Page 1

IZLOŽBA RADOVA L I KOV N I

N ATJ E C A J


Tema natječaja bila je „Rudarska baština Labinštine“, a podteme su bile: 100. obljetnica Labinske republike, štrajk rudara, rudarski šoht, moj nono/pranono kovar, putevima rudara ili druge srodne podteme po slobodnoj procjeni. Na natječaj su se mogli prijaviti polaznici dječjih vrtića, osnovnih škola, srednje škole te posebne odgojne-obrazovne ustanove za učenike s teškoćama u razvoju na području Grada Labina i općina Raša, Kršan, Pićan i Sveta Nedelja. Na likovni natječaj zaprimljeno je 128 radova od kojih je odabrano 15 radova u 5 kategorija, a to su: Likovni radovi djece polaznika dječjih vrtića u dobi od 5 do 7 godina: 1. 2. 3.

DV Kockica Kršan, Veronika Marčac, Dora Rade i Leon Rade, „Slobodan grad Labin“, mentorica: Vickić Rusijan Loreta DV Pjerina Verbanac, Luna Bastijančić, „Rudarski šoht“, mentori: Doris Gobo Jelčić i Melita Škopac DV Kockica Kršan, Ryan Filipin i Leon Hodžić, „Rudar s bušilicom“, mentori: Loris Demarin i Matea Rabar

Likovni radovi učenika s teškoćama u razvoju iz posebnih odgojno-obrazovnih ustanova: 1. 2. 3.

Centar „Liče Faraguna“, Luka Lučić i Erna Mešanović, „Rudar“, mentorica: Krystyna Zahoiy Centar „Liče Faraguna“, Nenad Jugovac, „Rudarski šoht“, mentorica: Kristina Jurković Centar „Liče Faraguna“, Mate Česnik Roce, „Tunelom života“, mentorica: Azra Buljubašić

Likovni radovi učenika od I. do IV. razreda osnovnih škola: 1. 2. 3.

OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Saša Pajić, „Šoht“, mentorica: Tamara Poldrugovac Franković OŠ Matije Vlačića Labin, Laura Peruško, „Spomenik rudarima“, mentorica: Lorena Dobrić OŠ Ivana Gorana Kovačića Čepić, Roko Štroligo, „U rudniku“, mentorica: Jasminka Zahtila

Likovni radovi učenika od V. do VIII. razreda osnovnih škola: 1. 2. 3.

OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Daniel Brenko, „I moj nono je bi kovar“, mentorica: Eni Blašković OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić, Sara Bako, „Rudarsko svjetlo“, mentorica: Eni Blašković OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Erin Mohorović, „Rudar“, mentorica: Anessa Alagić Negri

Likovni radovi učenika srednjih škola: 1. 2. 3.

SŠ Mate Blažine, Marija Lalović, „Sretno!“, mentorica: Alida Blašković Koroljević SŠ Mate Blažine, Leonarda Giannini, „Štrajk rudara na Krvove place“, mentorica: Alida Blašković Koroljević SŠ Mate Blažine, Matea Turković, „Ognjeno okno“, mentorica: Alida Blašković Koroljević

Nagrade za najuspješnije radove su: 1. Paket likovnog materijala u vrijednosti 500 kn i poklon paket Grada Labina „100XSRETNO!“ 2. Paket likovnog materijala u vrijednosti 300 kn i poklon paket Grada Labina „100XSRETNO!“ 3. Paket likovnog materijala u vrijednosti 200 kn i poklon paket Grada Labina „100XSRETNO!“

NAGRAÐENI RADOVI

Grad Labin organizirao je likovni natječaj povodom obilježavanja 100. obljetnice Labinske republike. Pokrovitelji Natječaja bili su Grad Labin i općine Raša, Kršan, Pićan i Sv. Nedelja.


DJECJI VRTICI


DV Pjerina Verbanac Labin, Grupni rad - skupina Loptice, „Kovarski klobuk“, mentorice: Izabela B. Gergorić i Aleksandra Dermit


DV Kockica Kršan, Grupni rad - skupina Žirafe, „Kovarski vagon“, mentorice: Mirna Pujić i Doris Cvečić Jurman


DV Lišnjak Pićan, Jakov Zajc, „Rudnik“, mentorica: Sandra Cvitan


DV Kockica Kršan, Veronika Marčac, Dora Rade i Leon Rade, „Slobodan grad Labin“, mentorica: Loreta Vickić Rusijan


DV Pjerina Verbanac Labin, Luna Bastijančić, „Rudarski šoht“, mentorice: Doris Gobo-Jelčić Melita Škopac


DV Kockica Kršan, Ryan Filipin i Leon Hodžić, „Rudar s bušilicom“, mentorice: Loris Demarin i Tea Rabar


DV Gloria Labin, Petra Sandić, „Rudarska Lampa“, mentorica: Iva Paliska


DV Pjerina Verbanac Labin - PO Vrećari, Roko Ćakić, „Kovarski vagonet - BAC“, mentorice: Sanja Belušić i Kitty Matošić Santaleza


DV Pjerina Verbanac Labin, Ronald Rauš, „Rudarski vagonet“, mentorica: Zorica Belušić


DV Pjerina Verbanac Labin, Martin Golja, „Šoht“, mentorica: Danijela Dobrić


DV Pjerina Verbanac Labin, Ariana Verbanac, „Vagoneti“, mentorice: Martina Petrinčić i Leana V. Batelić


DV Lišnjak Pićan, Toni Benković, „Moj nono kovar“, mentorica: Alison Švić Stanišljević


DV Gloria Labin, Inaaya Ibrišević, „Rudarski šoht“, mentorica: Mersida Brečević


DV Lišnjak Pićan, Laura Mrak, „Rudarski šoht“, mentorica: Alison Švić Stanišljević


DV Lišnjak Pićan, Petar Budak, „Rudarski vagonet“, mentorica: Alison Švić Stanišljević


DV Pjerina Verbanac Labin - PO Stari grad, Katarina Pavlović, „Minatore“/”Rudar”, mentorice: Iris Vlačić i Ingrid Mileta


DV Pjerina Verbanac Labin, Marta Mileta, „Rudarski šoht“, mentorica: Jadranka Brenčić i Tena Rudolf


DV Pjerina Verbanac Labin, Vito Vukelić, „Rudarski vagoneti“, mentorice: Katarina Filipović i Nives Kamenar


DV Pjerina Verbanac Labin - PO Rabac, Grupni rad - skupina Rabački delfini, „Zastava Labinske republike otisnuta dječjim dlanovima“, mentorica: Katarina Đapić


DV Pjerina Verbanac Labin - PO Vinež, Grupni rad - skupina Leptirići, „Obilježavanje 100-te obljetnice Labinske republike“, mentorice: Neda B. i Lana G.


DV Pjerina Verbanac Labin - PO Vinež, Grupni rad - skupina Krijesnice, „Krvova placa Vinež, šoht, grad Labin i rudarski kompleks“


OSNOVNE ŠKOLE od 1. do 4. razreda


OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Dina Mehmedović, „Bač - vagonet“, mentorica: Tamara Poldrugovac-Franković


OŠ Ivo Lola Ribar Labin - PŠ Kature, Nora Belušić, „Rudarska lampa“, mentorica: Vesna Tenčić


OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Saša Pajić, „Šoht“, mentorica: Tamara Poldrugovac-Franković


OŠ Matije Vlačića Labin, Laura Peruško, „Spomenik rudarima“, mentorica: Lorena Dobrić


OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić, Roko Štroligo, „U rudniku“, mentorica: Jasminka Zahtila


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina - PŠ Sveti Martin, Gaetano Anton Batelić, „Putevima rudara“, mentorice: Rosana Šipek


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina - PŠ Sveti Martin, Daria Radićanin, „Putevima rudara“, mentorice: Rosana Šipek


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina - PŠ Sveti Martin, Dalan Blažina, „Putevima rudara“, mentorice: Rosana Šipek


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina - PŠ Sveti Martin, Tomas Gregorinić, „Putevima rudara“, mentorice: Rosana Šipek


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina - PŠ Sveti Martin, Ivona Zupičić, „Putevima rudara“, mentorice: Rosana Šipek


OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Erny Runko, „Spoda“, mentorica: Eni Blašković


OŠ Matije Vlačića Labin, Dora Arapović, „Rudari u rudniku“, mentorica: Doris Golja


OŠ Matije Vlačića Labin, Luana Brnad, „Labinska republika“, mentorica: Nirvana Golja


OŠ Matije Vlačića Labin, Lukas Višković, „Rudar“, mentorica: Doris Golja


OŠ Matije Vlačića Labin, Aris Omerović, „Kuvar va Labine“, mentorica: Nirvana Golja


OŠ Matije Vlačića Labin, Laura Peruško, „Rudar u rudniku“, mentorica: Lorena Dobrić


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina, Ella Galo, „Ulaz u rudnik“, mentorica: Loredana Glušić


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina, Filip Balaban, „Rudarska kaciga“, mentorica: Andrea Kiršić


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina, Rejhana Hodža, „Ulaz u rudnik i rudar“, mentorica: Loredana Glušić


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina, Karlo Licul, „Rudarski vagonet“, mentorica: Ksenija Knapić


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina, Dominik Radović, „Vagoneto - Rudarski vagonet“, mentorica: Ksenija Knapić


OŠ Vladimira Nazora Potpićan - PŠ Pićan, Tonka Špiljak Presečki, „Vagoni“, mentorica: Jasmina Vretenar Zulijani


OŠ Vladimira Nazora Potpićan - PO Pićan, Anamarija Zović, „Kovari“, mentorica: Jasmina Vretenar Zulijani


OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Chiara Rovis, „Separacija“, mentorica: Gordana Fable


OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Mihaela Černjul, „Šoht“, mentorica: Maja Rajšić


OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Valentina Celić, „Separacija“, mentorica: Gordana Fable


OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić - PŠ Kršan, Nola Fornažar, „Hrabri rudar“, mentorica: Mirjana Rabar


OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić - PŠ Šušnjevica, Lukas Santaleza, „U rudniku“, mentorica: Dianora Radola


OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić, Luka Žulić, „Kovar“, mentorica: Mikela Banko Lukšić


OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić - PŠ Kršan, Jakov Terković, „U rudniku“, mentorica: Mirjana Rabar


OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić, Leona Runko, „Rudar Bruno“, mentorica: Jasminka Zahtila


OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Deni Valković, „Šoht“, mentorica: Maja Rajšić


OŠ Matije Vlačića Labin - PŠ Rabac, Karlo Juričić, „Rudar u rudniku“, mentorica: Marta Verbanac


OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić - PŠ Šušnjevica, Aris Džinović, „U rudniku“, mentorica: Dianora Radola


OŠ Matije Vlačića Labin - PŠ Rabac, Lucija Glavičić, „Kovari pod zemljom“, mentorica: Dilana Dagostin Mohorović


OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić, Emili Šestan, „Rudarska lampa“, mentorica: Jasminka Zahtila


OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić, David Licul, „Vagon je pun“, mentorica: Jasminka Zahtila


OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Aner Mijidžić, „Bač i rudar“, mentorica: Vesna Brenčić


OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Luis Juričić, „U rudniku“, mentorica: Silvija Mikuljan


OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Elif Santur, „Rudari“, mentorica: Ružica Vilić


OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Stella Malinarić, „Rudari“, mentorica: Vesna Brenčić


OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Lara Sprčić, „Rudar“, mentorica: Ilona Burić Batagelj


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina, Lovro Višnjić, „Šoht“, mentorica: Loredana Glušić


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina, Ella Tomanjik, „Ulaz u rudnik“, mentorica: Loredana Glušić


OŠ Matije Vlačića Labin - PŠ Rabac, Nataniel Ugo Kos, „Šoht“, mentorica: Marta Verbanac


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina - PŠ Sveti Marin, Nejla Smajlović, „Putevima rudara“, mentorica: Rosana Šipek


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina - PŠ Sveti Marin, Paola Golja, „Putevima rudara“, mentorica: Rosana Šipek


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina, Grupni rad - 1. razred, „Kompozicija“, mentorica: Jasna Pajcun


OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Niko Lukšić, „Vagoneti“, mentorica: Eni Blašković


OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Arian Smilović, „Separacija“, mentorica: Gordana Fable


OŠ Ivo Lola Ribar Labin - PŠ Vozilići, Noel Bučić, „Kova je nasa“, mentorica: Sanja Matanović Rajković


OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Edin Zahirović, „Šoht“, mentorica: Eni Blašković


OŠ Ivo Lola Ribar Labin - PŠ Vozilići, Jakov Vozila, „Bedž rudara“, mentorica: Tatjana Stepčić


OSNOVNE ŠKOLE od 5. do 8. razreda


OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Daniel Brenko, „I moj nono je bi kovar“, mentorica: Eni Blašković


OŠ Ivan Goraqn Kovačić Čepić, Sara Bako, „Rudarsko svjetlo“, mentorica: Eni Blašković


OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Erin Mohorović, „Rudar“, mentorica: Anessa Alagić Negri


OŠ Matije Vlačića Labin, Leona Škopac, „37 dana Labinske republike“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Matije Vlačića Labin, Vanja Milevoj, „37 dana Labinske republike“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Matije Vlačića Labin, Corinna Mari Hrvatin, „37 dana Labinske republike“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Matije Vlačića Labin, Alina Bilić, „Rudari“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Matije Vlačića Labin, Paulina Radičanin, „Nuno Kuvar“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Matije Vlačića Labin, Leona Škopac, „Kova je nasa“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Matije Vlačića Labin, Corinna Mari Hrvatin, „Rudnički materijali“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Matije Vlačića Labin, Alina Bilić, „Štrajk rudara“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Matije Vlačića Labin, Sara Glavičić, Ivor Škopac, Noa J. Glavičić, „Rudarska lampa”, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Matije Vlačića Labin, Toni Radolović, Roko Sadalić,Vigo Belušić, Mirima Maggi, Davorka Klarić, „Kovari”, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Matije Vlačića Labin, Anna Lucia Franković, Marta Hrvatin, Karlo Miletić, Mila Batičić, „Kovari”, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Kockica DV Ivo Lola Kršan, Ribar Labin, GrupniLeona rad - skupina Guliće, „Bač“, Žirafe, „Kovarski vagon“, mentorice: Anessa mentorica: Mirna Pujić Alagić i Doris Negri Cvečić Jurman


OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Adriana Benazić, „Šoht“, mentorica: Anessa Alagić Negri


OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Zara Suvajac, „Rudar“, mentorica: Anessa Alagić Negri


OŠ Pjerina DV Ivo LolaVerbanac Ribar Labin, Labin, Lucia Grupni Bolčić, rad„U - skupina srcu rudnika“, Loptice, „Kovarski klobuk“, mentorica: mentorice: Anessa Izabela B. Alagić Gergorić Negrii Aleksandra Dermit


OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Anai Dagostin, „Šoht“, mentorica: Anessa Alagić Negri


OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Toni Franković, „Šoht“, mentorica: Anessa Alagić Negri


OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Sara Ilić, „Vrijedni rudari“, mentorica: Eni Blašković


OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Amelie Lalović, „Rudar“, mentorica: Anessa Alagić Negri


OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić, Nina Zrinšćak, „Dvorana“, mentorica: Eni Blašković


OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Darian Franković, „Rudar“, mentorica: Anessa Alagić Negri


OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Saša Kumer, „Na ugljenom tlu“, mentorica: Eni Blašković


OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Anamarija Baf, „Rudari heroji“, mentorica: Eni Blašković


OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Ivona Baćac, „Separacija“, mentorica: Eni Blašković


OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Katarina Mohorović, „Rudar - moj nono kovar“, mentorica: Anessa Alagić Negri


OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Tara Runko, „Labinska kova“, mentorica: Eni Blašković


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina - PŠ Sveti Martin, Ema Verbanac, „Kovari“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Paola Maras, „Kovar va kove“, mentorica: Eni Blašković


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina - PŠ Sveti Martin, Ana Verbanacs, „Rudar“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina, Inaya Hevešević, „Rudarstvo“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina, Lucija Golja, „Rudarstvo“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina - PŠ Sveti Martin, Nikol Čekada, „Rudari“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina, Marta Vukčević, „Strip na temu rudarstva“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina, Rea Stepčić, „Rudarstvo“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina, Erik Negri, „Strip na temu rudarstva“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina - PŠ Sveti Martin, Ana Verbanac, „Rudari“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina, Nina Miletić, „Strip na temu rudarstva“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina - PŠ Sveti Martin, Ema Verbanac, „Rudar“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Matije Vlačića Labin, Cristianna Licul, „Krvova placa“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Vitomir Širola Pajo Nedešćina, Annastasia Đurašin, „Rudari“, mentorica: Adalgisa Škopac


OŠ Ivana Gorana Kovačića Čepić, Stefani Grožić, „Prema zvijezdama“, mentorica: Eni Blašković


SREDNJA ŠKOLA od 1. do 4. razreda


SŠ Mate DV Kockica Blažine Kršan, Labin, Grupni Marija rad -Lalović, skupina„Sretno!“, Žirafe, „Kovarski vagon“, mentorice: Alida mentorica: MirnaBlašković Pujić i Doris Koroljević Cvečić Jurman


SŠ Mate DV Kockica Blažine Kršan, Labin, Grupni Matea rad -Turković, skupina Žirafe, „Ognjeno „Kovarski oko“, vagon“, mentorica: mentorice: Alida MirnaBlašković Pujić i Doris Koroljević Cvečić Jurman


DV Kockica Kršan, Grupni rad - skupina Žirafe, „Kovarski vagon“, mentorice: Mirna Pujić i Doris Cvečić Jurman

SŠ Mate Blažine Labin, Leonarda Giannini, „Štrajk rudara na Krvove place“, mentorica: Alida Blašković Koroljević


CENTAR LICE FARAGUNA


Centar Liče Farguna Labin, Luka Lučić i Erna Mešanović, „Šoht“, mentorica: Khrystyna Zahoriy


DV Kockica Kršan, Grupni rad - skupina Žirafe, „Kovarski vagon“, mentorice: Mirna Pujić i Doris Cvečić Jurman

Centar Liče Farguna Labin, Nenad Jugovac, „Rudarski šoht“, mentorica: Kristina Jurković


DV Kockica Kršan, Grupni rad - skupina Žirafe, „Kovarski vagon“, mentorice: Mirna Pujić i Doris Cvečić Jurman

Centar Liče Farguna Labin, Mate Česnik Roce, „Tunelom života“, mentorica: Azra Buljubašić


Centar DV Kockica Liče Farguna Kršan, Grupni Labin,rad Emanuel - skupina Saina, Žirafe, „Rudarska „Kovarski zastava“, vagon“, mentorice: Anka mentorica: MirnaDušanek Pujić i Doris Cvečić Jurman


DV Kockica Kršan, Grupni rad - skupina Žirafe, „Kovarski vagon“, mentorice: Mirna Pujić i Doris Cvečić Jurman

Centar Liče Farguna Labin, Antonio Licardo i Mauro Paris, „Trg labinskih rudara“, mentorica: Ivana Rukavina


Centar DV Kockica Liče Farguna Kršan, Grupni Labin,rad Erna - skupina Tursunević, Žirafe, „Hrabrost „Kovarski rudara vagon“, u bojama“, mentorice: mentorica: Mirna Martina Pujić Gajšak i Doris Cvečić Jurman


Profile for Labinskarepublika

Digitalna likovna izložba radova povodom 100-te obljetnice Labinske republike  

Digitalna likovna izložba radova povodom 100-te obljetnice Labinske republike  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded