Page 1


Volleybalvereniging LABYELLOV Zevenaar 36e jaargang 2009/2010

nr. 1

BESTUUR

INFO

Voorzitter: Kees Arts Tel.: 0316 - 52 73 80 Grootmaat 64 6903 XD Zevenaar Secretaris: Eddy Brekoo Tel.: 0316 - 52 79 35 De Gasperistraat 25 6904 LV Zevenaar E-mail: eddy.brekoo@xs4all.nl Penningmeester: Hens Sikkes Tel.: 0316 - 33 38 14 Oude Doesburgseweg 6 6901 HK Zevenaar Wedstrijdzaken-Arbitrage: Vacature Recreatieve zaken: Rikus Lamberts Tel.: 0316 - 34 18 80 Bugel 5 6904 PL Zevenaar Technische zaken: Theo van Uem Tel.: 0316 - 52 42 10 Zonegge 11-16 6903 GB Zevenaar PR-zaken: Bé Iemhoff Tel.: 0316 - 52 48 69 Biezenweide 6 6903 VC Zevenaar Jeugdcommissie: (jee cee) Anita Geurts (wnd) Tel. 0316 - 528 651 Doesburgseweg 47 6902 PN Zevenaar

Contributie:

Speelzaal: Sporthal Lentemorgen Lentemorgen 3 6903 CT Zevenaar Tel.: 0316 - 52 54 20 Trainingsavonden: maandag, donderdag en vrijdag. Sportcafé Lentemorgen : Hennie & Louise Tel.: 0316 – 52 99 54

oktober/november 2009

Senior: geb. voor 01-10-1991 Junior: geb. na 01-10-1991 Aspirant: geb. na 01-10-1993 Pupil: geb. na 01-10-1997 Recreant: Inschrijfgeld nieuwe leden:

€ 175,€ 125,€ 125,€ 84,€ 110,€ 10,-

Betaling contributie in 2 termijnen (oktober en februari) via automatische incasso. inlichtingen bij de penningmeester. Giro 29 83 209 Rabobank 37 48 63 482 De competitie spelende leden betalen nog een aparte contributie voor de NeVoBo. Van € 22,- voor pupillen tot € 44,- voor senioren. De betaling hiervoor wordt aan het begin van het seizoen via automatische incasso geïnd.

Opzegging lidmaatschap: Schriftelijk aan het secretariaat Opzegtermijn: 6 maanden Redactie ‘t Labje: Rikus Lamberts Tel.: 0316 - 34 18 80 Bugel 5 6904 PL Zevenaar E- mail: rikus.lamberts@upcmail.nl Hens Sikkes Tel.: 0316 - 33 38 14 Oude Doesburgseweg 6 6901HK Zevenaar E mail: h.sikkes1@upcmail.nl Advertenties: Bé Iemhoff Hens Sikkes

Tel.: 0316 – 52 48 69 Tel.: 0316 – 33 38 14

Bezorging 't Labje: Tel.: 0316 - 33 38 14

Kopij inleveren vóór 8 december 2009 E-mail: labyellov@hotmail.com

website www.labyellov.nl

3


4


Van de Bestuurstafel Het eerste Labje van het nieuwe seizoen. Elk jaar kost het de TC moeite en veel tijd om de teams voor de competitie weer op de rails te zetten. Zo ook deze keer. En nog steeds is dat niet helemaal zoals we dat graag willen. Dames 3 bijvoorbeeld heeft een structureel gebrek aan speelsters, terwijl dit toch een team is dat vaak heel aantrekkelijk volleybal laat zien. Ook bij heren 1 is er door blessures een “personeelsprobleem”. Desondanks hebben zij tot nu toe al twee spannende en goede wedstrijden laten zien waarvan er eentje nipt gewonnen en de andere nipt verloren werd. Enkele andere teams zijn zeer voortvarend van start gegaan. Dames 1 gaat voor het kampioenschap dat zij naar mijn stellige overtuiging ook zullen behalen. Heren 2 speelt prima, heren3 wint alsmaar en heeft tot eigen verbazing kampioensaspiraties. Meisjes B1 staat met slechts één verloren set bovenaan. Ook door alle andere teams wordt enthousiast gestreden om elk punt. Met andere woorden: de competitie is weer volop begonnen. Zorgen zijn er echter ook. Het warming-uptoernooi was ronduit teleurstellend. Zonde om de hal voor zoveel tijd in te huren terwijl er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Dat gaan we volgend jaar dus anders doen! Zorgen zijn er ook over de begroting. Het afnemende ledenaantal en het afhaken van enkele advertentiesponsors zorgt voor minder inkomsten terwijl de uitgaven onverminderd doorgaan en zelfs toenemen. Degenen die de algemene ledenvergadering bijwoonden konden de financiële stukken inzien en erover meepraten. Onderdeel van het financieel beleid is de contributieverhoging die m.i.v. 2009/2010 ingevoerd is. Daarbij is tevens afgesproken dat we over zullen gaan tot een differentiatie in contributie. De financiële situatie noopt ons om nieuwe leden te werven en/of andere inkomstenbronnen aan te boren. Verder is het bestuur druk doende een puntensysteem te ontwikkelen dat als doel heeft de vele taken binnen Labyellov meer gelijkelijk over de leden te verdelen. Mogelijk kunnen we dan ook nieuwe activiteiten ontwikkelen, bijvoorbeeld een beachtoernooi. Het streven is om zo’n puntensysteem dit seizoen al in te voeren. In de ledenvergadering van september 2008 is gevraagd een evaluatie te maken van de invoering van de prestatieve lijn. Het bestuur heeft een evaluatie opgesteld en in de afgelopen jaarvergadering is deze aan de orde geweest. De complete tekst is op onze website te lezen. En verder is de Labyellov Wisseltrofee dit jaar uitgereikt aan Henny Peterse voor het vele werk voor onze zeer gewaardeerde Jeugdcommissie. Uit bovenstaande blijkt dat de agenda voor het bestuur redelijk vol is. Wij gaan er ook dit jaar weer met frisse moed tegenaan. Ik wens alle leden van de vereniging een goed verlopend en succesvol seizoen. Kees Arts Voorzitter

5


6


Van de Redactie Voor u ligt het eerste Labje van het seizoen 2009/2010. Het ligt in de bedoeling van de redactie dat ’t Labje dit seizoen minimaal 6x zal verschijnen inclusief het Infolabje. Diverse geledingen binnen de vereniging hebben zowel structureel als ad hoc ondersteuning nodig. De niet geringe werkzaamheden moeten door steeds minder schouders worden gedragen. Ook de redactie heeft hiermee te maken. We zullen binnen Labyellov een cultuur moeten ontwikkelen, waar naast “consumeren” de leden worden verplicht om te “produceren”. Het bestuur is inmiddels met de voorbereidingen gestart. In dit verband wordt verwezen naar de rubriek: “Van de bestuurstafel…..” in dit Labje. Ook aan de ouders van de jeugdleden wordt een dringend beroep gedaan om hand- en spandiensten te verrichten. Daarbij wordt onder andere gedacht aan het coachen van jeugdteams e.d.. Neem contact op met de sectie technische zaken. Ook Labyellov ondervindt steeds meer de economische gevolgen van de kredietcrisis. Diverse adverteerders worden kritischer met betrekking tot de kosten en haken af of hebben aangegeven nog één jaar door te gaan. De redactie doet een oproep aan de leden om nieuwe adverteerders aan te brengen. Denk daarbij aan relaties, werkgever of familie. Zie je mogelijkheden dan graag contact opnemen met Bé Iemhoff of Hens Sikkes. Ook voor eventuele (bord)sponsors willen Bé en Hens bemiddelen. Voor hen die voornemens zijn een bijdrage aan het clubblad te leveren geldt het volgende inleverschema: -uitgave dec. 2009/jan. 2010 : inleveren kopij uiterlijk dinsdag 8 december 2009; -uitgave febr./maart 2010 : inleveren kopij uiterlijk dinsdag 9 februari 2010; -uitgave april/mei 2010 : inleveren kopij uiterlijk dinsdag 8 april 2010 en -uitgave juni/juli 2010 : inleveren kopij uiterlijk 4 juni 2010. Veel leesplezier. En u weet het: uw redactie is graag in voor wensen, suggesties enz.. De redactie. Slogan van de maand:

“Onder de herfstbladeren zitten nieuwe knoppen” 7


PELGROM FIETSPLUS KERKSTRAAT 44 6901 AD ZEVENAAR TEL: (0316-) 523296 WWW.PELGROMFIETSPLUS.NL

8


De vacaturebank van Labyellov Sectie:

Vacature:

Wedstrijdzaken & Arbitrage:

Regioscheidsrechters. Gevraagd mensen die voor Labyellov in de regio willen fluiten. Labyellov is verplicht om voor teams die in de eerste klasse of hoger spelen één of twee regioscheidsrechters te leveren. Deze mensen moeten dan buiten Zevenaar wedstrijden gaan fluiten. Zij krijgen hiervoor een vergoeding van de NEVOBO en Labyellov. De opleiding tot regioscheidsrechter kan door Labyellov geleverd worden. Deze scheidsrechter dient reeds minimaal code 3 te hebben. Aanmelden bij Arbitrage (Bé Iemhoff. Tel. 0316 - 52 48 69)

Technische commissie

De TC is op zoek naar uitbreiding. Momenteel is er dringend behoefte aan een commissielid voor de afdeling jeugd. Wie wil ons helpen. Voor informatie kun je contact opnemen met een van de leden van de TC (Theo Boekhorst, Guido van Loenhout,Theo van Uem, Jolanda Goedhart, Riet Kreuze, Maria Bomers of Inge Cornelissen).

Organisatie scholentoernooi

Volleybalvereniging Labyellov heeft al 12 jaar onder de bezielende leiding van Riet Kreuze een scholentoernooi georganiseerd. Het is een jaarlijks evenement en altijd een erg leuke happening.Verder levert dit toernooi veelal nieuwe jeugdleden op voor Labyellov. De eerste jaren deed Riet het helemaal alleen met op de toernooidag veel hulp van andere leden. Later gingen Gerard Lammerting en Peter Gerritsen helpen met de programma’s, de standen bijhouden etc. Ook deden Ruud, Nathan en Alice dit jaar mee met de organisatie als een opdracht van hun school Na 12 jaar vindt Riet het tijd om te stoppen met de organisatie. Daarom deze oproep: “Wie wil vanaf 2010 (februari 2010) het scholentoernooi organiseren?” Riet is bereid de eerste keer de helpende hand toe te steken. Op de toernooidag zelf is voldoende hulp voorhanden. Wie durft die uitdaging aan……? Voor meer informatie: Riet Kreuze. Tel. 0316 – 525559. Email: riet.kreuze@hetnet.nl

Spelregels vacaturebank: Elke sectie mag per Labje maximaal 2 vacatures aanmelden en na 2 Labjes eventueel herhalen.

9


Arbitrage/wedstrijdzaken Codering scheidsrechters In het landelijk RCA overleg is voorgesteld de codering van scheidsrechters te uniformeren. Redenen hiervoor zijn onder meer dat eenheid in de codering binnen alle regio’s naast duidelijkheid eveneens zorgt voor een uniforme kwaliteit en iedere klasse een eigen (zelfde) uniforme SR-codering heeft. De Nevobo is dan ook overgegaan naar dit uniforme coderingssysteem. De regio’s zijn druk geweest om alle codes tijdig (voor afgifte van de officialpassen) te uniformeren. Voor scheidsrechters in onze regio betekent dit een wijziging (geen promotie of degradatie). Aan de hand van het onderstaande overzicht kunt u bepalen wat uw nieuwe code is, die eveneens is gepubliceerd op de officialpas die u op korte termijn ontvangt of reeds hebt ontvangen. Oude Nieuwe Omschrijving Code Code Fluiten als 1e en 2e scheidsrechter in de regiodivisie Code 1.1 Code R1 of op verzoek van de nationale aanwijscommissie als 2e scheidsrechter in de 2e divisie. Fluiten als 1e en 2e scheidsrechter in de Code 1 Code R2 promotieklasse en als 1e scheidsrechter in de nationale jeugdcompetitie A-jeugd. Fluiten als scheidsrechter in de 1e klasse, als 2e Code 2 Code V3 scheidsrechter in de nationale jeugdcompetitie Ajeugd en als 1e scheidsrechter in de nationale jeugdcompetitie B-jeugd. Fluiten als scheidsrechter in de 2e klasse, als 2e Code 3 Code V4 scheidsrechterin de nationale jeugdcompetitie Bjeugd, als 1e en 2e scheidsrechter in de nationale jeugdcompetitie C-jeugd en als scheidsrechter in de regio A-jeugd topklasse/hoofdklasse. Fluiten als scheidsrechter in de 3e klasse, als Code 4 Code V5 scheidsrechter in de regio B- en C-jeugd topklasse/hoofdklasse, als scheidsrechter in de regio A-jeugd m.u.v. A-jeugd topklasse/hoofdklasse. Wanneer u nog vragen heeft, neemt u dan a.u.b. contact op met uw regiokantoor.

Spelregelwijzigingen Het is het jaar na het jaar van de Olympische Spelen en dan komt er een nieuwe uitgave van het spelregelboekje met natuurlijk aanpassingen van de spelregels.

10


Die zijn dan voornamelijk bedoeld om onze sport voor het (televisie)publiek en de neutrale toeschouwer aantrekkelijker te maken. Dat heeft ditmaal geleid tot enkele opmerkelijke spelregelwijzigingen. Regel 11.2.2.2: het aanraken van het veld van de tegenstander. Dat is toegestaan met elk lichaamsdeel boven de voet, mits het spel niet wordt beïnvloed. Dus zolang de tegenstander geen hinder ondervindt mag je bijvoorbeeld met je hele bovenlichaam over de middellijn komen. Regel 11.3.2: het aanraken van de paal, spandraden of het net buiten de antennes is toegestaan, mits het spel niet wordt beïnvloed. Regel 15.5: spelerswisselingen in de nationale competitie en de regiodivisie worden niet meer aangevraagd maar de spelers staan klaar in de wisselzone. De teller krijgt daarbij een belangrijke rol toebedeeld. Regel 11.3.1 en 11.4.4: spelers bij het net. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de bovenkant van het net (lees: er bovenop, de netrand) en de onderzijde van het net. Dit laatste is inclusief de netband aan de bovenzijde. Hierbij is van belang dat het spel beïnvloed wordt en/of dat er een voordeel ontstaat c.q. een nadeel voor de tegenstander omdat die wordt gehinderd. Voorbeelden zijn onder meer: Indien de netrand tijdens een actie (aanval, blokpoging of voltooid blok) geraakt wordt is dat fout. Maar er mag niet afgefloten worden voor een netfout indien de bovenkant van het net geraakt wordt bij een schijnaanval of blokactie aan de zijde waar de daadwerkelijke actie niet plaats vind. Of de afstand tussen de plaats van de actie en de plaats van aanraking netrand groot genoeg is moet de scheidsrechter beoordelen. De spelverdeler komt met zijn arm tegen de netband of met zijn lichaam geheel in het net. Ook dat is fout omdat de spelverdeler daar voordeel mee behaalt. In principe zijn alle andere aanrakingen van het net niet (meer) fout en kan er dus doorgespeeld worden. Natuurlijk is het uit den boze om met opzet het net bijvoorbeeld naar beneden te trekken. We spreken dan wel over spelbederf waar andere straffen op staan. Op de site van de NeVoBo, regio Oost (bij downloads, arbitrage) en You Tube is een (Hongaarse) video te zien waar diverse voorbeelden aan het net zichtbaar worden gemaakt met daarbij de verschillen in interpretatie van de spelregels vóór en na de wijzigingen. Ook binnen de bond en de regio’s (werkgroepen arbitrage) worden de netsituaties besproken aan de hand van de voorbeelden. Er zal op korte termijn nog wel een vervolg op de regelteksten komen.

11


RESTAURANT PIZZERIA ITALIA Didamsestraat 20 6901 HC ZEVENAAR Tel. 0316-525207 info@italiazevenaar.nl www.italiazevenaar.nl

Ook kunt u bij ons terecht voor catering en kinderpartijtjes, afhaal en natuurlijk lekker eten in ons restaurant

12


Wedstrijdformulier Het regionaal wedstrijdformulier is gewijzigd. Het nationaal formulier schijnt overigens aangepast te zijn. Wel is afgesproken dat de verenigingen de voorraad oude formulieren op mogen maken. Maar er zijn al diverse clubs in de regio die geen oude voorraad meer hebben en dus gebruik maken van de nieuwe formulieren. Dat is dus even wennen. Het nieuwe formulier heeft meer overeenkomsten met het nationale wedstrijdformulier. Zo moeten bijvoorbeeld de aanvoerder en coach vóór de wedstrijd het formulier al ondertekenen. Indien gebruik wordt gemaakt van een libero, dient deze speler/speelster ook nog op een aparte regel vermeld te worden. En naast de relatiecodes voor de spelers moet ook de coach zijn/haar nummer invullen. Natuurlijk worden de spelers vermeld op volgorde van hun rugnummers. Er is geen apart vak meer voor vermelding van de aanvoerder; een cirkel om het rugnummer is voldoende. Eventuele opmerkingen kunnen per team gemaakt worden. Vermoedelijk zullen we bij Labyellov tot eind 2009 nog gebruik maken van het oude formulier. Zolang hebben we de tijd om het nieuwe formulier (er zijn al voorbeelden aanwezig) te leren kennen om in het nieuwe jaar ook zonder problemen (en boetes) met de nieuwe wedstrijdformulieren aan de slag te kunnen.

Invallen in een ander team Het komt regelmatig voor dat een team één of meerdere spelers tekort komt. In zo’n geval wordt dan een beroep gedaan op spelers van een ander team. Voor het invallen in een ander team gelden een aantal regels. • Een speler mag nooit uitkomen in een lager team dan dat waartoe hij is opgegeven, dus reglementair behoort. • Regels betreffende deelname ander team en vastspelen: 3.1.5.3 Een speler is uitgekomen in een wedstrijd indien hij een deel van een set heeft meegespeeld of als libero op het wedstrijdformulier is vermeld. 3.1.6.1 (R) Een speler mag in een hoger team dan waartoe hij reglementair behoort uitkomen met de volgende beperkingen: a. niet meer dan tweemaal in één kalendermaand, en; b. niet meer dan het aantal wedstrijden ter grootte van de helft van het aantal te spelen wedstrijden van het team waartoe hij op dat moment reglementair behoort. 3.1.6.2 Een speler die de bovengenoemde beperkingen overschrijdt, gaat automatisch tot het team behoren waarvoor hij het laatst is uitgekomen. 3.1.6.3 Een jeugdlid mag onbeperkt uitkomen in ieder hoger team dan waartoe hij reglementair behoort.

13


Mini nieuws Ons eerste Labje na de vakantie; er valt dus heel wat te vertellen! We zijn voortvarend gestart met de trainingen. Birgen op het eerste uur met om toerbeurt de hulp van Anne , Tessa en Jenny. Al snel bleek dat Birgen dit i.v.m. haar opleiding (PABO) niet vol kon houden. We hebben nu de oplossing gevonden in Nina Moens als hoofdtrainster, bijgestaan door ons aller Arthur Lanters en met de hulp van Anne, Tessa, Jenny en Tanja (om de beurt). We zijn hier heel blij mee en we wensen hen dan ook een leuk seizoen, en natuurlijk ook voor de kinderen die Birgen toch wel missen. Het tweede trainingsuur is Birgen er ook niet meer maar dit wordt opgevangen door Anne Mooren en Gracé Theunissen die na een korte minitrainerscursus heel voortvarend aan de slag zijn gegaan. Ook Janine Schipper heeft deze cursus gedaan en wil zo af en toe wel invallen. Birgen, namens alle kinderen en leiding heel hartelijk bedankt voor alle leuke trainingen! Kom je nog eens kijken? Na de vakantie hebben we ook weer wat nieuwe kinderen erbij gekregen, dat zijn Aïche, Rabia, Sam, Lisa B. en Jade. Veel plezier bij onze club meisjes! Van Ilse, Noa en Luca hebben we afscheid genomen, jammer maar zij wilden graag een andere sport gaan doen. De eerste helft van dit seizoen hebben we geen kinderen voor niveau 1 en 2 in Wehl. In Westervoort hebben we 1 team niveau 3 en 1 team niveau 4 dat wordt gecoacht door Rick Nillisen of Diana Teller. In Hoog Keppel spelen 3 teams niveau 5 (1x gevorderden en 2 x beginners), deze worden gecoacht door Janine Schipper, Gracé Theunissen en door mij. Voor het team van niveau 3 (Marina, Renée, Chayenne, Pernille, Hanife en Lara en Jade) zoeken we nog een coach, misschien iets voor één van de ouders? Voorlopig zal Marina niet meespelen, zij heeft in Nijmegen een zware operatie moeten ondergaan en het zal nog wel even duren voor ze weer mee mag doen. MARINA, VAN HARTE BETERSCHAP NAMENS ONS ALLEMAAL!!!!!!!!!!!!!!!! Voor de goede orde nog even de data waarop de toernooien zijn: Westervoort: 31 oktober, 12 december, 16 januari, 13 februari, 20 maart en 17 april. Hoog Keppel: 7, 21 en 28 november, 12 december, 9 en 23 januari, 6 en 27 februari, 13 en 27 maart en de finaleronde voor de nrs. 1 en 2 in iedere poule is op 10 april. De kinderen van de eerste groep beginnen om kwart voor 4 , het gebeurt steeds vaker dat de kinderen pas om 4 uur komen binnen wandelen, willen de ouders ervoor zorgen dat de kinderen op tijd zijn? Ik wens iedereen een heel fijn seizoen toe en mochten er vragen zijn dan kunt u bij mij terecht (Riet Kreuze, tel. 525559) of bij Inge Cornelissen, tel. 06-23675413.

14


Basisscholentoernooi Ons jaarlijkse scholentoernooi voor de groepen 7 en 8 van de Zevenaarse basisscholen wordt dit jaar gehouden op 27 januari van 14.00 - 16.30 uur in sporthal Heerenmaten. We hebben een opvolger voor mij gevonden, nl. Michiel van Horen die natuurlijk rekent op een heleboel hulpjes, dus schrijf deze datum vast in je agenda. Hopelijk wordt dit 13e (!) toernooi weer net zo geweldig als alle voorgaande toernooien. Veel succes ermee Michiel! Riet

Jarige Mini’s Het seizoen is al weer even bezig en we hebben al wat jarigen gehad en er zijn er de komende maanden ook heel wat jarig! In september waren jarig: 5 sept. Hanife Kesentas werd 9 jaar 6 sept. Hanneke Ravenhorst werd 11 jaar In oktober zijn jarig: 11 okt. Michelle Vreeken 24 okt. Linda Janssen

wordt wordt

11 12

jaar jaar

In november zijn jarig: 3 nov. Fleur van Ingen

wordt

12

jaar

In december zijn jarig: 5 dec. Danique Schipper 11 dec. Marchery Aalders 22 dec. Wouter Lemstra

wordt wordt wordt

10 12 10

jaar jaar jaar

Namens de hele club: VAN HARTE GEFELICITEERD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15


16


Nieuws vanaf de velden Jeugd e

Het seizoen 2009-2010 is weer begonnen. De 1 training was alweer op 31 augustus. Velen (helaas) weer terug van vakantie en sommigen hadden de mazzel nog steeds op hun vakantiebestemming te zijn. Menig zweetdruppeltje is gevloeid want de vakantiestop heeft de opgebouwde conditie van het vorige seizoen behoorlijk aangetast. Geldt overigens gelukkig niet voor iedereen. Op 19 september is de competitie gestart. Veel teams mochten hun kunsten vertonen in al dan niet een nieuwe samenstelling. Voor de nieuwe jeugdleden helemaal spannend want zij speelden hun eerste echte competitiewedstrijd. Intussen hebben de meeste teams al een aantal wedstrijden gespeeld en hebben misschien al een nederlaag moeten incasseren: iIt’s part of the game! Kijkend naar de stand van vandaag (20-10-2009) zien we dat MA1, onder leiding e e van Annemiek en uitkomend in de 1 klasse, op de 4 plaats staat en 4 punten hebben vergaard uit 3 wedstrijden. De meiden van MA1 zijn lekker fanatiek bezig en er zit stijgende lijn in. Dus dat belooft nog wat voor de toekomst. e De meiden van MB1, onder leiding van Guido, spelen in de 2 klasse. Zij zijn het seizoen erg goed begonnen en hebben in 4 wedstrijden pas 1 set verloren. Zij e staan derhalve met recht met 19 punten uit 4 wedstrijden op de 1 plaats! De MB2 bestaat dit jaar uit meiden die afkomstig zijn van de C-jeugd en aangevuld met een aantal nieuwe leden. Het mooie is dat ze er allemaal erg veel zin in hebben. Onder leiding van Micha wordt wekelijks getraind en krijgt het team het volleyballen zo geleidelijk aan onder de knie. De tot nu toe gespeelde wedstrijden zijn helaas allemaal verloren maar ze houden goede moed. Het team neemt de laatste plaats in. De JB1 die onder leiding van Arthur hun trainingen afwerken, kent elkaar al van het vorige seizoen. Dat betekent voortborduren op de ingezette e weg en uitbreiding van speltechnieken. Het team staat op de 4 plaats en hebben 11 punten verdiend uit 4 wedstrijden. De spelers van de JC1, onder leiding van Alice en Harry, kennen elkaar ook al van vorig jaar en zijn nu aangevuld met 2 spelers afkomstig uit de mini’s. Dit team speelt in de competitie vaak tegen jongens die 2 koppen groter zijn dan zij. Neemt niet weg dat het team zich weg laat spelen. Afgelopen zaterdag (17-10) hebben ze nog 2 sets weten te winnen. Ook hier is te zeggen dat we in de toekomst nog veel van hen kunnen verwachten. Ze staan weliswaar laatste en hebben 3 punten uit 4 wedstrijden. Wat erg leuk is om te zien, is dat bij thuiswedstrijden de publieke tribune behoorlijk goed gevuld is. Veel ouders en andere familie-leden komen het team aanmoedigen en dat brengt een leuke en gezellige sfeer met zich mee. Hopelijk blijft men hen ook voor de rest van het seizoen supporteren. Voor alle jeugdteams veel suc6 gewenst voor de overige wedstrijden. Guido van Loenhout, TC Labyellov, Afdeling jeugd

17


18


Dames 2 Heren 3 Dames 2 en Heren 3 vonden het een goed idee om het seizoen 2008/2009 samen af te sluiten. Omdat er in beide teams een aantal fanatieke tennissers zijn werd besloten om samen een middag te gaan tennissen. De Zevenaarse Tennisvereniging de Rackets heeft sinds ’n jaar de beschikking over een nieuw tennispark. Van dat tennispark konden we na aanvraag een middag gebruik maken. Op 28 juni is er de hele middag met goed weer getennist. Benno Klapwijk zorgde voor de kantine en de barbecue na afloop, waarvoor onze hartelijke dank. Een geslaagde afsluiting van het seizoen. Frans Kersten

Baddoeken Labyellov 40 jaar te koop Het gebaar van het bestuur om in het kader van het 40-jarig jubileum van Labyellov alle leden/donateurs gratis een baddoek aan te bieden is met groot enthousiasme ontvangen. Bij de aanschaf is gebruik gemaakt van kwantumkorting. Momenteel zijn nog een 25-tal baddoeken in voorraad. Het bestuur stelt de leden in de gelegenheid om een extra baddoek aan te schaffen voor slechts € 10. Gegevens : 70 x 140 cm (450 gr/m2); Kleur : zwart met oranje; Tekst : Labyellov 40 jaar; Uitvoering : badstof/katoen. Als je belangstelling hebt neem dan contact op met de penningmeester. (Hens Sikkes, Tel. 0316 – 333814).

Kadotip: Een leuk kado voor familieleden die in het verleden lid zijn geweest van Labyellov. Algemene opmerking: De baddoeken dienen 3x separaat te worden gewassen. Zie de label.

19


20


De jaarvergadering van Labyellov spreekt ook na 40 jaar nog steeds niet tot de verbeelding van haar gewone leden. Er waren 24 personen aanwezig, 6 leden van het bestuur, 16 kaderleden en 2 recreanten. Dit jaar was de sfeer zeer positief en de wil om vooruit te komen was bij iedereen aanwezig. De omstandigheden zijn helaas niet altijd optimaal te noemen, maar men gaat er weer het beste van maken en misschien wachten er aan het einde van dit seizoen nog een aantal verrassingen op ons. Dat we ons 40-jarig bestaan passend hebben gevierd, daar was iedereen het over eens, en de complimenten voor het bestuur en de jubileum-commissie waren dan ook meer dan terecht, kortom een dikke pluim voor de totale organisatie van dit fraais!! Na 4 speelronden staat Heren 1 onderaan en Dames 1 bovenaan in hun klasse. Ook een aantal andere teams staan bovenaan en wellicht is dit wel de eerste verrassing van dit seizoen. In de Gelderlander kunnen we elke keer de verrichtingen van Heren 1 volgen. Men is nog steeds positief gestemd, ondanks de krappe selektie en het inpassen van jeugdige spelers. Dames 1 is heel wat van plan en gaat voor het kampioenschap. Dat sommige dames e.e.a. al goed vierden was goed te zien op het Maisfeest in Groessen!! Dit was ook te zien in de Gelderlander, of niet Marije, Janneke, Marloes en Rianne? Dat Pim Stoopendal, trainer van Dames 5 en Heren 4, van een goed glas bier houdt is alom bekend. Verkleed als een echte “Bayer” ging Pim met 8 buurmannen uit de Weverstraat in Duiven naar het Oktoberfest in München. Dat hij met een fraaie foto in de Gelderlander kwam daar hadden de mannen niet op gerekend, maar mooi was het wel en binnenkort verschijnt Pim in Lederhose op de training en op de bank tijdens de wedstrijden, haha. Orion uit Doetinchem heet nu Langhenkel-Orion. In het verleden stond er ook al eens Doc-Stap, Nefitt, Mepal en Ubbink voor hun naam. We mogen blij zijn dat we gewoon Labyellov heten na 40 jaar en nog altijd in dezelfde kleuren, oranje en zwart, spelen. Want ook dat veranderde nogal eens bij het verschijnen van weer een nieuwe sponsor. Dat Heren 1 van Orion nu eens kampioens-kanddaat nummer 1 zijn geeft wel aan dat ze in Doetinchem met een heel andere instelling en begroting volleyballen dan bij ons in Zevenaar. Ga eens kijken in sporthal Roozengaarde in Doetinchem, want Nederlands top-volleybal is zo wel heel erg dichtbij dit seizoen. Buiten Nederland is volleybal een heel grote sport. Dit kon je zien bij de finale van de E.K. in Polen, ruim 13000 toeschouwers op de tribunes. Dat onze vrouwen toen verloren van Italië was jammer maar wel terecht. De dames hebben het trouwens e geweldig gedaan deze zomer, 4 plaats Grand Prix 2009 en zo plaatsing voor de W.K. De Nederlandse mannen missen opnieuw het W.K. in Italië volgend jaar en werden ook e maar teleurstellend 7 op het E.K. in Turkije. De rubriek Varia staat open voor een ieder die iets te melden heeft op volleybal/Labyellov – gebied. De redaktie is erg blij met jullie toekomstige bijdragen.

21


Auto Bleekstein

OfficiĂŤle dealer van Opel en Chevrolet en Opel Rent auto verhuur Onze wasstraat staat 24 uur per dag tot uw beschikking Auto Bleekstein James Wattstraat 20 Zevenaar tel. 0316-331941 e-mail: info@autobleekstein.nl www.autobleekstein.nl

22


Recrea – Labbertjes De opkomst na de vakantie was de eerste weken beroerd bij diverse groepen recreanten. Inmiddels gaat het iets beter maar het blijft een bron van zorg. Gelukkig komen een aantal mensen van de donderdag op maandag mee spelen en zo is het daar ook soms volle bak. Heel fijn dat het zo loopt en men met hun hulp lekker kan ballen op maandag. Van Ada en Bert Krupe hebben we afscheid genomen. Na vele jaren Labyellov en tennis, hebben ze voor enkel het tennissen gekozen. Jammer voor ons na al die jaren, maar we wensen ze nog vele sportieve jaren bij de tennisclub toe. Gelukkig zien we ook weer eens nieuwe gezichten bij de diverse groepen. We hopen dat men blijft en zo een mooie tijd heeft bij Labyellov, jullie zijn meer dan welkom!! Het bestuur van de stichting Sportactiviteiten Duiven heeft aan Antoon gevraagd om hun Wijken-toernooi te reorganiseren en nu spelen ze, tot ieders tevredenheid, daar ook op zijn “Labyellovs”. Zie ook het regelement elders in dit Labje. Henny Peterse, wie kent hem niet bij de recreanten, is voor zijn jarenlange inzet en werk voor de Jeugd-commissie onderscheiden met de “Labyellov-schaal 2008/2009”. Henny van harte gefeliciteerd en we hopen dat je van ons, recreanten, voorlopig nog geen afscheid neemt!! Overigens Henny nam de schaal over van “good-old” Gerrit de Jong, ook al een recreant. Je ziet het de recreanten blazen, al jarenlang, hun partijtje mee bij Labyellov, mooi toch. Onze Nevobo-competitie in Pannerden begint op woensdag 11 november. Labyellov 1 speelt in poule B en Labyellov 2 in poule D. Het is daar immer spannend om te spelen maar ook erg gezellig na afloop in de mooie kantine. Tot slot wensen we alle recreanten een prettig en blessure-vrij seizoen toe en we rekenen elke week weer op jullie komst, want in je eentje of met een paar mensen speel je geen lekker potje volleybal...............

Reglement wijkvolleybaltoernooi 2009/2010. Organisatie: Sponsor: Toernooileiding: Wedstrijdleiding: Inschrijfgeld: Wanneer:

Stichting Sportactiviteiten Duiven Gemeente Duiven Bestuur Stichting Sportactiviteiten Duiven Hans Smeenk / Wil Kemperman / Jack Buermans € 65,-- per team, te voldoen aan Stichting Sportactiviteiten Duiven, na ontvangst van kwitantie dinsdag 15 september 2009 dinsdag 13 oktober 2009 vrijdag 13 november 2009 woensdag 16 december 2009 woensdag 13 januari 2010 donderdag 11 februari 2010

23


Aanvang wedstrijden: Prijsuitreiking:

maandag 29 maart 2010 vrijdag 14 mei 2010 (BloteVoeten-toernooi) 19.30 uur Op 14 mei 2010, na afloop, in de sportkantine van de Spelleward

Reglement: Het toernooi is voor gemengde teams. Tijdens de wedstrijden moeten er per team minimaal 2 dames in het veld staan. Deelname van competitiespelers is toegestaan. Er wordt gespeeld in 3 poules van elk 4 teams Ieder team speelt tegen elke poule-tegenstander een wedstrijd van 2 sets. Elk team speelt in totaal 3 wedstrijden per avond. Iedere speelavond wordt per poule een stand opgemaakt: nr 1 krijgt 4 punten, nr 2 krijgt 3 punten, nr 3 krijgt 2 punten, nr 4 krijgt 1 punt. De nummers 1 gaan een poule omhoog, de nummers 4 een poule omlaag. De nummers 1 van poule A gaan naar poule C en de nummer 4 van poule C gaat naar poule A. Bij niet verschijnen krijgt een team 0 punten en zakt automatisch terug naar een poule lager. De kampioen 2009/2010 is het team met de meeste punten na 7 avonden. De laatste avond wordt het Jaap Bol (Blote voeten)-eindtoernooi gespeeld. Het in het programma eerstgenoemde team heeft de eerste opslag. Na 3 geslaagde opslagen gaat deze over naar de tegenstander. Men mag onbeperkt spelers indraaien, echter alleen bij de opslag-plaats. Er zijn geen time-outs toegestaan. De nethoogte is vastgesteld op 2.35 m. Voor elke gewonnen set worden 2 wedstrijdpunten toegekend. Wanneer een set gelijk eindigt, krijgt elk team 1 punt. Bij een gelijke eindstand voor de poule-wedstrijden of gelijke stand tijdens de finale- wedstrijden beslist het puntensaldo. Is bij een finale-wedstrijd het puntensaldo ook gelijk, dan wordt de winnaar door de scheidsrechter door loting aangewezen. Een set begint en eindigt bij het eerste belsignaal. Elk team zorgt ervoor op tijd speelklaar aanwezig te zijn. De speelvelden zijn met nummers in de hal aangegeven. Poule A wordt gespeeld op veld 1, Poule B op veld 2 en Poule C op veld 3. De organisatie draagt zorg voor de wedstrijdballen, andere dan deze ballen zijn tijdens het toernooi niet toegestaan. Protesten worden aangehoord, maar worden niet in behandeling genomen. Beslissingen van de wedstrijdleiding zijn bindend.

24


25


Beachvolleybal toernooi In het kader van het 40-jarig jubileum werd op 12 en 13 september door Heren 1 een beachvolleybal toernooi georganiseer op de parkeerplaats naast de sporthal. Hieronder een fotocollage hiervan. Meer foto’s zijn te zien op onze website www.labyellov.nl.

26


27


Wedstrijdprogramma 1e helft 2009/2010 D3G Alfun/Focus 5 HPB Vollverijs D3I ROHDA MB3C Vollverijs D2G Dash 3 JC1B Wevoc MB2D Sparta Zelhem D3G Labyellov D4 JC1B Labyellov JC1 D3I Labyellov D3 H3F Labyellov H4 JB2C Labyellov JB1 D2F Labyellov D1 H2D Labyellov H2 H2E Labyellov H3 D2G Labyellov D2 HPB Labyellov H1 D3G V.IJ.V. 3 D2F DES 2 MB3C Langhenkel Orion 4 D3I Favorita 5 HPB Volga H2D Volga 2 D4F D.V.O. 8 D2G D.V.O. 3 MA1C KSH H3F Longa'59 5 H2E MEVO D3G Labyellov D4 JC1B Labyellov JC1 MA1C Labyellov MA1 MB2D Labyellov MB1 D3I Labyellov D3 H3F Labyellov H4 JB2C Labyellov JB1 D2F Labyellov D1 H2D Labyellov H2 H2E Labyellov H3 D2G Labyellov D2 D4F Labyellov D5 HPB Labyellov H1

28

Labyellov D4 Labyellov H1 Labyellov D3 Labyellov MB2 Labyellov D2 Labyellov JC1 Labyellov MB1 Actief '81 D.V.O. Langhenkel Orion 8 Dijkman/WSV 4 ROHDA Victoria 3 Victoria 3 Victoria 2 Revoc Victoria Labyellov D4 Labyellov D1 Labyellov MB2 Labyellov D3 Labyellov H1 Labyellov H2 Labyellov D5 Labyellov D2 Labyellov MA1 Labyellov H4 Labyellov H3 s.v. Harfsen 3 Langhenkel Orion BVC'73 Blok '71 Wevoc 3 Langhenkel Orion 7 V.C.V. V.IJ.V. Wevoc 4 V.IJ.V. KSV Blok '71 Wevoc

28-10-2009 29-10-2009 31-10-2009 31-10-2009 31-10-2009 31-10-2009 31-10-2009 05-11-2009 07-11-2009 07-11-2009 07-11-2009 07-11-2009 07-11-2009 07-11-2009 07-11-2009 07-11-2009 07-11-2009 12-11-2009 13-11-2009 14-11-2009 14-11-2009 14-11-2009 14-11-2009 14-11-2009 14-11-2009 14-11-2009 14-11-2009 14-11-2009 19-11-2009 21-11-2009 21-11-2009 21-11-2009 21-11-2009 21-11-2009 21-11-2009 21-11-2009 21-11-2009 21-11-2009 21-11-2009 21-11-2009 21-11-2009

HKPHE TRBPA TKMHA TRBPA VDNJE WTVPA ZHMPO ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE DTCHO AGLRU DTCBO DXPEU GDRPO GDRPO HGLKA HGLKA HRVKE LTVHA MDOKE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE

2000 2100 1645 1330 1500 1400 1630 2030 1000 1145 1145 1145 1345 1345 1345 1545 1545 2100 1900 0900 1700 1515 1700 1345 1530 1430 1415 1630 2030 1000 1000 1000 1145 1145 1145 1345 1345 1345 1545 1545 1545


H2E VIOS Beltrum MB2D The Phantoms D2F VIOS Eefde D4F VIOS Eefde 2 H2D VIOS Eefde 2 JC1B D.V.O. JB2C Sparta Zelhem JB2C The Phantoms MA1C S.C. GORSSEL MB3C Givo'92 D3G MEVO JC1B Langhenkel Orion D3I Smash '68-SCM 3 MA1C s.v. Harfsen H3F SV Loil JB2C V.C.V. MB2D WIVOC H2E WIVOC 2 D2G WIVOC 3 HPB WIVOC D3G Labyellov D4 JC1B Labyellov JC1 MA1C Labyellov MA1 MB2D Labyellov MB1 MB3C Labyellov MB2 D3I Labyellov D3 H3F Labyellov D4 JB2C Labyellov JB1 D2F Labyellov D1 H2D Labyellov H2 H2E Labyellov H3 D2G Labyellov D2 D4F Labyellov D5 HPB Labyellov H1

Labyellov H3 Labyellov MB1 Labyellov D1 Labyellov D5 Labyellov H2 Labyellov JC1 Labyellov JB1 Labyellov JB1 Labyellov MA1 Labyellov MB2 Labyellov D4 Labyellov JC1 Labyellov D3 Labyellov MA1 Labyellov H4 Labyellov JB1 Labyellov MB1 Labyellov H3 Labyellov H2 Labyellov H1 sv SOCII Wevoc KSH BVC'73 Halley 3 Halley 3 D.V.O. 4 Sparta Zelhem Smash '68-SCM 2 GUV GREVEN BOVO 4 GUV GREVEN BOVO 5 GUV GREVEN BOVO 2 Givo'92 3 GUV GREVEN BOVO 2

28-11-2009 28-11-2009 28-11-2009 28-11-2009 28-11-2009 28-11-2009 28-11-2009 05-12-2009 05-12-2009 05-12-2009 11-12-2009 12-12-2009 12-12-2009 12-12-2009 12-12-2009 12-12-2009 12-12-2009 12-12-2009 12-12-2009 12-12-2009 17-12-2009 19-12-2009 19-12-2009 19-12-2009 19-12-2009 19-12-2009 19-12-2009 19-12-2009 19-12-2009 19-12-2009 19-12-2009 19-12-2009 19-12-2009 19-12-2009

BLTSO DSBBE EFDST EFDST EFDST HGLKA ZHMPO DSBBE GRSTR GSBPA MDOKE DTCRO HRBMO HRFHO LOIZO VSVPA WTWPE WTWPE WTWPE WTWPE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE ZVNLE

1645 1600 1500 1500 1700 1345 1430 1600 1330 1200 1930 0900 1415 1230 1545 1200 1300 1500 1700 1700 2030 1000 1000 1000 1000 1145 1145 1145 1345 1345 1345 1545 1545 1545

29


30


NIVOTOLA 2010 Dit seizoen wordt het Nivotola-toernooi gehouden op maandag 4 januari 2010 van 19.30 tot ca 22.00 uur, met daarop volgend, de nieuwjaarsreceptie bij Hennie. Nivotola staat voor: Nieuwjaars Intern VOlleybal TOernooi LAbyellov. Alle senioren plus de A en B jeugd mogen meedoen. Er worden gemengde teams samengesteld van: senioren, jeugd en recreanten. I.v.m. de feestdagen moeten we tijdig weten, wie er allemaal meespelen. Via de aanvoerders/sters en/of andere contactpersonen willen wij van elk team of groep vòòr 3 december weten wie er mee doen. (inschrijfformulieren eind november) Dus geef je op bij jou aanvoerder/ster / coach of bij: Gerard Lammertink

℡ : 33 05 87

31


32


STANDEN per 21 oktober 2009 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Poule HPB, Heren prom.klasse B Team W Halley HS 1 5 Avanti HS 1 5 Reflex HS 1 3 Victoria HS 1 4 Wevoc HS 1 4 BOVO HS 2 4 Orion HS 2 3 Volga HS 1 4 BVC'73 HS 1 4 WIVOC HS 1 4 Vollverijs HS 1 4 Labyellov HS 1 4

P 17 16 13 13 12 11 9 7 6 6 5 5

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Poule D2F, Dames 2e klasse F Team W Labyellov DS 1 4 V.IJ.V. DS 1 4 Smash '68-SCM DS 5 V.C.V. DS 3 4 S.v. Harfsen DS 2 4 WIK Steend. DS 2 4 Pajodos DS 1 5 VIOS Eefde DS 1 3 DES DS 2 4 Victoria DS 3 3 Reflex DS 2 4 Sparta Zelh. DS 2 4

P 20 18 18 13 12 11 10 8 4 3 3 0

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Poule H2D, Heren 2e klasse D Team W Labyellov HS 2 5 Volga HS 2 4 Reflex HS 2 4 VIOS Eefde HS 2 3 Sparta Zelh. HS 2 4 Victoria HS 3 3 Orion HS 5 4 BVC'73 HS 2 4 V.C.V. HS 2 5 Brevolk HS 1 4 BOVO HS 4 4 Wevoc HS 4 4

P 18 16 13 12 12 10 9 8 8 6 4 4

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Poule D2G, Dames 2e klasse G Team W BVC'73 DS 1 4 BOVO DS 2 4 KSV DS 1 3 Boemerang DS 2 4 WIVOC DS 3 4 Longa'59 DS 5 3 Labyellov DS 2 4 Gemini DS 3 3 Tornax DS 1 4 Revoc DS 1 3 D.V.O. DS 3 4 Dash DS 3 4

P 20 19 13 13 11 10 9 5 5 4 1 0

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Poule H2E, Heren 2e klasse E Team W Labyellov HS 3 5 V.C.V. HS 1 5 BOVO HS 5 3 VIOS Beltr. HS 1 4 Tornado Lar. HS 1 4 Gemini HS 2 4 WIVOC HS 2 4 Victoria HS 2 4 MEVO HS 1 3 GeKoMo Rivo HS 1 4 D.V.O. HS 2 4 V.IJ.V. HS 1 4

P 21 15 13 13 13 13 12 7 5 5 2 1

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Poule D3I, Dames 3e klasse I Team W Pajodos DS 2 4 Longa'59 DS 6 4 Labyellov DS 3 4 Sm. 68-SCM DS 3 4 Reflex DS 3 4 Wilskracht DS 1 4 Halley DS 3 3 ROHDA DS 1 4 Favorita DS 5 4 Wevoc DS 3 3 WIK Steend. DS 3 4

P 18 16 16 10 9 9 8 7 6 5 1

33


# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Poule H3F, Heren 3e klasse F Team W Tornax HS 2 5 Avanti HS 2 5 Reflex HS 4 4 Longa'59 HS 5 4 SV Loil HS 1 3 Dijkman/WSV HS 4 4 Dash HS 3 3 nkel Orion HS 7 4 Volga HS 4 3 Labyellov HS 4 4 D.V.O. HS 4 3

P 23 18 17 15 8 8 6 5 4 1 0

# 1 2 3 4 5 6

Poule JB2C, Jongens B 2e klasse C Team W The Phantoms JB 1 5 V.C.V. JB 1 4 ROHDA JB 1 4 Labyellov JB 1 4 Sparta Zelhem JB 1 5 Pajodos JB 1 4

P 15 14 11 11 11 3

# 1 2 3 4 5

Poule JC1B, Jongens C 1e klasse B Team W Langh.. Orion JC 1 4 Reflex JC 1 4 D.V.O. JC 1 2 Wevoc JC 1 2 Labyellov JC 1 4

P 20 8 5 4 3

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poule MB2D, Meisjes B 2e klasse D Team W Labyellov MB 1 4 WIK Steend. MB 2 4 The Phanto MB 1 4 WIVOC MB 1 2 BVC'73 MB 1 2 Pajodos MB 1 3 SV Halle MB 1 4 Blok '71 MB 1 2 Reflex MB 2 3 Sparta Zelh. MB 1 4

P 19 15 15 10 6 6 6 3 0 0

34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Poule D3G, Dames 3e klasse G Team W MEVO DS 1 4 Actief '81 DS 1 4 Pajodos DS 4 4 S.v.Harfsen DS 3 4 BVC'73 DS 3 4 V.C.V. DS 4 4 Labyellov DS 4 4 V.IJ.V. DS 3 4 Givo'92 DS 2 4 't Peeske DS 2 4 Sv SOCII DS 1 4 Alfun/Focus DS 5 4

P 18 18 13 11 10 10 9 8 8 7 6 2

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poule D4F, Dames 4e klasse F Team W Torn. Laren DS 4 4 VIOS Eefde DS 2 3 Labyellov DS 5 4 V.C.V. DS 6 5 Brevolk DS 2 4 Givo'92 DS 3 2 BVC'73 DS 5 3 D.V.O. DS 8 4 Blok '71 DS 1 3 Dash DS 6 2

P 20 13 13 13 10 6 4 4 2 0

# 1 2 3 4 5

Poule MA1C, Meisjes A 1e klasse C Team W BVC'73 MA 1 3 S.v. Harfsen MA 1 3 KSH MA 1 2 Labyellov MA 1 3 S.C. GORSSEL MA 1 3

P 12 10 8 4 1

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poule MB3C, Meisjes B 3e klasse C Team W Vollverijs MB 1 4 V.C.V. MB 3 4 Orion MB 6 3 't Peeske MB 1 3 Halley MB 3 3 Tornax MB 2 4 Givo'92 MB 1 2 Brevolk MB 1 2 Orion MB 4 3 Labyellov MB 2 4

P 18 13 10 9 9 7 6 5 3 -5


35


36

labyellov clubblad  

labje november 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you