Proyecto "Z Jedwabnego My"

Page 37

/ Tu pochowana prawda

/ Aquí enterrada la verdad

/ The truth burried here

“The Truth is heavy, therefore few care to carry it” - Winston Churchill

“La verdad pesa, por eso pocos la aguantan” - Winston Chirchill

“The Truth is heavy. Therefore few care to carry it” - Winston Churchill

10 lipca 1941 roku w Jedwabnem narodziła się i równocześnie została pogrzebana Prawda... Prawda o okrutnym mordzie dokonanym przez polaków na społeczności żydowskiej. Przez kolejne 73 lata stawiano jej czoła... Tylko nieliczni potrafią dziś unieść jej ciężar...

El 10 de julio del 1941 en Jedwabne nació y al mismo tiempo fue enterrada la verdad. La verdad de un crimen horrendo cometido por los polacos y que muchos han intentado enfrentarse a ella durante los 73 años siguientes después de que pasara pero que pocos supieron aguantar su peso.

On the 10th of July 1941 in Jedwabne the Truth was born and buried. The Truth of a hideous crime committed by Polish. Many have tried to face her over 73, long years ... few have been able to carry her.

Ile jeszcze lat zajmie Nam pogodzenie się z Prawdą? Ile jeszcze metaforycznych “węzłów” będę zmuszona zawiązać?

¿Cuántos años más han de pasar para que sepamos reconciliarnos con ella? ¿Cuántos nudos simbólicos más tendré que atar?

Materiały: ołów(macewa z wyrytym tekstem w języku jidysz), stal, porcelana, jedwabna nić z 73 węzłami, emalia

Materiales: plomo (matzeva con grabado en yiddish), acero, porcelana, hilo de seda con 73 nudos, esmalte

Karolina Bik

Karolina Bik

How much longer before we finally accept her? How many more knots will I have to tie? Materials: lead (a matzeva with an inscription in Yddish), steel, china, silken thread with 73 knots on it, emanel Karolina Bik