Page 1

Info

2013ko Otsailan

> Irakaskuntza

! Z E E C M O L GUK GURE HEZKUNTZA! irakaskuntza.labsindikatua.org


Info LOMCEren ARLO IDEOLOGIKOAK 1. Legea ZENTRALIZATZAILEA da:Madrilek ezartzen du curriculuma, edukiak eta enborreko ikasgaien ordu zama baita ebaluazio sistema nazionala ere. Ebaluazio sistema honen funtzioa ikasleak eta ikastetxeak mailakatzea da . . . 2.

ESKOLA EUSKALDUNAREN KONTRAKOA: Gaztelania ez diren

hizkuntzak baztertzen ditu, gaztelania enborreko ikasgai izanda ordu zama handiagoa izango du eta . . . 3.

Goitik beherako ezarritako ADOKTRINAMENDU IDEOLOGIKO, POLI-

TIKO eta ERLIJIOSORAKO tresna da. •

Kanpo probetan egituratuko da, tokian tokiko ikasleen behar eta errit-

moetan beharrean •

Kudeaketa parte hartzailearen kontra, zuzendaritza hierarkiko eta pirami-

dala ezartzen du. •

NEOLIBERALISMOan ardatza hartuta: >

lan merkaturako langile merkeak eta malguak prestatuko ditu

(irakaskuntza akademiko eta aplikatuaren arteko bereizketa bidez) >

eta ikastetxeen eta ikasleen arteko lehia areagotuko du (ekintza-

iletza curriculumean ezarriz). Honek indibidualismoa eta jendarte kohesio eza areagotuko du. 4.

ESKOLA EZ INKLUSIBOA, SEGREGATZAILE eta KLASISTA: Kalitatea

neurtzen du bi parametroetan bakar- bakarrik: ikasleen emaitza akademikoak eta ikastetxeen arteko lehia, ikasle guztien arrakasta bideratzeko neurriak bermatzeko, berriz, arrastorik ez. 5.

HEZKUNTZA PASIBOA: edukiak bakarrik hartzen ditu kontutan, gaita-

sunetan lan egin barik. 6.

PRIBATIZATZAILEA:

Gaztelaniazko hezkuntza pribatua ordainaraziko zaie elkarte autonomoei.

Sexu bereizkeria egiten duten zentroei diru-laguntza bermatzen zaie.


LOMCEaren aurrean LAB sindikatuaren IRAKURKETA LOMCE 11. lege erreforma izango da. Bataz beste hiru urterik behin lege aldaketa jarri izan da indarrean. Horrek espainiar estatuan hezkuntza alorrean ez dutela alderdi politiko nagusien arteko paktuek agindu orain arte argi erakusten du, eta hezkuntza beti dagoela abagune politikoaren mendean. Espainiar Estatuak hezkuntza erabiltzen du eraiki nahi duen jendartea egituratzeko eta horregatik Espainiako Estatuan azken urteotan egiturazko aldaketak gertatzen ari dira: −

Lan erreforma

Pentsioen erreforma

Zerbitzu Publikoen pribatizazioa

Dependentzia legea

...

Testuinguru honetan, hezkuntza erreforma planteatu dute. Argi uzten ari dira aldaketa guzti hauekin jendarte eredu atzerakoiago batera bidean jarri gaituztela, azken hamarkadetan ezagutu dugun politika sozialdemokrata suntsituz, bestelako jendarte eredua ezarri nahian, eskubideak beharrean, jendartearen erdigunean merkatua ezarriko duen ereduaren bila.

Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarroako Foru Komunitateak ba al dute erabateko eskuduntzarik? Espainiar Estatuak Hezkuntza egitura, derrigorrezko hezkuntzako etapak definitzea, curriculuma eta oinarrizko edukiak, titulazioak, parte hartze organoak, sarbidea, sarbiderako gaitegiak,... hori guztia eta gehiago definitzen du. Estatuak derrigorrezko eremua zorrotz markatzen du eta hortik aurrera, estatuak ezarritakoaren mende beti ere, hasten dira erkidego autonomoen eskumenak. Ditugun eskumenetatik garatzen dugun hezkuntzaren bidez orain arte ez gara gai izan ikasle guztiak euskalduntzeko, gure curriculum propioa garatzeko,...


4. mailan 2 modalitate: ! Batxilergoari begira ! Lanbide Heziketari begira

Ebaluazioa: ! DBH amaierako ebaluazio nazionala, kanpoko espezialistek egin eta ebaluatuko dute. ! Ebaluatuko dira: - Ardatzeko irakasgai guztiak. - Espezifikoetatik: Heziketa Fiikoa eta Erlijioa ez den beste irakasgairen bat. - Hizkuntza ofizialkidea ! DBHko titulua eskuratzeko, etapa amaierako kanpo ebaluazioa gainditu beharko da. ! Titulua osatzeko nota ponderatua honela osatuko da: %70a eta %30a.

-

- 3. Mailan ikasleak 2 matematika mota artean aukeratu: ! Matematika akademikoak. ! Matematika aplikatuak.

! 1. zikloa: 1, 2 eta 3. maila. ! 2. zikloa: 4. maila

- 2 ziklo izango ditu:

Egitura:

DBH DBH

1. Zikloa: 1.1. Irakasgai tronkalak: - Biologia-Geologia (1. eta 3. mailetan) - Fisika-kimika (2. eta 3. mailetan) - Geografia-Historia - Gaztelera eta Literatura - Matematika: 3. mailan aplikatuak edo akademikoak aukeratu. - 1. Atzerriko Hizkuntza *Irakasgai hauen gutxienezko ordutegia %50ekoa. 1.2. Irakasgai espezifikoak: - Hezketa Fisikoa - Erlijioa edo Balore Etikoak *Ondorengoetatik gutxienez 1 eta gehienez 3 aukeratu beharko dituzte: - Kultura Klasikoa - Plastika - Enpresa eta Jarduera Ekintzaileen Hastapenak - Musika - 2. Atzerriko Hizkuntza. - Teknologia *Irakasgai espezifikoen gehienezko ordutegia %50. 1.3. Espezialitate irakasgaiak: - Euskara eta Literatura. *Ikasleek irakasgai espezifikoen blokeko ikasgaien artetik hautatu ahal izango dute edota Administrazioak/Ikastetxeak aukeratua. 1.4. Heziketa Zibiko eta Konstituzionala irakasgai guztietan landuko da.

*Heziketa Zibiko eta Konstituzionala irakasgai guztietan landuko da.

Curriculuma: 2. Zikloa: *Ikasleek irakaskuntza akademiko eta aplikatuen artean aukera egin beharko dute, alegia, Batxilergora edo Lanbide Heziketarako bidea. 2.1. Irakasgai tronkalak: - Geografia-Historia - Gaztelera eta Literatura - Matematika Aplikatua edo Akademikoa. - Lehenengo Atzerriko Hizkuntza. *Irakaskuntza akademikoa aukeratu dutenek ondorengo 2 hautatu: - Biologia-Geologia - Ekonomia - Fisika-Kimika - Latina *Irakaskuntza aplikatua aukeratu dutenek ondorengo 2 hautatu: - Jarduera Profesionalekiko Zientzia Aplikatuak. - Enpresa eta Jarduera Ekintzaileen Hastapenak. - Teknologia. *Ikasgai hauen gutxieneko ordutegia %50. 2.2. Ikasgai espezifikoak - Hezketa Fisikoa - Erlijioa edo Balore Etikoak *Ondorengoetatik gutxienez 1 eta gehienez 3 aukeratu beharko dituzte: - Kultura Klasikoa - Kultura Zientifikoa. - Pastika. - Arte Eszenikoa eta Dantza - Filosofia

LOMCE-k ekarriko dituen aldaketa teknikoak


Curriculuma: - 4 Batxilergotan ondorengo irakasgaiak egongo dira: ! Ardatzeko irakasgaiak: gutxienez ordutegiaren %50. ! Irakasgai espezifikoak: gehienez ordutegiaren %50. ! Espezialitate irakasgaiak: Euskara honen barruan egongo da.

Egitura: - Oinarrizko Lanbide Heziketa sortuko dute. - Sartu ahal izateko ikasleek 15 urte beteta eta DBHko 1.zikloa gainditu gabe eduki beharko dute edo DBHko 2. maila eginda eta aurretik ikasturte bat errepikatuta.

Oinarrizko Lanbide Heziketaren azterketa arina: - Ikasleei eskainiko zaien inora ez doan ibilbidea. - Hemendik ezin da zuzenean Erdi Mailako Lanbide Heziketara igaro.

LANBIDE HEZIKETA LANBIDE HEZIKETA

Egitura: - 4 Batxilergo mota izango dira: > Zientziak > Gizarte Zientziak > Humanitateak > Artea

BATXILERGOA BATXILERGOA Ebaluazioa: - Batxilergoko maierako ebaluazio nazionala. - Hau kanpoko espezialistek egin eta baloratu. - Ondorengoak ebaluatuko dira honetan: ! Ardatzeko irakasgai guztiak. ! Espezifikoetatik: Heziketa Fisikoa eta Erlijioa ez den irakasgairen bat. ! Euskara.

- Musika - 2. Atzerriko Hizkuntza. - Informazio eta Komunikaziorako Teknologia. - Irakasgai ardatzetako irakasgai bat, edukietan sakontzeko. - Hartu ez den ardatzeko irakasgaietako bat *Irakasgai espezifikoen gehienezko ordutegia %50 2.3. Espezialitateko irakasgaiak: - Euskara eta Literatura. - Beste irakasgai bat aukeratu ahalko dute ikasleek irakasgai espezifikoen bloketik edo Administrazioak/ikastetxeak aukeratuta.


Hizkuntza propioa duten erkidegoetan, Espainiar Gobernuak oinarrizko curriculumaren %55 ezarri.

- Bi urteko zikloaren kontzeptua desagertu

Egitura: - Irakasgai tronkalak: > Orain arte ingurumen natural, sozial eta kulturalaren ezagutza zena 2tan banatu: 1. Natur Zientziak 2. Gizarte Zientziak > Beste irakasgai tronkalak: 3. Gaztelera 4. Lehenengo Atzerriko Hizkuntza 5. Matematika *Ikasgai hauek gutxieneko curriculumaren %50a. - Irakasgai espezifikoak: 6. Heziketa Fisikoa 7. Erlijioa edo Gizarte eta Kultur Balioak. 8. Irakasgai espezifiko hauetako bat: - Arte Heziketa - Bigarren Atzerriko Hizkuntza - Espezialitate irakasgaiak: 9. Euskara eta Literatura 10. *Irakasgai espezifikoen bloketik hartutako irakasgai bat edo Administrazioak/ikastetxeak aukeratutakoa.

Curriculuma:

LEHEN HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA

-

HAUR HEZKUNTZAKO 2. ZIKLOA HAUR HEZKUNTZAKO 2. ZIKLOA

> Etapa amaierako ebaluazioak, errebalidak, ez du ondorio akademikorik izango.

> Banakako ebaluazioa 2. edo 3. mailaren amaieran egingo da Matematikan eta Hizkuntzan. Ebaluazio honek “aski eza� izanez gero, irakasle taldeak ohiko edo ez ohiko neurriak hartu beharko ditu.

> 3. eta 6. mailako ebaluazioek arreta berezia eskatzen dute.

> Lehen Hezkuntzan ikasleak behin bakarrik errepikatu ahal izango du.

Ebaluazioa:


Badago

alternatiba

Bataila politikoa eman behar da, Euskal Herritarrok izan gaitezen Euskal Herrian hezkuntzaz erabakiak hartuko ditugunok, kanpo injerentziarik gabe. Alderdi politikoek interpelatu Madrileko Parlamentuan lege horren kontra bozka dezaten. Nafar eta EAEko Gobernuei lege hori ez aplikatzea eskatuko diegu, plantoa, ariketa soberanista. Hezkuntza eragileek Euskal Herrian behar dugun hezkuntza sistemaz eztabaida zabaltzea, eta hezkuntza sistema horren zutabe izango diren euskarazko irakaskuntza, ikasle euskaldun eleanitzak lortzeko proposamena, euskal curriculuma, gure ikastetxeetako eguneroko praktikan ager daitezen. Eztabaida horren ostean definituko dugun hezkuntza sistema horren mesedean tresnak abian jartzea,... Euskal estatua eraikitzen dugun bitartean hezkuntza sistema propiorantz urratsak gaurtik eman.

Inposaketen aurrean DENOK BATERA PLANTO!

martxoak 2 denok kalera!!


Guk gure hezkuntza, euskal jendarte aktiboa hezitzeko eta ez inoren morroi izateko

martxoak 2 denok kalera!! irakaskuntza.labsindikatua.org !"#$#%

&'()#'#%

*'+,()-#%

.#/#""-#%

0+#""#123#%

Fermin Lasuen, 13 behea 01001 Gasteiz Telf.: 945 259 544 Faxa.: 945 258 039

Rekalde zumarkalea,62 behea 48010 Bilbo Telf.: 944 706 900 Faxa.: 944 706 909

San Bladi 1, behea

Arga Ibaia kalea 12- 14 behea Martzelo Zelaieta 75, 2-A

7 Coursic Karrika

20013 Donostia Telf.: 943 458 562 Faxa.: 943 456 645

31014 Iru単ea Telf.: 948 382 474 Faxa.: 948 221 276

64100 Baiona Telf.: 0559595020 Faxa.: 0559595021

eaeirakasleak@ irakaskuntzabizkaia@ eaeirakasleak@ irakaskuntzanafarroa@ irakaskuntzabaiona@ labsindikatua.org labsindikatua.org labsindikatua.org labsindikatua.org labsindikatua.org

! ! !

LOMCE EZ!  
LOMCE EZ!  

LOMCE EZ! GUK GURE HEZKUNTZA!

Advertisement