Page 1

lab|magasin 03

Let’s make science

www.labmodul.com


Smedeland 7B 2600 Glostrup Kontor/showroom Tel: +45 70212189 Fax: +45 70212169 @ info@labmodul.com Søndre AllÊ 3 6070 Christiansfeld Kontor/produktion

Agenter / Dealers: Norway HMI A/S Hellemyrbakken 3a 4628 Kristiansand Tel: +47 38 00 40 80 Fax: +47 38 00 40 90

Sweden AB Ninolab Box 137 Instrumentvagen 4 19422 Upplands vasby Tel: +46 8 590 962 00 Fax: +46 8 590 962 10 info@ninolab.se

Ireland Uniflo Ltd. Avondale House The Square Ballincollig Co Cork Tel: +353 (0) 21 4876800 Fax: +353 (0) 21 4875131 techinfo@uniflo.ie


Indhold større faciliteter og nye ansigter

4

GMO-laboratorier i seks etager på KU

6

labmodul entrepriser

8

broen afløbssystemer

8

freeline

9

pes - fremtidens ergonomi

10

Det brede stinkskabskoncept

11

Stole til professionelt brug

12

På jagt efter energispild

14

Automatisk lugestyring

16

Laboratorier til leje

18

Scan-Lab messe 2010 Igen i år var Labmodul repræsenteret på Scanlab messen. En for Labmodul vellykket messe. Vi havde med vore rigtig gode samarbejdspartnere AXEB og TH. GEYER, opbygget en stand med meget liv og atmosfære. Samarbejdet gjorde at vi fik besøg af rigtig mange gæster som kunne besøge deres leverandører omgivet også med andre produkter. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle der lagde vejen forbi vores stand. Dejligt at mærke interessen omkring vort firma og produkter. I vort showroom i Glostrup, vil der altid være åbent for en præsentation af Labmoduls produktsortiment. Så skulle der være ønske om en tilbundsgående præsentation og beskrivelse af vore muligheder for indretning af netop dine faciliteter, er vort showroom åbent i alle hverdage fra 08.00 til 16.00.


Større faciliteter og nye ansigter LABMODUL A/S LEVERER DANSK PRODUCEREDE INDRETNINGSLØSNINGER OG STINKSKABE TIL LABORATORIER, HOSPITALER OG SKOLER OG FORHANDLER ET BREDT PROGRAM AF TEKNISK UDSTYR, NATIONALT SOM iNTERNATIONALT

L

abmodul ønsker hermed, at takke alle kunder for den voksende tillid. I forlængelse heraf, kan vi nu glædeligt annoncere, at vi er flyttet til nye og større faciliteter. På vores adresse i Glostrup er vi nu etableret med en ny og opdateret udstilling, bestående af en vifte af muligheder indenfor erhvervsindretning til laboratorier, hospitaler og skoler. Vores hus er altid åbent for et uforplig-

tende besøg eller blot som inspirationskilde til kommende projekter. Kontoret danner ramme om de opgaver vi projekterer både som leverandør og som total entreprenør på både laboratorie renovationer og udvidelser. Produktionslokalerne i Vejen har vi ligeledes skiftet ud med udvidede faciliteter, nu placeret i det historiske og naturskønne Christiansfeld. Vores for nylig implementeret produktion, er

moderniseret med et nyt produktionsapparat der omfatter CNC anlæg, automatisk kørende pladesavsanlæg og kantlimer. Således omfatter alle pladekomponenter til skabe og stinkskabe egenproduktionen. EL og VVS afdelingen, kan nu også udfører installationerne af teknik i servicebroerne og stinkskabe til de enkelte projekter, under mere bekvemmelig og rummelige forhold.

Din løsningsorienterede leverandør

Hos Riisfort er vi løsningsorienterede og fleksible - vores store lager af spændende dekorative pladeprodukter og kerneprodukter giver uendelige muligheder. Lageret indeholder bla. et stort udvalg af: Laminat - Kanter - Kompaktlaminat - Melamin WWW.RIISFORT.DK

Kontakt vores salgskonsulent Christian Ernst på tlf. 28 96 76 40


GMO-laboratorier i seks etager på KU Arkitektur handler om at forandre de fysiske rammer og skabe nye rum. Hos Erik Møller Arkitekter i Den Hvide Kødby står arbejdsbordene på række, hvor kreaturerne tidligere gik og afventede deres skæbne. Den rå beton dominerer stadig inde i det hvide bygningskompleks, hvor der arbejdes med vidt forskellige projekter i spændingsfeltet mellem restaurering og nybyggeri.

E

rik Møller Arkitekter har beskæftiget sig med laboratoriebyggeri i mere end 25 år. For Københavns Universitet både med nye laboratoriebygninger på det Farmaceutiske Fakultet og på Det Biovidenskabelige Fakultet kendt som KU LIFE. Også på DTU og Aarhus Universitet er det blevet til en lang række laboratoriebyggerier gennem årene samt en række fornyelser af eksisterende laboratoriearealer. Den teknologiske udvikling medfører jævnligt behov for fornyelser og opgraderinger, og her er tegnestuen altid i tæt samarbejde med bygherren og laboratoriernes daglige brugere. Siden 2008 har Universitets- og Bygningsstyrelsen holdt bygningskonstruktør MAK Gitte Duelund Christensen og arkitekt MAA Hans Henrik Olivarius fra Erik Møller Arkitekter travlt beskæftiget med at opgradere laboratorierne på August Krogh Instituttet, så de kan leve op til kravene for håndtering af genmodificerede organismer, GMO.

Labmodul har fungeret som konsulent og leveret inventar til de 1.200 m2, fordelt på seks etager. August Krogh bygningen er en del af Biologisk Institut og Institut for Idræt på Københavns Universitet. Huset stammer fra 1969, og dets biokemiske laboratorier har ikke undergået væsentlige forandringer siden da. Specifikke krav ”Projektforløbet i en opgave som denne er struktureret efter de retningslinjer, der bl.a. ligger i de særlige ydelsesbeskrivelser, som er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder,” forklarer Hans Henrik Olivarius, som har mange års erfaring med bygning af laboratorier. I de tidligste faser af processen udarbejdes byggeprogrammet i samråd mellem bygherre/brugere og rådgiverne. Universitetets egen specialist i GMOindretning leverer en rapport, der stiller specifikke krav på en række områder:

bygningen må ikke have revner og sprækker, inventaret skal være rengøringsvenligt, og der er særlige krav til ventilationsanlæg. ”Man prøver at afdække hvilke behov, laboratorierne skal opfylde. I dette tilfælde var det den laveste GMO-klassifikation, som for nogle af rummenes vedkommende senere blev opgraderet,” siger Gitte Duelund Christiansen. Et puslespil ”I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet blev det besluttet at udføre arbejdet i etaper, således, at man ryddede én etage ad gangen, mens der stadig blev arbejdet i laboratorierne på de øvrige,” fortæller Hans Henrik Olivarius, og hans kollega tilføjer: ”I de efterfølgende faser frem til godkendelse af projektforslag er det meget vigtigt, at brugerne er inde i billedet, så der er en stadig dialog om indretning af mange menneskers arbejdspladser”. Med mindre, der

Fleksible løsninger til køkkenet Med enkle og stabile hæve-sænke løsninger fra Pressalit Care kan de fleste bordplader og overskabe efter eget valg indstilles, så både stående og siddende brugere kan arbejde sikkert og komfortabelt. Vælg mellem manuel og elektrisk højdeindstilling alt efter køkkenets anvendelse og den typiske brugerprofil.

www.pressalitcare.com tlf: 8788 8989 e-mail: dk@pressalitcare.com


sker ændringer i projektgrundlaget er brugernes rolle principielt udspillet når projektforslaget er gennemdiskuteret med alle parter, og så vendes blikket mod de mulige leverandører. Labmodul blev på dette tidspunkt konsulteret i forbindelse med udarbejdelse af udbudsprojektet, og modtog indbydelse til licitationen som den ene af tre leverandører. Gitte Duelund Christensen har været tilsynsførende på renoveringen af August Krogh Bygningen: ”Når vi har hentet tilbuddene hjem, går vi i gang med at sammenligne priser, checker at tilbuddene lever op til konditionerne i udbudsmaterialet og kommer med indstillinger til bygherren. På laboratorieindretningen var Labmodul billigst, og levede samtidig op til konditionerne”. God kommunikation I byggeriets startfase blev der på basis af Labmoduls designserie lavet et

prøverum som reference for de øvrige rum. ”Vi har været meget glade for, at Labmodul har en arkitekt ansat. Det var en stor fordel at have en kontakt ude på pladsen, som løbende kunne gribe ind og i samarbejde med os sikre gode løsninger undervejs i forløbet. Det forbedrer kommunikationen, at leverandøren har én, der taler samme sprog som os, og har den fornødne tegningsforståelse,” siger Gitte Duelund Christensen. Det har været nødvendigt at tænke GMO-klassifikation ind i alle faser, ikke mindst i byggefasen: ”Man må sige, at alle parter har høstet nogle erfaringer. Undervejs har vi trukket på Universitetets GMO-konsulent for fx at få præciseret, hvad det er for et arbejdsflow, der foregår på givne steder, og det har resulteret i konkrete forbedringer.”

I sidste ende er det Arbejdstilsynet, der skal godkende lokalerne til formålet. Hans Henrik Olivarius og Gitte Duelund Christensen fra Erik Møller Arkitekter kan med tilfredshed konstatere, at byggeriet, til trods for at brugerne undervejs kom med væsentlige ændringer til projektgrundlaget, kunne overdrages til bygherren i oktober 2010 stort set uden forsinkelse, og uden indvendinger fra Arbejdstilsynet.

PROFESSIONEL EKSPERTISE Labmodul’s ekspertise er til rådighed, uanset om der er tale om rådgivning, underleverancer eller totalentreprise i forbindelse med turnkey-laboratorier. Hos Labmodul har vi kompetent sagkundskab i form af arkitekt og bygningskonstruktør. Det betyder garanti for en optimal dialog, både med myndigheder, bygherre og bruger under hele forløbet fra projektering til aflevering.

w w w. e m a . d k


Labmodul Entreprise Vi har ved flere lejligheder lavet samlede entreprise løsninger i forbindelse med flytninger, renoveringer, omrokeringer og lignende. Vi har ved disse sager, samlet et team af erfarne laboratorie-indrettere, som til forskel fra kravet i mindre byggesager, har en stor og langvarig baggrund og ekspertise fra laboratorium branchen. Da vi ser et stigende behov for denne ydelse, og da vi nu har ekspertisen i huset i form af arkitektrådgivning, byggeledelse og et tilknyttet entreprise team, kan vi tilbyde denne samlede projektløsningspakke, som en del af vores portefølje. Fordelene ved intern styring af den overordnet proces er, at projekteringsfasen bliver meget kortere, idet vi, med hjælp fra teamet, hurtigt kan sammensætte en budgetpris, klargøre myndighedsbehandlingen, udarbejde laboratorieindretningen m.m. Dette betyder, at selve byggesagen vil kunne påbegyndes og dermed afsluttes langt hurtigere end normalt.

Broen afløbssystemer Labmodul kan nu præsentere en ny serie af laboratorievaske, drypkopper, rør og meget andet tilbehør til afløbssystemer fra BROEN A/S. Produkterne er fremstillet af Polypropylene, der er meget resistent over for de fleste kemikalier. Systemet består af afløbsrør, fittings, ovale og runde drypkopper samt flere forskellige størrelser vaske. Med introduktionen af PP programmet har Labmodul nu en komplet serie af produkter fra BROEN A/S til laboratorier. Programmet dækker alle typer armaturer til vand, special rengas, tekniske gasser, gasser, specielle vandarter samt nødbrusere og øjenskyllere samt meget mere.

BROEN UNIFLEX™ – A WORLD OF LAB SOLUTIONS BROEN LAB GROUP Skovvej 30 · DK-5610 Assens Tlf. 64 71 20 95

Fax 64 71 24 76 E-mail: lab@broen.com www.broen.com


Freeline - fleksibilitet og rene linjer Labmoduls nye serie kombinerer fleksibilitet og rene linjer i modulerbar moderne design. Lodrette og vandrette overflader mødes ved 90 grader og skaber ergonomiske venlige arbejdsstationer, suppleret med fleksibel opbevaringsplads og installationer efter behov. Freeline består af en stilren hovedmodul, hvor hæve-sænke arbejdsborde

i sort kompaktlaminat og hvide overskabe med indbygget servicebro er pakket ind i en ramme der kombinere funktion og æstetik. Rammen, som er den bindende element i serien, virker samtidig som nedføringskanal til diverse installationer, som monteringsflade til blandingsbatterier, armaturer, m.m. og som stænkplade ved tilsætning af et vaskemodul. Dette hovedelement åbner ligeledes for kreativitet, da den tilbydes med forskellige harmoniske

farvekombinationer foreslået af vores arkitekt. Freelines fleksibilitet, består bl.a. i en række mindre moduler, som kan supplere hovedmodulet med diverse funktioner og derved tillade variation i indretningsmuligheder. Hovedparten af samlingerne og installationerne er gemt bag de rene linjer som kendetegner Freeline serien, og gør den til et meget rengøringsvenligt produkt.


PES (Personal Ergonomic System) - fremtidens ergonomi PES er en videreudvikling af Greenline systemet fra ioiLAB og tilbydes som et udvidelsesmodul. Systemet er en udvidelse af de allerede kendte ergonomiske hæve-sænke funktioner der tilbydes til stinkskabe og bord arbejdspladser. Konceptet bygger på anvendelse af RFID adgangskort, som allerede er etableret på mange arbejdspladser der har dette adgangssystem til døre med videre. I al sin enkelhed aflæser systemet brugerens TAG, som kan ligge i lommen, indbygget i et armbånd eller på anden vis. Bordpladen vil automatisk placerer sig i den højde der ergonomisk er defineret til denne person. Monteret på et stinkskab vil der udover automatisk højderegulering af arbejdspladsen, være mulighed for at skabet skifter om til andre personlige indstillinger som eksempelvis lysstyrke i arbejdskammeret, valg af foretrukne radiokanal via internet og andre former for betjeningsfunktioner. Med denne nyskabelse er det nu muligt at få den enkelte arbejdsplads til at stille sig i korrekt position hver gang brugeren skifter mellem flere arbejdspladser og stinkskabe. Systemet tilbydes som tilbehør til Labmodul Greenline stinkskab og inventarsystemet Freeline. Ins_Daenemark_196x134dk

The Whole World of Ion Analysis Metrohm er det eneste instrumentfirma som kan levere alle typer af ion analyseudstyr: titrering, HPLC-IC, voltammetri, pH, ledningsevne og Karl Fischer. I kraft af vores store erfaring, er vi i stand til at hjælpe dig gennem både opstart, træning og applikationer.

www.metrohm.dk

Metrohm Nordic ApS Smedeland 7 2600 Glostrup Tlf. 70 200 561 Fax 70 200 562 Info@metrohm.dk

Titrering og pH måling

HPLC-IC

Spormetalanalyser og voltammetri


Det brede stinkskabskoncept Med markeds største stinkskabsprogram, dækker Labmodul alle former for behov og ønsker til præcis den proces der skal foregå i stinkskabe. Stinkskabene kan frit sammensættes, så de passer præcist til behov og de opgaver der skal udføres i skabet og konfigureres ud fra et Greenline basic stinkskab. Stinkskabet kan forsynes med forskellige bærende underdele og med elektrisk højderegulering.

Stinkskabene leveres enten med skrå eller lodret gående hejserude efter behov, Hejseruden er udført i 6 mm sikkerhedsglas med syrefast rustfri vektor skinne og bord airfoil. Stinkskabene leveres som standard i bredde 120 - 150 - 180 & 240 cm. Walkin stinkskabe leveres både med 2 eller 3 hejseruder, der kan køres synkroniseret eller individuelt. Stinkskabe til specielle funktioner som eksempelvis patologi, flussyre, perchlorsyre, isotoper, destillation med videre, udføres efter nærmere specifikationer.

Stel

Underskabe

Benfri

Mobilt

Walk inn

Ventilation af laboratorier og renrum

Alvent A/S Meterbuen 6-12 DK-2740 Skovlunde

+45 44 50 14 50 www.alvent.dk info@alvent.dk

Forhandling af ELUW automatik

Kartøffelhelt

Regulering af: stinkskabe luftballance rumtryk


Stole til professionelt brug Labmodul prøver løbende at udvide produktsortimentet. Dette har bevirket at vi nu også kan tilbyde erhvervs stole, taburetter og tilbehør der dækker alle typer for siddepladser til professionelt brug. Produkterne er kendetegnet ved sin store styrke og uopslidelige funktionali-

®

tet der er særdeles velegnet til at blive brugt af mange forskellige mennesker hver eneste dag. Individuelle indstillingsmuligheder og god brugervenlighed giver stolene de rette betingelser for at fungere optimalt i f.eks. undervisningssituationer. Til laboratorie og hospitalsbrug monteres stolene med slidstærk overflade der er anvendelige i alle

miljøer fra almindelige arbejder til GMO og andre typer renrum. Hele serien er meget let at vedligeholde og rengøre, og alle stole er bygget til at kunne klare hårdhændet behandling. I vort showroom har vi et udvalg af stole for besigtigelse.


bredeste LAF udbyder

AF - standard kabinetter, industri, UDF og verdens absolut energiforbrugende LAF kabinet

alle på f-baenk.dk

Når sikkerheden er afgørende Når man skal indrette et nyt laboratorium, eller renovere et gammelt, er det naturligt at man allerede i planlægningen tager højde for de store instrumenter. Et af de store instrumenter i laboratoriet er ofte LAF-kabinettet (Klasse II), der udover grundlæggende funktioner som produkt- og personbeskyttelse også skal leve op til kravene om: • • • • • • •

God ergonomi for brugeren Høj bruger-komfort Miljøvenlighed Lavt støjniveau Design som passer til det øvrige møblement. Internationale og nationale godkendelser Servicevenlighed, for at reducere fremtidig vedligeholdelses omkostninger

Hos Holm & Halby har vi udvalgt netop de leverandører som kan leve op til ovennævnte krav. Vigtige parameter i dag er som nævnt bl.a. ergonomi og komfort – her har Holm & Halby været helt i front med udviklingen, og sælger i dag kun bænke med minimum 10˚ hældning på forruden for at undgå nakkegener på laboranten – og desuden sælges 95 % af alle kabinetter i dag med hæve/sænkestativ der giver perfekt arbejdshøjde. Naturligvis lever kabinetterne også op til arbejdstilsynet anbefalinger om minimalt støjniveau, samt at der er internationale godkendelser, især EN12469, på alle bænke, i alle størrelser. Holm & Halby er SKI godkendt leverandør, hvilket sparer dig for at sende køb af LAF kabinetter i udbud hvis du er indkøber til Stat og kommune.

Kontakt Holm & Halby, hvis du vil vide mere.

Danmarks absolut største -og bredeste LAF udbyder

Alt til LAF - standard kabinetter, industri, UDF og verdens absolut mindst energiforbrugende LAF kabinet Se dem alle på www.laf-baenk.dk


På jagt efter energispild De godt 400 stinkskabe på Københavns Universitet - Det Farmaceutiske Universitet er centrale i det daglige arbejde i laboratorierne. De er det uundværlige led i forskning og uddannelse, og betjenes dagligt af en række forskellige studerende og ansatte. Menneskelig adfærd er her, som på alle andre områder underlagt vaner og rutiner. Og uhensigtsmæssige vaner kan som bekendt være bekostelige.

D

en luft, der passerer ud gennem et åbenstående stinkskab, svarer til den mængde, som bygningens ventilationssystem bruger energi på at matche med vort velbefindende. Derfor drejer det sig om at holde skabet så lidt åbent som muligt. Det er oplagt at lægge denne opgave over til en automatik, der nedsætter driftsomkostningerne på ventilation, opvarmning/nedkøling, og dermed reducerer energiomkostninger og CO 2 aftryk. Greenline stinkskabe fra Labmodul kan udstyres med en række funktioner, der reducerer energiforbruget. Et nyt energimanagement system fra IOILAB sørger for at stinkskabets hejserude lukkes og lyset slukkes, når det ikke er i brug. Denne type lav – energi stinkskabe er desuden således, at stinkskabets suge-

hastighed kan reduceres uden risiko for udslip af forurenet luft. Gennemførte sporgastest har vist, at stinkskabet faktisk kan tilbageholde farlige stoffer helt ned til en lufthastighed på 0,17 m/s. Belysning i arbejdskabinen genereres af et kraftigt heldækkende LED lysloft med et meget lavt strømforbrug. Avanceret overvågning Over en længere testperiode har firmaerne Rådgivende ingeniører Strunge Jensen A/S, Labmodul A/S og IOILAB på foranledning af KU Farma gennemført en målekampagne på et Greenline lav-energi stinkskab med lågeautomatik og et referenceskab, begge opstillet i daglig drift på instituttet. Skabene var udstyret med identiske systemer bestående af overvågningskamera og en lavenergi computer. Via et 3G

internetmodem overførtes data til en central hjemmeside, hvor realtimedata kunne følges online. Computeren har overvåget og styret alle funktioner og logparametre såsom tid, lys, bevægelsesaktivitet, lugeposition og alarmaktivering. Disse data er efterfølgende brugt til at beregne energibesparelses-potentialet ved automatisk lugelukning. Ikke overraskende har der vist sig en betydelig besparelse ved det automatiske lukkesystem, der har skullet leve op til en række sikkerhedskrav fra styregruppen på KU: • Systemet skal kunne indbygges på eksisterende stinkskabe • Hvis bruger stikker hænder ind i skabet skal nedlukningen af hejserude afbrydes • Hejseruden må ikke lukke ned, hvis

Det Kongelige Bibliotek Statens Museeum for kunst Neuro Search, nyt hovedsæde i Ballerup BAYER, nyt hovedsæde i Lyngby Lind & Risør, nyt hovedsæde i Roskilde Novo Nordisk, nybyggeri i Målev Novo Nordisk, nybyggeri i BagsværdNovo Nordisk, nybyggeri i Gentofte Novo Nordisk, nybyggeri i Hillerød Novo Nordisk, nybyggeri i Kalun- Danmarks førende dborg Københavns Lufthavn, Terminal 3 Højgaard & Schultz, nyt hovedsæde i Gladsaxe CRIMP Det Kongelige Bibliotek Statens Museeum for kunst Neuro Search, nyt hovedsæde i Ballerup leverandør BAYER, nyt hovedsæde i Lyngby Lind & af elastiske Risør, nyt hovedsæde i Roskilde Novo Nordisk, nybyggeri i Målev Novo Nordisk, nybyggeri i BagsværdNovo Norfuger til sundshedsdisk, nybyggeri i Gentofte Novo Nordisk, nybyggeri i Hillerød Novo Nordisk, nybyggeri i Kalundborg Københavns Lufthavn, Terminal 3 Højgaard & Schultz, nyt hovedsæde i Gladsaxe CRIMP Det Kongelige Bibliotek Statens sektoren igennem 20 Museeum år. for kunst Neuro Search, nyt hovedsæde i Ballerup BAYER, nyt hovedsæde i Lyngby Lind & Risør, nyt hovedsæde i Roskilde Novo Nordisk, nybyggeri i Målev Novo Nordisk, nybyggeri i BagsværdNovo Nordisk, nybyggeri i Gentofte Novo Nordisk, nybyggeri i Hillerød Novo Nordisk, nybyggeri i Kalundborg Københavns Lufthavn, Terminal 3 Højgaard

www.roskilde-fugeteknik.dk


både nye og eksisterende stinkskabe kan udstyres med en række funktioner til at reducere energispild

der stikker noget ud af stinkskabet, også glasdele • Stinkskabets hejserude skal åbne hurtigt via motor • Stinkskabets hejserude skal lukke ned efter en defineret periode med inaktivitet • Efter lugen er lukket, skal lyset slukkes automatisk • Stinkskabet skal kunne betjenes med minimum 5 prædefinerede lugehøjder Tidligere kendte systemer fungerer ved hjælp af laser lys eller fotoceller. Overvågningssystemet fra IOILAB baserer sig på et patenteret system med infrarødt kamera, der måler på pixelforandringer. Når der konstateres bevægelser i skabet (motion detection) eller registrerer genstande der stikker ud af skabet (collision control), kan lukning af

hejseruden ikke finde sted. Det betyder en langt højere grad af sikkerhed. Dyre centimeter I målekampagnen - som også omfattede stikprøvemålinger af de øvrige skabe på instituttet – er det fundet at hejseruderne i stinkskabene i gennemsnit er 8,6 cm åbent efter normal arbejdstid. Dette er et udtryk for hvor meget lågen på alle stinkskabe står åbent over hele året. Det betyder, at der bruges væsentlig mere luft end begrundet i normal drift. Da ventilationssystemet skal balancere den udkastede luft med ny opvarmet luft, kan der være tale om betragtelige mængder af energi og CO2. Det er derfor oplagt at omregne denne åbning til et forventet energi-

forbrug pr. cm. På den baggrund er det meget simpelt at beregne omkostningen ved en given åbning. Den økonomiske besparelse ved brug af lågeautomatik vil for en bygning med et ventilationssystem med varmegenindvinding ligge på ca. 4.400 kr. – og ca. 7.500 kr/ år/skab, hvor der ikke er etableret varmegenindvinding på ventilationsanlægget. For den aktuelle bygning på KU, svarer det til mellem 513.000 kr./år og 831.000 kr./år. Penge, der har fortjent bedre end at blive sendt ud i den blå luft. De gennemsnitlige nøgletal viser at automatikken fra IOILAB har en tilbagebetalingstid på ca. 4½ år og ca. 2½ år, henholdsvis med og uden varmegenindvinding.

Laboratorieløsninger, der er afstemt med dine særlige behov Nøglen til en færdig løsning Vi kan håndtere hele processen lige fra valg af materialer og produkter til levering og installation af den samlede løsning

TOTALTEKNIK

Glenco A/S • Stamholmen 110 • 2650 Hvidovre • Tlf 36 39 42 22 • Fax 36 49 56 31 • www.glenco.dk


Hurtig tilbagebetalingstid GIS har typisk en tilbagebetalingstid i sparet drifts energiomkostninger på mellem 2 og 5 år afhængig af, om ventilationsanlægget er forsynet med varme genindvinding. Systemet er derfor både en fordelagtig økonomisk løsning og et effektiv tiltag til nedbringelse af CO 2 aftrykket. Den automatiske lugestyring giver mulighed for at nedsætte energi- tabet betragtelig.

Sikkerhed Autoluk systemet er forsynet med ”motiondetection” og ”collisioncontrol”, der overvåger om stinkskabet er i brug og om der er emner, som eksempelvis glas, der hindrer hejserudens Autoluk funktion. Ved forskellige situationer vil brugeren blive instrueret eller advaret både visuelt og verbalt omkring nødvendig aktion ... Safety first! Systemet tilbydes med verbale info center på forskellige sprog.

Automatisk lugestyring - en energirigtig løsning til både nye og eksisterende stinkskabe

GIS Autoluk systemet er designet til at kunne monteres både på nye og eksisterende stinkskabe. Grund systemet sikrer at hejserude og lys lukkes når stinkskabet ikke har været i brug indenfor en defineret periode. Når systemet er monteret på stinkskabet er det valgfrit om skabet ønskes benyttet med manuel hejserude betjening eller om man via det sidemonterede tastatur vil anvende de 5 prædefinerede lugehøjder. Begge kan frit bruges når der arbejdes i stinkskabet. Lugehøjeden kan individuelt programmeres af brugeren til de ønskede lugeåbnigshøjder der passer personen bedst. Ved en udvidelse af systemet med RFID Tag husker stinkskabet de personlige indstillinger og eventuelt også de fortrukne bordhøjder i forbindelse med indbyggede hæve-sænke underparter til stinkskabet.

VI ER MED TIL AT SKABE RESULTATERNE I DANSKE LABORATORIER Hos Axeb har vi specialiseret os i at udvælge, markedsføre, sælge og servicere kvalitetsprodukter til danske laboratorier. Vi ser os selv som en samarbejdspartner for laboratorierne og en aktiv medspiller i arbejdet for at skaffe præcise resultater.

CENTRIFUGER

INKUBATORER

FRYSERE

STERILBÆNKE

VARMESKABE

T: 4362 4647 WWW.AXEB.DK INFO@AXEB.DK

LABAUTOMATION


YIT sikrer indeklimaet i danske laboratorier

YIT er fast leverandør til danske laboratorier med energioptimering, service og vedligehold inden for el, ventilation og VVS. Kontakt os og hør nærmere om: • Laboratorieventilation • Renrumsventilation • Operations- og isolationsventilation YIT A/S, 2740 Skovlunde, tlf. 4450 0600, yit@yit.dk, yit.dk


Laboratorier til leje

Det er ideer om et sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri, der ligger til grund for de store investeringer, der i disse år foretages på hospitalsfronten i Region Midt. Århus Universitetshospital i Skejby er gået nye veje, da der opstod behov for udvidelse af laboratoriekapaciteten.

forvejen ligger en række virksomheder indenfor patientbehandling og sundhedsforskning i et totalt ombygget og moderniseret Science Center Skejby. Bygningerne husede tidligere Jysk Avistryk a/s, men er renoveret og drevet af Byggeselskab Olav de Linde. Et helt nyopført hus på nabogrunden huser en række af Århus Universitetshospitals laboratorier. Byggeselskabet Olav de Linde står som udlejer, og Labmodul har været underleverandør på den store opgave, som samtidig er en fortsættelse af samarbejdet fra projekt Science Center Skejby.

Det offentlige som lejer Labmodul fik opgaven efter et grundigt forarbejde. Jan Olesen er arkitekt på byggeriet: ”Labmodul er kommet ind over, fordi de bl. a. var villige til at tage en chance og lave noget overbevisende visualiseret præsentationsmateriale til lejeren. De har lavet rumlige afbildninger af laboratorierne med inventar, og i det her tilfælde var det et stort arbejde”. Den sædvanlige procedure omkring hospitalsprojekter er, at det offentlige står som bygherre, men i denne

situation har Byggeselskabet Olav de Linde påtaget sig rollen. Jan Olesen fortsætter: ”Det er anderledes for os at bygge på den her måde; at bygge laboratorier er rimeligt kompliceret stof, og der er meget teknisk koordinering. Det er jo ikke bare kontorer, så vi støtter os en del til vores rådgivende ingeniørfirma. Det offentlige er en god lejer, men demokratiet betyder, at beslutningsprocesserne er mere komplicerede. Det er der ikke noget negativt i, det tager bare længere tid! Opgaven med laboratorieindretningen har været ude i en udbuds-

I


runde, men da det er os som privat virksomhed, der står som bygherre, er vi ikke bundne af at skulle ud i en EU-licitation, men kan helt frit vælge hvem vi vil” Besparelser med grøn teknologi Har der været særlige bevæggrunde til at vælge Labmodul som underleverandør? ”Det er et vigtigt parameter for brugeren, at der er økonomi i energiforbruget, og vi har da også lagt vægt på overfor brugeren, at i og med de selv betaler deres forbrug, er det en fordel at vælge fx Greenline – mo-

dellerne, selv om de er lidt dyrere. Det er hurtigt tjent ind, og det kan vi kun se en fordel i overfor samfundets vel. Labmodul kan dokumentere nogle meget store besparelser, men det kræver meget indkøring; ting har det med at blive mere følsomme, jo mere effektive de skal være, siger Jan Olsen, der har mange års erfaring med denne type byggeri. ”Hvis ikke man bruger udstyret rigtigt, kan man hurtigt ødelægge besparelserne, og der skal bruges ressourcer på at vedligeholde teknikken, så den fungerer optimalt. Som udlejer er det os, der skal sørge for indkøringen, og vi hænger på det, indtil alt

kører perfekt, og lejerne er tilfredse. Jan Olsen har 25 års erfaring som arkitekt, heraf de seneste 14 i Byggeselskab Olav de Linde. ”Man har jo den samme tilgangsvinkel, uanset opgavens karakter, men laboratoriebyggerier er da ret komplicerede opgaver, især hvis brugeren er uerfaren, og der har Labmodul været meget indstillet på at lave et godt projekteringsforløb, for ellers får man ikke et ordentligt resultat ud af det. Det har vi fået her!”

RUSTFRI STÅ RUSTFRI STÅL

Lundeborgvej 6 Tlf: 98 10 95 19 Kvalitetsprodukter, unikke designs 9220 Aalborg Øst Mobil: 40 34 69 68 og funktionelle, holdbare i Fax: 98 løsninger 10 95 14 kompromisløs kvalitet. www.hjrustfristaal.dk info@hjrustfristaal.dk Ved Jacob Hjorth-Jensen

www.hjrustfristaal.dk RUSTFRI STÅL RUSTFRI STÅL Lundeborgvej 6 Lundeborgvej 6 9220 Aalborg Øst 9220 Aalborg Øst

Tlf: 98 10 95 19 Tlf: 98 10 95 19 Mobil: 40 34 69 68 Mobil: 40 34 69 68 Fax: 98 10 95 14 Fax: 98 10 95 14 www.hjrustfristaal.dk www.hjrustfristaal.dk info@hjrustfristaal.dk info@hjrustfristaal.dk

Ved Jacob Hjorth-Jensen

Jacob Hjorth-Jensen Ved Jacob Ved Hjorth-Jensen


Labmodul A/S Showroom Smedeland 7B 2600 Glostrup Tel: +45 70212189 Fax: +45 70212169 info@labmodul.com www.labmodul.com

Outsource dk • www.outsource-dk.com

Let’s make science

Labmodul Magasin 3  

Nyheder og artikler fra laboratorie verdenen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you