaring, transport og bortskaffelse af klinisk risikoaffald fra hospitaler, forsknings- og udviklingslabora­ torier, blodbanker, medicinske- og dentale institutioner/virk­ somheder, veterinære klinikker og hospitaler, m.fl.

PRODUKTERNE FINDES I: – Størrelserne 30L, 50L and 60L – Tre forskellige lågversioner – UN godkendt type til klasse 6.2 infektions risiko affald, UN 3291 – Specielle løsninger som tilbydes til Kategori A affald UN2814/UN2900


3.7-4.0% Formaldehyde solution indicated for use as a pre­ servative/fixative in pathological anatomy. Available in polypropylene bottles of various sizes, with predosed formaldehyde for rapid, convenient use to avoid the need for bothersomepreliminary preparations.

PANREAC HISTOFIX® HISTOFIX® PRESERVATIVE READY-TO USE DC

Neutral solution, buffered with sodium phosphate at pH 7 and stabilised with methanol, to prevent potential oxidation phenomena and enhance preservation of the sample to be processed. Perfect, air-tight seal to ensure high sample stability, plus a grooved base to facilitate handling with gloves and prevent accidental slipping. Compliance with CE marking requirements for health products used for in vitro diagnostics.

1: FIXATION

2: DEHYDRATION/ RINSING

3: IMPREGNATION/ PARAFFIN EMBEDDING

4: SLICING

MAIN ADVANTAGES – Convenience: Transparent bottle containing Histofix® Preservative ready-to-use. The label includes all required information about the product. – Safety: No manipulation is required, eliminating any problems associated with product toxicity. Any spillage is avoided owing to the excellent hermetic design of the containers. – Quality: The high quality and stability of our formaldehyde enables effective and reproducible fixation. – A wide-range of formats: Available in 5 different sizes, thus allowing users to select the most suitable size for their samples.

5: PARAFFIN REMOVAL/ HYDRATION

6: STAINING

7: MOUNTING


HØJT NIVEAU AF KVALITET OG DESIGN LABMODUL A/S LEVERER DANSK PRO­ DUCEREDE INDRETNINGSLØSNINGER OG STINKSKABE TIL LABORATORIER, HOSPI­ TALER OG SKOLER OG FORHANDLER ET BREDT PROGRAM AF TEKNISK UDSTYR, NATIONALT SOM INTERNATIONALT

Labmodul A/S er blandt Danmarks førende virksomheder indenfor fremstilling af inventar og forhandling af teknisk udstyr til laboratorier, hospitaler og skoler. Vores ambition er, at leverer produkter i absolut topklasse indenfor de givne økonomiske og behovsbestemte rammer som vores kunden har, ... lige fra en stol til færdige faciliteter. Labmodul A/S leverer dansk producerede indretningsløs­ ninger og stinkskabe med et højt niveau af kvalitet og design, og forhandler et bredt program af teknisk udstyr, nationalt som internationalt. Læs mere på www.labmodul.com

LABORATORIER

HOSPITALER

UNDERVISNING


TOTALENTREPRISER LABMODUL TILBYDER ARKITEKTYDELSER OG RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED NY­BYG­GERI OG RENOVERINGER AF LABORATORIER

Vores uddannede AKITEKT MAA, og Indretningskonsulenter sørger for den professionelle rådgivning i samarbejde med vores partnere indenfor ingeniørfagene. Rådgivning og projektering tilbydes til bygherrer eller som support til tegnestuer i forbindelse med indretningstegninger, beskrivelser og udbudsmateriale. Vi arbejder som partner i alle faser fra projekt til fagtilsyn og byggeledelse.

Opgaven startes med en uforpligtende snak med vores arkitekt som vil være tilknyttet i hele forløbet. Vi sørger for at komme med indretnings projekt, byggeansøgning, byg­ gestyring af vores tilknyttede håndværkere frem til færdigt arbejde. Vi sørger for byggefagene indenfor tømrer, murer, gulvbelægning, maler, El, VVS og ventilation leverer den af­ talte ydelse til aftalt tid.

I forbindelse med renoveringer og ombygninger af laborato­ rier står vi til rådighed omkring styring af hele ombygningen og indretningen.

VI ARBEJDER SOM PARTNER I ALLE FASER FRA PROJEKT TIL FAGTILSYN OG BYGGELEDELSE.


SIKRE STINKSKABE OG SERVICE SIKKERHED I FORBINDELSE MED STINKSKABE DEFINERES VED EVNEN TIL AT TILBAGEHOLDE SKADELIGE STOFFER

Det er vigtigt løbende at få sit stinkskab kontrolleret of ser­ viceret således der ikke sker forurening i laboratoriet grundet defekt eller upræcis ventilation. Som Europas eneste tilbyder Labmodul i forbindelse med servicering af stinkskabe også en sporgastest i henhold til DS457 normen uden beregning i forbindelse med et service­ tjek. Testen udføres som erstatning for de tidligere flowmålinger i arbejdsåbningen og giver 100 % sikkerhed for at skabet yder korrekt personsikkerhed og måler den korrekte evne til at tilbageholde skadelige stoffer. Sporgastesten er helt i overensstemmelse med Arbejdstilsynets anbefalinger om at få sine stink­skabe sporgastestet én gang årligt. Kontakt os for en serviceaftale, så sørger vi for at dette sker automatisk med et inteval på enten 1 eller 2 år.


GREENLINE INTELLIGENT SYSTEM GIS AUTOLUK SYSTEMET ER DESIGNET TIL AT KUNNE MONTERES BÅDE PÅ NYE OG EKSISTERENDE STINKSKABE

Grundsystemet sikrer at hejserude og lys lukkes når stink­ skabet ikke har været i brug indenfor en defineret periode. Når systemet er monteret på stinkskabet, er det valgfrit om skabet ønskes benyttet med manuel hejserude betjening eller om man via det sidemontere tastatur, vil anvende de 5 prædefinerede lugehøjder. Begge kan frit bruges når der arbejdes i stinkskabet. Lugehøjeden kan individuelt programmeres af brugeren til de ønskede lugeåbniger der passer personen bedst. Ved en udvidelse af systemet med RFID Tag husker stinkskabet de personlige indstillinger og eventuelt også de fortrukne bord­ højde i forbindelse med indbygget hæve – sænke underpart til stinkskabet. Systemet kan udbygges med yderligere funktioner som ek­ sempelvis ADS der genkender den enkelte person der stiller sig ved arbejdspladsen. Den regulerer automatisk til den korrekte definerede arbejdshøjde, lysopsætning – og kan til og med omstille radioen til personens yndlingskanal. Flytter personen sig til anden arbejdsplads, justerer denne sig igen automatisk til præferencerne.


SEPTEMBER NYHED

LABMODUL PRÆSENTERER NYT UNIK INVENTARSYSTEM PÅ DETTE ÅRS SCANLAB 2010 MESSE Vores seneste bud på fremtidens indretninger er baseret på de grundlæggende funktioner og arbejdsgange der reelt foregår i forbindelse med professionelle erhevrvsindretninger.

DOWNLOAD KATALOG OG BROCHURER PÅ WWW.LABMODUL.COM

Konceptet er klart – super fleksibel arbejdsborde der som standard er integreret med elektriske højderegulering. Syste­ met kan udvides med yderligere funktion som automatisk højde indstilling ved RFID bruger genkendelse fra IOILAB. Dette Auto Detect Systemet tilbydes ligeledes til stinkskabe. ADS genkender den enkelte person der stiller sig ved arbejds­ pladsen og regulerer automatisk til den korrekte definerede arbejdshøjde, lysopsætning – og kan til og med omstille radioen til personens yndlingskanal. Flytter personen sig til anden arbejdsplads justerer denne sig igen automatisk til præferencerne.


SE OGSÅ VORES SHOWROOM

VERDEN ER MOBIL

GIV OS ET RING, SÅ SÆTTER VI KAFFEN OVER…

ARBEJDSBORD UDVIKLET I SAMARBEJDE MED DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

Det er helt uforpligtende at bede om et konsulent besøg eller kigge forbi vores permanente showroom i Glostrup. Vores forskellige indretningsløsninger, tilbehørsprogram på stole, taburetter og indmadsløsninger til skabe er repræsenteret.

Det mobile arbejdsbord med elektrisk højderegulering og batteri backup er udviklet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet. Serien af rullebordet tilbydes med og uden underhylde. Bordplader leveres i laminat, rustfrit syrefast stål og epoxy resin.


Axeb leverer markedets førende laboratorieprodukter her­ iblandt Heraeus og Sorvall, og vi bestræber os på løbende at tilføje flere produkter til vores produktportefølje. Vi er et team af kompetente medarbejdere, der alle har man­ ge års erfaring i branchen og et solidt og bredt kendskab til vores produkter.

EN INNOVATIV SAMARBEJDSPARTNER

Gennem et tæt samarbejde med vores internationale netværk af leverandører, holder vi os konstant opdateret med ny vid­ en. Det sikrer vores kunder rådgivning og service på et højt fagligt niveau. Vi ser os selv som en innovativ og dynamisk samarbejdspart­ ner for laboratorierne. Vi indgår altid en tæt dialog med vores kunder, så vi ud fra deres behov kan rådgive dem til den bedste løsning. Den personlige kontakt til vores kunder er essentiel for vores arbejde. Laboratorieudstyret er grundlaget for vigtige processer, og vi gør altid en aktiv indsats for at yde den bedste support.

LYDSVAG NYHED MED STÆRKE FORDELE DEN NYE SORVALL MTX 150 MICRO-ULTRA – ULTRASTILLE OG EFFEKTIV Alt hvad du kan ønske dig vedrørende hastighed, kapacitet og ydeevne. I et lille, næsten lydløst (< 45 dBA) benchtopdesign. Det er den mindste enhed i sin klasse, men den opnår verdens højeste hastigheder (150.000 rpm på 80 sek.) og verdens største G-force (1.048.000 x g) med rotorkapacitet på op til 180 ml.

KAMPAGNE: 2 GRATIS ROTORER VED KØB AF MIKRO-ULTRA


FÅ LYDSVAGE FORDELE

KØLIG SOMMERNYHED

KVALITET I HØJT GEAR

SORVALL WX ULTRA – ERGONOMISK DESIGN & NÆSTEN LYDLØS

FRA ITALIENSKE ANGELANTONI

SORVALL RC 6 PLUS – EN AF DE HURTIGSTE HIGHSPEED-CENTRIFUGER PÅ MARKEDET

Den effektive Ultra-centrifuge fra Sorvall leverer næsten lydløs driftsikkerhed og præstationer. Og som noget nyt fås den kompakte og brugervenlige Sorvall® WX Ultra nu også som bordmodel. Den sparer på energien, men ikke på anven­ delsesmulighederne. – Ultrakompakt centrifuge – den mindste på markedet – Run scheduling-program, hvor du kan klargøre arbejdet, så prøverne er kørt og klar, når du kommer næste dag. – Mulighed for at reservere centrifugen med id-lås – 10 års 100% garanti på motoren

Nyhed fra førende producent af avanceret kuldeteknologi: Den nye Platinum-serie af kumme- og opretstående ultra­ frysere produktlinje ved -40 °C (SH-SV-serien) og -85 °C (HV-serien) fra 113 til 800 holder dit biotekmateriale og dine blodprodukter kolde.

I jagten på resultater er laboratorier og forskere nødt til at behandle store mængder prøver både hurtigt, effektivt og ensartet. Med sin kapacitet, hastighed og uforlignelige drift­ sikkerhed kan Sorvall RC 6 Plus levere det hele.

Standardudstyr: – Sikkerhedslås med tastatur – Patenteret elektronisk system med PT100-følere – Indersidens overflade er dækket med AISI 304 rustfrit stål – Isolerede, indvendige PLATILAB-døre – Indre hylder af rustfrit stål – PLUS-modeller har BIOGUARD® sikkerhedslås, et paten­ teret låsesystem med personligt id-kort til hver enkelt bruger

– GMP/GLP-kompatibel datahåndtering – mulighed for sporbarhed/QC – Password-controlled access – kun registrerede brugeren har adgang til centrifugen – Lav centrifugehøjde – ergonomisk for brugeren – Skal ikke boltes til gulvet – CE-mærket – Ingen vakuum – lavt vedligehold – ubalancetolerant drive – Garanti 5 år på køling – 3 år på motor

KØB EN SORVALL RC-6 PLUS, OG FÅ EN ROTOR GRATIS


MULTIFUGER TIL KAMPAGNEPRIS! DE EFFEKTIVE HERAEUS-CENTRIFUGER GIVER OPTIMALE MULIGHEDER FOR AT BOOSTE PRODUKTIVITET OG PRÆCISION. NU TIL KAMPAGNEPRIS

HERAEUS MULTIFUGE X3 Heraeus Multifuge X3 er en attraktiv serie af 3-liters all­ roundcentrifuger, der tilbyder unikke præstationer, høj ka­ pacitet og en alsidighed helt uden konkurrence. Den samler de gennemprøvede og innovative teknologier fra Heraeus som ClickSeal og SMARTSpin, og den er lige så kompakt designet, som den er brugervenlig i daglig brug. X3 anvender Fiberlite-rotorer i kulfiber, der øger hastigheden og reducerer vedligeholdelsen.

GENNEMBRUD FOR KULFIBER

CARBON FIBERLITE® ROTOR AF KULFIBER ER KOMMET FOR AT BLIVE!

Carbonrotor er fremstillet i kulfiber. Den er let, så du undgår tunge løft og ømme skuldre. Den kører også med højere hastigheder end aluminiumsrotorer, og så er det endda langt fra de eneste fordele: – Du slipper for at tænke på rotorens levetid. Rotoren er nærmest resistent over for kemikalier og organiske opløsningsmidler, så der opstår ikke korrosion. – Karbonrotor leveres med 15 års garanti. ULTRA- OG SUPER SPEED CARBONROTERER KAN ANVENDES I HERAEUS®, SORVALL OG BECKMAN CENTRIFUGER.

HIGHLIGHTS FOR MULTIFUGE X3: – UDSVINGSROTORKAPACITET: 8 X 250 ML, 40 X 50 ML, 148 X 10 ML – MIKROTITERPLADEKAPACITET: 28 PLADER ELLER 8 DEEPWELL-PLADER – VINKELROTORK APACITET: 6 X 250 ML, 9 X 94 ML, 14 X 50 ML, 48 X 2 ML

KAMPAGNE 25% RABAT VED KØB AF 3 FIBERLITE ROTORER


SERIE MED BRUGERVENLIGT TOUCH

DEN NEMME BETJENING ER I FOKUS PÅ DEN NYE SERIE HERACELL CO2 INKUBATORER MED ENKEL INDSTILLING OG BRUGERVENLIGT TOUCHSCREEN DISPLAY

Informative, intuitive, intelligente og interaktive. De nye HERAcell inkubatorer leverer en hel stribe fordele. De er FDA-godkendte og udført i den høje HERA-kvalitet. Takket være iCAN™ touchscreen kontrolpanel foregår indstilling og betjening nemt og overskueligt. Adgangen kan sikres med password, og der kan hentes en log over hændelserne via USB-stik.

mv. på pc via USB-stik. Det giver overblik og hurtig forståelse for brugermønstre.

KVALITET OG FUNKTIONALITET PÅ HØJT NIVEAU HERAcell inkubatorer leveres i bedste elektropolerede rustfri stål eller med 100 % rent antimikrobielt interiør i kobber med vedligeholdelsesfri overflade og kontamineringskontrol. De er FDA-godkendte takket være påvist total dekontamine­ ring med ContraCon. Og gassensoren kan blive i inkubatoren under sterilisation.

PATENTERET BEFUGTNINGSSYSTEM MED ALARM Det unikke befugtningssystem er integreret i inkubatoren, hvad der giver mere plads til celledyrkning. Det automatiske varmeboost ved døråbning hjælper til at holde temperaturen i skabet. Og vandniveausensor med alarm giver besked, når det er tid til at fylde vand på. Sådan udmærker inkubatorerne sig med fremragende og nyttige features.

NEM BETJENING – OG LOGNING VIA USB-STIK Den nemme betjening via klassens bedste iCAN™ touch­ screen er en daglig glæde, der også er med til at minimere fejl. Basisparametrene er tydligt angivet i displayet, og man kan logge alle hændelser som døråbninger og parameterskift

SPECIFIKATIONER - 150L eller 240L kammer volumen (150i/240i) - SST(rustfrit stål) eller 100 % kobberinteriør - 90°C ContraCon™ dekontaminering funktion med fugt - TCD eller IR sensor


SPAR PÅ VANDET, IKKE KVALITETEN

NYHED, DER GÅR I HØJDEN

BARNSTEAD™ WATER SYSTEMS

NYHED! THERMO SCIENTIFIC MAXQ 8000-INKUBATORER KAN STABLES DIREKTE OVEN PÅ HINANDEN

Barnstead™ har udviklet rentvandssystemer til life sciencelaboratorier og -industri i mere end 125 år. Derfor bygger Barnstead™ Water Systems på erfaring og er f.eks. designet, så brugeren let kan skifte filterpatroner, uv-lampe og ultrafil­ ter uden at tilkalde service. Det sparer penge på driftsbud­ gettet! Det samme gør filtret, som har 20% større kapacitet i forhold til andre filtre.

Med den nye MaxQ 8000 kan du stable tre inkubatorer direkte oven på hinanden uden at bruge stabelplade/ramme. Samtidig får du stor kapacitet – 12 x 2 liter – i forhold til gulvmodeller med samme footprint.

– Leverer op til 1,5 l/min – Væg- eller under bord-montering – mere plads i laborato­ riet – Accu dispenser på 0,25-60 liter. Tids- og volumenindstil­ ling, fylder – Beholder uden overvågning

– Omdrejning: 400 rpm – også i den øverste, selv om de er stablet – Universal og dedikeret platform – Flaskeclips, prøverørsstel samt universalmåtter – 12 x 2 liter maks. kapacitet – HEPA-filter

KØB BARNSTEAD NANOPURE VAND-ANLÆG – OG FÅ ET SÆT FILTRE & ACCU DISPENSER™ GRATIS

KØB EN MAXQ8000 STABELBAR RYSTEINKUBATOR, OG FÅ EN UNIVERSAL PLATFORM GRATIS


SID BEDRE PÅ EN LABSTER! BARNSTEAD™ THERMO SCIENTIFIC RYSTEINKUBATORER DET OPTIMALE VALG TIL DET LABORATORIUM, DER KRÆVER HØJ PRÆCISION OG PERFORMANCE. ENESTÅENDE DRIFTSIKKERHED OG NØJAGTIGHED. VÆLG MELLEM MANGE FORSKELLIGE STØRRELSER OG MODELLER

INNOVATIV OG MILJØRIGTIG STOL, SPECIELT UDVIKLET TIL ARBEJDET I LABORATORIER OG RENRUM­ THERMO SCIENTIFIC MAXQ 4000 – RYSTEINKUBATOR/KØLEINKUBATOR – Triple eccentric drive – mere stabil, bedre balance og rotation – Temperatur +/-0,1 °C nøjagtighed ved 37 °C – Vis hastighed, driftstid og temperatur samtidig på det tydelige digitale display – Variabel hastighed fra 15 til 500 rpm og kontinuerlig og tidsstyret drift fra 0,1 minutter op til 999 timer – Universal platform – forskellige størrelser platform eller selvklæbende måtte – Maks. kapacitet: 16 x 500 ml, 6 x 2-liters flasker, mikrotiterplader og rør – 3 års garanti

KØB EN THERMO SCIENTIFIC MAXQ 4000, OG MODTAG DENNE SÆRLIGE SHAKER STARTPAKKE: 18 “X 18” PLATFORM INCL. KLEMMER

BIMOS – LABSTER-LABORATORIESTOL Der er mange gode grunde til at prøve en Labster-labora­ toriestol. Ifølge nye undersøgelser går op til 40% af en medarbejders potentielle produktion tabt på grund af dårlig kropsholdning. En god arbejdspladsstol yder støtte til den, der sidder på den, hjælper med at forhindre træthed, frem­ mer koncentrationen og påvirker kvaliteten af arbejdet, bl.a. ved at nedbringe fejlprocenten med op til 20%. Labster-serien med de fremragende, ergonomiske kvaliteter er ideel til brug i laboratorier med GMP-certificering. Bag Labster-serien står BIMOS, verdens førende producent af siddepladser til laboratorier og renrum.


Et samarbejde mellem tre individuelle virksomheder med hver sin produktportefølje, der tilsammen dækker stort set ethvert behov for basis udstyr og totalløsninger til det moderne laboratorium.

– ET STÆRKT SAMARBEJDE TIL GAVN FOR DIG

Labmodul Scanlab 2010  
Labmodul Scanlab 2010  

Stærke nyheder fra Labmodul A/S på dette års Scanlab Messe 2010 i Bella Ceneteret.

Advertisement